SISTEM RANGKA

PEMBENTUKAN TULANG

.sel tulang • Tulang terdiri daripada sel tulang yang berfiber kolagen dan bahan matriks bermineral padat.(i) Sel . • Osteoblas yang matang dikenali sebagai osteosit. • Tulang terbentuk hasil daripada sel osteoblas yang merembeskan bahan matriks organik fiber-fiber untuk memerangkap mineral.

• Osteoblas dan osteoklas akan bersamasama bertindak untuk mengubah ketumpatan dan bentuk tulang. • Osteoblas lebih aktif ketika kita berusia muda manakala osteoklas pula aktif kepada mereka yang berumur.• Osteoklas pula ialah sel-sel yang melarutkan mineral dalam tulang. .

.(ii) Osifikasi tulang • Ketika embrio. • Proses ini bermula ketika embrio berusia enam minggu dan berterusan sehingga dewasa. tulang-tulang rangka (tulang lembut) terbina daripada kartilej hialin. • Tulang lembut ini kemudiannya membentuk tulang keras yang dihasilkan melalui proses osifikasi tulang.

• Osteoblas menyaluti sepenuhnya model kartilej hialin dengan bahan matriks bermineral. . • Osteoblas akan memendapkan bahan matriks bermineral dalam kartilej ini ke bahagian dalam tulang.Osteoblas beransuransur bertukar menjadi osteosit untuk membentuk tulang baru.

. kartilej yang terdapat pada bahagian dalam tulang akan menjadi keras.• Semasa proses ini berterusan. • Model kartilej hialin di bahagian dalam tulang akan dilarutkan oleh osteoklas untuk membentuk kaviti medulari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful