SISTEM RANGKA

PEMBENTUKAN TULANG

sel tulang • Tulang terdiri daripada sel tulang yang berfiber kolagen dan bahan matriks bermineral padat. • Tulang terbentuk hasil daripada sel osteoblas yang merembeskan bahan matriks organik fiber-fiber untuk memerangkap mineral. • Osteoblas yang matang dikenali sebagai osteosit. .(i) Sel .

• Osteoblas lebih aktif ketika kita berusia muda manakala osteoklas pula aktif kepada mereka yang berumur.• Osteoklas pula ialah sel-sel yang melarutkan mineral dalam tulang. . • Osteoblas dan osteoklas akan bersamasama bertindak untuk mengubah ketumpatan dan bentuk tulang.

• Proses ini bermula ketika embrio berusia enam minggu dan berterusan sehingga dewasa. .(ii) Osifikasi tulang • Ketika embrio. • Tulang lembut ini kemudiannya membentuk tulang keras yang dihasilkan melalui proses osifikasi tulang. tulang-tulang rangka (tulang lembut) terbina daripada kartilej hialin.

• Osteoblas menyaluti sepenuhnya model kartilej hialin dengan bahan matriks bermineral.Osteoblas beransuransur bertukar menjadi osteosit untuk membentuk tulang baru. . • Osteoblas akan memendapkan bahan matriks bermineral dalam kartilej ini ke bahagian dalam tulang.

• Semasa proses ini berterusan. . kartilej yang terdapat pada bahagian dalam tulang akan menjadi keras. • Model kartilej hialin di bahagian dalam tulang akan dilarutkan oleh osteoklas untuk membentuk kaviti medulari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful