P. 1
73549385-PENGURUSAN-KOIR-DALAM-PENGAJARAN-DAN-PEMBELAJARAN-DI-SEKOLAH-MENENGAH-SATU-KAJIAN-KES.pdf

73549385-PENGURUSAN-KOIR-DALAM-PENGAJARAN-DAN-PEMBELAJARAN-DI-SEKOLAH-MENENGAH-SATU-KAJIAN-KES.pdf

|Views: 7|Likes:
Published by Mohd Harqib Haris

More info:

Published by: Mohd Harqib Haris on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGURUSAN KOIR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH : SATU

KAJIAN KES

Laura Annie Lalita Rajamoney Pensyarah Muzik Unit Muzik, Jabatan Kajian Sosial, Maktab Perguruan Ipoh, Perak
ABSTRAK Sebagaimana Pendidikan Muzik memainkan peranan penting di sekolah-sekolah di negara kita, pengajaran dan pembelajaran koir juga perlu dititik beratkan. Kajian ini yang merupakan satu kajian kes telah berupaya mencari strategi yang digunakan dalam 2 buah sekolah menengah dalam pengajaran dan pembelajaran koir, masalah-masalah yang dihadapi serta kriteria yang digunakan untuk menilai sesebuah koir yang berkualiti. Kaedah pemerhatian, temubual serta senarai semak telah digunakan untuk melihat strategi yang digunakan oleh tiga orang guru muzik sekolah menengah dan seorang guru koir swasta. Kedua-dua sekolah menengah ini telah diperhatikan dari hari pertama latihan koir sehingga ke hari pertandingan koir daerah masing-masing. Keputusan juga telah diperoleh dari keduadua dapatan serta pertandingan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh Sekolah A terbukti lebih berkesan dari Sekolah B dari segi pemanasan suara dan kekerapan berlatih Walaupun terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat-empat orang guru muzik, namun ia bolehlah diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak tertentu seperti sokongan dari ibu bapa dan sekolah. Kriteria yang ketara sekali yang digunakan untuk menilai sesebuah koir dirujuk kepada kualiti vokal sesebuah koir itu sendiri. Kajian ini telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa adalah penting untuk para guru menggunakan strategi yang berkesan apabila melatih sesebuah koir untuk menghasilkan sebuah koir yang berkualiti.

membuat kategori mengenai alam). Pendidikan Muzik KBSM adalah program pendedahan secara umum untuk pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. menulis. muzik diperakukan sebagai satu kecerdasan di bawah klasifikasinya tersendiri. menggayakan. kecerdasan interpersonal (empati. penilaian kendiri. kemahiran mencari konsensus). “If the push for educational excellence is to yield results. Boyer (1987) dalam bukunya College telah menyatakan. Program pembelajaran muzik yang disediakan mempunyai ciri-ciri pembinaan insan dan perkembangan diri individu . hanya untuk memastikan bahawa pasukan koir sekolah itu menjuarai pertandingan-pertandingan. Guru-guru muzik di sekolah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan hakikat ini. kecerdasan kinestatik (menari. menyelesaikan konflik. Potensi individu dalam aspek ini telah pun dibuktikan melalui kajian saintifik dan maka itu terpulang kepada kita untuk mengeksploitasinya ke arah pembinaan insan yang seimbang dan berketrampilan. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai “… ability to solve problems or fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community”. membuat encoding dan decoding bahasa). dan tidak ketinggalan kumpulan koir sekolah yang akan diberi tumpuan dalam kajian ini. membaca. menghayati dan mengenal muzik). Dalam teori pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) oleh Gardner (1983). Apakah yang dimiliki oleh pengajar-pengajar luar ini yang tidak ada pada pendidik-pendidik muzik di sekolah? Melihat kepada matlamat program Pendidikan Muzik di kedua-dua peringkat persekolahan.” (p. xi) Kajian mengenai kecerdasan memberi impak yang hebat dalam bidang pendidikan apabila Gardner (1983) memperkenalkan Multiple Intelligence. iaitu kecerdasan verbal-linguistik (mendengar. Tidak boleh dinafikan bahawa perkara ini makin hari makin lebih diberi perhatian oleh pendidik-pendidik muzik. Hal ini perlu dipandang serius lebih-lebih lagi pada masa munculnya banyak informasi dan dapatan baru tentang perkembangan individu seperti pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) dan kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) yang mengambil kira unsur-unsur afektif dalam usaha mencapai kecemerlangan. the nation’s colleges and universities must ask hard questions about the quality of their own work. kumpulan kamar (chamber group) sekolah. membuat pergerakan). kecerdasan visual spatial (berkaitan dengan arah. logik dan kemahiran nombor). Gardner membahagikan pelbagai kecerdasan manusia kepada lapan kategori. dan kecerdasan naturalis (mengenal pasti. Ini hanya boleh dibuat dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang berunsurkan muzik. kecerdasan intrapersonal (pengetahuan kendiri. penaakulan. nyata sekali mata pelajaran ini adalah ke arah pendidikan estetik (aesthetic education) yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan individu yang seimbang. seperti dalam pancaragam sekolah. bertutur. mudah memahami.matematik (menyelesaikan masalah. kecerdasan muzikal (mengarang. emosi). arkitek. melompat. Sesetengah sekolah mampu membiayai tenaga pengajar dari luar (seperti sekolah-sekolah di bandar) walaupun ia menelan belanja yang besar. penyusunan dan hiasan). baik peringkat daerah mahupun peringkat negeri. orkestra sekolah. Ernest L. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan kecerdasan-kecerdasan amat penting dalam perkembangan pendidikan kanak-kanak. kecerdasan logik. konsep kendiri.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran koir di sekolah bukanlah sesuatu yang baru diwujudkan.

Persaingan-persaingan ini wujud kerana masing-masing ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti persembahan. memahami dan mendapatkan kemahiran dan pengalaman dalam seni muzik sama ada untuk meneroka dan memperkembangkan bakat sendiri atau sekadar berkebolehan menghayati seni muzik secara terdidik. Sebagai satu mata pelajaran. emosi. Untuk mengendalikan sesebuah koir sekolah itu bukanlah mudah. 2001) Di peringkat menengah rendah. Walaupun sesebuah sekolah itu tidak mempunyai Pendidikan Muzik dalam kurikulum sekolah. Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran wajib alternatif kepada Pendidikan Seni Visual. Latar belakang ahli-ahli koir juga merupakan satu faktor yang menyumbang kepada pengekalan kualiti. . Pelajar yang mengikuti kelas Pendidikan Muzik tidak perlu mengikuti kelas Pendidikan Seni Visual. Jan. Hampir setiap sekolah mempunyai koir sekolah yang tersendiri. wujudnya persaingan yang hebat antara sekolah-sekolah yang bertanding. program yang disediakan mengambil kira ilmu pengetahuan.M. Didapati kebanyakan sekolah yang mewujudkan koir adalah hanya semata-mata untuk mengambil bahagian dalam pertandingan – baik peringkat daerah. Kurikulum yang disediakan adalah berkonsepkan general music program dengan matlamat untuk dilaksanakan di semua sekolah menengah. mengekalkan kualiti sesebuah koir itu merupakan satu cabaran yang besar. rohani dan jasmani. membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang serta kreatif.). pendidikan muzik adalah mata pelajaran elektif dan pelajar mengambil peperiksaan muzik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (S.M. Biasanya latihan untuk mengajar sesuatu kumpulan itu dijalankan selepas waktu persekolahan dan bukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah dijalankan. Ini jelas kelihatan dalam pertandingan koir antara sekolah-sekolah peringkat negeri dan kebangsaan.2001) Di peringkat sekolah menengah. khasnya kepada pendidik-pendidik muzik. negeri ataupun untuk peringkat kebangsaan.R. Di peringkat menengah atas pula. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) daripada segi intelek. koir sekolah tetap wujud. (PPK. kurikulum Pendidikan Muzik yang disediakan merupakan program pembelajaran untuk lima tahun. Tiada peperiksaan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (P. Ini jelas kelihatan dalam penglibatan pelajar-pelajar dalam koir sekolah. Selain itu. (PPK. kemahiran dan penerapan nilai. sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri dan kebangsaan dan sebagainya. Koir sekolah tidak diterapkan dalam kurikulum sekolah. tetapi adalah salah satu komponen dalam Ko-Korikulum sekolah. berketrampilan dan berpengalaman muzik bagi membolehkannya mempunyai disiplin dalam mereka cipta. sekurang-kurangnya di peringkat menengah rendah. Jan.).P. inovatif dan inventif. Kurikulum ini ditujukan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai minat untuk mengetahui. Ada juga sekolah yang tidak menerapkan koir dalam ko-korikulum sekolah.

beliau mengaplikasikan koordinasi arahan vokal terhadap peningkatan nyanyian pelajar. Beliau juga mengatakan bahawa tanpa respirasi. TINJAUAN LITERATUR Mengikut Van A. Apa yang mereka tidak berapa bersetuju ialah tahap kepentingan pertandingan yang berkaitan dengan kekerapan diadakan persembahan dan perbezaan sosial di antara kedua-dua genre. Alderson (1979) juga berpendapat bahawa pernafasan adalah asas membentuk nyanyian. Walaupun ramai penuntut yang ditemuramah oleh Jane menyokong mengadakan pertandingan. Christy (1990) juga berpendapat bahawa kita semua mempunyai “alat muzik”. Christy (1990). The Contemporary A Cappella Society of America (CASA) merupakan satu oraganisasi (non-profit support organization) yang bermula pada 1991. Pernafasan yang baik dan betul adalah asas untuk semua nyanyian yang baik. iaitu alat vokal kita dan hanya perlu mengetahui kaedah untuk mempelajarinya sahaja. nyanyian dodoi (lullaby) membantu kanakkanak mempelajari sesuatu bahasa serta membantu dalam koordinasi pergerakan. beliau mendapati bahawa memenangi sesuatu pertandingan koir berbentuk A Cappella kerap kali dianggap satu pencapaian tahap nyanyian yang tinggi. dalam kajiannya “In Harmony : A Look At The Growth of Collegiate A Cappella Groups And The Future Of The Movement” telah menemuramah pengkaji Robert Stebbins pada 1996. menyanyi merupakan sifat semulajadi manusia di mana ahli antropologi sendiri mendapati bahawa terdapat nyanyian dalam semua jenis budaya sejak zaman dahulu. A Cappella. Dari hasil kajian dan metodologi Phillips (1983. menyanyi juga menyampaikan kasih sayang atau cinta yang begitu mendalam. Kajian perlu dijalankan untuk iii serta mencari apakah yang dapat meningkatkan lagi kualiti nyanyian sesebuah koir di sekolah serta ‘rahsia’ yang digunakan oleh pendidik muzik. elemen-elemen untuk nyanyian yang lain tidak akan berfungsi. Kebanyakan ahli pedagogi berpendapat bahawa teknik pernafasan yang betul adalah asas untuk nyanyian selain dari postur nyanyian. mereka mendapati ada banyak perkara lain yang sama penting dengan pertandingan. cf. 1990). Di samping itu. iaitu sejenis cara menyanyi berkumpulan seperti koir tanpa iringan muzik) merupakan satu kemahiran tersendiri. Aaron. Dalam tinjauan Stebbins. ii untuk mencari kekurangan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran koir yang dihadapi oleh pendidik-pendidik muzik kita. Jane Alexander McIntosh (1999). Apa yang lebih penting ialah teknik pernafasan. baik yang diupah mahupun guru di sekolah. Sesiapa saja yang mempunyai suara bercakap yang normal dan boleh mengalunkan lagu boleh belajar menyanyi dengan baik dan menikmati menyanyi (enjoy singing).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Objektif Kajian Kajian ini bertujuan i mencari dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidik muzik. Misalnya. .

penyanyi pic lemah. Soalan-soalan Kajian Instrumen (i)Apakah strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Temubual. A. tidak boleh menyanyi. masalah ketidaktepatan pic merupakan masalah yang besar dalam pendidikan muzik. Gackle (1987) telah memeriksa kesan teknik vokal yang dipilih serta telah melatih untuk memperbaiki penghasilan ton pelajar perempuan di sekolah. Kajian kes bertujuan untuk mengkaji keseluruhan perlakuan sesuatu subjek dan perhubungan antara perlakuan-perlakuan ini kepada sejarah dan persekitaran subjek (Ary.monoton. Hasil kajian beliau telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menerima latihan vokal dalam kemahiran pengurusan pernafasan (breath management skills) menyanyi dalam pic yang lebih tepat. METODOLOGI Kajian kes mengkaji satu individu atau satu unit sosial seperti keluarga. Plan penyelidikan kajian ini telah mendapatkan maklumat dari beberapa kaedah untuk mendapatkan data. Dengan adanya pernafasan yang yang baik dan betul. 45% kanakkanak yang berumur 13 tahun. kelab. keluar dari pic. dalam kajiannya melapurkan bahawa 18% kanak-kanak di sekolah Amerika yang menyanyi dengan sumbang. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk melabelkan pelajar yang menyanyi pada pic yang tidak tepat – penyanyi yang kurang pasti. dan sebagainya (Aaron. temubual (iii) Apakah kriteria atau ukuran yang digunakan oleh guru-guru untuk Pemerhatian.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Sehubungan itu. Istilah sumbang mungkin merupakan istilah yang paling tepat yang boleh digunakan. Kekerapan nyanyian sumbang yang terdapat di kalangan kanak-kanak berbeza mengikut kriteria dan tahap gred yang digunakan untuk mengukur perbezaan pic. Walau apapun rangka atau statistik yang didapati.1990). 35 % yang berumur 17 tahun dan 30% orang dewasa tidak boleh menyanyi lagu “America” dengan pic yang tepat. Berikut adalah instrumen yang telah digunakan untuk menjawab soalan kajian. ini dapat menghasilkan nyanyian yang baik. institusi social. temubual dan senarai semak menilai kualiti sesebuah koir itu? . 1990). Keputusan dari “National Assessment of Educational Progress” untuk tahun-tahun 1971-1972 telah menunjukkan bahawa 50% kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 tahun. komuniti atau kumpulan. Oren Gould (1968). pemerhatian koir? melalui penggambaran video (ii) Apakah masalah-masalah dalam mengajar koir di sekolah? Pemerhatian.

Barbara (1996). Berdasarkan senarai semak ini. Pelajar terdiri dari pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 . Pemerhatian dan penggambaran video telah dijalankan tiap-tiap minggu selama satu bulan. Mereka menuntut di sebuah sekolah di Ipoh (Sekolah A –SA) dan sebuah di Batu Gajah (Sekolah B-SB) Dua sekolah menengah telah dikenal pasti untuk kajian ini.(1991). Shirley W. Dengan cara ini. Apabila sesi latihan dan P & P dijalankan. penyelidik telah mencatat apa yang perlu dicatat untuk dijadikan maklumat. Soalan-soalan yang dikemukakan telah bersifat terbuka dan ada yang bersifat ‘personal’.17 tahun (terdiri dari pelajar Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima). (ii) (iii) SAMPEL / RESPONDEN Dua sampel dikenal pasti untuk kajian ini iaitu pendidik atau guru koir dan pelajar koir. Mereka telah dipilih secara rawak.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) INSTRUMEN Tiga jenis instrumen telah digunakan dalam kajian ini. Dalam proses pemerhatian. soalan telah diubah suai dari segi susunan dan cara menyoal adalah lebih fleksibel supaya responden akan selesa apabila menjawab soalan-soalan berupa personal. DATA ANALISIS Data-data yang dikumpul telah dikodkan mengikut kategori-kategorinya. McRae.Responden juga telah diperhatikan apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk koir. temu bual telah dikategorikan dan dikodkan sehingga dapat dirumus menjadi objektif dalam kajian ini. Selain itu. Alderson (1975). Nota-nota lapangan (field notes) dari transkrip-transkrip. data telah dikumpul untuk rumusan. . maklumat boleh diperolehi secara langsung. Empat orang guru telah ditemubual untuk mendapatkan data . Teknik untuk menganalisa data telah dibuat secara induktif. penggambaran video telah diambil untuk melihat perbezaan teknik-teknik serta membandingkan hasil pengeluaran suara. Pemerhatian . Guru B(GB) dan Guru C(GC) di sekolah dan seorang guru koir dari luar – guru swasta koir (GS). Apabila membuat kerja lapangan (Field work) data juga telah dikumpul (Bogdan dan Biklen. Instrumen-instrumen yang telah digunakan adalah seperti berikut : (i) Temu bual individu / Secara Lisan – Responden telah ditemu bual di sekolah ataupun di tempat lain untuk mengumpul data. Senarai Semak – Satu senarai semak juga telah diberikan kepada responden untuk menjawab. Kriteria yang digunakan disyorkan oleh Brinson. fakta dan maklumat. 1998). Ini juga bergantung kepada berapa banyak latihan yang telah dijalankan di sesebuah sekolah dalam seminggu. catatan-catatan lapangan.3 orang pendidik muzik (Guru a(GA).

GURU A (GA) 10 TAHUN SEKOLAH A (SA) GURU B (GB) I don’t teach music and am not a music teacher S. and score reading skills. . Keyakinan diri.availability of teacher & music instruments & support of scholl admin. different instruments accompaniment (such as Sekolah tidak menpunyai status koir. SEKOLAH B (SB) GURU C (GC) 5 TAHUN ( Hanya mengajar koir sahaja dan bukan muzik) 12 years teaching experience Work on the vocal technique and provide the choir more performance experiences. S. TIDAK technique. more than 2-part songs.1. but only manage them. Unison songs and canons for the beginners. mestilah sabar.E. The teachers don’t teach choir. sebab tidak mempunyai banyak pengalaman Yes. S. Yes.sokongan dari pihak sekolah & sumber tenaga mengajar.. saya sentiasa mencari jalan atau cara untuk memajukan pengajaran S.8. S. Sumber ahli-ahli..g. rhythm.. Vienna Boys & others. 4. dapat berkomunikasi dengan ahli-ahli koir S.voice type(SATB/SSAA/treble voices). etc) for the more advanced choirs. BEBAS GURU SWASTA (GS) drums. Tidak.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KEPUTUSAN Jadual 1 Ringkasan Respon Guru-guru Koir Dan Swasta Dalam Temubual Soalan Kajian Satu SOALAN TEMUBUAL S.strict discipline &vocal training by music teacher S. 7.commitment from students and teacher-incharge. 2-part songs and TIADA NO CONCEPT USED Enjoy your life with music songs with piano accompaniment for the medium level choirs. and good communication skills. All my choirs have been exposed to the proper choral Persembahan koir tempatan dan ne dari negara lain – American Boys C choir.and join choral festival or other choral activities. good vocal and choral knowledge.staff Minat pelajar dan sokongan dari pihak sekolah Student’s learning ability. harp. TIDAK NO Kaedah Kodaly Must know music. my choirs have been doing well. 5.support from the principal and parents. At choir competitions/performances.9. be disciplined & willing to learn / be committed Mestilah berpengalaman dan mempunyai pendengaran yang sensitive (peka) Choral conductors need to have a pair of good ears. 6. good music back ground. 2. Students found that there are so many things to be learnt from singing in a choir. Interest of students.3. Cara-cara/teknik/factor yang diambil kira The steps we take to improve the quality of choir Teknik dan kaedah Performances experiences. I use Kodaly method in my teaching. It’s useful for awareness of pitch. Status koir yang tinggi sudah wujud sebelum saya mengajar di sekolah ini The students themselves are eager. a cappella. flute. They have to participate in various choral activities to improve their standard. from the past years’ result. sentiasa meningkatkan ilmu tentang bidang koir.so that they can listen to other choirs(both amateur and professional choirs) S. Ya. regular practices. Only one teacher trains.

Sekolah B(SB) juga menjalankan latihan vokal. 1991:14). penyingkiran (elimination) ahli pula dijalankan. memang ada perubahan yang positif dalam persembahan koir sekolah B. Pelajar-pelajar di sekolah patut ditunjukkan postur menyanyi yang betul. Kedudukan postur pelajar bolehlah dibaiki. Hanya sekolah A sahaja yang menjalankan penyingkiran ahli setelah keseluruhan lagu diajar. Pada hari penyingkiran. Sekiranya pelajar duduk dengan postur yang betul. Di samping itu. hanya yang TERBAIK sahaja yang dipilih. Tetapi. Uji bakat dibuat untuk memilih pelajar yang boleh menyanyi serta memastikan bahagian suara ahli (soprano atau alto. Selepas keseluruhan lagu diajar. Di samping itu. ahli-ahli koir dapat memberikan komitmen yang serius dan sepenuhnya terhadap koir sekolah mereka. sama ada berdiri ataupun duduk adalah keperluan asas dalam proses repirasi. Ini merupakan asas untuk nyanyian. Tidak boleh dinafikan. tetapi bukan semua pelajar yang boleh menyanyikan lapisan (parts) mereka dengan tepat dan cekap. Latihan vokal atau vocalizing mestilah dibuat sekurang-kurangnya selama 20–30 minit. penghasilan suara boleh ditingkatkan. guru dapat melihat dan akan tahu pelajar yang selalu menghadirkan dirinya dan yang kerap kali hadir. Seramai 55 orang pelajar telah dipilih di sekolah A (SA) pada hari pertama selepas uji bakat dijalankan. iaitu selepas beberapa bulan. sudah pasti akan terdapat perbezaan positif yang nyata dalam . p. Ini adalah untuk menyediakan suara pelajar menggunakan head voice dan chest voice. masih ada ruang untuk pembaikian nyanyian. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya masa yang diperuntukkan untuk vocalizing. 1996. Cara ini merupakan satu cara yang sangat berkesan sebab apabila penyingkiran dibuat. ((Phillips. Sekiranya ini telah diperbetulkan. Setiap guru koir sekolah harus mencuba strategi penyingkiran untuk mengelakkan ahli-ahli koirnya dari tidak menghadiri latihan. Penyingkiran ini tidak dibuat pada masa uji bakat. GC (Guru C) telah berusaha untuk membaiki mutu persembahan koir beliau. kompetensi pelajar diuji. iaitu ahli yang sudah boleh menyanyi bahagian-bahagian (parts) mereka dengan cekap. Ini perlu dibetulkan supaya tidak menjadi tabiat (habit) yang sukar dibetulkan nanti. Latihan adalah sangat penting untuk menguasai sebarang kemahiran. McRae juga menyatakan bahawa uji bakat memberikan maklumat kepada guru tentang keadaan suara seseorang pelajar.148). Walau bagaimanapun. Semua pelajar yang telah lulus uji bakat memang boleh menyanyi dengan pic yang tepat. p. Postur yang betul.186 & 187). Satu perasaan ‘takut dibuang’ akan muncul pada sanubari ahli-ahli koir dan ini akan membawa kepada peningkatan kehadiran dalam latihan serta komitmen dari pelajar-pelajar.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) SOALAN KAJIAN 1 Uji bakat (audition) untuk sebarang koir adalah penting kerana ia mengutamakan kepentingan penglibatan seseorang dalam sesebuah koir (McRae. 1992. tetapi ini telah sengaja dilakukan. ini juga memberi peluang kepada pendidik untuk mengenalpasti sebarang masalah muzikal atau suara pelajar. iaitu dengan tidak membongkok belakang. Selain itu. guru dapat melihat dan mendengar dengan sendirinya pelajar yang boleh menyanyi bahagiannya dengan cekap dan sebaliknya. hasil nyanyian dan pengeluaran suara tidaklah begitu memuaskan. Pelajar boleh dipilih dengan serta merta oleh guru pada hari uji bakat. Melalui cara penyingkiran ini. Sekolah ini mengambil 4 hari untuk menjalankan pemilihan pelajar. dan sebagainya). Secara tidak langsung. (Brinson.

GC telah mencuba dengan sedaya upayanya untuk menaikkan mutu koir sekolahnya. Walaupun pihak sekolah memberi sokongan kepada pasukan koir. Secara tidak langsung. beliau telah menyuruh mereka untuk fikirkan rendah dan nyanyi (think low notes) dan menggunakan suara kepala (head voice). Pengkaji berpendapat sekolah B hanya menjalankan latihan koir sematamata untuk menyertai pertandingan. Setiap guru perlu tahu caracara dan teknik vokal supaya bolehlah diajar dan didemonstrasikan kepada pelajarpelajar sewaktu menyanyi dalam koir. apatah lagi untuk latihan koir yang memerlukan masa yang bermutu (quality time). sesebuah kumpulan koir itu dapat melihat bagaimana pengeluaran dan pengawalan suara serta warna ton dalam sesebuah koir itu yang cemerlang. sudah tentu masalah masa tidak akan wujud. Sekolah A yang telah mendapat pendedahan persembahan luaran telah dapat melihat persembahan koir bertaraf dunia (world class choirs). mereka berkongsi masalah yang sama iaitu faktor MASA. tahap kualiti koir dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke tahap yang lebih tinggi. walaupun hanya untuk pertandingan sahaja. Untuk not-not yang tinggi bagi soprano. Cara ini tidak digunakan oleh sekolah B. Pihak sekolah haruslah memberi sokongan kepada koir sekolah. mereka bolehlah mendapatkan sumber-sumber lain seperti menonton persembahan koir berbentuk VCD dan sebagainya. Dengan ini. Dalam masa 3 bulan ini banyak latihan yang dijalankan. Kita bernasib baik kerana berpeluang menikmati meluaskan pandangan serta pendedahan. Selepas memerhatikan masalah kedua-dua buah sekolah SA dan SB. Untuk berlatih dan melatih sesebuah koir. baik menyaksikan koir antara bangsa mahupun koir tempatan yang bermutu. Kumpulan koir sekolah perlu diberi pendedahan luaran. Didapati pihak sekolah kedua-dua buah sekolah memang memberi sokongan yang baik terhadap koir dengan memberikan mereka menjalankan latihan sewaktu mata pelajaran PJK. American Boys Choir dan Vienna Boys Choir adalah koir bertaraf dunia. Dengan menonton persembahan koir antarabangsa. Sekiranya sekolah itu tidak mampu menghadiri persembahan-persembahan ini.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) nyanyian pelajar-pelajar. Percanggahan masa pelajarpelajar dengan aktiviti-aktiviti sekolah juga tidak akan berlaku. pelajarpelajar juga mesti menunjukkan inisiatif mereka sendiri serta komitmen mereka terhadap koir sekolah. Gangguan tidak boleh berlaku. Duduk sewaktu menyanyi adalah tidak digalakkan sama sekali. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan. Guru A telah menyanyi dan menunjukkan cara menyanyi kepada pelajarpelajarnya sewaktu latihan. Pendedahan ini dapat membuka minda ahli-ahli koir untuk membuat persembahan yang bermutu tinggi. Di dapati GC telah memulakan latihan koirnya 3 bulan (bulan Mac) selepas sekolah A (4/1/2005). Sekiranya latihan koir dijalankan pada hari lain selain hari aktivitiaktiviti lain. SOALAN KAJIAN 2 Masa merupakan faktor utama dalam sebarang latihan. masa yang lama diperlukan. . ini dapat menaikkan semangat setiap ahli koir untuk berusaha meningkatkan mutu koir sekolah mereka. Beliau telah menunjukkan pengeluaran suara cara jatuhkan dagu (drop jaw) dan telah memeriksa setiap pelajar-pelajarnya untuk memastikan mereka mengikut cara yang betul.

guru boleh memanggil mereka untuk latihan pada bila-bila masa luar dari waktu persekolahan. Masingmasing mempunyai kebolehan yang tertentu dan tersendiri. Guru bolehlah membantu untuk membina pendengaran dalamannya (inner hearing). baik sesi pagi. Di samping itu. SB bergerak dari satu bilik ke bilik lain untuk latihan koir mereka. Pelajar-pelajar dari SA mempelajari lagu atau bahagian (parts) mereka dengan lebih cepat. Tidak boleh dinafikan bahawa semua pemain piano adalah berbeza. pelajar-pelajar itu sendiri menunjukkan minat untuk mempelajari lagu dan menyanyi. Pendedahan bermain serta latihan juga adalah sangat penting untuk memastikan kaliber atau kebolehan seseorang pemain piano. Ibu bapa serta pelajar-pelajar perlulah serius terhadap penglibatan anakanak mereka dalam koir dan memahami tentang betapa mustahaknya diadakan latihan. syarat-syarat penyertaan serta penglibatan mereka terhadap koir. Seorang pemain piano yang berkaliber dan versatil adalah aset kepada sesebuah koir itu. Terdapat juga keazaman pelajar-pelajar koir SA untuk memenangi pertandingan koir. Tetapi sekiranya pelajar terdiri dari dua sesi persekolahan. Bilik untuk berlatih adalah penting untuk sebarang latihan persembahan muzik. Ada pula pelajar yang terpaksa kerap meninggalkan kelas dan sebagainya. mahupun sesi petang. GA dan GB juga bersetuju dengan hakikat itu.. Ini adalah untuk memudahkan kekerapan berlatih. Selain itu. langkah pertama terhadap membina satu koir yang mantap sudah wujud. SB tidak mempunyai sebuah bilik ataupun sebuah dewan untuk berlatih. Para ibu bapa juga perlu dimaklumkan tentang latihan-latihan koir yang akan dijalankan. maka pilihan untuk masa latihan adalah terhad. Sekiranya pelajar-pelajar adalah dari satu sesi. ia juga boleh mengendalikan warm ups semasa ketiadaan guru. bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada sesuatu persembahan. Oleh itu. Tindakan pemain piano dalam melatih pemain piano yang baru itu adalah satu cara yang baik untuk memastikan kesinambungan koir tersebut. Dengan adanya seorang pemain piano sedemikian. Ini mungkin disebabkan kerana pelajar-pelajar ini adalah dari bandar. Pemain piano SA merupakan seorang pemain piano yang baik. pengajaran guru adalah mudah dan guru dapat mengajar bahagian yang lebih kompleks kepada pelajar. Semangat positif inilah yang perlu ada pada setiap ahli koir. Memori tonal pelajarpelajar SA adalah baik. pemain piano baru seharusnya diberi peluang membuat persembahannya di hadapan penonton. Sekiranya ini dapat dipupuk. Ini adalah untuk menyediakan ibu bapa pelajar-pelajar koir terhadap kekerapan latihan yang akan dijalankan supaya mereka tidak akan merungut kemudian. pengajaran koir adalah lebih mudah dikendalikan. terutamanya dalam latihan nyanyian bahagianbahagian suara (parts singing). Ini adalah kerana pemain piano ataupun kibod dapat menolong guru dalam latihan. Sekiranya ini dapat diatasi. ramai bermain piano untuk acara-acara sekolah untuk membina keyakinan dirinya. SA akan kehilangan seorang pemain piano yang cekap. pelajar-pelajar sendiri akan seronok menyanyi (enjoy singing). Adalah lebih baik sekiranya GC memilih pelajar-pelajar koir dari satu sesi persekolahan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Guru-guru koir pada awalnya mestilah memberitahu pelajar-pelajar tentang peraturan-peraturan. Beberapa bilik darjah . Oleh itu. Kedua-dua SA dan SB mempunyai pemain piano dan kibod yang agak versatil. Beliau telah melatih seorang pemain piano baru untuk mengambil alih tempatnya untuk tahun hadapan. Di samping itu. bukan hanya untuk memenangi sesuatu pertandingan itu.

Ini merupakan satu aspek untuk menilai kualiti sesebuah koir. Pelajar-pelajar telah berjaya membuat transisi tanpa sebarang nyanyian sumbang. Ini adalah satu kriteria yang penting dalam koir. Masa yang terluang dari kelewatan boleh digunakan unutk berlatih. Hal ini jelas kelihatan pada SA apabila mereka mendendangkan lagu ‘Kesetiaan’ dalam pertandingan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) digabungkan untuk dijadikan sebuah dewan untuk mengadakan majlis atau upacara sekolah yang penting. Ini telah menunjukkan kebolehan koir untuk membawa lagu dari satu nada ke nada yang lain. Terdapat . Mujurlah adanya alat kibod yang mudah alih. masalah disiplin dalam koir akan menular dengan lebih lagi. GC patut lebih tegas apabila menjalankan latihan. Adalah baiknya sekiranya mereka mempunyai ‘perfect pitch’. Memang adanya segelintir pelajar yang boleh menyanyi dengan baik tetapi sebaik-baiknya pemilihan pelajar koir haruslah berdasarkan kecerdasan pelajar selain dari ketepatan nyanyian untuk memastikan satu persembahan yang baik. Pelajarpelajar SA tidak mempunyai ‘perfect pitch’ tetapi masa yang telah diluangkan untuk berlatih telah terbukti menghasilkan kejayaan. tiap-tiap ahlinya mestilah peka dan perlu dengar dengan teliti untuk memastikan mereka tidak keluar dari nada asal. Variasi atau kreativiti yang dimaksudkan di sini ialah terdapatnya keratan dari lagu ‘Happy Together’ yang telah membawa para pendengar ke mud atau suasana yang lebih rancak. Sebuah bilik harus diperuntukkan untuk menjalankan aktivitiaktiviti muzik. Apatah lagi dengan mempelajari lagu dan bahagianbahagian yang tertentu dan yang lebih kompleks. Walaupun terdapat kekurangan dari segi kemudahan tempat untuk berlatih dan sebagainya. perlu adanya pendengaran yang tajam. Disiplin adalah sangat penting dalam latihan koir. Pelajar-pelajar telah dapat menggabungkan kesemua bahagian (parts) mereka dengan begitu baik sekali berserta dengan ekspresi mereka. namun SB bertekad untuk mengambil bahagian dalam pertandingan koir antara daerah. Lagipun. Pada pendapat pengkaji. Penyelia petang SB yang mencadangkan untuk mengambil masuk pelajar dari kelas yang lemah. Kemudian baharulah iringan piano muncul untuk bahagian lagu yang selanjutnya. Selain dari kemahiran yang tertentu. bukan semua koir yang boleh menyanyi stail A Cappella. Soalan Kajian 3 Beberapa perkara telah diperhatikan sebelum. Terdapat variasi atau kreativiti yang telah dipersembahkan dalam nyanyian koir SA. berlatih untuk sesebuah koir memang memerlukan dan mengambil masa yang lama. SA telah berani mengambil cabaran ini dan dapat mengekalkan nada yang asal apabila menyanyikan secara A Cappella permulaan lagu ‘Kesetiaan’. Inilah semangat dan sikap yang perlu disemai serta dipupuk pada setiap sekolah dan setiap pelajar. Modulasi berlaku sebaik sahaja perkataan terakhir dalam rangkap pertama sewaktu gaya A Cappella dinyanyikan. Didapati pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang ketepatan masa. Kedua-dua sekolah telah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk menghasilkan satu kumpulan koir. Modulasi merupakan penukaran lagu dari satu nada ke nada yang lain. Ini adalah kerana apabila sesebuah koir itu menyanyi secara A Cappella. Dengan adanya pelajar sedemikian. Nyanyian A Cappella merupakan satu kemahiran yang tersendiri. semasa dan selepas pertandingan koir untuk kedua-dua daerah dan sekolah. SA telah menunjukkan kebolehannya dengan penggunaan modulasi dalam lagu ‘Kesetiaan’.

Apa yang dimaksudkan di sini ialah pelajar-pelajar dari tingkatan 4 dan 5 mempunyai suara yang lebih matang manakala pelajar-pelajar dari SB yang terdiri dari campuran tingkatan 1 hingga 5 mempunyai gabungan suara keanak-anakan. Mimik muka pelajar-pelajar juga adalah penting untuk ekspresi. timbul pula keyakinan diri dalam pelajar. GS telah menubuhkan Ipoh Children’s Choir. Ekspresi dapat ditunjukkan apabila penyanyi itu menghayati lagu serta senikata lagu dengan sepenuhnya. Kelulusan seorang guru koir dalam bidang vokal juga adalah penting. kualiti koir pun dapat dinaikkan.L. . GA telah mengambil beberapa latihan vokal dari seorang guru vokal di Ipoh. Beliau (GS) telah dipilih untuk menyanyi bersama Melbourne Chorale untuk beberapa majlis-majlis tertentu dan telah bekerja dengan beberapa pemimpin yang terkenal. Kelulusan seseorang guru itu adalah sangat penting. Be Happy’ dinyanyikan secara ‘du’. Walaupun kedua-dua sekolah mempunyai pelajar-pelajar perempuan dalam koir masing-masing. Para pendengar akan turut terhibur juga. bidang vokal. Oleh itu. Ekspresi adalah penting dalam nyanyian – baik nyanyian solo mahupun dalam nyanyian berkumpulan. Guru juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar mampu menyanyi lagu yang dipilih itu. Singers dan The K. Pendedahan guru-guru terhadap nyanyian koir yang bermutu juga adalah penting.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) penggunaan konsonan ‘s’ yang berirama apabila keratan siulan dari lagu ‘Don’t Worry. seperti dalam kes ini. Suara koir dari SA adalah lebih matang jika dibandingkan dengan suara koir SB. baharulah mereka dapat melatih koir mereka menggunakan ukuran yang telah mereka didedahkan itu. Children’s Choir. Dengan adanya pengajaran vokal tambahan ini. guru haruslah memilih lagu dari repertoir yang luas dan bukan hanya dari skop yang terhad. Selain itu. Pemilihan lagu yang sesuai untuk dinyanyikan oleh sesebuah koir juga adalah penting. Ini mungkin disebabkan oleh pemilihan pelajar-pelajar. GS sendiri adalah seorang yang mempunyai kelulusan dalam piano dan menyanyi merupakan bidang kedua beliau. Hampir kesemua guru muzik di negara kita mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan muzik. Apabila ini berlaku. Wujudnya ekspresi dalam persembahan SA. Guru-guru sendiri harus didedahkan dengan persembahan-persembahan yang bermutu. Apabila hendak memilih sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh koir. Walau bagaimanapun. tetapi hanya segelintir sahaja yang telah menjalani latihan vokal (vocal training) secara persendirian. GA sendiri bolehlah menunjukkan caracara menyanyi yang berkesan serta tindak-tanduk dalam nyanyian. The Young K. ini merupakan satu asset atau kelebihan yang dimiliki oleh GA. Secara tak langsung. Pelajar-pelajar telah menunjukkan keseronokan menyanyi (enjoyed singing). Sesebuah lagu yang dinyanyikan itu dapat dihayati dengan baiknya sekiranya lagu itu dipersembahkan atau dinyanyikan dengan menggunakan ekspresi.L. Suara pelajar-pelajar ini masih lagi mentah dan belum lagi matang. Kreativiti sebegini perlu dikuasai oleh semua koir untuk meninggikan lagi mutu persembahan. suara dari koir SA adalah rounded tone dan ini sangat penting untuk sesebuah koir. Pemilihan lagu juga perlu mengambil kira kebolehan pelajar untuk membawa lagu tersebut. Ini mungkin disebabkan kerana terdapat pelajar-pelajar dari tingkatan 1 dan 2. namun terdapat juga perbezaan dari suara pelajar-pelajar dalam nyanyian mereka. terutamanya dalam bidang-bidang yang tertentu. Disamping itu beliau bekerja dengan Koir lelaki Australia dan telah dilantik sebagai penolong pemimpin koral serta pelatih vokal (Assistant Choral Conductor and Vocal coach).

Sehubungan itu.166-167). diharap kajian ini dapat membuka jalan lagi kepada penyelidikpenyelidik muzik untuk meneruskan lagi kajian tentang koir di sekolah menengah di negara kita. seorang ahli terapi pertuturan dan pakar dalam bidang latihan vokal (vocal training) telah mengatakan bahawa suara kanak-kanak yang tidak menerima sebarang latihan vokal akan menjadi kasar (hoarse) dan mereka akan terus menjerit dan memekik. Without such guidance. “Educate them gradually in the correct use of their voices. para ibu bapa mahupun pihak kementerian. Dengan adanya lebih kajian tentang koir sekolah di negara kita. khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang vokal. Kajian ini boleh digunakan oleh pihak penggubal dasar kementerian untuk menilai sama ada komponen koir harus dimasukkan dalam sukatan pelajaran dan diajar dalam bilik darjah. unless otherwise instructed. diharap agar komponen koir diberi tumpuan yang lebih serius oleh semua pihak.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KESIMPULAN Dapatan kajian ini amat penting bagi pengetahuan pendidik-pendidik muzik. Diharap penyelidik-penyelidik serta pendidik-pendidk tanah air akan mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat kajian secara menyeluruh dalam bidang ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat pengetahuan yang baru dari hasil kajian yang belum diterokai oleh sesiapa. They are particularly vulnerable to developing negative habits. Diharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pendidik muzik serta membuka minda mereka tentang mengendalikan sebuah koir. children are susceptible to nodes and other growths on the vocal cords which might require surgical excision.” Morton Cooper (1984) . Give them an advantage that you didn’t have: a positive voice model and an education in the use of their voices. baik di sekolah. Cooper (1984: pp. Akhir sekali. Selain itu. sudah tentu mutu dan kualiti koir dapat dipertingkatkan lagi.

(1990). 15. Chicago: G.E. 862A. Reston. (1989).90.000 Cambridge International Dictionary of English (1995). Choral Music Methods and Materials. Hoffer. Teaching children of all ages to use the singing voice and how to work with out-of-tune singers. Cambridge University Press. Gackle.H. 48 (04). M.C. (1990). A study of the effects of vocal coordination instruction on the pitch accuracy. (Doctoral dissertation. The University of Iowa). New York: Macmillan. Walters & C. New York: Harper and Row Brody.(1947). R.Rinchart and Winston.L. USA:Holt. Barbara A. Inc.C. New York : Basic Book Gordon.I.) U. An experimental study of the emergence of the process involved in the production of sound.A. (1984). C. (1984). R.C.. (1983).C.R. Documentary Report of the Ann Arbor Symposium on the Applications of Psychology to the Teaching and Learning of Music (pp. Abeles. New York: Schirmer Books. D.L. The University of Michigan). (1987). University of Miami) Dissertation Abstracts International. Foundations of Music Education. Alderson.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) RUJUKAN Aaron. (1981). Brinson. (1990). Cambridge Christy. College . V.A.(Doctoral dissertation. In D. New York: Schirmer Books Boyer. (1979). New York : Parker Ary. Frame of mind.). 62-68). Complete Handbook of Voice Training.S. : Wm.F. The effect of selected vocal techniques for breath management. In R. resonation & vowel unification or tone production in the junior high school female voice. pitch discrimination and tonal memory of inaccurate singers. Introduction to Research Education. The theory of Multiple Intelligence. range. J. Bertaux. H. Change your voice. Choate (Ed. Readings in music learning theory (pp92-104). Ernest L. Gardner. B. Dissertation Abstracts.Brown Cooper. Music learning and learning theory. & Klotman. M. (1987).A. (Doctoral dissertation. VA: Music Educators National Conference . Taggert (Eds. Van A.A. H. Foundations In Singing : A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (5th Ed. (1996).). change your life. Publications. E.

(1983). (1962). Long.F. 33-36.H. Caruso’s Method of Voice Production The Scientific Culture of the voice. Music Educators Journal. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Jr. 27(3). (1968). O. M. (1996). P. Edward S. Panduan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muzik Sekolah Menengah (KBSM). Children sing his praise. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Jones. ED025530 Te 499967) Green.). Kirkpatrick. : Meredith Music Publications. Understanding and developing the child’s voice. K. Skokie. Shirley W. Marafioti. Journal of Research in Music Education. The effects of group breath control training on selected vocal measures. Relationships between pitch memory in short melodies and selected factors. (1985). S (1988a). related to the singing ability of elementary students in grades . DC: Research in Education. Developing specialized programs for singing in the elementary school (Final report). Louis: Concordia. New York: Dover McRae. Pendidikan Muzik Semasa. Mario (1949). T.S. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum Kemp. S (1988b). Lisk. Journal of Research in Music Education. (ERIC Reproduction Service No. Washington. The Creative Director : Intangibles of Musical Performance. (1968). A Topology of the Teaching Concept MacMillam dan Nelson (eds). Directing The Children’s Choir: A Comprehensive Resource . A. (1996). Unlocking the potential of junior high choirs.886.C. Herman. 25(4). Kaedah Penyelidikan Pendidikan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Gould. (Doctoral dissertation.A. U.III : Rand McNally Herman. Majid Konting. P. 75 (4). In D. 272-282.41 Johami Abdullah (1993). Rotermund (Ed. H. St. W. 173-184.A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Phillips. (1977). University of Southern California. New York : Simon & Schuster Macmillan Mohd. San Diego : Curtis Music Co. Relationships between the singing ability of prekindergarten children and their home environment. Building a pyramid of musicianship. (1990). 23.) Dissertation Abstracts International. (1979). Concepts of Teaching : Philosophical Essays. Using a vertical keyboard instrument with the uncertain singer.

Resolusi Mus. 1-10. The Barbershop Singer.isme.W. K. Journal of research in Singing. 44.casa.H. Music Educator’s Journal. Heinemann Educational Books (Asia)Ltd. B. (1985). (Doctoral dissertation. 9 (1). Dissertation Abstracts International.audioear. Dissertation Abstracts Internatioanal. (1978). (1966).org/article/articleview/247/1/36/ http://www. Inc.battlelion. Choral music comes of age. 22-27 Phillips. Falsafah Pendidikan. Respiration for singing : Torso movement and related research.com/dissertations/gateway . Teaching Kids To Sing.html (13 March. The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children.html http://www.1017A.41. 75 (4).H.org/index-4.org/networks/collegiate/bom.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) two. J.htm (1993) http://proquest.2004)) http://wwwlib. Tuckman.2004) http://www. Robert A. George Peabody College For Teachers). (1988). Phillips. Noah (2002). Rekabentuk Penyelidikan Falsafah. (Doctoral dissertation.H.S. Toronto : University of Toronto Press. Kent State University). (1996).menc. 2nd Edition. Kuala Lumpur Shelton. (1992). New York : Schirmer Books.6765-6766 Sidek Mohd. Phillips. Teori dan Praktis Serdang : Universiti Putra Malaysia Stebbins. Prosidings Persidangan Kebangsaan Pendidikan Muzik Malaysia 2002 Sharifah Alwiah Alsagoff (1984). K. Ed’ 02 (2002). Conducting Educational Research.umi.org/definition-of-strategy. three and four.umi.com/research. LAMAN WEB http://www. New York: Harcourt Brace Jovanovich. K.com/pqdweb (Summer 2001.html http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->