CHULA AK BINA

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA ENGKAMOP, JULAU

PISMP-PJ AMBILAN JANUARI 2012

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER PENDIDIKAN JASMANI untuk TAHUN 2 SEMESTER PERTAMA TAHUN 2010 MINGGU & TARIKH TUNJANG, TAJUK & NILAI STANDARD/KANDUNGAN(KSSR) OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN(KSSR) KEMAHIRAN/ ISI KANDUNGAN AKTIVITI (KSSR) CATATAN

M1 Sila rujuk Huraian 22 – Sukatan 26 Mac Pelajaran/Standard/Modul 2010 TP1. Kecergasan 1. Kecergasan Fizikal (a) Daya tahan kardiovaskular Nilai: i. Bekerjasam ii. Bertoleransi (2 waktu)

Sila rujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat: 1. naik turun bangku selama 3 – 4 minit sebanyak 5 ulangan

Sila rujuk Huraian Sukatan Pelajaran atau ubahsuai aktiviti 1. Naik turun bangku selama 3 – 4 Minit 2. Lari berganti-ganti 2 X 200 meter

Sila catatkan cuti, ujian, peperiksaan dsbnya di ruang ini

2. berlari bergantiganti 2 X 200 Pendidikan Kesihatan meter sebanyak TP1: Kesihatan Diri dan tiga kali.
1
PRAKTIKUM FASA 1

Catatkan tentang pelaksanaan, pindaan atau 3. Mengesan denyutan pembatalan dsdnya dan kadar di ruang ini nadi

SK NANGA ENGKAMOP, JULAU

CHULA AK BINA Keluarga 1. Kesihatan Diri 3. menyatakan (a) Mengenali bahagian perasaan semasa tubuh badan melakukan aktiviti i. Kepala daya tahan ii. Tangan iii. Abdomen iv. Kaki 1. menyatakan Nilai: bahagian badan. i. Kebersihan fizikal 2. menerangkan cara dan mental bagi menjauhi ii. Bersyukur kudis dan penyakit-penyakit (1 waktu) kulit. 3. menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur.
M2 Rujuk Huraian Sukatan Pelajaran 2
PRAKTIKUM FASA 1

PISMP-PJ AMBILAN JANUARI 2012

Memeriksa kebersihan diri murid Menunujukkan cara menjaga kulit dan rambut. Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan. Melabelkan bahagianbahagian tubuh badan pada carta.
2 April 2010 Cuti Umum

SK NANGA ENGKAMOP, JULAU

CHULA AK BINA
29 Mac – 1 April 2010 M3 5 – 9 Mac 2010 M4 12 – 16 April 2010 Catatkan bilangan waktu bagi tajuk berkenaan. (Terus daripada HSP)

PISMP-PJ AMBILAN JANUARI 2012

Good Friday

Cuti Pertengahan

Peperiksaan Semester Sekiranya sesi p&p dijangka tidak dapat dijalankan jangan rancang aktiviti p&p pada tempoh tersebut

3
PRAKTIKUM FASA 1 SK NANGA ENGKAMOP, JULAU

CHULA AK BINA

PISMP-PJ AMBILAN JANUARI 2012

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN SEMESTER PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN Bil. KOMEN/CATATAN TANDATANGAN

1.

____________________________________ ( ) Guru Pembimbing Tarikh:

2.

____________________________________ ( ) Guru Besar Tarikh:

3.

___________________________________ ( ) Pensyarah Penyelia Tarikh:

4
PRAKTIKUM FASA 1 SK NANGA ENGKAMOP, JULAU