KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS

Menekankan kepada aspek tulisan yang betul. . kemas.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3). cantik. dan mudah dibaca.KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas.  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan.

Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. dan jari membentuk garisan. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Latihan menamakan gambar. Latihan tulisan cantik dan kemas. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. Latihan cara membentuk huruf. otot. . menulis perkataan dan ayat. air dan papan putih. bulatan dan segi. Latihan menulis di kotak pasir. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. udara.

 Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis. .  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.

  Latihan menyatakan fikiran atau pendapat.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan. .CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful