P. 1
Pengurusan Kewangan

Pengurusan Kewangan

|Views: 4|Likes:
Published by Edwin Chun

More info:

Published by: Edwin Chun on May 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

Organisasi sukan dan rekreasi mencapai matlamat strategik dan menyampaikan program2 perkhidmatan mereka melalui aplikasi sumber manusia (sukarelawan dan staf), fizikal (kemudahan dan peralatan), dan kewangan (wang ringgit)

Merupakan fokus utama yg akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi sukan dan rekreasi. Seseorg pengurus sumber kewangan mempunyai ciri2 akauntabiliti terhadap jawatan kuasa pengurusan & terhadap semua transaksi kewangan organisasinya.

Disyorkan supaya semua transaksi kewangan sama ada penerimaan tunai perlu diluluskan oleh sekurangkurangnya 2 phak dalam organisasi utk meminimumkan risiko kesilapan , penyelewengan dana dan aktiviti penipuan

. 1. perkhidmatan dan aktiviti2 yg terlibat. Memastikan catatan dibuat dan direkodkan utk semua transaksi kewangan organisasi.Bidang tugas & tanggungjawab seseorg pngurus kewangan bergantung kpd saiz organisasi itu. Program2 yg dikendalikan. Deskripsi tugas seseorg pengurus kewangan sukan termasuklah .

2. 4. Menyimpan semua rekod2 pendapatan & perbelanjaan dengan sistematik. Meluluskan semua pembayaran dalam kadar yang segera 5. . tepat dan terkini.Menyelaras penyediaan belanjawan utk tahun yang akan datang dgn mnyenaraikan kemungkinan sumber2 pendapatan yg bakal diperolehi dan jangkaan perbelanjaan 3. Mengeluarkan resit dan mendepositkan semua wang tunai yg diterima kedalam akaun bank organisasi.

10. 7. peralatan. Menguruskan aliran tunai organisasi. kemudahan @ pakaian. 6. bangunan. . 8. Menyediakan kewangan utk dibentangkan kpd jawatankuasa organisasi dan pihak pengurusan. Bertindak sbg salah seorang yg akn meluluskan dan menandatangani akaun bank. 9. pelaburan organisasi dan kemudahan pinjaman organisasi.Mengeluarkan invois dgn segera utk sewaan sprt. Bersikap akauntabiliti terhadap wang tunai runcit organisasi.

. Sentiasa mengetahuai perkembangan terkini kedudukan kewangan organisasi. Mengesyorkan strategi pelaburan utk dana lebihan Menguruskan program2 pelaburan organisasi.11. 13. 12.

Ciri2 & kemahiran yg perlu ada pada seorang pengurus sumber kewangan sukan ialah. Kejujuran dan integriti Dedikasi Kem. Pngurusan yg tggi Mahir dlm membuat kputusan Kebolehan bekerja secara logikal dan sistematik .

cek dan lain2 transaksi kewangan.Mempunyai pengetahuan menyimpan dan mengendalikan rekod kewangan. Keinginan utk mempertingkatkan diri dan mempelajari kemahiran baru. Kebolehan menguruskan tunai. .

.Boleh didefinisikan sebagai pengumpulan data2 kewangan mengenai sesebuah organisasi (Bendit & Koahler 1991) Bertujuan utk kenal pasti keuntung dan kerugian sesebuah organisasi. Perakaunan dlm pengurusan belanjawan. 2. 1. Perakaunan kewangan Perakaunan kos i. Terbahagi kpd 2.

mengklasifikasi dan merekod transisi kewangan.Adalah cara utk menganalisis. Tahu mklumat terkini Tahu aliran wang tunai operasi. Pastikan organisasi dpt keuntungan. .K ditujukan kpd pihak luar sprt pemegang saham & lbih bersifat historical Tugas utama pengurus kewangan . P.

Penyata ini dikira & disediakan dlm tahunan. .Merupakan dokumen @ laporan mengenai semua data2 dalam proses perakauanan. suku tahunan dan bulanan utk menerangkan kedudukan kewangan organisasi berkenaan.

.

liabitliti dan ekuiti pemilik. 1) 2) 3) Aset semasa Pelaburan jangka masa panjang Aset tetap . Aset adlah harta yg dimiliki oleh perniagaan. aset boleh dibahagikan kpd 3.Menyenaraikan aset.

iii. i. Tunjukkan perubahan perniagaaan utk sesuatu tmpoh masa tertentu Tunjukkan peningkatan@penurunan dlm fasa2 tertntu perniagaan Tunjukkan keupayaan perniagaan itu utk membayar hutang Tunjukkan kedudukan kewangan perniagaan .Penyata KKK ialah satu2nya dokumen yg penting dalam penyata kewangan. ii. iv. Kegunaannya utk.

.Kedudukan kewangan dpt dikenalpasti melalui penyata knci kira-kira Digunakan utk tujuan pemantauan Penyata ini bersifat telus dan membolehkan pemegang saham utk menilai prestasi organisasi. kadar pertumbuhannya dan kedudukan kewangannya.

   Aset merupakan harta bernilai yang dimiliki oleh sebuah perniagaan. . Aset perniagaan dibahagikan kepada aset semasa dan aset tetap. Digunakan bertujuan untuk menjalankan aktiviti perniagaan.

stok barang niaga.  Adalah merupakan harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan. tunai di bank. penghutang. tunai di tangan. . Contohnya. pelaburan sementara. sijil simpanan tetap dan apa juga aset yang boleh ditukar ke bentuk wang ringgit sekiranya dijual dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penyata kunci kira-kira.

kenderaan. bangunan dan premis.  Harta yang dimiliki oleh perniagaan seperti perabot. Aset tetap bersifat tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perakaunan. peralatan. .

 Adalah sebarang pelaburan yang mempunyai tempoh matang melebihi satu tahun .

Terdapat dua jenis susut nilai iaitu:  Susut nilai kadar tetap Susut nilai kadar berkurangan . nilai sesuatu aset akan menurun dari setahun ke setahun.  Selepas sesuatu aset diperolehi.

Liabiliti ini boleh dibahagikan kepada liabiliti jangka masa panjang dan liabiliti semasa.  Merupakan jumlah hutang atau tanggungan perniagaan kepada pihak luar. .

Contohnya stok yang perlu dijelaskan pembayarannya kepada pemiutang atau pembekal dalam tempoh sebulan. Lazimnya tidak lebih satu tahun. .   Adalah merupakan hutang-hutang yang perlu dijelaskan segera dalam tempoh singkat.

  Merupakan pinjaman-pinjaman yang diambil oleh perniagaan dan bentuk jumlah pinjaman adalah adalah besar nilainya. mesin-mesin. kenderaan. Contohnya pembelian aset seperti premis. jentera-jentera… .

.    Merupakan jumlah wang yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaannya. Ekuiti pemilik terdiri daripada jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang didapati daripada kegiatan perniagaan yang digunakan semula dalam perniagaan. Sesebuah perniagaan memulakan perniagaannya dengan modal yang dilaburkan oleh pemilik perniagaan sama ada dari simpanan pribadi atau pinjaman pribadi. Keuntungan adalah dicampurkan kepada pelaburan pemilik ini dan sebarang ambilan adalah ditolak kepada pelaburan pemilik ini dan sebarang ambilan adalah ditolak daripada ekuiti pemilik.

.

 Ada dua cara untuk menyediakan Kunci Kira-kira. iaitu:  Dalam bentuk penyata Dalam bentuk T atau dikenali sebagai bentuk Akaun. .

.

.

.

Kos operasi dam perbelanjaan modal mempengaruhi penyata aliran wang tunai masuk dan perbelanjaan tunai. . Penyata ini dibahagikan kepada aktiviti operasi dan aktiviti kewangan.   Penyata ini menunjukkan penerimaan dan pembayaran tunai dalam jangka masa tertentu.

.  Penyata kewangan ini disediakan kemudian kerana maklumat yang diperolehi itu datangnya daripada belanjawan operasi dan belanjawan modal. Manakala penyata aliran tunai pula disediakan dulu kerana maklumatnya diperlukan kemudian untuk penyata pendapatan dan penyata kunci kira-kira.

Tujuan : meramalkan pergerakan sumber wang. iaitu pendapatan dan perbelanjaan bagi tempoh masa tertentu.    Pelan peruntukan sumber untuk aktiviti. . Bagaimana wang tunai akan dibelanjakan mengikut perancangan organisasi dalam mencapai matlamat dan objektif organisasi. Ke mana wang tunai akan disalurkan / dibelanjakan.

Sumber manusia Wang ringgit Mesin Belanjawan Dana Masa Ruang .

Belanjawan Modal Belanjawan operasi Belanjawan Zero Based Jenis-jenis Belanjawan .

Kos tetap: kos yang tidak akan berubah walaupun aktiviti menurun ( fluctuates ). Kos pelbagai / tidak tetap : kos yang akan berubah apabila aktiviti menurun ( fluctuates ) .   Dua jenis kos yang penting dalam belanjawan operasi adalah kos tetap dan kos pelbagai.

pengurangan kos operasi atau meningkatkan kadar pengeluarannya. Diguna untuk membeli atau menambahbaikkan aset jangka masa panjang. . Mempunyai kemungkinan susut nilai.   Merupakan dana yang diperuntukkan untuk penambahbaikan aset. ( faedah dan kegunaan kepada organisasi ).

Setiap aktiviti dalam zero based akan dikenalpasti. Tujuan: mengawal belanjawan berlebihan dan berlakunya pembaziran.    Keadaan di mana sesebuah organisasi itu mula berurus niaga tiap-tiap tahun tanpa peruntukan kewangan bagi mengelakkan membuat belanjawan berpandukan kepada belanjawan terdahulu. Disediakan dengan memberi justifikasi kepada setiap perbelanjaan seolah-olah perbelanjaan item itu adalah perkara yang baharu. . dinilai dan diberi keutamaan mengikut keperluan dan kepentingannya.

.

Langkah 1 • Mengenalpasti misi. • Kenal pasti dan senaraikan sumber pendapatan dan perbelanjaan yang bakal diperolehi dengan mengasingkan item-item yang melibatkan belanjawan operasi dan modal. matlamat dan objektif organisasi. • Prinsip: belanjawan sepatutnya memastikan pendapatan operasi melebihi perbelanjaan operasi. • Memutuskan guna kaedah lama untuk menyediakan belanjawan/menggunakan kaedah sama rata:pendapatan operasi=perbelanjaan operasi. • Jika guna kaedah belanjawan lebihan/defisit: Berapa had amaun yang diluluskan. Langkah 2 • Membuat penyelidikan tentang kekuatan organisasi dan sumber sedia ada organisasi dan merancang keperluan masa depan. .

• Buat anggaran teliti tentang amaun yang dijangka untuk perbelanjaan dan diterima untuk setiap item. .Langkah 3 • Melibatkan tenaga pakar (mengumpul maklumat. maklumbalas) Langkah 4 • Menyemak dan meneliti maklumat dan data terkumpul • Membuat anggaran untuk semua item belanjawan.

• Lebih baik sekiranya dapat diperolehi penyata kewangan dan belanjawan tahun terdahulu sebagai panduan. .Langkah 5 • Menyediakan belanjawan dengan menggunakan jenisjenis belanjawan termasuk kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh eksekutifeksekutif organisasi berkenaan.

. kelogikan dan realitinya. • Buat pelarasan untuk inflasi dan kemungkinan kenaikan dalam kos perbelanjaan.Langkah 6 • Meneliti belanjawan untuk memastikan ketepatan. adalah wajar untuk mengira amaun yang bakal diterima dan dibelanjakan. • Sesetengah item.

Langkah 7 •Mengemukakan belanjawan itu kepada beberapa pegawai penting dalam organisasi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam belanjawan untuk dianalisis dan dikritik oleh mereka. .

.Langkah 8 • Menyedia dan membentangkan belanjawan itu serta bersedia untuk disoal jawab. Langkah 9 • Melaksanakan belanjawan tersebut. Langkah 10 • Membuat audit dan pemantauan ke atas belanjawan itu.

Nyatakan sumber alternatif mana sumber kewangan akan diambil dan disalurkan untuk mengatasi defisit tersebut. Membuat justifikasi ke atas lebihan belanja yang berlaku.   Tujuan: memastikan tidak berlaku lebihan belanja. .

. Uruskan pindahan kod perbelanjaan itu ke kod perbelanjaan lain yang dibenarkan dan difikirkan wajar. Kenalpasti sama ada sumber pendapatan yang bakal dan mungkin diperolehi dalam masa terdekat.   Hentikan atau bekukan untuk berbelanja ke atas kod perbelanjaan berkenaan dan laksanakan siasatan dan kenal pasti akan keperluan untuk berbelanja lebih.

c. Antaranya: Mengawas perbelanjaan yang dibuat oleh setiap unit dan memastikan tidak terlebih belanja. a. Menyediakan belanjawan yang realistik untuk organisasinya. 1985 . Lewis dan Appenzeller. Memberikan pulangan ke atas pelaburan yang dicadangkan. b. Seseorang pengurus sukan mempunyai 3 fungsi yang penting dalam mengendalikan hal berkaitan dengan kewangan dalam jabatannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->