KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS

KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. . kemas. dan mudah dibaca.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3).  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan. Menekankan kepada aspek tulisan yang betul. cantik.

Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. Latihan cara membentuk huruf. otot. udara. Latihan menamakan gambar. . Latihan menulis di kotak pasir. air dan papan putih. menulis perkataan dan ayat. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. bulatan dan segi. Latihan tulisan cantik dan kemas.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. dan jari membentuk garisan. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf.

.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis.  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.

  Latihan menyatakan fikiran atau pendapat. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru. .

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful