KATA ADJEKTIF

Pengertian Kata Adjektif Kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat. Dari segi makna, kata adjektif menunjukkan sifat bagi kata nama. Ini bermakna bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama diistilahkan sebagai kata adjektif. Contohnya: -budak kecil -baju baharu -kereta lama -pelari handal -bilik gelap -rumah besar -suara nyaring -bibir bundar -warna hijau

Berdasarkan contoh di atas, perkataan yang dicondongkan itu ialah kata adjektif kerana perkataan tersebut menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu nama. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa addjektif. Dalam binaan frasa adjektif, kata adjektif boleh hadir secara sendirian, atau hadir bersama-sama perkataan lain, seperti hadir bersama-samakata bantu atau kata penguat. Contohnya: Subjek Kata Bantu Suara penyanyi itu masih Predikat Frasa Adjektif Kata Penguat Kata Adjektif merdu merdu sungguh merdu sungguh merdu Kata Penguat sekali sekali

Dalam binaan frasa adjektif di atas, kata adjektif merdu menjadi unsur inti bagi frasa yang menjadi predikat ayat. Perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan, iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan. Terdapat juga kata adjektif yang berfungsi untuk menerangkan perkataan selain kata nama. Kata adjektif ini tidak lagi berfungsi sebagai kata adjektif tetapi sebagai kata adverb. Contohnya: berjalan pantas tidur nyenyak sampai lewat tinggi menjulang pulang segera kurang berhati-hati

bak. kata adjektif boleh disertai oleh kata penegas. seperti. (kata penguat hadir serentak) ii. Contohnya: 15. Budak itu amat cerdik. iv. Baju itu semurahnya RM20. Ikutilah cara yang sebenarnya. Guru kami memang cekap. laksana. Pengantin itu sama padan 8. 7. 3. benar. iaitu dengan (1) menggunakan kata pembanding seperti bagai. Banglo itu sebesar-besarnya banglo di taman itu. Contohnya: 5. 9. (3) menggandingkan perkataan sama dengan kata adjektif.Ciri-ciri Kata Adjektif Kata adjektif dapat dikenali melalui criteria yang berikut: i. . Adiknya cerdik juga. Harga barang di kedai itu lebih mahal. kata adjektif boleh menerima bentuk se-…-nya. 4. 16. kata adjektif boleh disertai oleh kata penguat Kehadiran kata penguat boleh di hadapan kata adjektif. (4) menggunakan perkataan lebih atau kurang dengan kata adjektif. Beberapa contoh kata penguat ialah amat. Contohnya: 11. betul. (kata penguat di hadapan) Orang itu sungguh dermawan. Abang memang pandai 14. 12. sangat. 10. Keadaan bilik itu kurang selesa. Lelaki itu pemidato terkenal.00 18. iii. Kek itu juga sedap 13. 6. paling. sama ada di hadapan atau di belakang. 2. Berikan jawapan yang selengkapnya. Contohnya: 1. 17.bersama-sama kata adjektif. sekali. Perbandingan bagi kata adjektif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pemain bola keranjang itu tinggi seperti galah. (kata penguat di belakang) Pembantunya sungguh rajin sekali. kata adjektif boleh mengalami perbandingan. (kata penguat di hadapan) Abangnya kacak sekali. atau hadir serentak di hadapan dan di belakang kata adjektif. Wajah Anis secantik kakaknya. di belakang kata adjektif. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak. atau (5) menggandingkan imbuhan ter.

22. kata adjektif dapat digolongkan kepada sembilan jenis. kata adjektif boleh diletakkan selepas kata nama. kata adjektif boleh didahului oleh kata makin atau semakin. Budak itu makin pandai.v. Dalam hal ini. Budak itu makin hari makin nakal. kata adjektif berperanan sebagai penerang kata nama. 21. vi. Contohnya: 19. Kata adjektif tersebut boleh hadir selepas kata nama inti. 20. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: sifatan/keadaan cara warna ukuran Kata Adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera . pokok iyu semakin tinggi. atau selepas kata hubung relative yang. dia kini semakin kaya. Contohnya: murid cerdas lelaki gagah barang yang murah rumah yang besar baju yang sudah lusuh Jenis Kata Adjektif Berdasarkan kriteria makna.

Kereta bahru abang saya kelabu. Jambatan panjang itu sudah runtuh. Contohnya: 35. 32. Adik selalu gopoh-gapah dalam pekerjaan. seperti nama buah atau tumbuhan. 25. pekerjaan dengan gopoh. Tudung merah jambu itu tudung kakak. “pergelutan dengan / secara sengit. Budak baik selalu disayangi. Kata Adjektif Cara Kata adjektif cara ialah kata adjektif yang menunjukkan kelakuan atau ragam bagi kata nama atau frasa nama. pengaliran air dengan / secara deras. Contohnya: 27. Bibirnya tebal. tabiat atau keadaan bagi kata namaatau frasa nama. Istana itu besar. Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran ialah perkataan yang mnerangkan saiz. 26. Taklimat pndaftaran itu jelas. berat atau ringan tentang benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. dan boleh juga dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam. Kulitnya putih. 33. 24. Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif. Negara aman kerap dikunjungi pelancong. Kata adjektif jenis ini dapat disisipi oleh kata dengan atau secara. Contohnya: 23. 36. Jaringan gol dilakukan selepas pergelutan sengit. Contohnya: 31. Pengaliran air longkang itu sungguh deras. . 28.” Kata Adjektif Warna Kata adjektif warna ialah perkataan yang menerangkan warna sesuatu nama. 34. 29. Orang itu sentiasa tenang. taklimat dengan jelas. Baju gadis itu hijau daun. konkrit atau abstrak. Tubuh datuk semakin lemah. Misalnya. 38. 37. Buku itu nipis sekali.Jenis Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang menerangkan perangai. 30.

dengan atau terhadap apabila diperluas dengan frasa nama. Contohnya: 47. 49. sering berlaku kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif atas anggapan bahawa kata sendi akan dapat disingkatkan menjadi –kan. Perasaan ibu sungguh sedih. Contohnya: 39. 41. Rumah Idris hampir dengan sekolah. Jalan bengkok ke bandar itu sudah diluruskan.Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak ialah perkataan yang menerangkan jarak atau sesuatu yang dikaitkan dengan ruang antara dua benda. Meja bulat itu untuk meletakkan kuih-muih. Pengantin baharu itu sedang berbulan madu. Contohnya:     benci dia (sepatutnya: benci akan dia) suka kucing (sepatutnya: suka akan kucing) sayangkan anak-anaknya (sepatutnya: sayang akan anak-anaknya) bencikan perangainya (sepatutnya: benci akan perangainya) . 50. Tempat tinggalnya jauh. Kawan rapat saya pegawai bank. 52. Kata adjektif jenis ini harus diikuti oleh kata sendi nama akan. Contohnya: 51. Buku lama itu sudah hilang. Ibu amat sayang akan abang. 54. 46. Contohnya: 43. Ketiadaan kata sendi nama menjadikan frasa adjektif tersebut menyalahi tatabahasa. Kata Adjektif Waktu Kata adjektif waktu ialah perkataan yang menerangkan masa atau waktu. Raga itu lonjong. 45. Bangunan di situ sungguh rapat. 42. Mukanya cengkung. Waktu pagi masih awal. Dalam penggunaan. Susu segera itu sudah basi. tempat atau keadaan. Dia masih ragu-ragu terhadap kejujuran saya. 44. 48. 53. Kata Adjektif Bentuk Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang menerangkan bentuk atau rupa sesuatu. Saya segan sungguh dengan ulama itu. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif waktu perasaan ialah perkataan yang menerangkan rasa atau sesuatu yang berunsurkan emotif. 40.

Deria rasa 55. Pakaian di ampaian itu masih lembap. 66. 56. 68. iaitu: (1) kata adjektif tunggal (2) kata adjektif terbitan (3) kata adjektif majmuk (4) kata adjektif ganda . 64. Kuah itu masin. 58. ii. dengar. Kuih itu hangit. 62. 67.Deria sentuh 59. Permukaan papan meja itu licin. iii.Deria pandang 61. sentuh. Ikan haruan itu hanyir. 60.Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah perkataan yang menerangkan sesuatu yang dapat dirasai atau dikesani oleh deria. Anak bongsu adik saya montel. iv. Kata adjektif pancaindera ini menerangkan konsep rasa. v. (Gabungan pandang dan dengar) Muka masam gadis itu merisaukan kami. Cahaya di dalam bilik itu terang. (Gabungan pandang dan rasa) Pembentukan Kata Adjektif Kata adjektif terdiri daripada empat bentuk. Contohnya: i. Gabungan dua deria 65. Biji pinang itu kelat.Deria dengar 57. Kawasan pergunungan itu nyaman. bau. (Gabungan bau dan pandang) Kawasan tepi panatai itu tenteram. (Gabungan rasa dan pandang) Ikan yang dibeli itu busuk. Suara lelaki itu garau. pandangatau gabunngan bagi kelima-lima indera. Suasana di pasar malam sungguh bising. vi.Deria bau atau hidu 63.

mempunyai dua bentuk. iaitu yang tidak mengalami pengimbuhan. Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat. atau sebagai penerang kata nama. Cara hidup ustaz itu cukup sederhana. (sebagai inti frasa predikat) 70. Bentuk awalan teRAwalan teR. (sebagai penerang frasa nama subjek) 72. Kain halus itu kepunyaan kakak. akhiran.Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif bentuk tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk dasar. Contohnya: tinggi nyenyak merdu sombong terang popular panas aman boros sederhana lazat penting kuning bengkok berat Kata adjektif bentuk tunggal ini paling banyak digunakan dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. Imbuhan tersebut ialah awalan. Bunyi bising dari bangunan itu.menjadi ter. (sebagai penerang frasa nama subjek) Kata Adjektif Terbitan Pembentukan kata adjektif dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar. Dalam frasa: -warna kuning -rasa tawar -suara nyaring -masakan lazat Dalam ayat: 69. bergantung pada huruf pertama kata dasar yang diimbuhkan dengannya. Masakan ibu saya lazat. apitan dan sisipan. (sebagai inti frasa predikat) 71. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif.apabila bergabung dengan . Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-. iaitu ter. Awalan teR. penggandaan atau pemajmukan.dan te-. dan seAwalan teRI.

Awalan anti.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. melawan atau membantah. Fungsi dan Makna Awalan proAwalan pro.membawa pengertian „bersetuju. Bentuk Awalan antiAwalan anti. Bentuk awalan anti.membawa pengertian “menentang. Funsi dan Makna Awalan antiAwalan anti.apabila diimbuhkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.ialah awalan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Awalan pro.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar.‟ Contohnya: Prokerajaan = memihak kepada kerajaan Prokomunis = memihak kepada komunis Proparti = memihak kepada parti Awalan antiI. Contohnya: tercantik terkecil terpandai teristimewa terpanjang terlebih Awalan teR.menjad te. memihak atau menyebelahi sesuatu pihak.” Contohnya: Antikerajaan Antisosial = menetang kerajaan = menentang aktiviti social Antikemajuan = menentang kemajuan .kata dasar yang bermula dengan semua huruf kecualidengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Contohnya: antirasuah antikerajaan anti dadah antisosial antikomunis antikemajuan II. Contohnya: terisau teramai terapi teriang II.

ialah awalan pinjaman daripada Arab-parsi. -i. -i. manakala daripada bahasa Inggeris ialah –is. -i. . manusia menjadi manusiawi dan dunia menjadi duniawi. Misalnya. Bentuk Awalan biAwalan bi. ialah -wi. Bentuk akhiran –wi. Fungsi dan Makna Awalan biAwalan bi. Bentuk awalan bi. jika kata dasar berakhir dengan konsonan. -iah dan –is Akhiran –wi.membawa pengertian “tidak. Contohnya: bilazim binormal biadab II. Awalan bi. maka akhiran –wi digunakan.Awalan biI.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada pangkal kata dasar. -i.berfungsiuntuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. Akhiran kata adjektif yang dipinjam daripada bahasa Arab-parsi. maka akhiran –i digunakan. dan –iah. menjadikannya abadi dan insani. Akhiran –wi. dan –is tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada akhir kata dasar.” Contohnya: Biadab Bilazim = tidak ada adab = tidak lazim Binormal = tidak normal Akhiran Kata Adjektif Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhit kata dasar. Sebaliknya. misalnya abad dan insan. -iah. Contohnya: sejarawi insani lahiriah ekonomis duniawi abadi ilmiah puitis Penggunaan akhiran –wi dan –i ditentukan oleh huruf akhir kata dasar yang menerima akhiran. -iah dan –is I. Jika kata dasar itu berakhir dengan vokal.

.” Contohnya: 81. Bentuk Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk iaitu ke-…-an. -i. Perangainya sungguh kekampungan. I. Apitan kata adjektif ialah ke-…-an. dan membawa pengertian “sifat atau ciri seperti maksud yang terkandung dalam kata dasar.” Contohnya: duniawi abadi jahiliah fonologis romawi alkali alamiah geogrofis Apitan Kata Adjektif Apitan ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian awal dan pada bahagian akhir kata dasar secara serentak. 82.II. Contohnya: Ke-…-an + arab (KN) = kearaban (KA) Ke-…-an + melayu (KN) = kemelayuan (KA) Ke-…-an + kuning (KN) = kekuningan (KA) Ke-…-an + besar (KN) = kebesaran (KA) keakuan kecinaan kemelayuan kebendaan III. Apitan ke-…-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif. 83. Fungsi dan Makna Akhiran –wi. -iah dan –is berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif. Contohnya: kebaratan kearaban II. -iah dan –is Akhiran –wi. -i. Fungsi Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an berfungsi untuk membentuk kata adjektif. Pakaian kebesaran kerajaan dibawa masuk. Makna Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an menunjukkan “suatu keadaan atau sifat kata nama yang terkandung pada kata dasar. Anak kesayangan sering diberikan layanan yang baik.

+ sambung (KK) = sinambung (KA) III. 86. Kapal layar nelayan itu kelebak kerana dipikul angin.84. -er-. Makna Sisipan –el-. Pokoknya-pokoknya kementut kerana kurang baja. -em-.Penggandaan berentak Penggandaan penuh Penggandaan pebuh melibatkan penuh melibatkan pengulangan seluruh kata dasar.Penggandaan separa iii. Bentuk Kata Adjektif Ganda Kata adjektif juga boleh dibentuk melalui proses penggandaan. Contohnya: -el. Fikirannya serabut dengan masalah. -er-. iaitu tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar yang dimulai oleh apa-apa juga huruf. 88.adalah tetap. . Contohnya: 85. Kata Adjektif Ganda I. Sisipan kata adjektif ialah –el-. Bentuk sisipan –el-.Pengggandaan penuh ii. dan –inSemua sisipan ini membawa “sifat yang dinyatakan oleh kata dasar. 89. Rumah Amir dihiasi dengan lampu kerlip menjelang hari Raya. dan –in-.” Kata adjektif itu digunakan sebagai penerang kepada kata nama. 91. -em-. Bau semerbak itu daripada minyak wangi.+ guruh (KN) = gemuruh (KA) -in. -er-.+ serak (KA) = selerak (KA) -er. dan –inSemua bentuk sisipan ini berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. Sifat kepahlawanannya begitu ketara. -em-. Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden. 90. Jamuan selerak itu sempena hari jadi anaknya. Semua imbuhan sisipan menerbitkan kata adjektif yang menerangkan sifat kata nama. II. Bentuk Sisipan Kata Adjektif Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam kata dasar selepas konsonan pertama kata dasar. -er-. -em-. dan –in. Sisipan Kata Adjektif I. Ada tiga jenis penggandaan bagi membentuk kata adjektif ganda. 87. iaitu: i.+ sabut (KN) = serabut (KA) -em. Fungsi Sisipan –el-.

Contohnya: Laju Kecil Bengis Hitam laju-laju kecil-kecil bengis-bengis hitam-hitam Penggandaan penuh kata adjektif dapat menerima apitan ke-…-an. Bagi golongan kata adjektif. Contohnya: Kucar-kacir Lekak-lekuk Kontang-kanting . Contohnya: besar-besaran kecil-kecilan gila-gilaan Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata adjektif ialah penggandaan kata adjektif mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. iaitu: (a) Penggandaan berentak pengulangan vokal. Contohnya: Merah-merah Gila-gila kemerah-merahan kegila-gilaan kegemuk-gemukan kemalu-maluan Gemuk-gemuk Malu-malu Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Contohnya: Hiruk-pikuk Karut-marut (b) Penggandaan berentak pengulangan konsonan. Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata adjektif. Contohnya: setinggi-tinggi seluas-luas sepandai-pandai selapang-lapang sebaik-baik sepuas-puas (b) penggandaan separa pada kata adjektif berakhiran. penggandaan separa berlaku pada kata adjektif berawalan dan kata adjektif berakhiran. Contohnya: (a) penggandaan separa pada kata adjektif berawalan.

*Rambut budak itu sangat kusut-masai. Hanya buah manggis yang hitam-hitam diambilnya. Contohnya: 102. Contohnya: 95. *Jalan raya itu sangat licin–licau kerana hujan.(c) Penggandaan berentak bebas. Perlu diketahui bahawa kata penguat tidak diperlukan apabila kata adjektif bentuk gandaan berentak tersebut membawa makna “sangat” atau “paling”. Jalan raya itu licin-licau kerana hujan. Rambut budak itu kusut-masai. . Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi. (c) kesangatan. 96. Contohnya: 98. Buah di pasar itu segar-bugar. 103. Contohnya: 92. Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif. Penggandaan dapat berfungsi sebagai penetap atau pengubah golongan kata. 100. Gadis zaman dahulu malu-malu. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: Gelap-gelita II. Contohnya: Barat (KN) Simpang (KN) Biru (KA) Rindu (KA) kebarat-baratan (KA) simpang-siur (KA) kebiru-biruan (KA) rindu-rinduan (KA) Kusut-masai Titik-bengik III. 94. 97. Makna Kata Adjektif Ganda Gandaan pada kata adjektif menunjukkan atau membawa maksud: (a) sifat jamak. Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang. Perniagaan kecil-kecilan menambahkan pendapatan. Keadaan bilik itu gelap gelita. 99. 101. Perangai pemuda itu kebudak-budakan. 93. Pelajar di sekolah itu baik-baik. Warna baju nenek itu kebiru-biruan.

Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar yang membawa makna tertentu dan kata inti bagi gabungan itu ialah kata adjektif. Bentuk Kata Adjektif Majmuk Bentuk kata adjektif majmuk ditulis terpisah. I. *Anak-anak Pak Mat pandai-pandai belaka. Penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. apabila kata ganda penuh yang terdiri daripada kata adjektif yang mendukung makna “jamak” digunakan untuk menerangkan kata nama. *Ayat-ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. Contohnya: Ringan tulang Pekak badak Terang hati Besar kepala Panjang tangan Rabun ayam Terdapat juga kata adjektif dalam bentuk rangkai kata yang kelihatan seperti kata adjektif majmuk. *Penduduk-penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. Sebenarnya.Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. 105. Anak Pak Mat pandai-pandai belaka. Contohnya: Manis buah Kuning langsat Merah muda Hitam legam Muda remaja Terang hati Dari segi jenis. iaitu: iii. Contohnya: 104. Contohnya: Jimat cermat (jimat dan cermat) Panas terik (panas yang terik) Putih bersih (putih lagi bersih) . Ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. 106.Selain itu. Contohnya: Biru laut Manis buah Hijau daun Gemuk air Merah hati Hitam pekat iv. kata adjektif majmuk boleh dibahagikan kepada dua. Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. kata nama yang diterangkan itu tidak perlu digandakan.bentuk ini bukanlah kata majmuk kerana ia boleh menerima penyisipan.

Bandingan yang berbeza.Darjah perbandingan iii. Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi menentukan suatu kata itu ialah kata adjektif atau bukan adalah melalui perbandingan. Daripada ayat contoh di atas. Contohnya: 107. Badan budak itu tidak/ tak/agak kurus. 111. Tali itu tidak/tak/agak panjang 115. Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air. Contohnya: 113. Rumah saya tidak/tak/agak besar. Punggung periuk itu hitam pekat. kata adjektif besar. Contohnya: 110. dan kata agak.Darjah penghabisan Perbandingan dengan Darjah Biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain. Mengikut Tatabahasa Dewan (2008).II. Darjah biasa ii. iaitu: i. Makna Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama. 112. Tali itu panjang. Perbandingan dengan darjah biasa dapat disertai dengan kata nafi tidak atau tak. Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan. . 114. iaitu: i. 108. 109. Rumah saya besar. Perbandingan dengan Darjah Bandingan Perbandingan jenis ini melibatkan bandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda lain. Badan budak itu kurus. panjang dan kurus tidak dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Bandingan yang sama ii. Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat. dengan kata perbandingan. atau dengan kata terbitan. ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif. Rasa minuman itu manis buah. Kata adjektif dapat menunjukkan berbagai-bagai darjah atau tingkat. Perbandingan dapat dilakukan tanpa kata perbandingan.

Contohnya: 119.yang hadir bersama-sama kata adjektif dalam ayat-ayat di atas membawa makna “sama atau hampir sama. Gunalan tidak sama berani dengan Maniam. Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib. dan sebagainya. Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu. 120. 118. Bandingan yang berbeza Bandingan ini menggunakan kata penguat lebih atau kurang. . ibarat. (c) bandingan dengan kata perbandingan. Perbandingan jenis ini menggunakan kata perbandingan yang mempunyai erti “kesamaan atau kemiripan. Bandingan yang berbeza. Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai. 117. 121. Gunalan tidak seberani Maniam. (a) bandingan dengan awalan se-. dan kata perbandingan. Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya.ini dapat digantikan dengan penggunaan perkataan sama dalam binaan sama + adjektif + dengan. Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan. 126.” Contohnya: 122. Shamsudin lebih bijak daripada Daud. Awalan se. Wajah Navin pucat seperti mayat. Lagaknya umpama orang kaya.Bandingan yang sama Bandingan jenis ini menggunakan kata djektif dengan awalan se-. Contohnya: 125. seberani. Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. dan sebesar menunjukkan perbandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda yang lain. Pendapatan Azman lebih besar daripada pendapatan saya.” Daripada contoh yang diberikan. Contohnya: 116. kata adjektif secantik. 123. sama ada untuk merujuk kepada yang lebih atau yang kurang dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang…daripada. laksana. bak. Perniagannya kurang maju daripada perniagaan adiknya. seperti. umpama. Wajah Siti secantik kakaknya. 124. Bandingan dengan awalan se. sama + adjektif + dengan. 128. 127.

ter. Contohnya: 138. 134. Jika digunakan. 136. 131. 139. paling terbaik sekali (x) paling tercantik (x) terindah sekali (x) paling termasyhur (x) baik sekali. kata penguat sekali dan paling tidak boleh digunakan serentak. binaan tersebut menjadi lewah. indah sekali ( ) ) ) ) paling masyhur. Dalam bahasa Melayu. maka kata penguat paling dan sekali tidak perlu lagi. akhirnya jatuh ke tanah juga. Zuralah yang terpandai daripada semua anaknya.se. masih boleh dijinakkan. . 140. darjah penghabisan dengan menggunakan awalan ter-.paling + kata adjektif iv.+ kata adjektif + gandaan + kata nama.Perbandingan dengan Darjah Penghabisan Darjah penghabisan merujuk kepada pernyataan perbandingan yang paling tinggi. Baju budak itu kotor sekali. Muaz anak yang paling rajin daripada semua anaknya. kata adjektif + sekali. Seganas-ganas singa. 137. 130. paling baik ( paling cantik. Kain batik tulisan tanganlah yang termahal. masyhur sekali ( paling + kata adjektif. Contohnya: 132. Tingkat kepalingan ini dinyatakan melalui: i. Rumah Mazlan paling besar di kampung saya. Bangunan baru itu tinggi sekali.terlalu atau terlampu vii. Contohnya: 135. apabila satu kata adjektif itu telah menggunakan awalan ter-. jika marah berbahaya.maha se.ter.+ kata adjektif.+ amat/sangat + kata adjektif v.amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali vi. Bayi itu comel sekali. 133. Contohnya: 129.+ kata adjektif iii. Sepandai-pandai tupai melompat.+ kata adjektif + gandaan + kata nama ii. Misalnya. cantik sekali ( terindah. Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh. Sesabar-sabar perempuan. Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual. Ter.

Penjahat itu terlalu bengis. Kehidupan rakyat Somalia terlampau susah. Contohnya: 141. Duli Yang Maha Mulia itu Sultan Perak. Ruang tamu rumah Hajar sangat luas sekali. Contohnya: 147. Contohnya: 144. maha.ter. 142. 146. Penerbangan ke Mesir teramat lama. Allah Maha Besar 153. Allahlah yang Maha Kaya. . 148. 152. Contohnya: 151. 150. Bapa Kam Wai terlalu garang.” Ia sering digunakan untuk Allah dan untuk raja yang memerintah. Penggunaan dua kata penguat seperti dalam contoh ayat di atas bukan lewah. 145. 143. Lelaki tua itu sungguh baik sekali. Kecurian di kawasan itu terlampau banyak.+ amat/sangat + kata adjektif. terlalu/terlampau. Hal ini demikian kerana penggunaan kedua-dua kata penguat itulah yang menunjukkan darjah penghabisan. Bandar raya Tokyo tersangat padat. Cincin itu teramat mahal. amat/sunguh/sangat + kata adjektif + sekali. Contohnya: Kata penguat ini merupakan kata perbandingan dengan maksud “keagungan. 149. Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali.