KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS

KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3). dan mudah dibaca. Menekankan kepada aspek tulisan yang betul.  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan. . cantik. kemas.

CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. . udara. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. otot. Latihan cara membentuk huruf. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. Latihan tulisan cantik dan kemas. Latihan menamakan gambar. dan jari membentuk garisan. bulatan dan segi. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. menulis perkataan dan ayat. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Latihan menulis di kotak pasir. air dan papan putih.

.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.

Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.   Latihan menyatakan fikiran atau pendapat.CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru. .

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .