Pengenalan kepada pendidikan jasmani asas

Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. memperoleh pengetahuan. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. budaya. kognitif dan afektif. emosional dan estetik. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak.Pendidikan jasmani definisi Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor. satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. neuromaskular. iaitu psikomotor. 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. Freeman (1977. dan pembangunan sikapsikap positif terhadap aktiviti fizikal [Jenny (1961) ] Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial [ William (1964)] Barrow (1971. pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. sosial. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal. intelektual. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. . Baley & Field (1976).

Konsep Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor. Pembangunan fizikal atau organik    Pembangunan neurootot atau motor Pembangunan kognatif Pembangunan sosial. sikap. kemahiran yg berhubung dengan kesihatan. 1982) PJK bertujuan menjadikan pelajar sihat.emosi dan afektif Memperolehi pengetahuan. kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kecergasan.(Roddick. kognitif. 2005) PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yg menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yg menekankan pembentukan sikap. pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal. Objektif Untuk memahami apa yang hendak dilakukan Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang nilai pendidikan jasmani iaitu sumbangannya terhadap masyarakat Membuat keputusan yang bermakna bila menghapi sesuatu isu dan masalah. sosial dan emosi. afektif. kecergasan dan rekreasi.pengetahuan . (Pettifor. .cergas dan produktif dengan pemupukan nilai. Menjelaskan tugas mereka kepada masyarakat Mengetahui dan menghargai pencapaian peserta melalui penglibatan didalam program.

daya tahan otot. kekuatan fizikal dan keupayaan organ-organ yang boleh mengawal pergerakan-pergerakan mengikut keperluan kegiatan. Latihan – cara latihan dijalankan akan mempengaruhi perlakuan. komponen-komponen kecergasan.Memahami konsep kecergasan jasmani. . daya tahan. ketangkasan dan kelajuan. Prinsip-prinsip pembelajaran motor adalah seperti berikut: Kematangan fizikal/fisiologi – pelajar perlu mempunyai kekuatan. begitu juga dengan kemahiran yang berbeza memerlukan corak latihan yang berbeza. kekuatan otot. Mempertingkatkan kecergasan jasmani dengan membina daya tahan kardiovaskular. kelunturan badan. prinsip-prinsip latihan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi. Prinsip Kefahaman tentang konsep pembelajaran motor amat penting sebagai panduan untuk persedian pengajaran mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar.

PENGENALAN KEPADA PERGERAKAN ASAS .

Pergerakan asas LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR MANIPULATIF .

masa. kuasa ). beban dan aliran. Melakukan kemahiran motor dengan cara yang betul untuk menjaga postur yang baik. . Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan.Matlamat Memberi pendedahan dan latihan kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak. Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. masa. OBJEKTIF Meneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai-bagai bahagian tubuh badan. Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang. Mendorong kanak-kanak untuk memahami pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan ( ruang. seronok dan yakin melakukan pergerakan. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental kanak-kanak. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Berasa riang. Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi idea secara simbolik melalui pergerakan.