Pengenalan kepada pendidikan jasmani asas

Freeman (1977. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal. 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. intelektual. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. sosial. . dan pembangunan sikapsikap positif terhadap aktiviti fizikal [Jenny (1961) ] Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial [ William (1964)] Barrow (1971. pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik.Pendidikan jasmani definisi Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor. kognitif dan afektif. satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. emosional dan estetik. budaya. memperoleh pengetahuan. neuromaskular. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. iaitu psikomotor. Baley & Field (1976).

. sikap. Objektif Untuk memahami apa yang hendak dilakukan Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang nilai pendidikan jasmani iaitu sumbangannya terhadap masyarakat Membuat keputusan yang bermakna bila menghapi sesuatu isu dan masalah.pengetahuan . kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kecergasan. kognitif. kemahiran yg berhubung dengan kesihatan. 2005) PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yg menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yg menekankan pembentukan sikap. Pembangunan fizikal atau organik    Pembangunan neurootot atau motor Pembangunan kognatif Pembangunan sosial. 1982) PJK bertujuan menjadikan pelajar sihat.Konsep Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor. pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal.(Roddick. sosial dan emosi. kecergasan dan rekreasi.emosi dan afektif Memperolehi pengetahuan.cergas dan produktif dengan pemupukan nilai. afektif. Menjelaskan tugas mereka kepada masyarakat Mengetahui dan menghargai pencapaian peserta melalui penglibatan didalam program. (Pettifor.

Prinsip-prinsip pembelajaran motor adalah seperti berikut: Kematangan fizikal/fisiologi – pelajar perlu mempunyai kekuatan. Mempertingkatkan kecergasan jasmani dengan membina daya tahan kardiovaskular. komponen-komponen kecergasan. kekuatan otot. kelunturan badan. ketangkasan dan kelajuan. kekuatan fizikal dan keupayaan organ-organ yang boleh mengawal pergerakan-pergerakan mengikut keperluan kegiatan. prinsip-prinsip latihan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi. Latihan – cara latihan dijalankan akan mempengaruhi perlakuan. daya tahan otot. Prinsip Kefahaman tentang konsep pembelajaran motor amat penting sebagai panduan untuk persedian pengajaran mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar. .Memahami konsep kecergasan jasmani. daya tahan. begitu juga dengan kemahiran yang berbeza memerlukan corak latihan yang berbeza.

PENGENALAN KEPADA PERGERAKAN ASAS .

Pergerakan asas LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR MANIPULATIF .

. Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang. Berasa riang. kuasa ). masa. OBJEKTIF Meneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai-bagai bahagian tubuh badan. Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian.Matlamat Memberi pendedahan dan latihan kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak. Melakukan kemahiran motor dengan cara yang betul untuk menjaga postur yang baik. Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi idea secara simbolik melalui pergerakan. seronok dan yakin melakukan pergerakan. Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental kanak-kanak. beban dan aliran. Mendorong kanak-kanak untuk memahami pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan ( ruang. masa. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful