ISI KANDUNGAN

Maklumat Korporat UiTM Latar Belakang Sejarah UiTM Kemudahan-kemudahan Umum Fungsi Utama Bahagian Pengambilan Pelajar Sesi Pengambilan Pelajar Syarat Kemasukan Takrifan Bumiputera Strategi Pemilihan Program Pertanyaan Senarai Kampus UiTM Bagi Program Profesional Senarai Kampus UiTM Bagi Program Asasi dan Sarjana Muda Senarai Kampus UiTM Bagi Program Diploma Petunjuk PROGRAM ASASI 1. Fakulti Undang-undang 2. Fakulti Kejuruteraan Kimia 3. Fakulti Pendidikan 4. Fakulti Sains Gunaan PROGRAM DIPLOMA 1. Fakulti Perakaunan 2. Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 3. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi 4. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur 5. Fakulti Sains Gunaan 6. Fakulti Perladangan dan Agroteknologi 7. Fakulti Pengurusan Perniagaan 8. Fakulti Sains Komputer dan Matematik 9. Fakulti Filem, Teater dan Animasi 10. Fakulti Kejuruteraan Awam 11. Fakulti Kejuruteraan Elektrik

7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 21 24

27 28 29 29

35 39 43 47 61 67 71 75 79 83 87

4

12. Fakulti Kejuruteraan Kimia 13. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 14. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan 15. Fakulti Sains Kesihatan 16. Fakulti Pengurusan Maklumat 17. Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media 18. Fakulti Muzik 19. Fakulti Farmasi 20. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi PROGRAM PRA DIPLOMA 1. Fakulti Pengurusan Perniagaan 2. Fakulti Sains Gunaan PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA 1. Fakulti Perakaunan 2. Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 3. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi 4. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur 5. Fakulti Sains Gunaan 6. Fakulti Perladangan dan Agroteknologi 7. Fakulti Pengurusan Perniagaan 8. Fakulti Sains Komputer dan Matematik 9. Fakulti Pergigian 10. Fakulti Kejuruteraan Awam 11. Fakulti Pendidikan 12. Fakulti Kejuruteraan Elektrik 13. Fakulti Kejuruteraan Kimia 14. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 15. Fakulti Filem, Teater dan Animasi 16. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan 17. Fakulti Sains Kesihatan 18. Fakulti Pengurusan Maklumat 19. Akademi Pengajian Bahasa 20. Fakulti Undang-undang 21. Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media 22. Fakulti Perubatan 23. Fakulti Muzik 24. Fakulti Farmasi 25. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi

91 95 99 105 109 113 117 121 125

129 130

135 139 145 149 167 189 193 199 215 219 223 233 237 243 247 253 257 267 271 277 251 285 289 293 297

5

PROGRAM PROFESIONAL 1. Fakulti Perakaunan 2. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi 3. Fakulti Pengurusan Perniagaan 4. Fakulti Undang-undang 5. Fakulti Perubatan

303 307 311 315 319

6

.

VISI UiTM Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing. MULIA” 8 . penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan. MOTTO UNIVERSITI “USAHA.MAKLUMAT KORPORAT Universiti Teknologi MARA FALSAFAH UiTM Seseorang individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilainilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan membangunkan diri. perniagaan serta menanam sikap positif dan membentuk keperibadian mulia menerusi pendedahan kepada ilmu pengetahuan dari mana-mana tamadun secara terbuka serta penghayatan terhadap Islam. terutama dalam bidang sains dan teknologi. masyarakat dan negara. OBJEKTIF AKADEMIK UiTM Mengadakan program pendidikan di peringkat separa profesional dan profesional sesuai dengan keperluan guna tenaga manusia. MISI UiTM Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional. agar mereka lebih bersedia menghadapi persaingan dunia pekerjaan. global dan beretika. TAQWA. ilmu. sanggup berdikari dan berani menjadi agen perubahan dalam sebuah masyarakat majmuk. khususnya kepada belia-belia Bumiputera yang kurang bernasib baik.

sewaktu perasmian Perhimpunan Siswazah ITM. DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) Dewan Latehan RIDA adalah inspirasi Dato’ Onn Bin Ja’afar ekoran daripada lawatan ke Ceylon (Sri Lanka) pada tahun 1951. Mahathir Mohamad.LATARBELAKANG SEJARAH Universiti Teknologi MARA Universiti Teknologi MARA bermula daripada tahun 1956 dengan penubuhan Dewan Latehan RIDA (Rural Industrial Development Authority). Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan meliputi pelbagai bidang seperti pengurusan. akta Majlis Amanah Rakyat telah diluluskan oleh Parlimen. Namun begitu. Kini UiTM menawarkan sejumlah 127 program pengajian di peringkat Sarjana Muda. ITM telah diberi kuasa sebagai universiti sepenuhnya. Dewan Latehan RIDA mengadakan majlis Konvokesyen yang pertama. perhotelan. Perdana Menteri Malaysia. Pada tahun 1970. bersamaan 14 Oktober 1967 batu asas pembinaan kampus baru Maktab MARA telah diletakkan oleh Tun Abdul Razak dan seterusnya telah menukar nama kepada Institut Teknologi MARA (ITM). nama ITM terus dikekalkan sehinggalah 26 Ogos 1999. Pada bulan Jun 1976. Pada tahun 1964. ITM SEBAGAI SEBUAH UNIVERSITI (AKTA PINDAAN 1996) Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan 1996) meletakkan ITM seiring dengan universiti-universiti lain dalam negara. Tujuan utama lawatan itu adalah untuk mendalami program pembangunan dalam negeri. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 OGOS 1999) Tanggal 26 Ogos 1999 meletakkan nama baru Institut kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM) setelah perisytiharan di buat oleh YAB Dato’ Seri Dr. langkah pertama yang diambil ialah menukar nama RIDA kepada MARA. kejuruteraan. pentadbiran. Matlamat penubuhan Dewan Latehan RIDA adalah untuk membina semula kehidupan masyarakat desa dan meningkatkan taraf ekonomi mereka. pusat kuliah yang menawarkan kursus persediaan kepada pelajar berorientasikan pendidikan Inggeris. muzik. senibina dan lain-lain. perubahan ini adalah untuk memberi nafas baru dan harapan kepada RIDA. MAKTAB MARA (1965-1967) Untuk mengukuhkan keberkesanan aktiviti yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Menurut Tun Abdul Razak. Dewan Latehan RIDA telah ditukarkan kepada Maktab MARA dan menjadi unit terpenting di bawah Bahagian Latihan MARA. 69 program pengajian di peringkat diploma. INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1996) Pada hari Sabtu. Seramai 50 graduan telah menerima sijil daripada Tun Abdul Razak. sains komputer. 9 . 2 program Pra Diploma (MDAB) dan 9 program Profesional di pelbagai fakulti. 5 program di peringkat Asasi. pada bulan Disember 1965. pentadbiran perniagaan. Akta ITM telah diluluskan oleh Parlimen dan diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Ekoran daripada itu. Pada bulan Jun 1965. ITM diberi autonomi penuh untuk mentadbir di bawah Kementerian Pembangunan Dalam Negeri.

antara kemudahan yang disediakan ialah : • • • • • • Pinjaman/pemulangan bahan Perkhidmatan pembaca Perkhidmatan Pusat IT Perkhidmatan salinan foto Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan Bilik 24 jam Bilik Loker Tempahan buku Perkhidmatan rujukan Perkhidmatan majalah Portal KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN • Kolam Renang bertaraf Olimpik Pusat Islam • Gymnasium Affin Bank Berhad • Stadium Padang Kawad dan Padang Sasar • Pejabat Pos Bank Islam • ATM-Maybank.00 malam. ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) • • Pihak UiTM mengalu-alukan calon-calon OKU yang memohon atau ditawarkan tempat ke UiTM.gov. pelajar perlu berhubung dengan Pegawai Pembangunan Pelajar/Pegawai Keselamatan yang bertugas di kolej masing-masing untuk menghubungi pegawai yang bertugas “on call’. kawalan penyakit berjangkit. Asasi Sains. • Waktu perkhidmatan dari jam 8. wad pemerhatian sementara. perkhidmatan x-ray. Oleh itu. perkhidmatan makmal perubatan.00 pagi hingga 11. Maklumat lanjut berkenaan syarat-syarat dan Kaedah Permohonan pinjaman PTPTN boleh diperolehi dari laman web PTPTN http://www. pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia memberi beberapa kemudahan khas kepada mereka antaranya: - - - - Elaun Wang Saku (RM1250.00 /semester) Yuran Pengajian (RM350. perkhidmatan ambulan dan perkhidmatan kesihatan meliputi pendidikan kesihatan. CIMB Bank dan Affin Bank • Kompleks Sukan merangkumi gelanggang badminton. Permohonan hendaklah dibuat melalui surat kepada Bahagian Hal Ehwal Pelajar kampus masing-masing dengan menyertakan surat pengesahan pendapatan ibubapa/penjaga yang disahkan oleh Wakil Rakyat/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung.my Bagi pelajar yang tergolong daripada golongan fakir miskin boleh mendapatkan bantuan kewangan/zakat. PUSAT/ UNIT KESIHATAN • Setiap kampus UiTM mempunyai Pusat/Unit Kesihatan yang memberikan perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada pelajar UiTM.ptptn. Buat masa ini.00 petang pada hari bekerja. Pelajar-pelajar yang mengikuti program Asasi Kejuruteraan. PERPUSTAKAAN Setiap kampus UiTM dilengkapi dengan perpustakaan. BSN . penyakit bawaan vektor dan kawalan kebersihan makanan serta premis makanan.00 /semester) Yuran Kolej (RM360. Asasi TESL dan Asasi Undang-Undang semuanya adalah terdiri daripada yang mempunyai kelayakan cemerlang dalam keputusan SPM.KEMUDAHAN-KEMUDAHAN UMUM Universiti Teknologi MARA KEMUDAHAN-KEMUDAHAN UMUM PENGANGKUTAN BAS • • • Universiti Teknologi MARA Bagi Kampus Shah Alam kemudahan pengangkutan bas disediakan untuk memudahkan pelajar pergi dan balik ke fakulti masing-masing yang beroperasi mulai jam 7. • • Untuk kes kecemasan yang memerlukan rawatan kecemasan selepas dari waktu bekerja.00 pagi hingga 5. Bank Rakyat. Perkhidmatan–perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar adalah Rawatan Pesakit Luar Perubatan dan Pergigian. pelajar yang memohon ke UiTM dan berjaya ditawarkan tempat haruslah bersedia menghadapi segala kesulitan dengan ketiadaan kemudahan ini terutamanya dengan keadaan fizikal sedia ada. semua kampus UiTM belum mempunyai kemudahan asas untuk pelajar OKU.00 /semester) Tiket Kapal Terbang (Pelajar Sabah/Sarawak) Sekali Sepanjang Pengajian (Pergi Balik) PINJAMAN PTPTN BANTUAN KEWANGAN/ZAKAT • • PELAJAR PROGRAM ASASI Nota: Bantuan Kewangan Pelajar Asasi akan dibayar kepada pelajar hanya setelah pelajar menandatangani surat perjanjian. squash dan lain-lain lagi 10 . bola tampar. Walau bagaimanapun pihak UiTM sedang membuat perancangan masa depan bagi menyediakan kemudahan asas kepada pelajar OKU agar dapat tinggal dan belajar dengan lebih sempurna.

Fungsi Utama Bahagian Pengambilan Pelajar Universiti Teknologi MARA 1. 3. Profesional dan Pra Diploma Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB).uitm.uitm. 7. 9. 8.my Sesi Akademik 2 Januari : Mac : Program AC150. BM551 Diiklankan oleh UiTM pada bulan Januari / Februari dan memohon melalui online. Menyelaras proses pemilihan pelajar baru dan penempatan pemohon berjaya.my Julai : Program AC550.my : Diiklankan oleh Jabatan Pengajian Tinggi pada bulan Januari / Februari dan memohon melalui http://upu. LW601 & MD661 Diiklankan oleh UiTM pada bulan Oktober dan memohon melalui online.AC553.my September : Program BM552.uitm.gov.edu.uitm.uitm. AM550. 2. Mengurus penerapan pelajar pra diploma ke program Diploma dan Asasi ke program Sarjana Muda.my 11 .AC550.edu. 6. Menguruskan pengambilan pelajar baru bagi peringkat Diploma.my Diiklankan oleh UiTM pada bulan Oktober dan memohon melalui online. Mengurus pendaftaran pelajar baru (Shah Alam). LW601 & MD661 Diiklankan oleh UiTM pada bulan Januari / Februari dan memohon melalui online. Menyediakan Panduan Pendaftaran Pelajar Baru. LW222. AM550.mohe.mohe.edu.edu.AC551. 4.AC551.AC553. Mengeluarkan surat tawaran kepada pemohon berjaya melalui laman web sahaja. Menyediakan Buku Syarat Kelayakan Kemasukan Ke UiTM.my Program LW222.uitm.my : Diiklankan oleh Jabatan Pengajian Tinggi pada bulan Januari / Februari dan memohon melalui http://upu. Asasi.edu. Sarjana Muda. Sesi Pengambilan Bahagian Pengambilan Pelajar Universiti Teknologi MARA Dua (2) kali sesi pengambilan pelajar baru setahun DIPLOMA Sesi Akademik 1 Jun : Sesi Akademik 2 November SARJANA MUDA Sesi Akademik 1 September : Sesi Akademik 2 Mac PROFESIONAL Sesi Akademik 1 Jun : Program AC150 Diiklankan oleh UiTM pada bulan Januari / Februari dan memohon melalui online.edu.gov. 5. BM551 Diiklankan oleh UiTM pada bulan Julai dan memohon melalui online.edu. Koordinasi penyediaan unjuran.uitm. Mengeluarkan iklan pengambilan pelajar baru bagi program Sepenuh Masa.my Diiklankan oleh UiTM pada bulan Julai dan memohon melalui online.

Malaysian University English Test (MUET) • Bagi calon lepasan STPM. Pelajar-pelajar yang sedang belajar di mana-mana IPTA tidak dibenarkan memohon. TAKRIFAN BUMIPUTERA BAGI SARAWAK Jika bapa DAN ibu calon adalah seorang Peribumi Sarawak seperti mana yang ditakrifkan dalam perkara 161A (6) (a) Perlembagaan Persekutuan. Matrikulasi dan Diploma yang akan mengikuti program Sarjana Muda disyaratkan telah mengambil MUET dan mencapai : BAND PROGRAM Band Empat (4) • • • • • • • Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Bahasa Inggeris untuk Komunasi Profesional) Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) Sarjana Muda Pembedahan Pergigian Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) Program lain selain di atas Band Tiga (3) Band Satu (1) 12 . maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera. maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera.edu. Tidak pernah disabitkan atas sebarang kesalahan jenayah atau bukan banduan dalam proses menunggu prosiding jenayah terhadapnya. Memenuhi syarat status Bumiputera. TAKRIFAN BUMIPUTERA BAGI SABAH Jika bapa calon adalah seorang Melayu yang beragama Islam / Peribumi Sabah seperti mana yang ditakrifkan dalam Perkara 161 A (6) (b) Pelembagaan Persekutuan. (Data Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) akan digunakan sebagai sumber yang sahih dan sebarang keraguan akan dirujuk kepada JPN untuk tujuan semakan dan pengesahan) SYARAT PERMOHONAN Pemohon mesti memiliki kelayakan minimum yang merupakan • Syarat Am Universiti dan • Syarat Khas Program.00 Syarat Am Universiti Bagi Calon Matrikulasi • Lulus SPM / setaraf dengan baik.00. Memenuhi syarat kelayakan minima bagi setiap program dipohon. maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia. (Untuk keterangan lanjut sila layari laman web http://esyarat. • Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diluluskan oleh Senat Universiti dan diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia. • Mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Gred C (NGMP 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia diperingkat SPM / setaraf. • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2011 atau 2010 dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid Syarat Am Universiti Bagi Calon Diploma • Lulus SPM / setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian.uitm.00) termasuk Pengajian Am • Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM / setaraf. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia diperingkat SPM / setaraf.Syarat dan Takrifan Bumiputera Bahagian Pengambilan Pelajar Universiti Teknologi MARA SYARAT KEMASUKAN • • • • • • Berumur sekurang-kurangnya 16 tahun pada tarikh tutup permohonan. Syarat Am Universiti Bagi Calon STPM • Lulusan SPM / setaraf. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM / setaraf. Nota : Takrif Bumiputera yang diguna pakai adalah berdasarkan Perlembagaan bagi urusan pemprosesan dan pemilihan kemasukan ke IPTA. • Lulus Matrikulasi KPM / Asasi UiTM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.my) Syarat Am Univesiti Bagi Calon SPM / setaraf • Lulus SPM / setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian / Gred C. TAKRIFAN BUMIPUTERA TAKRIFAN BUMIPUTERA BAGI SEMENANJUNG Jika salah seorang ibu atau bapa calon adalah seorang Melayu yang beragama Islam / Orang Asli seperti mana yang ditakrifkan dalam Perkara 160 (2) Perlembagaan Persekutuan. Warganegara Malaysia. Syarat Am Universiti Bagi Calon STAM • Lulus SPM / setaraf dengan baik.

40450 Shah Alam 62000 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tel : (+603) 5544 3164/3165/3166/3174/3175 Tel : (+603) 8870 6760 Faks : (+603) 5544 3170 (Pengarah) Faks : (+603) 8889 4260 : (+603) 5543 8534 Emel : upu@mohe.my Web : upu. Calon memohon pertukaran program. Kolej Kediaman. Pertanyaan Bahagian Pengambilan Pelajar Universiti Teknologi MARA Sekiranya ada sebarang pertanyaan sila hubungi di alamat dan talian berikut : Keputusan Permohonan Dan Pengambilan 1. No. 6. 5.my Program Yang Ditawarkan Dekan 2. Mengikut minat calon. 2. Calon memohon program yang tidak memenuhi syarat kemasukan dan bersaing dengan calon yang mempunyai kelayakan yang lebih baik.edu. Calon perlu memilih program yang sesuai dengan kelayakan untuk mengelak dari bersaing dengan pemohon yang mempunyai kelayakan yang lebih baik.edu.my Web : pengambilan. 2. Bersedia bersaing bagi memilih program pengajian yang kompetitif kerana bilangan tempat yang disediakan adalah terhad. 3. boleh berhubung terus dengan Bahagian HEP kampus cawangan. INI DAPAT MENGELAKKAN DARI 1.uitm.my Bagi Kampus UiTM Negeri.uitm.Pinjaman PTPTN 1. Membuat pemilihan program yang tepat berdasarkan faktor seperti di atas. Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Bahagian Pengambilan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi Aras Bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bangunan UiTM International Centre (UIC) Aras 4.2. Memenuhi sepenuhnya syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh setiap program.ined. 2.edu. Program Master dan PhD Laman web : ipsis.mohe. 3. Bagi Kampus UiTM Shah Alam sila hubungi: Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam Tel : (+603) 5544 3514/3515 (Perumahan) Tel : (+603) 5544 3545/3538 (Bantuan Kewangan/Pinjaman) Web : hep1. Mendapatkan khidmat nasihat dan penerangan dari fakulti yang berkenaan.gov. Presint 5.uitm. Universiti Teknologi MARA Jalan P5/6. kaunselor / kampus cawangan yang berhampiran dengan tempat calon. Menara 2. Markah merit bagi program kompetitif juga adalah tinggi.gov.Strategi Pemilihan Program Bahagian Pengambilan Pelajar Universiti Teknologi MARA STRATEGI PEMILIHAN PROGRAM 1. Calon memohon program yang jumlah pengambilannya terhad.edu.my Tel : 03 – 5522 5315/531 Faks : 03 – 5513 7220 Program Asasi Pusat Asasi UiTM Kampus Puncak Alam 42300 Bandar Puncak Alam Selangor Darul Ehsan 13 .uitm. 4. Pengarah (Fakulti Yang Berkenaan) Pejabat Program Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB) Universiti Teknologi MARA Bangunan UiTM International Center (UIC) 40450 Shah Alam Universiti Teknologi MARA Tel : (+603) 5544 2000 40450 Shah Alam Tel : (+603) 5521 1443/1306/ Faks : (+603) 5543 7969 Kebajikan.my Tel : 03 – 5522 5331 Faks : 03 – 5522 5335 Program EPJJ/PJJ Laman web : www. Pengarah 2. 1.

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM PROFESIONAL KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN A A4 B B3 B6 B8 B9 C C2 D D2 J J3 K M M1 N3 P P2 P3 Q Q3 R S T T4 T5 KOD PROGRAM UiTM PROGRAM PETUNJUK BIL KAMPUS TAWAR FAKULTI PERAKUNAN # # # # 1 B 1 B 1 B 1 B AC150 CERTIFIED ACCOUNTINGN TECHNICIANS (CAT) (UK) AC550 THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) (UK) AC551 THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK AC553 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPA) (AUSTRALIA) FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI # 1 B AM550 THE INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS (UK) (ICSA) FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN # * 1 B 1 B BM551 CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING (CIM) (UK) BM552 CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (UK) (CILT) FAKULTI UNDANG-UNDANG 1 # 1 B B LW222 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) LW601 DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN FAKULTI PERUBATAN 1 B6 MD661 DIPLOMA PASCASISWAZAH OBSTESTRIK ULTRASOUND 14 .

15 SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM ASASI PETUNJUK A A4 B B3 B8 B9 C C2 D D2 J J3 K M M1 N3 P P2 P3 Q Q3 R S KOD KAMPUS T T4 T5 KOD PROGRAM PROGRAM UPU UiTM BIL KAMPUS TAWAR PUSAT ASASI 3 * * *# * 1 B8 3 B3 C2 M 1 B8 1 B B C2 K E0601 PI005 ASASI UNDANG-UNDANG UiTM (FAKULTI UNDANG-UNDANG) E0600 PI007 ASASI UNDANG-UNDANG KPTM (FAKULTI UNDANG-UNDANG) E0400 PI009 ASASI KEJURUTERAAN (FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA) E0150 PI020 ASASI TESL (FAKULTI PENDIDIKAN) E0001 PI080 ASASI SAINS (FAKULTI SAINS GUNAAN) .

PERANCANGAN DAN UKUR # 2 1 2 2 # 1 2 1 1 A B B B B 1 B A B A B B B 2 A B R EH00 AP243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA EH09 AP220 SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN EH04 AP221 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN EH06 AP224 SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN EH07 AP225 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN EH10 AP247 SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) EH02 AP248 SARJANA MUDA SENI BINA LANSKAP (KEPUJIAN) EH05 AP229 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN EH14 AP230 SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN EH08 AP246 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (DENGAN KEPUJIAN) 16 .SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAMSARJANA MUDA KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN A A4 B B3 B8 B9 C C2 D D2 J J3 K M M1 N3 P P2 P3 Q Q3 R S T T4 T5 PETUNJUK KOD PROGRAM UPU UiTM PROGRAM BIL KAMPUS TAWAR FAKULTI PERAKUNAN 7 B D J K M1 Q S EE02 AC220 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA # # # # # # # # # 1 B 2 A B 1 B8 1 B 1 B 2 B K 1 B 2 B D 3 A B8 M1 EA33 AD221 SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) EA27 AD242 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) EA28 AD243 SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) EA29 AD244 SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) EA30 AD245 SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) EA34 AD246 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) EA31 AD247 SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) EA32 AD228 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) EA53 AD230 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 1 4 B B K Q S EL02 AM225 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN EL04 AM228 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) FAKULTI SENIBINA.

17 SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA FAKULTI SAINS GUNAAN 5 6 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R B B B B B C B B B R B B R R B C N3 Q R S B C N3 R S ES02 AS201 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) ES28 AS202 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KUPJIAN (KIMIA) ES15 AS203 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) ES58 AS243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER ES71 AS244 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL ES59 AS245 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN ES60 AS246 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN ES61 AS247 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT ES62 AS248 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI TEKSTIL ES63 AS229 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) ES64 AS230 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BAHAN) ES32 AS251 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI ES66 AS232 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT) ES70 AS253 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN ) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) ES40 AS254 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 3 B Q R ES57 AT220 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI) FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 8 2 7 4 3 1 3 B B8 K M1 B B8 B8 B D2 J K K K B D2 J K M1 M1 M1 M1 P3 P3 Q S P3 Q S EE10 BM240 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PEMASARAN ES15 BM241 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) INSURANS EE14 BM242 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN EE11 BM243 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA EE13 BM244 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN OPERASI EE12 BM245 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERUNCITAN EE09 BM246 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA .

TEATER DAN ANIMASI # # 1 1 B9 B9 EA06 FF223 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) SKRIN EA65 FF224 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENULISAN ARTISTIK 18 .SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA 1 4 4 1 4 1 1 1 B8 B8 B8 B8 D M1 B Q B D2 K B D2 J K S B8 EE24 BM247 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGANGKUTAN EE23 BM249 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM EE03 BM250 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN EE04 BM231 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) EP26 BM232 SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) EP41 BM234 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) EP42 BM235 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) EP40 BM236 SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 A4 B B B R B B D T B R B T B R B T B B D D2 B R EC01 CS240 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) ES09 CS241 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK ES10 CS242 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI EC20 CS243 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR EC13 CS244 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN EC14 CS245 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN EC15 CS246 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT EC17 CS247 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN ES69 CS248 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN ES08 CS249 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK EC00 CS230 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) EC23 CS251 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK EC09 CS253 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA FAKULTI FILEM.

19 SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA # # # 1 B9 1 B9 1 B9 EA66 FF225 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) TEATER EA67 FF226 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN INDUSTRI SENI EA68 FF227 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) ANIMASI DAN TEKNOLOGI SKRIN FAKULTI PERGIGIAN * 1 B ED00 DS240 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 1 1 P B EK01 EC220 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM EC221 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM PEMBINAAN FAKULTI PENDIDIKAN # # # # # # # 1 B3 1 B3 1 B3 1 B3 1 B3 1 B3 1 B3 ET06 ED241 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN B.ING. SEBAGAI BAHASA KEDUA ET01 ED242 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA ET03 ED246 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN ET11 ED247 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI ET12 ED248 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK ET14 ED249 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK ET13 ED260 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 1 1 1 1 1 2 B B P B B B B EK86 EE241 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK EK02 EE242 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK EK92 EE243 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INTRUMENTASI) EK25 EE244 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) EK20 EE245 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) EE200 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 1 B EK00 EH220 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) KEPUJIAN .

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA 1 1 1 B B B EK64 EH221 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA DAN PROSES) KEPUJIAN EK93 EH222 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA DAN BIOPROSES) KEPUJIAN EK88 EH223 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 1 1 P B EK08 EM220 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL) EK09 EM221 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN (PEMBUATAN) FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 3 3 2 2 B B P B M1 B P S T T EP13 HM240 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL EP08 HM241 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN EP14 HM242 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN EP44 HM245 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI FAKULTI SAINS KESIHATAN * * * * * * * * 1 B8 1 B8 1 B8 1 B8 1 B8 1 B8 1 B8 1 B8 EM12 HS240 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) EM19 HS241 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) EM13 HS242 SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) EM10 HS243 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) EM14 HS244 SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) EM15 HS245 SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN) EM04 HS246 SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) EM20 HS247 SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN) FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 2 2 2 1 B9 B9 B9 B9 D J K EA39 IM244 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN EA38 IM245 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT EA37 IM246 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD EA40 IM247 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 1 B EB00 LG240 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL 20 .

21 SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA # # 1 B 1 B EB03 LG241 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL EB05 LG242 BAHASA ARAB UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL FAKULTI UNDANG-UNDANG 1 B EL00 LW213 SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) FAKULTI PERUBATAN * 1 B6 EM00 MBBS240 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA # # # # # # # # 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B EA42 MC241 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KEWARTAWANAN EA43 MC242 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERHUBUNGAN AWAM EA44 MC243 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENYIARAN EA45 MC244 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERIKLANAN EA46 MC245 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENERBITAN EA63 MC246 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN EA62 MC247 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL EA64 MC248 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI FAKULTI MUZIK # # # 1 B3 1 B3 1 B3 ET22 MU220 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) EA36 MU221 SARJANA MUDASENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) EA41 MU222 SARJANA MUDASENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) FAKULTI FARMASI * 1 B8 EF00 PH240 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI # # 4 2 B B C Q R R EA26 SR241 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) EA25 SR243 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) .

PERANCANGAN DAN UKUR # # 2 1 2 # # # 1 2 1 A 1 A R R R 1 A 1 A A A Q A 2 A B Q 1 A E2340 AP111 DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH E2300 AP243 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA E2330 AP114 DIPLOMA UKUR BAHAN E2320 AP115 DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH E2310 AP116 DIPLOMA BANGUNAN E2304 AP117 DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN E2302 AP148 DIPLOMA SENI BINA LANSKAP E2303 AP119 DIPLOMA UKUR BANGUNAN E2350 AP120 DIPLOMA SAINS GEOMATIK E2352 AP121 DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) E2351 AP122 DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) FAKULTI SAINS GUNAAN 6 1 1 1 1 1 1 N3 R C R C N3 N3 N3 Q R S T5 E2000 AS120 DIPLOMA SAINS E2001 AS116 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN E2041 AS118 DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL E2042 AS117 DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN E2043 AS115 DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN E2044 AS114 DIPLOMA MIKROBIOLOGI E2045 AS113 DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 6 C N3 Q Q3 R S E2054 AT110 DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 22 .SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM DIPLOMA KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN A A4 B B3 B8 B9 C C2 D D2 J J3 K M M1 N3 P P2 P3 Q Q3 R S T T4 T5 PETUNJUK KOD PROGRAM UPU UiTM PROGRAM BIL KAMPUS TAWAR FAKULTI PERAKUNAN 10 3 M A C D J K M Q R R S T T5 E2210 AC110 DIPLOMA PERAKAUNAN E2211 AC120 DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA # 8 A B D J K M Q T5 E2111 AD110 DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI D K M Q S T E2230 AM110 DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM FAKULTI SENIBINA.

BANG.23 SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM DIPLOMA 7 1 1 2 3 6 D J K M Q K M Q S J M S J D J K M Q Q3 S FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN E2220 BM111 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN E2221 BM119 DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN E2222 BM115 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURAN) E2226 BM114 DIPLOMA ANALISIS PELABURAN E2227 BM117 DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) E2250 BM118 DIPLOMA TEKNOLOGI PEJABAT FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 9 3 2 6 A D J K M A4 M R A D P A4 C D J K M Q R T E2810 CS110 DIPLOMA SAINS KOMPUTER E2822 CS111 DIPLOMA STATISTIK E2821 CS112 DIPLOMA SAINS AKTUARI E2820 CS143 DIPLOMA SAINS MATEMATIK FAKULTI FILEM. & PENYELENGGARAAN) FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 2 3 1 P P P Q T T E2424 EE110 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KAWALAN & INTRUMENTASI) E2425 EE111 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) E2421 EE112 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 3 P Q T E2441 EH110 DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 1 P E2430 EM110 DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 3 5 M P P Q S S T T E2240 HM110 DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL E2241 HM111 DIPLOMA PENGURUSAN PERLANCONGAN . TEATER DAN ANIMASI # # # # 1 B9 1 B9 1 B9 1 B9 E2121 CT111 DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) E2122 CT112 DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) E2123 CT113 DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) E2124 CT114 DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 3 1 1 B P C P Q E2410 EC110 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM E2413 EC111 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) E2412 EC112 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHID.

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM DIPLOMA 2 2 P P T T E2243 HM112 DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN E2242 HM115 DIPLOMA SENI KULINARI FAKULTI SAINS KESIHATAN * * * * * * 1 B8 1 B8 2 P2 1 B8 Q 1 P2 2 B8 Q E2031 HS110 DIPLOMA KEJURURAWATAN E2033 HS111 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN E2037 HS112 DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN E2036 HS113 DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN E2035 HS114 DIPLOMA FISIOTERAPI E2034 HS115 DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 4 D J K Q E2201 IM110 DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA # 1 M E2130 MC110 DIPLOMA KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA FAKULTI MUZIK # 1 B3 E2112 MU110 DIPLOMA SENI MUZIK FAKULTI FARMASI * 1 P2 E2060 PH110 DIPLOMA FARMASI FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI # # 2 B8 4 B8 C Q R R E2260 SR113 DIPLOMA SAINS SUKAN DAN REKREASI SR111 DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN 24 .

KOD A A4 B B3 B6 B8 B9 C C2 C4 D D2 J J3 K M M1 N3 P P2 P3 Q Q3 R S T T4 T5 KAMPUS UITM Kampus Seri Iskandar UITM Kampus Tapah UITM Shah Alam UITM Kampus Seksyen 17 UiTM Kampus Sungai Buloh UITM Kampus Puncak Alam UITM Kampus Puncak Perdana UITM Kampus Jengka UITM Kampus Kuantan UITM Kampus Bukit Sekilau UITM Kampus Machang UITM Kampus Kota Bharu UITM Kampus Segamat UITM Kampus Larkin UITM Kampus Sungai Petani UITM Kampus Alor Gajah UITM Kampus Bandar Melaka UITM Kampus Kuala Pilah (Beting) UITM Kampus Bukit Mertajam UITM Kampus Bertam UITM Kampus Balik Pulau UITM Kampus Samarahan UITM Kampus Mukah UITM Kampus Arau UITM Kampus Kota Kinabalu UITM Kampus Dungun UITM Kampus Bukit Besi UITM Kampus Kuala Terengganu (Chendering) PETUNJUK # * Program Bertemu duga Pengambilan Sesi Jun Sahaja 25 .

PROGRAM ASASI .

.

dalam mana-mana TIGA (3) mata pelajaran lain (tidak termasuk Matematik. Tertakluk kepada bilangan tempat yang disediakan. Asasi Undang-Undang UiTM PI005 / E0601 (1 tahun / 2 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Pemilihan dibuat secara Meritrokasi. Calon juga boleh memohon untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti / pusat akademik berikut dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Fakulti: • Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka (melalui proses temu duga) • Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media (melalui proses temu duga) • Akademi Pengajian Bahasa (melalui proses temu duga) • Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan • Fakulti Pengurusan Perniagaan • Fakulti Filem. bilangan tempat yang disediakan dan persaingan dari lulusan STPM / Matrikulasi / Setaraf. Calon lulusan Asasi UiTM ini cuma boleh melanjutkan pelajaran di UiTM sahaja.99 dan tidak berjaya ditawar tempat ke program akan diserapkan ke program diploma yang bersesuaian. pencapaian akademik yang cemerlang. 2. *AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima : • Gred A. 4. Calon yang mendapat keputusan cemerlang berdasarkan merit akan ditempatkan khas di Kampus Shah Alam. 3.00 tidak ditawar secara automatik bagi program di atas. Teater dan Animasi (melalui proses temu duga) • Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi 5. Perhatian: Pelajar yang HPNG di bawah 3.00 ke atas adalah layak mengikuti program Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) di Fakulti Undang-Undang UiTM. Catatan: Permohonan penerapan ke semua program Sarjana Muda hendaklah dibuat melalui sistem online yang disediakan oleh Bahagian Pengambilan Pelajar dalam tempoh yang ditetapkan. 1.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. Calon yang lulus dan tamat dalam program Asasi UiTM dengan mendapat HPNG 3. Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris) (Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang) Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja PUSAT ASASI UiTM 28 . Calon perlu mendapat MUET Band 4 sebagai syarat kelayakan tambahan.dalam Bahasa Inggeris • Kepujian Matematik / Matematik Tambahan • Gred A. Calon-calon yang lulus dan tamat dengan HPNG 2.00 hingga 2.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 2. UIAM.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Asasi Undang-Undang KPTM PI007 / E0600 (1 tahun / 2 Semester) (Pengambilan sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.Calon juga boleh memohon untuk mengikuti program pengajian sastera Ikhtisas dan sains sosial yang ditawarkan di IPTA dengan memenuhi syarat -syarat yang ditetapkan oleh Universiti *AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima : • Gred A.dalam Bahasa Inggeris • Kepujian Matematik / Matematik Tambahan • Gred A. Nota: 1.UniSZA dan program Sarjana Muda Undang -Undang (Kepujian) di UiTM.dalam mana-mana TIGA (3) mata pelajaran lain (tidak termasuk Matematik.dalam DUA (2) mata pelajaran dan gred B dalam DUA (2) mata pelajaran berikut : • Matematik Tambahan • Fizik • Matematik • Kimia DAN • Bahasa Inggeris mendapat minima gred B 29 . *AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima gred A. Nota: 1. Calon yang tamat program Asasi Undang -Undang (PI007/E0600) dengan cemerlang berpeluang ke Program Sarjana Muda Undang -Undang (Kepujian) di UM. UKM. Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal Asasi Kejuruteraan PI009 / E0400 (1 tahun / 2 Semester) (Pengambilan sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Calon yang tamat program Asasi Kejuruteraan boleh memohon ke program Sarjana Muda di UiTM atau IPTA dalam bidang: • Kejuruteraan • Pengajian Sains Dan Teknologi 2. UUM. Calon yang tamat program Asasi Kejuruteraan di UiTM perlu memohon ke program Sarjana Muda melalui BPKP (Jabatan Pengajian Tinggi) seperti yang diiklankan di akhbar-akhbar utama pada minggu pertama bulan Februari. Calon perlu mendapat MUET yang ditetapkan oleh Universiti sebagai syarat kelayakan tambahan 2. Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris) (Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang) Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja PUSAT ASASI UiTM 3.

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali. Nota: 1. *AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA 30 . Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 4. JPT (Jabatan Pengajian Tinggi).dalam DUA (2) mata pelajaran dan gred B dalam DUA (2) mata pelajaran berikut : • Matematik Tambahan • Fizik • Biologi • Kimia DAN • Bahasa Inggeris mendapat minima gred B LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik/Matematik Tambahan DAN • Bahasa Inggeris dengan mendapat minima gred ANota: Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja PUSAT ASASI UiTM Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 5. *AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima gred A. Asasi Sains PI008 / E0001 (1 tahun / 2 Semester) (Pengambilan sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Calon juga boleh memilih untuk mengikuti program Pengajian Sains dan Teknologi yang ditawarkan di UiTM atau IPTA lain dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti berkenaan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Nota: Bagi calon yang tamat program Asasi TESL ini perlu memohon ke program Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa kedua) (TESL) di Fakulti Pendidikan dengan memenuhi syarat Guru Standard Malaysia iaitu melepasi tahap minimum Ujian Malaysia Education Selection Inventory (MEdSI) dan diperaku temu duga serta MUET yang ditetapkan oleh Universiti melalui BPKP. Calon yang tamat program Asasi Sains dengan cemerlang serta MUET tahap 3 berpeluang ke program Sarjana Muda di UiTM atau IPTA lain dalam bidang: • • • Perubatan Pergigian Farmasi 2. Calon yang tamat program Asasi Sains di UiTM perlu memohon ke program Sarjana Muda melalui BPKP (Jabatan Pengajian Tinggi) seperti yang diiklankan di akhbar-akhbar utama pada minggu pertama bulan Februari. 4. 3. Asasi TESL (Asasi Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) PI020 / E0150 (1 tahun / 2 Semester) Program bertemu duga) (Pengambilan sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

.

PROGRAM DIPLOMA .

AC

FAKULTI PERAKAUNAN

AC
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. Diploma Perakaunan AC110 / E2210 (3 tahun / 6 Semester ) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti. Nota: Calon yang mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) Gred A+/A/A- dalam mata pelajaran berkaitan termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan akan ditempatkan khas di kampus Shah Alam. Tertakluk kepada pencapaian akademik yang cemerlang dan bilangan tempat yang disediakan. LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris DAN • Matematik/Matematik Tambahan minima gred C+ LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik/IKM atau dari institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang perakaunan dengan mendapat minima HPNG 3.50 DAN Lulus SPM/Setaraf yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk: • Bahasa Inggeris • Matematik/Matematik Tambahan LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM dengan mendapat minima HPNG 3.50 Nota: Bagi lulusan sijil sahaja: salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Perakaunan, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang perakaunan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

FAKULTI PERAKAUNAN

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 2. Diploma Sistem Maklumat Perakaunan AC120 / E2211 (3 tahun / 6 Semester ) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Matematik DAN • Lulus dalam Matematik Tambahan APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang perakaunan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. • Lulus temu duga peringkat Fakulti

36

AD

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA

.

Seni Reka Perindustrian • AD115 .Seni Reka Tekstil • AD113 .Teknologi Percetakan Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.Seni Halus • AD120 . Nota: Calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.Seni Reka Grafik dan Media Digital • AD112 . LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran • Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Pola Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geografi/ Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia DAN • Lulus Bahasa Inggeris • Lulus Matematik / Matematik Tambahan SERTA Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka : • Ujian Melukis • Ujian Buta Warna • Temu duga LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk mana-mana mata pelajaran berikut: • Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Pola Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geografi / Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia DAN • Lulus Bahasa Inggeris • Lulus Matematik / Matematik Tambahan SERTA Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka : • Ujian Melukis • Ujian Buta Warna • Temu duga Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA AD LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dan Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM DAN Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka : • Ujian Melukis • Ujian Buta Warna • Temu duga 40 .Seramik • AD116 .Seni Reka Fesyen • AD117 . Calon-calon yang berjaya akan ditawarkan di salah satu Bidang Pengkhususan berikut: • AD111 . Diploma Seni Lukis dan Seni Reka AD110 / E2111 (2 ½ tahun / 5 Semester ) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1.Fotografi dan Pengimejan Kreatif • AD118 .Seni Reka Logam Halus • AD114 .

• Lulus temu duga peringkat Fakulti FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 41 . Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. UiTM.75 dalam Sijil Politeknik/IKM dalam mana-mana bidang atau dari institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia SERTA Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka : • Ujian Melukis • Ujian Buta Warna • Temu duga LEPASAN SIJIL UITM (AD001) Mempunyai Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (AD001) dari UiTM DAN Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat EMPAT (4) kepujian dalam mata pelajaran berikut : • Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Pola Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geografi / Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia DAN • Lulus Bahasa Inggeris • Lulus Matematik / Matematik Tambahan SERTA Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka : • Ujian Melukis • Ujian Buta Warna • Temu duga Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SIJIL POLITEKNIK / IKM / INSTITUSI LAIN Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran • Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Pola Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geografi / Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia DAN • Lulus Bahasa Inggeris • Lulus Matematik / Matematik Tambahan DAN Mencapai HPNG 2.AD Bil.

AM FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI .

.

Diploma Pentadbiran Awam AM110 / E2230 ( 2 ½ tahun / 5 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran • Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) UiTM APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). AM 44 . Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

.

AP FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR .

.

Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah AP111 / E2340 ( 3 tahun / 6 Semester) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. 40450 Shah Alam (selewatlewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Bil. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.50 SERTA • Tidak Buta / Buta Warna Nota : Lulus ujian melukis dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. UiTM.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan DAN lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM SERTA • Tidak Buta / Buta Warna LEPASAN SIJIL UITM (AP009) DAN PENGALAMAN KERJA Lulus Sijil Perancangan Bandar & Wilayah (AP009) dari UiTM dengan mendapat HPNG kurang dari 2. AP 48 . Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris SERTA • Tidak Buta / Buta Warna LEPASAN SIJIL UITM (AP009) Lulus Sijil Perancangan Bandar dan Wilayah dari UiTM dengan mendapat HPNG 2.50 SERTA • Tidak Buta / Buta Warna LEPASAN POLITEKNIK Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat HPNG 2.50 dan dengan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan tidak kurang dari DUA (2) tahun DAN • Mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu DAN lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeri di peringkat SPM SERTA • Tidak Buta / Buta Warna LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.

AP Bil. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 49 . • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina AP243/E2300 (4 tahun / 8 Semester) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat Gred B dalam TIGA (3) mata pelajaran: • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains • Matematik / Matematik Tambahan • Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan / Perdagangan/ Ekonomi Asas DAN • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris SERTA • Tidak Buta / Buta Warna Nota : Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Matematik / Matematik Tambahan DAN Sains/Fizik/Biologi/Sains Tambahan SERTA lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 3. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Lulus temu duga peringkat Fakulti Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP 50 . salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). UiTM.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Diploma Ukur Bahan AP114/E2330 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik/ Matematik Tambahan • Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang Ukur Bahan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 Nota: Bagi lulusan sijil sahaja.

Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 51 . UiTM. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan.00 DAN mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu.50 Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. Matematik/Matematik Tambahan DAN lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM. Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik/ Matematik Tambahan • Fizik/ Kimia/ Biologi / Sains Tambahan / Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN SIJIL DARI INSPENS Lulus Sijil Penilaian Harta Tanah atau Sijil Pengurusan Harta Tanah dari Institut Penilaian Negara (INSPEN) dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3. Diploma Pengurusan Hartanah AP115/E2320 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera LEPASAN SPM Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 4.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program AP Bil. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

50 Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 5. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. LEPASAN SIJIL UITM (AP009) DAN PENGALAMAN KERJA APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Diploma Bangunan AP116/E2310 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 52 . 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. UiTM. LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik/Kimia / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan / Teknologi Kejuruteraan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan DAN • Lulus Bahasa Inggeris Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan DAN lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu LEPASAN SIJIL UITM (AP009) DAN PENGALAMAN KERJA dihantar kepada Dekan. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.75 SERTA mendapat EMPAT(4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan/Fizik/ Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains SERTA lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan DAN • Lulus Bahasa Inggeris. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. Diploma Rekabentuk Dalaman AP117/E2304 (3 tahun / 6 Semester) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).50 Nota: Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 6 . Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. UiTM. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 53 . AP Bil.

• Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). LEPASAN Nota: SIJIL UITM (AP009) DAN PENGALAMAN KERJA Bagi lulusan sijil sahaja. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 7. Diploma Senibina Landskap AP148/E2302 (3 tahun / 6 Semester) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan DAN • Lulus Bahasa Inggeris Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.75 SERTA mendapat EMPAT (4) Calon yang tamat program ini boleh kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan DAN lulus memohon mengikuti mana-mana program Bahasa Inggeris di peringkat SPM. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan LEPASAN PRA DIPLOMA UITM oleh Universiti. Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 54 . Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. UiTM.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.50 Nota: Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

• Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 8. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). salinan permohonan dan salinan LEPASAN SIJILsijil UITM (AP009) DAN PENGALAMAN KERJAsijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. UiTM. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. SERTA • Tidak Buta / Buta Warna AP Bil. Nota: Bagi lulusan sahaja. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 55 . Diploma Ukur Bangunan AP119/E2303 (3 tahun / 6 Semester) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan DAN lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris SERTA • Tidak Buta / Buta Warna LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.50 Nota: Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.

• Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 56 . LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris • Lulus Matematik Tambahan SERTA • Tidak Buta / Buta Warna LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. SERTA • Tidak Buta / Buta Warna Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP 9. LEPASAN SIJIL UITM (AP009) DAN PENGALAMAN KERJA APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera Diploma Sains Geomatik AP120/E2350 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik SERTA lulus Bahasa Inggeris DAN Matematik Tambahan di peringkat SPM.50 Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. UiTM.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera LEPASAN SPM Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris • Lulus Matematik Tambahan SERTA • Tidak Buta / Buta Warna LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf olehKerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 Nota: Bagi lulusan sijil sahaja.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program AP Bil.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Matematik DAN Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/ Sains DAN lulus Bahasa Inggeris DAN Matematik Tambahan di peringkat SPM SERTA • Tidak Buta / Buta Warna 10. UiTM. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) AP121/E2352 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 57 . • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.

salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). UiTM. LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris • Lulus Matematik Tambahan Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP SERTA Calon yang tamat program ini boleh memohon • Tidak Buta / Buta Warna mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Universiti. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 58 . Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 11. Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) AP122/E2351 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.50 Nota: Bagi lulusan sijil sahaja.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Matematik DAN Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/ Sains DAN lulus Bahasa Inggeris DAN Matematik Tambahan di peringkat SPM SERTA • Tidak Buta / Buta Warna LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.

.

AS FAKULTI SAINS GUNAAN .

.

• Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 1. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik / Kimia DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains PD007/PD008) dari UITM Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Diploma Mikrobiologi AS114/E2044 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 62 . • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 2 LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik/Matematik Tambahan • Kimia • Biologi / Sains / Sains Pertanian/ Pengajian Agroteknologi / Sains Tambahan DAN • Lulus Bahasa Inggeris . • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UITM APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Diploma Teknologi Polimer AS113/E2045 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Diploma Teknologi Makanan AS116/E2001 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 3 LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik • Kimia DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UITM Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS . Diploma Kimia Perindustrian AS115/E2043 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Lulus temu duga peringkat Fakulti 63 . • Lulus temu duga peringkat Fakulti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 4 LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Biologi / Fizik / Pemprosesan Makanan • Kimia DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UITM . • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

• Lulus temu duga peringkat Fakulti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 6 LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik / Kimia DAN • Lulus Bahasa Inggeris . • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UITM APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Lulus temu duga peringkat Fakulti 64 . APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 5 LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan DAN lulus • Bahasa Inggeris • Biologi / Fizik • Kimia Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS . Diploma Industri Perkayuan AS117/E2042 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Diploma Teknologi Tekstil AS118/E2041 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda LEPASAN PRA DIPLOMA UITM di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Calon yang tamat program ini boleh memohon LEPASAN PRA DIPLOMA UITM mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratLulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UITM syarat yang ditetapkan oleh Universiti.

Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. Diploma Sains AS120/E2000 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS . • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. 65 . Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 7 LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan DAN Dua (2) kepujian dan satu (1) lulus dalam mata pelajaran berikut: • Biologi • Fizik • Kimia DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UITM APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).

AT FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI .

.

Diploma Pengurusan Ladang AT110/E2054 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera AT . • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 68 . • Matematik / Matematik Tambahan DAN salah satu mata pelajaran berikut: • Fizik • Kimia • Sains Tambahan • Sains • Biologi • Sains Pertanian • Pengajian Agroteknologi • Tanaman Makanan • Akuakultur dan Haiwan Rekreasi • Landskap dan Nurseri • Pengeluaran Tanaman • Hortikultur Hiasan dan Lanskap • Kejenteraan Ladang • Pengurusan Ladang DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UITM APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: 1 Bil. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

.

BM FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN .

.

72 . LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. 5. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN BM 2. 3. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. 4. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. Diploma Pengajian Perniagaan BM111/E2220 (3 tahun / 6 Semester) Diploma Pengajian Perbankan BM119/E2221 (3 tahun / 6 Semester) Diploma Analisis Pelaburan BM114/E2226 (3 tahun / 6 Semester) Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) BM115/E2222 (3 tahun / 6 Semester) Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) BM117/E2227 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.

Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 73 .Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. LEPASAN SIJIL UITM (0M009) Lulus Sijil Pentadbiran Pejabat (OM009) dari UiTM LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) atau Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). UiTM Kampus Puncak Alam ( Selewatlewatnya satu (1) minggu selepas tarikh permohonan). Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera LEPASAN SPM Lepasan FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran : • Bahasa Inggeris DAN • Lulus dalam Matematik/Matematik Tambahan BM 6 Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat BM118/E2250 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. Fakulti Pengurusan Perniagaan.

CS FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK .

.

Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1 . LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM 76 .FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan / Fundamentals Of Programming / Programming & Development Tools • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris Bil. Diploma Statistik CS111/E2822 (2 ½ tahun / 5 Semester ) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti CS LEPASAN SIJIL UITM Lulus Sijil Pengaturcaraan Komputer dari UiTM atau Sijil Teknologi Maklumat dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). UiTM. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 2. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan.70 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang pengkomputeran DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. Diploma Sains Komputer CS110/E2810 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 4. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 3 .FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Perdagangan / Prinsip Perakaunan / Ekonomi Asas DAN • Lulus Bahasa Inggeris Bil. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Diploma Sains Aktuari CS112/E2821 (2 ½ tahun / 5 Semester ) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. CS Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda LEPASAN PRA DIPLOMA UITM di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM 77 . Diploma Sains Matematik CS143/E2820 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

CT FAKULTI FILEM. TEATER DAN ANIMASI .

.

Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) CT111/E2121 (2 ½ tahun / 5 Semester) (Program bertemu duga) Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) CT112/E2122 (2 ½ tahun / 5 Semester ) (Program bertemu duga) Diploma Teknologi Kreatif (Teater) CT113/E2123 (2 ½ tahun / 5 Semester ) (Program bertemu duga) Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) CT114/E2124 (2 ½ tahun / 5 Semester ) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 80 . UiTM. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. 40150 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Teater dan Animasi. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Kampus Puncak Perdana. • Tidak Buta/Buta Warna LEPASAN PRA DIPLOMA Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dan Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM Nota: Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja sahaja. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. Fakulti Filem. TEATER DAN ANIMASI Bil. CT 3. Nota : Lulus temu duga dan ujibakat yang dikendalikan oleh fakulti LEPASAN SPM Lepasan Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dah lulus dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan DAN • Tidak Buta/Buta Warna LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA Mendapat TIGA (3) kepujian dalam SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia termasuk:• Bahasa Melayu DAN • Lulus Bahasa Inggeris DAN Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun dalam bidang yang berkaitan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. 4. 2.FAKULTI FILEM.

.

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM EC .

.

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/INTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat gred B ke atas dalam mata pelajaran Matematik dan Sains Kejuruteraan dan EMPAT (4) mata pelajaran lain DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. 40450 Shah Alam (selewatlewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 1. EC 84 . LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik • Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Pengajian Kejuruteraan Awam / Teknologi Kejuruteraan / Lukisan Kejuruteraan / Information & Communication Technology / Reka Cipta / Bahan Binaan / Teknologi Binaan / Teknologi Maklumat DAN • Lulus Bahasa Inggeris Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 2. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. UiTM. 3. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Diploma Kejuruteraan Awam EC110/E2410 (3 tahun / 6 Semester) Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) EC111/E2413 (3 tahun / 6 Semester) Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan dan Penyelenggaraan) EC112/E2412 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Fakulti Kejuruteraan Awam.

.

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK EE .

.

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. 88 . Fakulti Kejuruteraan Elektrik. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 1. 3. Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Intrumentasi) EE110/E2424 (3 tahun / 6 Semester) Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) EE111/E2425 (3 tahun / 6 Semester) Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) EE112/E2421 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. UiTM. Sains Kejuruteraan dan EMPAT (4) mata pelajaran lain SERTA • Tidak Buta/Buta Warna LEPASAN PRA DIPLOMA Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 2. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Calon tidak buta atau buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik DAN salah satu mata pelajaran berikut: • Kimia • Biologi • Sains Tambahan • Sains • Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik • Pengajian Kejuruteraan Awam • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal • Teknologi Kejuruteraan • Lukisan Kejuruteraan • Teknologi Maklumat • Pemasangan & Kawalan Elektrik • Lukisan Geometri & Elektrik • Menservis Radio & Televisyen • Lukisan Geometri & Elektronik • Reka Cipta • Prinsip Elektrik dan Elektronik • Aplikasi Elektrik Dan Elektronik • Information And Communication Technology • Teknologi Elektrik DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/INTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau Institusi lain yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat minimum gred C dalam mata pelajaran Matematik. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. EE Nota: Lulus ujian buta warna semasa membuat pemeriksaan kesihatan.

.

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA EH .

.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Fakulti Kejuruteraan Kimia. Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA EH 92 . Nota : Calon tidak rabun atau buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerjakerja amali LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik • Kimia / Biologi / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan / Lukisan Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Reka Cipta / Information And Communication Technology DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik / IKM / Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat gred B ke atas dalam mata pelajaran Matematik dan Sains Kejuruteraan dan EMPAT (4) mata pelajaran lain DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. Diploma Kejuruteraan Kimia EH110/E2440 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. UiTM. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 1.

.

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL EM .

.

salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL EM 96 .Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 1. UiTM. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). Diploma Kejuruteraan Mekanikal EM110/E2430 Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik DAN • Lulus Kimia • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik atau Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat gred B ke atas dalam mata pelajaran Matematik dan Sains Kejuruteraan DAN Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik DAN • Lulus Kimia • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

.

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN HM .

.

Diploma Pengurusan Hotel HM110/E2240 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Bil. HM 100 .00 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Bahasa Inggeris / Matematik / Matematik Tambahan LEPASAN PRA DIPLOMA Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM Nota: Bagi lulusan sijil sahaja.FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Matematik /Matematik Tambahan LEPASAN SIJIL UITM (HM003) Lulus Sijil Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari UiTM dengan mendapat HPNG 3. UiTM. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. 40450 Shah Alam (selewatlewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan.

40450 Shah Alam (selewatlewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan) Bil. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. UiTM. HM APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).70 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Bahasa Inggeris / Matematik / Matematik Tambahan LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 101 .FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Matematik /Matematik Tambahan LEPASAN SIJIL UITM (HM005) Lulus Sijil Kemahiran Pengendalian Urusan Pelancongan (HM005) dari UiTM dengan mendapat HPNG 2. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 2. Diploma Pengurusan Pelancongan HM111/E2241 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

• Lulus temu duga peringkat Fakulti HM 102 . Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan HM112/E2243 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Matematik/Matematik Tambahan DAN • Kepujian Sains Tambahan / Sains ATAU Lulus Fizik / Kimia / Biologi Bil. Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. LEPASAN SIJIL UITM (HM003) Lulus Sijil Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari UiTM dengan mendapat HPNG 3. 40450 Shah Alam (selewatlewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. UiTM. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.00 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Bahasa Inggeris / Matematik / Matematik Tambahan LEPASAN PRA DIPLOMA Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) atau Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 3.

Diploma Seni Kulinari HM115/E2242 (3 tahun / 6 Semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 4 . Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti. 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Lulus temu duga peringkat Fakulti 103 .FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Matematik /Matematik Tambahan LEPASAN SIJIL UITM (HM003) Lulus Sijil Kemahiran Seni Kulinari (HM002) atau Sijil Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2. LEPASAN PRA DIPLOMA Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dan Pra Diploma Perakaunan (PD005) dari UiTM HM Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. UiTM. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.70 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Bahasa Inggeris / Matematik / Matematik Tambahan Bil. salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan.

FAKULTI SAINS KESIHATAN HS .

.

106 . 3)Pemohon / Pelajar mestilah TIADA sebarang kekurangan pada fizikal atau gangguan pancaindera yang boleh menyebabkan kesukaran melaksanakan perawatan kejururawatan LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Biologi/Fizik • Kimia • Matematik/Matematik Tambahan DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan keputusan: (Semester 1: HPNG 3.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Epilapsi. HIV/AIDS.00 atau Semester 2: HPNG 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. Diploma Kejururawatan HS110/E2031 (3 tahun / 6 Semester) (Pengambilan Sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Diploma Teknologi Makmal Perubatan HS111/E2033 (2 ½ tahun / 5 Semester ) (Pengambilan Sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. sebarang masalah kesihatan mental.00 atau Semester 2: HPNG 2. Hepatitis B atau C. 2) Pemohon / Pelajar dengan masalah berikut .75) LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan • Biologi / Sains • Bahasa Inggeris Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN HS Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 2 .75) LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan keputusan: (Semester 1: HPNG 3. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. dan sebarang penyakit kronik yg lain TIDAK BOLEH diterima masuk kedalam program kejururawatan. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Calon lelaki sangat digalakkan memohon Nota : SYARAT KHAS LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA Mempunyai status kesihatan yang memenuhi syarat program dan memenuhi kriteria Lembaga Jururawat Malaysia seperti berikut : 1) Mesti disahkan sihat tubuh badan oleh Pegawai Perubatan Berdaftar dari Institusi Latihan yang diiktiraf.

75) LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Biologi/Fizik • Kimia • Matematik/Matematik Tambahan DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan keputusan: (Semester 1: HPNG 3. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 3. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan keputusan: di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat. Diploma Pemulihan Cara Kerja HS115/E2034 (3 tahun / 6 Semester) (Pengambilan Sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus Bahasa Inggeris Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. 107 .00 atau Semester 2: HPNG 2.75) LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Biologi • Fizik • Matematik/Matematik Tambahan DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan keputusan: (Semester 1: HPNG 3.(Semester 1: HPNG 3.75) syarat yang ditetapkan oleh Universiti. Diploma Fisioterapi HS114/E2035 (3 tahun / 6 Semester) (Pengambilan Sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 5. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 atau Semester 2: HPNG 2.00 atau Semester 2: HPNG 2. Diploma Kesihatan Persekitaran HS113/E2036 (3 tahun / 6 Semester) (Pengambilan Sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Biologi/Kimia • Fizik • Matematik/Matematik Tambahan DAN • Lulus Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan keputusan: (Semester 1: HPNG 3. Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 4. Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 6 . Diploma Pengimejan Perubatan HS112/E2037 (3 tahun / 6 Semester) (Pengambilan Sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.75) LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Biologi / Fizik • Matematik/Matematik Tambahan DAN Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja HS Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.00 atau Semester 2: HPNG 2. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT IM .

.

Diploma Pengurusan Maklumat IM110/E2201 (2 ½ tahun / 5 Semester ) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1 LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris DAN • Lulus Matematik/Matematik Tambahan LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) atau Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM. • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. • Lulus temu duga peringkat Fakulti IM 110 . Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT .

.

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA MC .

.

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C+ dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Bahasa Melayu DAN • Kepujian dalam Matematik/Matematik Tambahan SERTA Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Lulus temu duga peringkat Fakulti MC 114 . • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. Bil. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Diploma Komunikasi dan Media MC110/E2130 (3 tahun / 6 Semester) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) atau Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM Nota: Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

.

FAKULTI MUZIK MU .

.

ujibakat (permainan alat muzik ATAU nyanyian) dan ujian pendengaran yang dikendalikan oleh fakulti) Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI MUZIK Nota : Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja sahaja. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan lulus dalam mata pelajaran: • Bahasa Inggeris • Matematik/Matematik Tambahan SERTA Lulus temu duga. Diploma Seni Muzik MU110/E2112 (2 ½ tahun / 5 Semester ) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. UiTM. 40200 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. UiTM Kampus Seksyen 17. • Lulus temu duga peringkat Fakulti MU 118 . salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. ujibakat (permainan alat muzik ATAU nyanyian) dan ujian pendengaran yang dikendalikan oleh fakulti) LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN • Lulus Bahasa Inggeris • Lulus Matematik/Matematik Tambahan DAN Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya DUA (2) tahun dalam bidang berkaitan SERTA Lulus temu duga. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. Fakulti Muzik.

.

FAKULTI FARMASI PH .

.

Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima gred B dalam mata pelajaran: • Matematik/Matematik Tambahan • Kimia • Biologi DAN • Kepujian Bahasa Inggeris LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 1. Diploma Farmasi PH110/E2060 (3 tahun / 6 Semester) (Pengambilan Sesi Jun sahaja) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.30 Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI FARMASI PH 122 .Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.

.

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI SR .

.

• Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan. SR 126 . Nota: Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang sukan atau rekreasi ATAU penglibatan dalam sukan atau rekreasi. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. Diploma Pengajian Sukan SR113/E2260 (2 ½ tahun / 5 Semester ) (Program bertemu duga) Diploma Pengurusan Sukan SR111 (2 ½ tahun / 5 Semester ) (Program bertemu duga) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 2. UiTM. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun. LEPASAN PRA DIPLOMA UITM Lulus Naik Taraf (LNT) Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) atau Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM Nota: Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti. LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran : • Matematik/Matematik Tambahan • Bahasa Inggeris DAN • Lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN • Lulus Matematik/Matematik Tambahan • Lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan • Lulus Bahasa Inggeris SERTA Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun dalam bidang sukan atau rekreasi ATAU Penglibatan DUA (2) tahun dalam sukan atau rekreasi di peringkat negeri/negara. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

.

PROGRAM PRA DIPLOMA .

.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 1. Teater dan Animasi (Melalui proses temu duga) • Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka (Melalui proses temu duga) • Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media (Melalui proses temu duga) • Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi (Melalui proses temu duga) LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI serta : • Lulus Matematik /Matematik Tambahan • Lulus Bahasa Inggeris Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 130 .Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Pra Diploma Perdagangan PD002 (1 Semester / 6 bulan) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Nota: Calon yang lulus program ini akan diserapkan ke program untuk mengikuti program diploma di fakulti berikut : • Fakulti Perakaunan • Fakulti Pengurusan Perniagaan • Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi • Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan • Fakulti Pengurusan Maklumat • Fakulti Filem.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera 2. Pra Diploma Sains PD007 (1-2 Semester /6 Bulan-1 Tahun) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Nota: Calon yang lulus program ini akan diserapkan ke program Diploma yang berasaskan Sains dan Teknologi ATAU • Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan (Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan) • Fakulti Pengurusan Maklumat • Fakulti Filem, Teater dan Animasi (Melalui proses temu duga) • Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka (Melalui proses temu duga) • Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media (Melalui proses temu duga) • Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi (Melalui proses temu duga) • Fakulti Pengurusan Perniagaan (Diploma Pengurusan Dan Teknologi Pejabat) LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: • Matematik / Matematik Tambahan DAN • Lulus Bahasa Inggeris SERTA Lulus SATU (1) daripada mana-mana mata pelajaran berikut: • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

FAKULTI SAINS GUNAAN

131

PROGRAM SARJANA MUDA

AC

FAKULTI PERAKAUNAN

AC

FAKULTI PERAKAUNAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian AC220 / EE02 8 Semester Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.75 2.50 Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM / setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3.00 Diploma Perakaunan / Diploma Sistem Maklumat Perakaunan Diploma Perakaunan / Diploma Sistem Maklumat Perakaunan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan perakaunan / kewangan Diploma Pengajian Perniagaan / Diploma Pengurusan Perbankan / Diploma Analisis Pelaburan dari Fakulti Pengurusan Perniagaan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

1.

3.00

LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma Perakaunan 3.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk gred C+ dalam Matematik / Matematik Tambahan dan gred C dalam Bahasa Inggeris Diploma Perakaunan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan perakaunan / kewangan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk gred C+ dalam Matematik / Matematik Tambahan dan gred C dalam Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Perakaunan / Ekonomi dan gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain. 3.00 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dengan gred C+ dan gred C dalam Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3.00) dalam Perakaunan / Ekonomi dan mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 3.00 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan mendapat kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dengan gred C+ dan gred C dalam Bahasa Inggeris

APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang perakaunan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Lulus temu duga peringkat Fakulti

136

.

AD FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA .

.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka • Ujian Melukis • Ujian Rabun / Buta Warna • Temu Duga Nota: Calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk : • Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Pola Pakaian / Rekaan dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Geografi / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia /Fizik / Kimia / Biologi/ Sains Tambahan / Sains / Seni Reka Tanda / Teknologi Rekaan Fesyen / Pengajian Pakaian / Komunikasi Visual / Seni Halus dan Rekabentuk DAN Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka • Ujian Melukis • Ujian Rabun / Buta Warna • Temu Duga Nota: Calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga Lepasan Diploma IPT dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang dipohon DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam mana-mana mata pelajaran berikut : 2. .00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. . 2 3 4 5 Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian) AD245 / EA30 6 Semester Program Bertemu Duga Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) AD246 / EA34 6 Semester Program Bertemu Duga Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) AD247 / EA31 6 Semester Program Bertemu Duga Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) AD228 / EA32 6 Semester Program Bertemu Duga Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) AD230 / EA53 6 Semester Program Bertemu Duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. . . • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) AD241 / EA33 6 Semester Program Bertemu Duga Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) AD242 / EA27 6 Semester Program Bertemu Duga Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian) AD243 / EA28 6 Semester Program Bertemu Duga Sarjana Muda Seni (Kepujian) AD244 / EA29 6 Semester Program Bertemu Duga Reka Perindustrian Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM (Diploma Seni Lukis dan Seni Reka UiTM tidak perlu temu duga) DAN 2. . . • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.75 • Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Pola Pakaian/ Rekaan dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Geografi / Pendidikan Islam / Fizik / Kimia / Kesusasteraan Melayu / Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Seni Reka Tanda / Teknologi Rekaan Fesyen / Pengajian Pakaian / Komunikasi Visual / Seni Halus dan Rekabentuk DAN Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka • Ujian Melukis • Ujian Rabun / Buta Warna • Temu Duga Nota: Calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA AD 1 . . .00 6 7 8 9 140 .00.

00 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00 DAN Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka: • Ujian Melukis • Ujian Rabun / Buta Warna • Temu Duga Nota: Calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam mana-mana mata pelajaran berikut : • Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Pola Pakaian / Rekaan dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Geografi / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia /Fizik / Kimia / Biologi/ Sains Tambahan / Sains / Seni Reka Tanda / Teknologi Rekaan Fesyen / Pengajian Pakaian / Komunikasi Visual / Seni Halus dan Rekabentuk DAN Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka • Ujian Melukis • Ujian Rabun / Buta Warna • Temu Duga Nota: Calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (2.AD Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 141 .00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam mana-mana mata pelajaran berikut : • Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Pola Pakaian / Rekaan dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Geografi / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia /Fizik / Kimia / Biologi/ Sains Tambahan / Sains / Seni Reka Tanda / Teknologi Rekaan Fesyen / Pengajian Pakaian / Komunikasi Visual / Seni Halus dan Rekabentuk DAN Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris DAN Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka • Ujian Melukis • Ujian Rabun / Buta Warna • Temu Duga Nota: Calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) 2.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA AD LEPASAN SARJANA MUDA AM DARI FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA UITM Sarjana Muda Am dari Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 142 . • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 Nota: • Pelajar hanya perlu mendaftar dan lulus 12 jam kredit kursus-kursus yang ditetapkan oleh Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. • Calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).

.

AM FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI .

.

LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam /Pengurusan Perniagaan /Perakaunan /Undang.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.Undang atau lain-lain Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pentadbiran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) 2.Undang atau lain-lain Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam / Pengurusan Perniagaan /Perakaunan / Undang. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dengan Kepujian AM225 / EL02 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik.75 3.50 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.50 Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) 146 .00.00 Diploma Pentadbiran Awam / lain-lain Diploma Diploma dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi / lain-lain Diploma dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pentadbiran Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.00 AM 1 . • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

00.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (2.00 Diploma dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi / lain-lain Diploma Diploma dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengaj ian Polisi / lain-lain Diploma dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pentadbiran.AM Bil.30 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00 ) dalam dua (2) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.50 Gred B. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Undang-Undang atau lain-lain Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi 3.75 1.Undang / lain-lain Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pentadbiran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM 2.(2. Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) AM228 / EL04 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.(NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Undang.50 Gred B.50 Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) 147 .00) dalam dua (2) mata pelajaran lain termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2.

AP FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR .

.

• Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) mata pelajaran dengan gred C (2. 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.75 Diploma UiTM SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma Lepasan Pengajian Senibina DAN 3.00) dari mata pelajaran berikut: • Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry • Perakaunan • Ekonomi DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam : • Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.75 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.(NGMP 2.(2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: • Mathematics S / Mathematics T/ Further Mathematics T • Chemistry • Perakaunan • Pengajian Perniagaan • Geografii DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam : • Bahasa Inggeris • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina AP243 / EH00 8 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 AP 1 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Physics / Engineering Physics • Biology • Pengurusan Perniagaan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.00.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B .75 • Physics • Biology • Ekonomi • Sejarah • Seni Visual 150 .

00 Diploma Sains Geomatik / Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) / Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) Diploma Sains Geomatik / Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) / Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains dan Teknologi Diploma UiTM DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna Diploma UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains dan Teknologi 2.50 2.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Pengurusan Perniagaan • Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna • Biology • Perakaunan • Ekonomi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP Bil.75 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2 . • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik dengan Kepujian AP220 / EH09 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.50 151 .00.(2.00) dalam Pengajian Am dan sekurangkurangnya PNGK 2.00. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains dan Teknologi DAN 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN 3.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti AP 2.(NGMP 2.50 152 .67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Pengajian Perniagaan • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Seni Visual • Chemistry • Biology • Perakaunan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.

• Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.(2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah dengan Kepujian AP221 / EH04 8 semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 2.50 Diploma UiTM dalam bidang Sains dan Teknologi / Sains Sosial dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah DAN Tidak buta warna LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma yang berkaitan dalam bidang Sains dan Teknologi / Sains Sosial DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna Diploma dalam bidang Sains dan Teknologi / Sains Sosial dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah DAN 2.00.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. 3. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3 .50 153 .00.67 ) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (2.75 DAN Tidak buta warna 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.50 2.00 ) dalam dua (2) mata pelajaran seperti berikut: • Mathematics • Pengurusan Perniagaan • Physics / Engineering Physics • Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lulus dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan DAN Tidak buta warna • Perakaunan • Ekonomi • Chemistry / Engineering Chemistry Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP Bil.00 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah DAN Tidak buta warna Diploma UiTM dalam bidang Sains dan Teknologi / Sains Sosial 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti AP 154 .(NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (NGMP 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lulus dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai DAN Tidak buta warna Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.

67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Pegurusan Perniagaan • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Seni Visual • Chemistry • Biology • Perakaunan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan Sains serta lulus Bahasa Inggeris 2.00.(NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Ukur Bahan dengan Kepujian AP224 / EH06 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00 Diploma Ukur Bahan Diploma Ukur Bahan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Ukur Bahan Diploma UiTM 2.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.70 2.70 155 .00.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan gred C (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Diploma Ukur Bahan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan Ukur Bahan 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70 • Biology • Pengurusan Perniagaan • Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry • Perakaunan • Ekonomi • Physics / Engineering Physics Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP Bil.(2. LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma Ukur Bahan atau Diploma yang berkaitan dengan Ukur Bahan 3.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 4 .00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Gred B.

• Malaysian University English Test (MUET) Band 1 AP 5 .67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (NGMP 2.(2.(NGMP 2.00 2.50 2.67 ) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (2.00.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Pegurusan Perniagaan • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Seni Visual • Chemistry • Biology • Perakaunan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris 2.50 LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.75 DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengurusan Hartanah dengan Kepujian AP225 / EH07 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.50 156 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) bagi dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Biology • Pengurusan Perniagaan • Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris • Perakaunan • Ekonomi • Physics / Engineering Physics 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 3.50 Diploma Pengurusan Hartanah Diploma Pengurusan Hartanah dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan pengurusan hartanah Diploma UiTM Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan pengurusan hartanah.75 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Diploma berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan pengurusan hartanah 2. Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00.

00) dalam mata pelajaran berikut : 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.30 • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry • Pengurusan Perniagaan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti • Biology • Perakaunan • Ekonomi 157 .00. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. 2.00.50 Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN 3. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 2.00 Diploma Rekabentuk Dalaman dengan Gred B-(2.67) dalam Kursus (INA 316) Diploma Rekabentuk Dalaman dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan SERTA Lulus temu duga serta portfolio review yang dikendalikan oleh Fakulti Diploma UiTM SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.(2.75 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti Diploma bidang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP Bil.75 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan dua (2) Gred C (2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 6 .FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian) AP247 / EH10 8 Semester Program bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.

67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti AP 2.(NGMP 2.30 158 .FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Matematik/ Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Biologi/ Sains Tambahan/ Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.

• Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 DAN Tidak buta warna LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang berkaitan Senibina Landskap DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik/ Matematik Tambahan dan lulus Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna Lepasan Diploma IPT dalam bidang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Senibina Landskap 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry • Pengurusan Perniagaan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna • Biology • Perakaunan • Ekonomi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP Bil. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00 Diploma Senibina Landskap Diploma Senibina Landskap dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Senibina Landskap DAN Tidak buta warna 2.00.00 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 7 . • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.75 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik/ Matematik Tambahan dan lulus Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) AP248 / EH02 8 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00.75 Diploma UiTM DAN Tidak buta warna Diploma yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Senibina Landskap 2. 3.30 2.30 159 . • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.

FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (2.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2.30 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Matematik/ Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti AP 160 .

75 Diploma yang berkaitan DAN Tidak buta warna Diploma yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 2.00 Diploma Ukur Bangunan / Diploma Bangunan / Diploma Ukur Bahan / Diploma Kejuruteraan Awam/ Diploma Senibina dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan DAN Tidak buta warna 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry • Pengurusan Perniagaan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna • Biology • Perakaunan • Ekonomi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP Bil. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna Lepasan Diploma IPT dalam bidang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Senibina Landskap 2.75 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik/ Matematik Tambahan dan lulus Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00.50 DAN Tidak buta warna LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN 3. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Ukur Bangunan dengan Kepujian AP229 / EH05 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00.50 161 .00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 8 . 2.50 Diploma Ukur Bangunan / Diploma Bangunan / Diploma Ukur Bahan/ Diploma Kejuruteraan Awam / Diploma Senibina DAN Tidak buta warna 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.

00) dari mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Pegurusan Perniagaan • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Seni Visual • Chemistry • Biology • Perakaunan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak buta warna Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.50 162 .FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti AP 2.

• Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti dengan Kepujian AP230 / EH14 6 Semester 9 .75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lulus Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan/ Matematik Kertas Julai 163 .FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00 LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dengan lulus Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurangkurangnya PNGK 2.00.00 Diploma UiTM Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AP Bil.00. • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lulus Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2.

50 Diploma Bangunan Diploma Bangunan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengurusan Pembinaan Diploma Ukur Bangunan / Diploma Ukur Bahan / Diploma Kejuruteraan Awam / Diploma Senibina / Diploma Rekabentuk Dalaman Diploma Ukur Bangunan / Diploma Ukur Bahan / Diploma Kejuruteraan Awam / Diploma Senibina /Diploma Rekabentuk Dalaman dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengurusan Pembinaan.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Sains / Bahan Binaan / Teknologi Binaan serta lulus Bahasa Inggeris 164 . • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.75 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan dan lulus Bahasa Inggeris Diploma Bangunan atau lepasan diploma bidang berkaitan dari IPT dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengurusan Pembinaan.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Sains / Bahan Binaan / Teknologi Binaan serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.00. 2.00 2.00.FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.(2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.(NGMP 2.67 ) dalam dua (2) mata pelajaran dan gred C (2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan (Dengan Kepujian) AP246 / EH08 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma Bangunan atau lepasan diploma bidang berkaitan dari IPT 3.67) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran tidak termasuk Pengajian Am 2.50 2.75 AP 10 .00) bagi satu (1) mata pelajaran dalam mana-mana mata pelajaran.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.

.

AS FAKULTI SAINS GUNAAN .

.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Biologi) AS201 / ES02 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Farmasi. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Mikrobiologi.00.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris Lepasan IPT Diploma Sains. Teknologi Makanan. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Farmasi.(NGMP 2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.00) dari mata pelajaran berikut: 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.75 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan IPT Diploma Sains. Teknologi Makanan.50 • Biology • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).50 • Mathematics • Chemistry • Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B. Teknologi Makanan. 168 .00. Farmasi.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan satu (1) Gred C (2. Teknologi Makmal Perubatan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang sama DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. Mikrobiologi.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: 2. Teknologi Makmal Perubatan 3. Teknologi Makmal Perubatan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 1 .(2.00 Diploma Sains.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Mikrobiologi.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Teknologi Polimer. Kejuruteraan Kimia. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.30 • Chemistry • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Mikrobiologi.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan satu (1) Gred C (2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Farmasi Diploma bidang Sains yang lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Kimia Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 2 .00) dari mata pelajaran berikut: 2.(NGMP 2.00.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.00 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia) AS202 / ES28 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 169 .(2.30 • Mathematics • Biology • Physics / Engineering Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B. Kimia Perindustrian. Teknologi Makanan.30 Diploma Sains. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan IPT Diploma bidang Sains dan Teknologi dalam bidang berkaitan Kimia 3.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. Teknologi Tekstil.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris Lepasan IPT Diploma bidang Sains dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Kimia DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris Lepasan IPT Diploma bidang Sains dan Teknologi berkaitan Kimia dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 2.

• Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dari mata pelajaran berikut: 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. Kimia Perindustrian. Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Mekanikal/ Awam / Kimia). Teknologi Tekstil. Teknologi Makanan.00 Diploma Sains. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00.33) dalam mata pelajaran Fizik dan gred C (NGMP 2. Bangunan.33) dalam mata pelajaran Physics / Engineering Physics dan Gred C (2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik) AS203 / ES15 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. Ukur Bahan.00) dalam satu (1) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.30 • Mathematics T / Further Mathematics T / Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).30 • Mathematics / Engineering Mathematics / Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2.50 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.75 170 . Diploma dalam bidang Sains lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kejuruteraan/ Sains & Teknologi (Fizikal) Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 3 .00. Sains Komputer. Teknologi Polimer.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains & Teknologi (Fizikal) / Diploma Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Mekanikal/ Awam / Kimia) dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkenaan.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kejuruteraan/ Sains & Teknologi (Fizikal). • Lulus temu duga peringkat Fakulti 2. Farmasi. DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2.00 2. Pengimejan Perubatan. Ukur Bangunan. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains & Teknologi (Fizikal) / Diploma Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Mekanikal/Awam / Kimia) 3. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.

75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 • Chemistry • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris 171 .00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: 2. Teknologi Tekstil.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Sains / Teknologi /Kejuruteraan Kimia dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Teknologi Polimer DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. Kejuruteraan Kimia LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Sains /Teknologi / Kejuruteraan Kimia 3.00 ) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan mata pelajaran berikut: 2.00 Diploma Teknologi Polimer Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 4 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Kimia Perindustrian. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer AS243 / ES58 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.30 • Mathematics • Physics / Engineering Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. 2.30 Diploma Sains. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.00. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS LEPASAN DIPLOMA SIJIL KEMAHIRAN MARA (SKM) YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Mencapai HPNG minimum 3. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Latex Compounding Executive (RB-013-4). • Rubber Quality Assurance Executive (RB-014-4). • Rubber Quality Assurance Manager (RB-014-5) dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia DAN Lulus SPM/Setaraf dengan tiga (3) kepujian dalam Bahasa Melayu. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Plastic Production Manager (Thermoplastic) (PG-070-5). • Plastic Production Manager (Thermoset) (PG-080-5). • Rubber Quality Assurance Executive (RB-014-4). • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.0 dalam Diploma SKM Level 4 dan ke atas dalam salah satu daripada bidang berikut:• Plastic Production Assistant Manager (Thermoplastic) (PG-070-4). Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik/Kimia serta lulus Bahasa Inggeris ATAU Mencapai HPNG minimum 3.0 dalam Diploma SKM Level 4 dan ke atas dalam salah satu bidang berikut:3. • Latex Compounding Manager (RB-013-5). • Plastic Production Manager (Thermoplastic) (PG-070-5). • Latex Compounding Executive (RB-013-4). • Lulus temu duga peringkat Fakulti 172 . Matematik/ Matematik Tambahan dan Fizik/Kimia serta lulus Bahasa Inggeris DAN Lulus program persediaan / Bridging yang disediakan oleh universiti. • Plastic Production Assistant Manager (Thermoset) (PG-080-4). • Plastic Production Manager (Thermoset) (PG-080-5). • Rubber Quality Assurance Manager (RB-014-5) dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Bahasa Melayu. • Plastic Production Assistant Manager (Thermoset) (PG-080-4). • Latex Compounding Manager (RB-013-5).00 • Plastic Production Assistant Manager (Thermoplastic) (PG-070-4).

(NGMP 2.50 APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).50 • Chemistry • Physics / Mathematics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B. Bioteknologi.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Teknologi Makanan 3. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Farmasi.00. Mikrobiologi.75 2.(2. Bioperubatan.50 Diploma Sains.00.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan satu (1) Gred C (2.00) dari mata pelajaran berikut: 2. Farmasi.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul AS244 / ES71 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang yang berkaitan dengan sains biologi dan sains kesihatan (selain daripada yang di atas) dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Biologi Molekul / Bioteknologi / Biologi / Mikrobiologi DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B. Mikrobiologi.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: • Biology • Physics / Mathematics T / Further Mathematics T / Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.00 2. Pertanian. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Sains Biologi. Teknologi Makmal Perubatan Diploma dari Fakulti Sains Gunaan atau Fakulti Sains Kesihatan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan biologi molekul/ bioteknologi/ biologi/ mikrobiologi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 5 . Teknologi Makanan. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 173 .

• Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: • Chemistry • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris 2.00. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Teknologi Polimer.(NGMP 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains dan Teknologi yang berkaitan Kimia 3. Kimia Perindustrian.00 Diploma Sains. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 174 .75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Kejuruteraan Kimia Diploma dalam bidang Sains dan Teknologi selain daripada bidang di atas. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.00. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan AS245 / ES59 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Diploma dalam bidang sains dan teknologi yang lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang kimia Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 6 .00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains dan Teknologi dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang kimia DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan satu ( 1) Gred C (2. Mikrobiologi. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.(2.50 • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.50 APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Teknologi Makanan.30 2.00 ) dari mata pelajaran berikut: 2.00 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.

00. Diploma Sains atau Diploma Mikrobiologi dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains dan Teknologi Makanan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 7 .(NGMP 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 )dari mata pelajaran berikut: • Mathematics • Biology • Physics / Engineering Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan satu (1) Gred C (2.50 Diploma Teknologi Makanan Diploma Sains atau Diploma Mikrobiologi.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.(2.30 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan AS246 / ES60 8 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains dan Teknologi Makanan 3.50 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: • Chemistry • Mathematics T / Further Mathematics T / Biology / Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris 2.00 2.00. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Sains dan Teknologi Makanan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains dan Teknologi Makanan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.50 175 .75 2.

00 ATAU Lulus Diploma SKM Level 4 dan ke atas dalam salah satu bidang berikut:• Bidang Penyediaan Makanan (L-040-5). • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Matematik/ Matematik Tambahan dan Fizik/Kimia/ Sains Tambahan/Sains dan lulus Bahasa Inggeris 3. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 176 . Matematik/ Matematik Tambahan dan Fizik/Kimia/ Sains Tambahan/Sains dan lulus Bahasa Inggeris DAN Lulus program persediaan / Bridging yang disediakan oleh universiti. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Bidang Pengeluaran-Pemprosesan Makanan (Y-040-5) dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia DAN Lulus SPM/Setaraf dengan LIMA (5) kepujian dalam Bahasa Melayu. • Bidang Pengeluaran-Pemprosesan Makanan (Y-040-5) dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia DAN Lulus SPM/Setaraf dengan TIGA (3) kepujian dalam Bahasa Melayu. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS LEPASAN DIPLOMA SIJIL KEMAHIRAN MARA (SKM) YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lulus Diploma SKM Level 4 dan ke atas dalam salah satu bidang berikut:• Bidang Penyediaan Makanan (L-040-5).

• Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. Mekanikal.75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Teknologi Polimer. Ukur Bahan. Pengurusan Perniagaan. Senilukis dan Senireka (Seni Reka Perindustrian) Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 8 . Kimia.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot AS247 / ES61 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: 2. LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. Kejuruteraan (Awam. Pemasaran.00 • Mathematics T / Further Mathematics T / Mathematics S • Biology • Chemistry • Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Fizik / Kimia /Biologi dan Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Pemasaran. Sains. Pengurusan Perniagaan.00 • Mathematics • Biology • Physics / Engineering Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Fizik / Kimia / Biologi dan Bahasa Inggeris.00 Diploma Industri Perkayuan.00. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 177 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Perhutanan. Elektrik). Perakaunan 3. Perakaunan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang tersebut DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Fizik / Kimia / Biologi dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. Pertanian.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan dua (2) daripada mata pelajaran berikut: 2. Kimia Perindustrian. Mikrobiologi.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Fizik/ Kimia/ Biologi dan Bahasa Inggeris.00. Lepasan Diploma IPT Teknologi Berasaskan Kayu. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT Teknologi Berasaskan Kayu. Perakaunan. Pengajian Perniagaan. Pengurusan Ladang. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Perhutanan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Pertanian. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.

00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan dari mata pelajaran berikut: • Mathematics • Physics / Engineering Physics / Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris 2.00.00.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan.75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Fizik/Kimia. Kimia Perindustrian. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Fizik/Kimia serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dalam bidang sains yang lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang tekstil DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan. • Weaving Industry Manager (SS-140-5) DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan. 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Batik Designer (SS-120-4).00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: • Chemistry • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai serta lulus Fizik dan Bahasa Inggeris 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.30 LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Weaving Designer (SS-140-4). Fizik/Kimia serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00 178 . • Weaving Industry Executive (SS-142-4). Kejuruteraan (Elektrik/ Mekanikal/ Kimia) Diploma dalam bidang sains lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang tekstil Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 9 . Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil AS248 / ES62 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. serta lulus Bahasa Inggeris 3.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Batik Production Manager (SS-130-5). • Batik Production Executive( SS-110-4). Sains.30 LEPASAN DIPLOMA SIJIL KEMAHIRAN MARA (SKM) YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma SKM Level 4 dan ke atas dalam salah satu (1) bidang berikut: • Tekstil dan Pakaian (K-022-45). • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.30 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Tekstil 3. Teknologi Polimer. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00 Diploma Teknologi Tekstil.

• Weaving Industry Executive (SS-142-4). Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Diploma SKM Level 4 dan ke atas dalam salah satu (1) bidang berikut: • Tekstil dan Pakaian (K-022-45). • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Lulus temu duga peringkat Fakulti FAKULTI SAINS GUNAAN AS 3.00 179 .Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Batik Production Executive( SS-110-4). Fizik/Kimia serta lulus Bahasa Inggeris SERTA Lulus program persediaan/bridging yang disediakan oleh Universiti APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Weaving Designer (SS-140-4). • Weaving Industry Manager (SS-140-5) DAN Lulus SPM / Setaraf dengan tiga (3) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan. • Batik Production Manager (SS-130-5). • Batik Designer (SS-120-4). • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.

00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Kesihatan dan Persekitaran. Teknologi Polimer. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 180 .00) dalam (dua) 2 mata pelajaran berikut: 2. Mikrobiologi.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan dua (2) dari mata pelajaran berikut: • Physics / Engineering Physics • Mathematics • Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris 2. Kejuruteraan Awam dan Kejuruteraan Kimia Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 10 .75 3. Teknologi atau Kejuruteraan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang persekitaran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.30 LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. Teknologi atau Kejuruteraan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains. Kimia Industri.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. Tekstil.30 • Chemistry • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).00 Diploma Sains. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00. Teknologi Makanan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Persekitaran) AS229 / ES63 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Industri Perkayuan. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains. Pengurusan Industri Perladangan. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.

Kejuruteraan (Kimia.30 181 . • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.Elektrik.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Kimia Perindustrian. Teknologi Polimer. Mekanikal) Diploma bidang Sains dan Teknologi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains dan Teknologi / Bahan /Kejuruteraan Bahan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 11 .00) dari mata pelajaran berikut: 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.67) dalam mata pelajaran Mathematics T / Further Mathematics T dan gred C (NGMP 2. Teknologi Perkayuan. Fizik/Kimia serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B. 2.30 • Physics / Engineering Physics • Biology • Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia/Fizik serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.00) dalam satu (1) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: • Chemistry / Physics / Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Kimia / Fizik serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Awam. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Kimia/Fizik serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Sains dan Teknologi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains dan Teknologi Bahan / Kejuruteraan Bahan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan. Teknologi Tekstil.30 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Sains dan Teknologi Bahan / Kejuruteraan Bahan 3. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Bahan) AS230 / ES64 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.00 Diploma bidang Sains.(NGMP 2.75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.67) dalam mata pelajaran Mathematics dan dua (2) Gred C (2.(2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.

Pengimejan Perubatan.30 • Mathematics / Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF 2. Ukur Bangunan. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri AS251 / ES32 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.33) dalam mata pelajaran Physics / Engineering Physics dan Gred C (2. Teknologi Makanan. 2. Farmasi. Teknologi Polimer.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Sains Komputer.00) dalam satu (1) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: • Mathematics T / Further Mathematics T / Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Bangunan. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.00 Diploma Sains.30 Gred C+ (NGMP 2.00) dari mata pelajaran berikut: 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. Kimia Perindustrian.00.75 182 .33) dalam mata pelajaran Fizik dan gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Mekanikal/ Awam / Kimia). • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Teknologi Tekstil.00.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains yang lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kejuruteraan/ Sains & Teknologi (Fizikal) DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains & Teknologi (Fizikal) / Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Mekanikal/ Awam / Kimia) dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kejuruteraan/ Sains & Teknologi (Fizikal) DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2. Diploma dalam bidang Sains yang lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kejuruteraan/ Sains & Teknologi (Fizikal). • Lulus temu duga peringkat Fakulti 2. Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 12 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Ukur Bahan.50 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains dan Teknologi (Fizikal) / Kejuruteraan (Elektrik / Elektronik / Mekanikal / Awam / Kimia) 3.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Bio-Komposit) AS232 / ES66 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00 • Mathematics • Physics / Engineering Physics / Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. Teknologi Pengeluaran. Teknologi Pengeluaran.00.00 • Mathematics T / Further Mathematics T / Mathematics S • Biology • Chemistry • Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Perhutanan. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. Diploma Pengurusan Ladang dan Diploma Kejuruteraan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 13 . Kejuruteraan.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 3. Pengurusan Industri dan Perniagaan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dalam bidang yang berkaitan dengan Teknologi Bahan berasaskan Kayu dan Bio-gentian. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Pengurusan Industri dan Perniagaan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Bio-Komposit/Teknologi Perkayuan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. Kejuruteraan.00.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 183 . • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 Diploma daripada Fakulti Sains Gunaan.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan dua (2) daripada mata pelajaran berikut: 2.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Perhutanan. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang yang berkaitan dengan Teknologi Bahan berasaskan Kayu dan Bio-gentian.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) AS253 / ES70 6 Semester Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang berkaitan Kimia 3.50 • Chemistry • Mathematics T / Further Mathematics T / Physics / Biology DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Kimia dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Sains lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Kimia 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Diploma Sains.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.30 Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.67) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan satu (1) Gred C (2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. Kimia dan Fizik serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan.00 2.50 184 .00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00. Kimia Perindustrian.(2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 2.00. Mikrobiologi Diploma bidang sains lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang kimia Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 14 .00) dari mata pelajaran berikut: • Mathematics • Biology • Physics / Engineering Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.(NGMP 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.

• Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.75 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan dua (2) dari mata pelajaran berikut: • Biologi • Fizik • Kimia serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00 185 . • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan dua (2) dari mata pelajaran berikut: • Biologi • Fizik • Kimia serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains dan Teknologi dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Marin. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dalam bidang Sains dan Teknologi 2. 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin AS254 / ES40 6 semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. DAN 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk mata pelajaran berikut: • Biology • Chemistry/Engineering Chemistry • Physics / Engineering Physics • Mathematics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik/ Matematik Tambahan dan dua (2) dari mata pelajaran berikut: •Biologi • Fizik • Kimia serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 15 .Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00.00.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang Sains dan Teknologi DAN 3.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2.00 186 .00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am : • Chemistry • Biology • Matematics T / Further Matematics/ Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan dua (2) dari mata pelajaran berikut: • Biologi / Fizik / Kimia serta lulus Bahasa Inggeris DAN Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Lulus temu duga peringkat Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS GUNAAN AS 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.

.

AT FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI .

.

00 DAN Lulus SPM/ setaraf dengan (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris Diploma IPT bidang berkaitan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.(NGMP 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.30 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi dan Pengurusan Perladangan) AT220 / ES57 6 semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.50 • Mathematics T / Further Mathematics T / Mathematics S • Biology • Chemistry • Physics • Ekonomi DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.00) dari mata pelajaran berikut: • Mathematics • Biology • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.50 190 .00 Diploma UiTM Diploma Pengurusan Ladang dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) Gred C (2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 2.(2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 1 .67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: 2. AT LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang berkaitan 3.

.

BM FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN .

.

• Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.30 Diploma dari UiTM Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 1. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 3. 5. 6.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. 7. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. 2.30 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) 2. 4. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Pengangkutan BM247 / EE24 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Pemasaran BM240 / EE10 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Insuran BM241 / EE15 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Kewangan BM242 / EE14 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia BM243 / EE11 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Pengurusan Operasi BM244 / EE13 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan BM245 / EE12 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa BM246 / EE09 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Perbankan Islam BM249 / EE23 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan BM250 / EE03 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. 10.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2. 9.30 Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) BM 3.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dengan tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon.75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 194 . • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.30 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. 8.

30 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dengan tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon.50 Diploma dari UiTM Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 11 . • Lulus temu duga peringkat Fakulti 195 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam tiga (3) mata pelajaran 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. BM Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.30 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.30 Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Keusahawanan) BM231 / EE04 6 Semester Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 3.

00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) 2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.75 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 196 .00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat atau Diploma UiTM 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) BM232 / EP26 6 Semester Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) BM234 / EP41 6 Semester Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) BM235 / EP42 6 Semester Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) BM236 / EP40 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik. BM 14. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM / setaraf.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran 2. 13.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2.50 ATAU Diploma Sains Kesetiausahaan (SS10) atau Diploma Kesetiausahaan Eksekutif (SS14) 2.00.00 DAN Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan Lepasan Diploma IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan 15. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. 3.00 Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).00 Dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang pengurusan dan pentadbiran Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 12.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2.

.

CS FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK .

.

• Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris CS 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) CS240 / EC01 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.30 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang pengkomputeran 3.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang pengkomputeran dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.75 1. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.50 200 .00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00 Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.00. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2.00.

33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00.00 )dalam satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 201 . • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Statistik / Matematik / Sains Aktuari 3.50 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. CS • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00 Syarat Am Universiti Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains Matematik Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.30 2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Statistik / Matematik / Sains Aktuari dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains Matematik 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik CS241 / ES09 7 Semester 2.

• Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Sains Aktuari / Statistik / Sains Matematik / Pelaburan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains Aktuari / Statistik / Sains Matematik / Pelaburan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00 Diploma Statistik/Sains Aktuari/Sains Kuantitatif Diploma UiTM dengan satu (1)tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains Aktuari / Statistik / Sains Matematik / Pelaburan dan yang berkaitan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.30 2.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.75 2.00. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2. Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris 2.00. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 CS LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Sains Aktuari / Statistik / Sains Matematik / Pelaburan 3.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics dan Gred C (NGMP 2.50 202 .00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari CS242 / ES10 7 Semester 3.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.50 Diploma dari UiTM DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.

• Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2.00 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar CS243 / EC20 7 Semester Syarat Am Universiti 4.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 203 . • Lulus temu duga peringkat Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) / dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Sains Komputer (CS110) / Diploma Sains Kuantitatif (CS113) 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30 ATAU Diploma Kejuruteraan Elektrik (EE111)/Diploma Sains (AS120) Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran ATAU Diploma Kejuruteraan Elektrik (EE111) dan Diploma Sains (AS120) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran atau kejuruteraan elektrik LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang pengkomputeran 3. CS • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) / dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang pengkomputeran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan/ Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan/ Sains serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).00 DAN Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00.00.

Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2.30 ATAU Diploma Pengajian Perniagaan (BM111). CS 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Diploma Perakaunan (AC110) dan Diploma Sistem Maklumat Perakaunan (AC120) 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan CS244 / EC13 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2.50 204 . Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengkomputeran 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.00. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 5.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Sains Komputer (CS110) / Diploma Sains Kuantitatif (CS113) 2. Diploma Perakaunan (AC110) dan Diploma Sistem Maklumat Perakaunan (AC120) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran atau perniagaan LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran 3.00 Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran atau perniagaan ATAU Diploma Pengajian Perniagaan (BM111).33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2.

33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Futher Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.50 ATAU Diploma Fakulti Kejuruteraan Elektrik Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik / Diploma Fakulti Kejuruteraan Elektrik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran atau kejuruteraan elektrik Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.30 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran 3. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2.00.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). CS • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00. DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Sains Komputer (CS110) / Diploma Sains Kuantitatif (CS113) 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 205 . • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam pengkomputeran.75 2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian CS245 / EC14 7 Semester Syarat Am Universiti 6.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

• Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.30 2.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti CS 206 . Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran 3.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00 Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma bidang Pengkomputeran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengkomputeran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat CS246 / EC15 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.75 7.

33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari Sains Komputer / Sains Kuantitatif 2. CS • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Futher Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran CS247 / ES72 7 Semester Syarat Am Universiti 8.00.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 207 . 2.00.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2.30 ATAU Diploma Sains (AS120) Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains Matematik atau Pengkomputeran ATAU Diploma Sains (AS120) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang sains matematik LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Sains Matematik 3.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Sains Matematik dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon.

00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari Statistik / Sains Aktuari / Sains Kuantitatif 2.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2.00.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Futher Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. CS 208 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.30 ATAU Diploma Pengajian Perniagaan (BM111) Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains Matematik atau Pengkomputeran ATAU Diploma Pengajian Perniagaan (BM111) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengurusan LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma bidang Sains Matematik 3. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 9. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan CS248 / ES69 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Diploma bidang Sains Matematik dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon.

00.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2.00.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari Sains Komputer / Sains Kuantitatif 2.30 Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik CS249 / ES08 7 Semester 10. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Diploma bidang sains matematik dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang dipohon 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 ATAU Diploma Sains (AS120) Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains Matematik atau Pengkomputeran ATAU Diploma Sains (AS120) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang sains matematik LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Sains Matematik 3. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Futher Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. CS 209 . • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.

• Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 Diploma dari Sains Komputer / Sains Kuantitatif Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains Matematik atau Pengkomputeran Diploma dari UiTM 2. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) CS230 / EC00 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.30 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran 3. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengkomputeran 2. CS 210 .75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 11.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Diploma UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengkomputeran 2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2.00.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00.30 2.

00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains Komputer(Kepujian) Perkomputeran Netsentrik CS251 / EC23 7 Semester Syarat Am Universiti 12.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik / Diploma Fakulti Kejuruteraan Elektrik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengkomputeran atau Kejuruteraan Elektrik Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. Kejuruteraan Elektrik (Kuasa). • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). 2.50 Diploma Sains Komputer / Sains Kuantitatif / Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik).50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran 3.00 DAN Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.30 CS • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Futher Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 211 .00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) / dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengkomputeran 2. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) / dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2.

00 Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran Diploma dari UiTM 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 13. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran 3. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia CS253 / EC09 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics serta Gred C (2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. CS 212 .30 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.00.00.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred C+ (NGMP 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.30 2.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT bidang Pengkomputeran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengkomputeran 2. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C+ (2.FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Diploma UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang pengkomputeran 2.

.

DS FAKULTI PERGIGIAN .

.

• Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. DS 3.00. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Sains / Diploma Mikrobiologi / Diploma Teknologi Makmal Perubatan/ Diploma Farmasi 3.00) dalam tiga (3) mata pelajaran berikut: • Chemistry • Biology / Physic • Mathematics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN MUET Band 3 LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 216 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam tiga (3) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut termasuk Pengajian Am: • Matematik T / Further Mathematics T • Kimia • Biologi / Fizik 3.50 DAN MUET Band 3 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pembedahan Pergigian DS240 /ED00 10 Semester Sesi Kemasukan September Sahaja Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan DAN MUET Band 3 Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PERGIGIAN 1.

.

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM EC .

.

• Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Fizik dan Kimia/Biologi/ Sains Tambahan/ Sains/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Maklumat/ Reka Cipta/ Bahan Binaan / Teknologi Binaan DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN STPM/SETARAF Gred B. Fizik dan Kimia/Biologi/ Sains Tambahan/ Sains/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Maklumat/ Reka Cipta/ Bahan Binaan / Teknologi Binaan DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 1 EC 3. Matematik Tambahan. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam EC220/ EK01 8 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik. Matematik Tambahan.00. Matematik Tambahan. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Kejuruteraan Awam atau bidang berkaitan 2.(NGMP 2.75 Lulus SPM /Setaraf dengan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Kertas Julai.67) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut : • Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Chemistry / Biology DAN 2. Fizik dan Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Maklumat/ Reka Cipta/ Bahan Binaan/ Teknologi Binaan.00 220 .00.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut: • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Biology / Chemistry/ Engineering Chemistry 2.75 DAN Lulus SPM /Setaraf dengan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.50 DAN CALON TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT Kejuruteraan Awam DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.(2.

.

FAKULTI PENDIDIKAN ED .

.

50 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris Gred 2A.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris Gred 2A. 2.00.FAKULTI PENDIDIKAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Matematik / Matematik Tambahan dan Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / mata pelajaran Teknikal Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / PengajianKejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Lukisan Kejuruteraan /Teknologi Maklumat) DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan DAN MUET Band 4 Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 1. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Matematik / Matematik Tambahan dan Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / mata pelajaran Teknikal (Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Maklumat) DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan SERTA MUET Band 4 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris Gred 2A.50 ED 2.50 Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris Gred 2A. Matematik / Matematik Tambahan dan Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / mata pelajaran Teknikal (Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Lukisan Kejuruteraan /Teknologi Maklumat) DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan DAN MUET Band 4 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.00) dalam dua (2) mata pelajaran tidak termasuk Pengajian Am DAN 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 224 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) (TESL) ED241/ ET06 8 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Matematik / Matematik Tambahan dan Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / mata pelajaran Teknikal (Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Lukisan Kejuruteraan /Teknologi Maklumat) DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan DAN MUET Band 4 LEPASAN STPM/SETARAF Gred B (NGMP 3. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.

ujian khas dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT Seni Lukis dan Seni Reka atau berkaitan 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 225 .00) dalam Pengajian Am dan sekurangkurangnya PNGK 2.00. ED • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam mata pelajaran Seni Visual dan satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan mata pelajaran berikut: 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. ujian khas dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2.00. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual dan Seni Reka) ED242/ ET00 8 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. ujian khas dan temu duga yang ditetapkan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENDIDIKAN 2.50 • Pendidikan Seni / Seni Visual / Reka Cipta / Seni Reka Tanda DAN Lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai DAN Lulus ujian MEdSI. Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Seni Lukis dan Seni Reka UiTM DAN 2.50 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual/ Seni Visual / Reka Cipta / Seni Reka Tanda serta lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai DAN Lulus ujian MEdSI.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual/ Seni Visual / Reka Cipta / Seni Reka Tanda serta lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai DAN Lulus ujian MEdSI.

50 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada peringkat SPM termasuk mata pelajaran berikut: • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai • Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Pengetahuan Sains Sukan • Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MedSI.50 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dalam bidang yang berkaitan DAN Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada peringkat SPM termasuk mata pelajaran berikut: • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai • Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Pengetahuan Sains Sukan • Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MedSI. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.FAKULTI PENDIDIKAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.50 • Matematik / Matematik Tambahan • Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Pengetahuan Sains Sukan • Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MedSI. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai • Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Pengetahuan Sains Sukan • Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MedSI. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. ujian kecergasan dan temu duga yang ditetapkan 226 . 2.00.00. ujian kecergasan dan temu duga yang ditetapkan ED LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. ujian kecergasan dan temu duga yang ditetapkan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 3. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan) ED246/ ET03 8 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am DAN 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: 2. ujian kecergasan dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2.

2.50 227 . Biologi dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan.00) termasuk Biology dan satu (1) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: • Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENDIDIKAN 4. Biologi dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.50 ED • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 • Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry • Physics / Engineering Physics DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.50 DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Biology dari mata pelajaran berikut: 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian (Biologi) ED247/ ET11 8 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00.

00. Fizik dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian (Fizik) ED248/ ET12 8 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 5.50 DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Physics / Engineering Physics 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.FAKULTI PENDIDIKAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.50 STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2.00) dalam Physics dan satu (1) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: 2.50 • Mathematics T / Further Mathematics T • Chemistry • Biology DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan 228 . • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM 2.00.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. ED LEPASAN 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.

00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Mathematics dari mata pelajaran berikut: • Chemistry / Engineering Chemistry • Physics / Engineering Physics • Biology DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan 2. Diploma dari UiTM 2.50 • Chemistry • Physics • Biology DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan 229 .50 LEPASAN STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00.50 DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian (Matematik) ED249/ ET14 8 Semester Program Bertemu duga Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 6. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.50 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik/Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENDIDIKAN ED 2.00) dalam Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: 2.

50 • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Biology DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 2.FAKULTI PENDIDIKAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Chemistry dan satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: • Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Biology DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan 2.50 230 .00. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dari mata pelajaran berikut: 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian (Kimia) ED260/ ET13 8 Semester Program Bertemu duga Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik/Matematik Tambahan/ Kimia dan Bahasa Inggeris DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 7.50 DAN Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. ED LEPASAN STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2.

.

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK EE .

.

2.75 2. EE 2.50 DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk: 3.(2.67) dan satu (1) Gred C (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut: • Mathematics • Chemistry / Engineering Chemistry • Physics / Engineering Physics / Biology DAN Lulus SPM/Setaraf dan lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN STPM / SETARAF Dua (2) Gred B.00 • Matematik • Matematik Tambahan • Fizik DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Dua (2) Gred B.(NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Kejuruteraan Kejuruteraan Elektronik EE241 / EK86 8 Semester (Kepujian) Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Kejuruteraan Elektrik / Diploma Sains 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik EE242 / EK02 8 semester Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi) EE243 / EK92 8 semester Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) EE244 / EK25 8 semester Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komputer) EE245 / EK20 8 semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3.00.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.67) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am: • Mathematics T / Further Mathematics T • Chemistry • Physics/Biology DAN Lulus SPM/Setaraf dan lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 1. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. 5.FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. 4.75 234 .

.

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA EH .

.

• Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2. EH 238 .00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mana-mana mata pelajaran berikut: • Mathematics • Physics / Engineering Physics / Biology • Chemistry / Engineering Chemistry 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: • Kimia • Fizik • Matematik • Matematik Tambahan DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 1.00 2.00.00.(NGMP 2. 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Kejuruteraan Kimia 2.50 DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Diploma Sains/Diploma Farmasi/Diploma Kimia Perindustrian/Diploma Teknologi Polimer/Diploma Teknologi Makanan / Diploma Kesihatan Persekitaran / Diploma Kejuruteraan DAN Lulus SPM /Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran Fizik DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT Kejuruteraan DAN Lulus SPM /Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk : • Kimia • Fizik • Matematik • Matematik Tambahan DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia) Kepujian EH220/ EK00 8 Semester Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia dan Proses) Kepujian EH221/ EK64 8 semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.

00.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.(NGMP 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00.50 DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Diploma Sains / Diploma Farmasi / Diploma Teknologi Makanan / Diploma Mikrobiologi / Diploma Fakulti Sains Kesihatan / Diploma Kejuruteraan DAN 2. Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia dan Bioproses) Kepujian EH222/ EK93 8 semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN STPM/SETARAF Gred B.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mana-mana mata pelajaran berikut: 2.50 Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: • Kimia • Fizik • Matematik • Matematik Tambahan • Biologi DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT Kejuruteraan DAN 3. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.75 • Mathematics T / Further Mathematics T • Physics / Biology • Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: • Kimia • Fizik • Matematik • Matematik Tambahan DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA EH 3.00 Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian mata pelajaran berikut: • Biologi • Kimia • Fizik • Matematik • Matematik Tambahan DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI 239 . • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Kejuruteraan Kimia 2.

67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mana-mana mata pelajaran berikut: 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (2.(NGMP 2.75 • Mathematics • Physics / Engineering Physics / Biology • Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: • Biologi • Fizik • Kimia • Matematik • Matematik Tambahan DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN STPM/SETARAF Gred B.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.75 • Mathematics T / Further Mathematics T • Physics / Biology • Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: • Biologi • Fizik • Kimia • Matematik • Matematik Tambahan DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI EH 240 . Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mana-mana mata pelajaran berikut: 2.(2.

EH 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mana-mana mata pelajaran berikut: • Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Chemistry 2.(NGMP 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: • Fizik • Matematik DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI • Kimia • Matematik Tambahan • Kimia • Matematik Tambahan • Fizik • Matematik Tambahan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 4.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mana-mana mata pelajaran berikut: • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut: • Fizik • Matematik DAN Lulus Bahasa Inggeris CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN STPM / SETARAF Gred B. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) Kepujian EH223/ EK88 8 semester Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Kejuruteraan Kimia 2.75 241 .50 DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.(2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (2.00 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT Kejuruteraan Kimia DAN Lulus SPM /Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk : • Kimia • Matematik DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.00.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL EM .

.

2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (2.75 • Mathematics T / Further Mathematics T • Physics • Chemistry DAN Lulus SPM/Setaraf dan lulus dalam Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 1. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian Mekanikal EM220/EK08 8 Semester Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian (Pembuatan) EM241/EK09 8 semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik. Fizik serta lulus dalam Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.75 • Mathematics • Physics / Engineering Physics • Chemistry / Engineering Chemistry DAN Lulus SPM / Setaraf dan lulus dalam Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN STPM / SETARAF Gred B. EM 244 . • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Kejuruteraan Mekanikal 2.(NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain dalam mana-mana mata pelajaran berikut: 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Matematik Tambahan.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik.67) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut: 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diktiraf oleh Kerajaan Malaysia • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00.(2.00.50 DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Diploma Sains atau bidang Kejuruteraan yang berkaitan DAN CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT Kejuruteraan Mekanikal DAN 3.

.

FAKULTI FILEM. TEATER DAN ANIMASI CT .

.

2. 3. 3.00. Teknikal & Teknologi Bunyi) Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri Seni FF226 / EA67 6 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.75 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik/ Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00 Lulus SPM/ Setaraf dengan lulus Matematik/ Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2.00. TEATER DAN ANIMASI 1. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dan lulus Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) 2. CT 248 .00 4.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN 2.00 SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik/ Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti Lepasan Diploma IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin FF223/EA06 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik FF224/EA65 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater FF225/EA66 6 Semester Program Bertemu duga Pengkhususan • Produksi Teater (Lakonan & Pengarahan) • Sinografi (Rekaan.00 SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI FILEM.

• Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan Fakulti Filem. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN SPM / SETARAF Lulus SPM / setaraf dengan empat (4) kepujian dan lulus Matematik/ Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris dengan lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Nota : Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja sahaja. TEATER DAN ANIMASI APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). 40150 Shah Alam selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Teater dan Animasi. Kampus Puncak Perdana UiTM. • Lulus temu duga peringkat Fakulti CT 249 . SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI FILEM.

00. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00 DAN Lulus SPM dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2.00.75 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam tiga (3) mata pelajaran 2.50 SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti Diploma dari UiTM dengan tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 3.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti Lepasan Diploma dari IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 2.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM 2. CT 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Seni Visual dan Pengajian Am DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI FILEM.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 250 . TEATER DAN ANIMASI 5. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi dan Teknologi Skrin FF227/EA68 6 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.

40150 Shah Alam selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI FILEM. Kampus Puncak Perdana UiTM. Teater dan Animasi. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. TEATER DAN ANIMASI LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) 2. SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) CT • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).00 SERTA Lulus uji bakat / ujian melukis dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak fakulti LEPASAN SPM / SETARAF Lulus SPM / setaraf dengan empat (4) kepujian dan lulus Matematik/ Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris dengan lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan Nota : Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja sahaja. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 251 . salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan Fakulti Filem. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN HM .

.

00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Pelancongan.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain termasuk Pengajian Am. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 254 .75 1 . Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan (Kepujian) Pengurusan Hotel HM240/EP13 6 Semester Sarjana Muda Sains dengan (Kepujian) Pengurusan Pelancongan HM241/ EP08 6 Semester Sarjana Muda Sains dengan (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari HM245 /EP44 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Pelancongan.00. Pelancongan.00) dalam tiga (3) mata pelajaran 2.30 2. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. . • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.50 Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).(NGMP 2. 2 3 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 3. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.00 Diploma Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan / Diploma dari UiTM Diploma Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Perhotelan.FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00 DAN Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Perhotelan. Penyajian dan Penyediaan Makanan Diploma dari UiTM dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Perhotelan.50 LEPASAN ASASI UNDANG-UNDANG UITM (PI005) 2. DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris HM 2.00. Penyajian dan Penyediaan Makanan DAN Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Penyajian dan Penyediaan Makanan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil. .

Penyajian dan Penyediaan Makanan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja Bil.30 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1i UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.67 ) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (2.00 DAN Lulus SPM/setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris dan lulus Kimia / Biologi /Fizik/ Sains Tambahan (aliran Sains) ATAU kepujian subjek Sains (aliran Sastera) Lepasan Diploma IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Perhotelan.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 2.50 DAN Lulus SPM/setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris dan lulus Kimia / Biologi / Fizik/ Sains Tambahan (aliran Sains) ATAU kepujian subjek Sains (aliran Sastera) APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).00. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Pelancongan. Penyajian dan Penyediaan Makanan DAN Lulus SPM/setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris dan lulus Kimia / Biologi / Fizik/ Sains Tambahan (aliran Sains) ATAU HM kepujian subjek Sains (aliran Sastera) LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B.75 4 .67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Pelancongan.(NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris dan lulus Kimia / Biologi /Fizik/ Sains Tambahan (aliran Sains) ATAU kepujian subjek Sains (aliran Sastera) LEPASAN STPM / SETARAF Gred B.50 255 . LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 3.00 2. penyajian dan penyediaan makanan Diploma dari UiTM dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Perhotelan. pelancongan. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains dengan (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan HM242/EP14 6 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00.(2.00 Diploma Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan / Diploma dari UiTM Diploma Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang perhotelan. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain termasuk Pengajian Am 2.FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.

FAKULTI SAINS KESIHATAN HS .

.

Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris.50 Gred B (3.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris DAN MUET Band 2 Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN 1.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics dan Gred C (NGMP 2. DAN MUET Band 2 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Kejururawatan ( Kepujian) HS240/EM12 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Hepatitis B atau C. HS 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Nota : SYARAT KHAS LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA Mempunyai status kesihatan yang memenuhi syarat program dan memenuhi kriteria Lembaga Jururawat Malaysia seperti berikut : 1) Mesti disahkan sihat tubuh badan oleh Pegawai Perubatan Berdaftar dari Institusi Latihan yang diiktiraf. HIV/AIDS. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 DAN MUET Band 2 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma Kejururawatan IPT dengan tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kejururawatan serta berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Sains.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain DAN 2.75 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurangkurangnya PNGK 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics / Engineering Physics dan Gred C (2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Epilepsi. 2) Pemohon / Pelajar dengan masalah berikut . • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.75 258 .50 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 3. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.75 Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris. dan sebarang penyakit kronik yg lain TIDAK BOLEH diterima masuk ke dalam program kejururawatan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. sebarang masalah kesihatan mental. DAN MUET Band 2 LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3.00.00.00 Diploma Kejururawatan DAN MUET Band 2 Diploma Kejururawatan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kejururawatan serta berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia DAN MUET Band 2 Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi 2. 3)Pemohon / Pelajar mestilah TIADA sebarang kekurangan pada fizikal atau gangguan pancaindera yang boleh menyebabkan kesukaran melaksanakan perawatan kejururawatan 2.

50 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF HS 2.30 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurangkurangnya PNGK 2. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA 3.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.75 Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Teknologi Makmal Perubatan Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN 2 .75 Gred B (NGMP 3. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) HS241/EM19 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry dan Gred C (NGMP 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00 Lepasan Diploma Teknologi Makmal Perubatan IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik.75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris Lepasan Diploma Teknologi Makmal Perubatan IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Teknologi Makmal Perubatan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan/ Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris 259 . Kimia.00.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan Gred C ( 2. Kimia.

75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) HS242/EM13 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.75 Diploma Pengimejan Perubatan Diploma Pengimejan Perubatan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengimejan Perubatan Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN 3 . • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00) dalam Pengajian Am dan sekurangkurangnya PNGK 2.00 Lepasan Diploma Pengimejan Perubatan IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Kimia. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT Pengimejan Perubatan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pengimejan Perubatan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Kimia. Fizik.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Physics dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris HS 260 .00. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.30 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Physics / Engineering Physics dan Gred C (2. Fizik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.50 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA 3.

30 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT Kesihatan Persekitaran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00.75 Gred B (NGMP 3.50 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian) HS243/EM10 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00 Lepasan Diploma Kesihatan Persekitaran IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Kimia.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan Gred C ( 2. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry dan Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA 3.75 Diploma Kesihatan Persekitaran Diploma Kesihatan Persekitaran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN 4 . Kimia.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / MatematikTambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris 261 .Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF HS 2.75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00.

30 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) HS244/EM14 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / MatematikTambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris HS 2. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT Fisioterapi dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Fisioterapi DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. Fizik.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.50 2.00 Lepasan Diploma Fisioterapi IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA 3. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.75 Diploma Fisioterapi Diploma Fisioterapi dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Fisioterapi Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN 5 .00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan Gred C (NGMP 2. Fizik.00.75 262 .75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan Gred C ( 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3.

75 Diploma Pemulihan Carakerja Diploma Pemulihan Carakerja dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pemulihan Carakerja Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN 6 .75 263 .75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris HS LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics dan Gred C (NGMP 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00) dalam Pengajian Am dan sekurangkurangnya PNGK 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00 Lepasan Diploma Pemulihan Carakerja IPT DAN Lulus SPM / Setaraf denganmendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3.30 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian) HS245/ EM15 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.50 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics / Engineering Physics dan Gred C (2.75 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris Lepasan Diploma IPT Pemulihan Carakerja dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Pemulihan Carakerja DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan/ Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA 3.00.00.

00.00) satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris HS 264 . • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics dan Gred C (NGMP 2.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. Fizik. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3.75 Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN 7 . • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.75 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics / Engineering Physics dan Gred C ( 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Optometri (Kepujian) HS246 / EM04 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT berasaskan Sains Dan Teknologi DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi .00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.

75 HS 265 .00.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.75 Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI SAINS KESIHATAN 8 .00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan Chemistry dan Gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3. Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris 2.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pemakanan Dan Dietetik (Kepujian) HS247/EM20 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. Kimia.00) dalam dua (2) mata pelajaran Biology dan Chemistry dan Gred C (2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT berasaskan Sains Dan Teknologi DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi .

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT IM .

.

30 2.75 Lepasan Diploma IPT dan dua (2) tahun pengalaman bekerja DAN Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2. Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 1.30 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai 268 .00 3.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan IM244/EA39 7 Semester Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem Maklumat IM245/EA38 7 Semester Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod IM246/EA37 7 Semester Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber IM247/EA40 7 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan IM LEPASAN STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT 3. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. 2.00.30 Diploma dari UiTM Diploma dari UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja.00 DAN Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan 4. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2.

.

AKADEMI PENGAJIAN BAHASA LG .

.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Pengurusan dan Pentadbiran.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan DAN MUET Band 4 LEPASAN ASASI UITM/ASASI SAINS UM/MATRIKULASI KPM Gred C (2. Perkhidmatan/Khidmat Rekreasi DAN MUET Band 4 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris DAN MUET Band 4 Lepasan Diploma IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Penerbitan. Perhubungan Awam. Pengurusan dan Pentadbiran. Pengurusan Sumber Manusia.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional LG240 / EB00 6 Semester Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM 2.00. Perhubungan Korporat. Media (Radio/TV). Pelancongan. Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00. Pengiklanan.00 3.00 Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan kepujian Gred 3B dalam Bahasa Inggeris DAN MUET Band 4 LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. Pemasaran. Pengiklanan. Media (Radio/TV). Kewartawanan. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.50 DAN MUET Band 4 Diploma dari UiTM dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Penerbitan.00 DAN MUET Band 4 Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 1. Pelancongan.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2. Pengurusan Sumber Manusia. Perkhidmatan/Khidmat Rekreasi 2. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2. Perhubungan Awam.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan kepujian Gred 3B dalam Bahasa Inggeris DAN MUET Band 4 ASASI UNDANG-UNDANG UITM (P1005) Asasi Undang-Undang UiTM ( PI005 ) 2. Kewartawanan. Pemasaran.00 LG 272 . Perhubungan Korporat. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Perhubungan Korporat. Perhubungan Awam. Pengurusan Sumber Manusia.00 2. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Pengiklanan. LG LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2. Pengurusan Sumber Manusia.75 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 2. Pengurusan dan Pentadbiran. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi Profesional LG241 / EB03 6 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. Pelancongan.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Perkhidmatan/Khidmat Rekreasi 2. Perhubungan Korporat. Perhubungan Awam. Pengurusan dan Pentadbiran. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3.50 DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa Diploma dari UiTM dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Penerbitan. Perkhidmatan/Khidmat Rekreasi DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa Lepasan Diploma IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Penerbitan.00. Pengiklanan. Kewartawanan. Media (Radio/TV). Kewartawanan. Pelancongan.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Pemasaran. Pemasaran. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00 Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa 273 . Media (Radio/TV).00.

Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN STPM / SETARAF 2.00 Asasi Undang-Undang UiTM ( PI005 ) DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AKADEMI PENGAJIAN BAHASA LG 274 .00 Gred C (NGMP 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa ASASI UNDANG-UNDANG UITM (P1005) 2.

00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan Dengan Kepujian (Bahasa Arab Untuk Komunikasi Profesional) LG242 / EB05 6 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00 LG 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lepasan Minimum CGPA / PNGK Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 3. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma Bahasa Arab / Pengajian Islam dari IPT DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Gred B dalam Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi dan kepujian dalam Bahasa Inggeris serta lulus Matematik / Matematik Tambahan DAN MUET Band 2 DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa Lepasan Diploma Bahasa Arab / Pengajian Islam dari IPT dengan dua (2) tahun pengalaman kerja DAN 2.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Gred B dalam Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi dan kepujian dalam Bahasa Inggeris serta lulus Matematik / Matematik Tambahan DAN MUET Band 2 DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa LEPASAN STAM Memperoleh tahap sekurang-kurangnya pangkat Jayyid (Kepujian) dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) DAN MUET Band 2 DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa 275 .00. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2011 atau 2010 dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Bahasa Arab dan Pengajian Am DAN 3. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.75 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Gred B dalam Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi dan kepujian dalam Bahasa Inggeris serta lulus Matematik / Matematik Tambahan DAN MUET Band 2 DAN Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Akademi Pengajian Bahasa LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2.

UNDANG LW .FAKULTI UNDANG .

.

• Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk pengajian Am DAN 3.00 Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris gred 3B dan Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai gred 6C DAN MUET Band 4 Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 1.00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 Diploma dari UiTM DAN MUET Band 4 Diploma UiTM dengan tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan DAN MUET Band 4 LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT dalam bidang berkaitan DAN 3. Matematik / Matematik Tambahan DAN MUET Band 4 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3.00 Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2.30 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM 2.00.FAKULTI UNDANG-UNDANG Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris gred 3B dan Matematik / Matematik Tambahan gred 6C DAN MUET Band 4 LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3. LW ASASI UNDANG-UNDANG UITM (P1005) Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) 3. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN 3.00 DAN MUET Band 4 LEPASAN SPM / SETARAF Lulusan SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris serta sepuluh (10) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan dan lulus temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti 278 . Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) LW224 / EL00 8 Semester Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.

.

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA MC .

.

2.FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma UiTM 2.00. • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (2. Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik. 5. 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. 4. LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN 2. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Kewartawanan) MC241 / EA42 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Perhubungan Awam) MC242 / EA43 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran MC243 / EA44 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan MC244 / EA45 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan MC245 / EA46 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional dan Latihan MC246 / EA63 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Komunikasi Komunikasi Antarapersonal MC247 / EA62 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi dan Polisi MC248 / EA64 6 Semester Program Bertemu duga 3. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. 6. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.75 7.00 3. DAN Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus dalam Matematik /Matematik Tambahan DAN Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti Lepasan Diploma IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Komunikasi dan Media DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan DAN Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 1.50 DAN Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti Diploma dari UiTM dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Komunikasi dan Media.00 DAN Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti MC 282 . 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am 2.00 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai DAN Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti ASASI UNDANG-UNDANG (P1005) Asasi Undang-Undang UiTM (PI005) 2.00 Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus Matematik/ Matematik Tambahan DAN 8. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00.

.

FAKULTI PERUBATAN MBBS .

.

Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3.33) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Mathematics / Mathematics T / Physics 3.67) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Biology • Chemistry dan Gred B+ (NGMP 3. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Perubatan Dan Sarjana Muda Pembedahan MBBS240 / EM00 10 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • • • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.00. Matematik.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris. Kimia dan satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Matematik Tambahan / Fizik DAN MUET Band 3 LEPASAN STPM / SETARAF Gred A. Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Biologi.33) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Mathematics / Physics DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris.00.FAKULTI PERUBATAN Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.(NGMP 3. Biologi. Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Matematik. Kimia dan satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Matematik Tambahan / Fizik DAN MUET Band 3 MBBS • • • 286 .50 LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred A.50 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Sains/ Diploma Mikrobiologi/ Diploma Teknologi Makmal Perubatan/ Diploma Farmasi DAN MUET Band 3 Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 1. Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.(3. 3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: • Biology • Chemistry dan Gred B+ (NGMP 3.

.

FAKULTI MUZIK MU .

.

• Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. ujian khas dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN 3. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. ujian khas dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2.50 DAN Lulus ujian MedSi.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN 2. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. ujian khas dan temu duga yang ditetapkan APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Lulus temu duga peringkat Fakulti MU 290 . ujian khas dan temu duga yang ditetapkan Diploma UiTM serta dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan DAN Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja 1. ujian khas dan temu duga yang ditetapkan LEPASAN ASASI UITM/ASASI SAINS UM/MATRIKULASI KPM Gred C (2.00. Lulus ujian MedSi. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian MedSi.FAKULTI MUZIK Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 Lulus SPM / Setaraf dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian MedSi.00 Lulus SPM / Setaraf dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian MedSi.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. ujian khas dan temu duga yang ditetapkan Lepasan Diploma dari IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan DAN 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am DAN 2.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus ujian MedSi.00. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) MU220 / ET22 6 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. • Lulus temu duga peringkat Fakulti 291 . ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan oleh Fakulti Muzik APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 2. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan oleh Fakulti Muzik LEPASAN STPM/SETARAF Gred C (NGMP 2. ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan oleh Fakulti Muzik Lepasan Diploma dari IPT dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus temu duga. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. 3.00 Lulus SPM / Setaraf dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus temu duga.00 Lulus SPM / Setaraf dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Bahasa Inggeris SERTA Lulus temu duga. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am DAN Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI MUZIK 2.50 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma dari UiTM 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN 2.00 DAN Lulus temu duga. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. MU 2. ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan oleh Fakulti Muzik LEPASAN ASASI UITM/ASASI SAINS UM/MATRIKULASI KPM Gred C (2.00.00 Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris SERTA Lulus temu duga. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2. ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan oleh Fakulti Muzik LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT DAN 3. ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan oleh Fakulti Muzik Diploma UiTM serta dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 2.50 DAN Lulus temu duga. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) MU221 / EA36 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) MU222 / EA41 6 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik.

FAKULTI FARMASI PH .

.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Farmasi PH210 / EF00 8 Semester (Pengambilan sesi September sahaja) Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM / setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3.50 3.80 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Farmasi / Diploma dalam bidang berkaitan Sains DAN Lulus SPM / setaraf dengan mendapat kepujian Gred B dalam mata pelajaran berikut: • Kimia • Biologi / Fizik • Matematik/Matematik Tambahan DAN MUET Band 3 Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

FAKULTI FARMASI

1.

LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut: • Chemistry • Physics / Biology DAN Gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain DAN Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian Gred B dalam Matematik / Matematik Tambahan dan kepujian dalam Bahasa Inggeris DAN MUET Band 3

LEPASAN STPM / SETARAF Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut : • Chemistry • Physics / Biology • Mathematics / Additional Mathematics 3.50 Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian Gred B dalam Matematik / Matematik Tambahan/ Matematik Kertas Julai dan kepujian dalam Bahasa Inggeris DAN MUET Band 3

PH

294

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

SR

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) SR241 / ES20 6 Semester Program Bertemu duga Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) SR243 / ES74 6 Semester Program Bertemu duga Syarat Am Universiti • Lulus SPM / setaraf dengan baik. • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00. • Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. • Malaysian University English Test (MUET) Band 1 3.00 Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN DIPLOMA UITM Diploma Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi SERTA Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti 2.00 ATAU Diploma dari UiTM serta menunjukkan penglibatan aktif dalam bidang sukan atau rekreasi SERTA Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lepasan Diploma IPT serta menunjukkan penglibatan aktif dalam bidang sukan atau rekreasi DAN Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan SERTA Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

1.

2.

Lepasan Diploma IPT dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang sukan atau rekreasi 2.75 DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan SERTA Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi LEPASAN ASASI UITM/ ASASI SAINS UM/ MATRIKULASI KPM Gred C ( 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran DAN 2.00 Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan SERTA Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am DAN Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan SERTA Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi

2.00

SR

298

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN SPM / SETARAF Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan, Fizik / Kimia/ Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan serta lulus tahap dua (2) Sains Sukan, Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) dan memiliki lima (5) tahun atau lebih pengalaman sebagai jurulatih / pentadbir sukan SERTA Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti ATAU Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik /Matematik Tambahan, Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan serta sedang mewakili Negara dalam sukan dengan tidak kurang dari empat (4) tahun penglibatan sebagai atlet Negara selepas menduduki peperiksaan SPM / Setaraf SERTA Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti Nota : Keutamaan diberikan kepada mereka yang terlibat aktif dalam bidang sukan atau rekreasi APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING) • Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio). • Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tahun permohonan. • Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. • Lulus temu duga peringkat Fakulti Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

SR

299

PROGRAM PROFESIONAL .

.

FAKULTI PERAKAUNAN .

.

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil. Nama Program Kod UiTM Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Certified Accounting Technicians (CAT) AC150 (1½ Tahun/3 semester) Program Bertemu duga Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN SPM / SETARAF Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran: • Matematik DAN • Bahasa Inggeris minima gred B DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti LEPASAN PERINGKAT ASAS (FOUNDATION) INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. 2. The Chartered Institute of Management Accountants (UK)(CIMA) AC550 (1½ Tahun/ 3 semester dari program Sarjana Muda) (3½ Tahun/ 7 semester dari program Diploma) Program Bertemu duga 3. The Association of Chartered Certified Accountants (UK) (ACCA) AC551 (1 ½Tahun/ 3 semester dari program Sarjana Muda) (3½ Tahun/ 7 semester dari CAT / Diploma) Program Bertemu duga Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. 2.75 LEPASAN DIPLOMA UiTM Diploma Perakaunan. 3.00 DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. LEPASAN SARJANA MUDA UiTM Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan / Kewangan / Pengurusan Perniagaan. 2.75 DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. LEPASAN SARJANA MUDA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Sarjana Muda dari Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang Perakaunan / Kewangan / Pengurusan Perniagaan. DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. LEPASAN PERINGKAT ASAS (FOUNDATION) INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

FAKULTI PERAKAUNAN

1.

304

Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil. Nama Program Kod UiTM / Kod UPU Kod UiTM Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Certified Public Accountants Australia (CPA) AC553 (2 Tahun / 4 semester dari program Sarjana Muda) (1 Tahun / 2 semester dari program Sarjana) Program Bertemu duga Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Lepasan Minimum CGPA / PNGK LEPASAN SARJANA MUDA UiTM Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan / Kewangan / Undang - Undang / Pengurusan Perniagaan. 2.75 DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. LEPASAN SARJANA MUDA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Sarjana Muda dari Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang Perakaunan / Kewangan / Undang - Undang / Pengurusan Perniagaan. DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

FAKULTI PERAKAUNAN

4.

2.75

305

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SARJANA MUDA UiTM Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 2.50 DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti. Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. Sarjana Muda dalam bidang Pentadbiran / Perakaunan/ Kewangan / UndangUndang / Pengurusan Perniagaan. DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti. Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. LEPASAN SARJANA MUDA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Sarjana Muda dari Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang Pentadbiran / Perakaunan / Kewangan / Undang-Undang / Pengurusan Perniagaan. 2.75 DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti. Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. LEPASAN PERINGKAT ICSA PROFESIONAL PART 1 Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti. Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan. Bil. Nama Program Kod UiTM Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (UK) (ICSA) AM550 (1 Tahun/2 semester bagi mod pengajian Sepenuh Masa) (2 Tahun/ 4 semester bagi mod pengajian Separuh Masa) Program Bertemu duga Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. 2.75

1.

308

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN .

.

TAHUN AKHIR DIPLOMA 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran dengan satu (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM / Setaraf denganmendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan 2.00.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am dengan satu (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan 2. Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) (CILT) BM552 (4 tahun/8 semester) Syarat Am Universiti • Lulus SPM/ setaraf dengan baik. • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia Memenuhi Syarat Am Universiti dan mendapat empat (4) kepujian dalam mata pelajaran di peringkat SPM termasuk Bahasa Inggeris DAN • Lulus Matematik DAN • Lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.75 Diploma BM117 Diploma dari UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan LEPASAN DIPLOMA UiTM FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 1.00. Nama Program Kod UiTM Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Chartered Institute of Marketing (CIM) (UK) BM551 (1 Tahun/ 2 semester) Program Bertemu duga Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2. • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.75 Gred C (2. LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA 10 TAHUN DALAM BERKAITAN Memenuhi Syarat Am Universiti dan mendapat dua (2) kepujian dalam mata pelajaran di peringkat SPM termasuk Bahasa Inggeris DAN • Lulus Matematik DAN • Sepuluh (10) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.30 DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat tiga (3) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan LEPASAN ASASI UiTM / ASASI SAINS UM / MATRIKULASI KPM 2. 3.75 2. • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk: • Bahasa Inggeris • Matematik DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.75 312 .00 Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SARJANA MUDA UiTM Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pemasaran) dengan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN DALAM BERKAITAN 2. LEPASAN DIPLOMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan DAN Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan LEPASAN STPM / SETARAF Gred C (NGMP 2.

.

FAKULTI UNDANG-UNDANG .

.

70 Sarjana Muda Undang-Undang atau Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) (LW213) LEPASAN SARJANA MUDA UiTM DENGAN PENGALAMAN Sarjana Muda Undang-Undang atau Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) (LW213) dengan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurangkurangnya 6 bulan. 2.00 Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) atau Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) LEPASAN SARJANA MUDA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA 2.UNDANG 1. Diploma Lepasan Syariah dan Amalan LW601 (1 Tahun/ 2 semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. LEPASAN SARJANA MUDA UiTM 2. LEPASAN SARJANA MUDA UiTM 2. Nama Program Kod UiTM Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) LW222 (1 Tahun/ 2 semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. DAN Lulus temu duga dan ujian yang dikendalikan oleh Fakulti.70 Diploma Undang-Undang dari UiTM Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja FAKULTI UNDANG .00 Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) atau Sarjana Muda Syariah (Kepujian) dari Institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia SYARAT KELAYAKAN LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Kelayakan lain yang disahkan oleh Fakulti dan Senat Universiti 316 . LEPASAN DIPLOMA UiTM 2.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil.00 2.

.

FAKULTI PERUBATAN .

.

Nama Program Kod UiTM Tempoh Pengajian Syarat Am Universiti Lepasan Syarat Khas Program Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja LEPASAN SARJANA MUDA UiTM 1.Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Bil. Diploma Pascasiswazah Obstestrik Ultrasound MD661 (2 Tahun/ 4 semester) Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu. Mempunyai Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) DAN Berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) DAN Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya DUA (2) tahun setelah menerima Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan semasa memulakan program SERTA Mempunyai akses kepada fasiliti klinikal lengkap sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu bagi memenuhi keperluan praktikal program LEPASAN SARJANA MUDA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI LAIN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA Mempunyai MBBS/ MD atau yang setaraf dengannya dari IPTA yang diiktiraf oleh Senat UiTM DAN Berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) DAN Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya DUA (2) tahun setelah menerima Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan semasa memulakan program SERTA Mempunyai akses kepada fasiliti klinikal lengkap sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu bagi memenuhi keperluan praktikal program FAKULTI PERUBATAN 320 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful