B2D1E1 Nama : ………………………….....

Kelas :……………

Menulis nombor dalam perkataan dan angka. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nombor 1 340 2 038 4 900 2 325 2 030 Lima ribu lapan. Tiga ribu dua ratus tiga puluh lapan. Seribu tiga ratus lima puluh satu. Lima ribu empat puluh tiga. Empat ribu tujuh ratus sembilan. Perkataan

Bilangan betul =

Menguasai Tidak menguasai

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.