Pengenalan kepada pendidikan jasmani asas

Baley & Field (1976). Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal. intelektual. 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. kognitif dan afektif. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak. satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik. emosional dan estetik. neuromaskular.Pendidikan jasmani definisi Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor. . iaitu psikomotor. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. memperoleh pengetahuan. Freeman (1977. sosial. dan pembangunan sikapsikap positif terhadap aktiviti fizikal [Jenny (1961) ] Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial [ William (1964)] Barrow (1971. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. budaya.

pengetahuan .(Roddick.cergas dan produktif dengan pemupukan nilai. Menjelaskan tugas mereka kepada masyarakat Mengetahui dan menghargai pencapaian peserta melalui penglibatan didalam program. 2005) PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yg menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yg menekankan pembentukan sikap. Pembangunan fizikal atau organik    Pembangunan neurootot atau motor Pembangunan kognatif Pembangunan sosial. 1982) PJK bertujuan menjadikan pelajar sihat. afektif. sosial dan emosi.Konsep Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor.emosi dan afektif Memperolehi pengetahuan. kecergasan dan rekreasi. pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal. kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kecergasan. . (Pettifor. kemahiran yg berhubung dengan kesihatan. Objektif Untuk memahami apa yang hendak dilakukan Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang nilai pendidikan jasmani iaitu sumbangannya terhadap masyarakat Membuat keputusan yang bermakna bila menghapi sesuatu isu dan masalah. sikap. kognitif.

. Mempertingkatkan kecergasan jasmani dengan membina daya tahan kardiovaskular. begitu juga dengan kemahiran yang berbeza memerlukan corak latihan yang berbeza.Memahami konsep kecergasan jasmani. kekuatan otot. Prinsip-prinsip pembelajaran motor adalah seperti berikut: Kematangan fizikal/fisiologi – pelajar perlu mempunyai kekuatan. prinsip-prinsip latihan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi. kelunturan badan. daya tahan otot. kekuatan fizikal dan keupayaan organ-organ yang boleh mengawal pergerakan-pergerakan mengikut keperluan kegiatan. Latihan – cara latihan dijalankan akan mempengaruhi perlakuan. Prinsip Kefahaman tentang konsep pembelajaran motor amat penting sebagai panduan untuk persedian pengajaran mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar. komponen-komponen kecergasan. ketangkasan dan kelajuan. daya tahan.

PENGENALAN KEPADA PERGERAKAN ASAS .

Pergerakan asas LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR MANIPULATIF .

seronok dan yakin melakukan pergerakan. . Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Berasa riang. Melakukan kemahiran motor dengan cara yang betul untuk menjaga postur yang baik. kuasa ). Mendorong kanak-kanak untuk memahami pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan ( ruang. beban dan aliran. Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan.Matlamat Memberi pendedahan dan latihan kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak. masa. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental kanak-kanak. Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi idea secara simbolik melalui pergerakan. OBJEKTIF Meneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai-bagai bahagian tubuh badan. Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang. masa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful