Darjah 5

Kata Sendi

Kata Sendi Nama .

Kata Sendi Nama pergi ke sekolah terletak di hadapan kata nama makan di rumah terletak di hadapan kata nama arah dan diikuti kata nama di belakang rumah dari dalam bilik .

• berdiri di depan kelas • dari depan. pergi ke tempat masing-masing . jalan ke arah belakang kelas • belok ke kiri • berhenti di meja • dari belakang.

Pilih Kata Sendi Nama antara tentang kepada di untuk sana marah daripada garang kereta bulat dari .

untuk digunakan bagi menyatakan kaitan bagi sesuatu perkara bonus untuk bulan ini derma untuk masjid hadiah untuk ibu .

kepada digunakan untuk benda bernyawa dan untuk menunjukkan memberi sesuatu memberi hadiah kepada Ali memberikan suntikan kepada kucing menghantar surat kepada teman digunakan selepas kata adjektif sayang kepada adiknya benci kepada keganasan .

daripada digunakan untuk benda bernyawa dan untuk menunjukkan mendapat sesuatu menerima surat daripada teman mendapat ilmu daripada ceramah digunakan untuk membuat perbandingan lebih cantik daripada adiknya lebih besar daripada rumahnya asal kejadian dibuat daripada emas dibina daripada kayu .

dari digunakan untuk menunjukkan tempat / menerangkan waktu pulang dari pasar Berada di situ dari pukul 10 pagi .

pada Menerangkan masa bagi sesuatu perbuatan dibuka pada setiap hari Isnin melancong pada cuti sekolah .

tempat atau masa paling bijak antara teman-temannya perjalanan antara Kuala Lumpur dan Singapura antara pukul dua dan pukul tiga .antara digunakan untuk membuat perbandingan bagi benda bernyawa.

Frasa Sendi Nama .

. • Hadiah itu diberikan kepada Siti Nurmala. • Abang membaca buku dari pukul 8 pagi tadi.Frasa Sendi Nama • Kerusi ini dibuat daripada kayu jati.

Bina Ayat daripada Frasa Sendi Nama • • • • • daripada kain yang lembut antara Bedok ke Tampines kepada ibu dari sekolah pada hari minggu .