Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGURUSAN KOIR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH : SATU

KAJIAN KES

Laura Annie Lalita Rajamoney Pensyarah Muzik Unit Muzik, Jabatan Kajian Sosial, Maktab Perguruan Ipoh, Perak
ABSTRAK Sebagaimana Pendidikan Muzik memainkan peranan penting di sekolah-sekolah di negara kita, pengajaran dan pembelajaran koir juga perlu dititik beratkan. Kajian ini yang merupakan satu kajian kes telah berupaya mencari strategi yang digunakan dalam 2 buah sekolah menengah dalam pengajaran dan pembelajaran koir, masalah-masalah yang dihadapi serta kriteria yang digunakan untuk menilai sesebuah koir yang berkualiti. Kaedah pemerhatian, temubual serta senarai semak telah digunakan untuk melihat strategi yang digunakan oleh tiga orang guru muzik sekolah menengah dan seorang guru koir swasta. Kedua-dua sekolah menengah ini telah diperhatikan dari hari pertama latihan koir sehingga ke hari pertandingan koir daerah masing-masing. Keputusan juga telah diperoleh dari keduadua dapatan serta pertandingan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh Sekolah A terbukti lebih berkesan dari Sekolah B dari segi pemanasan suara dan kekerapan berlatih Walaupun terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat-empat orang guru muzik, namun ia bolehlah diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak tertentu seperti sokongan dari ibu bapa dan sekolah. Kriteria yang ketara sekali yang digunakan untuk menilai sesebuah koir dirujuk kepada kualiti vokal sesebuah koir itu sendiri. Kajian ini telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa adalah penting untuk para guru menggunakan strategi yang berkesan apabila melatih sesebuah koir untuk menghasilkan sebuah koir yang berkualiti.

matematik (menyelesaikan masalah. melompat. menghayati dan mengenal muzik). penilaian kendiri. dan tidak ketinggalan kumpulan koir sekolah yang akan diberi tumpuan dalam kajian ini. muzik diperakukan sebagai satu kecerdasan di bawah klasifikasinya tersendiri. kemahiran mencari konsensus). Hal ini perlu dipandang serius lebih-lebih lagi pada masa munculnya banyak informasi dan dapatan baru tentang perkembangan individu seperti pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) dan kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) yang mengambil kira unsur-unsur afektif dalam usaha mencapai kecemerlangan. Pendidikan Muzik KBSM adalah program pendedahan secara umum untuk pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Ernest L. nyata sekali mata pelajaran ini adalah ke arah pendidikan estetik (aesthetic education) yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan individu yang seimbang. menggayakan. hanya untuk memastikan bahawa pasukan koir sekolah itu menjuarai pertandingan-pertandingan. Guru-guru muzik di sekolah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan hakikat ini. Potensi individu dalam aspek ini telah pun dibuktikan melalui kajian saintifik dan maka itu terpulang kepada kita untuk mengeksploitasinya ke arah pembinaan insan yang seimbang dan berketrampilan. Program pembelajaran muzik yang disediakan mempunyai ciri-ciri pembinaan insan dan perkembangan diri individu . arkitek. Ini hanya boleh dibuat dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang berunsurkan muzik. the nation’s colleges and universities must ask hard questions about the quality of their own work. Dalam teori pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) oleh Gardner (1983). xi) Kajian mengenai kecerdasan memberi impak yang hebat dalam bidang pendidikan apabila Gardner (1983) memperkenalkan Multiple Intelligence. kecerdasan muzikal (mengarang. kecerdasan interpersonal (empati. bertutur. logik dan kemahiran nombor). membuat encoding dan decoding bahasa). iaitu kecerdasan verbal-linguistik (mendengar. penaakulan. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan kecerdasan-kecerdasan amat penting dalam perkembangan pendidikan kanak-kanak. “If the push for educational excellence is to yield results.” (p. membuat pergerakan). baik peringkat daerah mahupun peringkat negeri. membaca. konsep kendiri. seperti dalam pancaragam sekolah. kumpulan kamar (chamber group) sekolah. Boyer (1987) dalam bukunya College telah menyatakan. Sesetengah sekolah mampu membiayai tenaga pengajar dari luar (seperti sekolah-sekolah di bandar) walaupun ia menelan belanja yang besar. menulis. orkestra sekolah. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai “… ability to solve problems or fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community”. membuat kategori mengenai alam). Apakah yang dimiliki oleh pengajar-pengajar luar ini yang tidak ada pada pendidik-pendidik muzik di sekolah? Melihat kepada matlamat program Pendidikan Muzik di kedua-dua peringkat persekolahan. Gardner membahagikan pelbagai kecerdasan manusia kepada lapan kategori. kecerdasan kinestatik (menari. emosi). dan kecerdasan naturalis (mengenal pasti. kecerdasan intrapersonal (pengetahuan kendiri.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran koir di sekolah bukanlah sesuatu yang baru diwujudkan. penyusunan dan hiasan). kecerdasan visual spatial (berkaitan dengan arah. kecerdasan logik. mudah memahami. menyelesaikan konflik. Tidak boleh dinafikan bahawa perkara ini makin hari makin lebih diberi perhatian oleh pendidik-pendidik muzik.

kurikulum Pendidikan Muzik yang disediakan merupakan program pembelajaran untuk lima tahun. Jan. Ini jelas kelihatan dalam penglibatan pelajar-pelajar dalam koir sekolah.). Walaupun sesebuah sekolah itu tidak mempunyai Pendidikan Muzik dalam kurikulum sekolah. sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri dan kebangsaan dan sebagainya. Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran wajib alternatif kepada Pendidikan Seni Visual. Ini jelas kelihatan dalam pertandingan koir antara sekolah-sekolah peringkat negeri dan kebangsaan. membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang serta kreatif. Tiada peperiksaan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (P.). Biasanya latihan untuk mengajar sesuatu kumpulan itu dijalankan selepas waktu persekolahan dan bukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah dijalankan. Koir sekolah tidak diterapkan dalam kurikulum sekolah.2001) Di peringkat sekolah menengah.M. khasnya kepada pendidik-pendidik muzik. mengekalkan kualiti sesebuah koir itu merupakan satu cabaran yang besar. Latar belakang ahli-ahli koir juga merupakan satu faktor yang menyumbang kepada pengekalan kualiti. sekurang-kurangnya di peringkat menengah rendah. program yang disediakan mengambil kira ilmu pengetahuan. 2001) Di peringkat menengah rendah. Pelajar yang mengikuti kelas Pendidikan Muzik tidak perlu mengikuti kelas Pendidikan Seni Visual.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) daripada segi intelek. Di peringkat menengah atas pula. wujudnya persaingan yang hebat antara sekolah-sekolah yang bertanding. kemahiran dan penerapan nilai. Jan. rohani dan jasmani. emosi. tetapi adalah salah satu komponen dalam Ko-Korikulum sekolah. negeri ataupun untuk peringkat kebangsaan.M. Sebagai satu mata pelajaran. Untuk mengendalikan sesebuah koir sekolah itu bukanlah mudah. Selain itu. memahami dan mendapatkan kemahiran dan pengalaman dalam seni muzik sama ada untuk meneroka dan memperkembangkan bakat sendiri atau sekadar berkebolehan menghayati seni muzik secara terdidik. (PPK. Kurikulum ini ditujukan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai minat untuk mengetahui.R. Didapati kebanyakan sekolah yang mewujudkan koir adalah hanya semata-mata untuk mengambil bahagian dalam pertandingan – baik peringkat daerah. pendidikan muzik adalah mata pelajaran elektif dan pelajar mengambil peperiksaan muzik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (S. berketrampilan dan berpengalaman muzik bagi membolehkannya mempunyai disiplin dalam mereka cipta. Persaingan-persaingan ini wujud kerana masing-masing ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti persembahan. Hampir setiap sekolah mempunyai koir sekolah yang tersendiri. koir sekolah tetap wujud. Ada juga sekolah yang tidak menerapkan koir dalam ko-korikulum sekolah. Kurikulum yang disediakan adalah berkonsepkan general music program dengan matlamat untuk dilaksanakan di semua sekolah menengah.P. inovatif dan inventif. (PPK. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu. .

elemen-elemen untuk nyanyian yang lain tidak akan berfungsi. Beliau juga mengatakan bahawa tanpa respirasi. Alderson (1979) juga berpendapat bahawa pernafasan adalah asas membentuk nyanyian. Di samping itu. Dalam tinjauan Stebbins. Apa yang lebih penting ialah teknik pernafasan. nyanyian dodoi (lullaby) membantu kanakkanak mempelajari sesuatu bahasa serta membantu dalam koordinasi pergerakan. beliau mengaplikasikan koordinasi arahan vokal terhadap peningkatan nyanyian pelajar. menyanyi merupakan sifat semulajadi manusia di mana ahli antropologi sendiri mendapati bahawa terdapat nyanyian dalam semua jenis budaya sejak zaman dahulu. Jane Alexander McIntosh (1999). Dari hasil kajian dan metodologi Phillips (1983. iaitu sejenis cara menyanyi berkumpulan seperti koir tanpa iringan muzik) merupakan satu kemahiran tersendiri. Sesiapa saja yang mempunyai suara bercakap yang normal dan boleh mengalunkan lagu boleh belajar menyanyi dengan baik dan menikmati menyanyi (enjoy singing). 1990). . beliau mendapati bahawa memenangi sesuatu pertandingan koir berbentuk A Cappella kerap kali dianggap satu pencapaian tahap nyanyian yang tinggi. baik yang diupah mahupun guru di sekolah. Christy (1990) juga berpendapat bahawa kita semua mempunyai “alat muzik”. Kebanyakan ahli pedagogi berpendapat bahawa teknik pernafasan yang betul adalah asas untuk nyanyian selain dari postur nyanyian. Christy (1990). ii untuk mencari kekurangan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran koir yang dihadapi oleh pendidik-pendidik muzik kita. A Cappella. Pernafasan yang baik dan betul adalah asas untuk semua nyanyian yang baik. dalam kajiannya “In Harmony : A Look At The Growth of Collegiate A Cappella Groups And The Future Of The Movement” telah menemuramah pengkaji Robert Stebbins pada 1996. Apa yang mereka tidak berapa bersetuju ialah tahap kepentingan pertandingan yang berkaitan dengan kekerapan diadakan persembahan dan perbezaan sosial di antara kedua-dua genre.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Objektif Kajian Kajian ini bertujuan i mencari dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidik muzik. mereka mendapati ada banyak perkara lain yang sama penting dengan pertandingan. Kajian perlu dijalankan untuk iii serta mencari apakah yang dapat meningkatkan lagi kualiti nyanyian sesebuah koir di sekolah serta ‘rahsia’ yang digunakan oleh pendidik muzik. Misalnya. Walaupun ramai penuntut yang ditemuramah oleh Jane menyokong mengadakan pertandingan. Aaron. The Contemporary A Cappella Society of America (CASA) merupakan satu oraganisasi (non-profit support organization) yang bermula pada 1991. cf. iaitu alat vokal kita dan hanya perlu mengetahui kaedah untuk mempelajarinya sahaja. TINJAUAN LITERATUR Mengikut Van A. menyanyi juga menyampaikan kasih sayang atau cinta yang begitu mendalam.

Berikut adalah instrumen yang telah digunakan untuk menjawab soalan kajian.monoton. METODOLOGI Kajian kes mengkaji satu individu atau satu unit sosial seperti keluarga. Gackle (1987) telah memeriksa kesan teknik vokal yang dipilih serta telah melatih untuk memperbaiki penghasilan ton pelajar perempuan di sekolah. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk melabelkan pelajar yang menyanyi pada pic yang tidak tepat – penyanyi yang kurang pasti. masalah ketidaktepatan pic merupakan masalah yang besar dalam pendidikan muzik. Dengan adanya pernafasan yang yang baik dan betul. 45% kanakkanak yang berumur 13 tahun. institusi social. tidak boleh menyanyi. temubual dan senarai semak menilai kualiti sesebuah koir itu? . Istilah sumbang mungkin merupakan istilah yang paling tepat yang boleh digunakan. A. dan sebagainya (Aaron. Kajian kes bertujuan untuk mengkaji keseluruhan perlakuan sesuatu subjek dan perhubungan antara perlakuan-perlakuan ini kepada sejarah dan persekitaran subjek (Ary. Walau apapun rangka atau statistik yang didapati. 1990). Hasil kajian beliau telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menerima latihan vokal dalam kemahiran pengurusan pernafasan (breath management skills) menyanyi dalam pic yang lebih tepat.1990). Plan penyelidikan kajian ini telah mendapatkan maklumat dari beberapa kaedah untuk mendapatkan data. Oren Gould (1968). pemerhatian koir? melalui penggambaran video (ii) Apakah masalah-masalah dalam mengajar koir di sekolah? Pemerhatian. ini dapat menghasilkan nyanyian yang baik. Keputusan dari “National Assessment of Educational Progress” untuk tahun-tahun 1971-1972 telah menunjukkan bahawa 50% kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 tahun. Soalan-soalan Kajian Instrumen (i)Apakah strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Temubual. 35 % yang berumur 17 tahun dan 30% orang dewasa tidak boleh menyanyi lagu “America” dengan pic yang tepat. dalam kajiannya melapurkan bahawa 18% kanak-kanak di sekolah Amerika yang menyanyi dengan sumbang.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Sehubungan itu. Kekerapan nyanyian sumbang yang terdapat di kalangan kanak-kanak berbeza mengikut kriteria dan tahap gred yang digunakan untuk mengukur perbezaan pic. komuniti atau kumpulan. kelab. temubual (iii) Apakah kriteria atau ukuran yang digunakan oleh guru-guru untuk Pemerhatian. keluar dari pic. penyanyi pic lemah.

Teknik untuk menganalisa data telah dibuat secara induktif. . Mereka telah dipilih secara rawak. Apabila membuat kerja lapangan (Field work) data juga telah dikumpul (Bogdan dan Biklen. data telah dikumpul untuk rumusan. Alderson (1975). 1998). Selain itu. Nota-nota lapangan (field notes) dari transkrip-transkrip. Pemerhatian dan penggambaran video telah dijalankan tiap-tiap minggu selama satu bulan. fakta dan maklumat. Ini juga bergantung kepada berapa banyak latihan yang telah dijalankan di sesebuah sekolah dalam seminggu. Empat orang guru telah ditemubual untuk mendapatkan data . Pemerhatian . catatan-catatan lapangan.(1991). penggambaran video telah diambil untuk melihat perbezaan teknik-teknik serta membandingkan hasil pengeluaran suara. Soalan-soalan yang dikemukakan telah bersifat terbuka dan ada yang bersifat ‘personal’. Barbara (1996). Dalam proses pemerhatian. Berdasarkan senarai semak ini. soalan telah diubah suai dari segi susunan dan cara menyoal adalah lebih fleksibel supaya responden akan selesa apabila menjawab soalan-soalan berupa personal. Shirley W. DATA ANALISIS Data-data yang dikumpul telah dikodkan mengikut kategori-kategorinya. Senarai Semak – Satu senarai semak juga telah diberikan kepada responden untuk menjawab. Apabila sesi latihan dan P & P dijalankan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) INSTRUMEN Tiga jenis instrumen telah digunakan dalam kajian ini. (ii) (iii) SAMPEL / RESPONDEN Dua sampel dikenal pasti untuk kajian ini iaitu pendidik atau guru koir dan pelajar koir. Dengan cara ini. McRae.17 tahun (terdiri dari pelajar Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima). Guru B(GB) dan Guru C(GC) di sekolah dan seorang guru koir dari luar – guru swasta koir (GS).Responden juga telah diperhatikan apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk koir. Instrumen-instrumen yang telah digunakan adalah seperti berikut : (i) Temu bual individu / Secara Lisan – Responden telah ditemu bual di sekolah ataupun di tempat lain untuk mengumpul data. maklumat boleh diperolehi secara langsung. penyelidik telah mencatat apa yang perlu dicatat untuk dijadikan maklumat. Mereka menuntut di sebuah sekolah di Ipoh (Sekolah A –SA) dan sebuah di Batu Gajah (Sekolah B-SB) Dua sekolah menengah telah dikenal pasti untuk kajian ini. Kriteria yang digunakan disyorkan oleh Brinson. Pelajar terdiri dari pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 . temu bual telah dikategorikan dan dikodkan sehingga dapat dirumus menjadi objektif dalam kajian ini.3 orang pendidik muzik (Guru a(GA).

SEKOLAH B (SB) GURU C (GC) 5 TAHUN ( Hanya mengajar koir sahaja dan bukan muzik) 12 years teaching experience Work on the vocal technique and provide the choir more performance experiences.commitment from students and teacher-incharge.g. . flute.and join choral festival or other choral activities. different instruments accompaniment (such as Sekolah tidak menpunyai status koir.. At choir competitions/performances. sentiasa meningkatkan ilmu tentang bidang koir. more than 2-part songs. The teachers don’t teach choir. GURU A (GA) 10 TAHUN SEKOLAH A (SA) GURU B (GB) I don’t teach music and am not a music teacher S. from the past years’ result. They have to participate in various choral activities to improve their standard.voice type(SATB/SSAA/treble voices). etc) for the more advanced choirs. Status koir yang tinggi sudah wujud sebelum saya mengajar di sekolah ini The students themselves are eager. 6. 5. dapat berkomunikasi dengan ahli-ahli koir S. TIDAK technique. Cara-cara/teknik/factor yang diambil kira The steps we take to improve the quality of choir Teknik dan kaedah Performances experiences.availability of teacher & music instruments & support of scholl admin.strict discipline &vocal training by music teacher S. Yes. and good communication skills. BEBAS GURU SWASTA (GS) drums. a cappella.sokongan dari pihak sekolah & sumber tenaga mengajar.8. Keyakinan diri. Only one teacher trains. 7. Interest of students. sebab tidak mempunyai banyak pengalaman Yes. It’s useful for awareness of pitch. and score reading skills. good vocal and choral knowledge.3.staff Minat pelajar dan sokongan dari pihak sekolah Student’s learning ability. S.so that they can listen to other choirs(both amateur and professional choirs) S. my choirs have been doing well. but only manage them. Students found that there are so many things to be learnt from singing in a choir. Vienna Boys & others. 4. S. Tidak.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KEPUTUSAN Jadual 1 Ringkasan Respon Guru-guru Koir Dan Swasta Dalam Temubual Soalan Kajian Satu SOALAN TEMUBUAL S.E. mestilah sabar. Unison songs and canons for the beginners. harp. 2. TIDAK NO Kaedah Kodaly Must know music.support from the principal and parents.. 2-part songs and TIADA NO CONCEPT USED Enjoy your life with music songs with piano accompaniment for the medium level choirs.9. regular practices. saya sentiasa mencari jalan atau cara untuk memajukan pengajaran S. rhythm.. be disciplined & willing to learn / be committed Mestilah berpengalaman dan mempunyai pendengaran yang sensitive (peka) Choral conductors need to have a pair of good ears.1. All my choirs have been exposed to the proper choral Persembahan koir tempatan dan ne dari negara lain – American Boys C choir. S. good music back ground. Sumber ahli-ahli. Ya. I use Kodaly method in my teaching.

ahli-ahli koir dapat memberikan komitmen yang serius dan sepenuhnya terhadap koir sekolah mereka. Semua pelajar yang telah lulus uji bakat memang boleh menyanyi dengan pic yang tepat. Ini perlu dibetulkan supaya tidak menjadi tabiat (habit) yang sukar dibetulkan nanti. 1991:14). Selepas keseluruhan lagu diajar. (Brinson. iaitu dengan tidak membongkok belakang. tetapi ini telah sengaja dilakukan. dan sebagainya). kompetensi pelajar diuji. Sekiranya pelajar duduk dengan postur yang betul. p. Sekolah B(SB) juga menjalankan latihan vokal. iaitu selepas beberapa bulan. Uji bakat dibuat untuk memilih pelajar yang boleh menyanyi serta memastikan bahagian suara ahli (soprano atau alto.148). Tetapi. Kedudukan postur pelajar bolehlah dibaiki. Sekolah ini mengambil 4 hari untuk menjalankan pemilihan pelajar. Pelajar boleh dipilih dengan serta merta oleh guru pada hari uji bakat. Di samping itu. Pelajar-pelajar di sekolah patut ditunjukkan postur menyanyi yang betul. Sekiranya ini telah diperbetulkan. guru dapat melihat dan akan tahu pelajar yang selalu menghadirkan dirinya dan yang kerap kali hadir. Hanya sekolah A sahaja yang menjalankan penyingkiran ahli setelah keseluruhan lagu diajar. Walau bagaimanapun. sama ada berdiri ataupun duduk adalah keperluan asas dalam proses repirasi. Selain itu. Di samping itu. penghasilan suara boleh ditingkatkan. Latihan vokal atau vocalizing mestilah dibuat sekurang-kurangnya selama 20–30 minit. hasil nyanyian dan pengeluaran suara tidaklah begitu memuaskan. p. iaitu ahli yang sudah boleh menyanyi bahagian-bahagian (parts) mereka dengan cekap. McRae juga menyatakan bahawa uji bakat memberikan maklumat kepada guru tentang keadaan suara seseorang pelajar. Cara ini merupakan satu cara yang sangat berkesan sebab apabila penyingkiran dibuat. Seramai 55 orang pelajar telah dipilih di sekolah A (SA) pada hari pertama selepas uji bakat dijalankan. Setiap guru koir sekolah harus mencuba strategi penyingkiran untuk mengelakkan ahli-ahli koirnya dari tidak menghadiri latihan.186 & 187). Penyingkiran ini tidak dibuat pada masa uji bakat. Postur yang betul. Ini merupakan asas untuk nyanyian. 1992. Latihan adalah sangat penting untuk menguasai sebarang kemahiran. Pada hari penyingkiran. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya masa yang diperuntukkan untuk vocalizing. masih ada ruang untuk pembaikian nyanyian. Melalui cara penyingkiran ini. memang ada perubahan yang positif dalam persembahan koir sekolah B. ini juga memberi peluang kepada pendidik untuk mengenalpasti sebarang masalah muzikal atau suara pelajar.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) SOALAN KAJIAN 1 Uji bakat (audition) untuk sebarang koir adalah penting kerana ia mengutamakan kepentingan penglibatan seseorang dalam sesebuah koir (McRae. tetapi bukan semua pelajar yang boleh menyanyikan lapisan (parts) mereka dengan tepat dan cekap. GC (Guru C) telah berusaha untuk membaiki mutu persembahan koir beliau. Tidak boleh dinafikan. 1996. guru dapat melihat dan mendengar dengan sendirinya pelajar yang boleh menyanyi bahagiannya dengan cekap dan sebaliknya. penyingkiran (elimination) ahli pula dijalankan. sudah pasti akan terdapat perbezaan positif yang nyata dalam . Ini adalah untuk menyediakan suara pelajar menggunakan head voice dan chest voice. hanya yang TERBAIK sahaja yang dipilih. Satu perasaan ‘takut dibuang’ akan muncul pada sanubari ahli-ahli koir dan ini akan membawa kepada peningkatan kehadiran dalam latihan serta komitmen dari pelajar-pelajar. ((Phillips. Secara tidak langsung.

pelajarpelajar juga mesti menunjukkan inisiatif mereka sendiri serta komitmen mereka terhadap koir sekolah. Sekiranya sekolah itu tidak mampu menghadiri persembahan-persembahan ini. sesebuah kumpulan koir itu dapat melihat bagaimana pengeluaran dan pengawalan suara serta warna ton dalam sesebuah koir itu yang cemerlang. apatah lagi untuk latihan koir yang memerlukan masa yang bermutu (quality time). Dengan menonton persembahan koir antarabangsa. Selepas memerhatikan masalah kedua-dua buah sekolah SA dan SB. Pihak sekolah haruslah memberi sokongan kepada koir sekolah. Kita bernasib baik kerana berpeluang menikmati meluaskan pandangan serta pendedahan. Di dapati GC telah memulakan latihan koirnya 3 bulan (bulan Mac) selepas sekolah A (4/1/2005). Percanggahan masa pelajarpelajar dengan aktiviti-aktiviti sekolah juga tidak akan berlaku. Didapati pihak sekolah kedua-dua buah sekolah memang memberi sokongan yang baik terhadap koir dengan memberikan mereka menjalankan latihan sewaktu mata pelajaran PJK. baik menyaksikan koir antara bangsa mahupun koir tempatan yang bermutu. Setiap guru perlu tahu caracara dan teknik vokal supaya bolehlah diajar dan didemonstrasikan kepada pelajarpelajar sewaktu menyanyi dalam koir. Beliau telah menunjukkan pengeluaran suara cara jatuhkan dagu (drop jaw) dan telah memeriksa setiap pelajar-pelajarnya untuk memastikan mereka mengikut cara yang betul. mereka bolehlah mendapatkan sumber-sumber lain seperti menonton persembahan koir berbentuk VCD dan sebagainya. Gangguan tidak boleh berlaku. sudah tentu masalah masa tidak akan wujud. Pengkaji berpendapat sekolah B hanya menjalankan latihan koir sematamata untuk menyertai pertandingan. Dengan ini. Untuk berlatih dan melatih sesebuah koir. Walaupun pihak sekolah memberi sokongan kepada pasukan koir. beliau telah menyuruh mereka untuk fikirkan rendah dan nyanyi (think low notes) dan menggunakan suara kepala (head voice).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) nyanyian pelajar-pelajar. Kumpulan koir sekolah perlu diberi pendedahan luaran. Sekiranya latihan koir dijalankan pada hari lain selain hari aktivitiaktiviti lain. ini dapat menaikkan semangat setiap ahli koir untuk berusaha meningkatkan mutu koir sekolah mereka. Secara tidak langsung. SOALAN KAJIAN 2 Masa merupakan faktor utama dalam sebarang latihan. tahap kualiti koir dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke tahap yang lebih tinggi. Duduk sewaktu menyanyi adalah tidak digalakkan sama sekali. mereka berkongsi masalah yang sama iaitu faktor MASA. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan. . Dalam masa 3 bulan ini banyak latihan yang dijalankan. Sekolah A yang telah mendapat pendedahan persembahan luaran telah dapat melihat persembahan koir bertaraf dunia (world class choirs). GC telah mencuba dengan sedaya upayanya untuk menaikkan mutu koir sekolahnya. American Boys Choir dan Vienna Boys Choir adalah koir bertaraf dunia. Cara ini tidak digunakan oleh sekolah B. walaupun hanya untuk pertandingan sahaja. masa yang lama diperlukan. Untuk not-not yang tinggi bagi soprano. Pendedahan ini dapat membuka minda ahli-ahli koir untuk membuat persembahan yang bermutu tinggi. Guru A telah menyanyi dan menunjukkan cara menyanyi kepada pelajarpelajarnya sewaktu latihan.

Para ibu bapa juga perlu dimaklumkan tentang latihan-latihan koir yang akan dijalankan. Pemain piano SA merupakan seorang pemain piano yang baik. syarat-syarat penyertaan serta penglibatan mereka terhadap koir. pengajaran guru adalah mudah dan guru dapat mengajar bahagian yang lebih kompleks kepada pelajar. Adalah lebih baik sekiranya GC memilih pelajar-pelajar koir dari satu sesi persekolahan. Di samping itu. GA dan GB juga bersetuju dengan hakikat itu.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Guru-guru koir pada awalnya mestilah memberitahu pelajar-pelajar tentang peraturan-peraturan.. ia juga boleh mengendalikan warm ups semasa ketiadaan guru. Tetapi sekiranya pelajar terdiri dari dua sesi persekolahan. Memori tonal pelajarpelajar SA adalah baik. Ini mungkin disebabkan kerana pelajar-pelajar ini adalah dari bandar. Masingmasing mempunyai kebolehan yang tertentu dan tersendiri. guru boleh memanggil mereka untuk latihan pada bila-bila masa luar dari waktu persekolahan. Kedua-dua SA dan SB mempunyai pemain piano dan kibod yang agak versatil. Sekiranya ini dapat dipupuk. Di samping itu. Tindakan pemain piano dalam melatih pemain piano yang baru itu adalah satu cara yang baik untuk memastikan kesinambungan koir tersebut. Seorang pemain piano yang berkaliber dan versatil adalah aset kepada sesebuah koir itu. Ibu bapa serta pelajar-pelajar perlulah serius terhadap penglibatan anakanak mereka dalam koir dan memahami tentang betapa mustahaknya diadakan latihan. mahupun sesi petang. Oleh itu. terutamanya dalam latihan nyanyian bahagianbahagian suara (parts singing). langkah pertama terhadap membina satu koir yang mantap sudah wujud. Guru bolehlah membantu untuk membina pendengaran dalamannya (inner hearing). pelajar-pelajar itu sendiri menunjukkan minat untuk mempelajari lagu dan menyanyi. Pelajar-pelajar dari SA mempelajari lagu atau bahagian (parts) mereka dengan lebih cepat. Beliau telah melatih seorang pemain piano baru untuk mengambil alih tempatnya untuk tahun hadapan. Oleh itu. bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada sesuatu persembahan. ramai bermain piano untuk acara-acara sekolah untuk membina keyakinan dirinya. Terdapat juga keazaman pelajar-pelajar koir SA untuk memenangi pertandingan koir. Selain itu. pengajaran koir adalah lebih mudah dikendalikan. baik sesi pagi. Beberapa bilik darjah . bukan hanya untuk memenangi sesuatu pertandingan itu. Tidak boleh dinafikan bahawa semua pemain piano adalah berbeza. Bilik untuk berlatih adalah penting untuk sebarang latihan persembahan muzik. Pendedahan bermain serta latihan juga adalah sangat penting untuk memastikan kaliber atau kebolehan seseorang pemain piano. Semangat positif inilah yang perlu ada pada setiap ahli koir. Ada pula pelajar yang terpaksa kerap meninggalkan kelas dan sebagainya. pelajar-pelajar sendiri akan seronok menyanyi (enjoy singing). Sekiranya pelajar-pelajar adalah dari satu sesi. SB tidak mempunyai sebuah bilik ataupun sebuah dewan untuk berlatih. Ini adalah kerana pemain piano ataupun kibod dapat menolong guru dalam latihan. maka pilihan untuk masa latihan adalah terhad. SB bergerak dari satu bilik ke bilik lain untuk latihan koir mereka. SA akan kehilangan seorang pemain piano yang cekap. Sekiranya ini dapat diatasi. Ini adalah untuk menyediakan ibu bapa pelajar-pelajar koir terhadap kekerapan latihan yang akan dijalankan supaya mereka tidak akan merungut kemudian. Ini adalah untuk memudahkan kekerapan berlatih. pemain piano baru seharusnya diberi peluang membuat persembahannya di hadapan penonton. Dengan adanya seorang pemain piano sedemikian.

namun SB bertekad untuk mengambil bahagian dalam pertandingan koir antara daerah. Kedua-dua sekolah telah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk menghasilkan satu kumpulan koir. Kemudian baharulah iringan piano muncul untuk bahagian lagu yang selanjutnya. Ini adalah satu kriteria yang penting dalam koir. Adalah baiknya sekiranya mereka mempunyai ‘perfect pitch’. tiap-tiap ahlinya mestilah peka dan perlu dengar dengan teliti untuk memastikan mereka tidak keluar dari nada asal. Lagipun. Terdapat variasi atau kreativiti yang telah dipersembahkan dalam nyanyian koir SA. Ini telah menunjukkan kebolehan koir untuk membawa lagu dari satu nada ke nada yang lain. SA telah menunjukkan kebolehannya dengan penggunaan modulasi dalam lagu ‘Kesetiaan’. Masa yang terluang dari kelewatan boleh digunakan unutk berlatih. Penyelia petang SB yang mencadangkan untuk mengambil masuk pelajar dari kelas yang lemah. Pada pendapat pengkaji. Memang adanya segelintir pelajar yang boleh menyanyi dengan baik tetapi sebaik-baiknya pemilihan pelajar koir haruslah berdasarkan kecerdasan pelajar selain dari ketepatan nyanyian untuk memastikan satu persembahan yang baik. Apatah lagi dengan mempelajari lagu dan bahagianbahagian yang tertentu dan yang lebih kompleks.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) digabungkan untuk dijadikan sebuah dewan untuk mengadakan majlis atau upacara sekolah yang penting. Walaupun terdapat kekurangan dari segi kemudahan tempat untuk berlatih dan sebagainya. berlatih untuk sesebuah koir memang memerlukan dan mengambil masa yang lama. GC patut lebih tegas apabila menjalankan latihan. Hal ini jelas kelihatan pada SA apabila mereka mendendangkan lagu ‘Kesetiaan’ dalam pertandingan. Pelajar-pelajar telah berjaya membuat transisi tanpa sebarang nyanyian sumbang. Sebuah bilik harus diperuntukkan untuk menjalankan aktivitiaktiviti muzik. Inilah semangat dan sikap yang perlu disemai serta dipupuk pada setiap sekolah dan setiap pelajar. Pelajarpelajar SA tidak mempunyai ‘perfect pitch’ tetapi masa yang telah diluangkan untuk berlatih telah terbukti menghasilkan kejayaan. Ini adalah kerana apabila sesebuah koir itu menyanyi secara A Cappella. Disiplin adalah sangat penting dalam latihan koir. perlu adanya pendengaran yang tajam. Mujurlah adanya alat kibod yang mudah alih. Didapati pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang ketepatan masa. Pelajar-pelajar telah dapat menggabungkan kesemua bahagian (parts) mereka dengan begitu baik sekali berserta dengan ekspresi mereka. masalah disiplin dalam koir akan menular dengan lebih lagi. Ini merupakan satu aspek untuk menilai kualiti sesebuah koir. Dengan adanya pelajar sedemikian. semasa dan selepas pertandingan koir untuk kedua-dua daerah dan sekolah. SA telah berani mengambil cabaran ini dan dapat mengekalkan nada yang asal apabila menyanyikan secara A Cappella permulaan lagu ‘Kesetiaan’. Selain dari kemahiran yang tertentu. Terdapat . Modulasi merupakan penukaran lagu dari satu nada ke nada yang lain. Nyanyian A Cappella merupakan satu kemahiran yang tersendiri. Modulasi berlaku sebaik sahaja perkataan terakhir dalam rangkap pertama sewaktu gaya A Cappella dinyanyikan. Soalan Kajian 3 Beberapa perkara telah diperhatikan sebelum. bukan semua koir yang boleh menyanyi stail A Cappella. Variasi atau kreativiti yang dimaksudkan di sini ialah terdapatnya keratan dari lagu ‘Happy Together’ yang telah membawa para pendengar ke mud atau suasana yang lebih rancak.

L. Sesebuah lagu yang dinyanyikan itu dapat dihayati dengan baiknya sekiranya lagu itu dipersembahkan atau dinyanyikan dengan menggunakan ekspresi. The Young K. Secara tak langsung. GS telah menubuhkan Ipoh Children’s Choir. GS sendiri adalah seorang yang mempunyai kelulusan dalam piano dan menyanyi merupakan bidang kedua beliau.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) penggunaan konsonan ‘s’ yang berirama apabila keratan siulan dari lagu ‘Don’t Worry. Suara pelajar-pelajar ini masih lagi mentah dan belum lagi matang. Walaupun kedua-dua sekolah mempunyai pelajar-pelajar perempuan dalam koir masing-masing. Ini mungkin disebabkan kerana terdapat pelajar-pelajar dari tingkatan 1 dan 2. Disamping itu beliau bekerja dengan Koir lelaki Australia dan telah dilantik sebagai penolong pemimpin koral serta pelatih vokal (Assistant Choral Conductor and Vocal coach). Wujudnya ekspresi dalam persembahan SA. timbul pula keyakinan diri dalam pelajar. terutamanya dalam bidang-bidang yang tertentu. Mimik muka pelajar-pelajar juga adalah penting untuk ekspresi. Oleh itu. Pemilihan lagu juga perlu mengambil kira kebolehan pelajar untuk membawa lagu tersebut. Selain itu. Singers dan The K. Guru-guru sendiri harus didedahkan dengan persembahan-persembahan yang bermutu. namun terdapat juga perbezaan dari suara pelajar-pelajar dalam nyanyian mereka. Hampir kesemua guru muzik di negara kita mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan muzik. Children’s Choir. Ekspresi adalah penting dalam nyanyian – baik nyanyian solo mahupun dalam nyanyian berkumpulan. Apa yang dimaksudkan di sini ialah pelajar-pelajar dari tingkatan 4 dan 5 mempunyai suara yang lebih matang manakala pelajar-pelajar dari SB yang terdiri dari campuran tingkatan 1 hingga 5 mempunyai gabungan suara keanak-anakan. Beliau (GS) telah dipilih untuk menyanyi bersama Melbourne Chorale untuk beberapa majlis-majlis tertentu dan telah bekerja dengan beberapa pemimpin yang terkenal. Guru juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar mampu menyanyi lagu yang dipilih itu. Apabila ini berlaku. Be Happy’ dinyanyikan secara ‘du’. . ini merupakan satu asset atau kelebihan yang dimiliki oleh GA. seperti dalam kes ini. Kreativiti sebegini perlu dikuasai oleh semua koir untuk meninggikan lagi mutu persembahan. Apabila hendak memilih sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh koir. bidang vokal. Ini mungkin disebabkan oleh pemilihan pelajar-pelajar. Dengan adanya pengajaran vokal tambahan ini. Ekspresi dapat ditunjukkan apabila penyanyi itu menghayati lagu serta senikata lagu dengan sepenuhnya. guru haruslah memilih lagu dari repertoir yang luas dan bukan hanya dari skop yang terhad. Walau bagaimanapun. tetapi hanya segelintir sahaja yang telah menjalani latihan vokal (vocal training) secara persendirian. Para pendengar akan turut terhibur juga. Kelulusan seseorang guru itu adalah sangat penting. suara dari koir SA adalah rounded tone dan ini sangat penting untuk sesebuah koir. GA telah mengambil beberapa latihan vokal dari seorang guru vokal di Ipoh. Kelulusan seorang guru koir dalam bidang vokal juga adalah penting.L. kualiti koir pun dapat dinaikkan. Suara koir dari SA adalah lebih matang jika dibandingkan dengan suara koir SB. GA sendiri bolehlah menunjukkan caracara menyanyi yang berkesan serta tindak-tanduk dalam nyanyian. Pelajar-pelajar telah menunjukkan keseronokan menyanyi (enjoyed singing). Pemilihan lagu yang sesuai untuk dinyanyikan oleh sesebuah koir juga adalah penting. baharulah mereka dapat melatih koir mereka menggunakan ukuran yang telah mereka didedahkan itu. Pendedahan guru-guru terhadap nyanyian koir yang bermutu juga adalah penting.

khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang vokal.166-167). Sehubungan itu. Kajian ini boleh digunakan oleh pihak penggubal dasar kementerian untuk menilai sama ada komponen koir harus dimasukkan dalam sukatan pelajaran dan diajar dalam bilik darjah. Dengan adanya lebih kajian tentang koir sekolah di negara kita. Without such guidance. Diharap penyelidik-penyelidik serta pendidik-pendidk tanah air akan mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat kajian secara menyeluruh dalam bidang ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat pengetahuan yang baru dari hasil kajian yang belum diterokai oleh sesiapa. diharap kajian ini dapat membuka jalan lagi kepada penyelidikpenyelidik muzik untuk meneruskan lagi kajian tentang koir di sekolah menengah di negara kita. unless otherwise instructed. sudah tentu mutu dan kualiti koir dapat dipertingkatkan lagi. children are susceptible to nodes and other growths on the vocal cords which might require surgical excision. Akhir sekali. Diharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pendidik muzik serta membuka minda mereka tentang mengendalikan sebuah koir. They are particularly vulnerable to developing negative habits. Give them an advantage that you didn’t have: a positive voice model and an education in the use of their voices. seorang ahli terapi pertuturan dan pakar dalam bidang latihan vokal (vocal training) telah mengatakan bahawa suara kanak-kanak yang tidak menerima sebarang latihan vokal akan menjadi kasar (hoarse) dan mereka akan terus menjerit dan memekik.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KESIMPULAN Dapatan kajian ini amat penting bagi pengetahuan pendidik-pendidik muzik.” Morton Cooper (1984) . “Educate them gradually in the correct use of their voices. diharap agar komponen koir diberi tumpuan yang lebih serius oleh semua pihak. para ibu bapa mahupun pihak kementerian. Cooper (1984: pp. baik di sekolah. Selain itu.

H.L. Chicago: G. 15. Frame of mind. University of Miami) Dissertation Abstracts International. Documentary Report of the Ann Arbor Symposium on the Applications of Psychology to the Teaching and Learning of Music (pp. M. Van A. (Doctoral dissertation. M. USA:Holt. V. Bertaux.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) RUJUKAN Aaron. Complete Handbook of Voice Training. In R.90. The University of Iowa). H. Foundations In Singing : A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (5th Ed.A. Hoffer. (1990). Change your voice. The theory of Multiple Intelligence.S. Gardner.C. Barbara A. (1990). Ernest L. R. change your life. New York: Macmillan. & Klotman.000 Cambridge International Dictionary of English (1995). Music learning and learning theory. (1984). Brinson. (1990). (1987).F.) U. pitch discrimination and tonal memory of inaccurate singers. Reston. New York : Basic Book Gordon. D. B. An experimental study of the emergence of the process involved in the production of sound. (1981).A.Brown Cooper. 48 (04). A study of the effects of vocal coordination instruction on the pitch accuracy. In D.I. VA: Music Educators National Conference . New York : Parker Ary.(Doctoral dissertation. Choate (Ed. Cambridge University Press. Alderson. (1983). R. New York: Schirmer Books Boyer. H. C. (1989).E. (1979). Teaching children of all ages to use the singing voice and how to work with out-of-tune singers. Taggert (Eds. Gackle. Dissertation Abstracts.C. range. resonation & vowel unification or tone production in the junior high school female voice. J. Abeles. (1987). Walters & C. : Wm. (Doctoral dissertation.L. Inc.C. Cambridge Christy. The University of Michigan). New York: Schirmer Books. (1984). 862A.C..A.). E.Rinchart and Winston. Readings in music learning theory (pp92-104). Introduction to Research Education.(1947). (1996). 62-68). New York: Harper and Row Brody. The effect of selected vocal techniques for breath management. Choral Music Methods and Materials.). College . Publications.R.A. Foundations of Music Education.

27(3). (1962). Panduan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muzik Sekolah Menengah (KBSM).H. Journal of Research in Music Education. Developing specialized programs for singing in the elementary school (Final report). T. Pendidikan Muzik Semasa. (1968).) Dissertation Abstracts International.886.A. S (1988a). Jr.41 Johami Abdullah (1993). 75 (4). Caruso’s Method of Voice Production The Scientific Culture of the voice. Understanding and developing the child’s voice. related to the singing ability of elementary students in grades . 272-282. In D. Building a pyramid of musicianship. Long. (1990). Concepts of Teaching : Philosophical Essays. U. Children sing his praise. K. (1968).F. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. University of Southern California. Lisk. Shirley W. A. Skokie. Edward S. Relationships between pitch memory in short melodies and selected factors. The effects of group breath control training on selected vocal measures. : Meredith Music Publications. Kirkpatrick. The Creative Director : Intangibles of Musical Performance. 33-36. Rotermund (Ed. (1977). New York: Dover McRae. H. M.). O. Washington. Mario (1949). S (1988b). (1996).A. Unlocking the potential of junior high choirs. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Jones. P. San Diego : Curtis Music Co. St. 23. (Doctoral dissertation. 25(4). ED025530 Te 499967) Green. Marafioti. New York : Simon & Schuster Macmillan Mohd. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum Kemp. Directing The Children’s Choir: A Comprehensive Resource . Using a vertical keyboard instrument with the uncertain singer. (1996). Relationships between the singing ability of prekindergarten children and their home environment. (1985). Herman. Majid Konting.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Gould. (1979). 173-184. Louis: Concordia.S. A Topology of the Teaching Concept MacMillam dan Nelson (eds). W. (1983). DC: Research in Education.III : Rand McNally Herman. P.C. Journal of Research in Music Education. (ERIC Reproduction Service No. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Phillips. Music Educators Journal. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001).

K.umi. 2nd Edition.battlelion.html (13 March.htm (1993) http://proquest.41. 22-27 Phillips.audioear.menc. 75 (4). LAMAN WEB http://www.umi.2004)) http://wwwlib.H. Conducting Educational Research.com/pqdweb (Summer 2001.H. (1985).1017A. Inc. Robert A. B. Tuckman.2004) http://www. J. Resolusi Mus.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) two. New York: Harcourt Brace Jovanovich.W.html http://www. Heinemann Educational Books (Asia)Ltd. Dissertation Abstracts International. Journal of research in Singing. Noah (2002). K. (Doctoral dissertation. Kuala Lumpur Shelton. Music Educator’s Journal. Kent State University). (1988). (1966).6765-6766 Sidek Mohd.html http://www. Phillips. Teori dan Praktis Serdang : Universiti Putra Malaysia Stebbins. Dissertation Abstracts Internatioanal. Ed’ 02 (2002). three and four.org/definition-of-strategy. The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children.org/index-4. The Barbershop Singer.S. George Peabody College For Teachers). Phillips. Choral music comes of age. 44. Respiration for singing : Torso movement and related research. Teaching Kids To Sing. New York : Schirmer Books.org/networks/collegiate/bom.com/research.casa. Rekabentuk Penyelidikan Falsafah. (Doctoral dissertation. K. (1992). (1978). (1996).com/dissertations/gateway . 9 (1). Prosidings Persidangan Kebangsaan Pendidikan Muzik Malaysia 2002 Sharifah Alwiah Alsagoff (1984).isme.org/article/articleview/247/1/36/ http://www. Falsafah Pendidikan. 1-10. Toronto : University of Toronto Press.H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful