Pengenalan kepada pendidikan jasmani asas

neuromaskular.Pendidikan jasmani definisi Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor. Baley & Field (1976). Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. . sosial. kognitif dan afektif. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. iaitu psikomotor. Freeman (1977. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. emosional dan estetik. budaya. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. intelektual. dan pembangunan sikapsikap positif terhadap aktiviti fizikal [Jenny (1961) ] Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial [ William (1964)] Barrow (1971. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak. pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik. memperoleh pengetahuan.

Pembangunan fizikal atau organik    Pembangunan neurootot atau motor Pembangunan kognatif Pembangunan sosial. afektif. sikap.Konsep Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor. kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kecergasan. 1982) PJK bertujuan menjadikan pelajar sihat.(Roddick. kemahiran yg berhubung dengan kesihatan. . (Pettifor. Menjelaskan tugas mereka kepada masyarakat Mengetahui dan menghargai pencapaian peserta melalui penglibatan didalam program. 2005) PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yg menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yg menekankan pembentukan sikap. kecergasan dan rekreasi.pengetahuan .emosi dan afektif Memperolehi pengetahuan.cergas dan produktif dengan pemupukan nilai. Objektif Untuk memahami apa yang hendak dilakukan Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang nilai pendidikan jasmani iaitu sumbangannya terhadap masyarakat Membuat keputusan yang bermakna bila menghapi sesuatu isu dan masalah. kognitif. pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal. sosial dan emosi.

. kekuatan fizikal dan keupayaan organ-organ yang boleh mengawal pergerakan-pergerakan mengikut keperluan kegiatan. daya tahan. daya tahan otot. Latihan – cara latihan dijalankan akan mempengaruhi perlakuan. kekuatan otot. ketangkasan dan kelajuan. Mempertingkatkan kecergasan jasmani dengan membina daya tahan kardiovaskular. kelunturan badan. Prinsip-prinsip pembelajaran motor adalah seperti berikut: Kematangan fizikal/fisiologi – pelajar perlu mempunyai kekuatan. komponen-komponen kecergasan. Prinsip Kefahaman tentang konsep pembelajaran motor amat penting sebagai panduan untuk persedian pengajaran mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar. prinsip-prinsip latihan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi.Memahami konsep kecergasan jasmani. begitu juga dengan kemahiran yang berbeza memerlukan corak latihan yang berbeza.

PENGENALAN KEPADA PERGERAKAN ASAS .

Pergerakan asas LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR MANIPULATIF .

Berasa riang. kuasa ). masa. OBJEKTIF Meneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai-bagai bahagian tubuh badan. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. beban dan aliran. .Matlamat Memberi pendedahan dan latihan kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak. Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan. masa. Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi idea secara simbolik melalui pergerakan. Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang. Mendorong kanak-kanak untuk memahami pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan ( ruang. Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental kanak-kanak. seronok dan yakin melakukan pergerakan. Melakukan kemahiran motor dengan cara yang betul untuk menjaga postur yang baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful