Khamdan Syakirin , Khamdan Naimin , Khamdan Yuwafi Niamahu wayukafi mazidah

Ya Robbana lakal khamdu kama yanbaghi lijalali wajhika waadzimi sultonik


Ya Allah, segala puji hanya bagimu , kemuliaan hanya milikmu , keagungan hanya milikmu
Engkau yang hamparkan bumi , Engkau yang membuat matahari bersinar , Engkau yang membuat rembulan bercahaya , Engkau yang
membuat kami hidup

Ya Allah , Tuhan Yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa kami , dosa kedua orang tua kami , dosa guru guru kami dan dosa para pemimpin kami
Berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya , Atas didikan mereka pada kami dan
Pahala yang besar , Atas kesayangan yang mereka limpahkan pada kami ,
Peliharalah mereka , Sebagaimana mereka memelihara kami

Ya Allah ,
Berilah cahaya terang dalam hati kami , telinga kami dan penglihatan kami
Sehingga kami bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah
Berilah kami kekuatan , kemampuan untuk bisa melaksanakannya

Ya Allah
Kami bersyukur , kehadiratmu , atas izinmu , kami , Keluraga kami , Orang Tua kami , Saudara kami , dapat berkumpul mengikuti anjuran
RosulMu , untuk menyambung dan memper-erat tali silaturrahmi , semoga dengan silaturrahmi yang kami lakukan ini dapat
mendatangkan rahmat dan hidayahMu , dapat memberikan barokah diantara kami ,dapat memberikan kelancaran , kelapangan , dan
kemudahan dalam urusan kami , dapat mendatangkan kemudahan mendapatkan rizki yang barokah , dapat memperpanjang umur dan
kesehatan kami yang barokah

Untuk itu
Ya Allah
Berilah kesehatan pada kami , keluarga kami , anak anak kami , saudara kami dan kedua orang tua kami
sehingga kami bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar dan lancar
Berilah kami tambahan ilmu pengetahuan yang manfaat
Dan kelapangan rizki yang khalal , baik dan barokah


Ya Allah ,
Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akherat

Sesungguhnya Engkaulah
yang memiliki Karunia Maha Agung,
serta anugerah yang tak berakhir dan
Engkaulah yang Maha Pengasih Diantara semua pengasih.
Untuk itu ya Allah ridhoilah kami dan perkenankanlah do’a kami

!.`,´¸ !..¹L !´..±.¦ ¿¸|´¸ `¸l ¯¸¸±-. !´.l !..>¯¸.´¸ _·¡>´.l ´_¸. ´_,¸¸¸..>l¦
!.`,´¸ ¸ !..¸>¦¡. ¿¸| !´.,¸.· ¸¦ !.!L>¦ !.`,´¸ ¸´¸ ¯_¸.`>. !´.,ls ¦¸.¸| !.´ .«.l.> _ls _¸¸¦ _¸. !´.¸l¯,· !´.`,´¸ ¸´¸ !.l¸´.>. !. ¸ «·!L
!.l .¸«¸, ¸s¦´¸ !.s ¯¸¸±s¦´¸ !.l !´..>¯¸¦´¸ ¸.¦ !´.l¯¡. !.¯¸´..!· _ls ¸,¯¡1l¦ _¸¸¸¸±.÷l¦
!.`,´¸ ¸ _¸¸. !.,¡l· .-, :¸| !..,.> `¸>´¸ !´.l _¸. ,. «.>´¸ ,.¸| ¸.¦ ´,!>´¡l¦
!.`,´¸ !.¸.¦´, _¸· !´,.´.l¦ «´..> _¸·´¸ ¸:¸¸>¸¦ «´..> !.¸·´¸ ´,¦.s ¸¸!.l¦
´_.>¯,. ,¸,´¸ ¸,´¸ ¸:¸¸-l¦ !´.- _¡±¸., '¡.l.´¸ _ls _,¸l.¯¸.l¦ ..>'¦´¸ ¸< ¸,´¸ _,¸.l.-l¦