P. 1
Topik1 Kurikulum Mata Pelajaran KH

Topik1 Kurikulum Mata Pelajaran KH

|Views: 6|Likes:
Published by Azuraziz
modul khsr kurikulum
modul khsr kurikulum

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Azuraziz on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

Topik 1

Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Kod Kursus : RBT 3117

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup

1

Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba. kemahiran praktis berasaskan reka bentuk dan teknologi serta keusahawanan didedahkan kepada murid melalui mata pelajaran ini. Dari segi perkembangan individu. bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. bertanggungjawab dan berdisiplin. reka bentuk dan perniagaan. mereka cipta. Pembentukan masyarakat yang berorientasikan teknologi dan keusahawanan adalah selaras dengan hasrat negara dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi yang pesat pada masa ini. Oleh itu usaha yang dibuat melalui pendidikan adalah untuk membolehkan kita peka terhadap perkembangan teknologi dan berupaya menangani cabaran. Mata pelajaran ini juga dapat memberi kesedaran kepada murid tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang yang berasaskan kejuruteraan. mengubah suai.1. bekerjasama. Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan. Melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) Pengenalan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang diajar kepada murid Tahap II. Mata pelajaran ini membantu kita untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui pengetahuan dan penguasaan kemahiran praktis serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. kita dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan. Selain itu kita juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. Sebagai langkah awal bagi melahirkan masyarakat yang cenderung ke arah ini. mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 2 .0. bekerja secara bersistematik.

Semangat Keusahawanan Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri.1 Matlamat: Matlamat Tahun 4. mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap budaya kerja yang baik. 5 dan 6. Selain itu anda akan didedahkan beberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun 4. objektif.perkembangan intelek mereka. Semua ini akan menyumbang kepada hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kecenderungan Mereka Cipta. organisasi kandungan dan huraian sukatan. 1. Topik ini menerangkan tentang kandungan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Murid juga berpeluang menjalankan simulasi aktiviti jual beli. 5 dan 6 Adalah Sama (a) Kemahiran Teknologi. KURIKULUM KHSR Sukatan Pelajaran KHSR menerangkan tentang matlamat. Ia akan dapat membantu anda memahami dan menguasai kemahiran pedagogi di samping kemahiran mengurus bahan dan alat untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran KHSR. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 3 . 1. Sukatan pelajaran ini menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi.1. objektif dan organisasi kandungan. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Topik ini juga memberi peluang kepada anda mengkaji dan menghayati kepentingan mata pelajaran ini yang dihuraikan melalui sub-topik matlamat.1.

(b) Perubahan Kandungan Dari segi kandungan. (iii) Membuka dan memasang produk untuk mengenalpasti fungsi komponen. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus. dan inventif.membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. 1. (viii) Menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya. (v) Memilih alatan. (vii) Menghasilkan projek elektrik. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak.2 Objektif (a) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid: (i) Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. beberapa topik dalam sukatan pelajaran KHSR telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. (iv) Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. (ii) Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk. kreatif. (vi) Mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 4 . sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan. dengan menambah elemen Kreativiti dan Reka Cipta.1. (ix) Menghasilkan tanaman hiasan. Terdapat dua bidang dalam sukatan pelajaran KHSR iaitu bidang Reka Bentuk dan Teknologi dan Perniagaan dan Keusahawanan. Nilai murni.

(vi) Menghasilkan projek ikan hiasan. (xiv) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. (v) Mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara. (xii) Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 5 . (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. (xi) Merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak. (x) Menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. (ix) Mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang. (b) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 adalah untuk membolehkan murid: (i) Mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang. (ii) Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. (iv) Menyenggara bahagian bangunan. (vii) Mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. (xi) Merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan. (xiii) Mengira harga jualan dan untung. (viii) Merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. (xii) Menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik.(x) Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual.

(iv) Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. (v) Mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. (xiii) Mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan.1.3 Kandungan Sukatan Pelajaran Jadual 1. (ii) Mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek. (vii) Memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam.1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagi tahun 4. (vi) Mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran. 1. (xii) Menyusun atur barang untuk persediaan jualan. (x) Mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen (xi) Mereka bentuk dan menghasilkan catalog untuk mempromosi barang. (iii) Mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik.(c) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 6 adalah untuk membolehkan murid (i) Menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. 5 dan 6. (ix) Mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil. (viii) Menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 6 . (xiv) Mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik.

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 7 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 9 .

1.  Pelajar memberi maklumat kepada guru. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 10 .  Tiada jawapan yang betul atau salah.4 KAEDAH PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN Subtopik ini akan membincangkan beberapa kaedah proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Sumbangsaran  Tujuan kaedah ini ialah untuk merangsang murid mengambil bahagian dalam perbincangan.  Kaedah ini biasa dijalankan pada permulaan kelas amali dan dalam kelas teori.

Murid dapat pengalaman sebenar menjalankan aktiviti. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 11 .(b) Amali Kaedah ini bertujuan supaya murid menjalankan aktiviti sebenar. Ia memerlukan peruntukan masa yang panjang. Ia juga memerlukan persediaan yang rapi supaya amali dapat dijalankan dengan berkesan. ia memerlukan peralatan dan bahan yang mencukupi. Selain daripada itu.

 Tunjuk cara dijalankan dalam kumpulan yang kecil. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 12 . Persediaan rapi perlu diberi perhatian sebelum menjalankan tunjuk cara.(c) Tunjuk cara Tunjuk cara biasanya dilakukan oleh guru sendiri.  Murid dipanggil rapat dengaan guru untuk memerhatikan tunjuk cara yang dijalankan.  Pelajar perlu menjalankan aktiviti yang sama selepas tunjuk cara untuk melihat keberkesanan tunjuk cara. tetapi guru juga boleh mendapatkan bantuan dari orang yang pakar atau pelajar sendiri yang berkebolehan dalam aktiviti yang dijalankan.

(d) Kajian  Kaedah ini dijalankan di luar bilik darjah.  Murid menggunakan senarai semak untuk mendapatkan jawapan atau maklumat.  Guru perlu menyediakan panduan atau senarai semak sebelum murid menjalankan kajian. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 13 .

RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 14 .

(e) Uji Kaji (i) Kaedah ini dijalankan di dalam makmal atau bengkel. (iii) Guru perlu memantau pelajar semasa aktiviti dijalankan untuk mendapat ketepatan Maklumat. (ii) Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan terperinci untuk mendapatkan jawapan / maklumat. RBT3117 Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->