KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS

kemas. dan mudah dibaca.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3). cantik.KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. Menekankan kepada aspek tulisan yang betul. .  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan.

Latihan menamakan gambar.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. dan jari membentuk garisan. menulis perkataan dan ayat. Latihan tulisan cantik dan kemas. . air dan papan putih. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. Latihan menulis di kotak pasir. bulatan dan segi. Latihan cara membentuk huruf. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. otot. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. udara. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf.

 Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis. .  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.

 Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.   Latihan menyatakan fikiran atau pendapat.CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan. .

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful