Pengenalan kepada pendidikan jasmani asas

kognitif dan afektif. memperoleh pengetahuan. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak.Pendidikan jasmani definisi Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor. Freeman (1977. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. budaya. dan pembangunan sikapsikap positif terhadap aktiviti fizikal [Jenny (1961) ] Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial [ William (1964)] Barrow (1971. pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik. . Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. iaitu psikomotor. sosial. neuromaskular. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. Baley & Field (1976). satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. emosional dan estetik. intelektual. 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu.

cergas dan produktif dengan pemupukan nilai. kognitif. (Pettifor. Menjelaskan tugas mereka kepada masyarakat Mengetahui dan menghargai pencapaian peserta melalui penglibatan didalam program. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal. . 1982) PJK bertujuan menjadikan pelajar sihat. sosial dan emosi. kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kecergasan. pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian.Konsep Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor.emosi dan afektif Memperolehi pengetahuan. kemahiran yg berhubung dengan kesihatan. sikap.pengetahuan . Objektif Untuk memahami apa yang hendak dilakukan Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang nilai pendidikan jasmani iaitu sumbangannya terhadap masyarakat Membuat keputusan yang bermakna bila menghapi sesuatu isu dan masalah. Pembangunan fizikal atau organik    Pembangunan neurootot atau motor Pembangunan kognatif Pembangunan sosial.(Roddick. kecergasan dan rekreasi. 2005) PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yg menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yg menekankan pembentukan sikap. afektif.

daya tahan. . kelunturan badan. daya tahan otot. kekuatan otot. Prinsip Kefahaman tentang konsep pembelajaran motor amat penting sebagai panduan untuk persedian pengajaran mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar. prinsip-prinsip latihan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi. komponen-komponen kecergasan. Latihan – cara latihan dijalankan akan mempengaruhi perlakuan. kekuatan fizikal dan keupayaan organ-organ yang boleh mengawal pergerakan-pergerakan mengikut keperluan kegiatan. Mempertingkatkan kecergasan jasmani dengan membina daya tahan kardiovaskular. ketangkasan dan kelajuan.Memahami konsep kecergasan jasmani. Prinsip-prinsip pembelajaran motor adalah seperti berikut: Kematangan fizikal/fisiologi – pelajar perlu mempunyai kekuatan. begitu juga dengan kemahiran yang berbeza memerlukan corak latihan yang berbeza.

PENGENALAN KEPADA PERGERAKAN ASAS .

Pergerakan asas LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR MANIPULATIF .

Berasa riang. Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang. seronok dan yakin melakukan pergerakan. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental kanak-kanak. . Melakukan kemahiran motor dengan cara yang betul untuk menjaga postur yang baik. masa. kuasa ). Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. beban dan aliran.Matlamat Memberi pendedahan dan latihan kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak. masa. Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi idea secara simbolik melalui pergerakan. OBJEKTIF Meneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai-bagai bahagian tubuh badan. Mendorong kanak-kanak untuk memahami pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan ( ruang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful