SISTEM RANGKA

PEMBENTUKAN TULANG

(i) Sel . • Tulang terbentuk hasil daripada sel osteoblas yang merembeskan bahan matriks organik fiber-fiber untuk memerangkap mineral.sel tulang • Tulang terdiri daripada sel tulang yang berfiber kolagen dan bahan matriks bermineral padat. • Osteoblas yang matang dikenali sebagai osteosit. .

.• Osteoklas pula ialah sel-sel yang melarutkan mineral dalam tulang. • Osteoblas lebih aktif ketika kita berusia muda manakala osteoklas pula aktif kepada mereka yang berumur. • Osteoblas dan osteoklas akan bersamasama bertindak untuk mengubah ketumpatan dan bentuk tulang.

tulang-tulang rangka (tulang lembut) terbina daripada kartilej hialin.(ii) Osifikasi tulang • Ketika embrio. • Tulang lembut ini kemudiannya membentuk tulang keras yang dihasilkan melalui proses osifikasi tulang. . • Proses ini bermula ketika embrio berusia enam minggu dan berterusan sehingga dewasa.

• Osteoblas menyaluti sepenuhnya model kartilej hialin dengan bahan matriks bermineral. • Osteoblas akan memendapkan bahan matriks bermineral dalam kartilej ini ke bahagian dalam tulang.Osteoblas beransuransur bertukar menjadi osteosit untuk membentuk tulang baru. .

• Model kartilej hialin di bahagian dalam tulang akan dilarutkan oleh osteoklas untuk membentuk kaviti medulari. kartilej yang terdapat pada bahagian dalam tulang akan menjadi keras.• Semasa proses ini berterusan. .