SISTEM RANGKA

PEMBENTUKAN TULANG

. • Osteoblas yang matang dikenali sebagai osteosit.sel tulang • Tulang terdiri daripada sel tulang yang berfiber kolagen dan bahan matriks bermineral padat.(i) Sel . • Tulang terbentuk hasil daripada sel osteoblas yang merembeskan bahan matriks organik fiber-fiber untuk memerangkap mineral.

• Osteoblas lebih aktif ketika kita berusia muda manakala osteoklas pula aktif kepada mereka yang berumur. .• Osteoklas pula ialah sel-sel yang melarutkan mineral dalam tulang. • Osteoblas dan osteoklas akan bersamasama bertindak untuk mengubah ketumpatan dan bentuk tulang.

• Proses ini bermula ketika embrio berusia enam minggu dan berterusan sehingga dewasa. tulang-tulang rangka (tulang lembut) terbina daripada kartilej hialin.(ii) Osifikasi tulang • Ketika embrio. . • Tulang lembut ini kemudiannya membentuk tulang keras yang dihasilkan melalui proses osifikasi tulang.

.• Osteoblas menyaluti sepenuhnya model kartilej hialin dengan bahan matriks bermineral. • Osteoblas akan memendapkan bahan matriks bermineral dalam kartilej ini ke bahagian dalam tulang.Osteoblas beransuransur bertukar menjadi osteosit untuk membentuk tulang baru.

. kartilej yang terdapat pada bahagian dalam tulang akan menjadi keras. • Model kartilej hialin di bahagian dalam tulang akan dilarutkan oleh osteoklas untuk membentuk kaviti medulari.• Semasa proses ini berterusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful