http://gudangsoalan.blogspot.

com Bentuk dan ruang/ Shape and space
1 Diagram 1 shows a triangle XYZ. Rajah 1 menunjukkan satu segi tiga XYZ. 4 side? Jika segi tiga ini mempunyai perimeter 27 cm, berapakah panjang setiap sisi? Diagram 4 shows an object made up of cubes of the same size. Rajah 4 menunjukkan sebuah objek yang terdiri daripada kubus-kubus yang sama saiz.

Diagram 1 Rajah 1 If the perimeter of the triangle is 20 cm, what is the length of YZ? Jika segi tiga ini mempunyai perimeter 20 cm, berapakah panjang YZ? Diagram 2 shows a cuboid made up of cubes of the same size. Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid yang terdiri daripada kubuskubus yang sama saiz. 5

2

Diagram 4 Rajah 4 What is the volume of the object? Berapakah isipadu objek ini? Diagram 5 consists of squares of the same size. Rajah 5 terdiri daripada petakpetak segi empat sama yang sama saiz.

Diagram 2 Rajah 2 What is the volume of the cuboid? Berapakah isipadu kuboid ini? Diagram 3 shows a triangle. Rajah 3 menunjukkan satu segi tiga.

3

Diagram 5 Rajah 5 The perimeter of the diagram is Berapakah perimeter rajah ini? Diagram 6 shows a triangle. Rajah 6 menunjukkan satu segi tiga.

6

Diagram 3 Rajah 3 If the perimeter of the triangle is 27 cm, what is the length of each

blogspot.http://gudangsoalan. Rajah 9 menunjukkan segi empat tepat PQRS. Hitung perimeter segi tiga ini. Rajah 7 menunjukkan sebuah kuboid. 8 Diagram 10 Rajah 10 What is the volume of the object? Berapakah isipadu objek ini? 11 Diagram 11 shows a cuboid. Diagram 9 Rajah 9 If the perimeter of rectangle PQRS is 20 cm. berapakah panjang QR? 10 Diagram 10 shows an object made up of cubes of the same size. Rajah 11 menunjukkan sebuah kuboid. 7 Diagram 7 Rajah 7 What is the number of edges of the cuboid? Berapakah bilangan tepi kuboid itu? Diagram 8 shows 4 shapes. Diagram 7 shows a cuboid. Rajah 10 menunjukkan sebuah objek yang terdiri daripada kubuskubus yang sama saiz. what is the length of QR? Jika segi empat tepat PQRS mempunyai perimeter 20 cm. Diagram 8 Rajah 8 Which of the two shapes are squares? Yang manakah merupakan segi empat sama? Diagram 9 shows a rectangle PQRS. Rajah 12 menunjukkan satu segi .com Diagram 6 Rajah 6 Find the perimeter of the triangle. 9 Diagram 11 Rajah 11 What is the volume of the cuboid? Berapakah isipadu kuboid ini? 12 Diagram 12 shows a rectangle. Rajah 8 menunjukkan 4 bentuk.

blogspot. Diagram 13 Rajah 13 Find the perimeter of the triangle. Hitung perimeter segi tiga ini. 18 Diagram 18 shows a cuboid made up of cubes of the same size.http://gudangsoalan. Diagram 17 Rajah 17 Diagram 14 Rajah 14 How many unit cubes does the object made up of? Berapakah kubus unit yang membentuk objek ini? 15 Diagram 15 shows a square. 17 Diagram 17 shows a composite 2-D shape. Hitung perimeter segi empat sama ini. Rajah 17 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Diagram 15 Rajah 15 Find the perimeter of the square. Rajah 16 menunjukkan satu segi empat tepat. Diagram 16 Rajah 16 Find the perimeter of the rectangle.com empat tepat. Diagram 12 Rajah 12 How many lines of symmetry does the rectangle has? Berapakah bilangan garis simetri bagi segiempat tepat itu? 13 Diagram 13 shows a triangle. Rajah 14 menunjukkan sebuah objek yang terdiri daripada kubuskubus unit yang sama saiz. 16 Diagram 16 shows a rectangle. Rajah 13 menunjukkan satu segi tiga. Rajah 15 menunjukkan satu segi Calculate the perimeter of the 2-D shape. Rajah 18 menunjukkan sebuah kuboid yang terdiri daripada kubuskubus yang sama saiz. . 14 Diagram 14 shows an object made up of unit cubes of equal size. Hitung perimeter bentuk gabungan 2-D ini. empat sama. Hitung perimeter segi empat tepat ini.

20 The area of a square is 36 cm2.blogspot. Rajah 20 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Diagram 21 Rajah 21 What is the volume of the diagram? Berapakah isipadu rajah ini? 23 Diagram 22 shows a composite 2-D shape. Diagram 22 Rajah 22 What is the area of the shaded region? Berapakah luas kawasan berlorek? 24 Diagram 23 shows an object made up of cubes of the same size. Hitung perimeter rajah ini. Rajah 19 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Sebuah segi empat sama mempunyai luas 36 cm2. Hitung perimeter segi empat sama ini. Rajah 22 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Calculate the perimeter of the square. 21 Diagram 20 shows a composite 2-D shape.com 22 Diagram 21 consists of two cuboids.http://gudangsoalan. Diagram 20 Rajah 20 What is the perimeter of the 2-D shape? Berapakah perimeter bentuk gabungan 2-D ini? Diagram 23 Rajah 23 What is the volume of the object? . Diagram 19 Rajah 19 Calculate the perimeter of the diagram. Diagram 18 Rajah 18 What is the volume of the cuboid? Berapakah isipadu kuboid ini? 19 Diagram 19 shows a composite 2-D shape. Rajah 23 menunjukkan sebuah objek yang terdiri daripada kubuskubus yang sama saiz. Rajah 21 terdiri daripada dua kuboid.

Hitung luas segi empat sama ini. Rajah 26 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Rajah 29 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. 31 Diagram 29 shows a composite 2-D shape. Hitung perimeter bentuk gabungan 2-D ini.http://gudangsoalan. Rajah 28 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Diagram 27 Rajah 27 What is the perimeter of the 2-D shape? Berapakah perimeter bentuk gabungan 2-D ini? 29 The perimeter of a square is 40 cm. Diagram 28 Rajah 28 Calculate the perimeter of the 2-D shape. Rajah 25 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. 30 Diagram 28 shows a composite 2-D shape. Rajah 27 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Sebuah segi empat sama mempunyai perimeter 40 cm. Rajah 24 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Diagram 24 Rajah 24 What is the perimeter of the 2-D shape? Berapakah perimeter bentuk gabungan 2-D ini? 26 Diagram 25 shows a composite 2-D shape. Diagram 25 Rajah 25 What is the perimeter of the 2-D shape? Berapakah perimeter bentuk gabungan 2-D ini? 27 Diagram 26 shows a composite 2-D shape. Calculate the area of the square.blogspot. Diagram 26 Rajah 26 What is the perimeter of the 2-D shape? Berapakah perimeter bentuk Diagram 29 .com Berapakah isipadu objek ini? 25 Diagram 24 shows a composite 2-D shape. gabungan 2-D ini? 28 Diagram 27 shows a composite 2-D shape.

Diagram 34 Rajah 34 The perimeter of the diagram is 20 cm. Rajah 34 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D.blogspot. Diagram 33 Rajah 33 Diagram 30 Rajah 30 What is the perimeter of the diagram? Berapakah perimeter rajah ini? 33 Diagram 31 shows a composite 2-D shape. Rajah 31 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Rajah 32 What is the volume of the diagram? Berapakah isipadu rajah ini? 35 Diagram 33 shows a composite 2-D shape. Rajah 32 terdiri daripada dua kuboid.http://gudangsoalan. What is the length of YQ? Perimeter rajah ini ialah 20 cm. Rajah 35 terdiri daripada dua kuboid. Diagram 31 Rajah 31 What is the perimeter of the diagram? Berapakah perimeter rajah ini? 34 Diagram 32 consists of two cuboids.com Rajah 29 What is the perimeter of the 2-D shape? Berapakah perimeter bentuk gabungan 2-D ini? 32 Diagram 30 shows a composite 2-D shape. Rajah 30 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Diagram 32 Diagram 35 . Rajah 33 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. Berapakah panjang PQ? 36 Diagram 34 shows a composite 2-D shape. The perimeter of the diagram is 44 cm. What is the length of PQ? Perimeter rajah ini ialah 44 cm. Berapakah panjang YQ? 37 Diagram 35 consists of two cuboids.

14 10 15 24 cm 16 34 cm 17 24 cm 18 144 cm3 19 34 cm 20 24 cm 21 26 cm Diagram 38 Rajah 38 The perimeter of the diagram is 42 cm. 6 7 8 9 4 cm 96 cm3 9 cm 351 cm3 26 cm 11 cm 12 W and Y 3 cm 10 72 cm3 11 320 cm3 12 2 13 9 cm Diagram 37 Rajah 37 What is the perimeter of the diagram? Berapakah perimeter rajah ini? 40 Diagram 38 shows a composite 2-D shape. Rajah 37 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. What is the length of YZ? 22 600 cm3 23 84 cm2 .com Rajah 35 What is the volume of the diagram? Berapakah isipadu rajah ini? 38 Diagram 36 shows a composite 2-D shape. Perimeter rajah ini ialah 42 cm.blogspot. Hitung perimeter rajah ini. Berapakah panjang YZ? Answer: 1 2 3 4 5 Diagram 36 Rajah 36 Calculate the perimeter of the diagram.http://gudangsoalan. Rajah 36 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D. 39 Diagram 37 shows a composite 2-D shape. Rajah 38 menunjukkan sebuah bentuk gabungan 2-D.

http://gudangsoalan.com 24 7 cm3 25 26 cm 26 50 cm 27 15 cm 28 40 cm 29 100 cm2 30 21 cm 31 24 cm 32 44 cm 33 30 cm 34 800 cm3 35 8 cm 36 3 cm 37 648 cm3 38 40 cm 39 32 cm 40 7 cm .blogspot.