KATA ADJEKTIF

Pengertian Kata Adjektif Kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat. Dari segi makna, kata adjektif menunjukkan sifat bagi kata nama. Ini bermakna bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama diistilahkan sebagai kata adjektif. Contohnya: -budak kecil -baju baharu -kereta lama -pelari handal -bilik gelap -rumah besar -suara nyaring -bibir bundar -warna hijau

Berdasarkan contoh di atas, perkataan yang dicondongkan itu ialah kata adjektif kerana perkataan tersebut menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu nama. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa addjektif. Dalam binaan frasa adjektif, kata adjektif boleh hadir secara sendirian, atau hadir bersama-sama perkataan lain, seperti hadir bersama-samakata bantu atau kata penguat. Contohnya: Subjek Kata Bantu Suara penyanyi itu masih Predikat Frasa Adjektif Kata Penguat Kata Adjektif merdu merdu sungguh merdu sungguh merdu Kata Penguat sekali sekali

Dalam binaan frasa adjektif di atas, kata adjektif merdu menjadi unsur inti bagi frasa yang menjadi predikat ayat. Perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan, iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan. Terdapat juga kata adjektif yang berfungsi untuk menerangkan perkataan selain kata nama. Kata adjektif ini tidak lagi berfungsi sebagai kata adjektif tetapi sebagai kata adverb. Contohnya: berjalan pantas tidur nyenyak sampai lewat tinggi menjulang pulang segera kurang berhati-hati

sama ada di hadapan atau di belakang. (kata penguat di belakang) Pembantunya sungguh rajin sekali. 3. 12. Keadaan bilik itu kurang selesa. Harga barang di kedai itu lebih mahal. Berikan jawapan yang selengkapnya. Banglo itu sebesar-besarnya banglo di taman itu. iii. Lelaki itu pemidato terkenal.bersama-sama kata adjektif. Perbandingan bagi kata adjektif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya: 15. sekali. 17. Guru kami memang cekap. (3) menggandingkan perkataan sama dengan kata adjektif. . Contohnya: 11. iv. Contohnya: 1. 4.00 18. (kata penguat di hadapan) Abangnya kacak sekali. 7. atau hadir serentak di hadapan dan di belakang kata adjektif. 9. Ikutilah cara yang sebenarnya. Budak itu amat cerdik. paling. Contohnya: 5. bak. benar. di belakang kata adjektif. Pemain bola keranjang itu tinggi seperti galah. kata adjektif boleh disertai oleh kata penegas.Ciri-ciri Kata Adjektif Kata adjektif dapat dikenali melalui criteria yang berikut: i. Pengantin itu sama padan 8. Beberapa contoh kata penguat ialah amat. seperti. 2. Kek itu juga sedap 13. Wajah Anis secantik kakaknya. sangat. kata adjektif boleh menerima bentuk se-…-nya. (kata penguat hadir serentak) ii. 6. Abang memang pandai 14. iaitu dengan (1) menggunakan kata pembanding seperti bagai. kata adjektif boleh disertai oleh kata penguat Kehadiran kata penguat boleh di hadapan kata adjektif. betul. atau (5) menggandingkan imbuhan ter. 10. (kata penguat di hadapan) Orang itu sungguh dermawan. Adiknya cerdik juga. kata adjektif boleh mengalami perbandingan. (4) menggunakan perkataan lebih atau kurang dengan kata adjektif. Baju itu semurahnya RM20. laksana. 16. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak.

Budak itu makin hari makin nakal. 22. kata adjektif boleh diletakkan selepas kata nama. dia kini semakin kaya. kata adjektif dapat digolongkan kepada sembilan jenis. Dalam hal ini. Contohnya: murid cerdas lelaki gagah barang yang murah rumah yang besar baju yang sudah lusuh Jenis Kata Adjektif Berdasarkan kriteria makna. kata adjektif boleh didahului oleh kata makin atau semakin. vi. 20. Kata adjektif tersebut boleh hadir selepas kata nama inti. kata adjektif berperanan sebagai penerang kata nama. Budak itu makin pandai. 21. atau selepas kata hubung relative yang. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: sifatan/keadaan cara warna ukuran Kata Adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera . pokok iyu semakin tinggi.v. Contohnya: 19.

Orang itu sentiasa tenang. 29. Bibirnya tebal. Contohnya: 35. seperti nama buah atau tumbuhan. pekerjaan dengan gopoh. dan boleh juga dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam. Budak baik selalu disayangi. 25. Negara aman kerap dikunjungi pelancong. tabiat atau keadaan bagi kata namaatau frasa nama. “pergelutan dengan / secara sengit. Contohnya: 31. 37. Istana itu besar. 33. 28. Tudung merah jambu itu tudung kakak.Jenis Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang menerangkan perangai. Contohnya: 23. Kulitnya putih. Misalnya. Baju gadis itu hijau daun. Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif. . Kata Adjektif Cara Kata adjektif cara ialah kata adjektif yang menunjukkan kelakuan atau ragam bagi kata nama atau frasa nama. Kata adjektif jenis ini dapat disisipi oleh kata dengan atau secara. 30. 38.” Kata Adjektif Warna Kata adjektif warna ialah perkataan yang menerangkan warna sesuatu nama. konkrit atau abstrak. Adik selalu gopoh-gapah dalam pekerjaan. 36. Tubuh datuk semakin lemah. Kereta bahru abang saya kelabu. Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran ialah perkataan yang mnerangkan saiz. Buku itu nipis sekali. Pengaliran air longkang itu sungguh deras. Taklimat pndaftaran itu jelas. taklimat dengan jelas. pengaliran air dengan / secara deras. 32. 34. Contohnya: 27. berat atau ringan tentang benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. 26. Jambatan panjang itu sudah runtuh. 24. Jaringan gol dilakukan selepas pergelutan sengit.

44. Kawan rapat saya pegawai bank. Kata adjektif jenis ini harus diikuti oleh kata sendi nama akan. Contohnya: 47. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif waktu perasaan ialah perkataan yang menerangkan rasa atau sesuatu yang berunsurkan emotif. Jalan bengkok ke bandar itu sudah diluruskan. Tempat tinggalnya jauh. sering berlaku kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif atas anggapan bahawa kata sendi akan dapat disingkatkan menjadi –kan. Buku lama itu sudah hilang. 40. Dalam penggunaan. 45. 54. 41. Meja bulat itu untuk meletakkan kuih-muih. 52. Contohnya:     benci dia (sepatutnya: benci akan dia) suka kucing (sepatutnya: suka akan kucing) sayangkan anak-anaknya (sepatutnya: sayang akan anak-anaknya) bencikan perangainya (sepatutnya: benci akan perangainya) . Mukanya cengkung. Dia masih ragu-ragu terhadap kejujuran saya. Contohnya: 39. Contohnya: 51. 42. Susu segera itu sudah basi. Ketiadaan kata sendi nama menjadikan frasa adjektif tersebut menyalahi tatabahasa. Bangunan di situ sungguh rapat. Kata Adjektif Waktu Kata adjektif waktu ialah perkataan yang menerangkan masa atau waktu.Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak ialah perkataan yang menerangkan jarak atau sesuatu yang dikaitkan dengan ruang antara dua benda. 53. Raga itu lonjong. 50. Rumah Idris hampir dengan sekolah. 49. Contohnya: 43. Waktu pagi masih awal. Ibu amat sayang akan abang. 48. Kata Adjektif Bentuk Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang menerangkan bentuk atau rupa sesuatu. Perasaan ibu sungguh sedih. 46. Saya segan sungguh dengan ulama itu. dengan atau terhadap apabila diperluas dengan frasa nama. Pengantin baharu itu sedang berbulan madu. tempat atau keadaan.

Suasana di pasar malam sungguh bising. Suara lelaki itu garau. sentuh.Deria bau atau hidu 63. Permukaan papan meja itu licin. Anak bongsu adik saya montel.Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah perkataan yang menerangkan sesuatu yang dapat dirasai atau dikesani oleh deria.Deria rasa 55. 67. Ikan haruan itu hanyir. iaitu: (1) kata adjektif tunggal (2) kata adjektif terbitan (3) kata adjektif majmuk (4) kata adjektif ganda . Kata adjektif pancaindera ini menerangkan konsep rasa. 56. Kuah itu masin. pandangatau gabunngan bagi kelima-lima indera. 64. dengar. Kuih itu hangit.Deria sentuh 59. 68. v. (Gabungan rasa dan pandang) Ikan yang dibeli itu busuk. 62. Gabungan dua deria 65. ii. vi. Biji pinang itu kelat. 58. Contohnya: i. iv. Pakaian di ampaian itu masih lembap. (Gabungan pandang dan dengar) Muka masam gadis itu merisaukan kami. iii. 66. (Gabungan bau dan pandang) Kawasan tepi panatai itu tenteram. Kawasan pergunungan itu nyaman. bau.Deria dengar 57. 60.Deria pandang 61. (Gabungan pandang dan rasa) Pembentukan Kata Adjektif Kata adjektif terdiri daripada empat bentuk. Cahaya di dalam bilik itu terang.

apabila bergabung dengan . Awalan teR.menjadi ter. Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat. Masakan ibu saya lazat. Cara hidup ustaz itu cukup sederhana. (sebagai inti frasa predikat) 71. iaitu ter. atau sebagai penerang kata nama. (sebagai inti frasa predikat) 70. Bunyi bising dari bangunan itu. Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-.Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif bentuk tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk dasar. Dalam frasa: -warna kuning -rasa tawar -suara nyaring -masakan lazat Dalam ayat: 69.mempunyai dua bentuk. Contohnya: tinggi nyenyak merdu sombong terang popular panas aman boros sederhana lazat penting kuning bengkok berat Kata adjektif bentuk tunggal ini paling banyak digunakan dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. Bentuk awalan teRAwalan teR. akhiran. (sebagai penerang frasa nama subjek) Kata Adjektif Terbitan Pembentukan kata adjektif dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar. penggandaan atau pemajmukan. (sebagai penerang frasa nama subjek) 72. iaitu yang tidak mengalami pengimbuhan. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif. dan seAwalan teRI. apitan dan sisipan. Imbuhan tersebut ialah awalan. Kain halus itu kepunyaan kakak. bergantung pada huruf pertama kata dasar yang diimbuhkan dengannya.dan te-.

ialah awalan pinjaman daripada bahasa Inggeris.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar.membawa pengertian „bersetuju. melawan atau membantah.apabila diimbuhkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.” Contohnya: Antikerajaan Antisosial = menetang kerajaan = menentang aktiviti social Antikemajuan = menentang kemajuan . Bentuk awalan anti.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. Contohnya: antirasuah antikerajaan anti dadah antisosial antikomunis antikemajuan II. Funsi dan Makna Awalan antiAwalan anti. Contohnya: tercantik terkecil terpandai teristimewa terpanjang terlebih Awalan teR.kata dasar yang bermula dengan semua huruf kecualidengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.‟ Contohnya: Prokerajaan = memihak kepada kerajaan Prokomunis = memihak kepada komunis Proparti = memihak kepada parti Awalan antiI.menjad te. memihak atau menyebelahi sesuatu pihak. Contohnya: terisau teramai terapi teriang II. Awalan pro.membawa pengertian “menentang. Bentuk Awalan antiAwalan anti. Fungsi dan Makna Awalan proAwalan pro.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar. Awalan anti.

Misalnya. .Awalan biI. dan –iah.ialah awalan pinjaman daripada Arab-parsi.membawa pengertian “tidak.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada pangkal kata dasar. ialah -wi.” Contohnya: Biadab Bilazim = tidak ada adab = tidak lazim Binormal = tidak normal Akhiran Kata Adjektif Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhit kata dasar. -iah dan –is Akhiran –wi. Akhiran –wi. -iah. Sebaliknya. Fungsi dan Makna Awalan biAwalan bi. -i. jika kata dasar berakhir dengan konsonan. Bentuk awalan bi. Akhiran kata adjektif yang dipinjam daripada bahasa Arab-parsi. Bentuk Awalan biAwalan bi. -iah dan –is I. Jika kata dasar itu berakhir dengan vokal. dan –is tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada akhir kata dasar.berfungsiuntuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. maka akhiran –i digunakan. Bentuk akhiran –wi. Contohnya: bilazim binormal biadab II. manusia menjadi manusiawi dan dunia menjadi duniawi. misalnya abad dan insan. maka akhiran –wi digunakan. menjadikannya abadi dan insani. -i. -i. Contohnya: sejarawi insani lahiriah ekonomis duniawi abadi ilmiah puitis Penggunaan akhiran –wi dan –i ditentukan oleh huruf akhir kata dasar yang menerima akhiran. manakala daripada bahasa Inggeris ialah –is. -i. Awalan bi.

-iah dan –is berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif. Fungsi Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an berfungsi untuk membentuk kata adjektif. Anak kesayangan sering diberikan layanan yang baik. dan membawa pengertian “sifat atau ciri seperti maksud yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: kebaratan kearaban II. Pakaian kebesaran kerajaan dibawa masuk. Contohnya: Ke-…-an + arab (KN) = kearaban (KA) Ke-…-an + melayu (KN) = kemelayuan (KA) Ke-…-an + kuning (KN) = kekuningan (KA) Ke-…-an + besar (KN) = kebesaran (KA) keakuan kecinaan kemelayuan kebendaan III. Apitan ke-…-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif. . -i. -i.II. Fungsi dan Makna Akhiran –wi. 83. Perangainya sungguh kekampungan. Bentuk Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk iaitu ke-…-an.” Contohnya: duniawi abadi jahiliah fonologis romawi alkali alamiah geogrofis Apitan Kata Adjektif Apitan ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian awal dan pada bahagian akhir kata dasar secara serentak. Makna Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an menunjukkan “suatu keadaan atau sifat kata nama yang terkandung pada kata dasar. Apitan kata adjektif ialah ke-…-an. 82. I. -iah dan –is Akhiran –wi.” Contohnya: 81.

Sisipan kata adjektif ialah –el-. 91. II.Penggandaan separa iii. Bentuk Kata Adjektif Ganda Kata adjektif juga boleh dibentuk melalui proses penggandaan. -er-. Ada tiga jenis penggandaan bagi membentuk kata adjektif ganda.84. Makna Sisipan –el-. Bentuk sisipan –el-.+ sabut (KN) = serabut (KA) -em. Jamuan selerak itu sempena hari jadi anaknya. Semua imbuhan sisipan menerbitkan kata adjektif yang menerangkan sifat kata nama. Contohnya: -el.+ serak (KA) = selerak (KA) -er.” Kata adjektif itu digunakan sebagai penerang kepada kata nama. -er-. dan –in-. iaitu: i. Kata Adjektif Ganda I. . dan –inSemua bentuk sisipan ini berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan.Pengggandaan penuh ii. -er-. Bentuk Sisipan Kata Adjektif Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam kata dasar selepas konsonan pertama kata dasar.adalah tetap. -er-. dan –in. -em-.+ guruh (KN) = gemuruh (KA) -in.Penggandaan berentak Penggandaan penuh Penggandaan pebuh melibatkan penuh melibatkan pengulangan seluruh kata dasar. dan –inSemua sisipan ini membawa “sifat yang dinyatakan oleh kata dasar. Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden. Fungsi Sisipan –el-. Sifat kepahlawanannya begitu ketara. iaitu tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar yang dimulai oleh apa-apa juga huruf. Kapal layar nelayan itu kelebak kerana dipikul angin. 86. Contohnya: 85. Bau semerbak itu daripada minyak wangi. Rumah Amir dihiasi dengan lampu kerlip menjelang hari Raya. 90. 88. Pokoknya-pokoknya kementut kerana kurang baja.+ sambung (KK) = sinambung (KA) III. -em-. -em-. Fikirannya serabut dengan masalah. -em-. 89. 87. Sisipan Kata Adjektif I.

Contohnya: setinggi-tinggi seluas-luas sepandai-pandai selapang-lapang sebaik-baik sepuas-puas (b) penggandaan separa pada kata adjektif berakhiran. Contohnya: Merah-merah Gila-gila kemerah-merahan kegila-gilaan kegemuk-gemukan kemalu-maluan Gemuk-gemuk Malu-malu Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar. penggandaan separa berlaku pada kata adjektif berawalan dan kata adjektif berakhiran. Bagi golongan kata adjektif. Contohnya: Kucar-kacir Lekak-lekuk Kontang-kanting . Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata adjektif. Contohnya: Hiruk-pikuk Karut-marut (b) Penggandaan berentak pengulangan konsonan.Contohnya: Laju Kecil Bengis Hitam laju-laju kecil-kecil bengis-bengis hitam-hitam Penggandaan penuh kata adjektif dapat menerima apitan ke-…-an. Contohnya: (a) penggandaan separa pada kata adjektif berawalan. iaitu: (a) Penggandaan berentak pengulangan vokal. Contohnya: besar-besaran kecil-kecilan gila-gilaan Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata adjektif ialah penggandaan kata adjektif mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.

101. Contohnya: 102. 94. Perniagaan kecil-kecilan menambahkan pendapatan. Warna baju nenek itu kebiru-biruan. Hanya buah manggis yang hitam-hitam diambilnya. Pelajar di sekolah itu baik-baik. Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang. *Jalan raya itu sangat licin–licau kerana hujan. Gadis zaman dahulu malu-malu. Jalan raya itu licin-licau kerana hujan. Contohnya: Barat (KN) Simpang (KN) Biru (KA) Rindu (KA) kebarat-baratan (KA) simpang-siur (KA) kebiru-biruan (KA) rindu-rinduan (KA) Kusut-masai Titik-bengik III. 103. Contohnya: Gelap-gelita II. Perlu diketahui bahawa kata penguat tidak diperlukan apabila kata adjektif bentuk gandaan berentak tersebut membawa makna “sangat” atau “paling”. Rambut budak itu kusut-masai. Keadaan bilik itu gelap gelita. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar. 100. 97. Contohnya: 92. (c) kesangatan. Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi. 99. Makna Kata Adjektif Ganda Gandaan pada kata adjektif menunjukkan atau membawa maksud: (a) sifat jamak. . *Rambut budak itu sangat kusut-masai. Contohnya: 95. Penggandaan dapat berfungsi sebagai penetap atau pengubah golongan kata. Perangai pemuda itu kebudak-budakan. Contohnya: 98. Buah di pasar itu segar-bugar. Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif. 93.(c) Penggandaan berentak bebas. 96.

iaitu: iii. Contohnya: Jimat cermat (jimat dan cermat) Panas terik (panas yang terik) Putih bersih (putih lagi bersih) . apabila kata ganda penuh yang terdiri daripada kata adjektif yang mendukung makna “jamak” digunakan untuk menerangkan kata nama. Contohnya: 104. *Penduduk-penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. Contohnya: Ringan tulang Pekak badak Terang hati Besar kepala Panjang tangan Rabun ayam Terdapat juga kata adjektif dalam bentuk rangkai kata yang kelihatan seperti kata adjektif majmuk. Sebenarnya. Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Bentuk Kata Adjektif Majmuk Bentuk kata adjektif majmuk ditulis terpisah. Ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. *Ayat-ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. Contohnya: Biru laut Manis buah Hijau daun Gemuk air Merah hati Hitam pekat iv. *Anak-anak Pak Mat pandai-pandai belaka. Contohnya: Manis buah Kuning langsat Merah muda Hitam legam Muda remaja Terang hati Dari segi jenis.bentuk ini bukanlah kata majmuk kerana ia boleh menerima penyisipan.Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. 105. kata nama yang diterangkan itu tidak perlu digandakan. kata adjektif majmuk boleh dibahagikan kepada dua. Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar yang membawa makna tertentu dan kata inti bagi gabungan itu ialah kata adjektif. Penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. 106. Anak Pak Mat pandai-pandai belaka. I.Selain itu.

Perbandingan dapat dilakukan tanpa kata perbandingan. Tali itu tidak/tak/agak panjang 115.Darjah penghabisan Perbandingan dengan Darjah Biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain. Perbandingan dengan darjah biasa dapat disertai dengan kata nafi tidak atau tak. Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air. Contohnya: 110. Badan budak itu tidak/ tak/agak kurus. Badan budak itu kurus. Mengikut Tatabahasa Dewan (2008). ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif.Darjah perbandingan iii. . Tali itu panjang. Bandingan yang sama ii. Contohnya: 107. Rumah saya besar. kata adjektif besar. atau dengan kata terbitan. Punggung periuk itu hitam pekat. Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat. 109. Perbandingan dengan Darjah Bandingan Perbandingan jenis ini melibatkan bandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda lain.II. Rumah saya tidak/tak/agak besar. dengan kata perbandingan. dan kata agak. 108. Bandingan yang berbeza. Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi menentukan suatu kata itu ialah kata adjektif atau bukan adalah melalui perbandingan. Darjah biasa ii. Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan. Kata adjektif dapat menunjukkan berbagai-bagai darjah atau tingkat. 114. Makna Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama. iaitu: i. Rasa minuman itu manis buah. 111. iaitu: i. 112. panjang dan kurus tidak dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Daripada ayat contoh di atas. Contohnya: 113.

Bandingan dengan awalan se. 123. 120. dan sebagainya. umpama.” Contohnya: 122. seberani. Perbandingan jenis ini menggunakan kata perbandingan yang mempunyai erti “kesamaan atau kemiripan. 124. 126. Wajah Siti secantik kakaknya. 121. seperti. . sama ada untuk merujuk kepada yang lebih atau yang kurang dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang…daripada. kata adjektif secantik. bak.” Daripada contoh yang diberikan. Shamsudin lebih bijak daripada Daud. Contohnya: 119. 128. (a) bandingan dengan awalan se-. (c) bandingan dengan kata perbandingan. Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai. Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. Wajah Navin pucat seperti mayat. Contohnya: 116. dan sebesar menunjukkan perbandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda yang lain. 117. Contohnya: 125. Gunalan tidak seberani Maniam. 118. Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya. dan kata perbandingan. sama + adjektif + dengan. Lagaknya umpama orang kaya.yang hadir bersama-sama kata adjektif dalam ayat-ayat di atas membawa makna “sama atau hampir sama.ini dapat digantikan dengan penggunaan perkataan sama dalam binaan sama + adjektif + dengan. Awalan se. Gunalan tidak sama berani dengan Maniam. laksana. Perniagannya kurang maju daripada perniagaan adiknya. 127.Bandingan yang sama Bandingan jenis ini menggunakan kata djektif dengan awalan se-. Pendapatan Azman lebih besar daripada pendapatan saya. Bandingan yang berbeza. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan. Bandingan yang berbeza Bandingan ini menggunakan kata penguat lebih atau kurang. ibarat. Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu. Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib.

Kain batik tulisan tanganlah yang termahal. Baju budak itu kotor sekali.+ kata adjektif + gandaan + kata nama. kata adjektif + sekali. Sepandai-pandai tupai melompat. Dalam bahasa Melayu. masyhur sekali ( paling + kata adjektif. cantik sekali ( terindah. paling baik ( paling cantik. 140. masih boleh dijinakkan. Ter. 131.terlalu atau terlampu vii.ter. Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual.+ amat/sangat + kata adjektif v. Sesabar-sabar perempuan. 136.paling + kata adjektif iv. 137. Bayi itu comel sekali. Contohnya: 132. binaan tersebut menjadi lewah. indah sekali ( ) ) ) ) paling masyhur. Rumah Mazlan paling besar di kampung saya. kata penguat sekali dan paling tidak boleh digunakan serentak. maka kata penguat paling dan sekali tidak perlu lagi. Zuralah yang terpandai daripada semua anaknya. Bangunan baru itu tinggi sekali. Contohnya: 135. darjah penghabisan dengan menggunakan awalan ter-. 139.+ kata adjektif iii. paling terbaik sekali (x) paling tercantik (x) terindah sekali (x) paling termasyhur (x) baik sekali.+ kata adjektif.+ kata adjektif + gandaan + kata nama ii. Muaz anak yang paling rajin daripada semua anaknya.amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali vi. 133.maha se. akhirnya jatuh ke tanah juga.ter. 134. Contohnya: 129. . Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh. jika marah berbahaya. apabila satu kata adjektif itu telah menggunakan awalan ter-. Contohnya: 138. Tingkat kepalingan ini dinyatakan melalui: i. Seganas-ganas singa. Misalnya.se. Jika digunakan.Perbandingan dengan Darjah Penghabisan Darjah penghabisan merujuk kepada pernyataan perbandingan yang paling tinggi. 130.

Kehidupan rakyat Somalia terlampau susah. 143.+ amat/sangat + kata adjektif. 145. Lelaki tua itu sungguh baik sekali. terlalu/terlampau. Hal ini demikian kerana penggunaan kedua-dua kata penguat itulah yang menunjukkan darjah penghabisan. 142. 146. Ruang tamu rumah Hajar sangat luas sekali. 149.” Ia sering digunakan untuk Allah dan untuk raja yang memerintah. Penggunaan dua kata penguat seperti dalam contoh ayat di atas bukan lewah. Allah Maha Besar 153. Contohnya: 141. 152. Contohnya: 151. Contohnya: 144. Penerbangan ke Mesir teramat lama. maha. . Cincin itu teramat mahal. Contohnya: Kata penguat ini merupakan kata perbandingan dengan maksud “keagungan. 148. Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali. Bapa Kam Wai terlalu garang. amat/sunguh/sangat + kata adjektif + sekali.ter. 150. Duli Yang Maha Mulia itu Sultan Perak. Penjahat itu terlalu bengis. Allahlah yang Maha Kaya. Bandar raya Tokyo tersangat padat. Contohnya: 147. Kecurian di kawasan itu terlampau banyak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful