AHLI KUMPULAN: UMMI IMMAL HIDAYAH BT. MOHD. ISMAIL ALI KHAIRUN HASLINDABT.

ABU HASAN

101302 101278

bidang dengan menggunakan kepakaran.Golongan profesional  profesional diterangkan sebagai seseorang individu atau golongan yang melakukan sesuatu pekerjaan.profesion. kecekapan atau kemahiran yang diperlukan dalam bidang yang diceburinya dan ia melibatkan pembayaran dimana pekerjaan yang dilakukan secara profesional itu merupakan mata pencarian dan pekerjaan tetapnya. .

Hubungan terhadap klien  isu utama golongan profesional ketika memberi perkhidmatan ialah melibatkan hubungan profesional dengan klien yang berkaitan tentang autoriti atau tanggungjawab siapa untuk membuat keputusan .

• Klien tiada kebebasan dalam menetukan sebarang pilihan yang melibatkan kehidupan. • Profesional diberi sepenuh autoriti dan tanggungjawab dalam membuat keputusan bagi pihak klien.Model hubungan kaunselor dan klien • Klien lebih bertanggungjawab dalam membuat keputusan • Menyebabkan ahli professional mengabaikan tanggungjawab etikanya kepada yang lain-lain. Model agensi Model persahabatan Model partenalisme • Professional dan klien mempunyai hubungan rapat yang berasaskan prinsip mempercayai dan bekerjasama. .

Obligasi terhadap profesion  Ahli professional ada hak moral yang bertindih antara hak sebagai :    Manusia biasa Pekerja Ahli professional .

Obligasi ini berdasarkan kepada tanggungjawab profesion secara keseluruhan disamping mempertingkatkan amalan nilai-nilai dalam masyarakat.Ahli professional ada obligasi terhadap professionalnya. Mengekalkan dan menambah peranan ahli professional. Kepimpinan sosial II. Peningkatan pengetahuan dan kemahiran III. . iaitu merangkumi 3 aspek berikut: I.

.

. dan Organisasi Buruh Antarabangsa telah menggariskan panduan dan menubuhkan satu unit khas bagi membuat penyelidikan mengenai CSR ini dan mempromosikan konsep tersebut ke serata ceruk dunia. Namun seiring dengan perubahan zaman yang semakin kompetetif. hak-hak pengguna dan sebagainya.PENGENALAN Tanggungjawab sosial korporat (CSR) secara umumnya bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat. merancakkan semula perbincangan mengenai pelaksanaan CSR ini. Bank Dunia. bahkan ianya ditentang keras sama ada oleh masyarakat ataupun organisasi korporat. kesan globalisasi dan liberalisasi serta masalah sosial yang semakin meruncing. Konsep CSR ini pada mulanya tidak dibincangkan secara meluas di awal-awal pelaksanaannya. penjagaan alam sekitar. Masyarakat mula menerima pakai konsep ini dan malahan Organisasi-organisasi antarabangsa seperti PBB. kebajikan para pekerja.

Beliau turut menyatakan matlamat syarikatnya itu dan juga konsep dan teori CSR iaitu: . 1917 apabila Henry Ford mengemukakan ideanya di dalam mahkamah di Michigan semasa mempertahankan keputusannya untuk melabur semula keuntungan terkumpul yang diperoleh oleh syarikatnya.KONSEP DAN TEORI CSR Tokoh yang mula menperkenalkan teori ini ialah Henry Ford. Kebanyakan ahli akademik dan ahli perniagaan mula menyedari bahawa konsep CSR yang dahulunya dianggap tidak relevan dan selalu diremehkan berubah menjadi satu konsep yang paling berkesan dan diterima pakai dalam dunia perniagaan di seluruh dunia sejak 20 tahun kebelakangan ini. Ford Motor di samping mengurangkan harga kenderaan Model T pada masa itu.

.. memberikan peluang pekerjaan dan membuat kereta yang boleh digunakan oleh orang ramai.dan secara tidak langsung untuk mendapatkan pulangan.“untuk melakukan sebanyak yang mungkin untuk kepentingan orang ramai... untuk memperoleh wang dan menggunakannya...perniagaan adalah perkhidmatan dan bukannya bonanza” ...

ramai ahli-ahli konvensional menbantah konsep ini kerana mereka merasa keuntungan di dalam perniagaan adalah hak mereka untuk menentukan sendiri bagaimana ianya digunakan mengikut kepentingan masing-masing.CSR MENURUT PANDANGAN KONVENSIONAL pada awal pengenalannya. William Clay Ford Jr. . Tambahan pula mereka merasa konsep ini menjadi bebanan kepada kewangan syarikat kerana ketika itu adalah zaman awal pertumbuhan ekonomi sebelum perperangan dunia ke-dua Namun selepas 80 kemudian. Ini kerana beliau berjaya menyesuaikan konsep ini bersesuaian dengan masa sekarang. cucu kepada Henry Ford telah mengguna pakai semula konsep ini tanpa sebarang halangan setelah mengambil alih syarikat Ford Motor.

Dan idea mengenai tanggungjawab sosial ini terkandung dalam ikatan kerohanian.CSR MENURUT PANDANGAN ISLAM Berbanding dengan konsep CSR dari perspektif konvensional. Pandangan bersifat rohaninya adalah berteraskan daripada ajaran al-Quran dan al-Sunnah. konsep CSR menurut perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan kerohanian. Terdapat beberapa elemen didalam menurut pandangan islam yang mana ianya merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia iaitu:  Taqwa  Tauhid  Ukhuwwah dan Al-’adl  Fardh .

Sebagai contoh. Hospital ini memperoleh keuntungan sebanyak USD 46. Aravind Eye Hospital di India telah menjalankan 200.Kesan Penggunaan CSR… Pelaksanaan CSR oleh organisasi korporat memberikan kesan dan impak sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada organisasi itu sendiri..000 pembedahan katarak setiap tahun pada kadar US50 bagi setiap pesakit. respons yang positif daripada pengguna terhadap usaha CSR oleh organisasi menghasilkan peningkatan dalam jualan barang dan perkhidmatan. produktiviti yang tinggi dan peralatan perubatan yang berkualiti tinggi . Sebagai contoh. Syarikat-syarikat yang berjaya mencari jalan untuk menangani rakyat termiskin di dunia telah membantu dalam mengurangkan kemiskinan di samping meningkatkan ekonomi negara-negara tersebut.5 bilion pada 2001-2002. Dengan penggunaan skala ekonomi yang kreatif.

KESIMPULAN… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful