KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS

 Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3). Menekankan kepada aspek tulisan yang betul. kemas. dan mudah dibaca. .  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan. cantik.KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas.

Latihan menulis di kotak pasir. otot. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. Latihan tulisan cantik dan kemas. menulis perkataan dan ayat. Latihan menamakan gambar. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. dan jari membentuk garisan. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. udara. bulatan dan segi. air dan papan putih. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Latihan cara membentuk huruf. .

.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.

 Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan. .  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan.CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.   Latihan menyatakan fikiran atau pendapat.

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .