AHLI KUMPULAN: UMMI IMMAL HIDAYAH BT. MOHD. ISMAIL ALI KHAIRUN HASLINDABT.

ABU HASAN

101302 101278

Golongan profesional  profesional diterangkan sebagai seseorang individu atau golongan yang melakukan sesuatu pekerjaan. kecekapan atau kemahiran yang diperlukan dalam bidang yang diceburinya dan ia melibatkan pembayaran dimana pekerjaan yang dilakukan secara profesional itu merupakan mata pencarian dan pekerjaan tetapnya. .bidang dengan menggunakan kepakaran.profesion.

Hubungan terhadap klien  isu utama golongan profesional ketika memberi perkhidmatan ialah melibatkan hubungan profesional dengan klien yang berkaitan tentang autoriti atau tanggungjawab siapa untuk membuat keputusan .

Model hubungan kaunselor dan klien • Klien lebih bertanggungjawab dalam membuat keputusan • Menyebabkan ahli professional mengabaikan tanggungjawab etikanya kepada yang lain-lain. Model agensi Model persahabatan Model partenalisme • Professional dan klien mempunyai hubungan rapat yang berasaskan prinsip mempercayai dan bekerjasama. . • Klien tiada kebebasan dalam menetukan sebarang pilihan yang melibatkan kehidupan. • Profesional diberi sepenuh autoriti dan tanggungjawab dalam membuat keputusan bagi pihak klien.

Obligasi terhadap profesion  Ahli professional ada hak moral yang bertindih antara hak sebagai :    Manusia biasa Pekerja Ahli professional .

.Ahli professional ada obligasi terhadap professionalnya. Obligasi ini berdasarkan kepada tanggungjawab profesion secara keseluruhan disamping mempertingkatkan amalan nilai-nilai dalam masyarakat. iaitu merangkumi 3 aspek berikut: I. Kepimpinan sosial II. Mengekalkan dan menambah peranan ahli professional. Peningkatan pengetahuan dan kemahiran III.

.

Bank Dunia. merancakkan semula perbincangan mengenai pelaksanaan CSR ini. Namun seiring dengan perubahan zaman yang semakin kompetetif. kebajikan para pekerja. penjagaan alam sekitar. hak-hak pengguna dan sebagainya. dan Organisasi Buruh Antarabangsa telah menggariskan panduan dan menubuhkan satu unit khas bagi membuat penyelidikan mengenai CSR ini dan mempromosikan konsep tersebut ke serata ceruk dunia. Masyarakat mula menerima pakai konsep ini dan malahan Organisasi-organisasi antarabangsa seperti PBB. kesan globalisasi dan liberalisasi serta masalah sosial yang semakin meruncing. .PENGENALAN Tanggungjawab sosial korporat (CSR) secara umumnya bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat. bahkan ianya ditentang keras sama ada oleh masyarakat ataupun organisasi korporat. Konsep CSR ini pada mulanya tidak dibincangkan secara meluas di awal-awal pelaksanaannya.

KONSEP DAN TEORI CSR Tokoh yang mula menperkenalkan teori ini ialah Henry Ford. Beliau turut menyatakan matlamat syarikatnya itu dan juga konsep dan teori CSR iaitu: . Kebanyakan ahli akademik dan ahli perniagaan mula menyedari bahawa konsep CSR yang dahulunya dianggap tidak relevan dan selalu diremehkan berubah menjadi satu konsep yang paling berkesan dan diterima pakai dalam dunia perniagaan di seluruh dunia sejak 20 tahun kebelakangan ini. Ford Motor di samping mengurangkan harga kenderaan Model T pada masa itu. 1917 apabila Henry Ford mengemukakan ideanya di dalam mahkamah di Michigan semasa mempertahankan keputusannya untuk melabur semula keuntungan terkumpul yang diperoleh oleh syarikatnya.

perniagaan adalah perkhidmatan dan bukannya bonanza” ...“untuk melakukan sebanyak yang mungkin untuk kepentingan orang ramai. memberikan peluang pekerjaan dan membuat kereta yang boleh digunakan oleh orang ramai..dan secara tidak langsung untuk mendapatkan pulangan.... untuk memperoleh wang dan menggunakannya...

Tambahan pula mereka merasa konsep ini menjadi bebanan kepada kewangan syarikat kerana ketika itu adalah zaman awal pertumbuhan ekonomi sebelum perperangan dunia ke-dua Namun selepas 80 kemudian.CSR MENURUT PANDANGAN KONVENSIONAL pada awal pengenalannya. Ini kerana beliau berjaya menyesuaikan konsep ini bersesuaian dengan masa sekarang. . William Clay Ford Jr. cucu kepada Henry Ford telah mengguna pakai semula konsep ini tanpa sebarang halangan setelah mengambil alih syarikat Ford Motor. ramai ahli-ahli konvensional menbantah konsep ini kerana mereka merasa keuntungan di dalam perniagaan adalah hak mereka untuk menentukan sendiri bagaimana ianya digunakan mengikut kepentingan masing-masing.

CSR MENURUT PANDANGAN ISLAM Berbanding dengan konsep CSR dari perspektif konvensional. konsep CSR menurut perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan kerohanian. Pandangan bersifat rohaninya adalah berteraskan daripada ajaran al-Quran dan al-Sunnah. Terdapat beberapa elemen didalam menurut pandangan islam yang mana ianya merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia iaitu:  Taqwa  Tauhid  Ukhuwwah dan Al-’adl  Fardh . Dan idea mengenai tanggungjawab sosial ini terkandung dalam ikatan kerohanian.

produktiviti yang tinggi dan peralatan perubatan yang berkualiti tinggi .. Dengan penggunaan skala ekonomi yang kreatif. Aravind Eye Hospital di India telah menjalankan 200. Hospital ini memperoleh keuntungan sebanyak USD 46.5 bilion pada 2001-2002. Sebagai contoh. respons yang positif daripada pengguna terhadap usaha CSR oleh organisasi menghasilkan peningkatan dalam jualan barang dan perkhidmatan.Kesan Penggunaan CSR… Pelaksanaan CSR oleh organisasi korporat memberikan kesan dan impak sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada organisasi itu sendiri. Sebagai contoh.000 pembedahan katarak setiap tahun pada kadar US50 bagi setiap pesakit. Syarikat-syarikat yang berjaya mencari jalan untuk menangani rakyat termiskin di dunia telah membantu dalam mengurangkan kemiskinan di samping meningkatkan ekonomi negara-negara tersebut.

KESIMPULAN… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful