Pengenalan kepada pendidikan jasmani asas

pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik. Freeman (1977. budaya. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. dan pembangunan sikapsikap positif terhadap aktiviti fizikal [Jenny (1961) ] Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial [ William (1964)] Barrow (1971. emosional dan estetik. iaitu psikomotor. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. kognitif dan afektif. neuromaskular. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. sosial. satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. intelektual. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak. Baley & Field (1976). . Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal.Pendidikan jasmani definisi Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor. memperoleh pengetahuan.

kecergasan dan rekreasi. . Menjelaskan tugas mereka kepada masyarakat Mengetahui dan menghargai pencapaian peserta melalui penglibatan didalam program. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal.cergas dan produktif dengan pemupukan nilai. afektif. kognitif. sikap. sosial dan emosi. pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian.(Roddick. 1982) PJK bertujuan menjadikan pelajar sihat.Konsep Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor. Pembangunan fizikal atau organik    Pembangunan neurootot atau motor Pembangunan kognatif Pembangunan sosial. 2005) PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yg menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yg menekankan pembentukan sikap. kemahiran yg berhubung dengan kesihatan.pengetahuan . Objektif Untuk memahami apa yang hendak dilakukan Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang nilai pendidikan jasmani iaitu sumbangannya terhadap masyarakat Membuat keputusan yang bermakna bila menghapi sesuatu isu dan masalah.emosi dan afektif Memperolehi pengetahuan. kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kecergasan. (Pettifor.

prinsip-prinsip latihan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi. kekuatan fizikal dan keupayaan organ-organ yang boleh mengawal pergerakan-pergerakan mengikut keperluan kegiatan.Memahami konsep kecergasan jasmani. kekuatan otot. Mempertingkatkan kecergasan jasmani dengan membina daya tahan kardiovaskular. ketangkasan dan kelajuan. begitu juga dengan kemahiran yang berbeza memerlukan corak latihan yang berbeza. daya tahan. kelunturan badan. daya tahan otot. komponen-komponen kecergasan. Latihan – cara latihan dijalankan akan mempengaruhi perlakuan. . Prinsip-prinsip pembelajaran motor adalah seperti berikut: Kematangan fizikal/fisiologi – pelajar perlu mempunyai kekuatan. Prinsip Kefahaman tentang konsep pembelajaran motor amat penting sebagai panduan untuk persedian pengajaran mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar.

PENGENALAN KEPADA PERGERAKAN ASAS .

Pergerakan asas LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR MANIPULATIF .

Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang. Mendorong kanak-kanak untuk memahami pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan ( ruang. masa. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental kanak-kanak. Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan.Matlamat Memberi pendedahan dan latihan kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak. Melakukan kemahiran motor dengan cara yang betul untuk menjaga postur yang baik. beban dan aliran. OBJEKTIF Meneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai-bagai bahagian tubuh badan. kuasa ). Berasa riang. masa. Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi idea secara simbolik melalui pergerakan. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. . Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. seronok dan yakin melakukan pergerakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful