KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS

Menekankan kepada aspek tulisan yang betul. kemas. cantik.KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. . dan mudah dibaca.  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3).

air dan papan putih. Latihan menulis di kotak pasir. Latihan tulisan cantik dan kemas. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. Latihan cara membentuk huruf. otot. . Latihan menamakan gambar.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. dan jari membentuk garisan. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. bulatan dan segi. menulis perkataan dan ayat. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. udara.

 Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap. .KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis.

CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru.   Latihan menyatakan fikiran atau pendapat. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak. .

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful