KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS.pptx

KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS

kemas. . cantik.  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3).KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. dan mudah dibaca. Menekankan kepada aspek tulisan yang betul.

Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. udara. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. . air dan papan putih. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. Latihan cara membentuk huruf. Latihan menulis di kotak pasir. Latihan tulisan cantik dan kemas. bulatan dan segi.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. menulis perkataan dan ayat. Latihan menamakan gambar. dan jari membentuk garisan. otot.

 Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis. .

CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan. .  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.   Latihan menyatakan fikiran atau pendapat.

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful