Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGURUSAN KOIR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH : SATU

KAJIAN KES

Laura Annie Lalita Rajamoney Pensyarah Muzik Unit Muzik, Jabatan Kajian Sosial, Maktab Perguruan Ipoh, Perak
ABSTRAK Sebagaimana Pendidikan Muzik memainkan peranan penting di sekolah-sekolah di negara kita, pengajaran dan pembelajaran koir juga perlu dititik beratkan. Kajian ini yang merupakan satu kajian kes telah berupaya mencari strategi yang digunakan dalam 2 buah sekolah menengah dalam pengajaran dan pembelajaran koir, masalah-masalah yang dihadapi serta kriteria yang digunakan untuk menilai sesebuah koir yang berkualiti. Kaedah pemerhatian, temubual serta senarai semak telah digunakan untuk melihat strategi yang digunakan oleh tiga orang guru muzik sekolah menengah dan seorang guru koir swasta. Kedua-dua sekolah menengah ini telah diperhatikan dari hari pertama latihan koir sehingga ke hari pertandingan koir daerah masing-masing. Keputusan juga telah diperoleh dari keduadua dapatan serta pertandingan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh Sekolah A terbukti lebih berkesan dari Sekolah B dari segi pemanasan suara dan kekerapan berlatih Walaupun terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat-empat orang guru muzik, namun ia bolehlah diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak tertentu seperti sokongan dari ibu bapa dan sekolah. Kriteria yang ketara sekali yang digunakan untuk menilai sesebuah koir dirujuk kepada kualiti vokal sesebuah koir itu sendiri. Kajian ini telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa adalah penting untuk para guru menggunakan strategi yang berkesan apabila melatih sesebuah koir untuk menghasilkan sebuah koir yang berkualiti.

Ernest L. baik peringkat daerah mahupun peringkat negeri. menghayati dan mengenal muzik). Gardner membahagikan pelbagai kecerdasan manusia kepada lapan kategori. orkestra sekolah. menggayakan. “If the push for educational excellence is to yield results. mudah memahami. Potensi individu dalam aspek ini telah pun dibuktikan melalui kajian saintifik dan maka itu terpulang kepada kita untuk mengeksploitasinya ke arah pembinaan insan yang seimbang dan berketrampilan. konsep kendiri.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran koir di sekolah bukanlah sesuatu yang baru diwujudkan. iaitu kecerdasan verbal-linguistik (mendengar. bertutur. membaca. Dalam teori pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) oleh Gardner (1983). the nation’s colleges and universities must ask hard questions about the quality of their own work. membuat kategori mengenai alam). penyusunan dan hiasan). kecerdasan interpersonal (empati. menulis. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai “… ability to solve problems or fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community”. menyelesaikan konflik. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan kecerdasan-kecerdasan amat penting dalam perkembangan pendidikan kanak-kanak. Guru-guru muzik di sekolah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan hakikat ini. kemahiran mencari konsensus). kecerdasan visual spatial (berkaitan dengan arah. membuat pergerakan). dan tidak ketinggalan kumpulan koir sekolah yang akan diberi tumpuan dalam kajian ini. penilaian kendiri. hanya untuk memastikan bahawa pasukan koir sekolah itu menjuarai pertandingan-pertandingan. Apakah yang dimiliki oleh pengajar-pengajar luar ini yang tidak ada pada pendidik-pendidik muzik di sekolah? Melihat kepada matlamat program Pendidikan Muzik di kedua-dua peringkat persekolahan. kecerdasan intrapersonal (pengetahuan kendiri. Tidak boleh dinafikan bahawa perkara ini makin hari makin lebih diberi perhatian oleh pendidik-pendidik muzik. Ini hanya boleh dibuat dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang berunsurkan muzik. Hal ini perlu dipandang serius lebih-lebih lagi pada masa munculnya banyak informasi dan dapatan baru tentang perkembangan individu seperti pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) dan kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) yang mengambil kira unsur-unsur afektif dalam usaha mencapai kecemerlangan. kumpulan kamar (chamber group) sekolah.matematik (menyelesaikan masalah. logik dan kemahiran nombor). dan kecerdasan naturalis (mengenal pasti. kecerdasan muzikal (mengarang. nyata sekali mata pelajaran ini adalah ke arah pendidikan estetik (aesthetic education) yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan individu yang seimbang. xi) Kajian mengenai kecerdasan memberi impak yang hebat dalam bidang pendidikan apabila Gardner (1983) memperkenalkan Multiple Intelligence. emosi). penaakulan. Boyer (1987) dalam bukunya College telah menyatakan. kecerdasan kinestatik (menari. Pendidikan Muzik KBSM adalah program pendedahan secara umum untuk pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. muzik diperakukan sebagai satu kecerdasan di bawah klasifikasinya tersendiri. Sesetengah sekolah mampu membiayai tenaga pengajar dari luar (seperti sekolah-sekolah di bandar) walaupun ia menelan belanja yang besar. seperti dalam pancaragam sekolah. arkitek. kecerdasan logik. membuat encoding dan decoding bahasa). melompat.” (p. Program pembelajaran muzik yang disediakan mempunyai ciri-ciri pembinaan insan dan perkembangan diri individu .

Ini jelas kelihatan dalam pertandingan koir antara sekolah-sekolah peringkat negeri dan kebangsaan. memahami dan mendapatkan kemahiran dan pengalaman dalam seni muzik sama ada untuk meneroka dan memperkembangkan bakat sendiri atau sekadar berkebolehan menghayati seni muzik secara terdidik. Pelajar yang mengikuti kelas Pendidikan Muzik tidak perlu mengikuti kelas Pendidikan Seni Visual. Persaingan-persaingan ini wujud kerana masing-masing ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti persembahan. emosi.M. tetapi adalah salah satu komponen dalam Ko-Korikulum sekolah. rohani dan jasmani. Ini jelas kelihatan dalam penglibatan pelajar-pelajar dalam koir sekolah. (PPK. Sebagai satu mata pelajaran. Jan. Biasanya latihan untuk mengajar sesuatu kumpulan itu dijalankan selepas waktu persekolahan dan bukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah dijalankan. Latar belakang ahli-ahli koir juga merupakan satu faktor yang menyumbang kepada pengekalan kualiti.R. kurikulum Pendidikan Muzik yang disediakan merupakan program pembelajaran untuk lima tahun. Koir sekolah tidak diterapkan dalam kurikulum sekolah. Di peringkat menengah atas pula. inovatif dan inventif. koir sekolah tetap wujud.P. Selain itu. Kurikulum ini ditujukan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai minat untuk mengetahui. Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran wajib alternatif kepada Pendidikan Seni Visual. kemahiran dan penerapan nilai. Kurikulum yang disediakan adalah berkonsepkan general music program dengan matlamat untuk dilaksanakan di semua sekolah menengah. mengekalkan kualiti sesebuah koir itu merupakan satu cabaran yang besar.M. Ada juga sekolah yang tidak menerapkan koir dalam ko-korikulum sekolah. berketrampilan dan berpengalaman muzik bagi membolehkannya mempunyai disiplin dalam mereka cipta. wujudnya persaingan yang hebat antara sekolah-sekolah yang bertanding. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu. . Didapati kebanyakan sekolah yang mewujudkan koir adalah hanya semata-mata untuk mengambil bahagian dalam pertandingan – baik peringkat daerah.).2001) Di peringkat sekolah menengah. Jan. (PPK. Hampir setiap sekolah mempunyai koir sekolah yang tersendiri.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) daripada segi intelek. Walaupun sesebuah sekolah itu tidak mempunyai Pendidikan Muzik dalam kurikulum sekolah. khasnya kepada pendidik-pendidik muzik. Untuk mengendalikan sesebuah koir sekolah itu bukanlah mudah. sekurang-kurangnya di peringkat menengah rendah. pendidikan muzik adalah mata pelajaran elektif dan pelajar mengambil peperiksaan muzik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (S. Tiada peperiksaan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (P. negeri ataupun untuk peringkat kebangsaan.). sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri dan kebangsaan dan sebagainya. 2001) Di peringkat menengah rendah. program yang disediakan mengambil kira ilmu pengetahuan. membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang serta kreatif.

cf. Kajian perlu dijalankan untuk iii serta mencari apakah yang dapat meningkatkan lagi kualiti nyanyian sesebuah koir di sekolah serta ‘rahsia’ yang digunakan oleh pendidik muzik. 1990). TINJAUAN LITERATUR Mengikut Van A. Dalam tinjauan Stebbins. beliau mendapati bahawa memenangi sesuatu pertandingan koir berbentuk A Cappella kerap kali dianggap satu pencapaian tahap nyanyian yang tinggi. The Contemporary A Cappella Society of America (CASA) merupakan satu oraganisasi (non-profit support organization) yang bermula pada 1991. menyanyi juga menyampaikan kasih sayang atau cinta yang begitu mendalam. Sesiapa saja yang mempunyai suara bercakap yang normal dan boleh mengalunkan lagu boleh belajar menyanyi dengan baik dan menikmati menyanyi (enjoy singing). Misalnya. beliau mengaplikasikan koordinasi arahan vokal terhadap peningkatan nyanyian pelajar. nyanyian dodoi (lullaby) membantu kanakkanak mempelajari sesuatu bahasa serta membantu dalam koordinasi pergerakan. iaitu sejenis cara menyanyi berkumpulan seperti koir tanpa iringan muzik) merupakan satu kemahiran tersendiri. Kebanyakan ahli pedagogi berpendapat bahawa teknik pernafasan yang betul adalah asas untuk nyanyian selain dari postur nyanyian. iaitu alat vokal kita dan hanya perlu mengetahui kaedah untuk mempelajarinya sahaja. Dari hasil kajian dan metodologi Phillips (1983. Walaupun ramai penuntut yang ditemuramah oleh Jane menyokong mengadakan pertandingan. Jane Alexander McIntosh (1999). Alderson (1979) juga berpendapat bahawa pernafasan adalah asas membentuk nyanyian. mereka mendapati ada banyak perkara lain yang sama penting dengan pertandingan. Christy (1990). Apa yang lebih penting ialah teknik pernafasan. A Cappella. . Di samping itu. menyanyi merupakan sifat semulajadi manusia di mana ahli antropologi sendiri mendapati bahawa terdapat nyanyian dalam semua jenis budaya sejak zaman dahulu.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Objektif Kajian Kajian ini bertujuan i mencari dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidik muzik. elemen-elemen untuk nyanyian yang lain tidak akan berfungsi. Apa yang mereka tidak berapa bersetuju ialah tahap kepentingan pertandingan yang berkaitan dengan kekerapan diadakan persembahan dan perbezaan sosial di antara kedua-dua genre. Beliau juga mengatakan bahawa tanpa respirasi. Christy (1990) juga berpendapat bahawa kita semua mempunyai “alat muzik”. baik yang diupah mahupun guru di sekolah. ii untuk mencari kekurangan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran koir yang dihadapi oleh pendidik-pendidik muzik kita. Aaron. dalam kajiannya “In Harmony : A Look At The Growth of Collegiate A Cappella Groups And The Future Of The Movement” telah menemuramah pengkaji Robert Stebbins pada 1996. Pernafasan yang baik dan betul adalah asas untuk semua nyanyian yang baik.

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Sehubungan itu. Kekerapan nyanyian sumbang yang terdapat di kalangan kanak-kanak berbeza mengikut kriteria dan tahap gred yang digunakan untuk mengukur perbezaan pic. METODOLOGI Kajian kes mengkaji satu individu atau satu unit sosial seperti keluarga. Dengan adanya pernafasan yang yang baik dan betul. dan sebagainya (Aaron. 1990). Berikut adalah instrumen yang telah digunakan untuk menjawab soalan kajian.1990). temubual (iii) Apakah kriteria atau ukuran yang digunakan oleh guru-guru untuk Pemerhatian. 45% kanakkanak yang berumur 13 tahun. pemerhatian koir? melalui penggambaran video (ii) Apakah masalah-masalah dalam mengajar koir di sekolah? Pemerhatian. A. Kajian kes bertujuan untuk mengkaji keseluruhan perlakuan sesuatu subjek dan perhubungan antara perlakuan-perlakuan ini kepada sejarah dan persekitaran subjek (Ary. penyanyi pic lemah. Plan penyelidikan kajian ini telah mendapatkan maklumat dari beberapa kaedah untuk mendapatkan data. Soalan-soalan Kajian Instrumen (i)Apakah strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Temubual. Hasil kajian beliau telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menerima latihan vokal dalam kemahiran pengurusan pernafasan (breath management skills) menyanyi dalam pic yang lebih tepat. Walau apapun rangka atau statistik yang didapati. 35 % yang berumur 17 tahun dan 30% orang dewasa tidak boleh menyanyi lagu “America” dengan pic yang tepat. ini dapat menghasilkan nyanyian yang baik. kelab. Gackle (1987) telah memeriksa kesan teknik vokal yang dipilih serta telah melatih untuk memperbaiki penghasilan ton pelajar perempuan di sekolah. Istilah sumbang mungkin merupakan istilah yang paling tepat yang boleh digunakan. institusi social. masalah ketidaktepatan pic merupakan masalah yang besar dalam pendidikan muzik. keluar dari pic. temubual dan senarai semak menilai kualiti sesebuah koir itu? . Oren Gould (1968). Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk melabelkan pelajar yang menyanyi pada pic yang tidak tepat – penyanyi yang kurang pasti. komuniti atau kumpulan.monoton. dalam kajiannya melapurkan bahawa 18% kanak-kanak di sekolah Amerika yang menyanyi dengan sumbang. Keputusan dari “National Assessment of Educational Progress” untuk tahun-tahun 1971-1972 telah menunjukkan bahawa 50% kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 tahun. tidak boleh menyanyi.

catatan-catatan lapangan. Dengan cara ini. Soalan-soalan yang dikemukakan telah bersifat terbuka dan ada yang bersifat ‘personal’. Mereka menuntut di sebuah sekolah di Ipoh (Sekolah A –SA) dan sebuah di Batu Gajah (Sekolah B-SB) Dua sekolah menengah telah dikenal pasti untuk kajian ini. Mereka telah dipilih secara rawak. Pelajar terdiri dari pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 . Berdasarkan senarai semak ini. Alderson (1975). penggambaran video telah diambil untuk melihat perbezaan teknik-teknik serta membandingkan hasil pengeluaran suara. Dalam proses pemerhatian.Responden juga telah diperhatikan apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk koir. fakta dan maklumat. (ii) (iii) SAMPEL / RESPONDEN Dua sampel dikenal pasti untuk kajian ini iaitu pendidik atau guru koir dan pelajar koir. Selain itu. Teknik untuk menganalisa data telah dibuat secara induktif. Pemerhatian dan penggambaran video telah dijalankan tiap-tiap minggu selama satu bulan. Kriteria yang digunakan disyorkan oleh Brinson. DATA ANALISIS Data-data yang dikumpul telah dikodkan mengikut kategori-kategorinya. temu bual telah dikategorikan dan dikodkan sehingga dapat dirumus menjadi objektif dalam kajian ini. Ini juga bergantung kepada berapa banyak latihan yang telah dijalankan di sesebuah sekolah dalam seminggu. Apabila sesi latihan dan P & P dijalankan. Apabila membuat kerja lapangan (Field work) data juga telah dikumpul (Bogdan dan Biklen. data telah dikumpul untuk rumusan. McRae. Instrumen-instrumen yang telah digunakan adalah seperti berikut : (i) Temu bual individu / Secara Lisan – Responden telah ditemu bual di sekolah ataupun di tempat lain untuk mengumpul data. Nota-nota lapangan (field notes) dari transkrip-transkrip. soalan telah diubah suai dari segi susunan dan cara menyoal adalah lebih fleksibel supaya responden akan selesa apabila menjawab soalan-soalan berupa personal. Barbara (1996). Guru B(GB) dan Guru C(GC) di sekolah dan seorang guru koir dari luar – guru swasta koir (GS). Empat orang guru telah ditemubual untuk mendapatkan data . maklumat boleh diperolehi secara langsung. . Shirley W.3 orang pendidik muzik (Guru a(GA). Pemerhatian . 1998).(1991).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) INSTRUMEN Tiga jenis instrumen telah digunakan dalam kajian ini. penyelidik telah mencatat apa yang perlu dicatat untuk dijadikan maklumat.17 tahun (terdiri dari pelajar Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima). Senarai Semak – Satu senarai semak juga telah diberikan kepada responden untuk menjawab.

The teachers don’t teach choir.8. 4.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KEPUTUSAN Jadual 1 Ringkasan Respon Guru-guru Koir Dan Swasta Dalam Temubual Soalan Kajian Satu SOALAN TEMUBUAL S. saya sentiasa mencari jalan atau cara untuk memajukan pengajaran S.availability of teacher & music instruments & support of scholl admin. regular practices. I use Kodaly method in my teaching. and good communication skills. from the past years’ result. S. GURU A (GA) 10 TAHUN SEKOLAH A (SA) GURU B (GB) I don’t teach music and am not a music teacher S. a cappella. All my choirs have been exposed to the proper choral Persembahan koir tempatan dan ne dari negara lain – American Boys C choir. harp.support from the principal and parents.commitment from students and teacher-incharge..so that they can listen to other choirs(both amateur and professional choirs) S.9. It’s useful for awareness of pitch. my choirs have been doing well. be disciplined & willing to learn / be committed Mestilah berpengalaman dan mempunyai pendengaran yang sensitive (peka) Choral conductors need to have a pair of good ears.sokongan dari pihak sekolah & sumber tenaga mengajar.g.. and score reading skills. 2-part songs and TIADA NO CONCEPT USED Enjoy your life with music songs with piano accompaniment for the medium level choirs. 7. etc) for the more advanced choirs. but only manage them.1. Ya. SEKOLAH B (SB) GURU C (GC) 5 TAHUN ( Hanya mengajar koir sahaja dan bukan muzik) 12 years teaching experience Work on the vocal technique and provide the choir more performance experiences. S. different instruments accompaniment (such as Sekolah tidak menpunyai status koir. Vienna Boys & others. good music back ground. sebab tidak mempunyai banyak pengalaman Yes. TIDAK technique. At choir competitions/performances. Yes. TIDAK NO Kaedah Kodaly Must know music. Sumber ahli-ahli. Cara-cara/teknik/factor yang diambil kira The steps we take to improve the quality of choir Teknik dan kaedah Performances experiences. BEBAS GURU SWASTA (GS) drums.strict discipline &vocal training by music teacher S. Keyakinan diri. 5. Students found that there are so many things to be learnt from singing in a choir. sentiasa meningkatkan ilmu tentang bidang koir. 2. good vocal and choral knowledge. 6.staff Minat pelajar dan sokongan dari pihak sekolah Student’s learning ability. Status koir yang tinggi sudah wujud sebelum saya mengajar di sekolah ini The students themselves are eager.voice type(SATB/SSAA/treble voices). Only one teacher trains.. They have to participate in various choral activities to improve their standard. Tidak. . mestilah sabar. S. Unison songs and canons for the beginners.and join choral festival or other choral activities. rhythm. Interest of students.3. flute. more than 2-part songs.E. dapat berkomunikasi dengan ahli-ahli koir S.

Sekiranya ini telah diperbetulkan. Selain itu. (Brinson. Walau bagaimanapun. sudah pasti akan terdapat perbezaan positif yang nyata dalam . Cara ini merupakan satu cara yang sangat berkesan sebab apabila penyingkiran dibuat. Sekolah ini mengambil 4 hari untuk menjalankan pemilihan pelajar. Penyingkiran ini tidak dibuat pada masa uji bakat. tetapi bukan semua pelajar yang boleh menyanyikan lapisan (parts) mereka dengan tepat dan cekap. Ini merupakan asas untuk nyanyian. Di samping itu. Uji bakat dibuat untuk memilih pelajar yang boleh menyanyi serta memastikan bahagian suara ahli (soprano atau alto. 1996. iaitu ahli yang sudah boleh menyanyi bahagian-bahagian (parts) mereka dengan cekap. Seramai 55 orang pelajar telah dipilih di sekolah A (SA) pada hari pertama selepas uji bakat dijalankan. masih ada ruang untuk pembaikian nyanyian. iaitu dengan tidak membongkok belakang.186 & 187). p. Semua pelajar yang telah lulus uji bakat memang boleh menyanyi dengan pic yang tepat. Melalui cara penyingkiran ini. sama ada berdiri ataupun duduk adalah keperluan asas dalam proses repirasi. dan sebagainya). penyingkiran (elimination) ahli pula dijalankan. 1992. Tetapi. Pelajar-pelajar di sekolah patut ditunjukkan postur menyanyi yang betul. guru dapat melihat dan akan tahu pelajar yang selalu menghadirkan dirinya dan yang kerap kali hadir. hanya yang TERBAIK sahaja yang dipilih. Di samping itu. 1991:14). Tidak boleh dinafikan. kompetensi pelajar diuji. penghasilan suara boleh ditingkatkan. Sekolah B(SB) juga menjalankan latihan vokal. Latihan vokal atau vocalizing mestilah dibuat sekurang-kurangnya selama 20–30 minit. Satu perasaan ‘takut dibuang’ akan muncul pada sanubari ahli-ahli koir dan ini akan membawa kepada peningkatan kehadiran dalam latihan serta komitmen dari pelajar-pelajar. hasil nyanyian dan pengeluaran suara tidaklah begitu memuaskan. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya masa yang diperuntukkan untuk vocalizing. tetapi ini telah sengaja dilakukan. ini juga memberi peluang kepada pendidik untuk mengenalpasti sebarang masalah muzikal atau suara pelajar. Ini adalah untuk menyediakan suara pelajar menggunakan head voice dan chest voice. Selepas keseluruhan lagu diajar. Sekiranya pelajar duduk dengan postur yang betul. memang ada perubahan yang positif dalam persembahan koir sekolah B. Pelajar boleh dipilih dengan serta merta oleh guru pada hari uji bakat. Ini perlu dibetulkan supaya tidak menjadi tabiat (habit) yang sukar dibetulkan nanti.148). GC (Guru C) telah berusaha untuk membaiki mutu persembahan koir beliau. Hanya sekolah A sahaja yang menjalankan penyingkiran ahli setelah keseluruhan lagu diajar. McRae juga menyatakan bahawa uji bakat memberikan maklumat kepada guru tentang keadaan suara seseorang pelajar. Pada hari penyingkiran. iaitu selepas beberapa bulan. p. Setiap guru koir sekolah harus mencuba strategi penyingkiran untuk mengelakkan ahli-ahli koirnya dari tidak menghadiri latihan. Kedudukan postur pelajar bolehlah dibaiki. Secara tidak langsung. Latihan adalah sangat penting untuk menguasai sebarang kemahiran. ((Phillips.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) SOALAN KAJIAN 1 Uji bakat (audition) untuk sebarang koir adalah penting kerana ia mengutamakan kepentingan penglibatan seseorang dalam sesebuah koir (McRae. guru dapat melihat dan mendengar dengan sendirinya pelajar yang boleh menyanyi bahagiannya dengan cekap dan sebaliknya. Postur yang betul. ahli-ahli koir dapat memberikan komitmen yang serius dan sepenuhnya terhadap koir sekolah mereka.

Kumpulan koir sekolah perlu diberi pendedahan luaran. Selepas memerhatikan masalah kedua-dua buah sekolah SA dan SB. American Boys Choir dan Vienna Boys Choir adalah koir bertaraf dunia. GC telah mencuba dengan sedaya upayanya untuk menaikkan mutu koir sekolahnya. baik menyaksikan koir antara bangsa mahupun koir tempatan yang bermutu. Walaupun pihak sekolah memberi sokongan kepada pasukan koir. Dengan menonton persembahan koir antarabangsa. Guru A telah menyanyi dan menunjukkan cara menyanyi kepada pelajarpelajarnya sewaktu latihan. sudah tentu masalah masa tidak akan wujud. mereka bolehlah mendapatkan sumber-sumber lain seperti menonton persembahan koir berbentuk VCD dan sebagainya. Untuk not-not yang tinggi bagi soprano. pelajarpelajar juga mesti menunjukkan inisiatif mereka sendiri serta komitmen mereka terhadap koir sekolah. apatah lagi untuk latihan koir yang memerlukan masa yang bermutu (quality time). Setiap guru perlu tahu caracara dan teknik vokal supaya bolehlah diajar dan didemonstrasikan kepada pelajarpelajar sewaktu menyanyi dalam koir. Cara ini tidak digunakan oleh sekolah B. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan. Beliau telah menunjukkan pengeluaran suara cara jatuhkan dagu (drop jaw) dan telah memeriksa setiap pelajar-pelajarnya untuk memastikan mereka mengikut cara yang betul. tahap kualiti koir dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke tahap yang lebih tinggi.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) nyanyian pelajar-pelajar. Sekiranya latihan koir dijalankan pada hari lain selain hari aktivitiaktiviti lain. Secara tidak langsung. masa yang lama diperlukan. Di dapati GC telah memulakan latihan koirnya 3 bulan (bulan Mac) selepas sekolah A (4/1/2005). SOALAN KAJIAN 2 Masa merupakan faktor utama dalam sebarang latihan. . walaupun hanya untuk pertandingan sahaja. Gangguan tidak boleh berlaku. sesebuah kumpulan koir itu dapat melihat bagaimana pengeluaran dan pengawalan suara serta warna ton dalam sesebuah koir itu yang cemerlang. Sekolah A yang telah mendapat pendedahan persembahan luaran telah dapat melihat persembahan koir bertaraf dunia (world class choirs). Pihak sekolah haruslah memberi sokongan kepada koir sekolah. Dengan ini. Pengkaji berpendapat sekolah B hanya menjalankan latihan koir sematamata untuk menyertai pertandingan. Dalam masa 3 bulan ini banyak latihan yang dijalankan. Duduk sewaktu menyanyi adalah tidak digalakkan sama sekali. Pendedahan ini dapat membuka minda ahli-ahli koir untuk membuat persembahan yang bermutu tinggi. Kita bernasib baik kerana berpeluang menikmati meluaskan pandangan serta pendedahan. Percanggahan masa pelajarpelajar dengan aktiviti-aktiviti sekolah juga tidak akan berlaku. Sekiranya sekolah itu tidak mampu menghadiri persembahan-persembahan ini. Untuk berlatih dan melatih sesebuah koir. ini dapat menaikkan semangat setiap ahli koir untuk berusaha meningkatkan mutu koir sekolah mereka. Didapati pihak sekolah kedua-dua buah sekolah memang memberi sokongan yang baik terhadap koir dengan memberikan mereka menjalankan latihan sewaktu mata pelajaran PJK. mereka berkongsi masalah yang sama iaitu faktor MASA. beliau telah menyuruh mereka untuk fikirkan rendah dan nyanyi (think low notes) dan menggunakan suara kepala (head voice).

mahupun sesi petang. syarat-syarat penyertaan serta penglibatan mereka terhadap koir. bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada sesuatu persembahan. Beliau telah melatih seorang pemain piano baru untuk mengambil alih tempatnya untuk tahun hadapan. Di samping itu. pengajaran guru adalah mudah dan guru dapat mengajar bahagian yang lebih kompleks kepada pelajar. terutamanya dalam latihan nyanyian bahagianbahagian suara (parts singing). baik sesi pagi.. Sekiranya ini dapat dipupuk. Ini mungkin disebabkan kerana pelajar-pelajar ini adalah dari bandar. Semangat positif inilah yang perlu ada pada setiap ahli koir. Oleh itu. Dengan adanya seorang pemain piano sedemikian. bukan hanya untuk memenangi sesuatu pertandingan itu. Tindakan pemain piano dalam melatih pemain piano yang baru itu adalah satu cara yang baik untuk memastikan kesinambungan koir tersebut. SB tidak mempunyai sebuah bilik ataupun sebuah dewan untuk berlatih. Pelajar-pelajar dari SA mempelajari lagu atau bahagian (parts) mereka dengan lebih cepat. Ibu bapa serta pelajar-pelajar perlulah serius terhadap penglibatan anakanak mereka dalam koir dan memahami tentang betapa mustahaknya diadakan latihan. Bilik untuk berlatih adalah penting untuk sebarang latihan persembahan muzik. Ini adalah untuk menyediakan ibu bapa pelajar-pelajar koir terhadap kekerapan latihan yang akan dijalankan supaya mereka tidak akan merungut kemudian. Sekiranya ini dapat diatasi. GA dan GB juga bersetuju dengan hakikat itu. SB bergerak dari satu bilik ke bilik lain untuk latihan koir mereka. Guru bolehlah membantu untuk membina pendengaran dalamannya (inner hearing). pelajar-pelajar sendiri akan seronok menyanyi (enjoy singing). Ini adalah kerana pemain piano ataupun kibod dapat menolong guru dalam latihan. Seorang pemain piano yang berkaliber dan versatil adalah aset kepada sesebuah koir itu. Para ibu bapa juga perlu dimaklumkan tentang latihan-latihan koir yang akan dijalankan. Kedua-dua SA dan SB mempunyai pemain piano dan kibod yang agak versatil. Tetapi sekiranya pelajar terdiri dari dua sesi persekolahan. maka pilihan untuk masa latihan adalah terhad.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Guru-guru koir pada awalnya mestilah memberitahu pelajar-pelajar tentang peraturan-peraturan. Terdapat juga keazaman pelajar-pelajar koir SA untuk memenangi pertandingan koir. Pendedahan bermain serta latihan juga adalah sangat penting untuk memastikan kaliber atau kebolehan seseorang pemain piano. Selain itu. pengajaran koir adalah lebih mudah dikendalikan. Oleh itu. Di samping itu. langkah pertama terhadap membina satu koir yang mantap sudah wujud. pelajar-pelajar itu sendiri menunjukkan minat untuk mempelajari lagu dan menyanyi. Sekiranya pelajar-pelajar adalah dari satu sesi. guru boleh memanggil mereka untuk latihan pada bila-bila masa luar dari waktu persekolahan. Beberapa bilik darjah . Ada pula pelajar yang terpaksa kerap meninggalkan kelas dan sebagainya. ramai bermain piano untuk acara-acara sekolah untuk membina keyakinan dirinya. Ini adalah untuk memudahkan kekerapan berlatih. Memori tonal pelajarpelajar SA adalah baik. pemain piano baru seharusnya diberi peluang membuat persembahannya di hadapan penonton. Pemain piano SA merupakan seorang pemain piano yang baik. Adalah lebih baik sekiranya GC memilih pelajar-pelajar koir dari satu sesi persekolahan. ia juga boleh mengendalikan warm ups semasa ketiadaan guru. Masingmasing mempunyai kebolehan yang tertentu dan tersendiri. SA akan kehilangan seorang pemain piano yang cekap. Tidak boleh dinafikan bahawa semua pemain piano adalah berbeza.

Pelajar-pelajar telah dapat menggabungkan kesemua bahagian (parts) mereka dengan begitu baik sekali berserta dengan ekspresi mereka. Terdapat . Apatah lagi dengan mempelajari lagu dan bahagianbahagian yang tertentu dan yang lebih kompleks. Masa yang terluang dari kelewatan boleh digunakan unutk berlatih. SA telah menunjukkan kebolehannya dengan penggunaan modulasi dalam lagu ‘Kesetiaan’. Kemudian baharulah iringan piano muncul untuk bahagian lagu yang selanjutnya. Pelajar-pelajar telah berjaya membuat transisi tanpa sebarang nyanyian sumbang. Ini merupakan satu aspek untuk menilai kualiti sesebuah koir. Penyelia petang SB yang mencadangkan untuk mengambil masuk pelajar dari kelas yang lemah. Ini telah menunjukkan kebolehan koir untuk membawa lagu dari satu nada ke nada yang lain. Disiplin adalah sangat penting dalam latihan koir. Dengan adanya pelajar sedemikian. berlatih untuk sesebuah koir memang memerlukan dan mengambil masa yang lama. semasa dan selepas pertandingan koir untuk kedua-dua daerah dan sekolah. masalah disiplin dalam koir akan menular dengan lebih lagi. Mujurlah adanya alat kibod yang mudah alih. Nyanyian A Cappella merupakan satu kemahiran yang tersendiri. namun SB bertekad untuk mengambil bahagian dalam pertandingan koir antara daerah. Modulasi berlaku sebaik sahaja perkataan terakhir dalam rangkap pertama sewaktu gaya A Cappella dinyanyikan. Ini adalah kerana apabila sesebuah koir itu menyanyi secara A Cappella. Modulasi merupakan penukaran lagu dari satu nada ke nada yang lain. bukan semua koir yang boleh menyanyi stail A Cappella. Walaupun terdapat kekurangan dari segi kemudahan tempat untuk berlatih dan sebagainya. Soalan Kajian 3 Beberapa perkara telah diperhatikan sebelum. Pada pendapat pengkaji. SA telah berani mengambil cabaran ini dan dapat mengekalkan nada yang asal apabila menyanyikan secara A Cappella permulaan lagu ‘Kesetiaan’. Inilah semangat dan sikap yang perlu disemai serta dipupuk pada setiap sekolah dan setiap pelajar. Memang adanya segelintir pelajar yang boleh menyanyi dengan baik tetapi sebaik-baiknya pemilihan pelajar koir haruslah berdasarkan kecerdasan pelajar selain dari ketepatan nyanyian untuk memastikan satu persembahan yang baik. Adalah baiknya sekiranya mereka mempunyai ‘perfect pitch’. perlu adanya pendengaran yang tajam.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) digabungkan untuk dijadikan sebuah dewan untuk mengadakan majlis atau upacara sekolah yang penting. Lagipun. Hal ini jelas kelihatan pada SA apabila mereka mendendangkan lagu ‘Kesetiaan’ dalam pertandingan. tiap-tiap ahlinya mestilah peka dan perlu dengar dengan teliti untuk memastikan mereka tidak keluar dari nada asal. Ini adalah satu kriteria yang penting dalam koir. Kedua-dua sekolah telah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk menghasilkan satu kumpulan koir. GC patut lebih tegas apabila menjalankan latihan. Variasi atau kreativiti yang dimaksudkan di sini ialah terdapatnya keratan dari lagu ‘Happy Together’ yang telah membawa para pendengar ke mud atau suasana yang lebih rancak. Terdapat variasi atau kreativiti yang telah dipersembahkan dalam nyanyian koir SA. Pelajarpelajar SA tidak mempunyai ‘perfect pitch’ tetapi masa yang telah diluangkan untuk berlatih telah terbukti menghasilkan kejayaan. Sebuah bilik harus diperuntukkan untuk menjalankan aktivitiaktiviti muzik. Didapati pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang ketepatan masa. Selain dari kemahiran yang tertentu.

suara dari koir SA adalah rounded tone dan ini sangat penting untuk sesebuah koir. Ekspresi dapat ditunjukkan apabila penyanyi itu menghayati lagu serta senikata lagu dengan sepenuhnya. terutamanya dalam bidang-bidang yang tertentu. Wujudnya ekspresi dalam persembahan SA. The Young K. Mimik muka pelajar-pelajar juga adalah penting untuk ekspresi.L. Pemilihan lagu yang sesuai untuk dinyanyikan oleh sesebuah koir juga adalah penting. Guru-guru sendiri harus didedahkan dengan persembahan-persembahan yang bermutu. Guru juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar mampu menyanyi lagu yang dipilih itu. Secara tak langsung. Suara pelajar-pelajar ini masih lagi mentah dan belum lagi matang. GS sendiri adalah seorang yang mempunyai kelulusan dalam piano dan menyanyi merupakan bidang kedua beliau. timbul pula keyakinan diri dalam pelajar. . Beliau (GS) telah dipilih untuk menyanyi bersama Melbourne Chorale untuk beberapa majlis-majlis tertentu dan telah bekerja dengan beberapa pemimpin yang terkenal. Pendedahan guru-guru terhadap nyanyian koir yang bermutu juga adalah penting.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) penggunaan konsonan ‘s’ yang berirama apabila keratan siulan dari lagu ‘Don’t Worry. Children’s Choir. baharulah mereka dapat melatih koir mereka menggunakan ukuran yang telah mereka didedahkan itu. Hampir kesemua guru muzik di negara kita mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan muzik. Kelulusan seseorang guru itu adalah sangat penting. tetapi hanya segelintir sahaja yang telah menjalani latihan vokal (vocal training) secara persendirian. Ini mungkin disebabkan oleh pemilihan pelajar-pelajar. Ekspresi adalah penting dalam nyanyian – baik nyanyian solo mahupun dalam nyanyian berkumpulan. namun terdapat juga perbezaan dari suara pelajar-pelajar dalam nyanyian mereka. Kelulusan seorang guru koir dalam bidang vokal juga adalah penting. Oleh itu. seperti dalam kes ini. Walaupun kedua-dua sekolah mempunyai pelajar-pelajar perempuan dalam koir masing-masing. guru haruslah memilih lagu dari repertoir yang luas dan bukan hanya dari skop yang terhad. Dengan adanya pengajaran vokal tambahan ini. GA telah mengambil beberapa latihan vokal dari seorang guru vokal di Ipoh. Disamping itu beliau bekerja dengan Koir lelaki Australia dan telah dilantik sebagai penolong pemimpin koral serta pelatih vokal (Assistant Choral Conductor and Vocal coach). ini merupakan satu asset atau kelebihan yang dimiliki oleh GA. Pelajar-pelajar telah menunjukkan keseronokan menyanyi (enjoyed singing). Apa yang dimaksudkan di sini ialah pelajar-pelajar dari tingkatan 4 dan 5 mempunyai suara yang lebih matang manakala pelajar-pelajar dari SB yang terdiri dari campuran tingkatan 1 hingga 5 mempunyai gabungan suara keanak-anakan. GA sendiri bolehlah menunjukkan caracara menyanyi yang berkesan serta tindak-tanduk dalam nyanyian. Apabila hendak memilih sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh koir. Para pendengar akan turut terhibur juga. Apabila ini berlaku. Kreativiti sebegini perlu dikuasai oleh semua koir untuk meninggikan lagi mutu persembahan. Ini mungkin disebabkan kerana terdapat pelajar-pelajar dari tingkatan 1 dan 2. Sesebuah lagu yang dinyanyikan itu dapat dihayati dengan baiknya sekiranya lagu itu dipersembahkan atau dinyanyikan dengan menggunakan ekspresi. kualiti koir pun dapat dinaikkan. Singers dan The K. Suara koir dari SA adalah lebih matang jika dibandingkan dengan suara koir SB. Selain itu. Pemilihan lagu juga perlu mengambil kira kebolehan pelajar untuk membawa lagu tersebut. Be Happy’ dinyanyikan secara ‘du’. Walau bagaimanapun. bidang vokal.L. GS telah menubuhkan Ipoh Children’s Choir.

166-167). unless otherwise instructed. seorang ahli terapi pertuturan dan pakar dalam bidang latihan vokal (vocal training) telah mengatakan bahawa suara kanak-kanak yang tidak menerima sebarang latihan vokal akan menjadi kasar (hoarse) dan mereka akan terus menjerit dan memekik. They are particularly vulnerable to developing negative habits. para ibu bapa mahupun pihak kementerian. Cooper (1984: pp. Give them an advantage that you didn’t have: a positive voice model and an education in the use of their voices. Without such guidance. Dengan adanya lebih kajian tentang koir sekolah di negara kita. Diharap penyelidik-penyelidik serta pendidik-pendidk tanah air akan mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat kajian secara menyeluruh dalam bidang ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat pengetahuan yang baru dari hasil kajian yang belum diterokai oleh sesiapa. Sehubungan itu. sudah tentu mutu dan kualiti koir dapat dipertingkatkan lagi.” Morton Cooper (1984) . Kajian ini boleh digunakan oleh pihak penggubal dasar kementerian untuk menilai sama ada komponen koir harus dimasukkan dalam sukatan pelajaran dan diajar dalam bilik darjah. diharap agar komponen koir diberi tumpuan yang lebih serius oleh semua pihak. Akhir sekali. diharap kajian ini dapat membuka jalan lagi kepada penyelidikpenyelidik muzik untuk meneruskan lagi kajian tentang koir di sekolah menengah di negara kita.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KESIMPULAN Dapatan kajian ini amat penting bagi pengetahuan pendidik-pendidik muzik. baik di sekolah. children are susceptible to nodes and other growths on the vocal cords which might require surgical excision. Diharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pendidik muzik serta membuka minda mereka tentang mengendalikan sebuah koir. khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang vokal. Selain itu. “Educate them gradually in the correct use of their voices.

In D. 15. resonation & vowel unification or tone production in the junior high school female voice.S.L. Reston. Choate (Ed. pitch discrimination and tonal memory of inaccurate singers. H. Introduction to Research Education. The theory of Multiple Intelligence. New York: Schirmer Books Boyer.(1947). (1996).) U. & Klotman. R. (Doctoral dissertation. 62-68).R. Chicago: G.C. Foundations In Singing : A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (5th Ed. USA:Holt. (1990). 862A.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) RUJUKAN Aaron. Cambridge University Press. (1984). (1979). The University of Iowa). (1981). C. Ernest L.E. Choral Music Methods and Materials. New York : Parker Ary. Inc. (1990). Music learning and learning theory. Alderson.A. (1984). Gardner. (Doctoral dissertation. Readings in music learning theory (pp92-104). Foundations of Music Education.A. New York: Harper and Row Brody.90. VA: Music Educators National Conference . The effect of selected vocal techniques for breath management. A study of the effects of vocal coordination instruction on the pitch accuracy. V. Barbara A. Documentary Report of the Ann Arbor Symposium on the Applications of Psychology to the Teaching and Learning of Music (pp.C. New York : Basic Book Gordon. Abeles..).Brown Cooper. College . Complete Handbook of Voice Training. : Wm. An experimental study of the emergence of the process involved in the production of sound.C. M. University of Miami) Dissertation Abstracts International. Cambridge Christy. Brinson.000 Cambridge International Dictionary of English (1995). Taggert (Eds. (1987).L. New York: Schirmer Books. Bertaux.C. Gackle. change your life. Teaching children of all ages to use the singing voice and how to work with out-of-tune singers. R.A. Frame of mind. (1987).H. Walters & C.Rinchart and Winston. D.I. Change your voice. H.(Doctoral dissertation. B. range. Hoffer. The University of Michigan). Publications. (1990). New York: Macmillan.). J.F. In R. (1989). (1983). Van A.A. 48 (04). E. M. Dissertation Abstracts.

New York: Dover McRae. (1968). 27(3). Rotermund (Ed. M. Shirley W. Washington. 173-184. Long. Unlocking the potential of junior high choirs. DC: Research in Education.A. (1996). Jr. Louis: Concordia. Journal of Research in Music Education.).A. St. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum Kemp. K. (1968). Relationships between the singing ability of prekindergarten children and their home environment. (1996). Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). (1983). H. (Doctoral dissertation. P. (1962). San Diego : Curtis Music Co. T. Skokie. A.886. In D. Caruso’s Method of Voice Production The Scientific Culture of the voice. related to the singing ability of elementary students in grades . Concepts of Teaching : Philosophical Essays. Majid Konting. 23. Understanding and developing the child’s voice.S. The effects of group breath control training on selected vocal measures. (1979). A Topology of the Teaching Concept MacMillam dan Nelson (eds). 25(4). S (1988b). (1990). Relationships between pitch memory in short melodies and selected factors. Marafioti. Mario (1949). Kaedah Penyelidikan Pendidikan.III : Rand McNally Herman. University of Southern California. Edward S. 33-36. (ERIC Reproduction Service No. The Creative Director : Intangibles of Musical Performance. ED025530 Te 499967) Green. Music Educators Journal. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Jones. 272-282.H. Herman. (1985). Using a vertical keyboard instrument with the uncertain singer. Directing The Children’s Choir: A Comprehensive Resource . Lisk. Kirkpatrick. : Meredith Music Publications. Developing specialized programs for singing in the elementary school (Final report). (1977).41 Johami Abdullah (1993).C.F. P. W. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Phillips. O. S (1988a). Panduan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muzik Sekolah Menengah (KBSM). U. Children sing his praise. New York : Simon & Schuster Macmillan Mohd. 75 (4). Pendidikan Muzik Semasa.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Gould. Building a pyramid of musicianship. Journal of Research in Music Education.) Dissertation Abstracts International.

Phillips. (1985).umi. (1988).umi. Kent State University). K.htm (1993) http://proquest. Falsafah Pendidikan. LAMAN WEB http://www.audioear. New York : Schirmer Books.menc. Rekabentuk Penyelidikan Falsafah. Tuckman.com/research. three and four. Dissertation Abstracts Internatioanal.com/dissertations/gateway .org/definition-of-strategy.org/index-4.H. Dissertation Abstracts International. Heinemann Educational Books (Asia)Ltd. 2nd Edition. B. Teaching Kids To Sing. 44.H. J.html http://www. Toronto : University of Toronto Press. (1996). Noah (2002).com/pqdweb (Summer 2001.2004) http://www. K.41. (Doctoral dissertation. Respiration for singing : Torso movement and related research. Ed’ 02 (2002).org/networks/collegiate/bom. The Barbershop Singer. Prosidings Persidangan Kebangsaan Pendidikan Muzik Malaysia 2002 Sharifah Alwiah Alsagoff (1984).org/article/articleview/247/1/36/ http://www. (1992). 75 (4).isme. 22-27 Phillips. Music Educator’s Journal. Journal of research in Singing. Robert A. 1-10.6765-6766 Sidek Mohd.html http://www.S.1017A. 9 (1).2004)) http://wwwlib.H. (1978).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) two. Phillips. George Peabody College For Teachers). New York: Harcourt Brace Jovanovich.battlelion. Conducting Educational Research. (Doctoral dissertation. Resolusi Mus. Choral music comes of age. K.html (13 March.W. (1966). Inc. Teori dan Praktis Serdang : Universiti Putra Malaysia Stebbins. Kuala Lumpur Shelton.casa. The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children.