Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGURUSAN KOIR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH : SATU

KAJIAN KES

Laura Annie Lalita Rajamoney Pensyarah Muzik Unit Muzik, Jabatan Kajian Sosial, Maktab Perguruan Ipoh, Perak
ABSTRAK Sebagaimana Pendidikan Muzik memainkan peranan penting di sekolah-sekolah di negara kita, pengajaran dan pembelajaran koir juga perlu dititik beratkan. Kajian ini yang merupakan satu kajian kes telah berupaya mencari strategi yang digunakan dalam 2 buah sekolah menengah dalam pengajaran dan pembelajaran koir, masalah-masalah yang dihadapi serta kriteria yang digunakan untuk menilai sesebuah koir yang berkualiti. Kaedah pemerhatian, temubual serta senarai semak telah digunakan untuk melihat strategi yang digunakan oleh tiga orang guru muzik sekolah menengah dan seorang guru koir swasta. Kedua-dua sekolah menengah ini telah diperhatikan dari hari pertama latihan koir sehingga ke hari pertandingan koir daerah masing-masing. Keputusan juga telah diperoleh dari keduadua dapatan serta pertandingan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh Sekolah A terbukti lebih berkesan dari Sekolah B dari segi pemanasan suara dan kekerapan berlatih Walaupun terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat-empat orang guru muzik, namun ia bolehlah diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak tertentu seperti sokongan dari ibu bapa dan sekolah. Kriteria yang ketara sekali yang digunakan untuk menilai sesebuah koir dirujuk kepada kualiti vokal sesebuah koir itu sendiri. Kajian ini telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa adalah penting untuk para guru menggunakan strategi yang berkesan apabila melatih sesebuah koir untuk menghasilkan sebuah koir yang berkualiti.

logik dan kemahiran nombor). Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai “… ability to solve problems or fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community”. baik peringkat daerah mahupun peringkat negeri. penyusunan dan hiasan). mudah memahami. Boyer (1987) dalam bukunya College telah menyatakan. kecerdasan intrapersonal (pengetahuan kendiri. dan tidak ketinggalan kumpulan koir sekolah yang akan diberi tumpuan dalam kajian ini. Apakah yang dimiliki oleh pengajar-pengajar luar ini yang tidak ada pada pendidik-pendidik muzik di sekolah? Melihat kepada matlamat program Pendidikan Muzik di kedua-dua peringkat persekolahan. muzik diperakukan sebagai satu kecerdasan di bawah klasifikasinya tersendiri. kumpulan kamar (chamber group) sekolah. membaca. kecerdasan kinestatik (menari. orkestra sekolah. Ini hanya boleh dibuat dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang berunsurkan muzik. Gardner membahagikan pelbagai kecerdasan manusia kepada lapan kategori. kecerdasan interpersonal (empati. hanya untuk memastikan bahawa pasukan koir sekolah itu menjuarai pertandingan-pertandingan.” (p. “If the push for educational excellence is to yield results. kemahiran mencari konsensus). penaakulan. Dalam teori pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) oleh Gardner (1983). menyelesaikan konflik. Potensi individu dalam aspek ini telah pun dibuktikan melalui kajian saintifik dan maka itu terpulang kepada kita untuk mengeksploitasinya ke arah pembinaan insan yang seimbang dan berketrampilan. dan kecerdasan naturalis (mengenal pasti. nyata sekali mata pelajaran ini adalah ke arah pendidikan estetik (aesthetic education) yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan individu yang seimbang. membuat encoding dan decoding bahasa). seperti dalam pancaragam sekolah. Tidak boleh dinafikan bahawa perkara ini makin hari makin lebih diberi perhatian oleh pendidik-pendidik muzik. kecerdasan visual spatial (berkaitan dengan arah. melompat. Pendidikan Muzik KBSM adalah program pendedahan secara umum untuk pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan kecerdasan-kecerdasan amat penting dalam perkembangan pendidikan kanak-kanak. konsep kendiri. Ernest L. Guru-guru muzik di sekolah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan hakikat ini. iaitu kecerdasan verbal-linguistik (mendengar. membuat kategori mengenai alam). membuat pergerakan). menggayakan. menulis.matematik (menyelesaikan masalah. xi) Kajian mengenai kecerdasan memberi impak yang hebat dalam bidang pendidikan apabila Gardner (1983) memperkenalkan Multiple Intelligence. Hal ini perlu dipandang serius lebih-lebih lagi pada masa munculnya banyak informasi dan dapatan baru tentang perkembangan individu seperti pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) dan kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) yang mengambil kira unsur-unsur afektif dalam usaha mencapai kecemerlangan. Sesetengah sekolah mampu membiayai tenaga pengajar dari luar (seperti sekolah-sekolah di bandar) walaupun ia menelan belanja yang besar. Program pembelajaran muzik yang disediakan mempunyai ciri-ciri pembinaan insan dan perkembangan diri individu . menghayati dan mengenal muzik). penilaian kendiri. emosi). the nation’s colleges and universities must ask hard questions about the quality of their own work.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran koir di sekolah bukanlah sesuatu yang baru diwujudkan. kecerdasan muzikal (mengarang. arkitek. bertutur. kecerdasan logik.

Persaingan-persaingan ini wujud kerana masing-masing ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti persembahan. Latar belakang ahli-ahli koir juga merupakan satu faktor yang menyumbang kepada pengekalan kualiti. Sebagai satu mata pelajaran. . mengekalkan kualiti sesebuah koir itu merupakan satu cabaran yang besar. (PPK. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu. tetapi adalah salah satu komponen dalam Ko-Korikulum sekolah. Kurikulum yang disediakan adalah berkonsepkan general music program dengan matlamat untuk dilaksanakan di semua sekolah menengah.2001) Di peringkat sekolah menengah. Ini jelas kelihatan dalam pertandingan koir antara sekolah-sekolah peringkat negeri dan kebangsaan. Ada juga sekolah yang tidak menerapkan koir dalam ko-korikulum sekolah. pendidikan muzik adalah mata pelajaran elektif dan pelajar mengambil peperiksaan muzik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (S. Selain itu. wujudnya persaingan yang hebat antara sekolah-sekolah yang bertanding. (PPK.M. Di peringkat menengah atas pula. membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang serta kreatif. koir sekolah tetap wujud. Jan. sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri dan kebangsaan dan sebagainya.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) daripada segi intelek. Tiada peperiksaan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (P. Ini jelas kelihatan dalam penglibatan pelajar-pelajar dalam koir sekolah. inovatif dan inventif. negeri ataupun untuk peringkat kebangsaan. Kurikulum ini ditujukan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai minat untuk mengetahui.).R. Jan. khasnya kepada pendidik-pendidik muzik. program yang disediakan mengambil kira ilmu pengetahuan.). Hampir setiap sekolah mempunyai koir sekolah yang tersendiri. Biasanya latihan untuk mengajar sesuatu kumpulan itu dijalankan selepas waktu persekolahan dan bukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah dijalankan. Didapati kebanyakan sekolah yang mewujudkan koir adalah hanya semata-mata untuk mengambil bahagian dalam pertandingan – baik peringkat daerah.P. Koir sekolah tidak diterapkan dalam kurikulum sekolah. emosi. Pelajar yang mengikuti kelas Pendidikan Muzik tidak perlu mengikuti kelas Pendidikan Seni Visual. sekurang-kurangnya di peringkat menengah rendah. 2001) Di peringkat menengah rendah. Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran wajib alternatif kepada Pendidikan Seni Visual. kemahiran dan penerapan nilai. Walaupun sesebuah sekolah itu tidak mempunyai Pendidikan Muzik dalam kurikulum sekolah. kurikulum Pendidikan Muzik yang disediakan merupakan program pembelajaran untuk lima tahun.M. berketrampilan dan berpengalaman muzik bagi membolehkannya mempunyai disiplin dalam mereka cipta. memahami dan mendapatkan kemahiran dan pengalaman dalam seni muzik sama ada untuk meneroka dan memperkembangkan bakat sendiri atau sekadar berkebolehan menghayati seni muzik secara terdidik. rohani dan jasmani. Untuk mengendalikan sesebuah koir sekolah itu bukanlah mudah.

Jane Alexander McIntosh (1999).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Objektif Kajian Kajian ini bertujuan i mencari dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidik muzik. Pernafasan yang baik dan betul adalah asas untuk semua nyanyian yang baik. Di samping itu. beliau mendapati bahawa memenangi sesuatu pertandingan koir berbentuk A Cappella kerap kali dianggap satu pencapaian tahap nyanyian yang tinggi. Walaupun ramai penuntut yang ditemuramah oleh Jane menyokong mengadakan pertandingan. Beliau juga mengatakan bahawa tanpa respirasi. Dalam tinjauan Stebbins. 1990). beliau mengaplikasikan koordinasi arahan vokal terhadap peningkatan nyanyian pelajar. Apa yang mereka tidak berapa bersetuju ialah tahap kepentingan pertandingan yang berkaitan dengan kekerapan diadakan persembahan dan perbezaan sosial di antara kedua-dua genre. Christy (1990). Aaron. Kajian perlu dijalankan untuk iii serta mencari apakah yang dapat meningkatkan lagi kualiti nyanyian sesebuah koir di sekolah serta ‘rahsia’ yang digunakan oleh pendidik muzik. elemen-elemen untuk nyanyian yang lain tidak akan berfungsi. Apa yang lebih penting ialah teknik pernafasan. Kebanyakan ahli pedagogi berpendapat bahawa teknik pernafasan yang betul adalah asas untuk nyanyian selain dari postur nyanyian. iaitu sejenis cara menyanyi berkumpulan seperti koir tanpa iringan muzik) merupakan satu kemahiran tersendiri. baik yang diupah mahupun guru di sekolah. Sesiapa saja yang mempunyai suara bercakap yang normal dan boleh mengalunkan lagu boleh belajar menyanyi dengan baik dan menikmati menyanyi (enjoy singing). A Cappella. Alderson (1979) juga berpendapat bahawa pernafasan adalah asas membentuk nyanyian. TINJAUAN LITERATUR Mengikut Van A. Christy (1990) juga berpendapat bahawa kita semua mempunyai “alat muzik”. The Contemporary A Cappella Society of America (CASA) merupakan satu oraganisasi (non-profit support organization) yang bermula pada 1991. cf. nyanyian dodoi (lullaby) membantu kanakkanak mempelajari sesuatu bahasa serta membantu dalam koordinasi pergerakan. ii untuk mencari kekurangan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran koir yang dihadapi oleh pendidik-pendidik muzik kita. mereka mendapati ada banyak perkara lain yang sama penting dengan pertandingan. menyanyi merupakan sifat semulajadi manusia di mana ahli antropologi sendiri mendapati bahawa terdapat nyanyian dalam semua jenis budaya sejak zaman dahulu. . iaitu alat vokal kita dan hanya perlu mengetahui kaedah untuk mempelajarinya sahaja. dalam kajiannya “In Harmony : A Look At The Growth of Collegiate A Cappella Groups And The Future Of The Movement” telah menemuramah pengkaji Robert Stebbins pada 1996. Misalnya. Dari hasil kajian dan metodologi Phillips (1983. menyanyi juga menyampaikan kasih sayang atau cinta yang begitu mendalam.

Gackle (1987) telah memeriksa kesan teknik vokal yang dipilih serta telah melatih untuk memperbaiki penghasilan ton pelajar perempuan di sekolah. Keputusan dari “National Assessment of Educational Progress” untuk tahun-tahun 1971-1972 telah menunjukkan bahawa 50% kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 tahun. A. Plan penyelidikan kajian ini telah mendapatkan maklumat dari beberapa kaedah untuk mendapatkan data.1990).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Sehubungan itu. pemerhatian koir? melalui penggambaran video (ii) Apakah masalah-masalah dalam mengajar koir di sekolah? Pemerhatian. Berikut adalah instrumen yang telah digunakan untuk menjawab soalan kajian. Istilah sumbang mungkin merupakan istilah yang paling tepat yang boleh digunakan. komuniti atau kumpulan. institusi social. temubual dan senarai semak menilai kualiti sesebuah koir itu? . Soalan-soalan Kajian Instrumen (i)Apakah strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Temubual. Kajian kes bertujuan untuk mengkaji keseluruhan perlakuan sesuatu subjek dan perhubungan antara perlakuan-perlakuan ini kepada sejarah dan persekitaran subjek (Ary. dalam kajiannya melapurkan bahawa 18% kanak-kanak di sekolah Amerika yang menyanyi dengan sumbang. 35 % yang berumur 17 tahun dan 30% orang dewasa tidak boleh menyanyi lagu “America” dengan pic yang tepat. penyanyi pic lemah. keluar dari pic. Hasil kajian beliau telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menerima latihan vokal dalam kemahiran pengurusan pernafasan (breath management skills) menyanyi dalam pic yang lebih tepat. 45% kanakkanak yang berumur 13 tahun. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk melabelkan pelajar yang menyanyi pada pic yang tidak tepat – penyanyi yang kurang pasti. METODOLOGI Kajian kes mengkaji satu individu atau satu unit sosial seperti keluarga. masalah ketidaktepatan pic merupakan masalah yang besar dalam pendidikan muzik. 1990). Kekerapan nyanyian sumbang yang terdapat di kalangan kanak-kanak berbeza mengikut kriteria dan tahap gred yang digunakan untuk mengukur perbezaan pic. temubual (iii) Apakah kriteria atau ukuran yang digunakan oleh guru-guru untuk Pemerhatian. tidak boleh menyanyi. dan sebagainya (Aaron. Walau apapun rangka atau statistik yang didapati.monoton. Dengan adanya pernafasan yang yang baik dan betul. Oren Gould (1968). ini dapat menghasilkan nyanyian yang baik. kelab.

Senarai Semak – Satu senarai semak juga telah diberikan kepada responden untuk menjawab. Ini juga bergantung kepada berapa banyak latihan yang telah dijalankan di sesebuah sekolah dalam seminggu. DATA ANALISIS Data-data yang dikumpul telah dikodkan mengikut kategori-kategorinya. fakta dan maklumat. penyelidik telah mencatat apa yang perlu dicatat untuk dijadikan maklumat. Apabila membuat kerja lapangan (Field work) data juga telah dikumpul (Bogdan dan Biklen. Teknik untuk menganalisa data telah dibuat secara induktif. Nota-nota lapangan (field notes) dari transkrip-transkrip. temu bual telah dikategorikan dan dikodkan sehingga dapat dirumus menjadi objektif dalam kajian ini. data telah dikumpul untuk rumusan. Mereka menuntut di sebuah sekolah di Ipoh (Sekolah A –SA) dan sebuah di Batu Gajah (Sekolah B-SB) Dua sekolah menengah telah dikenal pasti untuk kajian ini. catatan-catatan lapangan. Instrumen-instrumen yang telah digunakan adalah seperti berikut : (i) Temu bual individu / Secara Lisan – Responden telah ditemu bual di sekolah ataupun di tempat lain untuk mengumpul data. McRae. Pemerhatian .3 orang pendidik muzik (Guru a(GA). penggambaran video telah diambil untuk melihat perbezaan teknik-teknik serta membandingkan hasil pengeluaran suara. Selain itu. Kriteria yang digunakan disyorkan oleh Brinson. Pemerhatian dan penggambaran video telah dijalankan tiap-tiap minggu selama satu bulan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) INSTRUMEN Tiga jenis instrumen telah digunakan dalam kajian ini. (ii) (iii) SAMPEL / RESPONDEN Dua sampel dikenal pasti untuk kajian ini iaitu pendidik atau guru koir dan pelajar koir. Apabila sesi latihan dan P & P dijalankan. Shirley W. Barbara (1996).17 tahun (terdiri dari pelajar Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima). Guru B(GB) dan Guru C(GC) di sekolah dan seorang guru koir dari luar – guru swasta koir (GS). Dengan cara ini. Alderson (1975). . soalan telah diubah suai dari segi susunan dan cara menyoal adalah lebih fleksibel supaya responden akan selesa apabila menjawab soalan-soalan berupa personal. Empat orang guru telah ditemubual untuk mendapatkan data . Soalan-soalan yang dikemukakan telah bersifat terbuka dan ada yang bersifat ‘personal’. Berdasarkan senarai semak ini. Dalam proses pemerhatian.(1991). Mereka telah dipilih secara rawak.Responden juga telah diperhatikan apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk koir. 1998). maklumat boleh diperolehi secara langsung. Pelajar terdiri dari pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 .

2-part songs and TIADA NO CONCEPT USED Enjoy your life with music songs with piano accompaniment for the medium level choirs. All my choirs have been exposed to the proper choral Persembahan koir tempatan dan ne dari negara lain – American Boys C choir. S. and good communication skills. from the past years’ result.sokongan dari pihak sekolah & sumber tenaga mengajar. SEKOLAH B (SB) GURU C (GC) 5 TAHUN ( Hanya mengajar koir sahaja dan bukan muzik) 12 years teaching experience Work on the vocal technique and provide the choir more performance experiences. be disciplined & willing to learn / be committed Mestilah berpengalaman dan mempunyai pendengaran yang sensitive (peka) Choral conductors need to have a pair of good ears..voice type(SATB/SSAA/treble voices).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KEPUTUSAN Jadual 1 Ringkasan Respon Guru-guru Koir Dan Swasta Dalam Temubual Soalan Kajian Satu SOALAN TEMUBUAL S. Sumber ahli-ahli. my choirs have been doing well. Tidak.commitment from students and teacher-incharge.support from the principal and parents. 2. Status koir yang tinggi sudah wujud sebelum saya mengajar di sekolah ini The students themselves are eager. Vienna Boys & others. It’s useful for awareness of pitch. At choir competitions/performances. The teachers don’t teach choir.E. regular practices. more than 2-part songs. TIDAK technique. good music back ground. sebab tidak mempunyai banyak pengalaman Yes. They have to participate in various choral activities to improve their standard.and join choral festival or other choral activities. 6. I use Kodaly method in my teaching. Interest of students. Unison songs and canons for the beginners. GURU A (GA) 10 TAHUN SEKOLAH A (SA) GURU B (GB) I don’t teach music and am not a music teacher S. 7.availability of teacher & music instruments & support of scholl admin. TIDAK NO Kaedah Kodaly Must know music.8. but only manage them. dapat berkomunikasi dengan ahli-ahli koir S. . 4. 5. a cappella.g. S. flute.. Only one teacher trains. rhythm.1. Ya. mestilah sabar. S..strict discipline &vocal training by music teacher S. good vocal and choral knowledge. Keyakinan diri. BEBAS GURU SWASTA (GS) drums. Students found that there are so many things to be learnt from singing in a choir. Yes. saya sentiasa mencari jalan atau cara untuk memajukan pengajaran S.staff Minat pelajar dan sokongan dari pihak sekolah Student’s learning ability. etc) for the more advanced choirs.3. sentiasa meningkatkan ilmu tentang bidang koir. different instruments accompaniment (such as Sekolah tidak menpunyai status koir. and score reading skills.9.so that they can listen to other choirs(both amateur and professional choirs) S. harp. Cara-cara/teknik/factor yang diambil kira The steps we take to improve the quality of choir Teknik dan kaedah Performances experiences.

Selepas keseluruhan lagu diajar. Tidak boleh dinafikan. guru dapat melihat dan akan tahu pelajar yang selalu menghadirkan dirinya dan yang kerap kali hadir. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya masa yang diperuntukkan untuk vocalizing. Postur yang betul. sama ada berdiri ataupun duduk adalah keperluan asas dalam proses repirasi. Sekolah B(SB) juga menjalankan latihan vokal. Hanya sekolah A sahaja yang menjalankan penyingkiran ahli setelah keseluruhan lagu diajar. memang ada perubahan yang positif dalam persembahan koir sekolah B. Setiap guru koir sekolah harus mencuba strategi penyingkiran untuk mengelakkan ahli-ahli koirnya dari tidak menghadiri latihan. Satu perasaan ‘takut dibuang’ akan muncul pada sanubari ahli-ahli koir dan ini akan membawa kepada peningkatan kehadiran dalam latihan serta komitmen dari pelajar-pelajar. Semua pelajar yang telah lulus uji bakat memang boleh menyanyi dengan pic yang tepat. Melalui cara penyingkiran ini. Di samping itu. 1992. iaitu ahli yang sudah boleh menyanyi bahagian-bahagian (parts) mereka dengan cekap. Penyingkiran ini tidak dibuat pada masa uji bakat. tetapi bukan semua pelajar yang boleh menyanyikan lapisan (parts) mereka dengan tepat dan cekap. p. hanya yang TERBAIK sahaja yang dipilih. Ini adalah untuk menyediakan suara pelajar menggunakan head voice dan chest voice. Latihan vokal atau vocalizing mestilah dibuat sekurang-kurangnya selama 20–30 minit. 1996.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) SOALAN KAJIAN 1 Uji bakat (audition) untuk sebarang koir adalah penting kerana ia mengutamakan kepentingan penglibatan seseorang dalam sesebuah koir (McRae. Ini merupakan asas untuk nyanyian. (Brinson. p. masih ada ruang untuk pembaikian nyanyian. Uji bakat dibuat untuk memilih pelajar yang boleh menyanyi serta memastikan bahagian suara ahli (soprano atau alto. tetapi ini telah sengaja dilakukan. guru dapat melihat dan mendengar dengan sendirinya pelajar yang boleh menyanyi bahagiannya dengan cekap dan sebaliknya. Secara tidak langsung. Latihan adalah sangat penting untuk menguasai sebarang kemahiran. iaitu dengan tidak membongkok belakang. Kedudukan postur pelajar bolehlah dibaiki. Walau bagaimanapun. ini juga memberi peluang kepada pendidik untuk mengenalpasti sebarang masalah muzikal atau suara pelajar. Pelajar boleh dipilih dengan serta merta oleh guru pada hari uji bakat. Pelajar-pelajar di sekolah patut ditunjukkan postur menyanyi yang betul. Pada hari penyingkiran. Di samping itu. Selain itu.186 & 187). iaitu selepas beberapa bulan. kompetensi pelajar diuji. Ini perlu dibetulkan supaya tidak menjadi tabiat (habit) yang sukar dibetulkan nanti. ahli-ahli koir dapat memberikan komitmen yang serius dan sepenuhnya terhadap koir sekolah mereka. penyingkiran (elimination) ahli pula dijalankan. Sekiranya pelajar duduk dengan postur yang betul. dan sebagainya). penghasilan suara boleh ditingkatkan. sudah pasti akan terdapat perbezaan positif yang nyata dalam . Cara ini merupakan satu cara yang sangat berkesan sebab apabila penyingkiran dibuat. McRae juga menyatakan bahawa uji bakat memberikan maklumat kepada guru tentang keadaan suara seseorang pelajar. ((Phillips. GC (Guru C) telah berusaha untuk membaiki mutu persembahan koir beliau. Seramai 55 orang pelajar telah dipilih di sekolah A (SA) pada hari pertama selepas uji bakat dijalankan. Sekiranya ini telah diperbetulkan. Tetapi. Sekolah ini mengambil 4 hari untuk menjalankan pemilihan pelajar.148). 1991:14). hasil nyanyian dan pengeluaran suara tidaklah begitu memuaskan.

Dalam masa 3 bulan ini banyak latihan yang dijalankan. baik menyaksikan koir antara bangsa mahupun koir tempatan yang bermutu. Didapati pihak sekolah kedua-dua buah sekolah memang memberi sokongan yang baik terhadap koir dengan memberikan mereka menjalankan latihan sewaktu mata pelajaran PJK. Sekolah A yang telah mendapat pendedahan persembahan luaran telah dapat melihat persembahan koir bertaraf dunia (world class choirs). Duduk sewaktu menyanyi adalah tidak digalakkan sama sekali. GC telah mencuba dengan sedaya upayanya untuk menaikkan mutu koir sekolahnya. sudah tentu masalah masa tidak akan wujud. tahap kualiti koir dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke tahap yang lebih tinggi. Cara ini tidak digunakan oleh sekolah B. Dengan menonton persembahan koir antarabangsa. Di dapati GC telah memulakan latihan koirnya 3 bulan (bulan Mac) selepas sekolah A (4/1/2005). Sekiranya latihan koir dijalankan pada hari lain selain hari aktivitiaktiviti lain. Dengan ini. Setiap guru perlu tahu caracara dan teknik vokal supaya bolehlah diajar dan didemonstrasikan kepada pelajarpelajar sewaktu menyanyi dalam koir. Untuk not-not yang tinggi bagi soprano. . Walaupun pihak sekolah memberi sokongan kepada pasukan koir. beliau telah menyuruh mereka untuk fikirkan rendah dan nyanyi (think low notes) dan menggunakan suara kepala (head voice). ini dapat menaikkan semangat setiap ahli koir untuk berusaha meningkatkan mutu koir sekolah mereka. mereka berkongsi masalah yang sama iaitu faktor MASA. mereka bolehlah mendapatkan sumber-sumber lain seperti menonton persembahan koir berbentuk VCD dan sebagainya. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) nyanyian pelajar-pelajar. Pengkaji berpendapat sekolah B hanya menjalankan latihan koir sematamata untuk menyertai pertandingan. Guru A telah menyanyi dan menunjukkan cara menyanyi kepada pelajarpelajarnya sewaktu latihan. Kumpulan koir sekolah perlu diberi pendedahan luaran. Gangguan tidak boleh berlaku. Pendedahan ini dapat membuka minda ahli-ahli koir untuk membuat persembahan yang bermutu tinggi. Secara tidak langsung. Pihak sekolah haruslah memberi sokongan kepada koir sekolah. Untuk berlatih dan melatih sesebuah koir. Sekiranya sekolah itu tidak mampu menghadiri persembahan-persembahan ini. SOALAN KAJIAN 2 Masa merupakan faktor utama dalam sebarang latihan. Kita bernasib baik kerana berpeluang menikmati meluaskan pandangan serta pendedahan. walaupun hanya untuk pertandingan sahaja. Percanggahan masa pelajarpelajar dengan aktiviti-aktiviti sekolah juga tidak akan berlaku. Beliau telah menunjukkan pengeluaran suara cara jatuhkan dagu (drop jaw) dan telah memeriksa setiap pelajar-pelajarnya untuk memastikan mereka mengikut cara yang betul. Selepas memerhatikan masalah kedua-dua buah sekolah SA dan SB. sesebuah kumpulan koir itu dapat melihat bagaimana pengeluaran dan pengawalan suara serta warna ton dalam sesebuah koir itu yang cemerlang. American Boys Choir dan Vienna Boys Choir adalah koir bertaraf dunia. masa yang lama diperlukan. apatah lagi untuk latihan koir yang memerlukan masa yang bermutu (quality time). pelajarpelajar juga mesti menunjukkan inisiatif mereka sendiri serta komitmen mereka terhadap koir sekolah.

Tetapi sekiranya pelajar terdiri dari dua sesi persekolahan. Tindakan pemain piano dalam melatih pemain piano yang baru itu adalah satu cara yang baik untuk memastikan kesinambungan koir tersebut. pemain piano baru seharusnya diberi peluang membuat persembahannya di hadapan penonton. langkah pertama terhadap membina satu koir yang mantap sudah wujud. Semangat positif inilah yang perlu ada pada setiap ahli koir. bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada sesuatu persembahan. Para ibu bapa juga perlu dimaklumkan tentang latihan-latihan koir yang akan dijalankan. Terdapat juga keazaman pelajar-pelajar koir SA untuk memenangi pertandingan koir. Masingmasing mempunyai kebolehan yang tertentu dan tersendiri. baik sesi pagi. pelajar-pelajar sendiri akan seronok menyanyi (enjoy singing). mahupun sesi petang. Oleh itu. Sekiranya ini dapat dipupuk. Adalah lebih baik sekiranya GC memilih pelajar-pelajar koir dari satu sesi persekolahan. Ini adalah untuk memudahkan kekerapan berlatih. Sekiranya ini dapat diatasi.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Guru-guru koir pada awalnya mestilah memberitahu pelajar-pelajar tentang peraturan-peraturan. Dengan adanya seorang pemain piano sedemikian. ia juga boleh mengendalikan warm ups semasa ketiadaan guru.. ramai bermain piano untuk acara-acara sekolah untuk membina keyakinan dirinya. Beberapa bilik darjah . bukan hanya untuk memenangi sesuatu pertandingan itu. SB tidak mempunyai sebuah bilik ataupun sebuah dewan untuk berlatih. Seorang pemain piano yang berkaliber dan versatil adalah aset kepada sesebuah koir itu. GA dan GB juga bersetuju dengan hakikat itu. Ada pula pelajar yang terpaksa kerap meninggalkan kelas dan sebagainya. Pemain piano SA merupakan seorang pemain piano yang baik. Memori tonal pelajarpelajar SA adalah baik. SB bergerak dari satu bilik ke bilik lain untuk latihan koir mereka. maka pilihan untuk masa latihan adalah terhad. Guru bolehlah membantu untuk membina pendengaran dalamannya (inner hearing). Kedua-dua SA dan SB mempunyai pemain piano dan kibod yang agak versatil. syarat-syarat penyertaan serta penglibatan mereka terhadap koir. Oleh itu. Pendedahan bermain serta latihan juga adalah sangat penting untuk memastikan kaliber atau kebolehan seseorang pemain piano. Ini adalah untuk menyediakan ibu bapa pelajar-pelajar koir terhadap kekerapan latihan yang akan dijalankan supaya mereka tidak akan merungut kemudian. Bilik untuk berlatih adalah penting untuk sebarang latihan persembahan muzik. Pelajar-pelajar dari SA mempelajari lagu atau bahagian (parts) mereka dengan lebih cepat. Di samping itu. Ini mungkin disebabkan kerana pelajar-pelajar ini adalah dari bandar. Selain itu. Di samping itu. pelajar-pelajar itu sendiri menunjukkan minat untuk mempelajari lagu dan menyanyi. Tidak boleh dinafikan bahawa semua pemain piano adalah berbeza. guru boleh memanggil mereka untuk latihan pada bila-bila masa luar dari waktu persekolahan. pengajaran guru adalah mudah dan guru dapat mengajar bahagian yang lebih kompleks kepada pelajar. Beliau telah melatih seorang pemain piano baru untuk mengambil alih tempatnya untuk tahun hadapan. pengajaran koir adalah lebih mudah dikendalikan. SA akan kehilangan seorang pemain piano yang cekap. Sekiranya pelajar-pelajar adalah dari satu sesi. Ibu bapa serta pelajar-pelajar perlulah serius terhadap penglibatan anakanak mereka dalam koir dan memahami tentang betapa mustahaknya diadakan latihan. Ini adalah kerana pemain piano ataupun kibod dapat menolong guru dalam latihan. terutamanya dalam latihan nyanyian bahagianbahagian suara (parts singing).

Penyelia petang SB yang mencadangkan untuk mengambil masuk pelajar dari kelas yang lemah. Didapati pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang ketepatan masa. Pelajarpelajar SA tidak mempunyai ‘perfect pitch’ tetapi masa yang telah diluangkan untuk berlatih telah terbukti menghasilkan kejayaan. Selain dari kemahiran yang tertentu.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) digabungkan untuk dijadikan sebuah dewan untuk mengadakan majlis atau upacara sekolah yang penting. Lagipun. Pelajar-pelajar telah berjaya membuat transisi tanpa sebarang nyanyian sumbang. Ini adalah kerana apabila sesebuah koir itu menyanyi secara A Cappella. masalah disiplin dalam koir akan menular dengan lebih lagi. Masa yang terluang dari kelewatan boleh digunakan unutk berlatih. Kemudian baharulah iringan piano muncul untuk bahagian lagu yang selanjutnya. Terdapat . Dengan adanya pelajar sedemikian. Ini telah menunjukkan kebolehan koir untuk membawa lagu dari satu nada ke nada yang lain. Apatah lagi dengan mempelajari lagu dan bahagianbahagian yang tertentu dan yang lebih kompleks. Nyanyian A Cappella merupakan satu kemahiran yang tersendiri. Soalan Kajian 3 Beberapa perkara telah diperhatikan sebelum. Variasi atau kreativiti yang dimaksudkan di sini ialah terdapatnya keratan dari lagu ‘Happy Together’ yang telah membawa para pendengar ke mud atau suasana yang lebih rancak. Ini merupakan satu aspek untuk menilai kualiti sesebuah koir. Kedua-dua sekolah telah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk menghasilkan satu kumpulan koir. Memang adanya segelintir pelajar yang boleh menyanyi dengan baik tetapi sebaik-baiknya pemilihan pelajar koir haruslah berdasarkan kecerdasan pelajar selain dari ketepatan nyanyian untuk memastikan satu persembahan yang baik. Adalah baiknya sekiranya mereka mempunyai ‘perfect pitch’. SA telah menunjukkan kebolehannya dengan penggunaan modulasi dalam lagu ‘Kesetiaan’. Walaupun terdapat kekurangan dari segi kemudahan tempat untuk berlatih dan sebagainya. Pada pendapat pengkaji. Hal ini jelas kelihatan pada SA apabila mereka mendendangkan lagu ‘Kesetiaan’ dalam pertandingan. Terdapat variasi atau kreativiti yang telah dipersembahkan dalam nyanyian koir SA. namun SB bertekad untuk mengambil bahagian dalam pertandingan koir antara daerah. Ini adalah satu kriteria yang penting dalam koir. Mujurlah adanya alat kibod yang mudah alih. Inilah semangat dan sikap yang perlu disemai serta dipupuk pada setiap sekolah dan setiap pelajar. SA telah berani mengambil cabaran ini dan dapat mengekalkan nada yang asal apabila menyanyikan secara A Cappella permulaan lagu ‘Kesetiaan’. Modulasi berlaku sebaik sahaja perkataan terakhir dalam rangkap pertama sewaktu gaya A Cappella dinyanyikan. Sebuah bilik harus diperuntukkan untuk menjalankan aktivitiaktiviti muzik. semasa dan selepas pertandingan koir untuk kedua-dua daerah dan sekolah. GC patut lebih tegas apabila menjalankan latihan. perlu adanya pendengaran yang tajam. Pelajar-pelajar telah dapat menggabungkan kesemua bahagian (parts) mereka dengan begitu baik sekali berserta dengan ekspresi mereka. Disiplin adalah sangat penting dalam latihan koir. tiap-tiap ahlinya mestilah peka dan perlu dengar dengan teliti untuk memastikan mereka tidak keluar dari nada asal. bukan semua koir yang boleh menyanyi stail A Cappella. Modulasi merupakan penukaran lagu dari satu nada ke nada yang lain. berlatih untuk sesebuah koir memang memerlukan dan mengambil masa yang lama.

Wujudnya ekspresi dalam persembahan SA. Kelulusan seorang guru koir dalam bidang vokal juga adalah penting. Oleh itu. seperti dalam kes ini. GS sendiri adalah seorang yang mempunyai kelulusan dalam piano dan menyanyi merupakan bidang kedua beliau. Secara tak langsung. timbul pula keyakinan diri dalam pelajar. namun terdapat juga perbezaan dari suara pelajar-pelajar dalam nyanyian mereka. baharulah mereka dapat melatih koir mereka menggunakan ukuran yang telah mereka didedahkan itu. Selain itu. . Walaupun kedua-dua sekolah mempunyai pelajar-pelajar perempuan dalam koir masing-masing. Walau bagaimanapun. Sesebuah lagu yang dinyanyikan itu dapat dihayati dengan baiknya sekiranya lagu itu dipersembahkan atau dinyanyikan dengan menggunakan ekspresi. Be Happy’ dinyanyikan secara ‘du’. Children’s Choir. Pendedahan guru-guru terhadap nyanyian koir yang bermutu juga adalah penting. suara dari koir SA adalah rounded tone dan ini sangat penting untuk sesebuah koir. Guru juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar mampu menyanyi lagu yang dipilih itu.L. guru haruslah memilih lagu dari repertoir yang luas dan bukan hanya dari skop yang terhad. Ekspresi adalah penting dalam nyanyian – baik nyanyian solo mahupun dalam nyanyian berkumpulan. terutamanya dalam bidang-bidang yang tertentu. Disamping itu beliau bekerja dengan Koir lelaki Australia dan telah dilantik sebagai penolong pemimpin koral serta pelatih vokal (Assistant Choral Conductor and Vocal coach).L. Mimik muka pelajar-pelajar juga adalah penting untuk ekspresi. GA sendiri bolehlah menunjukkan caracara menyanyi yang berkesan serta tindak-tanduk dalam nyanyian. Ini mungkin disebabkan kerana terdapat pelajar-pelajar dari tingkatan 1 dan 2. Beliau (GS) telah dipilih untuk menyanyi bersama Melbourne Chorale untuk beberapa majlis-majlis tertentu dan telah bekerja dengan beberapa pemimpin yang terkenal. Guru-guru sendiri harus didedahkan dengan persembahan-persembahan yang bermutu. Kelulusan seseorang guru itu adalah sangat penting. GA telah mengambil beberapa latihan vokal dari seorang guru vokal di Ipoh. Apa yang dimaksudkan di sini ialah pelajar-pelajar dari tingkatan 4 dan 5 mempunyai suara yang lebih matang manakala pelajar-pelajar dari SB yang terdiri dari campuran tingkatan 1 hingga 5 mempunyai gabungan suara keanak-anakan. Suara pelajar-pelajar ini masih lagi mentah dan belum lagi matang. Apabila ini berlaku. Pelajar-pelajar telah menunjukkan keseronokan menyanyi (enjoyed singing). Dengan adanya pengajaran vokal tambahan ini. Singers dan The K. Kreativiti sebegini perlu dikuasai oleh semua koir untuk meninggikan lagi mutu persembahan. Ini mungkin disebabkan oleh pemilihan pelajar-pelajar. Suara koir dari SA adalah lebih matang jika dibandingkan dengan suara koir SB. Ekspresi dapat ditunjukkan apabila penyanyi itu menghayati lagu serta senikata lagu dengan sepenuhnya. bidang vokal. The Young K. Para pendengar akan turut terhibur juga. ini merupakan satu asset atau kelebihan yang dimiliki oleh GA. Hampir kesemua guru muzik di negara kita mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan muzik. kualiti koir pun dapat dinaikkan. GS telah menubuhkan Ipoh Children’s Choir.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) penggunaan konsonan ‘s’ yang berirama apabila keratan siulan dari lagu ‘Don’t Worry. Pemilihan lagu juga perlu mengambil kira kebolehan pelajar untuk membawa lagu tersebut. Apabila hendak memilih sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh koir. Pemilihan lagu yang sesuai untuk dinyanyikan oleh sesebuah koir juga adalah penting. tetapi hanya segelintir sahaja yang telah menjalani latihan vokal (vocal training) secara persendirian.

khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang vokal.” Morton Cooper (1984) . Diharap penyelidik-penyelidik serta pendidik-pendidk tanah air akan mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat kajian secara menyeluruh dalam bidang ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat pengetahuan yang baru dari hasil kajian yang belum diterokai oleh sesiapa. diharap agar komponen koir diberi tumpuan yang lebih serius oleh semua pihak. Selain itu. “Educate them gradually in the correct use of their voices. Cooper (1984: pp.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KESIMPULAN Dapatan kajian ini amat penting bagi pengetahuan pendidik-pendidik muzik. unless otherwise instructed. diharap kajian ini dapat membuka jalan lagi kepada penyelidikpenyelidik muzik untuk meneruskan lagi kajian tentang koir di sekolah menengah di negara kita. seorang ahli terapi pertuturan dan pakar dalam bidang latihan vokal (vocal training) telah mengatakan bahawa suara kanak-kanak yang tidak menerima sebarang latihan vokal akan menjadi kasar (hoarse) dan mereka akan terus menjerit dan memekik.166-167). children are susceptible to nodes and other growths on the vocal cords which might require surgical excision. Akhir sekali. They are particularly vulnerable to developing negative habits. Without such guidance. sudah tentu mutu dan kualiti koir dapat dipertingkatkan lagi. Dengan adanya lebih kajian tentang koir sekolah di negara kita. Kajian ini boleh digunakan oleh pihak penggubal dasar kementerian untuk menilai sama ada komponen koir harus dimasukkan dalam sukatan pelajaran dan diajar dalam bilik darjah. Give them an advantage that you didn’t have: a positive voice model and an education in the use of their voices. para ibu bapa mahupun pihak kementerian. baik di sekolah. Diharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pendidik muzik serta membuka minda mereka tentang mengendalikan sebuah koir. Sehubungan itu.

R. College . In R.H.A. Complete Handbook of Voice Training.. 15. (1996). : Wm. Gackle. R.C. Introduction to Research Education. Publications.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) RUJUKAN Aaron. resonation & vowel unification or tone production in the junior high school female voice. The effect of selected vocal techniques for breath management. Teaching children of all ages to use the singing voice and how to work with out-of-tune singers. (1989). Cambridge Christy. E. (1984). Inc. The University of Michigan).C.L. Choate (Ed. VA: Music Educators National Conference . (1987). change your life. Foundations In Singing : A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (5th Ed. C. New York : Parker Ary. (1984). New York : Basic Book Gordon. Alderson. (1979).A. Frame of mind. Cambridge University Press. 48 (04).A. Foundations of Music Education. Abeles. Music learning and learning theory. Change your voice.A. A study of the effects of vocal coordination instruction on the pitch accuracy. (1990). M. M. Dissertation Abstracts. B. H. 862A. (1990). Readings in music learning theory (pp92-104). R. Barbara A. (1987). Reston. (1990).C.C.000 Cambridge International Dictionary of English (1995). Chicago: G. New York: Schirmer Books. Walters & C.S. Bertaux. In D. New York: Harper and Row Brody. & Klotman. (1981). Hoffer.Brown Cooper.) U. D.L.Rinchart and Winston. (Doctoral dissertation. (1983). V. Gardner. Ernest L. J.F. The University of Iowa). Brinson.). (Doctoral dissertation.(Doctoral dissertation. H.(1947).I. New York: Macmillan. An experimental study of the emergence of the process involved in the production of sound. USA:Holt. Taggert (Eds. pitch discrimination and tonal memory of inaccurate singers. 62-68). Documentary Report of the Ann Arbor Symposium on the Applications of Psychology to the Teaching and Learning of Music (pp. The theory of Multiple Intelligence.90.). range. Van A. Choral Music Methods and Materials. University of Miami) Dissertation Abstracts International. New York: Schirmer Books Boyer.E.

S. Washington. O.) Dissertation Abstracts International. Panduan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muzik Sekolah Menengah (KBSM). (1977). Jr. 272-282. S (1988b). Majid Konting. (1968). Kementerian Pendidikan Malaysia (2001).886. H. Concepts of Teaching : Philosophical Essays. New York: Dover McRae. Kirkpatrick. In D. Relationships between the singing ability of prekindergarten children and their home environment. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Phillips. Long. DC: Research in Education. Music Educators Journal. Developing specialized programs for singing in the elementary school (Final report). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Using a vertical keyboard instrument with the uncertain singer. (ERIC Reproduction Service No. Rotermund (Ed. Building a pyramid of musicianship. ED025530 Te 499967) Green. A.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Gould. Understanding and developing the child’s voice. U. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum Kemp. : Meredith Music Publications. 23. (1996). (1990).F. (1968). Caruso’s Method of Voice Production The Scientific Culture of the voice. T.41 Johami Abdullah (1993). San Diego : Curtis Music Co. M. Relationships between pitch memory in short melodies and selected factors. (Doctoral dissertation. Lisk. University of Southern California. Shirley W. S (1988a). Marafioti. A Topology of the Teaching Concept MacMillam dan Nelson (eds). St.III : Rand McNally Herman. Unlocking the potential of junior high choirs.). (1983).A. (1996). Journal of Research in Music Education. Children sing his praise. The effects of group breath control training on selected vocal measures. Pendidikan Muzik Semasa. P. Mario (1949). 173-184. Herman. Edward S. 27(3). related to the singing ability of elementary students in grades . 33-36. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Jones. W. K.H. 25(4). (1985).A. The Creative Director : Intangibles of Musical Performance. Journal of Research in Music Education. (1979).C. (1962). Louis: Concordia. Directing The Children’s Choir: A Comprehensive Resource . New York : Simon & Schuster Macmillan Mohd. 75 (4). P. Skokie.

Phillips. Dissertation Abstracts International. New York: Harcourt Brace Jovanovich.umi.isme. New York : Schirmer Books. Tuckman. (1985).com/pqdweb (Summer 2001. 22-27 Phillips.com/dissertations/gateway . Kuala Lumpur Shelton. 44. Heinemann Educational Books (Asia)Ltd. Teori dan Praktis Serdang : Universiti Putra Malaysia Stebbins.org/networks/collegiate/bom. Conducting Educational Research.htm (1993) http://proquest. Dissertation Abstracts Internatioanal. Falsafah Pendidikan.battlelion. 2nd Edition.menc. (Doctoral dissertation. K.6765-6766 Sidek Mohd.H. Toronto : University of Toronto Press. Music Educator’s Journal.html http://www.com/research. (1966). (1992).H. (1996). Robert A.umi.casa. Resolusi Mus. K.org/definition-of-strategy. Respiration for singing : Torso movement and related research.2004) http://www.org/article/articleview/247/1/36/ http://www.org/index-4. three and four.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) two. 9 (1). Kent State University).1017A.2004)) http://wwwlib. The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children. Phillips.html http://www.W. 75 (4). Rekabentuk Penyelidikan Falsafah.S. Teaching Kids To Sing. B. (Doctoral dissertation. (1978). J.html (13 March. LAMAN WEB http://www. K. (1988).H. The Barbershop Singer. Ed’ 02 (2002).audioear. 1-10. George Peabody College For Teachers). Noah (2002). Inc. Prosidings Persidangan Kebangsaan Pendidikan Muzik Malaysia 2002 Sharifah Alwiah Alsagoff (1984).41. Journal of research in Singing. Choral music comes of age.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful