Lima binatang yang halal disembeli bagi agama Islam

Lima binatang yang haram disembeli bagi agama Islam .