SISTEM RANGKA

PEMBENTUKAN TULANG

• Osteoblas yang matang dikenali sebagai osteosit. • Tulang terbentuk hasil daripada sel osteoblas yang merembeskan bahan matriks organik fiber-fiber untuk memerangkap mineral. .(i) Sel .sel tulang • Tulang terdiri daripada sel tulang yang berfiber kolagen dan bahan matriks bermineral padat.

• Osteoblas lebih aktif ketika kita berusia muda manakala osteoklas pula aktif kepada mereka yang berumur. • Osteoblas dan osteoklas akan bersamasama bertindak untuk mengubah ketumpatan dan bentuk tulang. .• Osteoklas pula ialah sel-sel yang melarutkan mineral dalam tulang.

• Tulang lembut ini kemudiannya membentuk tulang keras yang dihasilkan melalui proses osifikasi tulang. tulang-tulang rangka (tulang lembut) terbina daripada kartilej hialin. . • Proses ini bermula ketika embrio berusia enam minggu dan berterusan sehingga dewasa.(ii) Osifikasi tulang • Ketika embrio.

• Osteoblas akan memendapkan bahan matriks bermineral dalam kartilej ini ke bahagian dalam tulang.Osteoblas beransuransur bertukar menjadi osteosit untuk membentuk tulang baru.• Osteoblas menyaluti sepenuhnya model kartilej hialin dengan bahan matriks bermineral. .

• Semasa proses ini berterusan. • Model kartilej hialin di bahagian dalam tulang akan dilarutkan oleh osteoklas untuk membentuk kaviti medulari. kartilej yang terdapat pada bahagian dalam tulang akan menjadi keras. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful