Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGURUSAN KOIR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH : SATU

KAJIAN KES

Laura Annie Lalita Rajamoney Pensyarah Muzik Unit Muzik, Jabatan Kajian Sosial, Maktab Perguruan Ipoh, Perak
ABSTRAK Sebagaimana Pendidikan Muzik memainkan peranan penting di sekolah-sekolah di negara kita, pengajaran dan pembelajaran koir juga perlu dititik beratkan. Kajian ini yang merupakan satu kajian kes telah berupaya mencari strategi yang digunakan dalam 2 buah sekolah menengah dalam pengajaran dan pembelajaran koir, masalah-masalah yang dihadapi serta kriteria yang digunakan untuk menilai sesebuah koir yang berkualiti. Kaedah pemerhatian, temubual serta senarai semak telah digunakan untuk melihat strategi yang digunakan oleh tiga orang guru muzik sekolah menengah dan seorang guru koir swasta. Kedua-dua sekolah menengah ini telah diperhatikan dari hari pertama latihan koir sehingga ke hari pertandingan koir daerah masing-masing. Keputusan juga telah diperoleh dari keduadua dapatan serta pertandingan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh Sekolah A terbukti lebih berkesan dari Sekolah B dari segi pemanasan suara dan kekerapan berlatih Walaupun terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat-empat orang guru muzik, namun ia bolehlah diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak tertentu seperti sokongan dari ibu bapa dan sekolah. Kriteria yang ketara sekali yang digunakan untuk menilai sesebuah koir dirujuk kepada kualiti vokal sesebuah koir itu sendiri. Kajian ini telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa adalah penting untuk para guru menggunakan strategi yang berkesan apabila melatih sesebuah koir untuk menghasilkan sebuah koir yang berkualiti.

menggayakan. penaakulan. arkitek. baik peringkat daerah mahupun peringkat negeri. dan tidak ketinggalan kumpulan koir sekolah yang akan diberi tumpuan dalam kajian ini.matematik (menyelesaikan masalah. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai “… ability to solve problems or fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community”. menyelesaikan konflik. kecerdasan muzikal (mengarang. Pendidikan Muzik KBSM adalah program pendedahan secara umum untuk pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Potensi individu dalam aspek ini telah pun dibuktikan melalui kajian saintifik dan maka itu terpulang kepada kita untuk mengeksploitasinya ke arah pembinaan insan yang seimbang dan berketrampilan. Program pembelajaran muzik yang disediakan mempunyai ciri-ciri pembinaan insan dan perkembangan diri individu . Gardner membahagikan pelbagai kecerdasan manusia kepada lapan kategori. seperti dalam pancaragam sekolah. penilaian kendiri. orkestra sekolah.” (p. konsep kendiri. membaca. xi) Kajian mengenai kecerdasan memberi impak yang hebat dalam bidang pendidikan apabila Gardner (1983) memperkenalkan Multiple Intelligence. nyata sekali mata pelajaran ini adalah ke arah pendidikan estetik (aesthetic education) yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan individu yang seimbang. bertutur. Hal ini perlu dipandang serius lebih-lebih lagi pada masa munculnya banyak informasi dan dapatan baru tentang perkembangan individu seperti pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) dan kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) yang mengambil kira unsur-unsur afektif dalam usaha mencapai kecemerlangan. menulis. kumpulan kamar (chamber group) sekolah. logik dan kemahiran nombor). membuat pergerakan). kecerdasan visual spatial (berkaitan dengan arah. melompat. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan kecerdasan-kecerdasan amat penting dalam perkembangan pendidikan kanak-kanak. Dalam teori pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) oleh Gardner (1983). kecerdasan interpersonal (empati. dan kecerdasan naturalis (mengenal pasti. kecerdasan logik. Apakah yang dimiliki oleh pengajar-pengajar luar ini yang tidak ada pada pendidik-pendidik muzik di sekolah? Melihat kepada matlamat program Pendidikan Muzik di kedua-dua peringkat persekolahan. Ini hanya boleh dibuat dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang berunsurkan muzik. menghayati dan mengenal muzik). hanya untuk memastikan bahawa pasukan koir sekolah itu menjuarai pertandingan-pertandingan. mudah memahami. the nation’s colleges and universities must ask hard questions about the quality of their own work. kecerdasan intrapersonal (pengetahuan kendiri. membuat kategori mengenai alam). Boyer (1987) dalam bukunya College telah menyatakan. muzik diperakukan sebagai satu kecerdasan di bawah klasifikasinya tersendiri. Guru-guru muzik di sekolah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan hakikat ini. kecerdasan kinestatik (menari. membuat encoding dan decoding bahasa). Tidak boleh dinafikan bahawa perkara ini makin hari makin lebih diberi perhatian oleh pendidik-pendidik muzik. Sesetengah sekolah mampu membiayai tenaga pengajar dari luar (seperti sekolah-sekolah di bandar) walaupun ia menelan belanja yang besar. kemahiran mencari konsensus). emosi). iaitu kecerdasan verbal-linguistik (mendengar. Ernest L. penyusunan dan hiasan). “If the push for educational excellence is to yield results.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran koir di sekolah bukanlah sesuatu yang baru diwujudkan.

Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran wajib alternatif kepada Pendidikan Seni Visual. . Ini jelas kelihatan dalam penglibatan pelajar-pelajar dalam koir sekolah. Pelajar yang mengikuti kelas Pendidikan Muzik tidak perlu mengikuti kelas Pendidikan Seni Visual.2001) Di peringkat sekolah menengah.).R.M.P. sekurang-kurangnya di peringkat menengah rendah. (PPK. sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri dan kebangsaan dan sebagainya. Sebagai satu mata pelajaran. inovatif dan inventif. Jan. Tiada peperiksaan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (P. mengekalkan kualiti sesebuah koir itu merupakan satu cabaran yang besar. berketrampilan dan berpengalaman muzik bagi membolehkannya mempunyai disiplin dalam mereka cipta. Walaupun sesebuah sekolah itu tidak mempunyai Pendidikan Muzik dalam kurikulum sekolah. wujudnya persaingan yang hebat antara sekolah-sekolah yang bertanding. negeri ataupun untuk peringkat kebangsaan. kurikulum Pendidikan Muzik yang disediakan merupakan program pembelajaran untuk lima tahun. Hampir setiap sekolah mempunyai koir sekolah yang tersendiri. kemahiran dan penerapan nilai. Kurikulum ini ditujukan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai minat untuk mengetahui. rohani dan jasmani. memahami dan mendapatkan kemahiran dan pengalaman dalam seni muzik sama ada untuk meneroka dan memperkembangkan bakat sendiri atau sekadar berkebolehan menghayati seni muzik secara terdidik. Jan. program yang disediakan mengambil kira ilmu pengetahuan. tetapi adalah salah satu komponen dalam Ko-Korikulum sekolah. Selain itu.M.). khasnya kepada pendidik-pendidik muzik.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) daripada segi intelek. (PPK. Ada juga sekolah yang tidak menerapkan koir dalam ko-korikulum sekolah. Biasanya latihan untuk mengajar sesuatu kumpulan itu dijalankan selepas waktu persekolahan dan bukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah dijalankan. Untuk mengendalikan sesebuah koir sekolah itu bukanlah mudah. Di peringkat menengah atas pula. 2001) Di peringkat menengah rendah. Persaingan-persaingan ini wujud kerana masing-masing ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti persembahan. koir sekolah tetap wujud. membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang serta kreatif. Ini jelas kelihatan dalam pertandingan koir antara sekolah-sekolah peringkat negeri dan kebangsaan. Kurikulum yang disediakan adalah berkonsepkan general music program dengan matlamat untuk dilaksanakan di semua sekolah menengah. Koir sekolah tidak diterapkan dalam kurikulum sekolah. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu. Didapati kebanyakan sekolah yang mewujudkan koir adalah hanya semata-mata untuk mengambil bahagian dalam pertandingan – baik peringkat daerah. pendidikan muzik adalah mata pelajaran elektif dan pelajar mengambil peperiksaan muzik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (S. Latar belakang ahli-ahli koir juga merupakan satu faktor yang menyumbang kepada pengekalan kualiti. emosi.

Christy (1990). iaitu sejenis cara menyanyi berkumpulan seperti koir tanpa iringan muzik) merupakan satu kemahiran tersendiri. Sesiapa saja yang mempunyai suara bercakap yang normal dan boleh mengalunkan lagu boleh belajar menyanyi dengan baik dan menikmati menyanyi (enjoy singing). menyanyi merupakan sifat semulajadi manusia di mana ahli antropologi sendiri mendapati bahawa terdapat nyanyian dalam semua jenis budaya sejak zaman dahulu. The Contemporary A Cappella Society of America (CASA) merupakan satu oraganisasi (non-profit support organization) yang bermula pada 1991. Kajian perlu dijalankan untuk iii serta mencari apakah yang dapat meningkatkan lagi kualiti nyanyian sesebuah koir di sekolah serta ‘rahsia’ yang digunakan oleh pendidik muzik. Beliau juga mengatakan bahawa tanpa respirasi. cf. menyanyi juga menyampaikan kasih sayang atau cinta yang begitu mendalam. Aaron. baik yang diupah mahupun guru di sekolah. beliau mengaplikasikan koordinasi arahan vokal terhadap peningkatan nyanyian pelajar. . Walaupun ramai penuntut yang ditemuramah oleh Jane menyokong mengadakan pertandingan. nyanyian dodoi (lullaby) membantu kanakkanak mempelajari sesuatu bahasa serta membantu dalam koordinasi pergerakan. TINJAUAN LITERATUR Mengikut Van A. Di samping itu. dalam kajiannya “In Harmony : A Look At The Growth of Collegiate A Cappella Groups And The Future Of The Movement” telah menemuramah pengkaji Robert Stebbins pada 1996. A Cappella. Dari hasil kajian dan metodologi Phillips (1983. Christy (1990) juga berpendapat bahawa kita semua mempunyai “alat muzik”. beliau mendapati bahawa memenangi sesuatu pertandingan koir berbentuk A Cappella kerap kali dianggap satu pencapaian tahap nyanyian yang tinggi. 1990). ii untuk mencari kekurangan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran koir yang dihadapi oleh pendidik-pendidik muzik kita. Jane Alexander McIntosh (1999). Alderson (1979) juga berpendapat bahawa pernafasan adalah asas membentuk nyanyian. Pernafasan yang baik dan betul adalah asas untuk semua nyanyian yang baik. Apa yang mereka tidak berapa bersetuju ialah tahap kepentingan pertandingan yang berkaitan dengan kekerapan diadakan persembahan dan perbezaan sosial di antara kedua-dua genre. Apa yang lebih penting ialah teknik pernafasan. Misalnya. mereka mendapati ada banyak perkara lain yang sama penting dengan pertandingan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Objektif Kajian Kajian ini bertujuan i mencari dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidik muzik. iaitu alat vokal kita dan hanya perlu mengetahui kaedah untuk mempelajarinya sahaja. Dalam tinjauan Stebbins. elemen-elemen untuk nyanyian yang lain tidak akan berfungsi. Kebanyakan ahli pedagogi berpendapat bahawa teknik pernafasan yang betul adalah asas untuk nyanyian selain dari postur nyanyian.

Walau apapun rangka atau statistik yang didapati. institusi social. Kekerapan nyanyian sumbang yang terdapat di kalangan kanak-kanak berbeza mengikut kriteria dan tahap gred yang digunakan untuk mengukur perbezaan pic. Plan penyelidikan kajian ini telah mendapatkan maklumat dari beberapa kaedah untuk mendapatkan data. tidak boleh menyanyi. masalah ketidaktepatan pic merupakan masalah yang besar dalam pendidikan muzik. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk melabelkan pelajar yang menyanyi pada pic yang tidak tepat – penyanyi yang kurang pasti. A. dalam kajiannya melapurkan bahawa 18% kanak-kanak di sekolah Amerika yang menyanyi dengan sumbang. Keputusan dari “National Assessment of Educational Progress” untuk tahun-tahun 1971-1972 telah menunjukkan bahawa 50% kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 tahun. 35 % yang berumur 17 tahun dan 30% orang dewasa tidak boleh menyanyi lagu “America” dengan pic yang tepat. Hasil kajian beliau telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menerima latihan vokal dalam kemahiran pengurusan pernafasan (breath management skills) menyanyi dalam pic yang lebih tepat. keluar dari pic. Istilah sumbang mungkin merupakan istilah yang paling tepat yang boleh digunakan. ini dapat menghasilkan nyanyian yang baik. Oren Gould (1968). kelab. pemerhatian koir? melalui penggambaran video (ii) Apakah masalah-masalah dalam mengajar koir di sekolah? Pemerhatian. 1990).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Sehubungan itu. METODOLOGI Kajian kes mengkaji satu individu atau satu unit sosial seperti keluarga. komuniti atau kumpulan. Soalan-soalan Kajian Instrumen (i)Apakah strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Temubual. Gackle (1987) telah memeriksa kesan teknik vokal yang dipilih serta telah melatih untuk memperbaiki penghasilan ton pelajar perempuan di sekolah. 45% kanakkanak yang berumur 13 tahun. dan sebagainya (Aaron.monoton.1990). temubual dan senarai semak menilai kualiti sesebuah koir itu? . penyanyi pic lemah. temubual (iii) Apakah kriteria atau ukuran yang digunakan oleh guru-guru untuk Pemerhatian. Dengan adanya pernafasan yang yang baik dan betul. Berikut adalah instrumen yang telah digunakan untuk menjawab soalan kajian. Kajian kes bertujuan untuk mengkaji keseluruhan perlakuan sesuatu subjek dan perhubungan antara perlakuan-perlakuan ini kepada sejarah dan persekitaran subjek (Ary.

Instrumen-instrumen yang telah digunakan adalah seperti berikut : (i) Temu bual individu / Secara Lisan – Responden telah ditemu bual di sekolah ataupun di tempat lain untuk mengumpul data. Dengan cara ini. DATA ANALISIS Data-data yang dikumpul telah dikodkan mengikut kategori-kategorinya.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) INSTRUMEN Tiga jenis instrumen telah digunakan dalam kajian ini. (ii) (iii) SAMPEL / RESPONDEN Dua sampel dikenal pasti untuk kajian ini iaitu pendidik atau guru koir dan pelajar koir. maklumat boleh diperolehi secara langsung. Alderson (1975). Selain itu. fakta dan maklumat.Responden juga telah diperhatikan apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk koir.3 orang pendidik muzik (Guru a(GA). Senarai Semak – Satu senarai semak juga telah diberikan kepada responden untuk menjawab. Teknik untuk menganalisa data telah dibuat secara induktif. Apabila membuat kerja lapangan (Field work) data juga telah dikumpul (Bogdan dan Biklen. Mereka telah dipilih secara rawak. Soalan-soalan yang dikemukakan telah bersifat terbuka dan ada yang bersifat ‘personal’. data telah dikumpul untuk rumusan. Pemerhatian . Kriteria yang digunakan disyorkan oleh Brinson.17 tahun (terdiri dari pelajar Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima). soalan telah diubah suai dari segi susunan dan cara menyoal adalah lebih fleksibel supaya responden akan selesa apabila menjawab soalan-soalan berupa personal. penggambaran video telah diambil untuk melihat perbezaan teknik-teknik serta membandingkan hasil pengeluaran suara. 1998). Empat orang guru telah ditemubual untuk mendapatkan data .(1991). Ini juga bergantung kepada berapa banyak latihan yang telah dijalankan di sesebuah sekolah dalam seminggu. McRae. . Pelajar terdiri dari pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 . Guru B(GB) dan Guru C(GC) di sekolah dan seorang guru koir dari luar – guru swasta koir (GS). Apabila sesi latihan dan P & P dijalankan. Berdasarkan senarai semak ini. Shirley W. catatan-catatan lapangan. penyelidik telah mencatat apa yang perlu dicatat untuk dijadikan maklumat. Nota-nota lapangan (field notes) dari transkrip-transkrip. Barbara (1996). Dalam proses pemerhatian. Mereka menuntut di sebuah sekolah di Ipoh (Sekolah A –SA) dan sebuah di Batu Gajah (Sekolah B-SB) Dua sekolah menengah telah dikenal pasti untuk kajian ini. Pemerhatian dan penggambaran video telah dijalankan tiap-tiap minggu selama satu bulan. temu bual telah dikategorikan dan dikodkan sehingga dapat dirumus menjadi objektif dalam kajian ini.

2-part songs and TIADA NO CONCEPT USED Enjoy your life with music songs with piano accompaniment for the medium level choirs. be disciplined & willing to learn / be committed Mestilah berpengalaman dan mempunyai pendengaran yang sensitive (peka) Choral conductors need to have a pair of good ears. saya sentiasa mencari jalan atau cara untuk memajukan pengajaran S..1. mestilah sabar.E. Sumber ahli-ahli.9.g. It’s useful for awareness of pitch.. dapat berkomunikasi dengan ahli-ahli koir S.staff Minat pelajar dan sokongan dari pihak sekolah Student’s learning ability. I use Kodaly method in my teaching. Cara-cara/teknik/factor yang diambil kira The steps we take to improve the quality of choir Teknik dan kaedah Performances experiences. Keyakinan diri. All my choirs have been exposed to the proper choral Persembahan koir tempatan dan ne dari negara lain – American Boys C choir.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KEPUTUSAN Jadual 1 Ringkasan Respon Guru-guru Koir Dan Swasta Dalam Temubual Soalan Kajian Satu SOALAN TEMUBUAL S. but only manage them.so that they can listen to other choirs(both amateur and professional choirs) S. Status koir yang tinggi sudah wujud sebelum saya mengajar di sekolah ini The students themselves are eager. 4.voice type(SATB/SSAA/treble voices). Students found that there are so many things to be learnt from singing in a choir. 2. . S.strict discipline &vocal training by music teacher S. Vienna Boys & others. 5. Only one teacher trains. my choirs have been doing well.commitment from students and teacher-incharge. rhythm.sokongan dari pihak sekolah & sumber tenaga mengajar. Unison songs and canons for the beginners. good music back ground. Yes. more than 2-part songs. S.support from the principal and parents. different instruments accompaniment (such as Sekolah tidak menpunyai status koir.availability of teacher & music instruments & support of scholl admin. sentiasa meningkatkan ilmu tentang bidang koir. regular practices. a cappella. Interest of students. GURU A (GA) 10 TAHUN SEKOLAH A (SA) GURU B (GB) I don’t teach music and am not a music teacher S.3. BEBAS GURU SWASTA (GS) drums. Tidak. They have to participate in various choral activities to improve their standard. and good communication skills. sebab tidak mempunyai banyak pengalaman Yes. The teachers don’t teach choir. TIDAK technique. from the past years’ result. and score reading skills. SEKOLAH B (SB) GURU C (GC) 5 TAHUN ( Hanya mengajar koir sahaja dan bukan muzik) 12 years teaching experience Work on the vocal technique and provide the choir more performance experiences. good vocal and choral knowledge. harp. 6.. At choir competitions/performances. flute. etc) for the more advanced choirs.and join choral festival or other choral activities. Ya. S. 7.8. TIDAK NO Kaedah Kodaly Must know music.

Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya masa yang diperuntukkan untuk vocalizing. Sekiranya pelajar duduk dengan postur yang betul. Melalui cara penyingkiran ini. tetapi bukan semua pelajar yang boleh menyanyikan lapisan (parts) mereka dengan tepat dan cekap. ahli-ahli koir dapat memberikan komitmen yang serius dan sepenuhnya terhadap koir sekolah mereka. Ini merupakan asas untuk nyanyian. 1996.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) SOALAN KAJIAN 1 Uji bakat (audition) untuk sebarang koir adalah penting kerana ia mengutamakan kepentingan penglibatan seseorang dalam sesebuah koir (McRae. Sekolah ini mengambil 4 hari untuk menjalankan pemilihan pelajar. hanya yang TERBAIK sahaja yang dipilih. iaitu ahli yang sudah boleh menyanyi bahagian-bahagian (parts) mereka dengan cekap. Penyingkiran ini tidak dibuat pada masa uji bakat. memang ada perubahan yang positif dalam persembahan koir sekolah B. kompetensi pelajar diuji. Setiap guru koir sekolah harus mencuba strategi penyingkiran untuk mengelakkan ahli-ahli koirnya dari tidak menghadiri latihan. Tetapi. p. Seramai 55 orang pelajar telah dipilih di sekolah A (SA) pada hari pertama selepas uji bakat dijalankan. Selain itu.148). GC (Guru C) telah berusaha untuk membaiki mutu persembahan koir beliau. Pada hari penyingkiran. guru dapat melihat dan mendengar dengan sendirinya pelajar yang boleh menyanyi bahagiannya dengan cekap dan sebaliknya. Satu perasaan ‘takut dibuang’ akan muncul pada sanubari ahli-ahli koir dan ini akan membawa kepada peningkatan kehadiran dalam latihan serta komitmen dari pelajar-pelajar. masih ada ruang untuk pembaikian nyanyian. ((Phillips. Sekolah B(SB) juga menjalankan latihan vokal. tetapi ini telah sengaja dilakukan. (Brinson. Cara ini merupakan satu cara yang sangat berkesan sebab apabila penyingkiran dibuat. Di samping itu. 1991:14). Tidak boleh dinafikan. Selepas keseluruhan lagu diajar.186 & 187). Postur yang betul. guru dapat melihat dan akan tahu pelajar yang selalu menghadirkan dirinya dan yang kerap kali hadir. Latihan vokal atau vocalizing mestilah dibuat sekurang-kurangnya selama 20–30 minit. Hanya sekolah A sahaja yang menjalankan penyingkiran ahli setelah keseluruhan lagu diajar. penyingkiran (elimination) ahli pula dijalankan. Secara tidak langsung. sudah pasti akan terdapat perbezaan positif yang nyata dalam . ini juga memberi peluang kepada pendidik untuk mengenalpasti sebarang masalah muzikal atau suara pelajar. Pelajar boleh dipilih dengan serta merta oleh guru pada hari uji bakat. hasil nyanyian dan pengeluaran suara tidaklah begitu memuaskan. Pelajar-pelajar di sekolah patut ditunjukkan postur menyanyi yang betul. Di samping itu. Kedudukan postur pelajar bolehlah dibaiki. iaitu selepas beberapa bulan. 1992. dan sebagainya). Ini adalah untuk menyediakan suara pelajar menggunakan head voice dan chest voice. Uji bakat dibuat untuk memilih pelajar yang boleh menyanyi serta memastikan bahagian suara ahli (soprano atau alto. McRae juga menyatakan bahawa uji bakat memberikan maklumat kepada guru tentang keadaan suara seseorang pelajar. p. Sekiranya ini telah diperbetulkan. Ini perlu dibetulkan supaya tidak menjadi tabiat (habit) yang sukar dibetulkan nanti. Semua pelajar yang telah lulus uji bakat memang boleh menyanyi dengan pic yang tepat. Latihan adalah sangat penting untuk menguasai sebarang kemahiran. penghasilan suara boleh ditingkatkan. iaitu dengan tidak membongkok belakang. Walau bagaimanapun. sama ada berdiri ataupun duduk adalah keperluan asas dalam proses repirasi.

Pihak sekolah haruslah memberi sokongan kepada koir sekolah. Gangguan tidak boleh berlaku. beliau telah menyuruh mereka untuk fikirkan rendah dan nyanyi (think low notes) dan menggunakan suara kepala (head voice). apatah lagi untuk latihan koir yang memerlukan masa yang bermutu (quality time). Beliau telah menunjukkan pengeluaran suara cara jatuhkan dagu (drop jaw) dan telah memeriksa setiap pelajar-pelajarnya untuk memastikan mereka mengikut cara yang betul. Percanggahan masa pelajarpelajar dengan aktiviti-aktiviti sekolah juga tidak akan berlaku. American Boys Choir dan Vienna Boys Choir adalah koir bertaraf dunia. Setiap guru perlu tahu caracara dan teknik vokal supaya bolehlah diajar dan didemonstrasikan kepada pelajarpelajar sewaktu menyanyi dalam koir. Cara ini tidak digunakan oleh sekolah B. Pendedahan ini dapat membuka minda ahli-ahli koir untuk membuat persembahan yang bermutu tinggi. Kita bernasib baik kerana berpeluang menikmati meluaskan pandangan serta pendedahan. pelajarpelajar juga mesti menunjukkan inisiatif mereka sendiri serta komitmen mereka terhadap koir sekolah. . mereka berkongsi masalah yang sama iaitu faktor MASA. sudah tentu masalah masa tidak akan wujud. Duduk sewaktu menyanyi adalah tidak digalakkan sama sekali. GC telah mencuba dengan sedaya upayanya untuk menaikkan mutu koir sekolahnya. baik menyaksikan koir antara bangsa mahupun koir tempatan yang bermutu. tahap kualiti koir dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke tahap yang lebih tinggi. Untuk not-not yang tinggi bagi soprano. masa yang lama diperlukan. Didapati pihak sekolah kedua-dua buah sekolah memang memberi sokongan yang baik terhadap koir dengan memberikan mereka menjalankan latihan sewaktu mata pelajaran PJK. Dengan menonton persembahan koir antarabangsa. Selepas memerhatikan masalah kedua-dua buah sekolah SA dan SB. Secara tidak langsung. Walaupun pihak sekolah memberi sokongan kepada pasukan koir. Dalam masa 3 bulan ini banyak latihan yang dijalankan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) nyanyian pelajar-pelajar. Pengkaji berpendapat sekolah B hanya menjalankan latihan koir sematamata untuk menyertai pertandingan. Sekiranya latihan koir dijalankan pada hari lain selain hari aktivitiaktiviti lain. Kumpulan koir sekolah perlu diberi pendedahan luaran. SOALAN KAJIAN 2 Masa merupakan faktor utama dalam sebarang latihan. Sekolah A yang telah mendapat pendedahan persembahan luaran telah dapat melihat persembahan koir bertaraf dunia (world class choirs). ini dapat menaikkan semangat setiap ahli koir untuk berusaha meningkatkan mutu koir sekolah mereka. sesebuah kumpulan koir itu dapat melihat bagaimana pengeluaran dan pengawalan suara serta warna ton dalam sesebuah koir itu yang cemerlang. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan. Sekiranya sekolah itu tidak mampu menghadiri persembahan-persembahan ini. Guru A telah menyanyi dan menunjukkan cara menyanyi kepada pelajarpelajarnya sewaktu latihan. mereka bolehlah mendapatkan sumber-sumber lain seperti menonton persembahan koir berbentuk VCD dan sebagainya. Di dapati GC telah memulakan latihan koirnya 3 bulan (bulan Mac) selepas sekolah A (4/1/2005). walaupun hanya untuk pertandingan sahaja. Dengan ini. Untuk berlatih dan melatih sesebuah koir.

Adalah lebih baik sekiranya GC memilih pelajar-pelajar koir dari satu sesi persekolahan. Oleh itu. pemain piano baru seharusnya diberi peluang membuat persembahannya di hadapan penonton. Dengan adanya seorang pemain piano sedemikian. Ini adalah kerana pemain piano ataupun kibod dapat menolong guru dalam latihan. Bilik untuk berlatih adalah penting untuk sebarang latihan persembahan muzik. Ibu bapa serta pelajar-pelajar perlulah serius terhadap penglibatan anakanak mereka dalam koir dan memahami tentang betapa mustahaknya diadakan latihan. bukan hanya untuk memenangi sesuatu pertandingan itu. Terdapat juga keazaman pelajar-pelajar koir SA untuk memenangi pertandingan koir. Ini adalah untuk memudahkan kekerapan berlatih. Semangat positif inilah yang perlu ada pada setiap ahli koir. baik sesi pagi. guru boleh memanggil mereka untuk latihan pada bila-bila masa luar dari waktu persekolahan. Beliau telah melatih seorang pemain piano baru untuk mengambil alih tempatnya untuk tahun hadapan. Seorang pemain piano yang berkaliber dan versatil adalah aset kepada sesebuah koir itu. pengajaran guru adalah mudah dan guru dapat mengajar bahagian yang lebih kompleks kepada pelajar.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Guru-guru koir pada awalnya mestilah memberitahu pelajar-pelajar tentang peraturan-peraturan. langkah pertama terhadap membina satu koir yang mantap sudah wujud. Di samping itu. Selain itu. Di samping itu. syarat-syarat penyertaan serta penglibatan mereka terhadap koir. ramai bermain piano untuk acara-acara sekolah untuk membina keyakinan dirinya. Oleh itu. Tidak boleh dinafikan bahawa semua pemain piano adalah berbeza. maka pilihan untuk masa latihan adalah terhad. Ini adalah untuk menyediakan ibu bapa pelajar-pelajar koir terhadap kekerapan latihan yang akan dijalankan supaya mereka tidak akan merungut kemudian. Sekiranya ini dapat dipupuk. Tindakan pemain piano dalam melatih pemain piano yang baru itu adalah satu cara yang baik untuk memastikan kesinambungan koir tersebut. Ada pula pelajar yang terpaksa kerap meninggalkan kelas dan sebagainya. Kedua-dua SA dan SB mempunyai pemain piano dan kibod yang agak versatil. Tetapi sekiranya pelajar terdiri dari dua sesi persekolahan. pelajar-pelajar itu sendiri menunjukkan minat untuk mempelajari lagu dan menyanyi. Guru bolehlah membantu untuk membina pendengaran dalamannya (inner hearing). mahupun sesi petang. pelajar-pelajar sendiri akan seronok menyanyi (enjoy singing). Sekiranya pelajar-pelajar adalah dari satu sesi. terutamanya dalam latihan nyanyian bahagianbahagian suara (parts singing). pengajaran koir adalah lebih mudah dikendalikan. Memori tonal pelajarpelajar SA adalah baik. SB tidak mempunyai sebuah bilik ataupun sebuah dewan untuk berlatih. Para ibu bapa juga perlu dimaklumkan tentang latihan-latihan koir yang akan dijalankan. bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada sesuatu persembahan. SB bergerak dari satu bilik ke bilik lain untuk latihan koir mereka. Masingmasing mempunyai kebolehan yang tertentu dan tersendiri. Pendedahan bermain serta latihan juga adalah sangat penting untuk memastikan kaliber atau kebolehan seseorang pemain piano. Ini mungkin disebabkan kerana pelajar-pelajar ini adalah dari bandar. ia juga boleh mengendalikan warm ups semasa ketiadaan guru. SA akan kehilangan seorang pemain piano yang cekap. Beberapa bilik darjah . Sekiranya ini dapat diatasi.. Pelajar-pelajar dari SA mempelajari lagu atau bahagian (parts) mereka dengan lebih cepat. GA dan GB juga bersetuju dengan hakikat itu. Pemain piano SA merupakan seorang pemain piano yang baik.

SA telah berani mengambil cabaran ini dan dapat mengekalkan nada yang asal apabila menyanyikan secara A Cappella permulaan lagu ‘Kesetiaan’. tiap-tiap ahlinya mestilah peka dan perlu dengar dengan teliti untuk memastikan mereka tidak keluar dari nada asal. SA telah menunjukkan kebolehannya dengan penggunaan modulasi dalam lagu ‘Kesetiaan’. Ini telah menunjukkan kebolehan koir untuk membawa lagu dari satu nada ke nada yang lain. Walaupun terdapat kekurangan dari segi kemudahan tempat untuk berlatih dan sebagainya. Ini adalah kerana apabila sesebuah koir itu menyanyi secara A Cappella. Variasi atau kreativiti yang dimaksudkan di sini ialah terdapatnya keratan dari lagu ‘Happy Together’ yang telah membawa para pendengar ke mud atau suasana yang lebih rancak. Terdapat variasi atau kreativiti yang telah dipersembahkan dalam nyanyian koir SA. Modulasi merupakan penukaran lagu dari satu nada ke nada yang lain. Hal ini jelas kelihatan pada SA apabila mereka mendendangkan lagu ‘Kesetiaan’ dalam pertandingan. bukan semua koir yang boleh menyanyi stail A Cappella. berlatih untuk sesebuah koir memang memerlukan dan mengambil masa yang lama. Modulasi berlaku sebaik sahaja perkataan terakhir dalam rangkap pertama sewaktu gaya A Cappella dinyanyikan. Penyelia petang SB yang mencadangkan untuk mengambil masuk pelajar dari kelas yang lemah. Kemudian baharulah iringan piano muncul untuk bahagian lagu yang selanjutnya. Terdapat . Nyanyian A Cappella merupakan satu kemahiran yang tersendiri. Didapati pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang ketepatan masa. namun SB bertekad untuk mengambil bahagian dalam pertandingan koir antara daerah. Disiplin adalah sangat penting dalam latihan koir. Lagipun.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) digabungkan untuk dijadikan sebuah dewan untuk mengadakan majlis atau upacara sekolah yang penting. Dengan adanya pelajar sedemikian. Masa yang terluang dari kelewatan boleh digunakan unutk berlatih. Apatah lagi dengan mempelajari lagu dan bahagianbahagian yang tertentu dan yang lebih kompleks. Sebuah bilik harus diperuntukkan untuk menjalankan aktivitiaktiviti muzik. Selain dari kemahiran yang tertentu. Adalah baiknya sekiranya mereka mempunyai ‘perfect pitch’. Kedua-dua sekolah telah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk menghasilkan satu kumpulan koir. Ini merupakan satu aspek untuk menilai kualiti sesebuah koir. Pelajar-pelajar telah berjaya membuat transisi tanpa sebarang nyanyian sumbang. GC patut lebih tegas apabila menjalankan latihan. Pelajarpelajar SA tidak mempunyai ‘perfect pitch’ tetapi masa yang telah diluangkan untuk berlatih telah terbukti menghasilkan kejayaan. Pelajar-pelajar telah dapat menggabungkan kesemua bahagian (parts) mereka dengan begitu baik sekali berserta dengan ekspresi mereka. Mujurlah adanya alat kibod yang mudah alih. perlu adanya pendengaran yang tajam. Soalan Kajian 3 Beberapa perkara telah diperhatikan sebelum. Ini adalah satu kriteria yang penting dalam koir. Memang adanya segelintir pelajar yang boleh menyanyi dengan baik tetapi sebaik-baiknya pemilihan pelajar koir haruslah berdasarkan kecerdasan pelajar selain dari ketepatan nyanyian untuk memastikan satu persembahan yang baik. masalah disiplin dalam koir akan menular dengan lebih lagi. Inilah semangat dan sikap yang perlu disemai serta dipupuk pada setiap sekolah dan setiap pelajar. semasa dan selepas pertandingan koir untuk kedua-dua daerah dan sekolah. Pada pendapat pengkaji.

Children’s Choir. Pendedahan guru-guru terhadap nyanyian koir yang bermutu juga adalah penting. ini merupakan satu asset atau kelebihan yang dimiliki oleh GA. Ini mungkin disebabkan oleh pemilihan pelajar-pelajar. Dengan adanya pengajaran vokal tambahan ini. Apabila ini berlaku. Sesebuah lagu yang dinyanyikan itu dapat dihayati dengan baiknya sekiranya lagu itu dipersembahkan atau dinyanyikan dengan menggunakan ekspresi. terutamanya dalam bidang-bidang yang tertentu. Ekspresi dapat ditunjukkan apabila penyanyi itu menghayati lagu serta senikata lagu dengan sepenuhnya. Beliau (GS) telah dipilih untuk menyanyi bersama Melbourne Chorale untuk beberapa majlis-majlis tertentu dan telah bekerja dengan beberapa pemimpin yang terkenal. Guru-guru sendiri harus didedahkan dengan persembahan-persembahan yang bermutu. namun terdapat juga perbezaan dari suara pelajar-pelajar dalam nyanyian mereka. Hampir kesemua guru muzik di negara kita mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan muzik. The Young K. Disamping itu beliau bekerja dengan Koir lelaki Australia dan telah dilantik sebagai penolong pemimpin koral serta pelatih vokal (Assistant Choral Conductor and Vocal coach). Pemilihan lagu yang sesuai untuk dinyanyikan oleh sesebuah koir juga adalah penting. GS sendiri adalah seorang yang mempunyai kelulusan dalam piano dan menyanyi merupakan bidang kedua beliau. GS telah menubuhkan Ipoh Children’s Choir. GA sendiri bolehlah menunjukkan caracara menyanyi yang berkesan serta tindak-tanduk dalam nyanyian. Walaupun kedua-dua sekolah mempunyai pelajar-pelajar perempuan dalam koir masing-masing. Wujudnya ekspresi dalam persembahan SA. timbul pula keyakinan diri dalam pelajar. tetapi hanya segelintir sahaja yang telah menjalani latihan vokal (vocal training) secara persendirian. seperti dalam kes ini. Para pendengar akan turut terhibur juga.L. Oleh itu. Kelulusan seseorang guru itu adalah sangat penting. Be Happy’ dinyanyikan secara ‘du’. Mimik muka pelajar-pelajar juga adalah penting untuk ekspresi. GA telah mengambil beberapa latihan vokal dari seorang guru vokal di Ipoh. Ini mungkin disebabkan kerana terdapat pelajar-pelajar dari tingkatan 1 dan 2.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) penggunaan konsonan ‘s’ yang berirama apabila keratan siulan dari lagu ‘Don’t Worry.L. Kelulusan seorang guru koir dalam bidang vokal juga adalah penting. Ekspresi adalah penting dalam nyanyian – baik nyanyian solo mahupun dalam nyanyian berkumpulan. suara dari koir SA adalah rounded tone dan ini sangat penting untuk sesebuah koir. . Suara koir dari SA adalah lebih matang jika dibandingkan dengan suara koir SB. Apa yang dimaksudkan di sini ialah pelajar-pelajar dari tingkatan 4 dan 5 mempunyai suara yang lebih matang manakala pelajar-pelajar dari SB yang terdiri dari campuran tingkatan 1 hingga 5 mempunyai gabungan suara keanak-anakan. Secara tak langsung. Apabila hendak memilih sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh koir. bidang vokal. baharulah mereka dapat melatih koir mereka menggunakan ukuran yang telah mereka didedahkan itu. Walau bagaimanapun. kualiti koir pun dapat dinaikkan. Suara pelajar-pelajar ini masih lagi mentah dan belum lagi matang. Guru juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar mampu menyanyi lagu yang dipilih itu. Kreativiti sebegini perlu dikuasai oleh semua koir untuk meninggikan lagi mutu persembahan. Singers dan The K. guru haruslah memilih lagu dari repertoir yang luas dan bukan hanya dari skop yang terhad. Pemilihan lagu juga perlu mengambil kira kebolehan pelajar untuk membawa lagu tersebut. Pelajar-pelajar telah menunjukkan keseronokan menyanyi (enjoyed singing). Selain itu.

Without such guidance. Sehubungan itu. sudah tentu mutu dan kualiti koir dapat dipertingkatkan lagi. Kajian ini boleh digunakan oleh pihak penggubal dasar kementerian untuk menilai sama ada komponen koir harus dimasukkan dalam sukatan pelajaran dan diajar dalam bilik darjah. “Educate them gradually in the correct use of their voices.” Morton Cooper (1984) .166-167). seorang ahli terapi pertuturan dan pakar dalam bidang latihan vokal (vocal training) telah mengatakan bahawa suara kanak-kanak yang tidak menerima sebarang latihan vokal akan menjadi kasar (hoarse) dan mereka akan terus menjerit dan memekik. Cooper (1984: pp. Selain itu. Akhir sekali. diharap agar komponen koir diberi tumpuan yang lebih serius oleh semua pihak. unless otherwise instructed. They are particularly vulnerable to developing negative habits. diharap kajian ini dapat membuka jalan lagi kepada penyelidikpenyelidik muzik untuk meneruskan lagi kajian tentang koir di sekolah menengah di negara kita. Dengan adanya lebih kajian tentang koir sekolah di negara kita.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KESIMPULAN Dapatan kajian ini amat penting bagi pengetahuan pendidik-pendidik muzik. baik di sekolah. children are susceptible to nodes and other growths on the vocal cords which might require surgical excision. Diharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pendidik muzik serta membuka minda mereka tentang mengendalikan sebuah koir. Give them an advantage that you didn’t have: a positive voice model and an education in the use of their voices. Diharap penyelidik-penyelidik serta pendidik-pendidk tanah air akan mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat kajian secara menyeluruh dalam bidang ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat pengetahuan yang baru dari hasil kajian yang belum diterokai oleh sesiapa. khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang vokal. para ibu bapa mahupun pihak kementerian.

) U. In R. Van A. Change your voice. New York: Schirmer Books Boyer. (1990). M. Choral Music Methods and Materials. The University of Iowa). Bertaux.A. College . D.R.90. Gardner. M.. range. V. New York: Harper and Row Brody.I. 862A. (1987). Teaching children of all ages to use the singing voice and how to work with out-of-tune singers. Gackle. Readings in music learning theory (pp92-104). New York: Macmillan. Foundations In Singing : A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (5th Ed. Complete Handbook of Voice Training. Abeles. University of Miami) Dissertation Abstracts International. Hoffer.A. A study of the effects of vocal coordination instruction on the pitch accuracy. : Wm.H. (1979). Taggert (Eds.E. The University of Michigan). 48 (04).000 Cambridge International Dictionary of English (1995). change your life. Reston. In D.L. Cambridge Christy. Walters & C.Brown Cooper.C. VA: Music Educators National Conference . pitch discrimination and tonal memory of inaccurate singers.A.C. J. Ernest L. Music learning and learning theory. H. 62-68). C. (Doctoral dissertation. The theory of Multiple Intelligence. Chicago: G. Brinson. (1984). resonation & vowel unification or tone production in the junior high school female voice. USA:Holt. The effect of selected vocal techniques for breath management.). (1996).(1947). Documentary Report of the Ann Arbor Symposium on the Applications of Psychology to the Teaching and Learning of Music (pp. E. New York : Parker Ary. Inc.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) RUJUKAN Aaron. Choate (Ed. Publications. (1987). (1990). Frame of mind. (1984). (Doctoral dissertation.F. Foundations of Music Education.L. 15. Dissertation Abstracts.Rinchart and Winston. Cambridge University Press. An experimental study of the emergence of the process involved in the production of sound. (1981). Alderson. & Klotman. Introduction to Research Education.(Doctoral dissertation. (1983).C. (1989).A.S.). New York: Schirmer Books. H. R.C. B. R. Barbara A. New York : Basic Book Gordon. (1990).

S. Journal of Research in Music Education. T. 27(3). S (1988a). Skokie. (1962). Mario (1949). Relationships between pitch memory in short melodies and selected factors. related to the singing ability of elementary students in grades . (1990). A.). Children sing his praise. Concepts of Teaching : Philosophical Essays. 75 (4). (1983). (1996). Lisk. DC: Research in Education. The effects of group breath control training on selected vocal measures. Directing The Children’s Choir: A Comprehensive Resource . Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum Kemp. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. K. Long. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Phillips. 173-184. (1996).A. (ERIC Reproduction Service No. Unlocking the potential of junior high choirs. Jr. Relationships between the singing ability of prekindergarten children and their home environment. Edward S. O. (1968). Understanding and developing the child’s voice. S (1988b).F. (1979). University of Southern California. 25(4). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Jones. U. (1977). : Meredith Music Publications. Using a vertical keyboard instrument with the uncertain singer. Herman. Building a pyramid of musicianship. 23. P. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). M. Rotermund (Ed. ED025530 Te 499967) Green. Music Educators Journal. (1985).A. Kirkpatrick. New York : Simon & Schuster Macmillan Mohd. Journal of Research in Music Education. 33-36. H. San Diego : Curtis Music Co. In D.C. Panduan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muzik Sekolah Menengah (KBSM). Caruso’s Method of Voice Production The Scientific Culture of the voice. The Creative Director : Intangibles of Musical Performance. Washington. New York: Dover McRae. Shirley W. Pendidikan Muzik Semasa.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Gould.41 Johami Abdullah (1993). A Topology of the Teaching Concept MacMillam dan Nelson (eds). (1968). St.III : Rand McNally Herman. Marafioti. W. 272-282.H.) Dissertation Abstracts International. (Doctoral dissertation. P. Louis: Concordia. Developing specialized programs for singing in the elementary school (Final report).886. Majid Konting.

menc.isme. J.org/index-4. George Peabody College For Teachers).org/networks/collegiate/bom.umi. Conducting Educational Research. LAMAN WEB http://www. Resolusi Mus. Phillips.H. Heinemann Educational Books (Asia)Ltd.41. (1978).org/article/articleview/247/1/36/ http://www. Dissertation Abstracts Internatioanal. K.6765-6766 Sidek Mohd.S. K. Phillips.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) two. Teaching Kids To Sing. Kuala Lumpur Shelton. Falsafah Pendidikan.battlelion. (Doctoral dissertation. 9 (1). (1966). K.html http://www.casa.com/dissertations/gateway . 75 (4).H. Dissertation Abstracts International. Inc. Toronto : University of Toronto Press. Respiration for singing : Torso movement and related research.1017A.html http://www. three and four. (1985). (1992).html (13 March. 1-10. Music Educator’s Journal.umi.2004)) http://wwwlib. Noah (2002).com/pqdweb (Summer 2001. The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children.W. (Doctoral dissertation. Rekabentuk Penyelidikan Falsafah. Journal of research in Singing.htm (1993) http://proquest.H. (1988). 44. B. 22-27 Phillips. 2nd Edition. The Barbershop Singer. Teori dan Praktis Serdang : Universiti Putra Malaysia Stebbins.2004) http://www. Ed’ 02 (2002). (1996). Tuckman. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Choral music comes of age. Robert A. New York : Schirmer Books.com/research.org/definition-of-strategy. Prosidings Persidangan Kebangsaan Pendidikan Muzik Malaysia 2002 Sharifah Alwiah Alsagoff (1984).audioear. Kent State University).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful