Tajuk Umum Tugasan TAJUK 8.

2 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 bab 5) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah,akhbar ,majalah,risalah,internet dan lain-lain. II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

( 20 M) 30 Markah Menganalisis aspek-aspek penting kandungan Piagam Madinah dengan Perlembagaan Malaysia 3. 2.Tema/Tajuk : Soalan : 8. Konsep Hijrah. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. 15 Markah . Peringkatan. Aspek-aspek penting Piagam Madinah. i. ( 5 M) iii.tujuan dan kepentingan Hijrah. Jelaskan kandungan Piagam Madinah . Konsep Hijrah dan kepentingannya. Isi dan Huraian Memahami konsep dan tujuan hijrah Huraikan konsep . Format Pengenalan Aspek Perincian Markah Penuh 5 Markah Memahami latar 1.2 Bab 5 Tingkatan 4 Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini. Sebab dan tujuan Hijrah . (5 M) ii.Pengenalan belakang kerajaan Islam Jelaskan latar belakang Madinah negara kota Madinah di Tanah Arab sebelum kedatangan Islam. Kepentingan Hijrah.

Cabaran dan langkah: i) Jelaskan cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian negara . Berdasarkan pemerhatian anda. Kejayaan Malaysia. Atau Mengaplikasika n hubungkait Piagam Madinah dengan Perlembagaan Malaysia Menilai kejayaan Negara Malaysia menerusi perpaduan kaum. 10 Markah Format Aspek Mencipta/Menja na idea menjadikan Malaysia ke arah keamanaan dan keharmonian negara Perincian 6. Cadangakan langkah-langkah untuk menjayakan konsep IMalaysia.Mengaplikasika n matlamat Malaysia ke arah menjayakan konsep IMalaysia. Atau Hubungkaitkan kandungan Piagam Madinah dengan situasi negara kita pada hari ini. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara menerusi perpaduan kaum. (5M) ii) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. 10 Markah 5. Nilai-nilai daripada aspek perpaduan kaum Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperolehi daripada perpaduan kaum Markah Penuh 10 Markah Menghayati Nilai-nilai murni /iktibar daripada aspek perpaduan kaum 10 Markah . 4. ( 5M) 7. Langkah-langkah ke arah menjayakan konsep 1Malaysia masyarakat Malaysia.

5 Markah Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 Bab 5 Tema/Tajuk : Soalan : Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini. Bincangkan Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan /Latar belakang Kota Madinah -Yathrib -bandar bercahaya -Hijaz -Utara Makkah -Pusat perdagangan Markah 5 markah 8.2 Bab 5 Tingkatan 4 .Bangsa dan Negara Harapan untuk perpaduan kaum di Malaysia yang lebih cemerlang.Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8.Rumusan Pengetahuan yang diperoleh iktibar kepada diri.

Nabi Muhammad s.masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing -Perlembagaan Malaysia turut memberikan konsep kebebasan beragama -Perlembagaan Malaysia menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi -Perlembagaan Madinah.a. -Perlembagaan Madinah .w.a.2 -Strategik -di tengah-tengah perjalanan antara Makkah dan Syam -Nasrani -Yahudi -Arab -Aus /Khazraj -Bani Qainuqa/Nadir/Quraizah -Kurang aman -Pergeseran suku Arab -Penguasaan ekonomi Yahudi -Ditadbir oleh kerajaan Arab Saudi i) Konsep Hijrah ( 5 markah ) -berpindah -perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain -perpindahan orang Islam -dari Kota Makkah ke Madinah -Memperkukuh kedudukan Islam -Strategi menyebarkan Islam -Perjuangan -Menegakkan kebenaran -Meninggalakkan keburukan/kejahatan -Semangat ingin berubah -Perubahan sikap -Perubahan cara berfikir -Perubahan tingkah laku ii) Tujuan .hakim adalah orang yang dilantik Yang Dipertuan Agong -Perlembagaan Madinah dibentuk sebelum pembentukan Madinah. -Perlembagaan Malaysia dibentuk sebelum merdeka. masyarakat Madinah 15 markah .w adalah sebagai hakim yang menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dengan orang bukan Islam -Di Malaysia .dilantik sebagai pemimpin di Madinah -Perdana Menteri dipilih melalui sistem pilihanraya .(MS 121) ( 5 markah ) iii)Kepentingan – (Ms 122.124) ( kepentingan ) 30 markah 3 -Nabi Muhammad s.

undang-undang sivil menjadi teras tetapi undang-undang syariah juga digunakan untuk orang-orang Islam -Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara -Kerjasama antara masyarakat Malaysia juga turut dituntut memajukan ekonomi negara -Di Madinah. (mana-mana yang munasabah ) . -Semua rakyat Malaysia dikehendaki bekerjasama mempertahankan negara daripada ancaman luar (RELA. rakyat diberi pilihan mengamalkan sistem ekonomi yang bebas riba -Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar.Wataniah) -Keselamatan orang bukan Islam ( khususnya Yahudi) terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah -Keselamatan warganegara dan warga asing yang berada di Malaysia terjamin mereka mematuhi undangundang dan perlembagaan Malaysia.unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan -Di Malaysia.dianggap sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara. -Perlembagaan Malaysia menetapkan warganegara Malaysia sebagai rakyat negara Malaysia -Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri -Masyarakat Malaysia digalakkan bersatupadu dan bekerjasama -Piagam Madinah undang-undnag Islam digunapakai secara menyeluruh tetapi peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam -Di Malaysia .

-Kestabilan politik -Kemajuan pendidikan -Kebebasan beragama -Kebebasan mengamalkan kebudayaan pelbagai kaum (Mana-mana yang munasabah) 10 markah 6.Mengukuhkan perpaduan rakyat - Merealisasikan Wawasan 2020 Merealsasikan Falsafah Pendidikan Negara Meningkatkan mutu pendidikan MBMBI Menghayati Rukun Negara Menghayati Perlembagaan Malaysia Pendidikan sepanjang hayat Mengukuhkan jati diri Menerapkan integriti Memperkasakan sekolah wawasan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Menghormati agama lain Menjadikan minda rakyat kelas pertama Mana-mana jawapan yang munasabah 15 markah 5. Kejayaan Malaysia.4.Cabaran dan langkah: Cabaran : -Masalah perpaduan -Persaingan ekonomi dunia -Kekurangan tenaga mahir -Masalah kemiskinan -Ancaman dadah -Penyalahgunaan laman sesawang -Kemasukan orang asing -Ancaman liberalisme Barat -Keruntuhan akhlak Langkah : -Memperkukuhkan perpaduan rakyat -Meningkatkan kerjasama _Mengamalkan toleransi -Hormat-menghormati -Menjayakan konsep 1Malaysia (Mana-mana yang munasabah) 5 markah 5 markah 7. Langkah-langkah ke arah menjayakan konsep 1Malaysia masyarakat Malaysia. . Nilai-nilai daripada aspek perpaduan kaum -Memanfaatkan kurniaan Tuhan -Mengekalkan tradisi -Berani menghadapi cabaran -Bersatupadu 10 markah .

-Bekerjasama -Hormat-menghormati -Toleransi -Jatidiri -Berdaya saing -Berani mempertahankan negara -Menghormati lambing negara -Bangga sebagai rakyat Malaysia (mana-mana yang munasabah) 8.Iktibar -Pengetahuan yang diperoleh -Kepada diri.bangsa dan Negara -Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang. 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful