MARI BELAJAR BAHASA

OLEH NORAINI BT NINGGAL D20121061419 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah) Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Universiti Perguruan Sultan Idris

Kata Sandang Si dan Sang
 juga dikenali sebagai kata penyerta  digunakan untuk memberikan gelaran kepada orang, benda, dan binatang  juga berfungsi bagi menegaskan sifat

Kata sandang

Si
-Digunakan untuk orang lebih muda usianya, atau yang lebih rendah tarafnya. Contohnya : Si Kuntum, Si Melur …… - boleh digunakan kepada sesiapa sahaja sama ada manusia atau binatang. Contohnya : si tua ini, si pengail, Si Belang ….

-Digunakan untuk nama atau gelaran pada binatang yang boleh bercakap seperti manusia, atau yang bijak perangainya. Contohnya : Sang Kancil, Sang Badak,…. - Juga digunakan sebagai gelaran untuk manusia yang berpangkat tinggi atau dihormati. Contohnya : Sang Nila Utama, Sang Rajuna Tapa

San g

Latihan. Isikan ruang kosong dengan kata sandang ‘si’ atau ‘sang’.

1. ____ miskin itu pandai membawa diri. 2. ____ buta yang kehilangan tongkat itu berjalan dengan teraba-raba. 3. ____ Bedal sedang nyenyak tidur ketika _____ Kancil menyusuri sungai itu. 4. _____ Putih sudah lama tidak kelihatan sejak seminggu yang lalu. 5. _____ Suria menyinari suasana pagi yang indah. 6. _____ penyair itu menghasilkan syair yang begitu indah.

7. _____ Singa begitu bermegah kerana dirinya digelar Raja Rimba.
8. ______ petani begitu gigih mengerah keringat untuk mengusahakan kebunnya.