KATA ADJEKTIF

Pengertian Kata Adjektif Kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat. Dari segi makna, kata adjektif menunjukkan sifat bagi kata nama. Ini bermakna bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama diistilahkan sebagai kata adjektif. Contohnya: -budak kecil -baju baharu -kereta lama -pelari handal -bilik gelap -rumah besar -suara nyaring -bibir bundar -warna hijau

Berdasarkan contoh di atas, perkataan yang dicondongkan itu ialah kata adjektif kerana perkataan tersebut menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu nama. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa addjektif. Dalam binaan frasa adjektif, kata adjektif boleh hadir secara sendirian, atau hadir bersama-sama perkataan lain, seperti hadir bersama-samakata bantu atau kata penguat. Contohnya: Subjek Kata Bantu Suara penyanyi itu masih Predikat Frasa Adjektif Kata Penguat Kata Adjektif merdu merdu sungguh merdu sungguh merdu Kata Penguat sekali sekali

Dalam binaan frasa adjektif di atas, kata adjektif merdu menjadi unsur inti bagi frasa yang menjadi predikat ayat. Perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan, iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan. Terdapat juga kata adjektif yang berfungsi untuk menerangkan perkataan selain kata nama. Kata adjektif ini tidak lagi berfungsi sebagai kata adjektif tetapi sebagai kata adverb. Contohnya: berjalan pantas tidur nyenyak sampai lewat tinggi menjulang pulang segera kurang berhati-hati

atau (5) menggandingkan imbuhan ter. bak.bersama-sama kata adjektif. Banglo itu sebesar-besarnya banglo di taman itu. (kata penguat di belakang) Pembantunya sungguh rajin sekali. Contohnya: 11. kata adjektif boleh mengalami perbandingan. laksana. Harga barang di kedai itu lebih mahal. Guru kami memang cekap. iv. Contohnya: 15. sekali. Wajah Anis secantik kakaknya. atau hadir serentak di hadapan dan di belakang kata adjektif. Abang memang pandai 14. 6. 12. kata adjektif boleh disertai oleh kata penegas. Pengantin itu sama padan 8. benar. kata adjektif boleh disertai oleh kata penguat Kehadiran kata penguat boleh di hadapan kata adjektif.Ciri-ciri Kata Adjektif Kata adjektif dapat dikenali melalui criteria yang berikut: i. Budak itu amat cerdik. Keadaan bilik itu kurang selesa. 17. (kata penguat di hadapan) Orang itu sungguh dermawan. di belakang kata adjektif. 16. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak. (kata penguat di hadapan) Abangnya kacak sekali. iaitu dengan (1) menggunakan kata pembanding seperti bagai. Contohnya: 1. Perbandingan bagi kata adjektif dapat dilakukan dengan beberapa cara. (3) menggandingkan perkataan sama dengan kata adjektif. iii. Contohnya: 5. (kata penguat hadir serentak) ii. 4. 3. 7. Berikan jawapan yang selengkapnya. (4) menggunakan perkataan lebih atau kurang dengan kata adjektif. 9. betul. seperti. Lelaki itu pemidato terkenal. Beberapa contoh kata penguat ialah amat. . Ikutilah cara yang sebenarnya. Baju itu semurahnya RM20. sangat. 10. Pemain bola keranjang itu tinggi seperti galah. paling. Adiknya cerdik juga. kata adjektif boleh menerima bentuk se-…-nya.00 18. 2. sama ada di hadapan atau di belakang. Kek itu juga sedap 13.

Contohnya: murid cerdas lelaki gagah barang yang murah rumah yang besar baju yang sudah lusuh Jenis Kata Adjektif Berdasarkan kriteria makna. Budak itu makin pandai. 22. kata adjektif dapat digolongkan kepada sembilan jenis. atau selepas kata hubung relative yang. Kata adjektif tersebut boleh hadir selepas kata nama inti. vi. 21. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: sifatan/keadaan cara warna ukuran Kata Adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera . Contohnya: 19. kata adjektif boleh diletakkan selepas kata nama.v. kata adjektif boleh didahului oleh kata makin atau semakin. pokok iyu semakin tinggi. kata adjektif berperanan sebagai penerang kata nama. Budak itu makin hari makin nakal. dia kini semakin kaya. Dalam hal ini. 20.

Istana itu besar. Adik selalu gopoh-gapah dalam pekerjaan. Kata adjektif jenis ini dapat disisipi oleh kata dengan atau secara. . 29. pengaliran air dengan / secara deras. Pengaliran air longkang itu sungguh deras. 36. pekerjaan dengan gopoh. 34. seperti nama buah atau tumbuhan. 30. Kereta bahru abang saya kelabu. dan boleh juga dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam.Jenis Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang menerangkan perangai. 32. Contohnya: 27. Misalnya. Tudung merah jambu itu tudung kakak. 25.” Kata Adjektif Warna Kata adjektif warna ialah perkataan yang menerangkan warna sesuatu nama. Contohnya: 31. Jaringan gol dilakukan selepas pergelutan sengit. Bibirnya tebal. 37. Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif. Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran ialah perkataan yang mnerangkan saiz. Buku itu nipis sekali. konkrit atau abstrak. Contohnya: 23. 26. 38. berat atau ringan tentang benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. 24. Tubuh datuk semakin lemah. 33. Negara aman kerap dikunjungi pelancong. tabiat atau keadaan bagi kata namaatau frasa nama. “pergelutan dengan / secara sengit. Jambatan panjang itu sudah runtuh. Kata Adjektif Cara Kata adjektif cara ialah kata adjektif yang menunjukkan kelakuan atau ragam bagi kata nama atau frasa nama. taklimat dengan jelas. Budak baik selalu disayangi. Baju gadis itu hijau daun. Orang itu sentiasa tenang. Taklimat pndaftaran itu jelas. Contohnya: 35. Kulitnya putih. 28.

41. Contohnya:     benci dia (sepatutnya: benci akan dia) suka kucing (sepatutnya: suka akan kucing) sayangkan anak-anaknya (sepatutnya: sayang akan anak-anaknya) bencikan perangainya (sepatutnya: benci akan perangainya) . Saya segan sungguh dengan ulama itu. Kata Adjektif Bentuk Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang menerangkan bentuk atau rupa sesuatu. 45. Ketiadaan kata sendi nama menjadikan frasa adjektif tersebut menyalahi tatabahasa. Raga itu lonjong. Perasaan ibu sungguh sedih. 46. Ibu amat sayang akan abang. Pengantin baharu itu sedang berbulan madu. dengan atau terhadap apabila diperluas dengan frasa nama.Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak ialah perkataan yang menerangkan jarak atau sesuatu yang dikaitkan dengan ruang antara dua benda. Contohnya: 43. 49. Bangunan di situ sungguh rapat. Kata adjektif jenis ini harus diikuti oleh kata sendi nama akan. Meja bulat itu untuk meletakkan kuih-muih. Contohnya: 51. 48. Contohnya: 39. 52. Jalan bengkok ke bandar itu sudah diluruskan. Susu segera itu sudah basi. Kata Adjektif Waktu Kata adjektif waktu ialah perkataan yang menerangkan masa atau waktu. Kawan rapat saya pegawai bank. sering berlaku kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif atas anggapan bahawa kata sendi akan dapat disingkatkan menjadi –kan. Contohnya: 47. 54. tempat atau keadaan. Waktu pagi masih awal. 40. 42. Rumah Idris hampir dengan sekolah. Dalam penggunaan. Dia masih ragu-ragu terhadap kejujuran saya. Buku lama itu sudah hilang. Mukanya cengkung. 44. Tempat tinggalnya jauh. 53. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif waktu perasaan ialah perkataan yang menerangkan rasa atau sesuatu yang berunsurkan emotif. 50.

Deria bau atau hidu 63.Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah perkataan yang menerangkan sesuatu yang dapat dirasai atau dikesani oleh deria. v. (Gabungan pandang dan rasa) Pembentukan Kata Adjektif Kata adjektif terdiri daripada empat bentuk.Deria dengar 57. vi. iv. pandangatau gabunngan bagi kelima-lima indera. bau. (Gabungan pandang dan dengar) Muka masam gadis itu merisaukan kami. Suasana di pasar malam sungguh bising. dengar. Kawasan pergunungan itu nyaman. 58. 66. Cahaya di dalam bilik itu terang. Contohnya: i. iii. Pakaian di ampaian itu masih lembap. 60.Deria rasa 55. 62. ii. Kuih itu hangit. 67. 64. Anak bongsu adik saya montel. Ikan haruan itu hanyir. (Gabungan rasa dan pandang) Ikan yang dibeli itu busuk. sentuh. Suara lelaki itu garau. Permukaan papan meja itu licin. Biji pinang itu kelat. iaitu: (1) kata adjektif tunggal (2) kata adjektif terbitan (3) kata adjektif majmuk (4) kata adjektif ganda . (Gabungan bau dan pandang) Kawasan tepi panatai itu tenteram.Deria sentuh 59. Kuah itu masin. 68. Gabungan dua deria 65. Kata adjektif pancaindera ini menerangkan konsep rasa. 56.Deria pandang 61.

dan te-. Kain halus itu kepunyaan kakak. (sebagai inti frasa predikat) 71. dan seAwalan teRI. Bentuk awalan teRAwalan teR. penggandaan atau pemajmukan. Cara hidup ustaz itu cukup sederhana. iaitu yang tidak mengalami pengimbuhan. Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat.mempunyai dua bentuk. (sebagai penerang frasa nama subjek) Kata Adjektif Terbitan Pembentukan kata adjektif dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar.apabila bergabung dengan . (sebagai inti frasa predikat) 70. Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-. (sebagai penerang frasa nama subjek) 72. atau sebagai penerang kata nama. Awalan teR.menjadi ter. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif. apitan dan sisipan. Imbuhan tersebut ialah awalan. akhiran.Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif bentuk tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk dasar. iaitu ter. Masakan ibu saya lazat. Bunyi bising dari bangunan itu. Contohnya: tinggi nyenyak merdu sombong terang popular panas aman boros sederhana lazat penting kuning bengkok berat Kata adjektif bentuk tunggal ini paling banyak digunakan dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. Dalam frasa: -warna kuning -rasa tawar -suara nyaring -masakan lazat Dalam ayat: 69. bergantung pada huruf pertama kata dasar yang diimbuhkan dengannya.

apabila diimbuhkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. memihak atau menyebelahi sesuatu pihak.membawa pengertian “menentang.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar.ialah awalan pinjaman daripada bahasa Inggeris.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. Funsi dan Makna Awalan antiAwalan anti.menjad te. Bentuk awalan anti. Awalan anti. Contohnya: terisau teramai terapi teriang II.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar.” Contohnya: Antikerajaan Antisosial = menetang kerajaan = menentang aktiviti social Antikemajuan = menentang kemajuan .kata dasar yang bermula dengan semua huruf kecualidengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Contohnya: tercantik terkecil terpandai teristimewa terpanjang terlebih Awalan teR. Awalan pro. Contohnya: antirasuah antikerajaan anti dadah antisosial antikomunis antikemajuan II. Fungsi dan Makna Awalan proAwalan pro. Bentuk Awalan antiAwalan anti.‟ Contohnya: Prokerajaan = memihak kepada kerajaan Prokomunis = memihak kepada komunis Proparti = memihak kepada parti Awalan antiI.membawa pengertian „bersetuju. melawan atau membantah.

jika kata dasar berakhir dengan konsonan. Misalnya. .membawa pengertian “tidak. -iah dan –is Akhiran –wi.ialah awalan pinjaman daripada Arab-parsi. -i. misalnya abad dan insan. -i. Contohnya: bilazim binormal biadab II. menjadikannya abadi dan insani. Bentuk awalan bi.berfungsiuntuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. -i. Jika kata dasar itu berakhir dengan vokal. -iah. ialah -wi. manakala daripada bahasa Inggeris ialah –is. Akhiran kata adjektif yang dipinjam daripada bahasa Arab-parsi. Bentuk Awalan biAwalan bi. maka akhiran –wi digunakan. Awalan bi. Fungsi dan Makna Awalan biAwalan bi.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada pangkal kata dasar. dan –is tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada akhir kata dasar. maka akhiran –i digunakan. -iah dan –is I. -i. Bentuk akhiran –wi. Sebaliknya.Awalan biI. dan –iah. manusia menjadi manusiawi dan dunia menjadi duniawi. Contohnya: sejarawi insani lahiriah ekonomis duniawi abadi ilmiah puitis Penggunaan akhiran –wi dan –i ditentukan oleh huruf akhir kata dasar yang menerima akhiran.” Contohnya: Biadab Bilazim = tidak ada adab = tidak lazim Binormal = tidak normal Akhiran Kata Adjektif Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhit kata dasar. Akhiran –wi.

II. -iah dan –is berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif. . Bentuk Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk iaitu ke-…-an. -iah dan –is Akhiran –wi. Apitan ke-…-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif. Pakaian kebesaran kerajaan dibawa masuk. Perangainya sungguh kekampungan. Anak kesayangan sering diberikan layanan yang baik. -i. dan membawa pengertian “sifat atau ciri seperti maksud yang terkandung dalam kata dasar. Fungsi dan Makna Akhiran –wi. 82. Fungsi Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an berfungsi untuk membentuk kata adjektif. 83.” Contohnya: duniawi abadi jahiliah fonologis romawi alkali alamiah geogrofis Apitan Kata Adjektif Apitan ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian awal dan pada bahagian akhir kata dasar secara serentak. I. Contohnya: kebaratan kearaban II. -i. Contohnya: Ke-…-an + arab (KN) = kearaban (KA) Ke-…-an + melayu (KN) = kemelayuan (KA) Ke-…-an + kuning (KN) = kekuningan (KA) Ke-…-an + besar (KN) = kebesaran (KA) keakuan kecinaan kemelayuan kebendaan III. Apitan kata adjektif ialah ke-…-an. Makna Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an menunjukkan “suatu keadaan atau sifat kata nama yang terkandung pada kata dasar.” Contohnya: 81.

-er-. 88. 87. Fungsi Sisipan –el-. Semua imbuhan sisipan menerbitkan kata adjektif yang menerangkan sifat kata nama. -er-. 90. -em-.Pengggandaan penuh ii. Bau semerbak itu daripada minyak wangi. -em-. Contohnya: -el.+ guruh (KN) = gemuruh (KA) -in. Sisipan kata adjektif ialah –el-. dan –inSemua sisipan ini membawa “sifat yang dinyatakan oleh kata dasar. Jamuan selerak itu sempena hari jadi anaknya. Bentuk Sisipan Kata Adjektif Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam kata dasar selepas konsonan pertama kata dasar.Penggandaan separa iii.+ serak (KA) = selerak (KA) -er. -er-. Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden. . iaitu tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar yang dimulai oleh apa-apa juga huruf. -em-. Kapal layar nelayan itu kelebak kerana dipikul angin. -em-. dan –in-. 91.+ sambung (KK) = sinambung (KA) III.84. Kata Adjektif Ganda I. dan –in.adalah tetap. Sifat kepahlawanannya begitu ketara. Makna Sisipan –el-. 86. 89. dan –inSemua bentuk sisipan ini berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. iaitu: i. Fikirannya serabut dengan masalah. Sisipan Kata Adjektif I. Rumah Amir dihiasi dengan lampu kerlip menjelang hari Raya. -er-. Contohnya: 85. Pokoknya-pokoknya kementut kerana kurang baja. Bentuk sisipan –el-. Bentuk Kata Adjektif Ganda Kata adjektif juga boleh dibentuk melalui proses penggandaan.+ sabut (KN) = serabut (KA) -em. Ada tiga jenis penggandaan bagi membentuk kata adjektif ganda.” Kata adjektif itu digunakan sebagai penerang kepada kata nama. II.Penggandaan berentak Penggandaan penuh Penggandaan pebuh melibatkan penuh melibatkan pengulangan seluruh kata dasar.

penggandaan separa berlaku pada kata adjektif berawalan dan kata adjektif berakhiran. Contohnya: Kucar-kacir Lekak-lekuk Kontang-kanting . Contohnya: besar-besaran kecil-kecilan gila-gilaan Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata adjektif ialah penggandaan kata adjektif mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contohnya: Merah-merah Gila-gila kemerah-merahan kegila-gilaan kegemuk-gemukan kemalu-maluan Gemuk-gemuk Malu-malu Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar. iaitu: (a) Penggandaan berentak pengulangan vokal. Bagi golongan kata adjektif. Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata adjektif. Contohnya: (a) penggandaan separa pada kata adjektif berawalan. Contohnya: setinggi-tinggi seluas-luas sepandai-pandai selapang-lapang sebaik-baik sepuas-puas (b) penggandaan separa pada kata adjektif berakhiran. Contohnya: Hiruk-pikuk Karut-marut (b) Penggandaan berentak pengulangan konsonan.Contohnya: Laju Kecil Bengis Hitam laju-laju kecil-kecil bengis-bengis hitam-hitam Penggandaan penuh kata adjektif dapat menerima apitan ke-…-an.

96. 100. 93. Contohnya: 98. Contohnya: 102. Perangai pemuda itu kebudak-budakan. Rambut budak itu kusut-masai. 97. Warna baju nenek itu kebiru-biruan. Contohnya: Barat (KN) Simpang (KN) Biru (KA) Rindu (KA) kebarat-baratan (KA) simpang-siur (KA) kebiru-biruan (KA) rindu-rinduan (KA) Kusut-masai Titik-bengik III. *Rambut budak itu sangat kusut-masai. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar.(c) Penggandaan berentak bebas. Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi. Perlu diketahui bahawa kata penguat tidak diperlukan apabila kata adjektif bentuk gandaan berentak tersebut membawa makna “sangat” atau “paling”. Gadis zaman dahulu malu-malu. Perniagaan kecil-kecilan menambahkan pendapatan. 103. Jalan raya itu licin-licau kerana hujan. Buah di pasar itu segar-bugar. Contohnya: Gelap-gelita II. (c) kesangatan. 101. Keadaan bilik itu gelap gelita. Contohnya: 95. Penggandaan dapat berfungsi sebagai penetap atau pengubah golongan kata. 99. Contohnya: 92. Pelajar di sekolah itu baik-baik. Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang. 94. Makna Kata Adjektif Ganda Gandaan pada kata adjektif menunjukkan atau membawa maksud: (a) sifat jamak. *Jalan raya itu sangat licin–licau kerana hujan. Hanya buah manggis yang hitam-hitam diambilnya. Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif. .

kata adjektif majmuk boleh dibahagikan kepada dua. kata nama yang diterangkan itu tidak perlu digandakan. *Anak-anak Pak Mat pandai-pandai belaka. Contohnya: Biru laut Manis buah Hijau daun Gemuk air Merah hati Hitam pekat iv. Penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. Contohnya: Manis buah Kuning langsat Merah muda Hitam legam Muda remaja Terang hati Dari segi jenis.bentuk ini bukanlah kata majmuk kerana ia boleh menerima penyisipan. Ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. *Penduduk-penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. Contohnya: Jimat cermat (jimat dan cermat) Panas terik (panas yang terik) Putih bersih (putih lagi bersih) .Selain itu. Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar yang membawa makna tertentu dan kata inti bagi gabungan itu ialah kata adjektif. apabila kata ganda penuh yang terdiri daripada kata adjektif yang mendukung makna “jamak” digunakan untuk menerangkan kata nama. Contohnya: 104. Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. iaitu: iii. *Ayat-ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. Anak Pak Mat pandai-pandai belaka. Bentuk Kata Adjektif Majmuk Bentuk kata adjektif majmuk ditulis terpisah. 106. Sebenarnya. 105. Contohnya: Ringan tulang Pekak badak Terang hati Besar kepala Panjang tangan Rabun ayam Terdapat juga kata adjektif dalam bentuk rangkai kata yang kelihatan seperti kata adjektif majmuk. I.

. Makna Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama. Bandingan yang berbeza. Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi menentukan suatu kata itu ialah kata adjektif atau bukan adalah melalui perbandingan. Badan budak itu kurus. Contohnya: 113. atau dengan kata terbitan. iaitu: i. iaitu: i. Contohnya: 110. Perbandingan dengan darjah biasa dapat disertai dengan kata nafi tidak atau tak. Kata adjektif dapat menunjukkan berbagai-bagai darjah atau tingkat. Darjah biasa ii. 112. ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif. Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat. Tali itu tidak/tak/agak panjang 115. Tali itu panjang. 114. Mengikut Tatabahasa Dewan (2008).II.Darjah perbandingan iii. dan kata agak. Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air.Darjah penghabisan Perbandingan dengan Darjah Biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain. dengan kata perbandingan. Perbandingan dengan Darjah Bandingan Perbandingan jenis ini melibatkan bandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda lain. Rasa minuman itu manis buah. Daripada ayat contoh di atas. Perbandingan dapat dilakukan tanpa kata perbandingan. Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan. Punggung periuk itu hitam pekat. 108. panjang dan kurus tidak dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Bandingan yang sama ii. Rumah saya besar. kata adjektif besar. Badan budak itu tidak/ tak/agak kurus. 111. Contohnya: 107. 109. Rumah saya tidak/tak/agak besar.

Contohnya: 125. 124. Perniagannya kurang maju daripada perniagaan adiknya. bak. sama + adjektif + dengan. 121.Bandingan yang sama Bandingan jenis ini menggunakan kata djektif dengan awalan se-. Contohnya: 119. Awalan se.yang hadir bersama-sama kata adjektif dalam ayat-ayat di atas membawa makna “sama atau hampir sama.” Contohnya: 122. Perbandingan jenis ini menggunakan kata perbandingan yang mempunyai erti “kesamaan atau kemiripan. 117. Bandingan dengan awalan se. Wajah Siti secantik kakaknya. Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya.ini dapat digantikan dengan penggunaan perkataan sama dalam binaan sama + adjektif + dengan. dan kata perbandingan. seberani. Bandingan yang berbeza Bandingan ini menggunakan kata penguat lebih atau kurang. ibarat. 127. . 126.” Daripada contoh yang diberikan. Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai. Gunalan tidak seberani Maniam. Gunalan tidak sama berani dengan Maniam. 123. Contohnya: 116. Pendapatan Azman lebih besar daripada pendapatan saya. Wajah Navin pucat seperti mayat. Bandingan yang berbeza. 128. umpama. Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu. (a) bandingan dengan awalan se-. dan sebagainya. 118. dan sebesar menunjukkan perbandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda yang lain. Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib. seperti. 120. Lagaknya umpama orang kaya. sama ada untuk merujuk kepada yang lebih atau yang kurang dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang…daripada. kata adjektif secantik. Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. laksana. Shamsudin lebih bijak daripada Daud. (c) bandingan dengan kata perbandingan. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan.

Bayi itu comel sekali. Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh. Bangunan baru itu tinggi sekali. masih boleh dijinakkan. Zuralah yang terpandai daripada semua anaknya. Rumah Mazlan paling besar di kampung saya. 133.ter. Jika digunakan. Contohnya: 135. cantik sekali ( terindah.+ kata adjektif + gandaan + kata nama.+ kata adjektif iii.ter. kata penguat sekali dan paling tidak boleh digunakan serentak. Contohnya: 129. Ter. paling baik ( paling cantik. 134.Perbandingan dengan Darjah Penghabisan Darjah penghabisan merujuk kepada pernyataan perbandingan yang paling tinggi. akhirnya jatuh ke tanah juga. Kain batik tulisan tanganlah yang termahal. 136.+ kata adjektif + gandaan + kata nama ii. paling terbaik sekali (x) paling tercantik (x) terindah sekali (x) paling termasyhur (x) baik sekali. Contohnya: 132.+ kata adjektif. Dalam bahasa Melayu. 130. darjah penghabisan dengan menggunakan awalan ter-. 137. Muaz anak yang paling rajin daripada semua anaknya.amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali vi. 131. Misalnya. Sepandai-pandai tupai melompat. kata adjektif + sekali.maha se. Seganas-ganas singa.paling + kata adjektif iv. binaan tersebut menjadi lewah. masyhur sekali ( paling + kata adjektif. Baju budak itu kotor sekali. apabila satu kata adjektif itu telah menggunakan awalan ter-. indah sekali ( ) ) ) ) paling masyhur. maka kata penguat paling dan sekali tidak perlu lagi. Tingkat kepalingan ini dinyatakan melalui: i. Contohnya: 138. 139.terlalu atau terlampu vii. Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual.se.+ amat/sangat + kata adjektif v. jika marah berbahaya. Sesabar-sabar perempuan. 140. .

Duli Yang Maha Mulia itu Sultan Perak. Penjahat itu terlalu bengis. 152. Contohnya: Kata penguat ini merupakan kata perbandingan dengan maksud “keagungan. Contohnya: 147. 150. Cincin itu teramat mahal. 143.ter.” Ia sering digunakan untuk Allah dan untuk raja yang memerintah. Contohnya: 144. Kehidupan rakyat Somalia terlampau susah. Kecurian di kawasan itu terlampau banyak.+ amat/sangat + kata adjektif. Penggunaan dua kata penguat seperti dalam contoh ayat di atas bukan lewah. Allah Maha Besar 153. . Bandar raya Tokyo tersangat padat. 145. 142. terlalu/terlampau. Allahlah yang Maha Kaya. Contohnya: 141. Hal ini demikian kerana penggunaan kedua-dua kata penguat itulah yang menunjukkan darjah penghabisan. Contohnya: 151. Bapa Kam Wai terlalu garang. 148. maha. Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali. Ruang tamu rumah Hajar sangat luas sekali. Penerbangan ke Mesir teramat lama. 146. Lelaki tua itu sungguh baik sekali. 149. amat/sunguh/sangat + kata adjektif + sekali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful