OPERASI PADA BENTUK ALJABAR

1. Penjumlahan dan Pengurangan

Contoh 1. 2x + 3x = …

Penyelesaian :

Silahkan di coba, Oke?..

2x + 3x = …
3. 6a + 7a = …

=(2+3)x =
Contoh 2. 5x + 7x = …

4. 8y – 3y = … 5. 12x – 5x = … 6. 5x – 8 x = ..

5 x

Penyelesaian :

7. -2x - 4x = … 8. -5y + 3y = … 9. -2x + 2x = … 10. 5x – 5x = … 11. a – a = …
1

5x + 7x = … =(5+7)x = 12 x

Create by Mr, Jams

Contoh 1. 2x2 + 3x2 = …

Penyelesaian :

2x2 + 3x2 = … = ( 2 + 3 ) x2 = 5 x2
Contoh 2. 5x + 7x – 4x2= … Penyelesaian :

Jangan di kurang atau di jumlahkan, sebab jenis variabelnya berbeda, Oke ?

5x + 7x – 4x2= … = ( 5 + 7 )x – 4x2 = 12 x – 4x2

Create by Mr, Jams

2

 Perkalian Bilangan dengan Suku dua

 Perkalian Suku dua dengan Suku dua

Contoh 1. 4 ( x + 3y ) = … Penyelesaian

Contoh 1. (x + 5) ( x + 3 ) = … Penyelesaian (x + 5) ( x + 3 ) = … x2 + 3x + 5x + 15

4 ( x + 3y ) = …
4x + 4 (3y) = 4x + 12 y Contoh 2. 4x ( x + 3y ) = … Penyelesaian 4x ( x + 3y ) = … 4x(x) + 4x (3y)

= x2 + 8x + 15

Contoh 2. (4x + 5y) ( x + 3y ) = … Penyelesaian (4x + 5y) ( x + 3y ) = … 4x2 + 12xy + 5xy + 15y2 = 4x2 + 17xy + 15y2
Create by Mr, Jams 3

= 4x2 + 12 xy

 Pengkuadratan Suku dua
Contoh 1.

( x + 3 )2 = …

Contoh 3.

( 3x + 5y )2 = …

Penyelesaian
Cara.1

Penyelesaian

( x + 3 )2 = ( x + 3 ) ( x + 3 ) = x2 + 3x + 3x + 9 = x2 + 6x + 9

( 3x + 5y )2 = 32x2 + 2(3x)(5y) + (5y)2 = 9x2 + 30x + 25y2

Cara.2

( x + 3 )2 = ( x2 + 2(x)(3) + 32 = x2 + 6x + 9

Untuk Latihan
• • ( x + 5 )2 = … ( x – 3 )2 = … ( 2 + x )2 = … (2y + 3 )2 = … (2x + 3y )2 = … ( x + 4 )3 = …
4

Contoh 1.

( x - 7 )2 = …

• • • •
Create by Mr, Jams

Penyelesaian

( x - 7 )2 = x2 + 2(x)(-7) + (-7)2 = x – 14 x + 49
2

Pemfaktoran
a
Pemfaktoran bentuk : ax + by

Contoh 1.

Faktorkanlah bentuk : 4x + 20

Contoh 2.

Faktorkanlah bentuk : 3x2 + 9x

Penyelesaian

Penyelesaian

Cari Faktor yang sama dari kedua suku seperti berikut ini

Cari Faktor yang sama dari kedua suku, yaitu :

4 x + 20
4 dan 1x 4 dan 5

3x2 + 9x
3x dan 1x 3x dan 3

=4(x+5)

= 3x ( x + 3 )

Create by Mr, Jams

5

a

Pemfaktoran bentuk : ax2 + bx + c
Contoh 1.

Faktorkanlah bentuk : x2 + 4x + 4

Contoh 1.

Faktorkanlah bentuk : 4x + 20

Penyelesaian

Create by Mr, Jams

6