JADUAL KETIGA

(Subperaturan 7(1)) PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH, PENYIMPANAN DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID BELAJAR DI SEKOLAH) 1998 PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA Pengarah Pelajaran Negeri : DAERAH DUNGUN Nama dan alamat sekolah : SK SERI PAKA, 23100 PAKA, TERENGGANU BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Murid : UMI NAJATTUL NASUHA BINTI AZMAN Jantina : PEREMPUAN Tarikh Lahir : 05/02/2001 Bangsa : MELAYU Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) : Nama Biasiswa : Tiada Jumlah Biasiswa : Tiada setahun No. Kad Pengenalan/ Surat Beranak : AS 92709

Tahun Terakhir/ Tingkatan Tertinggi : 5 AR BUKHARI Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) : Tiada
* Kelulusan

9.

UPSR : Tiada PMR : Tiada SPM : Tiada

* Sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan .

10. Nama ibu/ bapa/ penjaga : ROFEAH BINTI AWANG 11. Alamat ibu/ bapa/ penjaga : LOT 3729 LORONG 2, KG. LIMBONG PAKA, 23100,DUNGUN 12. Alamat surat menyurat (jika lain dari no. 11) SDA SDA

13. Sekolah baru yang dipilih :

Ulasan Guru Besar atau Pengetua : _______________________________________________ _________________________________________________________________________________ Tarikh : ________________ ___________________________________ (Tandatangan Guru Besar atau Pengetua) Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Negeri ________________________________ diluluskan/ tidak diluluskan untuk penerimaan masuk ke sekolah ___________________________________ ________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.Pilihan Pertama : SK PAKA Pilihan Kedua : TIADA 14. jika ibu bapa bercerai/ berpisah vi) Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952 . Tarikh pertukaran yang dikehendaki : 25 JANUARI 2012 16. * ________________________________________ (Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri) ______________________ (Tarikh) Sila sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini : i) Sijil Lahir/ Surat Beranak murid ii) Kad Pengenalan Ibu bapa/ penjaga iii) Surat Nikah/ Perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa iv) Pengesahan alamat baru (bil elektrik/ air/ cukai pintu) yang terkini v) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan. * Potong jika tidak berkenaan. Sebab-sebab pertukaran : MENGIKUT IBU MENGAJAR KE SK PAKA 15.

Alamat : ROFEAH BINTI AWANG : 05/02/2001 / PUSAT PERUBAATAN INTAN : 10 tahun 10 bulan 27 hari : AS 92709 : MELAYU : LOT 3729 LORONG 2. Nama Murid (seperti dalam surat beranak/ kad pengenalan) : UMI NAJATTUL NASUHA BINTI AZMAN 2.BHD. LIMBONG PAKA. No.DUNGUN 8. Tarikh dan Tempat Lahir SDN. 23100. Nama ibu/ bapa/ penjaga (seperti dalam kad pengenalan) 3.JADUAL KEDUA (Subperaturan 6(1)) AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH. Tarikh didaftarkan di sekolah . 4. Umur pada 1 Januari 5. 7) : SDA SDA : 9. KG. Alamat surat menyurat (jika lain dari no. kad pengenalan/ surat beranak 6. PENYIMPANAN DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID BELAJAR DI SEKOLAH) 1998 DAFTAR PENERIMAAN MASUK MURID 1. Bangsa 7.