P. 1
Modul Pendekatan Dan Pedagogi

Modul Pendekatan Dan Pedagogi

4.71

|Views: 14,681|Likes:

More info:

Published by: ABDUL RAZAK BIN ISMAIL on Apr 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2015

pdf

text

original

1.

PENGENALAN

19

DRS. KHALID BIN JONIT
PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR

Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) adalah satu amalan
dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran
dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan diri, kebolehan,
bakat dan minat murid.

2.

Prinsip ABP

•Perkembangan domain kognitif, afektif dan psikomotor saling berkait dan

mempengaruhi antara satu samalian.

•Perkembangan berlaku mengikut urutan.

•Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza

•Perkembangan adalah berterusan

•Perkembangan adalah berperingkat-peringkat

•Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran

•Kanak-kanak adalah pelajar aktif

•Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak

•Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar

•Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran

•Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan kanak-kanak

2.1

Perkembangan domain kognitif, afektif dan psikomoto saling berkait dan
mempengaruhi antara satu sama lain.

Kanak-kanak berkembang dalam domain fizikal, sosial, emosi dan kognitif yang
saling berkitan antara satu sama lain. Perkembangan salah satu domain akan
mempengaruhi perkembangan dalam domain lain.

Implikasi
Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang menggalakkan
perkembangan murid secara optimum dan bermakna dalam semua domain.

2.2

Perkembangan berlaku mengikut urutan.

20

DRS. KHALID BIN JONIT
PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR

Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut urutan dengan diikuti oleh
kemahiran, pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya.

Implikasi
Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk
memupuk kemahiran, pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya.

2.3

Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza

Kanak-kanak adalah unik dan berbeza antara satu sama lain dari segi minat,
keperluan, kekuatan, personaliti, emosi, gaya pembelajaran, pengalaman dan
latar belakang keluarga. Guru harus menerima keadaan murid ini dan
menyediakan aktiviti yang sesuai sengan mereka.

Implikasi
Guru menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan
mereka.

2.4

Perkembangan adalah berterusan

Pengalaman di peringkat awal kanak-kanak akan memebri kesan kepada
perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka.

Implikasi
Guru harus peka akan pengalaman sedia aada murid, dan merancang aktiviti
yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran bermakna.

2.5

Perkembangan adalah berperingkat-peringkat.

Perkembangan kanak-kanak berlaku dalam konteks sosio budaya mengikut arah
yang lebih komplek.

Implikasi

21

DRS. KHALID BIN JONIT
PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR

Guru harus menyediakan aktiviti untuk murid meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran melalui pengalaman sebenar menggunakan pelbagai media seperti
membina, melkis, bermain peranan , berbual dan melakar.

2.6

Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran

Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran murid iaitu berlaku
dalam kontek sosio budaya keluarga yang berbeza, komuniti dan masyarakat
setempat yang saling berkaitan antara satu sama lain.

Implikasi
Guru harus mempelajari dan memahami sosi budaya yang memberi kesan
kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran muris tersebut serta
menyediakan aktiviti yang dapat menyuburkan potensi kanak-kanak ini ke
peringkat optima.

2.7

Kanak-kanak adalah pelajar aktif

Kanak-kanak adalah pelajar aktif dan memahami perekitaran dunia mereka
darpada pengalaman di rumah, di tadika dan dalam komuniti.

Implikasi
Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk
membantu murid memahami dunia mereka.

2.8

Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak

Konsep bermain sambil belajar adalah penting sebagai alat untuk meningkatkan
perkembangan sosial, emosi, rohani, dan kognitif seseorang kanak-kanak.

Implikasi
Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti
berasaskan konsep bermain sambil belajar untuk meningkatkan perkembangan
ke peringkat yang optimum.

22

DRS. KHALID BIN JONIT
PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR

2.9

Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar

Proses perkambangan kanak-kanak akan menjadi lebih cepat apabila mereka
diberi peluang untuk melatih kemahiran. Kemahiran-kemahiran yang baru atau
menjalankan aktiviti yang kebih mencabar.

Implikasi
Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan merangsang minda
murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajaran
mereka.

2.10Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran

Murid boleh menunjukkan pelbagai cara mengenai apa yang mereka tahu
daripada pengalaman pembelajaran mereka. Mereka menunjukkan pelbagai
gaya pembelajaran seperti visual, auditori atau kinestetik.

Implikasi
Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan
kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai.

2.11

Penglibatan Komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanak-
kanak

Perkembangan dan pemgalaman pembelajaran murid berlaku dengan baik
dalam kontek komuniti di mana mereka berasa selamat, dihargai dan keperluan
dipenuhi.

Implikasi
Guru haris memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan,
kesihatan dan keselamatan murid.

3. Penutup

23

DRS. KHALID BIN JONIT
PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR

Pelaksanaan ABP adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan
diri, kebolehan, kekuatan, keperluan, bakat dan minat di kalangan murid-murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->