P. 1
73549385-PENGURUSAN-KOIR-DALAM-PENGAJARAN-DAN-PEMBELAJARAN-DI-SEKOLAH-MENENGAH-SATU-KAJIAN-KES.pdf

73549385-PENGURUSAN-KOIR-DALAM-PENGAJARAN-DAN-PEMBELAJARAN-DI-SEKOLAH-MENENGAH-SATU-KAJIAN-KES.pdf

|Views: 7|Likes:
Published by Mohd Harqib Haris

More info:

Published by: Mohd Harqib Haris on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGURUSAN KOIR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH : SATU

KAJIAN KES

Laura Annie Lalita Rajamoney Pensyarah Muzik Unit Muzik, Jabatan Kajian Sosial, Maktab Perguruan Ipoh, Perak
ABSTRAK Sebagaimana Pendidikan Muzik memainkan peranan penting di sekolah-sekolah di negara kita, pengajaran dan pembelajaran koir juga perlu dititik beratkan. Kajian ini yang merupakan satu kajian kes telah berupaya mencari strategi yang digunakan dalam 2 buah sekolah menengah dalam pengajaran dan pembelajaran koir, masalah-masalah yang dihadapi serta kriteria yang digunakan untuk menilai sesebuah koir yang berkualiti. Kaedah pemerhatian, temubual serta senarai semak telah digunakan untuk melihat strategi yang digunakan oleh tiga orang guru muzik sekolah menengah dan seorang guru koir swasta. Kedua-dua sekolah menengah ini telah diperhatikan dari hari pertama latihan koir sehingga ke hari pertandingan koir daerah masing-masing. Keputusan juga telah diperoleh dari keduadua dapatan serta pertandingan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh Sekolah A terbukti lebih berkesan dari Sekolah B dari segi pemanasan suara dan kekerapan berlatih Walaupun terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat-empat orang guru muzik, namun ia bolehlah diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak tertentu seperti sokongan dari ibu bapa dan sekolah. Kriteria yang ketara sekali yang digunakan untuk menilai sesebuah koir dirujuk kepada kualiti vokal sesebuah koir itu sendiri. Kajian ini telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa adalah penting untuk para guru menggunakan strategi yang berkesan apabila melatih sesebuah koir untuk menghasilkan sebuah koir yang berkualiti.

mudah memahami. muzik diperakukan sebagai satu kecerdasan di bawah klasifikasinya tersendiri. Boyer (1987) dalam bukunya College telah menyatakan. orkestra sekolah. penaakulan. kumpulan kamar (chamber group) sekolah. Pendidikan Muzik KBSM adalah program pendedahan secara umum untuk pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Apakah yang dimiliki oleh pengajar-pengajar luar ini yang tidak ada pada pendidik-pendidik muzik di sekolah? Melihat kepada matlamat program Pendidikan Muzik di kedua-dua peringkat persekolahan. arkitek. membuat encoding dan decoding bahasa). membaca.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran koir di sekolah bukanlah sesuatu yang baru diwujudkan. melompat. kemahiran mencari konsensus). seperti dalam pancaragam sekolah. emosi). Potensi individu dalam aspek ini telah pun dibuktikan melalui kajian saintifik dan maka itu terpulang kepada kita untuk mengeksploitasinya ke arah pembinaan insan yang seimbang dan berketrampilan. the nation’s colleges and universities must ask hard questions about the quality of their own work. Sesetengah sekolah mampu membiayai tenaga pengajar dari luar (seperti sekolah-sekolah di bandar) walaupun ia menelan belanja yang besar. menyelesaikan konflik. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai “… ability to solve problems or fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community”. iaitu kecerdasan verbal-linguistik (mendengar. nyata sekali mata pelajaran ini adalah ke arah pendidikan estetik (aesthetic education) yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan individu yang seimbang.” (p. xi) Kajian mengenai kecerdasan memberi impak yang hebat dalam bidang pendidikan apabila Gardner (1983) memperkenalkan Multiple Intelligence. Guru-guru muzik di sekolah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan hakikat ini. Ini hanya boleh dibuat dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang berunsurkan muzik. penilaian kendiri. menghayati dan mengenal muzik). kecerdasan logik. kecerdasan muzikal (mengarang. menulis. Ernest L. kecerdasan interpersonal (empati. Tidak boleh dinafikan bahawa perkara ini makin hari makin lebih diberi perhatian oleh pendidik-pendidik muzik. baik peringkat daerah mahupun peringkat negeri. Hal ini perlu dipandang serius lebih-lebih lagi pada masa munculnya banyak informasi dan dapatan baru tentang perkembangan individu seperti pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) dan kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) yang mengambil kira unsur-unsur afektif dalam usaha mencapai kecemerlangan. konsep kendiri. membuat pergerakan). Dalam teori pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) oleh Gardner (1983). membuat kategori mengenai alam). kecerdasan kinestatik (menari. “If the push for educational excellence is to yield results. Program pembelajaran muzik yang disediakan mempunyai ciri-ciri pembinaan insan dan perkembangan diri individu . bertutur. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan kecerdasan-kecerdasan amat penting dalam perkembangan pendidikan kanak-kanak. penyusunan dan hiasan). kecerdasan visual spatial (berkaitan dengan arah. Gardner membahagikan pelbagai kecerdasan manusia kepada lapan kategori. menggayakan.matematik (menyelesaikan masalah. kecerdasan intrapersonal (pengetahuan kendiri. dan kecerdasan naturalis (mengenal pasti. hanya untuk memastikan bahawa pasukan koir sekolah itu menjuarai pertandingan-pertandingan. logik dan kemahiran nombor). dan tidak ketinggalan kumpulan koir sekolah yang akan diberi tumpuan dalam kajian ini.

Sebagai satu mata pelajaran. tetapi adalah salah satu komponen dalam Ko-Korikulum sekolah. negeri ataupun untuk peringkat kebangsaan. . sekurang-kurangnya di peringkat menengah rendah. Didapati kebanyakan sekolah yang mewujudkan koir adalah hanya semata-mata untuk mengambil bahagian dalam pertandingan – baik peringkat daerah. Kurikulum yang disediakan adalah berkonsepkan general music program dengan matlamat untuk dilaksanakan di semua sekolah menengah. inovatif dan inventif.R.). (PPK. Latar belakang ahli-ahli koir juga merupakan satu faktor yang menyumbang kepada pengekalan kualiti. kemahiran dan penerapan nilai. sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri dan kebangsaan dan sebagainya. program yang disediakan mengambil kira ilmu pengetahuan. membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang serta kreatif. Hampir setiap sekolah mempunyai koir sekolah yang tersendiri. berketrampilan dan berpengalaman muzik bagi membolehkannya mempunyai disiplin dalam mereka cipta. Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran wajib alternatif kepada Pendidikan Seni Visual. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu. Koir sekolah tidak diterapkan dalam kurikulum sekolah. Kurikulum ini ditujukan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai minat untuk mengetahui. koir sekolah tetap wujud. rohani dan jasmani. Selain itu. (PPK. emosi. Biasanya latihan untuk mengajar sesuatu kumpulan itu dijalankan selepas waktu persekolahan dan bukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah dijalankan. Untuk mengendalikan sesebuah koir sekolah itu bukanlah mudah. Ini jelas kelihatan dalam pertandingan koir antara sekolah-sekolah peringkat negeri dan kebangsaan.). Persaingan-persaingan ini wujud kerana masing-masing ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti persembahan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) daripada segi intelek. mengekalkan kualiti sesebuah koir itu merupakan satu cabaran yang besar.P.M.M. Ini jelas kelihatan dalam penglibatan pelajar-pelajar dalam koir sekolah. memahami dan mendapatkan kemahiran dan pengalaman dalam seni muzik sama ada untuk meneroka dan memperkembangkan bakat sendiri atau sekadar berkebolehan menghayati seni muzik secara terdidik. pendidikan muzik adalah mata pelajaran elektif dan pelajar mengambil peperiksaan muzik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (S. khasnya kepada pendidik-pendidik muzik.2001) Di peringkat sekolah menengah. Jan. wujudnya persaingan yang hebat antara sekolah-sekolah yang bertanding. Walaupun sesebuah sekolah itu tidak mempunyai Pendidikan Muzik dalam kurikulum sekolah. Tiada peperiksaan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (P. Jan. kurikulum Pendidikan Muzik yang disediakan merupakan program pembelajaran untuk lima tahun. Di peringkat menengah atas pula. Pelajar yang mengikuti kelas Pendidikan Muzik tidak perlu mengikuti kelas Pendidikan Seni Visual. Ada juga sekolah yang tidak menerapkan koir dalam ko-korikulum sekolah. 2001) Di peringkat menengah rendah.

1990). A Cappella. baik yang diupah mahupun guru di sekolah. cf. dalam kajiannya “In Harmony : A Look At The Growth of Collegiate A Cappella Groups And The Future Of The Movement” telah menemuramah pengkaji Robert Stebbins pada 1996. beliau mendapati bahawa memenangi sesuatu pertandingan koir berbentuk A Cappella kerap kali dianggap satu pencapaian tahap nyanyian yang tinggi. menyanyi merupakan sifat semulajadi manusia di mana ahli antropologi sendiri mendapati bahawa terdapat nyanyian dalam semua jenis budaya sejak zaman dahulu. ii untuk mencari kekurangan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran koir yang dihadapi oleh pendidik-pendidik muzik kita. Pernafasan yang baik dan betul adalah asas untuk semua nyanyian yang baik. Sesiapa saja yang mempunyai suara bercakap yang normal dan boleh mengalunkan lagu boleh belajar menyanyi dengan baik dan menikmati menyanyi (enjoy singing). elemen-elemen untuk nyanyian yang lain tidak akan berfungsi. Misalnya. iaitu alat vokal kita dan hanya perlu mengetahui kaedah untuk mempelajarinya sahaja. TINJAUAN LITERATUR Mengikut Van A. Kajian perlu dijalankan untuk iii serta mencari apakah yang dapat meningkatkan lagi kualiti nyanyian sesebuah koir di sekolah serta ‘rahsia’ yang digunakan oleh pendidik muzik. Christy (1990). The Contemporary A Cappella Society of America (CASA) merupakan satu oraganisasi (non-profit support organization) yang bermula pada 1991. iaitu sejenis cara menyanyi berkumpulan seperti koir tanpa iringan muzik) merupakan satu kemahiran tersendiri. Dalam tinjauan Stebbins. Walaupun ramai penuntut yang ditemuramah oleh Jane menyokong mengadakan pertandingan. Apa yang lebih penting ialah teknik pernafasan. beliau mengaplikasikan koordinasi arahan vokal terhadap peningkatan nyanyian pelajar. . menyanyi juga menyampaikan kasih sayang atau cinta yang begitu mendalam. nyanyian dodoi (lullaby) membantu kanakkanak mempelajari sesuatu bahasa serta membantu dalam koordinasi pergerakan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Objektif Kajian Kajian ini bertujuan i mencari dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidik muzik. Christy (1990) juga berpendapat bahawa kita semua mempunyai “alat muzik”. Aaron. Dari hasil kajian dan metodologi Phillips (1983. mereka mendapati ada banyak perkara lain yang sama penting dengan pertandingan. Kebanyakan ahli pedagogi berpendapat bahawa teknik pernafasan yang betul adalah asas untuk nyanyian selain dari postur nyanyian. Apa yang mereka tidak berapa bersetuju ialah tahap kepentingan pertandingan yang berkaitan dengan kekerapan diadakan persembahan dan perbezaan sosial di antara kedua-dua genre. Di samping itu. Jane Alexander McIntosh (1999). Beliau juga mengatakan bahawa tanpa respirasi. Alderson (1979) juga berpendapat bahawa pernafasan adalah asas membentuk nyanyian.

45% kanakkanak yang berumur 13 tahun. Hasil kajian beliau telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menerima latihan vokal dalam kemahiran pengurusan pernafasan (breath management skills) menyanyi dalam pic yang lebih tepat. tidak boleh menyanyi. Walau apapun rangka atau statistik yang didapati. 35 % yang berumur 17 tahun dan 30% orang dewasa tidak boleh menyanyi lagu “America” dengan pic yang tepat. 1990). temubual (iii) Apakah kriteria atau ukuran yang digunakan oleh guru-guru untuk Pemerhatian. temubual dan senarai semak menilai kualiti sesebuah koir itu? . ini dapat menghasilkan nyanyian yang baik. Kajian kes bertujuan untuk mengkaji keseluruhan perlakuan sesuatu subjek dan perhubungan antara perlakuan-perlakuan ini kepada sejarah dan persekitaran subjek (Ary.monoton. institusi social.1990). Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk melabelkan pelajar yang menyanyi pada pic yang tidak tepat – penyanyi yang kurang pasti. A. Istilah sumbang mungkin merupakan istilah yang paling tepat yang boleh digunakan. dan sebagainya (Aaron. pemerhatian koir? melalui penggambaran video (ii) Apakah masalah-masalah dalam mengajar koir di sekolah? Pemerhatian. masalah ketidaktepatan pic merupakan masalah yang besar dalam pendidikan muzik. komuniti atau kumpulan. Dengan adanya pernafasan yang yang baik dan betul. Keputusan dari “National Assessment of Educational Progress” untuk tahun-tahun 1971-1972 telah menunjukkan bahawa 50% kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 tahun. Kekerapan nyanyian sumbang yang terdapat di kalangan kanak-kanak berbeza mengikut kriteria dan tahap gred yang digunakan untuk mengukur perbezaan pic. Soalan-soalan Kajian Instrumen (i)Apakah strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Temubual. Gackle (1987) telah memeriksa kesan teknik vokal yang dipilih serta telah melatih untuk memperbaiki penghasilan ton pelajar perempuan di sekolah. penyanyi pic lemah. Berikut adalah instrumen yang telah digunakan untuk menjawab soalan kajian. dalam kajiannya melapurkan bahawa 18% kanak-kanak di sekolah Amerika yang menyanyi dengan sumbang.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Sehubungan itu. kelab. METODOLOGI Kajian kes mengkaji satu individu atau satu unit sosial seperti keluarga. keluar dari pic. Plan penyelidikan kajian ini telah mendapatkan maklumat dari beberapa kaedah untuk mendapatkan data. Oren Gould (1968).

Ini juga bergantung kepada berapa banyak latihan yang telah dijalankan di sesebuah sekolah dalam seminggu. Pelajar terdiri dari pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 . Instrumen-instrumen yang telah digunakan adalah seperti berikut : (i) Temu bual individu / Secara Lisan – Responden telah ditemu bual di sekolah ataupun di tempat lain untuk mengumpul data. Kriteria yang digunakan disyorkan oleh Brinson. Teknik untuk menganalisa data telah dibuat secara induktif. soalan telah diubah suai dari segi susunan dan cara menyoal adalah lebih fleksibel supaya responden akan selesa apabila menjawab soalan-soalan berupa personal.17 tahun (terdiri dari pelajar Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima). DATA ANALISIS Data-data yang dikumpul telah dikodkan mengikut kategori-kategorinya. Shirley W.Responden juga telah diperhatikan apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk koir. Mereka telah dipilih secara rawak. . Dengan cara ini. penyelidik telah mencatat apa yang perlu dicatat untuk dijadikan maklumat. Guru B(GB) dan Guru C(GC) di sekolah dan seorang guru koir dari luar – guru swasta koir (GS). Pemerhatian dan penggambaran video telah dijalankan tiap-tiap minggu selama satu bulan.3 orang pendidik muzik (Guru a(GA). Selain itu. Berdasarkan senarai semak ini. Apabila membuat kerja lapangan (Field work) data juga telah dikumpul (Bogdan dan Biklen. fakta dan maklumat. catatan-catatan lapangan. McRae. Empat orang guru telah ditemubual untuk mendapatkan data . Dalam proses pemerhatian.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) INSTRUMEN Tiga jenis instrumen telah digunakan dalam kajian ini. Mereka menuntut di sebuah sekolah di Ipoh (Sekolah A –SA) dan sebuah di Batu Gajah (Sekolah B-SB) Dua sekolah menengah telah dikenal pasti untuk kajian ini. Nota-nota lapangan (field notes) dari transkrip-transkrip.(1991). 1998). penggambaran video telah diambil untuk melihat perbezaan teknik-teknik serta membandingkan hasil pengeluaran suara. Apabila sesi latihan dan P & P dijalankan. temu bual telah dikategorikan dan dikodkan sehingga dapat dirumus menjadi objektif dalam kajian ini. Pemerhatian . data telah dikumpul untuk rumusan. Alderson (1975). Barbara (1996). Soalan-soalan yang dikemukakan telah bersifat terbuka dan ada yang bersifat ‘personal’. Senarai Semak – Satu senarai semak juga telah diberikan kepada responden untuk menjawab. maklumat boleh diperolehi secara langsung. (ii) (iii) SAMPEL / RESPONDEN Dua sampel dikenal pasti untuk kajian ini iaitu pendidik atau guru koir dan pelajar koir.

strict discipline &vocal training by music teacher S.g.commitment from students and teacher-incharge..1. Interest of students. Cara-cara/teknik/factor yang diambil kira The steps we take to improve the quality of choir Teknik dan kaedah Performances experiences. Yes.availability of teacher & music instruments & support of scholl admin. I use Kodaly method in my teaching. rhythm. Sumber ahli-ahli. harp. At choir competitions/performances. Ya.and join choral festival or other choral activities. good vocal and choral knowledge. and good communication skills.9. TIDAK NO Kaedah Kodaly Must know music. and score reading skills. Tidak. 5. All my choirs have been exposed to the proper choral Persembahan koir tempatan dan ne dari negara lain – American Boys C choir. good music back ground.staff Minat pelajar dan sokongan dari pihak sekolah Student’s learning ability. S.. 4. mestilah sabar. SEKOLAH B (SB) GURU C (GC) 5 TAHUN ( Hanya mengajar koir sahaja dan bukan muzik) 12 years teaching experience Work on the vocal technique and provide the choir more performance experiences.support from the principal and parents. be disciplined & willing to learn / be committed Mestilah berpengalaman dan mempunyai pendengaran yang sensitive (peka) Choral conductors need to have a pair of good ears. my choirs have been doing well. dapat berkomunikasi dengan ahli-ahli koir S. The teachers don’t teach choir. a cappella. BEBAS GURU SWASTA (GS) drums. saya sentiasa mencari jalan atau cara untuk memajukan pengajaran S. They have to participate in various choral activities to improve their standard. 6.so that they can listen to other choirs(both amateur and professional choirs) S.sokongan dari pihak sekolah & sumber tenaga mengajar. flute. different instruments accompaniment (such as Sekolah tidak menpunyai status koir.3. sentiasa meningkatkan ilmu tentang bidang koir.voice type(SATB/SSAA/treble voices). but only manage them. Unison songs and canons for the beginners. Status koir yang tinggi sudah wujud sebelum saya mengajar di sekolah ini The students themselves are eager.8. GURU A (GA) 10 TAHUN SEKOLAH A (SA) GURU B (GB) I don’t teach music and am not a music teacher S. S. S.. It’s useful for awareness of pitch. 2-part songs and TIADA NO CONCEPT USED Enjoy your life with music songs with piano accompaniment for the medium level choirs.E. from the past years’ result. etc) for the more advanced choirs. regular practices. Students found that there are so many things to be learnt from singing in a choir. 2. Vienna Boys & others. TIDAK technique. 7. sebab tidak mempunyai banyak pengalaman Yes. Only one teacher trains.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KEPUTUSAN Jadual 1 Ringkasan Respon Guru-guru Koir Dan Swasta Dalam Temubual Soalan Kajian Satu SOALAN TEMUBUAL S. . Keyakinan diri. more than 2-part songs.

Penyingkiran ini tidak dibuat pada masa uji bakat. Latihan vokal atau vocalizing mestilah dibuat sekurang-kurangnya selama 20–30 minit. ini juga memberi peluang kepada pendidik untuk mengenalpasti sebarang masalah muzikal atau suara pelajar. Cara ini merupakan satu cara yang sangat berkesan sebab apabila penyingkiran dibuat. Tidak boleh dinafikan. iaitu selepas beberapa bulan. Kedudukan postur pelajar bolehlah dibaiki. hanya yang TERBAIK sahaja yang dipilih. ahli-ahli koir dapat memberikan komitmen yang serius dan sepenuhnya terhadap koir sekolah mereka. guru dapat melihat dan akan tahu pelajar yang selalu menghadirkan dirinya dan yang kerap kali hadir. iaitu ahli yang sudah boleh menyanyi bahagian-bahagian (parts) mereka dengan cekap. Uji bakat dibuat untuk memilih pelajar yang boleh menyanyi serta memastikan bahagian suara ahli (soprano atau alto. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya masa yang diperuntukkan untuk vocalizing. Sekolah ini mengambil 4 hari untuk menjalankan pemilihan pelajar. Tetapi. Melalui cara penyingkiran ini. Walau bagaimanapun. 1991:14). Selain itu. Sekiranya pelajar duduk dengan postur yang betul. Postur yang betul. iaitu dengan tidak membongkok belakang. Ini perlu dibetulkan supaya tidak menjadi tabiat (habit) yang sukar dibetulkan nanti. Ini adalah untuk menyediakan suara pelajar menggunakan head voice dan chest voice. sudah pasti akan terdapat perbezaan positif yang nyata dalam . Di samping itu. McRae juga menyatakan bahawa uji bakat memberikan maklumat kepada guru tentang keadaan suara seseorang pelajar. guru dapat melihat dan mendengar dengan sendirinya pelajar yang boleh menyanyi bahagiannya dengan cekap dan sebaliknya. Sekiranya ini telah diperbetulkan. sama ada berdiri ataupun duduk adalah keperluan asas dalam proses repirasi. dan sebagainya). masih ada ruang untuk pembaikian nyanyian. 1996. kompetensi pelajar diuji. ((Phillips. memang ada perubahan yang positif dalam persembahan koir sekolah B. penyingkiran (elimination) ahli pula dijalankan. Latihan adalah sangat penting untuk menguasai sebarang kemahiran. Satu perasaan ‘takut dibuang’ akan muncul pada sanubari ahli-ahli koir dan ini akan membawa kepada peningkatan kehadiran dalam latihan serta komitmen dari pelajar-pelajar. tetapi ini telah sengaja dilakukan. Seramai 55 orang pelajar telah dipilih di sekolah A (SA) pada hari pertama selepas uji bakat dijalankan. Hanya sekolah A sahaja yang menjalankan penyingkiran ahli setelah keseluruhan lagu diajar. Secara tidak langsung. (Brinson. hasil nyanyian dan pengeluaran suara tidaklah begitu memuaskan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) SOALAN KAJIAN 1 Uji bakat (audition) untuk sebarang koir adalah penting kerana ia mengutamakan kepentingan penglibatan seseorang dalam sesebuah koir (McRae.186 & 187). Setiap guru koir sekolah harus mencuba strategi penyingkiran untuk mengelakkan ahli-ahli koirnya dari tidak menghadiri latihan. Pada hari penyingkiran. 1992. penghasilan suara boleh ditingkatkan. Sekolah B(SB) juga menjalankan latihan vokal. Di samping itu. p. Semua pelajar yang telah lulus uji bakat memang boleh menyanyi dengan pic yang tepat. Selepas keseluruhan lagu diajar. Pelajar-pelajar di sekolah patut ditunjukkan postur menyanyi yang betul.148). GC (Guru C) telah berusaha untuk membaiki mutu persembahan koir beliau. Pelajar boleh dipilih dengan serta merta oleh guru pada hari uji bakat. Ini merupakan asas untuk nyanyian. tetapi bukan semua pelajar yang boleh menyanyikan lapisan (parts) mereka dengan tepat dan cekap. p.

sudah tentu masalah masa tidak akan wujud. Setiap guru perlu tahu caracara dan teknik vokal supaya bolehlah diajar dan didemonstrasikan kepada pelajarpelajar sewaktu menyanyi dalam koir. Kita bernasib baik kerana berpeluang menikmati meluaskan pandangan serta pendedahan. Dengan menonton persembahan koir antarabangsa. GC telah mencuba dengan sedaya upayanya untuk menaikkan mutu koir sekolahnya. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan. Pihak sekolah haruslah memberi sokongan kepada koir sekolah. Sekiranya sekolah itu tidak mampu menghadiri persembahan-persembahan ini. Untuk not-not yang tinggi bagi soprano. Walaupun pihak sekolah memberi sokongan kepada pasukan koir. Selepas memerhatikan masalah kedua-dua buah sekolah SA dan SB. . tahap kualiti koir dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke tahap yang lebih tinggi. Sekolah A yang telah mendapat pendedahan persembahan luaran telah dapat melihat persembahan koir bertaraf dunia (world class choirs). Pendedahan ini dapat membuka minda ahli-ahli koir untuk membuat persembahan yang bermutu tinggi. Didapati pihak sekolah kedua-dua buah sekolah memang memberi sokongan yang baik terhadap koir dengan memberikan mereka menjalankan latihan sewaktu mata pelajaran PJK. mereka bolehlah mendapatkan sumber-sumber lain seperti menonton persembahan koir berbentuk VCD dan sebagainya. Gangguan tidak boleh berlaku. Kumpulan koir sekolah perlu diberi pendedahan luaran. Dalam masa 3 bulan ini banyak latihan yang dijalankan. Sekiranya latihan koir dijalankan pada hari lain selain hari aktivitiaktiviti lain. walaupun hanya untuk pertandingan sahaja. Guru A telah menyanyi dan menunjukkan cara menyanyi kepada pelajarpelajarnya sewaktu latihan. baik menyaksikan koir antara bangsa mahupun koir tempatan yang bermutu. American Boys Choir dan Vienna Boys Choir adalah koir bertaraf dunia. Percanggahan masa pelajarpelajar dengan aktiviti-aktiviti sekolah juga tidak akan berlaku. pelajarpelajar juga mesti menunjukkan inisiatif mereka sendiri serta komitmen mereka terhadap koir sekolah. ini dapat menaikkan semangat setiap ahli koir untuk berusaha meningkatkan mutu koir sekolah mereka. Untuk berlatih dan melatih sesebuah koir. mereka berkongsi masalah yang sama iaitu faktor MASA. Cara ini tidak digunakan oleh sekolah B. apatah lagi untuk latihan koir yang memerlukan masa yang bermutu (quality time). Di dapati GC telah memulakan latihan koirnya 3 bulan (bulan Mac) selepas sekolah A (4/1/2005). Dengan ini. Secara tidak langsung. Duduk sewaktu menyanyi adalah tidak digalakkan sama sekali. masa yang lama diperlukan. sesebuah kumpulan koir itu dapat melihat bagaimana pengeluaran dan pengawalan suara serta warna ton dalam sesebuah koir itu yang cemerlang. beliau telah menyuruh mereka untuk fikirkan rendah dan nyanyi (think low notes) dan menggunakan suara kepala (head voice).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) nyanyian pelajar-pelajar. Beliau telah menunjukkan pengeluaran suara cara jatuhkan dagu (drop jaw) dan telah memeriksa setiap pelajar-pelajarnya untuk memastikan mereka mengikut cara yang betul. SOALAN KAJIAN 2 Masa merupakan faktor utama dalam sebarang latihan. Pengkaji berpendapat sekolah B hanya menjalankan latihan koir sematamata untuk menyertai pertandingan.

SB tidak mempunyai sebuah bilik ataupun sebuah dewan untuk berlatih. ramai bermain piano untuk acara-acara sekolah untuk membina keyakinan dirinya. Pelajar-pelajar dari SA mempelajari lagu atau bahagian (parts) mereka dengan lebih cepat. Ada pula pelajar yang terpaksa kerap meninggalkan kelas dan sebagainya. Ini mungkin disebabkan kerana pelajar-pelajar ini adalah dari bandar. baik sesi pagi. Tetapi sekiranya pelajar terdiri dari dua sesi persekolahan. Oleh itu. pemain piano baru seharusnya diberi peluang membuat persembahannya di hadapan penonton. bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada sesuatu persembahan. pengajaran koir adalah lebih mudah dikendalikan. mahupun sesi petang. Tindakan pemain piano dalam melatih pemain piano yang baru itu adalah satu cara yang baik untuk memastikan kesinambungan koir tersebut. Terdapat juga keazaman pelajar-pelajar koir SA untuk memenangi pertandingan koir.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Guru-guru koir pada awalnya mestilah memberitahu pelajar-pelajar tentang peraturan-peraturan. GA dan GB juga bersetuju dengan hakikat itu. Semangat positif inilah yang perlu ada pada setiap ahli koir. Adalah lebih baik sekiranya GC memilih pelajar-pelajar koir dari satu sesi persekolahan. Para ibu bapa juga perlu dimaklumkan tentang latihan-latihan koir yang akan dijalankan. Dengan adanya seorang pemain piano sedemikian. Ibu bapa serta pelajar-pelajar perlulah serius terhadap penglibatan anakanak mereka dalam koir dan memahami tentang betapa mustahaknya diadakan latihan. Guru bolehlah membantu untuk membina pendengaran dalamannya (inner hearing). Oleh itu. SB bergerak dari satu bilik ke bilik lain untuk latihan koir mereka. Ini adalah kerana pemain piano ataupun kibod dapat menolong guru dalam latihan. Pemain piano SA merupakan seorang pemain piano yang baik. Kedua-dua SA dan SB mempunyai pemain piano dan kibod yang agak versatil. ia juga boleh mengendalikan warm ups semasa ketiadaan guru.. terutamanya dalam latihan nyanyian bahagianbahagian suara (parts singing). Sekiranya ini dapat diatasi. Bilik untuk berlatih adalah penting untuk sebarang latihan persembahan muzik. pelajar-pelajar itu sendiri menunjukkan minat untuk mempelajari lagu dan menyanyi. langkah pertama terhadap membina satu koir yang mantap sudah wujud. Beberapa bilik darjah . Masingmasing mempunyai kebolehan yang tertentu dan tersendiri. bukan hanya untuk memenangi sesuatu pertandingan itu. SA akan kehilangan seorang pemain piano yang cekap. Di samping itu. maka pilihan untuk masa latihan adalah terhad. guru boleh memanggil mereka untuk latihan pada bila-bila masa luar dari waktu persekolahan. Sekiranya pelajar-pelajar adalah dari satu sesi. Selain itu. Seorang pemain piano yang berkaliber dan versatil adalah aset kepada sesebuah koir itu. syarat-syarat penyertaan serta penglibatan mereka terhadap koir. pelajar-pelajar sendiri akan seronok menyanyi (enjoy singing). Beliau telah melatih seorang pemain piano baru untuk mengambil alih tempatnya untuk tahun hadapan. Di samping itu. Ini adalah untuk menyediakan ibu bapa pelajar-pelajar koir terhadap kekerapan latihan yang akan dijalankan supaya mereka tidak akan merungut kemudian. Sekiranya ini dapat dipupuk. pengajaran guru adalah mudah dan guru dapat mengajar bahagian yang lebih kompleks kepada pelajar. Pendedahan bermain serta latihan juga adalah sangat penting untuk memastikan kaliber atau kebolehan seseorang pemain piano. Ini adalah untuk memudahkan kekerapan berlatih. Tidak boleh dinafikan bahawa semua pemain piano adalah berbeza. Memori tonal pelajarpelajar SA adalah baik.

perlu adanya pendengaran yang tajam. Modulasi merupakan penukaran lagu dari satu nada ke nada yang lain. Ini adalah kerana apabila sesebuah koir itu menyanyi secara A Cappella. Terdapat . Kemudian baharulah iringan piano muncul untuk bahagian lagu yang selanjutnya. Ini telah menunjukkan kebolehan koir untuk membawa lagu dari satu nada ke nada yang lain. Nyanyian A Cappella merupakan satu kemahiran yang tersendiri. Variasi atau kreativiti yang dimaksudkan di sini ialah terdapatnya keratan dari lagu ‘Happy Together’ yang telah membawa para pendengar ke mud atau suasana yang lebih rancak. Adalah baiknya sekiranya mereka mempunyai ‘perfect pitch’.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) digabungkan untuk dijadikan sebuah dewan untuk mengadakan majlis atau upacara sekolah yang penting. Dengan adanya pelajar sedemikian. masalah disiplin dalam koir akan menular dengan lebih lagi. Penyelia petang SB yang mencadangkan untuk mengambil masuk pelajar dari kelas yang lemah. Mujurlah adanya alat kibod yang mudah alih. Masa yang terluang dari kelewatan boleh digunakan unutk berlatih. SA telah menunjukkan kebolehannya dengan penggunaan modulasi dalam lagu ‘Kesetiaan’. Pada pendapat pengkaji. Memang adanya segelintir pelajar yang boleh menyanyi dengan baik tetapi sebaik-baiknya pemilihan pelajar koir haruslah berdasarkan kecerdasan pelajar selain dari ketepatan nyanyian untuk memastikan satu persembahan yang baik. Pelajarpelajar SA tidak mempunyai ‘perfect pitch’ tetapi masa yang telah diluangkan untuk berlatih telah terbukti menghasilkan kejayaan. Hal ini jelas kelihatan pada SA apabila mereka mendendangkan lagu ‘Kesetiaan’ dalam pertandingan. Pelajar-pelajar telah berjaya membuat transisi tanpa sebarang nyanyian sumbang. semasa dan selepas pertandingan koir untuk kedua-dua daerah dan sekolah. Walaupun terdapat kekurangan dari segi kemudahan tempat untuk berlatih dan sebagainya. Inilah semangat dan sikap yang perlu disemai serta dipupuk pada setiap sekolah dan setiap pelajar. Soalan Kajian 3 Beberapa perkara telah diperhatikan sebelum. Pelajar-pelajar telah dapat menggabungkan kesemua bahagian (parts) mereka dengan begitu baik sekali berserta dengan ekspresi mereka. Modulasi berlaku sebaik sahaja perkataan terakhir dalam rangkap pertama sewaktu gaya A Cappella dinyanyikan. tiap-tiap ahlinya mestilah peka dan perlu dengar dengan teliti untuk memastikan mereka tidak keluar dari nada asal. Disiplin adalah sangat penting dalam latihan koir. Apatah lagi dengan mempelajari lagu dan bahagianbahagian yang tertentu dan yang lebih kompleks. Sebuah bilik harus diperuntukkan untuk menjalankan aktivitiaktiviti muzik. Lagipun. bukan semua koir yang boleh menyanyi stail A Cappella. Ini adalah satu kriteria yang penting dalam koir. SA telah berani mengambil cabaran ini dan dapat mengekalkan nada yang asal apabila menyanyikan secara A Cappella permulaan lagu ‘Kesetiaan’. berlatih untuk sesebuah koir memang memerlukan dan mengambil masa yang lama. Terdapat variasi atau kreativiti yang telah dipersembahkan dalam nyanyian koir SA. Selain dari kemahiran yang tertentu. Kedua-dua sekolah telah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk menghasilkan satu kumpulan koir. Didapati pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang ketepatan masa. Ini merupakan satu aspek untuk menilai kualiti sesebuah koir. GC patut lebih tegas apabila menjalankan latihan. namun SB bertekad untuk mengambil bahagian dalam pertandingan koir antara daerah.

Ini mungkin disebabkan kerana terdapat pelajar-pelajar dari tingkatan 1 dan 2. baharulah mereka dapat melatih koir mereka menggunakan ukuran yang telah mereka didedahkan itu. Sesebuah lagu yang dinyanyikan itu dapat dihayati dengan baiknya sekiranya lagu itu dipersembahkan atau dinyanyikan dengan menggunakan ekspresi. terutamanya dalam bidang-bidang yang tertentu. GS sendiri adalah seorang yang mempunyai kelulusan dalam piano dan menyanyi merupakan bidang kedua beliau. Pemilihan lagu yang sesuai untuk dinyanyikan oleh sesebuah koir juga adalah penting. guru haruslah memilih lagu dari repertoir yang luas dan bukan hanya dari skop yang terhad. seperti dalam kes ini. GS telah menubuhkan Ipoh Children’s Choir. Beliau (GS) telah dipilih untuk menyanyi bersama Melbourne Chorale untuk beberapa majlis-majlis tertentu dan telah bekerja dengan beberapa pemimpin yang terkenal. Hampir kesemua guru muzik di negara kita mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan muzik. Wujudnya ekspresi dalam persembahan SA. timbul pula keyakinan diri dalam pelajar. Guru juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar mampu menyanyi lagu yang dipilih itu. Secara tak langsung. Disamping itu beliau bekerja dengan Koir lelaki Australia dan telah dilantik sebagai penolong pemimpin koral serta pelatih vokal (Assistant Choral Conductor and Vocal coach). Pelajar-pelajar telah menunjukkan keseronokan menyanyi (enjoyed singing). Pemilihan lagu juga perlu mengambil kira kebolehan pelajar untuk membawa lagu tersebut. Suara koir dari SA adalah lebih matang jika dibandingkan dengan suara koir SB. Be Happy’ dinyanyikan secara ‘du’. Children’s Choir. Ekspresi adalah penting dalam nyanyian – baik nyanyian solo mahupun dalam nyanyian berkumpulan. Ini mungkin disebabkan oleh pemilihan pelajar-pelajar. Walaupun kedua-dua sekolah mempunyai pelajar-pelajar perempuan dalam koir masing-masing. suara dari koir SA adalah rounded tone dan ini sangat penting untuk sesebuah koir. Pendedahan guru-guru terhadap nyanyian koir yang bermutu juga adalah penting. Kelulusan seseorang guru itu adalah sangat penting. Mimik muka pelajar-pelajar juga adalah penting untuk ekspresi. Para pendengar akan turut terhibur juga. The Young K. Walau bagaimanapun.L. Ekspresi dapat ditunjukkan apabila penyanyi itu menghayati lagu serta senikata lagu dengan sepenuhnya. Oleh itu. tetapi hanya segelintir sahaja yang telah menjalani latihan vokal (vocal training) secara persendirian. kualiti koir pun dapat dinaikkan. Apabila ini berlaku. bidang vokal. GA telah mengambil beberapa latihan vokal dari seorang guru vokal di Ipoh. . Singers dan The K. Kelulusan seorang guru koir dalam bidang vokal juga adalah penting.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) penggunaan konsonan ‘s’ yang berirama apabila keratan siulan dari lagu ‘Don’t Worry. Suara pelajar-pelajar ini masih lagi mentah dan belum lagi matang. Selain itu.L. Apa yang dimaksudkan di sini ialah pelajar-pelajar dari tingkatan 4 dan 5 mempunyai suara yang lebih matang manakala pelajar-pelajar dari SB yang terdiri dari campuran tingkatan 1 hingga 5 mempunyai gabungan suara keanak-anakan. namun terdapat juga perbezaan dari suara pelajar-pelajar dalam nyanyian mereka. Apabila hendak memilih sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh koir. Guru-guru sendiri harus didedahkan dengan persembahan-persembahan yang bermutu. Kreativiti sebegini perlu dikuasai oleh semua koir untuk meninggikan lagi mutu persembahan. ini merupakan satu asset atau kelebihan yang dimiliki oleh GA. GA sendiri bolehlah menunjukkan caracara menyanyi yang berkesan serta tindak-tanduk dalam nyanyian. Dengan adanya pengajaran vokal tambahan ini.

Diharap penyelidik-penyelidik serta pendidik-pendidk tanah air akan mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat kajian secara menyeluruh dalam bidang ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat pengetahuan yang baru dari hasil kajian yang belum diterokai oleh sesiapa. seorang ahli terapi pertuturan dan pakar dalam bidang latihan vokal (vocal training) telah mengatakan bahawa suara kanak-kanak yang tidak menerima sebarang latihan vokal akan menjadi kasar (hoarse) dan mereka akan terus menjerit dan memekik.” Morton Cooper (1984) . Cooper (1984: pp. Akhir sekali. “Educate them gradually in the correct use of their voices. Dengan adanya lebih kajian tentang koir sekolah di negara kita. They are particularly vulnerable to developing negative habits. children are susceptible to nodes and other growths on the vocal cords which might require surgical excision. Without such guidance. diharap agar komponen koir diberi tumpuan yang lebih serius oleh semua pihak. sudah tentu mutu dan kualiti koir dapat dipertingkatkan lagi.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KESIMPULAN Dapatan kajian ini amat penting bagi pengetahuan pendidik-pendidik muzik. Give them an advantage that you didn’t have: a positive voice model and an education in the use of their voices. Kajian ini boleh digunakan oleh pihak penggubal dasar kementerian untuk menilai sama ada komponen koir harus dimasukkan dalam sukatan pelajaran dan diajar dalam bilik darjah. Diharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pendidik muzik serta membuka minda mereka tentang mengendalikan sebuah koir.166-167). Selain itu. para ibu bapa mahupun pihak kementerian. baik di sekolah. Sehubungan itu. unless otherwise instructed. khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang vokal. diharap kajian ini dapat membuka jalan lagi kepada penyelidikpenyelidik muzik untuk meneruskan lagi kajian tentang koir di sekolah menengah di negara kita.

& Klotman. (1990).L. : Wm. Dissertation Abstracts. USA:Holt.L. (Doctoral dissertation. Complete Handbook of Voice Training. Gackle.A. R.. (1984).90.000 Cambridge International Dictionary of English (1995). New York : Basic Book Gordon. New York: Schirmer Books Boyer. Publications.C. H. The theory of Multiple Intelligence.C. New York: Macmillan.A. Chicago: G. 15. R. Ernest L. (Doctoral dissertation. M. University of Miami) Dissertation Abstracts International. VA: Music Educators National Conference . Cambridge University Press.C.Rinchart and Winston. Alderson. J. pitch discrimination and tonal memory of inaccurate singers. (1990). (1983). Frame of mind.C.A. (1987). An experimental study of the emergence of the process involved in the production of sound. Readings in music learning theory (pp92-104).I.Brown Cooper. Reston.S. Teaching children of all ages to use the singing voice and how to work with out-of-tune singers.F. (1996). C. In R.). Documentary Report of the Ann Arbor Symposium on the Applications of Psychology to the Teaching and Learning of Music (pp. Cambridge Christy. (1984). B. Brinson. The effect of selected vocal techniques for breath management. Walters & C. (1987). Barbara A. 48 (04). The University of Michigan). College . Abeles. Change your voice. E. Choate (Ed.(1947). H.(Doctoral dissertation. (1990).E. resonation & vowel unification or tone production in the junior high school female voice.) U. Choral Music Methods and Materials. (1979). Music learning and learning theory. D. Hoffer. change your life. New York: Schirmer Books. Bertaux. 62-68). Van A. A study of the effects of vocal coordination instruction on the pitch accuracy. Introduction to Research Education. M.A.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) RUJUKAN Aaron.H. Inc. (1981). The University of Iowa).). New York: Harper and Row Brody. Foundations In Singing : A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (5th Ed. 862A.R. Taggert (Eds. Gardner. Foundations of Music Education. (1989). range. V. In D. New York : Parker Ary.

Mario (1949). Pendidikan Muzik Semasa. Using a vertical keyboard instrument with the uncertain singer. Long. W.A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Phillips.F. (1985). DC: Research in Education. The Creative Director : Intangibles of Musical Performance. S (1988a). Washington.) Dissertation Abstracts International. Journal of Research in Music Education. Developing specialized programs for singing in the elementary school (Final report). New York : Simon & Schuster Macmillan Mohd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Jones. Concepts of Teaching : Philosophical Essays.C. Directing The Children’s Choir: A Comprehensive Resource . Children sing his praise.41 Johami Abdullah (1993).III : Rand McNally Herman. U. H. 75 (4). M. : Meredith Music Publications.886. Unlocking the potential of junior high choirs. (1977). P. University of Southern California. 173-184. A. Louis: Concordia. In D.A. Edward S. (1990). Herman. (1979). (1962). Lisk. St. S (1988b). Music Educators Journal. Jr. 272-282. O. (ERIC Reproduction Service No. 33-36. (1996).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Gould. K. ED025530 Te 499967) Green. T. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). (1996). (Doctoral dissertation. Caruso’s Method of Voice Production The Scientific Culture of the voice. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Marafioti. Relationships between pitch memory in short melodies and selected factors. Shirley W. San Diego : Curtis Music Co. related to the singing ability of elementary students in grades . (1983). (1968).). Building a pyramid of musicianship.S. Panduan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muzik Sekolah Menengah (KBSM). Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum Kemp. Relationships between the singing ability of prekindergarten children and their home environment. 23. (1968). 25(4). Understanding and developing the child’s voice. Kirkpatrick. P.H. A Topology of the Teaching Concept MacMillam dan Nelson (eds). The effects of group breath control training on selected vocal measures. Rotermund (Ed. New York: Dover McRae. Majid Konting. Skokie. 27(3). Journal of Research in Music Education.

org/definition-of-strategy. K. Kuala Lumpur Shelton. Music Educator’s Journal. 2nd Edition.isme.html http://www. Respiration for singing : Torso movement and related research. Falsafah Pendidikan. B. 22-27 Phillips.html http://www. 75 (4). Teaching Kids To Sing.org/article/articleview/247/1/36/ http://www.com/pqdweb (Summer 2001.6765-6766 Sidek Mohd. Journal of research in Singing.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) two. (1966).W. Ed’ 02 (2002). (1988). George Peabody College For Teachers). Choral music comes of age. 1-10. three and four.umi. LAMAN WEB http://www.2004)) http://wwwlib.2004) http://www. The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children. Rekabentuk Penyelidikan Falsafah. Dissertation Abstracts International. Tuckman.1017A. Conducting Educational Research. 44.html (13 March. 9 (1). (1978).41. Heinemann Educational Books (Asia)Ltd. (Doctoral dissertation.H.S. K.umi. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Teori dan Praktis Serdang : Universiti Putra Malaysia Stebbins. (1992).casa. Inc. Dissertation Abstracts Internatioanal.org/networks/collegiate/bom.audioear. (1985). Kent State University). Phillips. K.org/index-4. Noah (2002). (Doctoral dissertation. (1996). Toronto : University of Toronto Press. Resolusi Mus.com/research.menc.battlelion. The Barbershop Singer.H. New York : Schirmer Books. Robert A.H. J.htm (1993) http://proquest.com/dissertations/gateway . Prosidings Persidangan Kebangsaan Pendidikan Muzik Malaysia 2002 Sharifah Alwiah Alsagoff (1984). Phillips.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->