Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGURUSAN KOIR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH : SATU

KAJIAN KES

Laura Annie Lalita Rajamoney Pensyarah Muzik Unit Muzik, Jabatan Kajian Sosial, Maktab Perguruan Ipoh, Perak
ABSTRAK Sebagaimana Pendidikan Muzik memainkan peranan penting di sekolah-sekolah di negara kita, pengajaran dan pembelajaran koir juga perlu dititik beratkan. Kajian ini yang merupakan satu kajian kes telah berupaya mencari strategi yang digunakan dalam 2 buah sekolah menengah dalam pengajaran dan pembelajaran koir, masalah-masalah yang dihadapi serta kriteria yang digunakan untuk menilai sesebuah koir yang berkualiti. Kaedah pemerhatian, temubual serta senarai semak telah digunakan untuk melihat strategi yang digunakan oleh tiga orang guru muzik sekolah menengah dan seorang guru koir swasta. Kedua-dua sekolah menengah ini telah diperhatikan dari hari pertama latihan koir sehingga ke hari pertandingan koir daerah masing-masing. Keputusan juga telah diperoleh dari keduadua dapatan serta pertandingan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh Sekolah A terbukti lebih berkesan dari Sekolah B dari segi pemanasan suara dan kekerapan berlatih Walaupun terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat-empat orang guru muzik, namun ia bolehlah diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak tertentu seperti sokongan dari ibu bapa dan sekolah. Kriteria yang ketara sekali yang digunakan untuk menilai sesebuah koir dirujuk kepada kualiti vokal sesebuah koir itu sendiri. Kajian ini telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa adalah penting untuk para guru menggunakan strategi yang berkesan apabila melatih sesebuah koir untuk menghasilkan sebuah koir yang berkualiti.

Boyer (1987) dalam bukunya College telah menyatakan. konsep kendiri. “If the push for educational excellence is to yield results. kecerdasan logik. Hal ini perlu dipandang serius lebih-lebih lagi pada masa munculnya banyak informasi dan dapatan baru tentang perkembangan individu seperti pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) dan kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) yang mengambil kira unsur-unsur afektif dalam usaha mencapai kecemerlangan. membaca. nyata sekali mata pelajaran ini adalah ke arah pendidikan estetik (aesthetic education) yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan individu yang seimbang. muzik diperakukan sebagai satu kecerdasan di bawah klasifikasinya tersendiri. menulis. Dalam teori pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) oleh Gardner (1983).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran koir di sekolah bukanlah sesuatu yang baru diwujudkan. menggayakan. kecerdasan kinestatik (menari. membuat pergerakan). kecerdasan interpersonal (empati. Program pembelajaran muzik yang disediakan mempunyai ciri-ciri pembinaan insan dan perkembangan diri individu . seperti dalam pancaragam sekolah. penilaian kendiri. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai “… ability to solve problems or fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community”. Gardner membahagikan pelbagai kecerdasan manusia kepada lapan kategori. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan kecerdasan-kecerdasan amat penting dalam perkembangan pendidikan kanak-kanak. Sesetengah sekolah mampu membiayai tenaga pengajar dari luar (seperti sekolah-sekolah di bandar) walaupun ia menelan belanja yang besar. mudah memahami.” (p.matematik (menyelesaikan masalah. the nation’s colleges and universities must ask hard questions about the quality of their own work. penaakulan. orkestra sekolah. penyusunan dan hiasan). dan tidak ketinggalan kumpulan koir sekolah yang akan diberi tumpuan dalam kajian ini. bertutur. kecerdasan intrapersonal (pengetahuan kendiri. Guru-guru muzik di sekolah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan hakikat ini. kemahiran mencari konsensus). menyelesaikan konflik. Pendidikan Muzik KBSM adalah program pendedahan secara umum untuk pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. membuat encoding dan decoding bahasa). membuat kategori mengenai alam). emosi). iaitu kecerdasan verbal-linguistik (mendengar. hanya untuk memastikan bahawa pasukan koir sekolah itu menjuarai pertandingan-pertandingan. kecerdasan visual spatial (berkaitan dengan arah. Apakah yang dimiliki oleh pengajar-pengajar luar ini yang tidak ada pada pendidik-pendidik muzik di sekolah? Melihat kepada matlamat program Pendidikan Muzik di kedua-dua peringkat persekolahan. Ernest L. Potensi individu dalam aspek ini telah pun dibuktikan melalui kajian saintifik dan maka itu terpulang kepada kita untuk mengeksploitasinya ke arah pembinaan insan yang seimbang dan berketrampilan. Tidak boleh dinafikan bahawa perkara ini makin hari makin lebih diberi perhatian oleh pendidik-pendidik muzik. kecerdasan muzikal (mengarang. Ini hanya boleh dibuat dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang berunsurkan muzik. arkitek. dan kecerdasan naturalis (mengenal pasti. melompat. kumpulan kamar (chamber group) sekolah. xi) Kajian mengenai kecerdasan memberi impak yang hebat dalam bidang pendidikan apabila Gardner (1983) memperkenalkan Multiple Intelligence. menghayati dan mengenal muzik). logik dan kemahiran nombor). baik peringkat daerah mahupun peringkat negeri.

). tetapi adalah salah satu komponen dalam Ko-Korikulum sekolah.R. Kurikulum ini ditujukan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai minat untuk mengetahui. Walaupun sesebuah sekolah itu tidak mempunyai Pendidikan Muzik dalam kurikulum sekolah. memahami dan mendapatkan kemahiran dan pengalaman dalam seni muzik sama ada untuk meneroka dan memperkembangkan bakat sendiri atau sekadar berkebolehan menghayati seni muzik secara terdidik. . Ini jelas kelihatan dalam penglibatan pelajar-pelajar dalam koir sekolah. program yang disediakan mengambil kira ilmu pengetahuan. Persaingan-persaingan ini wujud kerana masing-masing ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti persembahan.). pendidikan muzik adalah mata pelajaran elektif dan pelajar mengambil peperiksaan muzik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (S. Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran wajib alternatif kepada Pendidikan Seni Visual. Kurikulum yang disediakan adalah berkonsepkan general music program dengan matlamat untuk dilaksanakan di semua sekolah menengah. khasnya kepada pendidik-pendidik muzik. 2001) Di peringkat menengah rendah. koir sekolah tetap wujud.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) daripada segi intelek.2001) Di peringkat sekolah menengah. inovatif dan inventif.M. Di peringkat menengah atas pula. negeri ataupun untuk peringkat kebangsaan. mengekalkan kualiti sesebuah koir itu merupakan satu cabaran yang besar. Sebagai satu mata pelajaran. Pelajar yang mengikuti kelas Pendidikan Muzik tidak perlu mengikuti kelas Pendidikan Seni Visual. emosi. Tiada peperiksaan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (P. Latar belakang ahli-ahli koir juga merupakan satu faktor yang menyumbang kepada pengekalan kualiti.M. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu. Ini jelas kelihatan dalam pertandingan koir antara sekolah-sekolah peringkat negeri dan kebangsaan. Untuk mengendalikan sesebuah koir sekolah itu bukanlah mudah. sekurang-kurangnya di peringkat menengah rendah. berketrampilan dan berpengalaman muzik bagi membolehkannya mempunyai disiplin dalam mereka cipta. kemahiran dan penerapan nilai. Ada juga sekolah yang tidak menerapkan koir dalam ko-korikulum sekolah. Didapati kebanyakan sekolah yang mewujudkan koir adalah hanya semata-mata untuk mengambil bahagian dalam pertandingan – baik peringkat daerah. sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri dan kebangsaan dan sebagainya. Jan. Hampir setiap sekolah mempunyai koir sekolah yang tersendiri. Biasanya latihan untuk mengajar sesuatu kumpulan itu dijalankan selepas waktu persekolahan dan bukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah dijalankan. kurikulum Pendidikan Muzik yang disediakan merupakan program pembelajaran untuk lima tahun.P. (PPK. membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang serta kreatif. wujudnya persaingan yang hebat antara sekolah-sekolah yang bertanding. Selain itu. Koir sekolah tidak diterapkan dalam kurikulum sekolah. Jan. rohani dan jasmani. (PPK.

Dari hasil kajian dan metodologi Phillips (1983. menyanyi juga menyampaikan kasih sayang atau cinta yang begitu mendalam. Kebanyakan ahli pedagogi berpendapat bahawa teknik pernafasan yang betul adalah asas untuk nyanyian selain dari postur nyanyian. Kajian perlu dijalankan untuk iii serta mencari apakah yang dapat meningkatkan lagi kualiti nyanyian sesebuah koir di sekolah serta ‘rahsia’ yang digunakan oleh pendidik muzik. baik yang diupah mahupun guru di sekolah. Christy (1990) juga berpendapat bahawa kita semua mempunyai “alat muzik”. Dalam tinjauan Stebbins. Misalnya. 1990). iaitu sejenis cara menyanyi berkumpulan seperti koir tanpa iringan muzik) merupakan satu kemahiran tersendiri. Aaron. Di samping itu. ii untuk mencari kekurangan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran koir yang dihadapi oleh pendidik-pendidik muzik kita. cf. Sesiapa saja yang mempunyai suara bercakap yang normal dan boleh mengalunkan lagu boleh belajar menyanyi dengan baik dan menikmati menyanyi (enjoy singing). Alderson (1979) juga berpendapat bahawa pernafasan adalah asas membentuk nyanyian.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Objektif Kajian Kajian ini bertujuan i mencari dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidik muzik. iaitu alat vokal kita dan hanya perlu mengetahui kaedah untuk mempelajarinya sahaja. mereka mendapati ada banyak perkara lain yang sama penting dengan pertandingan. . Jane Alexander McIntosh (1999). dalam kajiannya “In Harmony : A Look At The Growth of Collegiate A Cappella Groups And The Future Of The Movement” telah menemuramah pengkaji Robert Stebbins pada 1996. Christy (1990). Beliau juga mengatakan bahawa tanpa respirasi. nyanyian dodoi (lullaby) membantu kanakkanak mempelajari sesuatu bahasa serta membantu dalam koordinasi pergerakan. Walaupun ramai penuntut yang ditemuramah oleh Jane menyokong mengadakan pertandingan. Apa yang mereka tidak berapa bersetuju ialah tahap kepentingan pertandingan yang berkaitan dengan kekerapan diadakan persembahan dan perbezaan sosial di antara kedua-dua genre. TINJAUAN LITERATUR Mengikut Van A. menyanyi merupakan sifat semulajadi manusia di mana ahli antropologi sendiri mendapati bahawa terdapat nyanyian dalam semua jenis budaya sejak zaman dahulu. The Contemporary A Cappella Society of America (CASA) merupakan satu oraganisasi (non-profit support organization) yang bermula pada 1991. Apa yang lebih penting ialah teknik pernafasan. beliau mengaplikasikan koordinasi arahan vokal terhadap peningkatan nyanyian pelajar. Pernafasan yang baik dan betul adalah asas untuk semua nyanyian yang baik. beliau mendapati bahawa memenangi sesuatu pertandingan koir berbentuk A Cappella kerap kali dianggap satu pencapaian tahap nyanyian yang tinggi. elemen-elemen untuk nyanyian yang lain tidak akan berfungsi. A Cappella.

keluar dari pic. kelab. Berikut adalah instrumen yang telah digunakan untuk menjawab soalan kajian.monoton. 45% kanakkanak yang berumur 13 tahun. pemerhatian koir? melalui penggambaran video (ii) Apakah masalah-masalah dalam mengajar koir di sekolah? Pemerhatian. Gackle (1987) telah memeriksa kesan teknik vokal yang dipilih serta telah melatih untuk memperbaiki penghasilan ton pelajar perempuan di sekolah. Keputusan dari “National Assessment of Educational Progress” untuk tahun-tahun 1971-1972 telah menunjukkan bahawa 50% kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 tahun. dan sebagainya (Aaron. Plan penyelidikan kajian ini telah mendapatkan maklumat dari beberapa kaedah untuk mendapatkan data. Walau apapun rangka atau statistik yang didapati.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Sehubungan itu. penyanyi pic lemah. temubual dan senarai semak menilai kualiti sesebuah koir itu? . 1990). Istilah sumbang mungkin merupakan istilah yang paling tepat yang boleh digunakan. Oren Gould (1968). ini dapat menghasilkan nyanyian yang baik. masalah ketidaktepatan pic merupakan masalah yang besar dalam pendidikan muzik. Kekerapan nyanyian sumbang yang terdapat di kalangan kanak-kanak berbeza mengikut kriteria dan tahap gred yang digunakan untuk mengukur perbezaan pic. A. Soalan-soalan Kajian Instrumen (i)Apakah strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Temubual. institusi social. dalam kajiannya melapurkan bahawa 18% kanak-kanak di sekolah Amerika yang menyanyi dengan sumbang. temubual (iii) Apakah kriteria atau ukuran yang digunakan oleh guru-guru untuk Pemerhatian. komuniti atau kumpulan.1990). 35 % yang berumur 17 tahun dan 30% orang dewasa tidak boleh menyanyi lagu “America” dengan pic yang tepat. Hasil kajian beliau telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menerima latihan vokal dalam kemahiran pengurusan pernafasan (breath management skills) menyanyi dalam pic yang lebih tepat. METODOLOGI Kajian kes mengkaji satu individu atau satu unit sosial seperti keluarga. Dengan adanya pernafasan yang yang baik dan betul. tidak boleh menyanyi. Kajian kes bertujuan untuk mengkaji keseluruhan perlakuan sesuatu subjek dan perhubungan antara perlakuan-perlakuan ini kepada sejarah dan persekitaran subjek (Ary. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk melabelkan pelajar yang menyanyi pada pic yang tidak tepat – penyanyi yang kurang pasti.

Shirley W. penyelidik telah mencatat apa yang perlu dicatat untuk dijadikan maklumat. Mereka telah dipilih secara rawak. maklumat boleh diperolehi secara langsung.3 orang pendidik muzik (Guru a(GA). data telah dikumpul untuk rumusan. Pelajar terdiri dari pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 .Responden juga telah diperhatikan apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk koir. Guru B(GB) dan Guru C(GC) di sekolah dan seorang guru koir dari luar – guru swasta koir (GS). fakta dan maklumat.17 tahun (terdiri dari pelajar Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima). 1998). temu bual telah dikategorikan dan dikodkan sehingga dapat dirumus menjadi objektif dalam kajian ini. Empat orang guru telah ditemubual untuk mendapatkan data . Senarai Semak – Satu senarai semak juga telah diberikan kepada responden untuk menjawab. (ii) (iii) SAMPEL / RESPONDEN Dua sampel dikenal pasti untuk kajian ini iaitu pendidik atau guru koir dan pelajar koir. Teknik untuk menganalisa data telah dibuat secara induktif. Apabila sesi latihan dan P & P dijalankan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) INSTRUMEN Tiga jenis instrumen telah digunakan dalam kajian ini. Ini juga bergantung kepada berapa banyak latihan yang telah dijalankan di sesebuah sekolah dalam seminggu. Instrumen-instrumen yang telah digunakan adalah seperti berikut : (i) Temu bual individu / Secara Lisan – Responden telah ditemu bual di sekolah ataupun di tempat lain untuk mengumpul data. Mereka menuntut di sebuah sekolah di Ipoh (Sekolah A –SA) dan sebuah di Batu Gajah (Sekolah B-SB) Dua sekolah menengah telah dikenal pasti untuk kajian ini. Barbara (1996). Nota-nota lapangan (field notes) dari transkrip-transkrip. Selain itu. DATA ANALISIS Data-data yang dikumpul telah dikodkan mengikut kategori-kategorinya. Dalam proses pemerhatian. Soalan-soalan yang dikemukakan telah bersifat terbuka dan ada yang bersifat ‘personal’. . Alderson (1975). Kriteria yang digunakan disyorkan oleh Brinson. penggambaran video telah diambil untuk melihat perbezaan teknik-teknik serta membandingkan hasil pengeluaran suara. Dengan cara ini. soalan telah diubah suai dari segi susunan dan cara menyoal adalah lebih fleksibel supaya responden akan selesa apabila menjawab soalan-soalan berupa personal. Pemerhatian . Pemerhatian dan penggambaran video telah dijalankan tiap-tiap minggu selama satu bulan.(1991). McRae. catatan-catatan lapangan. Berdasarkan senarai semak ini. Apabila membuat kerja lapangan (Field work) data juga telah dikumpul (Bogdan dan Biklen.

2. harp. good vocal and choral knowledge. Vienna Boys & others. Interest of students. 7. Only one teacher trains. It’s useful for awareness of pitch. They have to participate in various choral activities to improve their standard.9. Keyakinan diri.commitment from students and teacher-incharge.support from the principal and parents. sentiasa meningkatkan ilmu tentang bidang koir.availability of teacher & music instruments & support of scholl admin. At choir competitions/performances.8. I use Kodaly method in my teaching. be disciplined & willing to learn / be committed Mestilah berpengalaman dan mempunyai pendengaran yang sensitive (peka) Choral conductors need to have a pair of good ears. different instruments accompaniment (such as Sekolah tidak menpunyai status koir. sebab tidak mempunyai banyak pengalaman Yes. and score reading skills. regular practices. saya sentiasa mencari jalan atau cara untuk memajukan pengajaran S.E.voice type(SATB/SSAA/treble voices). 5. Yes. 6. good music back ground. The teachers don’t teach choir. .. Ya. TIDAK technique. S. S. etc) for the more advanced choirs. S. Students found that there are so many things to be learnt from singing in a choir. GURU A (GA) 10 TAHUN SEKOLAH A (SA) GURU B (GB) I don’t teach music and am not a music teacher S. and good communication skills. dapat berkomunikasi dengan ahli-ahli koir S.so that they can listen to other choirs(both amateur and professional choirs) S.staff Minat pelajar dan sokongan dari pihak sekolah Student’s learning ability. Status koir yang tinggi sudah wujud sebelum saya mengajar di sekolah ini The students themselves are eager.. All my choirs have been exposed to the proper choral Persembahan koir tempatan dan ne dari negara lain – American Boys C choir.3. Sumber ahli-ahli. rhythm. flute. Unison songs and canons for the beginners. Tidak.. my choirs have been doing well.and join choral festival or other choral activities. mestilah sabar. SEKOLAH B (SB) GURU C (GC) 5 TAHUN ( Hanya mengajar koir sahaja dan bukan muzik) 12 years teaching experience Work on the vocal technique and provide the choir more performance experiences. TIDAK NO Kaedah Kodaly Must know music. more than 2-part songs. 4. BEBAS GURU SWASTA (GS) drums. Cara-cara/teknik/factor yang diambil kira The steps we take to improve the quality of choir Teknik dan kaedah Performances experiences.sokongan dari pihak sekolah & sumber tenaga mengajar.1. but only manage them. from the past years’ result.g.strict discipline &vocal training by music teacher S. 2-part songs and TIADA NO CONCEPT USED Enjoy your life with music songs with piano accompaniment for the medium level choirs. a cappella.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KEPUTUSAN Jadual 1 Ringkasan Respon Guru-guru Koir Dan Swasta Dalam Temubual Soalan Kajian Satu SOALAN TEMUBUAL S.

Pada hari penyingkiran. Ini perlu dibetulkan supaya tidak menjadi tabiat (habit) yang sukar dibetulkan nanti. ahli-ahli koir dapat memberikan komitmen yang serius dan sepenuhnya terhadap koir sekolah mereka. tetapi ini telah sengaja dilakukan. Ini adalah untuk menyediakan suara pelajar menggunakan head voice dan chest voice. Latihan vokal atau vocalizing mestilah dibuat sekurang-kurangnya selama 20–30 minit. Secara tidak langsung. Uji bakat dibuat untuk memilih pelajar yang boleh menyanyi serta memastikan bahagian suara ahli (soprano atau alto. Di samping itu. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya masa yang diperuntukkan untuk vocalizing. Setiap guru koir sekolah harus mencuba strategi penyingkiran untuk mengelakkan ahli-ahli koirnya dari tidak menghadiri latihan. kompetensi pelajar diuji. sama ada berdiri ataupun duduk adalah keperluan asas dalam proses repirasi. Satu perasaan ‘takut dibuang’ akan muncul pada sanubari ahli-ahli koir dan ini akan membawa kepada peningkatan kehadiran dalam latihan serta komitmen dari pelajar-pelajar. iaitu selepas beberapa bulan. iaitu ahli yang sudah boleh menyanyi bahagian-bahagian (parts) mereka dengan cekap. guru dapat melihat dan mendengar dengan sendirinya pelajar yang boleh menyanyi bahagiannya dengan cekap dan sebaliknya. Selain itu. p. masih ada ruang untuk pembaikian nyanyian. Sekiranya pelajar duduk dengan postur yang betul. Walau bagaimanapun. Penyingkiran ini tidak dibuat pada masa uji bakat. p. (Brinson.148).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) SOALAN KAJIAN 1 Uji bakat (audition) untuk sebarang koir adalah penting kerana ia mengutamakan kepentingan penglibatan seseorang dalam sesebuah koir (McRae. penghasilan suara boleh ditingkatkan. Kedudukan postur pelajar bolehlah dibaiki. Seramai 55 orang pelajar telah dipilih di sekolah A (SA) pada hari pertama selepas uji bakat dijalankan. hanya yang TERBAIK sahaja yang dipilih. guru dapat melihat dan akan tahu pelajar yang selalu menghadirkan dirinya dan yang kerap kali hadir. 1996. Tidak boleh dinafikan. sudah pasti akan terdapat perbezaan positif yang nyata dalam . Di samping itu. Selepas keseluruhan lagu diajar. Melalui cara penyingkiran ini. Pelajar-pelajar di sekolah patut ditunjukkan postur menyanyi yang betul. GC (Guru C) telah berusaha untuk membaiki mutu persembahan koir beliau. Pelajar boleh dipilih dengan serta merta oleh guru pada hari uji bakat. McRae juga menyatakan bahawa uji bakat memberikan maklumat kepada guru tentang keadaan suara seseorang pelajar. 1992. Hanya sekolah A sahaja yang menjalankan penyingkiran ahli setelah keseluruhan lagu diajar. ((Phillips. ini juga memberi peluang kepada pendidik untuk mengenalpasti sebarang masalah muzikal atau suara pelajar. Ini merupakan asas untuk nyanyian. dan sebagainya). penyingkiran (elimination) ahli pula dijalankan. Latihan adalah sangat penting untuk menguasai sebarang kemahiran. hasil nyanyian dan pengeluaran suara tidaklah begitu memuaskan. Sekolah B(SB) juga menjalankan latihan vokal. memang ada perubahan yang positif dalam persembahan koir sekolah B.186 & 187). tetapi bukan semua pelajar yang boleh menyanyikan lapisan (parts) mereka dengan tepat dan cekap. Semua pelajar yang telah lulus uji bakat memang boleh menyanyi dengan pic yang tepat. 1991:14). Cara ini merupakan satu cara yang sangat berkesan sebab apabila penyingkiran dibuat. Sekiranya ini telah diperbetulkan. Tetapi. Sekolah ini mengambil 4 hari untuk menjalankan pemilihan pelajar. iaitu dengan tidak membongkok belakang. Postur yang betul.

Untuk not-not yang tinggi bagi soprano. Dalam masa 3 bulan ini banyak latihan yang dijalankan. masa yang lama diperlukan. ini dapat menaikkan semangat setiap ahli koir untuk berusaha meningkatkan mutu koir sekolah mereka. Kumpulan koir sekolah perlu diberi pendedahan luaran. sudah tentu masalah masa tidak akan wujud.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) nyanyian pelajar-pelajar. Beliau telah menunjukkan pengeluaran suara cara jatuhkan dagu (drop jaw) dan telah memeriksa setiap pelajar-pelajarnya untuk memastikan mereka mengikut cara yang betul. SOALAN KAJIAN 2 Masa merupakan faktor utama dalam sebarang latihan. beliau telah menyuruh mereka untuk fikirkan rendah dan nyanyi (think low notes) dan menggunakan suara kepala (head voice). Kita bernasib baik kerana berpeluang menikmati meluaskan pandangan serta pendedahan. pelajarpelajar juga mesti menunjukkan inisiatif mereka sendiri serta komitmen mereka terhadap koir sekolah. Selepas memerhatikan masalah kedua-dua buah sekolah SA dan SB. GC telah mencuba dengan sedaya upayanya untuk menaikkan mutu koir sekolahnya. mereka berkongsi masalah yang sama iaitu faktor MASA. baik menyaksikan koir antara bangsa mahupun koir tempatan yang bermutu. Setiap guru perlu tahu caracara dan teknik vokal supaya bolehlah diajar dan didemonstrasikan kepada pelajarpelajar sewaktu menyanyi dalam koir. Gangguan tidak boleh berlaku. Percanggahan masa pelajarpelajar dengan aktiviti-aktiviti sekolah juga tidak akan berlaku. American Boys Choir dan Vienna Boys Choir adalah koir bertaraf dunia. Dengan menonton persembahan koir antarabangsa. Pendedahan ini dapat membuka minda ahli-ahli koir untuk membuat persembahan yang bermutu tinggi. Didapati pihak sekolah kedua-dua buah sekolah memang memberi sokongan yang baik terhadap koir dengan memberikan mereka menjalankan latihan sewaktu mata pelajaran PJK. Sekiranya sekolah itu tidak mampu menghadiri persembahan-persembahan ini. Untuk berlatih dan melatih sesebuah koir. Sekolah A yang telah mendapat pendedahan persembahan luaran telah dapat melihat persembahan koir bertaraf dunia (world class choirs). Di dapati GC telah memulakan latihan koirnya 3 bulan (bulan Mac) selepas sekolah A (4/1/2005). Cara ini tidak digunakan oleh sekolah B. Pihak sekolah haruslah memberi sokongan kepada koir sekolah. Pengkaji berpendapat sekolah B hanya menjalankan latihan koir sematamata untuk menyertai pertandingan. Sekiranya latihan koir dijalankan pada hari lain selain hari aktivitiaktiviti lain. walaupun hanya untuk pertandingan sahaja. sesebuah kumpulan koir itu dapat melihat bagaimana pengeluaran dan pengawalan suara serta warna ton dalam sesebuah koir itu yang cemerlang. Secara tidak langsung. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan. . Walaupun pihak sekolah memberi sokongan kepada pasukan koir. Dengan ini. mereka bolehlah mendapatkan sumber-sumber lain seperti menonton persembahan koir berbentuk VCD dan sebagainya. Guru A telah menyanyi dan menunjukkan cara menyanyi kepada pelajarpelajarnya sewaktu latihan. apatah lagi untuk latihan koir yang memerlukan masa yang bermutu (quality time). Duduk sewaktu menyanyi adalah tidak digalakkan sama sekali. tahap kualiti koir dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke tahap yang lebih tinggi.

Dengan adanya seorang pemain piano sedemikian. Tindakan pemain piano dalam melatih pemain piano yang baru itu adalah satu cara yang baik untuk memastikan kesinambungan koir tersebut. Kedua-dua SA dan SB mempunyai pemain piano dan kibod yang agak versatil. terutamanya dalam latihan nyanyian bahagianbahagian suara (parts singing). Ada pula pelajar yang terpaksa kerap meninggalkan kelas dan sebagainya. Pemain piano SA merupakan seorang pemain piano yang baik. Oleh itu. Bilik untuk berlatih adalah penting untuk sebarang latihan persembahan muzik. pelajar-pelajar itu sendiri menunjukkan minat untuk mempelajari lagu dan menyanyi. Ini adalah untuk menyediakan ibu bapa pelajar-pelajar koir terhadap kekerapan latihan yang akan dijalankan supaya mereka tidak akan merungut kemudian. Ini adalah untuk memudahkan kekerapan berlatih. bukan hanya untuk memenangi sesuatu pertandingan itu. pelajar-pelajar sendiri akan seronok menyanyi (enjoy singing). ia juga boleh mengendalikan warm ups semasa ketiadaan guru. pengajaran koir adalah lebih mudah dikendalikan. Di samping itu. Beberapa bilik darjah . SA akan kehilangan seorang pemain piano yang cekap. Di samping itu. Tetapi sekiranya pelajar terdiri dari dua sesi persekolahan. Ini mungkin disebabkan kerana pelajar-pelajar ini adalah dari bandar. Seorang pemain piano yang berkaliber dan versatil adalah aset kepada sesebuah koir itu. Para ibu bapa juga perlu dimaklumkan tentang latihan-latihan koir yang akan dijalankan. Ini adalah kerana pemain piano ataupun kibod dapat menolong guru dalam latihan. Tidak boleh dinafikan bahawa semua pemain piano adalah berbeza. Oleh itu. SB bergerak dari satu bilik ke bilik lain untuk latihan koir mereka. mahupun sesi petang. ramai bermain piano untuk acara-acara sekolah untuk membina keyakinan dirinya. Terdapat juga keazaman pelajar-pelajar koir SA untuk memenangi pertandingan koir.. Sekiranya ini dapat diatasi. Sekiranya pelajar-pelajar adalah dari satu sesi. pengajaran guru adalah mudah dan guru dapat mengajar bahagian yang lebih kompleks kepada pelajar. Semangat positif inilah yang perlu ada pada setiap ahli koir. Memori tonal pelajarpelajar SA adalah baik. Beliau telah melatih seorang pemain piano baru untuk mengambil alih tempatnya untuk tahun hadapan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Guru-guru koir pada awalnya mestilah memberitahu pelajar-pelajar tentang peraturan-peraturan. syarat-syarat penyertaan serta penglibatan mereka terhadap koir. langkah pertama terhadap membina satu koir yang mantap sudah wujud. guru boleh memanggil mereka untuk latihan pada bila-bila masa luar dari waktu persekolahan. Selain itu. Masingmasing mempunyai kebolehan yang tertentu dan tersendiri. SB tidak mempunyai sebuah bilik ataupun sebuah dewan untuk berlatih. Ibu bapa serta pelajar-pelajar perlulah serius terhadap penglibatan anakanak mereka dalam koir dan memahami tentang betapa mustahaknya diadakan latihan. Guru bolehlah membantu untuk membina pendengaran dalamannya (inner hearing). Pelajar-pelajar dari SA mempelajari lagu atau bahagian (parts) mereka dengan lebih cepat. maka pilihan untuk masa latihan adalah terhad. baik sesi pagi. Adalah lebih baik sekiranya GC memilih pelajar-pelajar koir dari satu sesi persekolahan. Sekiranya ini dapat dipupuk. GA dan GB juga bersetuju dengan hakikat itu. pemain piano baru seharusnya diberi peluang membuat persembahannya di hadapan penonton. bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada sesuatu persembahan. Pendedahan bermain serta latihan juga adalah sangat penting untuk memastikan kaliber atau kebolehan seseorang pemain piano.

Adalah baiknya sekiranya mereka mempunyai ‘perfect pitch’. Walaupun terdapat kekurangan dari segi kemudahan tempat untuk berlatih dan sebagainya. GC patut lebih tegas apabila menjalankan latihan. Modulasi berlaku sebaik sahaja perkataan terakhir dalam rangkap pertama sewaktu gaya A Cappella dinyanyikan. Apatah lagi dengan mempelajari lagu dan bahagianbahagian yang tertentu dan yang lebih kompleks. Disiplin adalah sangat penting dalam latihan koir. Didapati pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang ketepatan masa. SA telah berani mengambil cabaran ini dan dapat mengekalkan nada yang asal apabila menyanyikan secara A Cappella permulaan lagu ‘Kesetiaan’. masalah disiplin dalam koir akan menular dengan lebih lagi. Terdapat variasi atau kreativiti yang telah dipersembahkan dalam nyanyian koir SA. Variasi atau kreativiti yang dimaksudkan di sini ialah terdapatnya keratan dari lagu ‘Happy Together’ yang telah membawa para pendengar ke mud atau suasana yang lebih rancak. Memang adanya segelintir pelajar yang boleh menyanyi dengan baik tetapi sebaik-baiknya pemilihan pelajar koir haruslah berdasarkan kecerdasan pelajar selain dari ketepatan nyanyian untuk memastikan satu persembahan yang baik. perlu adanya pendengaran yang tajam. Masa yang terluang dari kelewatan boleh digunakan unutk berlatih. Pelajar-pelajar telah dapat menggabungkan kesemua bahagian (parts) mereka dengan begitu baik sekali berserta dengan ekspresi mereka. tiap-tiap ahlinya mestilah peka dan perlu dengar dengan teliti untuk memastikan mereka tidak keluar dari nada asal. namun SB bertekad untuk mengambil bahagian dalam pertandingan koir antara daerah. Kemudian baharulah iringan piano muncul untuk bahagian lagu yang selanjutnya. Pelajar-pelajar telah berjaya membuat transisi tanpa sebarang nyanyian sumbang. Soalan Kajian 3 Beberapa perkara telah diperhatikan sebelum. Penyelia petang SB yang mencadangkan untuk mengambil masuk pelajar dari kelas yang lemah. Selain dari kemahiran yang tertentu. Kedua-dua sekolah telah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk menghasilkan satu kumpulan koir. Ini adalah kerana apabila sesebuah koir itu menyanyi secara A Cappella. Pelajarpelajar SA tidak mempunyai ‘perfect pitch’ tetapi masa yang telah diluangkan untuk berlatih telah terbukti menghasilkan kejayaan. Sebuah bilik harus diperuntukkan untuk menjalankan aktivitiaktiviti muzik.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) digabungkan untuk dijadikan sebuah dewan untuk mengadakan majlis atau upacara sekolah yang penting. Inilah semangat dan sikap yang perlu disemai serta dipupuk pada setiap sekolah dan setiap pelajar. Nyanyian A Cappella merupakan satu kemahiran yang tersendiri. Ini adalah satu kriteria yang penting dalam koir. Lagipun. Ini merupakan satu aspek untuk menilai kualiti sesebuah koir. Terdapat . Modulasi merupakan penukaran lagu dari satu nada ke nada yang lain. Ini telah menunjukkan kebolehan koir untuk membawa lagu dari satu nada ke nada yang lain. Pada pendapat pengkaji. bukan semua koir yang boleh menyanyi stail A Cappella. Dengan adanya pelajar sedemikian. Hal ini jelas kelihatan pada SA apabila mereka mendendangkan lagu ‘Kesetiaan’ dalam pertandingan. SA telah menunjukkan kebolehannya dengan penggunaan modulasi dalam lagu ‘Kesetiaan’. Mujurlah adanya alat kibod yang mudah alih. berlatih untuk sesebuah koir memang memerlukan dan mengambil masa yang lama. semasa dan selepas pertandingan koir untuk kedua-dua daerah dan sekolah.

Pendedahan guru-guru terhadap nyanyian koir yang bermutu juga adalah penting. Disamping itu beliau bekerja dengan Koir lelaki Australia dan telah dilantik sebagai penolong pemimpin koral serta pelatih vokal (Assistant Choral Conductor and Vocal coach).L. bidang vokal. tetapi hanya segelintir sahaja yang telah menjalani latihan vokal (vocal training) secara persendirian. Apabila ini berlaku. GA telah mengambil beberapa latihan vokal dari seorang guru vokal di Ipoh. Pemilihan lagu yang sesuai untuk dinyanyikan oleh sesebuah koir juga adalah penting. . Secara tak langsung. GA sendiri bolehlah menunjukkan caracara menyanyi yang berkesan serta tindak-tanduk dalam nyanyian. Kelulusan seorang guru koir dalam bidang vokal juga adalah penting. Selain itu. Hampir kesemua guru muzik di negara kita mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan muzik. Apabila hendak memilih sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh koir. Pelajar-pelajar telah menunjukkan keseronokan menyanyi (enjoyed singing). GS sendiri adalah seorang yang mempunyai kelulusan dalam piano dan menyanyi merupakan bidang kedua beliau. Kreativiti sebegini perlu dikuasai oleh semua koir untuk meninggikan lagi mutu persembahan. namun terdapat juga perbezaan dari suara pelajar-pelajar dalam nyanyian mereka. timbul pula keyakinan diri dalam pelajar. Children’s Choir. Kelulusan seseorang guru itu adalah sangat penting. Para pendengar akan turut terhibur juga.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) penggunaan konsonan ‘s’ yang berirama apabila keratan siulan dari lagu ‘Don’t Worry. Pemilihan lagu juga perlu mengambil kira kebolehan pelajar untuk membawa lagu tersebut. Oleh itu. Wujudnya ekspresi dalam persembahan SA. Ekspresi dapat ditunjukkan apabila penyanyi itu menghayati lagu serta senikata lagu dengan sepenuhnya. baharulah mereka dapat melatih koir mereka menggunakan ukuran yang telah mereka didedahkan itu. terutamanya dalam bidang-bidang yang tertentu. Ekspresi adalah penting dalam nyanyian – baik nyanyian solo mahupun dalam nyanyian berkumpulan.L. Suara koir dari SA adalah lebih matang jika dibandingkan dengan suara koir SB. Suara pelajar-pelajar ini masih lagi mentah dan belum lagi matang. GS telah menubuhkan Ipoh Children’s Choir. Walaupun kedua-dua sekolah mempunyai pelajar-pelajar perempuan dalam koir masing-masing. Dengan adanya pengajaran vokal tambahan ini. The Young K. ini merupakan satu asset atau kelebihan yang dimiliki oleh GA. Singers dan The K. seperti dalam kes ini. Be Happy’ dinyanyikan secara ‘du’. Walau bagaimanapun. guru haruslah memilih lagu dari repertoir yang luas dan bukan hanya dari skop yang terhad. Guru juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar mampu menyanyi lagu yang dipilih itu. suara dari koir SA adalah rounded tone dan ini sangat penting untuk sesebuah koir. Ini mungkin disebabkan kerana terdapat pelajar-pelajar dari tingkatan 1 dan 2. Sesebuah lagu yang dinyanyikan itu dapat dihayati dengan baiknya sekiranya lagu itu dipersembahkan atau dinyanyikan dengan menggunakan ekspresi. kualiti koir pun dapat dinaikkan. Guru-guru sendiri harus didedahkan dengan persembahan-persembahan yang bermutu. Ini mungkin disebabkan oleh pemilihan pelajar-pelajar. Mimik muka pelajar-pelajar juga adalah penting untuk ekspresi. Apa yang dimaksudkan di sini ialah pelajar-pelajar dari tingkatan 4 dan 5 mempunyai suara yang lebih matang manakala pelajar-pelajar dari SB yang terdiri dari campuran tingkatan 1 hingga 5 mempunyai gabungan suara keanak-anakan. Beliau (GS) telah dipilih untuk menyanyi bersama Melbourne Chorale untuk beberapa majlis-majlis tertentu dan telah bekerja dengan beberapa pemimpin yang terkenal.

” Morton Cooper (1984) .Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KESIMPULAN Dapatan kajian ini amat penting bagi pengetahuan pendidik-pendidik muzik. baik di sekolah. “Educate them gradually in the correct use of their voices. sudah tentu mutu dan kualiti koir dapat dipertingkatkan lagi. Dengan adanya lebih kajian tentang koir sekolah di negara kita. Akhir sekali. Sehubungan itu. Diharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pendidik muzik serta membuka minda mereka tentang mengendalikan sebuah koir. They are particularly vulnerable to developing negative habits.166-167). khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang vokal. children are susceptible to nodes and other growths on the vocal cords which might require surgical excision. Selain itu. Give them an advantage that you didn’t have: a positive voice model and an education in the use of their voices. diharap kajian ini dapat membuka jalan lagi kepada penyelidikpenyelidik muzik untuk meneruskan lagi kajian tentang koir di sekolah menengah di negara kita. Cooper (1984: pp. Diharap penyelidik-penyelidik serta pendidik-pendidk tanah air akan mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat kajian secara menyeluruh dalam bidang ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat pengetahuan yang baru dari hasil kajian yang belum diterokai oleh sesiapa. unless otherwise instructed. Without such guidance. Kajian ini boleh digunakan oleh pihak penggubal dasar kementerian untuk menilai sama ada komponen koir harus dimasukkan dalam sukatan pelajaran dan diajar dalam bilik darjah. para ibu bapa mahupun pihak kementerian. seorang ahli terapi pertuturan dan pakar dalam bidang latihan vokal (vocal training) telah mengatakan bahawa suara kanak-kanak yang tidak menerima sebarang latihan vokal akan menjadi kasar (hoarse) dan mereka akan terus menjerit dan memekik. diharap agar komponen koir diberi tumpuan yang lebih serius oleh semua pihak.

A. 15. Complete Handbook of Voice Training.L. Foundations of Music Education. The University of Michigan). Gardner.. D. (Doctoral dissertation.F.R. pitch discrimination and tonal memory of inaccurate singers. 48 (04). Choate (Ed. Cambridge Christy. Change your voice. New York : Basic Book Gordon. C. (1989).(1947).L. (1990). M. (1981). VA: Music Educators National Conference . Music learning and learning theory. (1984).A. (Doctoral dissertation. Foundations In Singing : A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (5th Ed. R.C. Brinson. Documentary Report of the Ann Arbor Symposium on the Applications of Psychology to the Teaching and Learning of Music (pp. J. (1987). Introduction to Research Education.Rinchart and Winston.H.).) U. H.90.I. resonation & vowel unification or tone production in the junior high school female voice. Alderson. New York: Harper and Row Brody. Gackle. (1990). The University of Iowa). Frame of mind. Cambridge University Press. Barbara A.E.A.C.S. (1996). Inc. (1984). New York: Schirmer Books. University of Miami) Dissertation Abstracts International. Chicago: G. (1990). H. Bertaux. 62-68).C. Reston. A study of the effects of vocal coordination instruction on the pitch accuracy. E.Brown Cooper. R. Teaching children of all ages to use the singing voice and how to work with out-of-tune singers.(Doctoral dissertation. New York: Macmillan. (1979).).000 Cambridge International Dictionary of English (1995). B.A. New York : Parker Ary. Readings in music learning theory (pp92-104). Choral Music Methods and Materials. College . Hoffer. New York: Schirmer Books Boyer.C. In R. Walters & C. range. Van A. Publications. V. In D. M.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) RUJUKAN Aaron. (1987). Taggert (Eds. An experimental study of the emergence of the process involved in the production of sound. Abeles. change your life. & Klotman. USA:Holt. Ernest L. The effect of selected vocal techniques for breath management. 862A. The theory of Multiple Intelligence. Dissertation Abstracts. (1983). : Wm.

Louis: Concordia. Relationships between the singing ability of prekindergarten children and their home environment. New York: Dover McRae. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum Kemp. Panduan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muzik Sekolah Menengah (KBSM). M. Mario (1949). (1996). (1983).A. University of Southern California. O. (1977). Shirley W. A Topology of the Teaching Concept MacMillam dan Nelson (eds). Journal of Research in Music Education. P. 27(3). Building a pyramid of musicianship. Majid Konting. (ERIC Reproduction Service No.F. W. (1996). Music Educators Journal. (1968). T. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Jones. Directing The Children’s Choir: A Comprehensive Resource . A. Developing specialized programs for singing in the elementary school (Final report). 23. Herman. S (1988b). 25(4). (1962). The Creative Director : Intangibles of Musical Performance.C. DC: Research in Education. 173-184. (1968). Relationships between pitch memory in short melodies and selected factors. ED025530 Te 499967) Green. Unlocking the potential of junior high choirs. Children sing his praise.41 Johami Abdullah (1993). (Doctoral dissertation. St. P. In D. San Diego : Curtis Music Co. H. (1985). New York : Simon & Schuster Macmillan Mohd. 272-282. Long. Lisk.S. K. Understanding and developing the child’s voice. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Marafioti. U. The effects of group breath control training on selected vocal measures.A. Kirkpatrick. Journal of Research in Music Education. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001).886. related to the singing ability of elementary students in grades . 75 (4). Pendidikan Muzik Semasa. Jr.). Skokie.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Gould. Concepts of Teaching : Philosophical Essays. Using a vertical keyboard instrument with the uncertain singer.H. : Meredith Music Publications. S (1988a). Rotermund (Ed. (1990). Edward S. 33-36. Washington. (1979). Caruso’s Method of Voice Production The Scientific Culture of the voice.III : Rand McNally Herman.) Dissertation Abstracts International. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Phillips.

(Doctoral dissertation. Journal of research in Singing. Phillips.org/definition-of-strategy. The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children. Phillips.isme.S. Toronto : University of Toronto Press. Tuckman. K. George Peabody College For Teachers). Falsafah Pendidikan.1017A.html (13 March.H.org/index-4. Music Educator’s Journal. 44. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 2nd Edition. Kuala Lumpur Shelton. Dissertation Abstracts Internatioanal. 9 (1).2004) http://www.2004)) http://wwwlib.6765-6766 Sidek Mohd. K.W. Respiration for singing : Torso movement and related research. (1992).umi.H.casa.com/research.com/pqdweb (Summer 2001. Rekabentuk Penyelidikan Falsafah. three and four.41. LAMAN WEB http://www. B.menc.org/networks/collegiate/bom. Teori dan Praktis Serdang : Universiti Putra Malaysia Stebbins. (1978). Teaching Kids To Sing. Ed’ 02 (2002). Conducting Educational Research.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) two. Noah (2002).audioear.umi.battlelion. (1966). Heinemann Educational Books (Asia)Ltd.H. Choral music comes of age.com/dissertations/gateway . K. Kent State University). J. 75 (4). (Doctoral dissertation. 1-10. (1996). (1988). Resolusi Mus.org/article/articleview/247/1/36/ http://www. The Barbershop Singer. Inc. 22-27 Phillips. Prosidings Persidangan Kebangsaan Pendidikan Muzik Malaysia 2002 Sharifah Alwiah Alsagoff (1984).htm (1993) http://proquest.html http://www.html http://www. (1985). Dissertation Abstracts International. New York : Schirmer Books. Robert A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful