KATA ADJEKTIF

Pengertian Kata Adjektif Kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat. Dari segi makna, kata adjektif menunjukkan sifat bagi kata nama. Ini bermakna bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama diistilahkan sebagai kata adjektif. Contohnya: -budak kecil -baju baharu -kereta lama -pelari handal -bilik gelap -rumah besar -suara nyaring -bibir bundar -warna hijau

Berdasarkan contoh di atas, perkataan yang dicondongkan itu ialah kata adjektif kerana perkataan tersebut menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu nama. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa addjektif. Dalam binaan frasa adjektif, kata adjektif boleh hadir secara sendirian, atau hadir bersama-sama perkataan lain, seperti hadir bersama-samakata bantu atau kata penguat. Contohnya: Subjek Kata Bantu Suara penyanyi itu masih Predikat Frasa Adjektif Kata Penguat Kata Adjektif merdu merdu sungguh merdu sungguh merdu Kata Penguat sekali sekali

Dalam binaan frasa adjektif di atas, kata adjektif merdu menjadi unsur inti bagi frasa yang menjadi predikat ayat. Perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan, iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan. Terdapat juga kata adjektif yang berfungsi untuk menerangkan perkataan selain kata nama. Kata adjektif ini tidak lagi berfungsi sebagai kata adjektif tetapi sebagai kata adverb. Contohnya: berjalan pantas tidur nyenyak sampai lewat tinggi menjulang pulang segera kurang berhati-hati

Harga barang di kedai itu lebih mahal.00 18. atau (5) menggandingkan imbuhan ter. Pengantin itu sama padan 8. sangat. betul. iii. iaitu dengan (1) menggunakan kata pembanding seperti bagai. kata adjektif boleh disertai oleh kata penguat Kehadiran kata penguat boleh di hadapan kata adjektif. Kek itu juga sedap 13. Wajah Anis secantik kakaknya. Ikutilah cara yang sebenarnya.bersama-sama kata adjektif. . sama ada di hadapan atau di belakang. 4. kata adjektif boleh disertai oleh kata penegas. (kata penguat di belakang) Pembantunya sungguh rajin sekali. (kata penguat hadir serentak) ii. paling. iv. Contohnya: 15. Pemain bola keranjang itu tinggi seperti galah. Contohnya: 5. 6. Abang memang pandai 14. Banglo itu sebesar-besarnya banglo di taman itu. Contohnya: 11. (kata penguat di hadapan) Orang itu sungguh dermawan. (3) menggandingkan perkataan sama dengan kata adjektif. atau hadir serentak di hadapan dan di belakang kata adjektif. 17. 10. Keadaan bilik itu kurang selesa. Baju itu semurahnya RM20. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak. sekali. 12. 16. (4) menggunakan perkataan lebih atau kurang dengan kata adjektif. kata adjektif boleh menerima bentuk se-…-nya. Adiknya cerdik juga. Guru kami memang cekap. seperti. bak. Beberapa contoh kata penguat ialah amat. Contohnya: 1. Berikan jawapan yang selengkapnya. Budak itu amat cerdik. Perbandingan bagi kata adjektif dapat dilakukan dengan beberapa cara. laksana. di belakang kata adjektif. Lelaki itu pemidato terkenal. 2.Ciri-ciri Kata Adjektif Kata adjektif dapat dikenali melalui criteria yang berikut: i. benar. (kata penguat di hadapan) Abangnya kacak sekali. 9. 3. 7. kata adjektif boleh mengalami perbandingan.

kata adjektif boleh diletakkan selepas kata nama. vi. kata adjektif boleh didahului oleh kata makin atau semakin. Contohnya: murid cerdas lelaki gagah barang yang murah rumah yang besar baju yang sudah lusuh Jenis Kata Adjektif Berdasarkan kriteria makna. dia kini semakin kaya. atau selepas kata hubung relative yang. kata adjektif dapat digolongkan kepada sembilan jenis. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: sifatan/keadaan cara warna ukuran Kata Adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera . 22. kata adjektif berperanan sebagai penerang kata nama. Contohnya: 19. 21. Kata adjektif tersebut boleh hadir selepas kata nama inti.v. pokok iyu semakin tinggi. 20. Budak itu makin pandai. Dalam hal ini. Budak itu makin hari makin nakal.

Tudung merah jambu itu tudung kakak. 34. pekerjaan dengan gopoh. Orang itu sentiasa tenang. Budak baik selalu disayangi. 28. 33. Kata adjektif jenis ini dapat disisipi oleh kata dengan atau secara. Taklimat pndaftaran itu jelas. 38. 29. Adik selalu gopoh-gapah dalam pekerjaan. Contohnya: 23. Kata Adjektif Cara Kata adjektif cara ialah kata adjektif yang menunjukkan kelakuan atau ragam bagi kata nama atau frasa nama. Tubuh datuk semakin lemah. Negara aman kerap dikunjungi pelancong. Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif. Pengaliran air longkang itu sungguh deras. Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran ialah perkataan yang mnerangkan saiz. berat atau ringan tentang benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. 25. konkrit atau abstrak. 26. 30. Istana itu besar. 24. Baju gadis itu hijau daun. Jambatan panjang itu sudah runtuh. Buku itu nipis sekali. dan boleh juga dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam. 36. tabiat atau keadaan bagi kata namaatau frasa nama. seperti nama buah atau tumbuhan. 37. taklimat dengan jelas.” Kata Adjektif Warna Kata adjektif warna ialah perkataan yang menerangkan warna sesuatu nama. pengaliran air dengan / secara deras. Contohnya: 35. “pergelutan dengan / secara sengit. Kulitnya putih.Jenis Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang menerangkan perangai. Kereta bahru abang saya kelabu. Bibirnya tebal. Misalnya. Contohnya: 31. 32. Contohnya: 27. Jaringan gol dilakukan selepas pergelutan sengit. .

Contohnya: 51. Rumah Idris hampir dengan sekolah. 42. Contohnya: 43. 49. sering berlaku kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif atas anggapan bahawa kata sendi akan dapat disingkatkan menjadi –kan. Perasaan ibu sungguh sedih. Jalan bengkok ke bandar itu sudah diluruskan. 44. Kata Adjektif Waktu Kata adjektif waktu ialah perkataan yang menerangkan masa atau waktu. Dia masih ragu-ragu terhadap kejujuran saya. Saya segan sungguh dengan ulama itu. Waktu pagi masih awal. Mukanya cengkung. Contohnya: 47. 48. Bangunan di situ sungguh rapat. 50. Ketiadaan kata sendi nama menjadikan frasa adjektif tersebut menyalahi tatabahasa. 52. Kata adjektif jenis ini harus diikuti oleh kata sendi nama akan. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif waktu perasaan ialah perkataan yang menerangkan rasa atau sesuatu yang berunsurkan emotif. Pengantin baharu itu sedang berbulan madu. 40. Susu segera itu sudah basi. Buku lama itu sudah hilang. Meja bulat itu untuk meletakkan kuih-muih.Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak ialah perkataan yang menerangkan jarak atau sesuatu yang dikaitkan dengan ruang antara dua benda. tempat atau keadaan. 46. Raga itu lonjong. Dalam penggunaan. Ibu amat sayang akan abang. dengan atau terhadap apabila diperluas dengan frasa nama. Kata Adjektif Bentuk Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang menerangkan bentuk atau rupa sesuatu. Tempat tinggalnya jauh. Contohnya:     benci dia (sepatutnya: benci akan dia) suka kucing (sepatutnya: suka akan kucing) sayangkan anak-anaknya (sepatutnya: sayang akan anak-anaknya) bencikan perangainya (sepatutnya: benci akan perangainya) . 41. 53. 54. Contohnya: 39. 45. Kawan rapat saya pegawai bank.

Biji pinang itu kelat. 62. pandangatau gabunngan bagi kelima-lima indera.Deria pandang 61. Suasana di pasar malam sungguh bising. (Gabungan bau dan pandang) Kawasan tepi panatai itu tenteram. 67. Kuih itu hangit. Cahaya di dalam bilik itu terang. 58. iaitu: (1) kata adjektif tunggal (2) kata adjektif terbitan (3) kata adjektif majmuk (4) kata adjektif ganda . 60. Anak bongsu adik saya montel. Kuah itu masin.Deria bau atau hidu 63. sentuh. v. iii. vi. iv. Ikan haruan itu hanyir. Permukaan papan meja itu licin. Contohnya: i. (Gabungan pandang dan rasa) Pembentukan Kata Adjektif Kata adjektif terdiri daripada empat bentuk. Gabungan dua deria 65. 56.Deria dengar 57. 64. Kawasan pergunungan itu nyaman. bau. Pakaian di ampaian itu masih lembap. (Gabungan pandang dan dengar) Muka masam gadis itu merisaukan kami.Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah perkataan yang menerangkan sesuatu yang dapat dirasai atau dikesani oleh deria. 66. ii. (Gabungan rasa dan pandang) Ikan yang dibeli itu busuk.Deria rasa 55.Deria sentuh 59. Kata adjektif pancaindera ini menerangkan konsep rasa. dengar. Suara lelaki itu garau. 68.

Kain halus itu kepunyaan kakak.menjadi ter. Masakan ibu saya lazat. apitan dan sisipan. penggandaan atau pemajmukan. bergantung pada huruf pertama kata dasar yang diimbuhkan dengannya.dan te-. Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat. (sebagai inti frasa predikat) 70. Bunyi bising dari bangunan itu. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif. (sebagai penerang frasa nama subjek) Kata Adjektif Terbitan Pembentukan kata adjektif dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar. akhiran. Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-. dan seAwalan teRI. (sebagai inti frasa predikat) 71. Awalan teR. Dalam frasa: -warna kuning -rasa tawar -suara nyaring -masakan lazat Dalam ayat: 69. Cara hidup ustaz itu cukup sederhana. Contohnya: tinggi nyenyak merdu sombong terang popular panas aman boros sederhana lazat penting kuning bengkok berat Kata adjektif bentuk tunggal ini paling banyak digunakan dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain.apabila bergabung dengan .mempunyai dua bentuk.Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif bentuk tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk dasar. Bentuk awalan teRAwalan teR. Imbuhan tersebut ialah awalan. iaitu ter. atau sebagai penerang kata nama. iaitu yang tidak mengalami pengimbuhan. (sebagai penerang frasa nama subjek) 72.

membawa pengertian „bersetuju. Bentuk awalan anti. Bentuk Awalan antiAwalan anti. Awalan anti. Contohnya: terisau teramai terapi teriang II. Awalan pro.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. Contohnya: tercantik terkecil terpandai teristimewa terpanjang terlebih Awalan teR.kata dasar yang bermula dengan semua huruf kecualidengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.menjad te. Contohnya: antirasuah antikerajaan anti dadah antisosial antikomunis antikemajuan II.apabila diimbuhkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Funsi dan Makna Awalan antiAwalan anti.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar. Fungsi dan Makna Awalan proAwalan pro.membawa pengertian “menentang.‟ Contohnya: Prokerajaan = memihak kepada kerajaan Prokomunis = memihak kepada komunis Proparti = memihak kepada parti Awalan antiI. memihak atau menyebelahi sesuatu pihak.ialah awalan pinjaman daripada bahasa Inggeris.” Contohnya: Antikerajaan Antisosial = menetang kerajaan = menentang aktiviti social Antikemajuan = menentang kemajuan .berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. melawan atau membantah.

-i. Jika kata dasar itu berakhir dengan vokal. Contohnya: bilazim binormal biadab II. Fungsi dan Makna Awalan biAwalan bi.Awalan biI. -iah dan –is Akhiran –wi. Bentuk akhiran –wi. manakala daripada bahasa Inggeris ialah –is. dan –iah. jika kata dasar berakhir dengan konsonan.berfungsiuntuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar.ialah awalan pinjaman daripada Arab-parsi.” Contohnya: Biadab Bilazim = tidak ada adab = tidak lazim Binormal = tidak normal Akhiran Kata Adjektif Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhit kata dasar. dan –is tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada akhir kata dasar.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada pangkal kata dasar. Awalan bi. Sebaliknya. . Contohnya: sejarawi insani lahiriah ekonomis duniawi abadi ilmiah puitis Penggunaan akhiran –wi dan –i ditentukan oleh huruf akhir kata dasar yang menerima akhiran. ialah -wi. -i. menjadikannya abadi dan insani. Bentuk awalan bi. misalnya abad dan insan. -iah. Akhiran –wi. maka akhiran –i digunakan. -iah dan –is I. maka akhiran –wi digunakan.membawa pengertian “tidak. -i. Misalnya. Akhiran kata adjektif yang dipinjam daripada bahasa Arab-parsi. manusia menjadi manusiawi dan dunia menjadi duniawi. -i. Bentuk Awalan biAwalan bi.

Apitan ke-…-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif. -iah dan –is berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif. Apitan kata adjektif ialah ke-…-an. . Contohnya: kebaratan kearaban II. Fungsi Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an berfungsi untuk membentuk kata adjektif. -i. 82. Bentuk Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk iaitu ke-…-an. Perangainya sungguh kekampungan.” Contohnya: duniawi abadi jahiliah fonologis romawi alkali alamiah geogrofis Apitan Kata Adjektif Apitan ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian awal dan pada bahagian akhir kata dasar secara serentak. -iah dan –is Akhiran –wi. Makna Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an menunjukkan “suatu keadaan atau sifat kata nama yang terkandung pada kata dasar. Contohnya: Ke-…-an + arab (KN) = kearaban (KA) Ke-…-an + melayu (KN) = kemelayuan (KA) Ke-…-an + kuning (KN) = kekuningan (KA) Ke-…-an + besar (KN) = kebesaran (KA) keakuan kecinaan kemelayuan kebendaan III. dan membawa pengertian “sifat atau ciri seperti maksud yang terkandung dalam kata dasar. Anak kesayangan sering diberikan layanan yang baik. -i.II. 83.” Contohnya: 81. Pakaian kebesaran kerajaan dibawa masuk. I. Fungsi dan Makna Akhiran –wi.

Makna Sisipan –el-. Bentuk Kata Adjektif Ganda Kata adjektif juga boleh dibentuk melalui proses penggandaan. Sifat kepahlawanannya begitu ketara. 86. Sisipan kata adjektif ialah –el-. Fikirannya serabut dengan masalah.+ guruh (KN) = gemuruh (KA) -in. dan –in-. Bentuk Sisipan Kata Adjektif Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam kata dasar selepas konsonan pertama kata dasar.Penggandaan separa iii. 87. 88.+ sabut (KN) = serabut (KA) -em.Penggandaan berentak Penggandaan penuh Penggandaan pebuh melibatkan penuh melibatkan pengulangan seluruh kata dasar. Kapal layar nelayan itu kelebak kerana dipikul angin. -em-. -em-. -em-. -er-. dan –inSemua bentuk sisipan ini berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. II. Fungsi Sisipan –el-. -er-. Jamuan selerak itu sempena hari jadi anaknya. Kata Adjektif Ganda I. -er-. 91. Contohnya: 85. Bau semerbak itu daripada minyak wangi. 89. dan –in. Rumah Amir dihiasi dengan lampu kerlip menjelang hari Raya. -er-. 90. Bentuk sisipan –el-. -em-.84. iaitu tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar yang dimulai oleh apa-apa juga huruf.” Kata adjektif itu digunakan sebagai penerang kepada kata nama.+ serak (KA) = selerak (KA) -er.adalah tetap.+ sambung (KK) = sinambung (KA) III. Ada tiga jenis penggandaan bagi membentuk kata adjektif ganda. Contohnya: -el. Pokoknya-pokoknya kementut kerana kurang baja. dan –inSemua sisipan ini membawa “sifat yang dinyatakan oleh kata dasar. Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden.Pengggandaan penuh ii. iaitu: i. Sisipan Kata Adjektif I. Semua imbuhan sisipan menerbitkan kata adjektif yang menerangkan sifat kata nama. .

Bagi golongan kata adjektif. Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata adjektif. Contohnya: (a) penggandaan separa pada kata adjektif berawalan. Contohnya: Merah-merah Gila-gila kemerah-merahan kegila-gilaan kegemuk-gemukan kemalu-maluan Gemuk-gemuk Malu-malu Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Contohnya: Kucar-kacir Lekak-lekuk Kontang-kanting . penggandaan separa berlaku pada kata adjektif berawalan dan kata adjektif berakhiran. Contohnya: setinggi-tinggi seluas-luas sepandai-pandai selapang-lapang sebaik-baik sepuas-puas (b) penggandaan separa pada kata adjektif berakhiran.Contohnya: Laju Kecil Bengis Hitam laju-laju kecil-kecil bengis-bengis hitam-hitam Penggandaan penuh kata adjektif dapat menerima apitan ke-…-an. iaitu: (a) Penggandaan berentak pengulangan vokal. Contohnya: Hiruk-pikuk Karut-marut (b) Penggandaan berentak pengulangan konsonan. Contohnya: besar-besaran kecil-kecilan gila-gilaan Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata adjektif ialah penggandaan kata adjektif mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.

Pelajar di sekolah itu baik-baik. Buah di pasar itu segar-bugar. Warna baju nenek itu kebiru-biruan. Perangai pemuda itu kebudak-budakan. Contohnya: 102. Contohnya: 95. Keadaan bilik itu gelap gelita. (c) kesangatan. 94. Jalan raya itu licin-licau kerana hujan. 103. Contohnya: 98. Contohnya: Gelap-gelita II. 96.(c) Penggandaan berentak bebas. Rambut budak itu kusut-masai. Hanya buah manggis yang hitam-hitam diambilnya. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar. 97. Perniagaan kecil-kecilan menambahkan pendapatan. Contohnya: 92. . Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif. Gadis zaman dahulu malu-malu. *Jalan raya itu sangat licin–licau kerana hujan. 101. Perlu diketahui bahawa kata penguat tidak diperlukan apabila kata adjektif bentuk gandaan berentak tersebut membawa makna “sangat” atau “paling”. *Rambut budak itu sangat kusut-masai. Contohnya: Barat (KN) Simpang (KN) Biru (KA) Rindu (KA) kebarat-baratan (KA) simpang-siur (KA) kebiru-biruan (KA) rindu-rinduan (KA) Kusut-masai Titik-bengik III. 100. 93. Penggandaan dapat berfungsi sebagai penetap atau pengubah golongan kata. Makna Kata Adjektif Ganda Gandaan pada kata adjektif menunjukkan atau membawa maksud: (a) sifat jamak. 99. Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang. Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi.

bentuk ini bukanlah kata majmuk kerana ia boleh menerima penyisipan. Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar yang membawa makna tertentu dan kata inti bagi gabungan itu ialah kata adjektif. *Ayat-ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. *Penduduk-penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. Contohnya: Jimat cermat (jimat dan cermat) Panas terik (panas yang terik) Putih bersih (putih lagi bersih) . Contohnya: Biru laut Manis buah Hijau daun Gemuk air Merah hati Hitam pekat iv. Penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. iaitu: iii. 106.Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. Contohnya: Manis buah Kuning langsat Merah muda Hitam legam Muda remaja Terang hati Dari segi jenis. 105. kata nama yang diterangkan itu tidak perlu digandakan. Anak Pak Mat pandai-pandai belaka. Sebenarnya.Selain itu. Contohnya: Ringan tulang Pekak badak Terang hati Besar kepala Panjang tangan Rabun ayam Terdapat juga kata adjektif dalam bentuk rangkai kata yang kelihatan seperti kata adjektif majmuk. Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contohnya: 104. Bentuk Kata Adjektif Majmuk Bentuk kata adjektif majmuk ditulis terpisah. kata adjektif majmuk boleh dibahagikan kepada dua. apabila kata ganda penuh yang terdiri daripada kata adjektif yang mendukung makna “jamak” digunakan untuk menerangkan kata nama. *Anak-anak Pak Mat pandai-pandai belaka. Ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. I.

Rasa minuman itu manis buah. dan kata agak. Darjah biasa ii. 111. Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi menentukan suatu kata itu ialah kata adjektif atau bukan adalah melalui perbandingan. Daripada ayat contoh di atas. Perbandingan dengan Darjah Bandingan Perbandingan jenis ini melibatkan bandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda lain. Tali itu panjang. atau dengan kata terbitan. Rumah saya tidak/tak/agak besar. kata adjektif besar. Badan budak itu kurus. Mengikut Tatabahasa Dewan (2008). dengan kata perbandingan. iaitu: i. Bandingan yang berbeza. Perbandingan dengan darjah biasa dapat disertai dengan kata nafi tidak atau tak. 108. Kata adjektif dapat menunjukkan berbagai-bagai darjah atau tingkat.II. . Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat.Darjah perbandingan iii. panjang dan kurus tidak dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Rumah saya besar. Punggung periuk itu hitam pekat. Contohnya: 113. Perbandingan dapat dilakukan tanpa kata perbandingan. Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air. Makna Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama. Badan budak itu tidak/ tak/agak kurus. 114. Contohnya: 107. Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan.Darjah penghabisan Perbandingan dengan Darjah Biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain. iaitu: i. Bandingan yang sama ii. 112. Tali itu tidak/tak/agak panjang 115. 109. Contohnya: 110. ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif.

124. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan. ibarat. Bandingan yang berbeza. Gunalan tidak seberani Maniam.Bandingan yang sama Bandingan jenis ini menggunakan kata djektif dengan awalan se-. dan sebesar menunjukkan perbandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda yang lain. 117. sama ada untuk merujuk kepada yang lebih atau yang kurang dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang…daripada. 126. dan sebagainya. kata adjektif secantik. Contohnya: 116. Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai. Contohnya: 119. Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu. 121. (a) bandingan dengan awalan se-.” Daripada contoh yang diberikan. Awalan se. umpama. seberani. Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya. Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. Shamsudin lebih bijak daripada Daud. Lagaknya umpama orang kaya. Perniagannya kurang maju daripada perniagaan adiknya. 123.ini dapat digantikan dengan penggunaan perkataan sama dalam binaan sama + adjektif + dengan. Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. 118. Bandingan yang berbeza Bandingan ini menggunakan kata penguat lebih atau kurang. Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib. .” Contohnya: 122. seperti. (c) bandingan dengan kata perbandingan. 120. Wajah Navin pucat seperti mayat. 128. 127. Wajah Siti secantik kakaknya. Pendapatan Azman lebih besar daripada pendapatan saya. bak. Perbandingan jenis ini menggunakan kata perbandingan yang mempunyai erti “kesamaan atau kemiripan.yang hadir bersama-sama kata adjektif dalam ayat-ayat di atas membawa makna “sama atau hampir sama. Contohnya: 125. Bandingan dengan awalan se. Gunalan tidak sama berani dengan Maniam. dan kata perbandingan. laksana. sama + adjektif + dengan.

139. Seganas-ganas singa.paling + kata adjektif iv. . Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual. Contohnya: 132. Sesabar-sabar perempuan.Perbandingan dengan Darjah Penghabisan Darjah penghabisan merujuk kepada pernyataan perbandingan yang paling tinggi. 133.+ kata adjektif + gandaan + kata nama ii. 131. masyhur sekali ( paling + kata adjektif. Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh. kata adjektif + sekali. 140. 134. Contohnya: 135. Rumah Mazlan paling besar di kampung saya. 130. 137. Sepandai-pandai tupai melompat. Bangunan baru itu tinggi sekali.+ amat/sangat + kata adjektif v. jika marah berbahaya. Muaz anak yang paling rajin daripada semua anaknya.amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali vi. Dalam bahasa Melayu. kata penguat sekali dan paling tidak boleh digunakan serentak. masih boleh dijinakkan. maka kata penguat paling dan sekali tidak perlu lagi. Kain batik tulisan tanganlah yang termahal.ter.+ kata adjektif iii. 136. binaan tersebut menjadi lewah. Zuralah yang terpandai daripada semua anaknya. Contohnya: 138. Ter.+ kata adjektif + gandaan + kata nama. apabila satu kata adjektif itu telah menggunakan awalan ter-. Tingkat kepalingan ini dinyatakan melalui: i.terlalu atau terlampu vii. indah sekali ( ) ) ) ) paling masyhur.maha se. paling terbaik sekali (x) paling tercantik (x) terindah sekali (x) paling termasyhur (x) baik sekali. Misalnya. Bayi itu comel sekali. darjah penghabisan dengan menggunakan awalan ter-. Contohnya: 129. Jika digunakan. Baju budak itu kotor sekali. akhirnya jatuh ke tanah juga.ter. paling baik ( paling cantik.se. cantik sekali ( terindah.+ kata adjektif.

Hal ini demikian kerana penggunaan kedua-dua kata penguat itulah yang menunjukkan darjah penghabisan. Ruang tamu rumah Hajar sangat luas sekali. 150. Duli Yang Maha Mulia itu Sultan Perak.” Ia sering digunakan untuk Allah dan untuk raja yang memerintah. Kehidupan rakyat Somalia terlampau susah. 149. Allah Maha Besar 153. 143. Cincin itu teramat mahal. amat/sunguh/sangat + kata adjektif + sekali. Kecurian di kawasan itu terlampau banyak.+ amat/sangat + kata adjektif. 142. Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali. Penerbangan ke Mesir teramat lama. Allahlah yang Maha Kaya. Lelaki tua itu sungguh baik sekali. Contohnya: 141. Penggunaan dua kata penguat seperti dalam contoh ayat di atas bukan lewah. Contohnya: 147. Contohnya: 151. Contohnya: Kata penguat ini merupakan kata perbandingan dengan maksud “keagungan. Contohnya: 144. Penjahat itu terlalu bengis. Bapa Kam Wai terlalu garang. 146. 148.ter. 152. . Bandar raya Tokyo tersangat padat. 145. maha. terlalu/terlampau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful