P. 1
Topik1 Kurikulum Mata Pelajaran KH

Topik1 Kurikulum Mata Pelajaran KH

|Views: 6|Likes:
Published by Azuraziz
modul khsr kurikulum
modul khsr kurikulum

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Azuraziz on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

Topik 1

Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Kod Kursus : RBT 3117

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup

1

mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 2 . Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan.1. Mata pelajaran ini membantu kita untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui pengetahuan dan penguasaan kemahiran praktis serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. bekerjasama. Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) Pengenalan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang diajar kepada murid Tahap II. bertanggungjawab dan berdisiplin. mengubah suai. Dari segi perkembangan individu.0. Melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. Selain itu kita juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. bekerja secara bersistematik. Mata pelajaran ini juga dapat memberi kesedaran kepada murid tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang yang berasaskan kejuruteraan. reka bentuk dan perniagaan. kemahiran praktis berasaskan reka bentuk dan teknologi serta keusahawanan didedahkan kepada murid melalui mata pelajaran ini. kita dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan. Oleh itu usaha yang dibuat melalui pendidikan adalah untuk membolehkan kita peka terhadap perkembangan teknologi dan berupaya menangani cabaran. Sebagai langkah awal bagi melahirkan masyarakat yang cenderung ke arah ini. Pembentukan masyarakat yang berorientasikan teknologi dan keusahawanan adalah selaras dengan hasrat negara dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi yang pesat pada masa ini. mereka cipta. Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba.

Topik ini menerangkan tentang kandungan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 1. 5 dan 6 Adalah Sama (a) Kemahiran Teknologi. Semua ini akan menyumbang kepada hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kecenderungan Mereka Cipta. KURIKULUM KHSR Sukatan Pelajaran KHSR menerangkan tentang matlamat.1. Sukatan pelajaran ini menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. organisasi kandungan dan huraian sukatan.1 Matlamat: Matlamat Tahun 4. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 3 . 5 dan 6.1. Semangat Keusahawanan Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri. mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap budaya kerja yang baik. objektif.perkembangan intelek mereka. Selain itu anda akan didedahkan beberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun 4. 1. Ia akan dapat membantu anda memahami dan menguasai kemahiran pedagogi di samping kemahiran mengurus bahan dan alat untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran KHSR. objektif dan organisasi kandungan. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Murid juga berpeluang menjalankan simulasi aktiviti jual beli. Topik ini juga memberi peluang kepada anda mengkaji dan menghayati kepentingan mata pelajaran ini yang dihuraikan melalui sub-topik matlamat.

(vi) Mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari. (v) Memilih alatan. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak.1. (iii) Membuka dan memasang produk untuk mengenalpasti fungsi komponen.membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. dengan menambah elemen Kreativiti dan Reka Cipta.2 Objektif (a) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid: (i) Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan. (b) Perubahan Kandungan Dari segi kandungan. dan inventif. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. Nilai murni. beberapa topik dalam sukatan pelajaran KHSR telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. Terdapat dua bidang dalam sukatan pelajaran KHSR iaitu bidang Reka Bentuk dan Teknologi dan Perniagaan dan Keusahawanan. (ii) Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk. kreatif. 1. (iv) Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus. (vii) Menghasilkan projek elektrik. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 4 . (ix) Menghasilkan tanaman hiasan. (viii) Menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya.

(ii) Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. (iv) Menyenggara bahagian bangunan. (b) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 adalah untuk membolehkan murid: (i) Mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang.(x) Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual. (vi) Menghasilkan projek ikan hiasan. (ix) Mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang. (xii) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (xi) Merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan. (xiii) Mengira harga jualan dan untung. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 5 . (xi) Merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak. (vii) Mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. (xii) Menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik. (xiv) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (v) Mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara. (x) Menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. (viii) Merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan.

(iv) Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. (ix) Mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil.1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagi tahun 4.1. (xiii) Mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan. 1. (xii) Menyusun atur barang untuk persediaan jualan. (x) Mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen (xi) Mereka bentuk dan menghasilkan catalog untuk mempromosi barang.(c) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 6 adalah untuk membolehkan murid (i) Menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. (vi) Mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran. (v) Mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. (viii) Menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik.3 Kandungan Sukatan Pelajaran Jadual 1. 5 dan 6. (vii) Memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam. (xiv) Mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. (ii) Mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 6 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 7 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 9 .

4 KAEDAH PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN Subtopik ini akan membincangkan beberapa kaedah proses pengajaran dan pembelajaran.1.  Tiada jawapan yang betul atau salah. (a) Sumbangsaran  Tujuan kaedah ini ialah untuk merangsang murid mengambil bahagian dalam perbincangan. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 10 .  Kaedah ini biasa dijalankan pada permulaan kelas amali dan dalam kelas teori.  Pelajar memberi maklumat kepada guru.

Ia juga memerlukan persediaan yang rapi supaya amali dapat dijalankan dengan berkesan. Murid dapat pengalaman sebenar menjalankan aktiviti. Selain daripada itu. ia memerlukan peralatan dan bahan yang mencukupi.(b) Amali Kaedah ini bertujuan supaya murid menjalankan aktiviti sebenar. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 11 . Ia memerlukan peruntukan masa yang panjang.

 Tunjuk cara dijalankan dalam kumpulan yang kecil.  Pelajar perlu menjalankan aktiviti yang sama selepas tunjuk cara untuk melihat keberkesanan tunjuk cara.  Murid dipanggil rapat dengaan guru untuk memerhatikan tunjuk cara yang dijalankan. tetapi guru juga boleh mendapatkan bantuan dari orang yang pakar atau pelajar sendiri yang berkebolehan dalam aktiviti yang dijalankan.(c) Tunjuk cara Tunjuk cara biasanya dilakukan oleh guru sendiri. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 12 . Persediaan rapi perlu diberi perhatian sebelum menjalankan tunjuk cara.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 13 .  Guru perlu menyediakan panduan atau senarai semak sebelum murid menjalankan kajian.(d) Kajian  Kaedah ini dijalankan di luar bilik darjah.  Murid menggunakan senarai semak untuk mendapatkan jawapan atau maklumat.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 14 .

(iii) Guru perlu memantau pelajar semasa aktiviti dijalankan untuk mendapat ketepatan Maklumat. (ii) Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan terperinci untuk mendapatkan jawapan / maklumat. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 15 .(e) Uji Kaji (i) Kaedah ini dijalankan di dalam makmal atau bengkel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->