AHLI KUMPULAN: UMMI IMMAL HIDAYAH BT. MOHD. ISMAIL ALI KHAIRUN HASLINDABT.

ABU HASAN

101302 101278

.profesion.bidang dengan menggunakan kepakaran. kecekapan atau kemahiran yang diperlukan dalam bidang yang diceburinya dan ia melibatkan pembayaran dimana pekerjaan yang dilakukan secara profesional itu merupakan mata pencarian dan pekerjaan tetapnya.Golongan profesional  profesional diterangkan sebagai seseorang individu atau golongan yang melakukan sesuatu pekerjaan.

Hubungan terhadap klien  isu utama golongan profesional ketika memberi perkhidmatan ialah melibatkan hubungan profesional dengan klien yang berkaitan tentang autoriti atau tanggungjawab siapa untuk membuat keputusan .

Model hubungan kaunselor dan klien • Klien lebih bertanggungjawab dalam membuat keputusan • Menyebabkan ahli professional mengabaikan tanggungjawab etikanya kepada yang lain-lain. Model agensi Model persahabatan Model partenalisme • Professional dan klien mempunyai hubungan rapat yang berasaskan prinsip mempercayai dan bekerjasama. • Klien tiada kebebasan dalam menetukan sebarang pilihan yang melibatkan kehidupan. . • Profesional diberi sepenuh autoriti dan tanggungjawab dalam membuat keputusan bagi pihak klien.

Obligasi terhadap profesion  Ahli professional ada hak moral yang bertindih antara hak sebagai :    Manusia biasa Pekerja Ahli professional .

Obligasi ini berdasarkan kepada tanggungjawab profesion secara keseluruhan disamping mempertingkatkan amalan nilai-nilai dalam masyarakat. Kepimpinan sosial II. . Mengekalkan dan menambah peranan ahli professional. iaitu merangkumi 3 aspek berikut: I.Ahli professional ada obligasi terhadap professionalnya. Peningkatan pengetahuan dan kemahiran III.

.

Masyarakat mula menerima pakai konsep ini dan malahan Organisasi-organisasi antarabangsa seperti PBB. Namun seiring dengan perubahan zaman yang semakin kompetetif. Konsep CSR ini pada mulanya tidak dibincangkan secara meluas di awal-awal pelaksanaannya. hak-hak pengguna dan sebagainya. kebajikan para pekerja. bahkan ianya ditentang keras sama ada oleh masyarakat ataupun organisasi korporat. kesan globalisasi dan liberalisasi serta masalah sosial yang semakin meruncing. . penjagaan alam sekitar.PENGENALAN Tanggungjawab sosial korporat (CSR) secara umumnya bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat. merancakkan semula perbincangan mengenai pelaksanaan CSR ini. dan Organisasi Buruh Antarabangsa telah menggariskan panduan dan menubuhkan satu unit khas bagi membuat penyelidikan mengenai CSR ini dan mempromosikan konsep tersebut ke serata ceruk dunia. Bank Dunia.

KONSEP DAN TEORI CSR Tokoh yang mula menperkenalkan teori ini ialah Henry Ford. Beliau turut menyatakan matlamat syarikatnya itu dan juga konsep dan teori CSR iaitu: . Ford Motor di samping mengurangkan harga kenderaan Model T pada masa itu. 1917 apabila Henry Ford mengemukakan ideanya di dalam mahkamah di Michigan semasa mempertahankan keputusannya untuk melabur semula keuntungan terkumpul yang diperoleh oleh syarikatnya. Kebanyakan ahli akademik dan ahli perniagaan mula menyedari bahawa konsep CSR yang dahulunya dianggap tidak relevan dan selalu diremehkan berubah menjadi satu konsep yang paling berkesan dan diterima pakai dalam dunia perniagaan di seluruh dunia sejak 20 tahun kebelakangan ini.

....dan secara tidak langsung untuk mendapatkan pulangan. memberikan peluang pekerjaan dan membuat kereta yang boleh digunakan oleh orang ramai. untuk memperoleh wang dan menggunakannya.“untuk melakukan sebanyak yang mungkin untuk kepentingan orang ramai....perniagaan adalah perkhidmatan dan bukannya bonanza” ..

ramai ahli-ahli konvensional menbantah konsep ini kerana mereka merasa keuntungan di dalam perniagaan adalah hak mereka untuk menentukan sendiri bagaimana ianya digunakan mengikut kepentingan masing-masing. Tambahan pula mereka merasa konsep ini menjadi bebanan kepada kewangan syarikat kerana ketika itu adalah zaman awal pertumbuhan ekonomi sebelum perperangan dunia ke-dua Namun selepas 80 kemudian. . cucu kepada Henry Ford telah mengguna pakai semula konsep ini tanpa sebarang halangan setelah mengambil alih syarikat Ford Motor. Ini kerana beliau berjaya menyesuaikan konsep ini bersesuaian dengan masa sekarang. William Clay Ford Jr.CSR MENURUT PANDANGAN KONVENSIONAL pada awal pengenalannya.

Dan idea mengenai tanggungjawab sosial ini terkandung dalam ikatan kerohanian. Pandangan bersifat rohaninya adalah berteraskan daripada ajaran al-Quran dan al-Sunnah.CSR MENURUT PANDANGAN ISLAM Berbanding dengan konsep CSR dari perspektif konvensional. konsep CSR menurut perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan kerohanian. Terdapat beberapa elemen didalam menurut pandangan islam yang mana ianya merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia iaitu:  Taqwa  Tauhid  Ukhuwwah dan Al-’adl  Fardh .

Aravind Eye Hospital di India telah menjalankan 200. Sebagai contoh. Syarikat-syarikat yang berjaya mencari jalan untuk menangani rakyat termiskin di dunia telah membantu dalam mengurangkan kemiskinan di samping meningkatkan ekonomi negara-negara tersebut.Kesan Penggunaan CSR… Pelaksanaan CSR oleh organisasi korporat memberikan kesan dan impak sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada organisasi itu sendiri.. Dengan penggunaan skala ekonomi yang kreatif. Sebagai contoh.000 pembedahan katarak setiap tahun pada kadar US50 bagi setiap pesakit. Hospital ini memperoleh keuntungan sebanyak USD 46. produktiviti yang tinggi dan peralatan perubatan yang berkualiti tinggi . respons yang positif daripada pengguna terhadap usaha CSR oleh organisasi menghasilkan peningkatan dalam jualan barang dan perkhidmatan.5 bilion pada 2001-2002.

KESIMPULAN… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful