Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

Definisi

Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

Jenis-jenis Pencemaran Alam • Pencemaran darat (fizikal) • Pencemaran udara • Pencemaran air • Pencemaran laut .