P. 1
Keselamatan Di Dalam Bengkel

Keselamatan Di Dalam Bengkel

|Views: 13|Likes:
Published by Hazel Nia Bella
:)
:)

More info:

Published by: Hazel Nia Bella on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL OBJEKTIF 1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah keselamatan industri dan k epentingan mempelajarinya. 2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. 3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuatkuasakan. 4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja semasa melakukan kerja. 5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran. 6.Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. 7.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.

Objektif 1: Konsep

i. Konsep keselamatan. Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang bolehmenyebabkan berlakunya kemalangan.

ii. Konsep keselamatan pekerjaan.

Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja,proses kerja, te mpat kerja dan kawasan lingkungannya.

iii. Konsep keselamatan industri. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan,kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia, harta danpendapatan.

arahan. keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambillangkahlangkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi. dan 6.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. latihan dan penyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. .Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. b. Objektif 2: Tujuan Akta a. ka kitangan dan kelengkapan/ peralatan. Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya kepadapekerja/pelajar. peraturan-peraturannya dan tataamalan-tataamalan yang diluluskan. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orangorang yang sedang bekerja.iv. 5.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orangorang yangsedang bekerja. 2.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat.Untuk menyiasat semua kemalangan. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1. c.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yangberkaitan boleh diganti kan secara berperingkat-peringkat oleh sistem. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan. Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri. d.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. 4. 3.Untuk memastikan keselamatan. penyakit.

Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja semasa melakukan kerja.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat. 2. Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.Kerosakan – laporan 5.Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orangorang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.Fius kena betul. 1. Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Sek 51. 4. Elakkan beban lampau .individu    Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3. OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.

.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja .6. .

Cara api terhasil: 1. Faktor Kemalangan Kelalaian. minyak. 5. mancis.menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1.Olakan haba – pemindahan haba .Haba mekanikal akibat geseran.Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A. Kecualian/ Kesilapan Manusia C. bunga api 2.Api ubat nyamuk.Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Letupan Gunung Berapi B. kertas. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.Percikan api – kerja kimpalan.kayu.Kebocoran/ mampatan gas 4.Elektrik – •Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran  bahan api . Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil. gas   udara -oksigen suhu/ haba . puntung rokok 3.

Bahangan – melalui gelombang cahaya 4. gas.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi yang terbakar 2. thinner. lekar. kain A Tabung merah Buih Minyak.Pengaliran – melalui pengalir haba 3. BCF. peralatan gas BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1. gas B Soda acid.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3. (bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2. petrol.Penguatkuasaan .2. cat. petrol. plastik. lekar. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. cat. sampah sarap.Pendidikan Dan Latihan 2. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak.

Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba Soalan: 1. 5. keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri.“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1. . 7.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba 2. 3.Kawalan Keselamatan 5. 2.Bagaimanakah langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan pematuhan Etika Diridan Etika Kerja semasa melakukan kerja?.Bandingkan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. 6.Jelaskan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuatkuasakan.Terangkan cara-cara api terhasil.Kejuruteraan 4. Huraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.Nyatakan konsep keselamatan. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran. faedahkeselamatan industri dan kepe ntingan mempelajarinya.Apakah tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.3. 4.Penyelenggaraan Peralatan 6. peranan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia?.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->