KATA ADJEKTIF

Pengertian Kata Adjektif Kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat. Dari segi makna, kata adjektif menunjukkan sifat bagi kata nama. Ini bermakna bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama diistilahkan sebagai kata adjektif. Contohnya: -budak kecil -baju baharu -kereta lama -pelari handal -bilik gelap -rumah besar -suara nyaring -bibir bundar -warna hijau

Berdasarkan contoh di atas, perkataan yang dicondongkan itu ialah kata adjektif kerana perkataan tersebut menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu nama. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif dijelaskan dengan melihat kata tersebut dalam binaan ayat. Kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa addjektif. Dalam binaan frasa adjektif, kata adjektif boleh hadir secara sendirian, atau hadir bersama-sama perkataan lain, seperti hadir bersama-samakata bantu atau kata penguat. Contohnya: Subjek Kata Bantu Suara penyanyi itu masih Predikat Frasa Adjektif Kata Penguat Kata Adjektif merdu merdu sungguh merdu sungguh merdu Kata Penguat sekali sekali

Dalam binaan frasa adjektif di atas, kata adjektif merdu menjadi unsur inti bagi frasa yang menjadi predikat ayat. Perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan, iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan. Terdapat juga kata adjektif yang berfungsi untuk menerangkan perkataan selain kata nama. Kata adjektif ini tidak lagi berfungsi sebagai kata adjektif tetapi sebagai kata adverb. Contohnya: berjalan pantas tidur nyenyak sampai lewat tinggi menjulang pulang segera kurang berhati-hati

7. seperti. Contohnya: 11. atau hadir serentak di hadapan dan di belakang kata adjektif. (kata penguat di hadapan) Abangnya kacak sekali. 16. betul. (3) menggandingkan perkataan sama dengan kata adjektif. 12. Keadaan bilik itu kurang selesa. atau (5) menggandingkan imbuhan ter. iii. Kek itu juga sedap 13. Contohnya: 15. Pengantin itu sama padan 8. kata adjektif boleh mengalami perbandingan. 4. laksana. kata adjektif boleh menerima bentuk se-…-nya. benar. paling. Budak itu amat cerdik. 9. iaitu dengan (1) menggunakan kata pembanding seperti bagai. . Pemain bola keranjang itu tinggi seperti galah. sama ada di hadapan atau di belakang. Ikutilah cara yang sebenarnya. Baju itu semurahnya RM20. Contohnya: 1. Perbandingan bagi kata adjektif dapat dilakukan dengan beberapa cara. iv.00 18. Abang memang pandai 14. di belakang kata adjektif. sangat. 17. 2.Ciri-ciri Kata Adjektif Kata adjektif dapat dikenali melalui criteria yang berikut: i. Beberapa contoh kata penguat ialah amat. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak. sekali. Contohnya: 5. kata adjektif boleh disertai oleh kata penguat Kehadiran kata penguat boleh di hadapan kata adjektif. (kata penguat di hadapan) Orang itu sungguh dermawan. 10. Banglo itu sebesar-besarnya banglo di taman itu. 6.bersama-sama kata adjektif. Lelaki itu pemidato terkenal. Harga barang di kedai itu lebih mahal. (kata penguat hadir serentak) ii. kata adjektif boleh disertai oleh kata penegas. Guru kami memang cekap. bak. Berikan jawapan yang selengkapnya. Adiknya cerdik juga. Wajah Anis secantik kakaknya. 3. (kata penguat di belakang) Pembantunya sungguh rajin sekali. (4) menggunakan perkataan lebih atau kurang dengan kata adjektif.

Contohnya: 19. atau selepas kata hubung relative yang.v. Budak itu makin hari makin nakal. kata adjektif dapat digolongkan kepada sembilan jenis. kata adjektif boleh didahului oleh kata makin atau semakin. pokok iyu semakin tinggi. vi. 20. Budak itu makin pandai. dia kini semakin kaya. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: sifatan/keadaan cara warna ukuran Kata Adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera . Contohnya: murid cerdas lelaki gagah barang yang murah rumah yang besar baju yang sudah lusuh Jenis Kata Adjektif Berdasarkan kriteria makna. Kata adjektif tersebut boleh hadir selepas kata nama inti. 22. kata adjektif berperanan sebagai penerang kata nama. kata adjektif boleh diletakkan selepas kata nama. Dalam hal ini. 21.

“pergelutan dengan / secara sengit. Contohnya: 23. 37. 29. 33. taklimat dengan jelas.Jenis Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang menerangkan perangai. berat atau ringan tentang benda yang bernyawa atau tidak bernyawa. pekerjaan dengan gopoh. seperti nama buah atau tumbuhan. Adik selalu gopoh-gapah dalam pekerjaan. 30. . dan boleh juga dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam. konkrit atau abstrak. Pengaliran air longkang itu sungguh deras. Jambatan panjang itu sudah runtuh. Kata adjektif jenis ini dapat disisipi oleh kata dengan atau secara. Misalnya. Bibirnya tebal. Kulitnya putih. Istana itu besar. 26. Contohnya: 27. Contohnya: 35.” Kata Adjektif Warna Kata adjektif warna ialah perkataan yang menerangkan warna sesuatu nama. 25. pengaliran air dengan / secara deras. 38. Tubuh datuk semakin lemah. tabiat atau keadaan bagi kata namaatau frasa nama. Buku itu nipis sekali. Taklimat pndaftaran itu jelas. 32. Contohnya: 31. Tudung merah jambu itu tudung kakak. 24. Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif. Budak baik selalu disayangi. Baju gadis itu hijau daun. Kereta bahru abang saya kelabu. 34. Orang itu sentiasa tenang. Negara aman kerap dikunjungi pelancong. Jaringan gol dilakukan selepas pergelutan sengit. 28. Kata Adjektif Ukuran Kata adjektif ukuran ialah perkataan yang mnerangkan saiz. Kata Adjektif Cara Kata adjektif cara ialah kata adjektif yang menunjukkan kelakuan atau ragam bagi kata nama atau frasa nama. 36.

dengan atau terhadap apabila diperluas dengan frasa nama. 48. 41. Contohnya: 51. tempat atau keadaan. Raga itu lonjong. 42. 40. Bangunan di situ sungguh rapat. Tempat tinggalnya jauh. 50. Ibu amat sayang akan abang. Susu segera itu sudah basi. Contohnya: 47. Buku lama itu sudah hilang.Kata Adjektif Jarak Kata adjektif jarak ialah perkataan yang menerangkan jarak atau sesuatu yang dikaitkan dengan ruang antara dua benda. 53. 52. Contohnya:     benci dia (sepatutnya: benci akan dia) suka kucing (sepatutnya: suka akan kucing) sayangkan anak-anaknya (sepatutnya: sayang akan anak-anaknya) bencikan perangainya (sepatutnya: benci akan perangainya) . Kawan rapat saya pegawai bank. Dia masih ragu-ragu terhadap kejujuran saya. 46. sering berlaku kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif atas anggapan bahawa kata sendi akan dapat disingkatkan menjadi –kan. Rumah Idris hampir dengan sekolah. Kata Adjektif Waktu Kata adjektif waktu ialah perkataan yang menerangkan masa atau waktu. Pengantin baharu itu sedang berbulan madu. Kata Adjektif Perasaan Kata adjektif waktu perasaan ialah perkataan yang menerangkan rasa atau sesuatu yang berunsurkan emotif. Perasaan ibu sungguh sedih. Meja bulat itu untuk meletakkan kuih-muih. Dalam penggunaan. Contohnya: 43. 49. 44. Jalan bengkok ke bandar itu sudah diluruskan. Kata Adjektif Bentuk Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang menerangkan bentuk atau rupa sesuatu. Saya segan sungguh dengan ulama itu. Kata adjektif jenis ini harus diikuti oleh kata sendi nama akan. Mukanya cengkung. Ketiadaan kata sendi nama menjadikan frasa adjektif tersebut menyalahi tatabahasa. 54. 45. Waktu pagi masih awal. Contohnya: 39.

58. Biji pinang itu kelat. 64. bau. (Gabungan pandang dan rasa) Pembentukan Kata Adjektif Kata adjektif terdiri daripada empat bentuk. Gabungan dua deria 65. iaitu: (1) kata adjektif tunggal (2) kata adjektif terbitan (3) kata adjektif majmuk (4) kata adjektif ganda . Cahaya di dalam bilik itu terang. pandangatau gabunngan bagi kelima-lima indera. Permukaan papan meja itu licin. Kata adjektif pancaindera ini menerangkan konsep rasa.Deria pandang 61. (Gabungan pandang dan dengar) Muka masam gadis itu merisaukan kami. Kawasan pergunungan itu nyaman. iv. Suara lelaki itu garau.Deria dengar 57. iii.Kata Adjektif Pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah perkataan yang menerangkan sesuatu yang dapat dirasai atau dikesani oleh deria. (Gabungan rasa dan pandang) Ikan yang dibeli itu busuk. 62. vi. sentuh.Deria bau atau hidu 63. Ikan haruan itu hanyir. (Gabungan bau dan pandang) Kawasan tepi panatai itu tenteram. dengar. 67. Suasana di pasar malam sungguh bising. 68. Contohnya: i.Deria sentuh 59. ii.Deria rasa 55. Pakaian di ampaian itu masih lembap. v. Anak bongsu adik saya montel. 56. 66. Kuih itu hangit. Kuah itu masin. 60.

(sebagai inti frasa predikat) 70. iaitu yang tidak mengalami pengimbuhan. atau sebagai penerang kata nama. Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat. Dalam frasa: -warna kuning -rasa tawar -suara nyaring -masakan lazat Dalam ayat: 69. (sebagai penerang frasa nama subjek) 72. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif. Contohnya: tinggi nyenyak merdu sombong terang popular panas aman boros sederhana lazat penting kuning bengkok berat Kata adjektif bentuk tunggal ini paling banyak digunakan dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. Kain halus itu kepunyaan kakak. dan seAwalan teRI. (sebagai inti frasa predikat) 71.Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif bentuk tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk dasar. Awalan teR. bergantung pada huruf pertama kata dasar yang diimbuhkan dengannya. Masakan ibu saya lazat. penggandaan atau pemajmukan. Cara hidup ustaz itu cukup sederhana. apitan dan sisipan.dan te-. Bunyi bising dari bangunan itu. akhiran. iaitu ter.apabila bergabung dengan . Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-. (sebagai penerang frasa nama subjek) Kata Adjektif Terbitan Pembentukan kata adjektif dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar.menjadi ter. Bentuk awalan teRAwalan teR. Imbuhan tersebut ialah awalan.mempunyai dua bentuk.

melawan atau membantah. memihak atau menyebelahi sesuatu pihak. Contohnya: terisau teramai terapi teriang II.membawa pengertian “menentang.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar.apabila diimbuhkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.membawa pengertian „bersetuju. Contohnya: antirasuah antikerajaan anti dadah antisosial antikomunis antikemajuan II. Bentuk awalan anti.ialah awalan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Contohnya: tercantik terkecil terpandai teristimewa terpanjang terlebih Awalan teR.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar.” Contohnya: Antikerajaan Antisosial = menetang kerajaan = menentang aktiviti social Antikemajuan = menentang kemajuan .menjad te.‟ Contohnya: Prokerajaan = memihak kepada kerajaan Prokomunis = memihak kepada komunis Proparti = memihak kepada parti Awalan antiI. Fungsi dan Makna Awalan proAwalan pro. Funsi dan Makna Awalan antiAwalan anti.kata dasar yang bermula dengan semua huruf kecualidengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Awalan pro. Awalan anti.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar. Bentuk Awalan antiAwalan anti.

Bentuk Awalan biAwalan bi. Misalnya. Contohnya: bilazim binormal biadab II. misalnya abad dan insan. dan –iah. Jika kata dasar itu berakhir dengan vokal. Sebaliknya.” Contohnya: Biadab Bilazim = tidak ada adab = tidak lazim Binormal = tidak normal Akhiran Kata Adjektif Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhit kata dasar. -iah dan –is Akhiran –wi. Bentuk akhiran –wi. manakala daripada bahasa Inggeris ialah –is. ialah -wi.membawa pengertian “tidak. Akhiran –wi. -i. dan –is tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada akhir kata dasar. menjadikannya abadi dan insani. Contohnya: sejarawi insani lahiriah ekonomis duniawi abadi ilmiah puitis Penggunaan akhiran –wi dan –i ditentukan oleh huruf akhir kata dasar yang menerima akhiran. -i.berfungsiuntuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. -i. manusia menjadi manusiawi dan dunia menjadi duniawi.ialah awalan pinjaman daripada Arab-parsi. . Akhiran kata adjektif yang dipinjam daripada bahasa Arab-parsi.tidak berubah apabila bergabung dengan sebarang huruf pada pangkal kata dasar. maka akhiran –wi digunakan. -i. Fungsi dan Makna Awalan biAwalan bi. Bentuk awalan bi. maka akhiran –i digunakan. -iah. Awalan bi.Awalan biI. -iah dan –is I. jika kata dasar berakhir dengan konsonan.

Pakaian kebesaran kerajaan dibawa masuk. Makna Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an menunjukkan “suatu keadaan atau sifat kata nama yang terkandung pada kata dasar. dan membawa pengertian “sifat atau ciri seperti maksud yang terkandung dalam kata dasar. Fungsi dan Makna Akhiran –wi. 83. Anak kesayangan sering diberikan layanan yang baik.” Contohnya: duniawi abadi jahiliah fonologis romawi alkali alamiah geogrofis Apitan Kata Adjektif Apitan ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian awal dan pada bahagian akhir kata dasar secara serentak. I. Perangainya sungguh kekampungan. -iah dan –is Akhiran –wi.II.” Contohnya: 81. -iah dan –is berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif. Apitan ke-…-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif. -i. Fungsi Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an berfungsi untuk membentuk kata adjektif. Bentuk Apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk iaitu ke-…-an. -i. 82. Contohnya: kebaratan kearaban II. Apitan kata adjektif ialah ke-…-an. Contohnya: Ke-…-an + arab (KN) = kearaban (KA) Ke-…-an + melayu (KN) = kemelayuan (KA) Ke-…-an + kuning (KN) = kekuningan (KA) Ke-…-an + besar (KN) = kebesaran (KA) keakuan kecinaan kemelayuan kebendaan III. .

+ sabut (KN) = serabut (KA) -em. Rumah Amir dihiasi dengan lampu kerlip menjelang hari Raya. Semua imbuhan sisipan menerbitkan kata adjektif yang menerangkan sifat kata nama. Jamuan selerak itu sempena hari jadi anaknya. -er-. Makna Sisipan –el-. iaitu: i.+ sambung (KK) = sinambung (KA) III.84. dan –in. 88.adalah tetap. Fikirannya serabut dengan masalah. Bau semerbak itu daripada minyak wangi. 89. -em-. Contohnya: -el.+ guruh (KN) = gemuruh (KA) -in. -er-. -er-. Contohnya: 85.Pengggandaan penuh ii. Ada tiga jenis penggandaan bagi membentuk kata adjektif ganda. Sisipan kata adjektif ialah –el-. Kata Adjektif Ganda I. Bentuk Kata Adjektif Ganda Kata adjektif juga boleh dibentuk melalui proses penggandaan.+ serak (KA) = selerak (KA) -er. -er-. Kapal layar nelayan itu kelebak kerana dipikul angin. 90. Bentuk Sisipan Kata Adjektif Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam kata dasar selepas konsonan pertama kata dasar. 86. dan –inSemua bentuk sisipan ini berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden. Pokoknya-pokoknya kementut kerana kurang baja. Bentuk sisipan –el-.Penggandaan separa iii. dan –in-. -em-. 91. . iaitu tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar yang dimulai oleh apa-apa juga huruf.” Kata adjektif itu digunakan sebagai penerang kepada kata nama. Fungsi Sisipan –el-. dan –inSemua sisipan ini membawa “sifat yang dinyatakan oleh kata dasar. 87. -em-.Penggandaan berentak Penggandaan penuh Penggandaan pebuh melibatkan penuh melibatkan pengulangan seluruh kata dasar. II. -em-. Sisipan Kata Adjektif I. Sifat kepahlawanannya begitu ketara.

Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata adjektif. iaitu: (a) Penggandaan berentak pengulangan vokal. Bagi golongan kata adjektif. Contohnya: Kucar-kacir Lekak-lekuk Kontang-kanting . penggandaan separa berlaku pada kata adjektif berawalan dan kata adjektif berakhiran. Contohnya: Merah-merah Gila-gila kemerah-merahan kegila-gilaan kegemuk-gemukan kemalu-maluan Gemuk-gemuk Malu-malu Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Contohnya: setinggi-tinggi seluas-luas sepandai-pandai selapang-lapang sebaik-baik sepuas-puas (b) penggandaan separa pada kata adjektif berakhiran.Contohnya: Laju Kecil Bengis Hitam laju-laju kecil-kecil bengis-bengis hitam-hitam Penggandaan penuh kata adjektif dapat menerima apitan ke-…-an. Contohnya: besar-besaran kecil-kecilan gila-gilaan Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata adjektif ialah penggandaan kata adjektif mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contohnya: (a) penggandaan separa pada kata adjektif berawalan. Contohnya: Hiruk-pikuk Karut-marut (b) Penggandaan berentak pengulangan konsonan.

94. Makna Kata Adjektif Ganda Gandaan pada kata adjektif menunjukkan atau membawa maksud: (a) sifat jamak. 96. (c) kesangatan. Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif. Pelajar di sekolah itu baik-baik. 100. Perniagaan kecil-kecilan menambahkan pendapatan. Contohnya: 98. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar. Perlu diketahui bahawa kata penguat tidak diperlukan apabila kata adjektif bentuk gandaan berentak tersebut membawa makna “sangat” atau “paling”. Warna baju nenek itu kebiru-biruan. Contohnya: 95. *Jalan raya itu sangat licin–licau kerana hujan. Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang. 101. 103. Keadaan bilik itu gelap gelita. Buah di pasar itu segar-bugar. 97. Contohnya: Barat (KN) Simpang (KN) Biru (KA) Rindu (KA) kebarat-baratan (KA) simpang-siur (KA) kebiru-biruan (KA) rindu-rinduan (KA) Kusut-masai Titik-bengik III. Contohnya: Gelap-gelita II. Contohnya: 92.(c) Penggandaan berentak bebas. Rambut budak itu kusut-masai. . Perangai pemuda itu kebudak-budakan. *Rambut budak itu sangat kusut-masai. Hanya buah manggis yang hitam-hitam diambilnya. Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi. 93. 99. Gadis zaman dahulu malu-malu. Penggandaan dapat berfungsi sebagai penetap atau pengubah golongan kata. Jalan raya itu licin-licau kerana hujan. Contohnya: 102.

106. Sebenarnya. 105. Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. *Anak-anak Pak Mat pandai-pandai belaka. *Penduduk-penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya. Contohnya: Biru laut Manis buah Hijau daun Gemuk air Merah hati Hitam pekat iv. Bentuk Kata Adjektif Majmuk Bentuk kata adjektif majmuk ditulis terpisah.bentuk ini bukanlah kata majmuk kerana ia boleh menerima penyisipan. kata nama yang diterangkan itu tidak perlu digandakan. Penduduk di taman perumahan itu kaya-kaya.Selain itu. Contohnya: Ringan tulang Pekak badak Terang hati Besar kepala Panjang tangan Rabun ayam Terdapat juga kata adjektif dalam bentuk rangkai kata yang kelihatan seperti kata adjektif majmuk. Contohnya: Jimat cermat (jimat dan cermat) Panas terik (panas yang terik) Putih bersih (putih lagi bersih) . Contohnya: 104. apabila kata ganda penuh yang terdiri daripada kata adjektif yang mendukung makna “jamak” digunakan untuk menerangkan kata nama.Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. iaitu: iii. Contohnya: Manis buah Kuning langsat Merah muda Hitam legam Muda remaja Terang hati Dari segi jenis. Anak Pak Mat pandai-pandai belaka. Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar yang membawa makna tertentu dan kata inti bagi gabungan itu ialah kata adjektif. I. kata adjektif majmuk boleh dibahagikan kepada dua. *Ayat-ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah. Ayat yang mudah-mudah dibina oleh Sarah.

Daripada ayat contoh di atas. Bandingan yang berbeza. Rumah saya besar.Darjah perbandingan iii. Punggung periuk itu hitam pekat. Tali itu panjang. Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat. . iaitu: i. Perbandingan dengan darjah biasa dapat disertai dengan kata nafi tidak atau tak.II. atau dengan kata terbitan. 109. panjang dan kurus tidak dibandingkan dengan sesuatu yang lain. dan kata agak.Darjah penghabisan Perbandingan dengan Darjah Biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain. Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan. Mengikut Tatabahasa Dewan (2008). dengan kata perbandingan. Darjah biasa ii. Tali itu tidak/tak/agak panjang 115. Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air. iaitu: i. Bandingan yang sama ii. Kata adjektif dapat menunjukkan berbagai-bagai darjah atau tingkat. Rasa minuman itu manis buah. Perbandingan dapat dilakukan tanpa kata perbandingan. ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif. Badan budak itu kurus. Badan budak itu tidak/ tak/agak kurus. Rumah saya tidak/tak/agak besar. Contohnya: 110. Perbandingan dengan Darjah Bandingan Perbandingan jenis ini melibatkan bandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda lain. 111. Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi menentukan suatu kata itu ialah kata adjektif atau bukan adalah melalui perbandingan. Contohnya: 113. kata adjektif besar. Contohnya: 107. 114. Makna Kata Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama. 112. 108.

Gunalan tidak seberani Maniam. Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. Pendapatan Azman lebih besar daripada pendapatan saya.” Contohnya: 122. Bandingan yang berbeza Bandingan ini menggunakan kata penguat lebih atau kurang. 120. sama + adjektif + dengan. Wajah Navin pucat seperti mayat. dan sebesar menunjukkan perbandingan antara sifat sesuatu benda dengan benda yang lain. umpama. kata adjektif secantik. 121. dan sebagainya. sama ada untuk merujuk kepada yang lebih atau yang kurang dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang…daripada. Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai. 128. Gunalan tidak sama berani dengan Maniam. 126. Bandingan dengan awalan se. dan kata perbandingan. 118. seperti. Bandingan yang berbeza. laksana. Lagaknya umpama orang kaya. seberani. (c) bandingan dengan kata perbandingan. Wajah Siti secantik kakaknya. 124. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan. . Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib. (a) bandingan dengan awalan se-. bak. 127. Awalan se. Contohnya: 119.ini dapat digantikan dengan penggunaan perkataan sama dalam binaan sama + adjektif + dengan.Bandingan yang sama Bandingan jenis ini menggunakan kata djektif dengan awalan se-.yang hadir bersama-sama kata adjektif dalam ayat-ayat di atas membawa makna “sama atau hampir sama. ibarat. 117. 123. Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu. Contohnya: 125.” Daripada contoh yang diberikan. Perniagannya kurang maju daripada perniagaan adiknya. Shamsudin lebih bijak daripada Daud. Contohnya: 116. Perbandingan jenis ini menggunakan kata perbandingan yang mempunyai erti “kesamaan atau kemiripan. Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya.

Muaz anak yang paling rajin daripada semua anaknya.+ amat/sangat + kata adjektif v. paling baik ( paling cantik. binaan tersebut menjadi lewah. Rumah Mazlan paling besar di kampung saya.+ kata adjektif. Contohnya: 135. jika marah berbahaya.Perbandingan dengan Darjah Penghabisan Darjah penghabisan merujuk kepada pernyataan perbandingan yang paling tinggi.+ kata adjektif + gandaan + kata nama ii. 136. Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh. Contohnya: 138. Misalnya. 134. Bayi itu comel sekali.terlalu atau terlampu vii.ter.amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali vi. masyhur sekali ( paling + kata adjektif.+ kata adjektif iii.se.paling + kata adjektif iv. maka kata penguat paling dan sekali tidak perlu lagi. 139. Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual. apabila satu kata adjektif itu telah menggunakan awalan ter-.+ kata adjektif + gandaan + kata nama. Zuralah yang terpandai daripada semua anaknya. kata penguat sekali dan paling tidak boleh digunakan serentak.maha se. masih boleh dijinakkan. 137. Bangunan baru itu tinggi sekali. 133. cantik sekali ( terindah. Baju budak itu kotor sekali. Dalam bahasa Melayu. . Sesabar-sabar perempuan. 140. indah sekali ( ) ) ) ) paling masyhur.ter. darjah penghabisan dengan menggunakan awalan ter-. Tingkat kepalingan ini dinyatakan melalui: i. paling terbaik sekali (x) paling tercantik (x) terindah sekali (x) paling termasyhur (x) baik sekali. Kain batik tulisan tanganlah yang termahal. 131. akhirnya jatuh ke tanah juga. Seganas-ganas singa. Contohnya: 132. Jika digunakan. Ter. kata adjektif + sekali. Contohnya: 129. 130. Sepandai-pandai tupai melompat.

146.ter. terlalu/terlampau. 143. Hal ini demikian kerana penggunaan kedua-dua kata penguat itulah yang menunjukkan darjah penghabisan. 142. Penerbangan ke Mesir teramat lama. 145. 148.+ amat/sangat + kata adjektif. Cincin itu teramat mahal. Allahlah yang Maha Kaya. 149. Lelaki tua itu sungguh baik sekali. 152. . Contohnya: Kata penguat ini merupakan kata perbandingan dengan maksud “keagungan. Kehidupan rakyat Somalia terlampau susah. Ruang tamu rumah Hajar sangat luas sekali. Contohnya: 144. Penggunaan dua kata penguat seperti dalam contoh ayat di atas bukan lewah. amat/sunguh/sangat + kata adjektif + sekali. Bapa Kam Wai terlalu garang. Kecurian di kawasan itu terlampau banyak. Duli Yang Maha Mulia itu Sultan Perak. Contohnya: 147. Penjahat itu terlalu bengis. Contohnya: 151. Allah Maha Besar 153. 150. Contohnya: 141. Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali. Bandar raya Tokyo tersangat padat. maha.” Ia sering digunakan untuk Allah dan untuk raja yang memerintah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful