P. 1
bukusyarat2013

bukusyarat2013

|Views: 3,518|Likes:
Published by Eusoff Mysuff

More info:

Published by: Eusoff Mysuff on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
 • FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR
 • FAKULTI SAINS GUNAAN
 • FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
 • FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN
 • FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
 • FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
 • FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
 • FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK EE
 • FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA EH
 • FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL EM
 • FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
 • FAKULTI SAINS KESIHATAN
 • FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
 • FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
 • FAKULTI MUZIK
 • FAKULTI FARMASI
 • FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
 • PROGRAM PRA DIPLOMA
 • PROGRAM SARJANA MUDA
 • FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA
 • FAKULTI SAINS GUNAAN
 • FAKULTI PERGIGIAN
 • FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
 • FAKULTI PENDIDIKAN ED
 • FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
 • FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI
 • FAKULTI SAINS KESIHATAN
 • AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
 • FAKULTI UNDANG - UNDANG
 • FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
 • FAKULTI PERUBATAN
 • PROGRAM PROFESIONAL
 • FAKULTI PERAKAUNAN
 • FAKULTI UNDANG-UNDANG

Maklumat Korporat UiTM

7

Latar Belakang Sejarah UiTM

8

Kemudahan-kemudahan Umum

9

Fungsi Utama Bahagian Pengambilan Pelajar

10

Sesi Pengambilan Pelajar

10

Syarat Kemasukan

11

Takrifan Bumiputera

11

Strategi Pemilihan Program

12

Pertanyaan

12

Senarai Kampus UiTM Bagi Program Profesional

13

Senarai Kampus UiTM Bagi Program Asasi dan Sarjana Muda

14

Senarai Kampus UiTM Bagi Program Diploma

21

Petunjuk

24

PROGRAM ASASI

1. Fakulti Undang-undang

27

2. Fakulti Kejuruteraan Kimia

28

3. Fakulti Pendidikan

29

4. Fakulti Sains Gunaan

29

PROGRAM DIPLOMA
1. Fakulti Perakaunan

35

2. Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka

39

3. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi

43

4. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur

47

5. Fakulti Sains Gunaan

61

6. Fakulti Perladangan dan Agroteknologi

67

7. Fakulti Pengurusan Perniagaan

71

8. Fakulti Sains Komputer dan Matematik

75

9. Fakulti Filem, Teater dan Animasi

79

10. Fakulti Kejuruteraan Awam

83

11. Fakulti Kejuruteraan Elektrik

87

ISI KANDUNGAN

4

12. Fakulti Kejuruteraan Kimia

91

13. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

95

14. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan

99

15. Fakulti Sains Kesihatan

105

16. Fakulti Pengurusan Maklumat

109

17. Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media

113

18. Fakulti Muzik

117

19. Fakulti Farmasi

121

20. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi

125

PROGRAM PRA DIPLOMA
1. Fakulti Pengurusan Perniagaan

129

2. Fakulti Sains Gunaan

130

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA
1. Fakulti Perakaunan

135

2. Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka

139

3. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi

145

4. Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur

149

5. Fakulti Sains Gunaan

167

6. Fakulti Perladangan dan Agroteknologi

189

7. Fakulti Pengurusan Perniagaan

193

8. Fakulti Sains Komputer dan Matematik

199

9. Fakulti Pergigian

215

10. Fakulti Kejuruteraan Awam

219

11. Fakulti Pendidikan

223

12. Fakulti Kejuruteraan Elektrik

233

13. Fakulti Kejuruteraan Kimia

237

14. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

243

15. Fakulti Filem, Teater dan Animasi

247

16. Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan

253

17. Fakulti Sains Kesihatan

257

18. Fakulti Pengurusan Maklumat

267

19. Akademi Pengajian Bahasa

271

20. Fakulti Undang-undang

277

21. Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media

251

22. Fakulti Perubatan

285

23. Fakulti Muzik

289

24. Fakulti Farmasi

293

25. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi

297

5

PROGRAM PROFESIONAL
1. Fakulti Perakaunan

303

2. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi

307

3. Fakulti Pengurusan Perniagaan

311

4. Fakulti Undang-undang

315

5. Fakulti Perubatan

319

6

FALSAFAH UiTM

Seseorang individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-
nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.

VISI UiTM

Menjadikan UiTM sebuah universit unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui

dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing,

global dan beretka.

MISI UiTM

Mempertngkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etka

keprofesionalan.

OBJEKTIF AKADEMIK UiTM

Mengadakan program pendidikan di peringkat separa profesional dan profesional sesuai dengan keperluan guna

tenaga manusia, terutama dalam bidang sains dan teknologi, perniagaan serta menanam sikap positf dan membentuk

keperibadian mulia menerusi pendedahan kepada ilmu pengetahuan dari mana-mana tamadun secara terbuka serta
penghayatan terhadap Islam, khususnya kepada belia-belia Bumiputera yang kurang bernasib baik, agar mereka lebih
bersedia menghadapi persaingan dunia pekerjaan, sanggup berdikari dan berani menjadi agen perubahan dalam sebuah
masyarakat majmuk.

MOTTO UNIVERSITI

“USAHA, TAQWA, MULIA”

MAKLUMAT KORPORAT

Universit Teknologi MARA

8

Universit Teknologi MARA bermula daripada tahun 1956 dengan penubuhan Dewan Latehan RIDA (Rural Industrial
Development Authority), pusat kuliah yang menawarkan kursus persediaan kepada pelajar berorientasikan pendidikan

Inggeris.

DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965)

Dewan Latehan RIDA adalah inspirasi Dato’ Onn Bin Ja’afar ekoran daripada lawatan ke Ceylon (Sri Lanka) pada tahun
1951. Tujuan utama lawatan itu adalah untuk mendalami program pembangunan dalam negeri. Matlamat penubuhan
Dewan Latehan RIDA adalah untuk membina semula kehidupan masyarakat desa dan meningkatkan taraf ekonomi
mereka. Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA mengadakan majlis Konvokesyen yang pertama. Seramai 50 graduan
telah menerima sijil daripada Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu.

MAKTAB MARA (1965-1967)

Untuk mengukuhkan keberkesanan aktvit yang dijalankan oleh pihak berkuasa, langkah pertama yang diambil ialah

menukar nama RIDA kepada MARA. Menurut Tun Abdul Razak, perubahan ini adalah untuk memberi nafas baru dan

harapan kepada RIDA. Ekoran daripada itu, pada bulan Disember 1965, akta Majlis Amanah Rakyat telah diluluskan oleh

Parlimen.

Pada bulan Jun 1965, Dewan Latehan RIDA telah ditukarkan kepada Maktab MARA dan menjadi unit terpentng di
bawah Bahagian Lathan MARA.

INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1996)

Pada hari Sabtu, bersamaan 14 Oktober 1967 batu asas pembinaan kampus baru Maktab MARA telah diletakkan oleh
Tun Abdul Razak dan seterusnya telah menukar nama kepada Insttut Teknologi MARA (ITM). Pada tahun 1970, ITM
diberi autonomi penuh untuk mentadbir di bawah Kementerian Pembangunan Dalam Negeri. Pada bulan Jun 1976, Akta
ITM telah diluluskan oleh Parlimen dan diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan.

ITM SEBAGAI SEBUAH UNIVERSITI (AKTA PINDAAN 1996)

Akta Insttut Teknologi MARA (Pindaan 1996) meletakkan ITM seiring dengan universit-universit lain dalam negara. ITM
telah diberi kuasa sebagai universit sepenuhnya. Namun begitu, nama ITM terus dikekalkan sehinggalah 26 Ogos 1999.

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 OGOS 1999)

Tanggal 26 Ogos 1999 meletakkan nama baru Insttut kepada Universit Teknologi MARA (UiTM) setelah perisytharan di
buat oleh YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, sewaktu perasmian Perhimpunan Siswazah

ITM.

Kini UiTM menawarkan sejumlah 127 program pengajian di peringkat Sarjana Muda, 69 program pengajian di peringkat
diploma, 5 program di peringkat Asasi, 2 program Pra Diploma (MDAB) dan 9 program Profesional di pelbagai fakult.
Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan meliput pelbagai bidang sepert pengurusan, pentadbiran, sains komputer,

pentadbiran perniagaan, muzik, perhotelan, kejuruteraan, senibina dan lain-lain.

LATARBELAKANG SEJARAH

Universit Teknologi MARA

9

PENGANGKUTAN BAS

• Bagi Kampus Shah Alam kemudahan pengangkutan bas disediakan untuk memudahkan pelajar pergi dan balik ke fakult
masing-masing yang beroperasi mulai jam 7.00 pagi hingga 11.00 malam.

PINJAMAN PTPTN

• Maklumat lanjut berkenaan syarat-syarat dan Kaedah Permohonan pinjaman PTPTN boleh diperolehi dari laman web PTPTN
htp://www.ptptn.gov.my

BANTUAN KEWANGAN/ZAKAT

• Bagi pelajar yang tergolong daripada golongan fakir miskin boleh mendapatkan bantuan kewangan/zakat.
• Permohonan hendaklah dibuat melalui surat kepada Bahagian Hal Ehwal Pelajar kampus masing-masing dengan menyertakan
surat pengesahan pendapatan ibubapa/penjaga yang disahkan oleh Wakil Rakyat/Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung.

PELAJAR PROGRAM ASASI

• Pelajar-pelajar yang mengikut program Asasi Kejuruteraan, Asasi Sains, Asasi TESL dan Asasi Undang-Undang semuanya

adalah terdiri daripada yang mempunyai kelayakan cemerlang dalam keputusan SPM, pihak Kementerian Pengajian Tinggi

Malaysia memberi beberapa kemudahan khas kepada mereka antaranya:
-

Elaun Wang Saku (RM1250.00 /semester)

-

Yuran Pengajian (RM350.00 /semester)

-

Yuran Kolej (RM360.00 /semester)

-

Tiket Kapal Terbang (Pelajar Sabah/Sarawak) Sekali Sepanjang Pengajian (Pergi Balik)

Nota: Bantuan Kewangan Pelajar Asasi akan dibayar kepada pelajar hanya setelah pelajar menandatangani surat perjanjian.
ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

• Pihak UiTM mengalu-alukan calon-calon OKU yang memohon atau ditawarkan tempat ke UiTM. Buat masa ini, semua kampus
UiTM belum mempunyai kemudahan asas untuk pelajar OKU. Walau bagaimanapun pihak UiTM sedang membuat perancangan
masa depan bagi menyediakan kemudahan asas kepada pelajar OKU agar dapat tnggal dan belajar dengan lebih sempurna.
• Oleh itu, pelajar yang memohon ke UiTM dan berjaya ditawarkan tempat haruslah bersedia menghadapi segala kesulitan
dengan ketadaan kemudahan ini terutamanya dengan keadaan fzikal sedia ada.

PUSAT/ UNIT KESIHATAN

• Setap kampus UiTM mempunyai Pusat/Unit Kesihatan yang memberikan perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada

pelajar UiTM.

• Waktu perkhidmatan dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang pada hari bekerja.
• Untuk kes kecemasan yang memerlukan rawatan kecemasan selepas dari waktu bekerja, pelajar perlu berhubung dengan
Pegawai Pembangunan Pelajar/Pegawai Keselamatan yang bertugas di kolej masing-masing untuk menghubungi pegawai yang
bertugas “on call’.
• Perkhidmatan–perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar adalah Rawatan Pesakit Luar Perubatan dan Pergigian, wad
pemerhatan sementara, perkhidmatan makmal perubatan, perkhidmatan x-ray, perkhidmatan ambulan dan perkhidmatan
kesihatan meliput pendidikan kesihatan, kawalan penyakit berjangkit, penyakit bawaan vektor dan kawalan kebersihan

makanan serta premis makanan.

PERPUSTAKAAN

Setap kampus UiTM dilengkapi dengan perpustakaan, antara kemudahan yang disediakan ialah :
• Pinjaman/pemulangan bahan

Perkhidmatan pembaca

• Perkhidmatan Pusat IT

Perkhidmatan salinan foto

• Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

Bilik 24 jam

• Bilik Loker

Tempahan buku

• Perkhidmatan rujukan

Perkhidmatan majalah

• Portal

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN

Kolam Renang bertaraf Olimpik

Pusat Islam

Gymnasium

Afn Bank Berhad

Stadium

Padang Kawad dan Padang Sasar

Pejabat Pos

Bank Islam

ATM-Maybank, BSN , Bank Rakyat, CIMB Bank dan Afn Bank

Kompleks Sukan merangkumi gelanggang badminton, bola tampar, squash dan lain-lain lagi

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN UMUM

Universiti Teknologi MARA

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN UMUM

Universit Teknologi MARA

10

Dua (2) kali sesi pengambilan pelajar baru setahun

DIPLOMA

Sesi Akademik 1
Jun

:

Diiklankan oleh Jabatan Pengajian Tinggi pada bulan Januari / Februari dan memohon
melalui htp://upu.mohe.gov.my

Sesi Akademik 2
November

:

Diiklankan oleh UiTM pada bulan Julai dan memohon melalui online.uitm.edu.my

SARJANA MUDA

Sesi Akademik 1
September

:

Diiklankan oleh Jabatan Pengajian Tinggi pada bulan Januari / Februari dan memohon
melalui htp://upu.mohe.gov.my

Sesi Akademik 2
Mac

:

Diiklankan oleh UiTM pada bulan Oktober dan memohon melalui online.uitm.edu.my

PROFESIONAL

Sesi Akademik 1
Jun

:

Program AC150
Diiklankan oleh UiTM pada bulan Januari / Februari dan memohon melalui

online.uitm.edu.my

Julai

:

Program AC550,AC551,AC553, AM550, BM551
Diiklankan oleh UiTM pada bulan Januari / Februari dan memohon melalui

online.uitm.edu.my

September

:

Program BM552, LW222, LW601 & MD661
Diiklankan oleh UiTM pada bulan Januari / Februari dan memohon melalui

online.uitm.edu.my

Sesi Akademik 2
Januari

:

Program AC150,AC550,AC551,AC553, AM550, BM551
Diiklankan oleh UiTM pada bulan Julai dan memohon melalui online.uitm.edu.my

Mac

:

Program LW222, LW601 & MD661

Diiklankan oleh UiTM pada bulan Oktober dan memohon melalui online.uitm.edu.my

Fungsi Utama
Bahagian Pengambilan Pelajar

Universiti Teknologi MARA

1. Menguruskan pengambilan pelajar baru bagi peringkat Diploma, Asasi, Sarjana Muda, Profesional dan Pra Diploma
Mengubah Destni Anak Bangsa (MDAB).
2. Koordinasi penyediaan unjuran.
3. Menyelaras proses pemilihan pelajar baru dan penempatan pemohon berjaya.
4. Mengeluarkan surat tawaran kepada pemohon berjaya melalui laman web sahaja.
5. Mengurus pendafaran pelajar baru (Shah Alam).
6. Mengurus penerapan pelajar pra diploma ke program Diploma dan Asasi ke program Sarjana Muda.
7. Menyediakan Buku Syarat Kelayakan Kemasukan Ke UiTM.
8. Menyediakan Panduan Pendafaran Pelajar Baru.
9. Mengeluarkan iklan pengambilan pelajar baru bagi program Sepenuh Masa.

Sesi Pengambilan
Bahagian Pengambilan Pelajar

Universiti Teknologi MARA

11

Syarat dan Takrifan Bumiputera
Bahagian Pengambilan Pelajar

Universiti Teknologi MARA

SYARAT KEMASUKAN

Berumur sekurang-kurangnya 16 tahun pada tarikh tutup permohonan.

Warganegara Malaysia.

Memenuhi syarat status Bumiputera.

Memenuhi syarat kelayakan minima bagi setap program dipohon.

Tidak pernah disabitkan atas sebarang kesalahan jenayah atau bukan banduan dalam proses menunggu prosiding jenayah terhadapnya.

Pelajar-pelajar yang sedang belajar di mana-mana IPTA tdak dibenarkan memohon.

TAKRIFAN BUMIPUTERA

TAKRIFAN BUMIPUTERA BAGI SEMENANJUNG

Jika salah seorang ibu atau bapa calon adalah seorang Melayu yang beragama Islam / Orang Asli sepert mana yang ditakrifan dalam Perkara 160 (2)

Perlembagaan Persekutuan; maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera.

TAKRIFAN BUMIPUTERA BAGI SABAH

Jika bapa calon adalah seorang Melayu yang beragama Islam / Peribumi Sabah sepert mana yang ditakrifan dalam Perkara 161 A (6) (b) Pelembagaan

Persekutuan; maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera.

TAKRIFAN BUMIPUTERA BAGI SARAWAK

Jika bapa DAN ibu calon adalah seorang Peribumi Sarawak sepert mana yang ditakrifan dalam perkara 161A (6) (a) Perlembagaan Persekutuan; maka

anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera.

Nota : Takrif Bumiputera yang diguna pakai adalah berdasarkan Perlembagaan bagi urusan pemprosesan dan pemilihan kemasukan ke IPTA. (Data Jabatan
Pendafaran Negara (JPN) akan digunakan sebagai sumber yang sahih dan sebarang keraguan akan dirujuk kepada JPN untuk tujuan semakan dan pengesahan)

SYARAT PERMOHONAN

Pemohon mest memiliki kelayakan minimum yang merupakan
• Syarat Am Universit dan
• Syarat Khas Program. (Untuk keterangan lanjut sila layari laman web htp://esyarat.uitm.edu.my)

Syarat Am Univesit Bagi Calon SPM / setaraf
• Lulus SPM / setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian / Gred C.
• Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia.

Syarat Am Universit Bagi Calon STPM
• Lulusan SPM / setaraf.
• Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM / setaraf.
• Mendapat sekurang-kurangnya tga (3) Gred C (NGMP 2.00) termasuk Pengajian Am
• Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00

Syarat Am Universit Bagi Calon Matrikulasi
• Lulus SPM / setaraf dengan baik.
• Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia diperingkat SPM / setaraf.
• Lulus Matrikulasi KPM / Asasi UiTM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00.

Syarat Am Universit Bagi Calon STAM
• Lulus SPM / setaraf dengan baik.
• Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia diperingkat SPM / setaraf.
• Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2011 atau 2010 dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid

Syarat Am Universit Bagi Calon Diploma
• Lulus SPM / setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian.
• Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM / setaraf.
• Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diluluskan oleh Senat Universit dan diiktraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Malaysian University English Test (MUET)
• Bagi calon lepasan STPM, Matrikulasi dan Diploma yang akan mengikut program Sarjana Muda disyaratkan telah mengambil MUET dan

mencapai :

BAND

PROGRAM

Band Empat (4)

• Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)
• Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Bahasa Inggeris untuk Komunasi Profesional)
• Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian)

Band Tiga (3)

• Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
• Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
• Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)

Band Satu (1)

• Program lain selain di atas

12

Strategi Pemilihan Program
Bahagian Pengambilan Pelajar

Universit Teknologi MARA

STRATEGI PEMILIHAN PROGRAM

1. Mengikut minat calon.
2. Memenuhi sepenuhnya syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh setap program.
3. Membuat pemilihan program yang tepat berdasarkan faktor sepert di atas.
4. Mendapatkan khidmat nasihat dan penerangan dari fakult yang berkenaan, kaunselor / kampus cawangan yang berhampiran

dengan tempat calon.

5. Calon perlu memilih program yang sesuai dengan kelayakan untuk mengelak dari bersaing dengan pemohon yang mempunyai

kelayakan yang lebih baik.

6. Bersedia bersaing bagi memilih program pengajian yang kompettf kerana bilangan tempat yang disediakan adalah terhad. Markah
merit bagi program kompettf juga adalah tnggi.

INI DAPAT MENGELAKKAN DARI

1. Calon memohon program yang tdak memenuhi syarat kemasukan dan bersaing dengan calon yang mempunyai kelayakan yang lebih

baik.

2. Calon memohon program yang jumlah pengambilannya terhad.
3. Calon memohon pertukaran program.

Pertanyaan
Bahagian Pengambilan Pelajar

Universit Teknologi MARA

Sekiranya ada sebarang pertanyaan sila hubungi di alamat dan talian berikut :

Keputusan Permohonan Dan Pengambilan

1. Pengarah

2.

Pengarah

Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar

Bahagian Pengambilan Pelajar

Jabatan Pengajian Tinggi

Aras Bawah

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Bangunan UiTM Internatonal Centre (UIC)

Aras 4, No.2, Menara 2,

Universit Teknologi MARA

Jalan P5/6, Presint 5,

40450 Shah Alam

62000 Wilayah Persekutuan Putrajaya

Tel

: (+603) 5544 3164/3165/3166/3174/3175

Tel : (+603) 8870 6760

Faks

: (+603) 5544 3170 (Pengarah)

Faks : (+603) 8889 4260

: (+603) 5543 8534

Emel : upu@mohe.gov.my

Web

: pengambilan.uitm.edu.my

Web : upu.mohe.gov.my

Program Yang Ditawarkan

1. Dekan

2.

Pengarah

(Fakult Yang Berkenaan)

Pejabat Program Mengubah Destni Anak Bangsa (MDAB)

Universit Teknologi MARA

Bangunan UiTM Internatonal Center (UIC)

40450 Shah Alam

Universit Teknologi MARA

Tel : (+603) 5544 2000

40450 Shah Alam
Tel

: (+603) 5521 1443/1306/

Faks

: (+603) 5543 7969

Kebajikan, Kolej Kediaman,Pinjaman PTPTN

1. Bagi Kampus UiTM Shah Alam sila hubungi:
Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)
Universit Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Tel : (+603) 5544 3514/3515 (Perumahan)
Tel : (+603) 5544 3545/3538 (Bantuan Kewangan/Pinjaman)
Web : hep1.uitm.edu.my
2. Bagi Kampus UiTM Negeri, boleh berhubung terus dengan Bahagian HEP kampus cawangan.

Program Asasi

Program Master dan PhD

Program EPJJ/PJJ

Pusat Asasi

Laman web : ipsis.uitm.edu.my

Laman web : www.ined.uitm.edu.my

UiTM Kampus Puncak Alam

Tel

: 03 – 5522 5331

Tel

: 03 – 5522 5315/531

42300 Bandar Puncak Alam

Faks

: 03 – 5522 5335

Faks

: 03 – 5513 7220

Selangor Darul Ehsan

13

KOD PROGRAM

PROGRAM

PETUN-

JUK

BIL

KAMPUS

TAWAR

KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN

UiTM

A

A4

B

B3

B6

B8

B9

C

C2

D

D2

J

J3

K

M

M1

N3

P

P2

P3

Q

Q3

R

S

T

T4

T5

FAKULTI PERAKUNAN

AC150

CERTIFIED ACCOUNTINGN TECHNICIANS (CAT) (UK)

#

1

B

AC550

THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) (UK)

#

1

B

AC551

THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK

#

1

B

AC553

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPA) (AUSTRALIA)

#

1

B

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

AM550

THE INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS (UK) (ICSA)

#

1

B

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

BM551

CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING (CIM) (UK)

#

1

B

BM552

CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (UK) (CILT)

*

1

B

FAKULTI UNDANG-UNDANG

LW222

SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)

1

B

LW601

DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN

#

1

B

FAKULTI PERUBATAN

MD661

DIPLOMA PASCASISWAZAH OBSTESTRIK ULTRASOUND

1

B6

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM PROFESIONAL

14

KOD PROGRAM

PROGRAM

PETUN-

JUK

BIL

KAMPUS

TAWAR

KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN

UiTM

A

A4

B

B3

B6

B8

B9

C

C2

D

D2

J

J3

K

M

M1

N3

P

P2

P3

Q

Q3

R

S

T

T4

T5

FAKULTI PERAKUNAN

AC150

CERTIFIED ACCOUNTINGN TECHNICIANS (CAT) (UK)

#

1

B

AC550

THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) (UK)

#

1

B

AC551

THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK

#

1

B

AC553

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPA) (AUSTRALIA)

#

1

B

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

AM550

THE INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS (UK) (ICSA)

#

1

B

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

BM551

CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING (CIM) (UK)

#

1

B

BM552

CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (UK) (CILT)

*

1

B

FAKULTI UNDANG-UNDANG

LW222

SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)

1

B

LW601

DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN

#

1

B

FAKULTI PERUBATAN

MD661

DIPLOMA PASCASISWAZAH OBSTESTRIK ULTRASOUND

1

B6

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM ASASI

15

KOD PROGRAM

PROGRAM

PETUN-

JUK

BIL

KAMPUS

TAWAR

KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN

UPU

UiTM

A

A4

B

B3

B8

B9

C

C2

D

D2

J

J3

K

M

M1

N3

P

P2

P3

Q

Q3

R

S

T

T4

T5

FAKULTI PERAKUNAN

EE02

AC220

SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN

7

B

D

J

K

M1

Q

S

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA

EA33

AD221

SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN)

#

3

A

B8

M1

EA27

AD242

SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN)

#

2

B

D

EA28

AD243

SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN)

#

1

B

EA29

AD244

SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)

#

2

B

K

EA30

AD245

SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)

#

1

B

EA34

AD246

SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN)

#

1

B

EA31

AD247

SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN)

#

1

B8

EA32

AD228

SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN)

#

2

A

B

EA53

AD230

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN)

#

1

B

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

EL02

AM225

SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN

1

B

EL04

AM228

SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN)

4

B

K

Q

S

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR

EH00

AP243

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA

#

2

A

B

EH09

AP220

SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN

2

B

R

EH04

AP221

SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

DENGAN KEPUJIAN

1

B

EH06

AP224

SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN

2

A

B

EH07

AP225

SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN

2

A

B

EH10

AP247

SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN)

#

1

B

EH02

AP248

SARJANA MUDA SENI BINA LANSKAP (KEPUJIAN)

1

B

EH05

AP229

SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN

2

A

B

EH14

AP230

SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN

KEPUJIAN

1

B

EH08

AP246

SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (DENGAN

KEPUJIAN)

1

B

KOD PROGRAM

PROGRAM

PETUNJUK

BIL

KAMPUS

TAWAR

KOD KAMPUS

UPU

UiTM

A

A4

B

B3

B8

B9

C

C2

D

D2

J

J3

K

M

M1

N3

P

P2

P3

Q

Q3

R

S

T

T4

T5

PUSAT ASASI

E0601

PI005

ASASI UNDANG-UNDANG UiTM (FAKULTI UNDANG-UNDANG)

3

B

C2

K

E0600

PI007

ASASI UNDANG-UNDANG KPTM (FAKULTI UNDANG-UNDANG)

*

1

B

E0400

PI009

ASASI KEJURUTERAAN (FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA)

*

1

B8

E0150

PI020

ASASI TESL (FAKULTI PENDIDIKAN)

* #

3

B3

C2

M

E0001

PI080

ASASI SAINS (FAKULTI SAINS GUNAAN)

*

1

B8

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAMSARJANA MUDA

16

KOD PROGRAM

PROGRAM

PETUN-

JUK

BIL

KAMPUS

TAWAR

KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN

UPU

UiTM

A

A4

B

B3

B8

B9

C

C2

D

D2

J

J3

K

M

M1

N3

P

P2

P3

Q

Q3

R

S

T

T4

T5

FAKULTI PERAKUNAN

EE02

AC220

SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN

7

B

D

J

K

M1

Q

S

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA

EA33

AD221

SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN)

#

3

A

B8

M1

EA27

AD242

SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN)

#

2

B

D

EA28

AD243

SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN)

#

1

B

EA29

AD244

SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)

#

2

B

K

EA30

AD245

SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN)

#

1

B

EA34

AD246

SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN)

#

1

B

EA31

AD247

SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN)

#

1

B8

EA32

AD228

SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN)

#

2

A

B

EA53

AD230

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN)

#

1

B

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

EL02

AM225

SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN

1

B

EL04

AM228

SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN)

4

B

K

Q

S

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR

EH00

AP243

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA

#

2

A

B

EH09

AP220

SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN

2

B

R

EH04

AP221

SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

DENGAN KEPUJIAN

1

B

EH06

AP224

SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN

2

A

B

EH07

AP225

SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN

2

A

B

EH10

AP247

SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN)

#

1

B

EH02

AP248

SARJANA MUDA SENI BINA LANSKAP (KEPUJIAN)

1

B

EH05

AP229

SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN

2

A

B

EH14

AP230

SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN

KEPUJIAN

1

B

EH08

AP246

SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (DENGAN

KEPUJIAN)

1

B

KOD PROGRAM

PROGRAM

PETUNJUK

BIL

KAMPUS

TAWAR

KOD KAMPUS

UPU

UiTM

A

A4

B

B3

B8

B9

C

C2

D

D2

J

J3

K

M

M1

N3

P

P2

P3

Q

Q3

R

S

T

T4

T5

PUSAT ASASI

E0601

PI005

ASASI UNDANG-UNDANG UiTM (FAKULTI UNDANG-UNDANG)

3

B

C2

K

E0600

PI007

ASASI UNDANG-UNDANG KPTM (FAKULTI UNDANG-UNDANG)

*

1

B

E0400

PI009

ASASI KEJURUTERAAN (FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA)

*

1

B8

E0150

PI020

ASASI TESL (FAKULTI PENDIDIKAN)

* #

3

B3

C2

M

E0001

PI080

ASASI SAINS (FAKULTI SAINS GUNAAN)

*

1

B8

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA

17

FAKULTI SAINS GUNAAN

ES02

AS201

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)

5

B

C

N3

R

S

ES28

AS202

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KUPJIAN (KIMIA)

6

B

C

N3

Q

R

S

ES15

AS203

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK)

2

B

R

ES58

AS243

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER

2

B

R

ES71

AS244

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL

1

B

ES59

AS245

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN

2

B

R

ES60

AS246

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI

MAKANAN

1

B

ES61

AS247

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT

1

C

ES62

AS248

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI TEKSTIL

1

B

ES63

AS229

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI

PERSEKITARAN)

1

B

ES64

AS230

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BAHAN)

1

B

ES32

AS251

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI

1

B

ES66

AS232

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BIO-

KOMPOSIT)

1

B

ES70

AS253

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN ) KIMIA (ANALISIS FORENSIK)

1

B

ES40

AS254

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN

1

R

FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI

ES57

AT220

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN DAN

AGROTEKNOLOGI)

3

B

Q

R

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

EE10

BM240

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PEMASARAN

8

B

D2

J

K

M1

P3

Q

S

ES15

BM241

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

INSURANS

2

B

M1

EE14

BM242

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

KEWANGAN

7

B

D2

J

K

M1

Q

S

EE11

BM243

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

4

B8

K

M1

P3

EE13

BM244

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PENGURUSAN OPERASI

3

B8

K

P3

EE12

BM245

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PENGURUSAN PERUNCITAN

1

B

EE09

BM246

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

3

B8

K

M1

EE24

BM247

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PENGANGKUTAN

1

B8

EE23

BM249

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PERBANKAN ISLAM

4

B

D2

J

K

EE03

BM250

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

EKONOMI PERNIAGAAN

4

B

D2

K

S

EE04

BM231

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN

(KEUSAHAWANAN)

1

B

EP26

BM232

SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN)

4

B8

D

M1

Q

EP41

BM234

SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN

(KEPUJIAN)

1

B8

EP42

BM235

SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN)

1

B8

EP40

BM236

SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN)

1

B8

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

EC01

CS240

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

2

B

R

ES09

CS241

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK

3

B

D

D2

ES10

CS242

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI

1

B

EC20

CS243

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR

1

B

EC13

CS244

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN

1

T

EC14

CS245

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI

DATA DAN PERANGKAIAN

2

B

R

EC15

CS246

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT

1

B

EC17

CS247

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK

PENGKOMPUTERAN

2

B

T

ES69

CS248

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN

2

B

R

ES08

CS249

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK

2

B

D

EC00

CS230

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)

3

A4

B

T

EC23

CS251

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)

PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK

2

B

R

EC09

CS253

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)

PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA

1

B

FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI

EA06

FF223

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) SKRIN

#

1

B9

EA65

FF224

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENULISAN

ARTISTIK

#

1

B9

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA

18

FAKULTI SAINS GUNAAN

ES02

AS201

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)

5

B

C

N3

R

S

ES28

AS202

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KUPJIAN (KIMIA)

6

B

C

N3

Q

R

S

ES15

AS203

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK)

2

B

R

ES58

AS243

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER

2

B

R

ES71

AS244

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BIOMOLEKUL

1

B

ES59

AS245

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN

2

B

R

ES60

AS246

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI

MAKANAN

1

B

ES61

AS247

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT

1

C

ES62

AS248

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI TEKSTIL

1

B

ES63

AS229

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI

PERSEKITARAN)

1

B

ES64

AS230

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BAHAN)

1

B

ES32

AS251

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI

1

B

ES66

AS232

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BIO-

KOMPOSIT)

1

B

ES70

AS253

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN ) KIMIA (ANALISIS FORENSIK)

1

B

ES40

AS254

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN

1

R

FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI

ES57

AT220

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN DAN

AGROTEKNOLOGI)

3

B

Q

R

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

EE10

BM240

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PEMASARAN

8

B

D2

J

K

M1

P3

Q

S

ES15

BM241

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

INSURANS

2

B

M1

EE14

BM242

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

KEWANGAN

7

B

D2

J

K

M1

Q

S

EE11

BM243

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

4

B8

K

M1

P3

EE13

BM244

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PENGURUSAN OPERASI

3

B8

K

P3

EE12

BM245

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PENGURUSAN PERUNCITAN

1

B

EE09

BM246

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

3

B8

K

M1

EE24

BM247

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PENGANGKUTAN

1

B8

EE23

BM249

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

PERBANKAN ISLAM

4

B

D2

J

K

EE03

BM250

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)

EKONOMI PERNIAGAAN

4

B

D2

K

S

EE04

BM231

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN

(KEUSAHAWANAN)

1

B

EP26

BM232

SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN)

4

B8

D

M1

Q

EP41

BM234

SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN

(KEPUJIAN)

1

B8

EP42

BM235

SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN)

1

B8

EP40

BM236

SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN)

1

B8

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

EC01

CS240

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

2

B

R

ES09

CS241

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK

3

B

D

D2

ES10

CS242

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI

1

B

EC20

CS243

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR

1

B

EC13

CS244

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN

1

T

EC14

CS245

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI

DATA DAN PERANGKAIAN

2

B

R

EC15

CS246

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT

1

B

EC17

CS247

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK

PENGKOMPUTERAN

2

B

T

ES69

CS248

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN

2

B

R

ES08

CS249

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK

2

B

D

EC00

CS230

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)

3

A4

B

T

EC23

CS251

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)

PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK

2

B

R

EC09

CS253

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)

PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA

1

B

FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI

EA06

FF223

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) SKRIN

#

1

B9

EA65

FF224

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENULISAN

ARTISTIK

#

1

B9

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA

19

EA66

FF225

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) TEATER

#

1

B9

EA67

FF226

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN

INDUSTRI SENI

#

1

B9

EA68

FF227

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) ANIMASI DAN

TEKNOLOGI SKRIN

#

1

B9

FAKULTI PERGIGIAN

ED00

DS240

SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN

*

1

B

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

EK01

EC220

SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM

1

B

EC221

SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM PEMBINAAN

1

P

FAKULTI PENDIDIKAN

ET06

ED241

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN B.ING.

SEBAGAI BAHASA KEDUA

#

1

B3

ET01

ED242

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN

SENI REKA

#

1

B3

ET03

ED246

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI

DAN KESIHATAN

#

1

B3

ET11

ED247

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI

#

1

B3

ET12

ED248

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK

#

1

B3

ET14

ED249

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK

#

1

B3

ET13

ED260

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA

#

1

B3

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK

EK86

EE241

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRONIK

1

B

EK02

EE242

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRIK

1

B

EK92

EE243

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRONIK (INTRUMENTASI)

1

B

EK25

EE244

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)

1

B

EK20

EE245

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRONIK (KOMPUTER)

1

B

EE200

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN

ELEKTRONIK

2

B

P

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA

EK00

EH220

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) KEPUJIAN

1

B

EK64

EH221

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA DAN PROSES) KEPUJIAN

1

B

EK93

EH222

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA DAN BIOPROSES)

KEPUJIAN

1

B

EK88

EH223

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN

1

B

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

EK08

EM220

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN

(MEKANIKAL)

1

B

EK09

EM221

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN

KEPUJIAN (PEMBUATAN)

1

P

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

EP13

HM240

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL

3

B

P

T

EP08

HM241

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN

3

B

M1

S

EP14

HM242

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN

PERKHIDMATAN MAKANAN

2

B

T

EP44

HM245

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI

2

B

P

FAKULTI SAINS KESIHATAN

EM12

HS240

SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM19

HS241

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM13

HS242

SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM10

HS243

SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

(KEPUJIAN)

*

1

B8

EM14

HS244

SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM15

HS245

SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM04

HS246

SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM20

HS247

SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN)

*

1

B8

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

EA39

IM244

SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN

PERPUSTAKAAN

2

B9

K

EA38

IM245

SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN

SISTEM MAKLUMAT

2

B9

D

EA37

IM246

SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN

REKOD

2

B9

J

EA40

IM247

SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN

PUSAT SUMBER MAKLUMAT

1

B9

AKADEMI PENGAJIAN BAHASA

EB00

LG240

SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN)

BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL

1

B

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA

20

EA66

FF225

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) TEATER

#

1

B9

EA67

FF226

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN

INDUSTRI SENI

#

1

B9

EA68

FF227

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (KEPUJIAN) ANIMASI DAN

TEKNOLOGI SKRIN

#

1

B9

FAKULTI PERGIGIAN

ED00

DS240

SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN

*

1

B

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

EK01

EC220

SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM

1

B

EC221

SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM PEMBINAAN

1

P

FAKULTI PENDIDIKAN

ET06

ED241

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN B.ING.

SEBAGAI BAHASA KEDUA

#

1

B3

ET01

ED242

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN

SENI REKA

#

1

B3

ET03

ED246

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI

DAN KESIHATAN

#

1

B3

ET11

ED247

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI

#

1

B3

ET12

ED248

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK

#

1

B3

ET14

ED249

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK

#

1

B3

ET13

ED260

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA

#

1

B3

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK

EK86

EE241

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRONIK

1

B

EK02

EE242

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRIK

1

B

EK92

EE243

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRONIK (INTRUMENTASI)

1

B

EK25

EE244

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)

1

B

EK20

EE245

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN

ELEKTRONIK (KOMPUTER)

1

B

EE200

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN

ELEKTRONIK

2

B

P

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA

EK00

EH220

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) KEPUJIAN

1

B

EK64

EH221

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA DAN PROSES) KEPUJIAN

1

B

EK93

EH222

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA DAN BIOPROSES)

KEPUJIAN

1

B

EK88

EH223

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN

1

B

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

EK08

EM220

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN

(MEKANIKAL)

1

B

EK09

EM221

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN

KEPUJIAN (PEMBUATAN)

1

P

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

EP13

HM240

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL

3

B

P

T

EP08

HM241

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN

3

B

M1

S

EP14

HM242

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN

PERKHIDMATAN MAKANAN

2

B

T

EP44

HM245

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI

2

B

P

FAKULTI SAINS KESIHATAN

EM12

HS240

SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM19

HS241

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM13

HS242

SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM10

HS243

SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

(KEPUJIAN)

*

1

B8

EM14

HS244

SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM15

HS245

SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM04

HS246

SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN)

*

1

B8

EM20

HS247

SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN)

*

1

B8

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

EA39

IM244

SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN

PERPUSTAKAAN

2

B9

K

EA38

IM245

SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN

SISTEM MAKLUMAT

2

B9

D

EA37

IM246

SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN

REKOD

2

B9

J

EA40

IM247

SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN

PUSAT SUMBER MAKLUMAT

1

B9

AKADEMI PENGAJIAN BAHASA

EB00

LG240

SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN)

BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL

1

B

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA

21

EB03

LG241

SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN)

BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL

#

1

B

EB05

LG242

BAHASA ARAB UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL

#

1

B

FAKULTI UNDANG-UNDANG

EL00

LW213

SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)

1

B

FAKULTI PERUBATAN

EM00

MBBS240

SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA

PEMBEDAHAN

*

1

B6

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

EA42

MC241

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)

KEWARTAWANAN

#

1

B

EA43

MC242

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)

PERHUBUNGAN AWAM

#

1

B

EA44

MC243

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENYIARAN

#

1

B

EA45

MC244

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERIKLANAN

#

1

B

EA46

MC245

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENERBITAN

#

1

B

EA63

MC246

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KOMUNIKASI

INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN

#

1

B

EA62

MC247

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KOMUNIKASI

ANTARAPERSONAL

#

1

B

EA64

MC248

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENGURUSAN

KOMUNIKASI DAN POLISI

#

1

B

FAKULTI MUZIK

ET22

MU220

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN)

#

1

B3

EA36

MU221

SARJANA MUDASENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN)

#

1

B3

EA41

MU222

SARJANA MUDASENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN)

#

1

B3

FAKULTI FARMASI

EF00

PH240

SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)

*

1

B8

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

EA26

SR241

SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN)

#

2

B

R

EA25

SR243

SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN)

#

4

B

C

Q

R

KOD PROGRAM

PROGRAM

PETUN-

JUK

BIL

KAMPUS

TAWAR

KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN

UPU

UiTM

A

A4

B

B3

B8

B9

C

C2

D

D2

J

J3

K

M

M1

N3

P

P2

P3

Q

Q3

R

S

T

T4

T5

FAKULTI PERAKUNAN

E2210

AC110

DIPLOMA PERAKAUNAN

10

A

C

D

J

K

M

Q

R

S

T5

E2211

AC120

DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN

3

M

R

T

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA

E2111

AD110

DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA

#

8

A

B

D

J

K

M

Q

T5

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

E2230

AM110

DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM

D

K

M

Q

S

T

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR

E2340

AP111

DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

#

1

A

E2300

AP243

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA

#

2

A

B

E2330

AP114

DIPLOMA UKUR BAHAN

2

A

Q

E2320

AP115

DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH

1

A

E2310

AP116

DIPLOMA BANGUNAN

2

A

Q

E2304

AP117

DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN

#

1

A

E2302

AP148

DIPLOMA SENI BINA LANSKAP

#

1

A

E2303

AP119

DIPLOMA UKUR BANGUNAN

#

1

A

E2350

AP120

DIPLOMA SAINS GEOMATIK

1

R

E2352

AP121

DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI)

2

A

R

E2351

AP122

DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM)

1

R

FAKULTI SAINS GUNAAN

E2000

AS120

DIPLOMA SAINS

6

C

N3

Q

R

S

T5

E2001

AS116

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN

1

N3

E2041

AS118

DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL

1

N3

E2042

AS117

DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN

1

C

E2043

AS115

DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN

1

R

E2044

AS114

DIPLOMA MIKROBIOLOGI

1

N3

E2045

AS113

DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER

1

R

FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI

E2054

AT110

DIPLOMA PENGURUSAN LADANG

6

C

N3

Q

Q3

R

S

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM DIPLOMA

22

EB03

LG241

SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN)

BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL

#

1

B

EB05

LG242

BAHASA ARAB UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL

#

1

B

FAKULTI UNDANG-UNDANG

EL00

LW213

SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)

1

B

FAKULTI PERUBATAN

EM00

MBBS240

SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA

PEMBEDAHAN

*

1

B6

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

EA42

MC241

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)

KEWARTAWANAN

#

1

B

EA43

MC242

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)

PERHUBUNGAN AWAM

#

1

B

EA44

MC243

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENYIARAN

#

1

B

EA45

MC244

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PERIKLANAN

#

1

B

EA46

MC245

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENERBITAN

#

1

B

EA63

MC246

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KOMUNIKASI

INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN

#

1

B

EA62

MC247

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) KOMUNIKASI

ANTARAPERSONAL

#

1

B

EA64

MC248

SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) PENGURUSAN

KOMUNIKASI DAN POLISI

#

1

B

FAKULTI MUZIK

ET22

MU220

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN)

#

1

B3

EA36

MU221

SARJANA MUDASENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN)

#

1

B3

EA41

MU222

SARJANA MUDASENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN)

#

1

B3

FAKULTI FARMASI

EF00

PH240

SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)

*

1

B8

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

EA26

SR241

SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN)

#

2

B

R

EA25

SR243

SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN)

#

4

B

C

Q

R

KOD PROGRAM

PROGRAM

PETUN-

JUK

BIL

KAMPUS

TAWAR

KOD KAMPUS YANG MENAWARKAN

UPU

UiTM

A

A4

B

B3

B8

B9

C

C2

D

D2

J

J3

K

M

M1

N3

P

P2

P3

Q

Q3

R

S

T

T4

T5

FAKULTI PERAKUNAN

E2210

AC110

DIPLOMA PERAKAUNAN

10

A

C

D

J

K

M

Q

R

S

T5

E2211

AC120

DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN

3

M

R

T

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA

E2111

AD110

DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA

#

8

A

B

D

J

K

M

Q

T5

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

E2230

AM110

DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM

D

K

M

Q

S

T

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR

E2340

AP111

DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

#

1

A

E2300

AP243

SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA

#

2

A

B

E2330

AP114

DIPLOMA UKUR BAHAN

2

A

Q

E2320

AP115

DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH

1

A

E2310

AP116

DIPLOMA BANGUNAN

2

A

Q

E2304

AP117

DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN

#

1

A

E2302

AP148

DIPLOMA SENI BINA LANSKAP

#

1

A

E2303

AP119

DIPLOMA UKUR BANGUNAN

#

1

A

E2350

AP120

DIPLOMA SAINS GEOMATIK

1

R

E2352

AP121

DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI)

2

A

R

E2351

AP122

DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM)

1

R

FAKULTI SAINS GUNAAN

E2000

AS120

DIPLOMA SAINS

6

C

N3

Q

R

S

T5

E2001

AS116

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN

1

N3

E2041

AS118

DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL

1

N3

E2042

AS117

DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN

1

C

E2043

AS115

DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN

1

R

E2044

AS114

DIPLOMA MIKROBIOLOGI

1

N3

E2045

AS113

DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER

1

R

FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI

E2054

AT110

DIPLOMA PENGURUSAN LADANG

6

C

N3

Q

Q3

R

S

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM DIPLOMA

23

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

E2220

BM111

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN

7

D

J

K

M

Q

Q3

S

E2221

BM119

DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN

1

J

E2222

BM115

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURAN)

1

M

E2226

BM114

DIPLOMA ANALISIS PELABURAN

2

J

S

E2227

BM117

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)

3

K

M

Q

E2250

BM118

DIPLOMA TEKNOLOGI PEJABAT

6

D

J

K

M

Q

S

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

E2810

CS110

DIPLOMA SAINS KOMPUTER

9

A4

C

D

J

K

M

Q

R

T

E2822

CS111

DIPLOMA STATISTIK

3

A

D

P

E2821

CS112

DIPLOMA SAINS AKTUARI

2

A4

M

E2820

CS143

DIPLOMA SAINS MATEMATIK

6

A

D

J

K

M

R

FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI

E2121

CT111

DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN)

#

1

B9

E2122

CT112

DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK)

#

1

B9

E2123

CT113

DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER)

#

1

B9

E2124

CT114

DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF)

#

1

B9

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

E2410

EC110

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM

3

C

P

Q

E2413

EC111

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN)

1

B

E2412

EC112

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHID. BANG. & PENYELENGGARAAN)

1

P

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK

E2424

EE110

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KAWALAN & INTRUMENTASI)

2

P

T

E2425

EE111

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK)

3

P

Q

T

E2421

EE112

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)

1

P

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA

E2441

EH110

DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA

3

P

Q

T

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

E2430

EM110

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL

1

P

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

E2240

HM110

DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL

3

P

S

T

E2241

HM111

DIPLOMA PENGURUSAN PERLANCONGAN

5

M

P

Q

S

T

E2243

HM112

DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN

2

P

T

E2242

HM115

DIPLOMA SENI KULINARI

2

P

T

FAKULTI SAINS KESIHATAN

E2031

HS110

DIPLOMA KEJURURAWATAN

*

2

B8

Q

E2033

HS111

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN

*

1

P2

E2037

HS112

DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN

*

1

B8

E2036

HS113

DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN

*

2

P2

Q

E2035

HS114

DIPLOMA FISIOTERAPI

*

1

B8

E2034

HS115

DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA

*

1

B8

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

E2201

IM110

DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT

4

D

J

K

Q

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

E2130

MC110

DIPLOMA KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

#

1

M

FAKULTI MUZIK

E2112

MU110

DIPLOMA SENI MUZIK

#

1

B3

FAKULTI FARMASI

E2060

PH110

DIPLOMA FARMASI

*

1

P2

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

E2260

SR113

DIPLOMA SAINS SUKAN DAN REKREASI

#

4

B8

C

Q

R

SR111

DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN

#

2

B8

R

SENARAI KAMPUS UiTM BAGI PROGRAM DIPLOMA

24

FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

E2220

BM111

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN

7

D

J

K

M

Q

Q3

S

E2221

BM119

DIPLOMA PENGAJIAN PERBANKAN

1

J

E2222

BM115

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURAN)

1

M

E2226

BM114

DIPLOMA ANALISIS PELABURAN

2

J

S

E2227

BM117

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN)

3

K

M

Q

E2250

BM118

DIPLOMA TEKNOLOGI PEJABAT

6

D

J

K

M

Q

S

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

E2810

CS110

DIPLOMA SAINS KOMPUTER

9

A4

C

D

J

K

M

Q

R

T

E2822

CS111

DIPLOMA STATISTIK

3

A

D

P

E2821

CS112

DIPLOMA SAINS AKTUARI

2

A4

M

E2820

CS143

DIPLOMA SAINS MATEMATIK

6

A

D

J

K

M

R

FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI

E2121

CT111

DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN)

#

1

B9

E2122

CT112

DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK)

#

1

B9

E2123

CT113

DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER)

#

1

B9

E2124

CT114

DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF)

#

1

B9

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

E2410

EC110

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM

3

C

P

Q

E2413

EC111

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN)

1

B

E2412

EC112

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHID. BANG. & PENYELENGGARAAN)

1

P

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK

E2424

EE110

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KAWALAN & INTRUMENTASI)

2

P

T

E2425

EE111

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK)

3

P

Q

T

E2421

EE112

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)

1

P

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA

E2441

EH110

DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA

3

P

Q

T

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

E2430

EM110

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL

1

P

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

E2240

HM110

DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL

3

P

S

T

E2241

HM111

DIPLOMA PENGURUSAN PERLANCONGAN

5

M

P

Q

S

T

E2243

HM112

DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN

2

P

T

E2242

HM115

DIPLOMA SENI KULINARI

2

P

T

FAKULTI SAINS KESIHATAN

E2031

HS110

DIPLOMA KEJURURAWATAN

*

2

B8

Q

E2033

HS111

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN

*

1

P2

E2037

HS112

DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN

*

1

B8

E2036

HS113

DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN

*

2

P2

Q

E2035

HS114

DIPLOMA FISIOTERAPI

*

1

B8

E2034

HS115

DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA

*

1

B8

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

E2201

IM110

DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT

4

D

J

K

Q

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

E2130

MC110

DIPLOMA KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA

#

1

M

FAKULTI MUZIK

E2112

MU110

DIPLOMA SENI MUZIK

#

1

B3

FAKULTI FARMASI

E2060

PH110

DIPLOMA FARMASI

*

1

P2

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

E2260

SR113

DIPLOMA SAINS SUKAN DAN REKREASI

#

4

B8

C

Q

R

SR111

DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN

#

2

B8

R

KOD

KAMPUS

A

UITM Kampus Seri Iskandar

A4

UITM Kampus Tapah

B

UITM Shah Alam

B3

UITM Kampus Seksyen 17

B6

UiTM Kampus Sungai Buloh

B8

UITM Kampus Puncak Alam

B9

UITM Kampus Puncak Perdana

C

UITM Kampus Jengka

C2

UITM Kampus Kuantan

C4

UITM Kampus Bukit Sekilau

D

UITM Kampus Machang

D2

UITM Kampus Kota Bharu

J

UITM Kampus Segamat

J3

UITM Kampus Larkin

K

UITM Kampus Sungai Petani

M

UITM Kampus Alor Gajah

M1

UITM Kampus Bandar Melaka

N3

UITM Kampus Kuala Pilah (Beting)

P

UITM Kampus Bukit Mertajam

P2

UITM Kampus Bertam

P3

UITM Kampus Balik Pulau

Q

UITM Kampus Samarahan

Q3

UITM Kampus Mukah

R

UITM Kampus Arau

S

UITM Kampus Kota Kinabalu

T

UITM Kampus Dungun

T4

UITM Kampus Bukit Besi

T5

UITM Kampus Kuala Terengganu (Chendering)

PETUNJUK

#

Program Bertemu duga

*

Pengambilan Sesi Jun Sahaja

25

PROGRAM ASASI

28

Memenuhi Syarat Am Universit Serta Syarat Khas Program

Bil.

Nama Program
Kod UiTM / Kod UPU
Tempoh Pengajian
Syarat Am Universit

Lepasan

Syarat Khas Program

Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal dan Sastera

Asasi Undang-Undang UiTM

PI005 / E0601
(1 tahun / 2 Semester)

Syarat Am Universit

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya

oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA

(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

1. Calon lulusan Asasi UiTM ini cuma boleh mel-
anjutkan pelajaran di UiTM sahaja.

2. Calon yang mendapat keputusan cemerlang

berdasarkan merit akan ditempatkan khas di
Kampus Shah Alam. Tertakluk kepada bilangan
tempat yang disediakan.

3. Calon yang lulus dan tamat dalam program
Asasi UiTM dengan mendapat HPNG 3.00 ke
atas adalah layak mengikut program Sarjana
Muda Undang-Undang (Kepujian) di Fakult
Undang-Undang UiTM. Calon perlu mendapat
MUET Band 4 sebagai syarat kelayakan tamba-
han.

4. Calon juga boleh memohon untuk mengikut
program yang ditawarkan oleh fakult-fakult
/ pusat akademik berikut dengan memenuhi
syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Fakult:

• Fakult Seni Lukis dan Seni Reka
(melalui proses temu duga)
• Fakult Komunikasi dan Pengajian Media
(melalui proses temu duga)
• Akademi Pengajian Bahasa
(melalui proses temu duga)
• Fakult Pengurusan Hotel dan Pelancongan
• Fakult Pengurusan Perniagaan
• Fakult Filem, Teater dan Animasi
(melalui proses temu duga)
• Fakult Sains Pentadbiran dan Pengajian

Polisi

5. Calon-calon yang lulus dan tamat dengan
HPNG 2.00 hingga 2.99 dan tdak berjaya dita-
war tempat ke program akan diserapkan ke

program diploma yang bersesuaian.

Perhatan:

Pelajar yang HPNG di bawah 3.00 tdak ditawar
secara automatk bagi program di atas. Pemili-
han dibuat secara Meritrokasi, pencapaian aka-
demik yang cemerlang, bilangan tempat yang

disediakan dan persaingan dari lulusan STPM /
Matrikulasi / Setaraf.

Catatan:

Permohonan penerapan ke semua program
Sarjana Muda hendaklah dibuat melalui sistem
online yang disediakan oleh Bahagian Pengam-
bilan Pelajar dalam tempoh yang ditetapkan.

*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM
TAHUN SEMASA SAHAJA

1.

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima :

• Gred A- dalam Bahasa Inggeris

• Kepujian Matematk / Matematk Tambahan

• Gred A- dalam mana-mana TIGA (3) mata pelajaran lain (tdak termasuk Matematk,
Matematk Tambahan dan Bahasa Inggeris)

(Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang)

PUSAT ASASI UiTM

LEPASAN SPM

29

Memenuhi Syarat Am Universit Serta Syarat Khas Program

Bil.

Nama Program
Kod UiTM / Kod UPU
Tempoh Pengajian
Syarat Am Universit

Lepasan

Syarat Khas Program

Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal dan Sastera

PUSAT ASASI UiTM

LEPASAN SPM

Asasi Undang-Undang KPTM
PI007 / E0600
(1 tahun / 2 Semester)
(Pengambilan sesi Jun sahaja)

Syarat Am Universit

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya

oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA

(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Nota:

1. Calon yang tamat program Asasi Undang
-Undang (PI007/E0600) dengan cemerlang

berpeluang ke Program Sarjana Muda Un-

dang -Undang (Kepujian) di UM, UKM, UUM,

UIAM,UniSZA dan program Sarjana Muda Un-

dang -Undang (Kepujian) di UiTM. Calon perlu

mendapat MUET yang ditetapkan oleh Univer-

sit sebagai syarat kelayakan tambahan

2.Calon juga boleh memohon untuk mengikut
program pengajian sastera Ikhtsas dan sains so-
sial yang ditawarkan di IPTA dengan memenuhi
syarat -syarat yang ditetapkan oleh Universit

*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM
TAHUN SEMASA SAHAJA

2.

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima :

• Gred A- dalam Bahasa Inggeris

• Kepujian Matematk / Matematk Tambahan

• Gred A- dalam mana-mana TIGA (3) mata pelajaran lain (tdak termasuk Matematk,
Matematk Tambahan dan Bahasa Inggeris)

(Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang)

LEPASAN SPM

Asasi Kejuruteraan
PI009 / E0400
(1 tahun / 2 Semester)
(Pengambilan sesi Jun sahaja)

Syarat Am Universit

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya

oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA

(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Nota:

1. Calon yang tamat program Asasi Kejuruteraan

boleh memohon ke program Sarjana Muda di

UiTM atau IPTA dalam bidang:

• Kejuruteraan
• Pengajian Sains Dan Teknologi

2. Calon yang tamat program Asasi Kejuruteraan

di UiTM perlu memohon ke program Sarjana
Muda melalui BPKP (Jabatan Pengajian Tinggi)
seperti yang diiklankan di akhbar-akhbar utama
pada minggu pertama bulan Februari.

*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM
TAHUN SEMASA SAHAJA

3.

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima gred A- dalam DUA (2) mata
pelajaran dan gred B dalam DUA (2) mata pelajaran berikut :

• Matematk Tambahan
• Fizik
• Matematk
• Kimia

DAN

• Bahasa Inggeris mendapat minima gred B

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal

30

Memenuhi Syarat Am Universit Serta Syarat Khas Program

Bil.

Nama Program
Kod UiTM / Kod UPU
Tempoh Pengajian
Syarat Am Universit

Lepasan

Syarat Khas Program

Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal dan Sastera

PUSAT ASASI UiTM

Asasi Sains
PI008 / E0001
(1 tahun / 2 Semester)
(Pengambilan sesi Jun sahaja)

Syarat Am Universit

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya

oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA

(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Nota:

1. Calon yang tamat program Asasi Sains den-
gan cemerlang serta MUET tahap 3 berpeluang
ke program Sarjana Muda di UiTM atau IPTA

lain dalam bidang:

Perubatan

Pergigian

Farmasi

2. Calon juga boleh memilih untuk mengikut

program Pengajian Sains dan Teknologi yang
ditawarkan di UiTM atau IPTA lain dengan me-
menuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh uni-

versit berkenaan.

3. Calon yang tamat program Asasi Sains di

UiTM perlu memohon ke program Sarjana

Muda melalui BPKP (Jabatan Pengajian Tinggi)
sepert yang diiklankan di akhbar-akhbar utama
pada minggu pertama bulan Februari.

4. Calon tdak cacat anggota yang menyukarkan

kerja-kerja amali.

*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM
TAHUN SEMASA SAHAJA

5.

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima gred A- dalam DUA (2) mata
pelajaran dan gred B dalam DUA (2) mata pelajaran berikut :

• Matematk Tambahan
• Fizik
• Biologi
• Kimia

DAN

• Bahasa Inggeris mendapat minima gred B

LEPASAN SPM

LEPASAN SPM

Asasi TESL
(Asasi Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai
Bahasa Kedua)
PI020 / E0150
(1 tahun / 2 Semester)
Program bertemu duga)
(Pengambilan sesi Jun sahaja)

Syarat Am Universit

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya

oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA

(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Nota:

Bagi calon yang tamat program Asasi TESL ini
perlu memohon ke program Sarjana Muda
Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Ba-
hasa Inggeris sebagai Bahasa kedua) (TESL) di
Fakult Pendidikan dengan memenuhi syarat

Guru Standard Malaysia iaitu melepasi tahap
minimum Ujian Malaysia Educaton Selecton In-
ventory (MEdSI) dan diperaku temu duga serta
MUET yang ditetapkan oleh Universit melalui
BPKP, JPT (Jabatan Pengajian Tinggi).

*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM
TAHUN SEMASA SAHAJA

4.

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:

• Matematk/Matematk Tambahan

DAN

• Bahasa Inggeris dengan mendapat minima gred A-

Nota:

Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakult

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal

PROGRAM DIPLOMA

FAKULTI PERAKAUNAN

AC

36

Memenuhi Syarat Am Universit Serta Syarat Khas Program

Bil.

Nama Program
Kod UiTM / Kod UPU
Tempoh Pengajian
Syarat Am Universit

Lepasan

Syarat Khas Program

Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal dan Sastera

1.Diploma Perakaunan
AC110 / E2210
(3 tahun / 6 Semester )

Syarat Am Universit

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya

oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA

(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Calon yang tamat program ini boleh memo-
hon mengikut mana-mana program Sarjana
Muda di mana-mana fakult dengan memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universit.

Nota:

Calon yang mendapat sekurang-kurangnya

LIMA (5) Gred A+/A/A- dalam mata pelaja-
ran berkaitan termasuk Bahasa Inggeris dan
Matematk / Matematk Tambahan akan ditem-
patkan khas di kampus Shah Alam. Tertakluk
kepada pencapaian akademik yang cemerlang
dan bilangan tempat yang disediakan.

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:

• Bahasa Inggeris

DAN

• Matematk/Matematk Tambahan minima gred C+

Lulus Sijil Politeknik/IKM atau dari insttusi lain yang diiktraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Malaysia dalam bidang perakaunan dengan mendapat minima HPNG 3.50

DAN

Lulus SPM/Setaraf yang diiktraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat
EMPAT (4) kepujian termasuk:

• Bahasa Inggeris
• Matematk/Matematk Tambahan

FAKULTI PERAKAUNAN

Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM dengan
mendapat minima HPNG 3.50

Nota:

Bagi lulusan sijil sahaja: salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu
dihantar kepada Dekan, Fakult Perakaunan, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu

minggu selepas tarikh tutup permohonan).

2.

Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
AC120 / E2211
(3 tahun / 6 Semester )

Syarat Am Universit

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya

oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA

(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Calon yang tamat program ini boleh memohon
mengikut mana-mana program Sarjana Muda
di mana-mana fakult dengan memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan oleh Universit.

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:

• Bahasa Inggeris
• Matematk

DAN

Lulus dalam Matematk Tambahan

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal dan Sastera

LEPASAN SPM

APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING)

LEPASAN SPM

LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN

LEPASAN PRA DIPLOMA UITM

APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING)

• Lulus MQA (ujian Apttud dan Penilaian Portolio).
• Berumur tdak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.
• Pengalaman bekerja dalam bidang perakaunan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
• Lulus temu duga peringkat Fakult

• Lulus MQA (ujian Apttud dan Penilaian Portolio).
• Berumur tdak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.
• Pengalaman bekerja dalam bidang perakaunan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
• Lulus temu duga peringkat Fakult

AC

FAKULTI SENI LUKIS
DAN SENI REKA

AD

40

Memenuhi Syarat Am Universit Serta Syarat Khas Program

Bil.

Nama Program
Kod UiTM / Kod UPU
Tempoh Pengajian
Syarat Am Universit

Lepasan

Syarat Khas Program

Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal dan Sastera

1.Diploma Seni Lukis dan Seni Reka
AD110 / E2111
(2 ½ tahun / 5 Semester )
(Program bertemu duga)

Syarat Am Universit

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya

oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA

(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Calon-calon yang berjaya akan ditawarkan di
salah satu Bidang Pengkhususan berikut:

• AD111 - Seni Reka Grafk dan Media

Digital

• AD112 - Seni Reka Tekstl
• AD113 - Seni Reka Logam Halus
• AD114 - Seni Reka Perindustrian
• AD115 - Seramik
• AD116 - Seni Reka Fesyen
• AD117 - Fotograf dan Pengimejan
Kreatf
• AD118 - Seni Halus
• AD120 - Teknologi Percetakan

Calon yang tamat program ini boleh memohon
mengikut mana-mana program Sarjana Muda
di mana-mana fakult dengan memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan oleh Universit.

Nota:

Calon digalakkan membawa folio hasil kerja

seni semasa temu duga.

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran

• Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia /
Biologi / Sains Tambahan / Sains / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Pola
Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah /
Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geograf/ Tasawwur Islam /
Grafk Berkomputer / Produksi Multmedia

DAN

Lulus Bahasa Inggeris
Lulus Matematk / Matematk Tambahan

SERTA

Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakult Seni Lukis dan Seni Reka :

• Ujian Melukis
• Ujian Buta Warna
• Temu duga

Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat
EMPAT (4) kepujian termasuk mana-mana mata pelajaran berikut:

• Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia
/ Biologi / Sains Tambahan / Sains / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian /
Pola Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian /
Sejarah / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geograf / Tasawwur Islam /
Grafk Berkomputer / Produksi Multmedia

DAN

Lulus Bahasa Inggeris
Lulus Matematk / Matematk Tambahan

SERTA

Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakult Seni Lukis dan Seni Reka :

• Ujian Melukis
• Ujian Buta Warna
• Temu duga

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA

Lulus Naik Taraf program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dan Pra Diploma Perdagangan
(PD002/PD003) dari UiTM

DAN

Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakult Seni Lukis dan Seni Reka :

• Ujian Melukis
• Ujian Buta Warna
• Temu duga

LEPASAN SPM

LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA

LEPASAN PRA DIPLOMA UITM

AD

41

Memenuhi Syarat Am Universit Serta Syarat Khas Program

Bil.

Nama Program
Kod UiTM / Kod UPU
Tempoh Pengajian
Syarat Am Universit

Lepasan

Syarat Khas Program

Terbuka kepada BUMIPUTERA Sahaja

Terbuka kepada pemohon
aliran Sains/Teknikal dan Sastera

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran

• Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia
/ Biologi / Sains Tambahan / Sains / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Pola
Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Pen-
didikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geograf / Tasawwur Islam / Grafk Berkomputer /
Produksi Multmedia

DAN

Lulus Bahasa Inggeris
Lulus Matematk / Matematk Tambahan

DAN

Mencapai HPNG 2.75 dalam Sijil Politeknik/IKM dalam mana-mana bidang atau dari insttusi
lain yang diiktraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia

SERTA

Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakult Seni Lukis dan Seni Reka :
• Ujian Melukis
• Ujian Buta Warna
• Temu duga

LEPASAN SIJIL POLITEKNIK / IKM / INSTITUSI LAIN

LEPASAN SIJIL UITM (AD001)

APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING)

Mempunyai Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (AD001) dari UiTM

DAN

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat
EMPAT (4) kepujian dalam mata pelajaran berikut :

• Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia
/ Biologi / Sains Tambahan / Sains / Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian / Pola
Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah /
Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geograf / Tasawwur Islam / Grafk Berkomputer
/ Produksi Multmedia

DAN

Lulus Bahasa Inggeris
Lulus Matematk / Matematk Tambahan

SERTA

Lulus ujian / temu duga yang dikendalikan oleh pihak Fakult Seni Lukis dan Seni Reka :
• Ujian Melukis
• Ujian Buta Warna
• Temu duga

Nota:

Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu

dihantar kepada Dekan, Fakult Seni Lukis dan Seni Reka, UiTM, 40450 Shah Alam
(selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

• Lulus MQA (ujian Apttud dan Penilaian Portolio).
• Berumur tdak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.
• Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
• Lulus temu duga peringkat Fakult

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA

AD

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->