Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGURUSAN KOIR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH : SATU

KAJIAN KES

Laura Annie Lalita Rajamoney Pensyarah Muzik Unit Muzik, Jabatan Kajian Sosial, Maktab Perguruan Ipoh, Perak
ABSTRAK Sebagaimana Pendidikan Muzik memainkan peranan penting di sekolah-sekolah di negara kita, pengajaran dan pembelajaran koir juga perlu dititik beratkan. Kajian ini yang merupakan satu kajian kes telah berupaya mencari strategi yang digunakan dalam 2 buah sekolah menengah dalam pengajaran dan pembelajaran koir, masalah-masalah yang dihadapi serta kriteria yang digunakan untuk menilai sesebuah koir yang berkualiti. Kaedah pemerhatian, temubual serta senarai semak telah digunakan untuk melihat strategi yang digunakan oleh tiga orang guru muzik sekolah menengah dan seorang guru koir swasta. Kedua-dua sekolah menengah ini telah diperhatikan dari hari pertama latihan koir sehingga ke hari pertandingan koir daerah masing-masing. Keputusan juga telah diperoleh dari keduadua dapatan serta pertandingan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan oleh Sekolah A terbukti lebih berkesan dari Sekolah B dari segi pemanasan suara dan kekerapan berlatih Walaupun terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat-empat orang guru muzik, namun ia bolehlah diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak tertentu seperti sokongan dari ibu bapa dan sekolah. Kriteria yang ketara sekali yang digunakan untuk menilai sesebuah koir dirujuk kepada kualiti vokal sesebuah koir itu sendiri. Kajian ini telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa adalah penting untuk para guru menggunakan strategi yang berkesan apabila melatih sesebuah koir untuk menghasilkan sebuah koir yang berkualiti.

“If the push for educational excellence is to yield results. orkestra sekolah. Sesetengah sekolah mampu membiayai tenaga pengajar dari luar (seperti sekolah-sekolah di bandar) walaupun ia menelan belanja yang besar. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai “… ability to solve problems or fashion products that are of consequences in a particular cultural setting or community”. kecerdasan visual spatial (berkaitan dengan arah. kecerdasan interpersonal (empati. menghayati dan mengenal muzik). the nation’s colleges and universities must ask hard questions about the quality of their own work. xi) Kajian mengenai kecerdasan memberi impak yang hebat dalam bidang pendidikan apabila Gardner (1983) memperkenalkan Multiple Intelligence. mudah memahami. membaca. dan kecerdasan naturalis (mengenal pasti. penaakulan. hanya untuk memastikan bahawa pasukan koir sekolah itu menjuarai pertandingan-pertandingan. Dalam teori pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) oleh Gardner (1983). kecerdasan muzikal (mengarang. kumpulan kamar (chamber group) sekolah. nyata sekali mata pelajaran ini adalah ke arah pendidikan estetik (aesthetic education) yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan individu yang seimbang. Gardner membahagikan pelbagai kecerdasan manusia kepada lapan kategori. baik peringkat daerah mahupun peringkat negeri. muzik diperakukan sebagai satu kecerdasan di bawah klasifikasinya tersendiri. kecerdasan kinestatik (menari. konsep kendiri. Boyer (1987) dalam bukunya College telah menyatakan. menyelesaikan konflik. membuat kategori mengenai alam). penyusunan dan hiasan). membuat pergerakan). Potensi individu dalam aspek ini telah pun dibuktikan melalui kajian saintifik dan maka itu terpulang kepada kita untuk mengeksploitasinya ke arah pembinaan insan yang seimbang dan berketrampilan. penilaian kendiri. Apakah yang dimiliki oleh pengajar-pengajar luar ini yang tidak ada pada pendidik-pendidik muzik di sekolah? Melihat kepada matlamat program Pendidikan Muzik di kedua-dua peringkat persekolahan. Tidak boleh dinafikan bahawa perkara ini makin hari makin lebih diberi perhatian oleh pendidik-pendidik muzik. Pendidikan Muzik KBSM adalah program pendedahan secara umum untuk pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. iaitu kecerdasan verbal-linguistik (mendengar. membuat encoding dan decoding bahasa). Ini hanya boleh dibuat dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang berunsurkan muzik. kecerdasan logik. kemahiran mencari konsensus). kecerdasan intrapersonal (pengetahuan kendiri. menulis.” (p. Program pembelajaran muzik yang disediakan mempunyai ciri-ciri pembinaan insan dan perkembangan diri individu . bertutur. dan tidak ketinggalan kumpulan koir sekolah yang akan diberi tumpuan dalam kajian ini. arkitek.matematik (menyelesaikan masalah. Hal ini perlu dipandang serius lebih-lebih lagi pada masa munculnya banyak informasi dan dapatan baru tentang perkembangan individu seperti pelbagai kecerdasan (Multiple Intelligence) dan kecerdasan emosi (Emotional Intelligence) yang mengambil kira unsur-unsur afektif dalam usaha mencapai kecemerlangan. emosi). melompat. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan kecerdasan-kecerdasan amat penting dalam perkembangan pendidikan kanak-kanak.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran koir di sekolah bukanlah sesuatu yang baru diwujudkan. Guru-guru muzik di sekolah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan hakikat ini. seperti dalam pancaragam sekolah. Ernest L. menggayakan. logik dan kemahiran nombor).

emosi. kemahiran dan penerapan nilai. . Di peringkat menengah atas pula.2001) Di peringkat sekolah menengah.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) daripada segi intelek. Untuk mengendalikan sesebuah koir sekolah itu bukanlah mudah. Sebagai satu mata pelajaran. Selain itu. tetapi adalah salah satu komponen dalam Ko-Korikulum sekolah. (PPK. Pelajar yang mengikuti kelas Pendidikan Muzik tidak perlu mengikuti kelas Pendidikan Seni Visual. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu. Ini jelas kelihatan dalam pertandingan koir antara sekolah-sekolah peringkat negeri dan kebangsaan. Kurikulum yang disediakan adalah berkonsepkan general music program dengan matlamat untuk dilaksanakan di semua sekolah menengah. Ada juga sekolah yang tidak menerapkan koir dalam ko-korikulum sekolah. Koir sekolah tidak diterapkan dalam kurikulum sekolah.). sekurang-kurangnya di peringkat menengah rendah. Biasanya latihan untuk mengajar sesuatu kumpulan itu dijalankan selepas waktu persekolahan dan bukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekolah dijalankan.P. inovatif dan inventif. negeri ataupun untuk peringkat kebangsaan. sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri dan kebangsaan dan sebagainya. wujudnya persaingan yang hebat antara sekolah-sekolah yang bertanding.M. rohani dan jasmani. membuat persembahan dan menikmati muzik ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang serta kreatif. Jan. Jan.R. Tiada peperiksaan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (P. (PPK. kurikulum Pendidikan Muzik yang disediakan merupakan program pembelajaran untuk lima tahun. Latar belakang ahli-ahli koir juga merupakan satu faktor yang menyumbang kepada pengekalan kualiti.M. program yang disediakan mengambil kira ilmu pengetahuan. pendidikan muzik adalah mata pelajaran elektif dan pelajar mengambil peperiksaan muzik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (S. 2001) Di peringkat menengah rendah.). Persaingan-persaingan ini wujud kerana masing-masing ingin meningkatkan mutu ataupun kualiti persembahan. Walaupun sesebuah sekolah itu tidak mempunyai Pendidikan Muzik dalam kurikulum sekolah. mengekalkan kualiti sesebuah koir itu merupakan satu cabaran yang besar. khasnya kepada pendidik-pendidik muzik. Kurikulum ini ditujukan kepada pelajar sekolah menengah yang mempunyai minat untuk mengetahui. Didapati kebanyakan sekolah yang mewujudkan koir adalah hanya semata-mata untuk mengambil bahagian dalam pertandingan – baik peringkat daerah. Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran wajib alternatif kepada Pendidikan Seni Visual. memahami dan mendapatkan kemahiran dan pengalaman dalam seni muzik sama ada untuk meneroka dan memperkembangkan bakat sendiri atau sekadar berkebolehan menghayati seni muzik secara terdidik. koir sekolah tetap wujud. Hampir setiap sekolah mempunyai koir sekolah yang tersendiri. Ini jelas kelihatan dalam penglibatan pelajar-pelajar dalam koir sekolah. berketrampilan dan berpengalaman muzik bagi membolehkannya mempunyai disiplin dalam mereka cipta.

menyanyi juga menyampaikan kasih sayang atau cinta yang begitu mendalam. Kebanyakan ahli pedagogi berpendapat bahawa teknik pernafasan yang betul adalah asas untuk nyanyian selain dari postur nyanyian. nyanyian dodoi (lullaby) membantu kanakkanak mempelajari sesuatu bahasa serta membantu dalam koordinasi pergerakan. Kajian perlu dijalankan untuk iii serta mencari apakah yang dapat meningkatkan lagi kualiti nyanyian sesebuah koir di sekolah serta ‘rahsia’ yang digunakan oleh pendidik muzik. Alderson (1979) juga berpendapat bahawa pernafasan adalah asas membentuk nyanyian. A Cappella. ii untuk mencari kekurangan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran koir yang dihadapi oleh pendidik-pendidik muzik kita. baik yang diupah mahupun guru di sekolah. Sesiapa saja yang mempunyai suara bercakap yang normal dan boleh mengalunkan lagu boleh belajar menyanyi dengan baik dan menikmati menyanyi (enjoy singing). Di samping itu. Apa yang mereka tidak berapa bersetuju ialah tahap kepentingan pertandingan yang berkaitan dengan kekerapan diadakan persembahan dan perbezaan sosial di antara kedua-dua genre. Dari hasil kajian dan metodologi Phillips (1983. iaitu alat vokal kita dan hanya perlu mengetahui kaedah untuk mempelajarinya sahaja. Christy (1990) juga berpendapat bahawa kita semua mempunyai “alat muzik”. dalam kajiannya “In Harmony : A Look At The Growth of Collegiate A Cappella Groups And The Future Of The Movement” telah menemuramah pengkaji Robert Stebbins pada 1996. Aaron. elemen-elemen untuk nyanyian yang lain tidak akan berfungsi. Christy (1990). Beliau juga mengatakan bahawa tanpa respirasi. Jane Alexander McIntosh (1999). . TINJAUAN LITERATUR Mengikut Van A. Dalam tinjauan Stebbins. beliau mendapati bahawa memenangi sesuatu pertandingan koir berbentuk A Cappella kerap kali dianggap satu pencapaian tahap nyanyian yang tinggi. Misalnya. beliau mengaplikasikan koordinasi arahan vokal terhadap peningkatan nyanyian pelajar. iaitu sejenis cara menyanyi berkumpulan seperti koir tanpa iringan muzik) merupakan satu kemahiran tersendiri. cf. The Contemporary A Cappella Society of America (CASA) merupakan satu oraganisasi (non-profit support organization) yang bermula pada 1991. Walaupun ramai penuntut yang ditemuramah oleh Jane menyokong mengadakan pertandingan. mereka mendapati ada banyak perkara lain yang sama penting dengan pertandingan. menyanyi merupakan sifat semulajadi manusia di mana ahli antropologi sendiri mendapati bahawa terdapat nyanyian dalam semua jenis budaya sejak zaman dahulu. 1990). Pernafasan yang baik dan betul adalah asas untuk semua nyanyian yang baik.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Objektif Kajian Kajian ini bertujuan i mencari dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidik muzik. Apa yang lebih penting ialah teknik pernafasan.

Plan penyelidikan kajian ini telah mendapatkan maklumat dari beberapa kaedah untuk mendapatkan data. keluar dari pic. METODOLOGI Kajian kes mengkaji satu individu atau satu unit sosial seperti keluarga. Hasil kajian beliau telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menerima latihan vokal dalam kemahiran pengurusan pernafasan (breath management skills) menyanyi dalam pic yang lebih tepat. tidak boleh menyanyi.monoton. Soalan-soalan Kajian Instrumen (i)Apakah strategi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Temubual. temubual dan senarai semak menilai kualiti sesebuah koir itu? .Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Sehubungan itu. Gackle (1987) telah memeriksa kesan teknik vokal yang dipilih serta telah melatih untuk memperbaiki penghasilan ton pelajar perempuan di sekolah. Oren Gould (1968). masalah ketidaktepatan pic merupakan masalah yang besar dalam pendidikan muzik. institusi social. ini dapat menghasilkan nyanyian yang baik. Keputusan dari “National Assessment of Educational Progress” untuk tahun-tahun 1971-1972 telah menunjukkan bahawa 50% kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 tahun. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk melabelkan pelajar yang menyanyi pada pic yang tidak tepat – penyanyi yang kurang pasti. 1990). dalam kajiannya melapurkan bahawa 18% kanak-kanak di sekolah Amerika yang menyanyi dengan sumbang. Berikut adalah instrumen yang telah digunakan untuk menjawab soalan kajian. komuniti atau kumpulan. dan sebagainya (Aaron. pemerhatian koir? melalui penggambaran video (ii) Apakah masalah-masalah dalam mengajar koir di sekolah? Pemerhatian. Dengan adanya pernafasan yang yang baik dan betul. 45% kanakkanak yang berumur 13 tahun. Kajian kes bertujuan untuk mengkaji keseluruhan perlakuan sesuatu subjek dan perhubungan antara perlakuan-perlakuan ini kepada sejarah dan persekitaran subjek (Ary. kelab.1990). Walau apapun rangka atau statistik yang didapati. Kekerapan nyanyian sumbang yang terdapat di kalangan kanak-kanak berbeza mengikut kriteria dan tahap gred yang digunakan untuk mengukur perbezaan pic. Istilah sumbang mungkin merupakan istilah yang paling tepat yang boleh digunakan. 35 % yang berumur 17 tahun dan 30% orang dewasa tidak boleh menyanyi lagu “America” dengan pic yang tepat. penyanyi pic lemah. A. temubual (iii) Apakah kriteria atau ukuran yang digunakan oleh guru-guru untuk Pemerhatian.

Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) INSTRUMEN Tiga jenis instrumen telah digunakan dalam kajian ini. fakta dan maklumat. Pemerhatian dan penggambaran video telah dijalankan tiap-tiap minggu selama satu bulan. Empat orang guru telah ditemubual untuk mendapatkan data . Instrumen-instrumen yang telah digunakan adalah seperti berikut : (i) Temu bual individu / Secara Lisan – Responden telah ditemu bual di sekolah ataupun di tempat lain untuk mengumpul data. penyelidik telah mencatat apa yang perlu dicatat untuk dijadikan maklumat. catatan-catatan lapangan. temu bual telah dikategorikan dan dikodkan sehingga dapat dirumus menjadi objektif dalam kajian ini. Dalam proses pemerhatian. maklumat boleh diperolehi secara langsung. Alderson (1975).3 orang pendidik muzik (Guru a(GA). Kriteria yang digunakan disyorkan oleh Brinson. Pelajar terdiri dari pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 13 .(1991). Guru B(GB) dan Guru C(GC) di sekolah dan seorang guru koir dari luar – guru swasta koir (GS). Teknik untuk menganalisa data telah dibuat secara induktif. Dengan cara ini. McRae. Apabila sesi latihan dan P & P dijalankan. . Soalan-soalan yang dikemukakan telah bersifat terbuka dan ada yang bersifat ‘personal’. Senarai Semak – Satu senarai semak juga telah diberikan kepada responden untuk menjawab. soalan telah diubah suai dari segi susunan dan cara menyoal adalah lebih fleksibel supaya responden akan selesa apabila menjawab soalan-soalan berupa personal. Shirley W. (ii) (iii) SAMPEL / RESPONDEN Dua sampel dikenal pasti untuk kajian ini iaitu pendidik atau guru koir dan pelajar koir. data telah dikumpul untuk rumusan. Selain itu.17 tahun (terdiri dari pelajar Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima). Barbara (1996). Mereka menuntut di sebuah sekolah di Ipoh (Sekolah A –SA) dan sebuah di Batu Gajah (Sekolah B-SB) Dua sekolah menengah telah dikenal pasti untuk kajian ini. DATA ANALISIS Data-data yang dikumpul telah dikodkan mengikut kategori-kategorinya. Apabila membuat kerja lapangan (Field work) data juga telah dikumpul (Bogdan dan Biklen. Ini juga bergantung kepada berapa banyak latihan yang telah dijalankan di sesebuah sekolah dalam seminggu. penggambaran video telah diambil untuk melihat perbezaan teknik-teknik serta membandingkan hasil pengeluaran suara. Pemerhatian . 1998). Nota-nota lapangan (field notes) dari transkrip-transkrip.Responden juga telah diperhatikan apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan untuk koir. Mereka telah dipilih secara rawak. Berdasarkan senarai semak ini.

. GURU A (GA) 10 TAHUN SEKOLAH A (SA) GURU B (GB) I don’t teach music and am not a music teacher S. S. but only manage them. Vienna Boys & others. S.staff Minat pelajar dan sokongan dari pihak sekolah Student’s learning ability. Tidak. 7. I use Kodaly method in my teaching.9. etc) for the more advanced choirs. different instruments accompaniment (such as Sekolah tidak menpunyai status koir. BEBAS GURU SWASTA (GS) drums. dapat berkomunikasi dengan ahli-ahli koir S. They have to participate in various choral activities to improve their standard. sentiasa meningkatkan ilmu tentang bidang koir. It’s useful for awareness of pitch. Ya. rhythm. a cappella.so that they can listen to other choirs(both amateur and professional choirs) S. sebab tidak mempunyai banyak pengalaman Yes. saya sentiasa mencari jalan atau cara untuk memajukan pengajaran S.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KEPUTUSAN Jadual 1 Ringkasan Respon Guru-guru Koir Dan Swasta Dalam Temubual Soalan Kajian Satu SOALAN TEMUBUAL S. Interest of students.3.and join choral festival or other choral activities.. Unison songs and canons for the beginners. my choirs have been doing well. more than 2-part songs.sokongan dari pihak sekolah & sumber tenaga mengajar. TIDAK technique. Cara-cara/teknik/factor yang diambil kira The steps we take to improve the quality of choir Teknik dan kaedah Performances experiences. . 4. All my choirs have been exposed to the proper choral Persembahan koir tempatan dan ne dari negara lain – American Boys C choir.availability of teacher & music instruments & support of scholl admin. good vocal and choral knowledge. Keyakinan diri. mestilah sabar. harp. be disciplined & willing to learn / be committed Mestilah berpengalaman dan mempunyai pendengaran yang sensitive (peka) Choral conductors need to have a pair of good ears.g. S. regular practices. good music back ground. Status koir yang tinggi sudah wujud sebelum saya mengajar di sekolah ini The students themselves are eager. 6.voice type(SATB/SSAA/treble voices). 2. 5.support from the principal and parents.commitment from students and teacher-incharge. and score reading skills. Yes.8. from the past years’ result.strict discipline &vocal training by music teacher S. and good communication skills. flute. Only one teacher trains. Students found that there are so many things to be learnt from singing in a choir. TIDAK NO Kaedah Kodaly Must know music. At choir competitions/performances..1. The teachers don’t teach choir.E. Sumber ahli-ahli. SEKOLAH B (SB) GURU C (GC) 5 TAHUN ( Hanya mengajar koir sahaja dan bukan muzik) 12 years teaching experience Work on the vocal technique and provide the choir more performance experiences. 2-part songs and TIADA NO CONCEPT USED Enjoy your life with music songs with piano accompaniment for the medium level choirs.

iaitu selepas beberapa bulan. sama ada berdiri ataupun duduk adalah keperluan asas dalam proses repirasi. sudah pasti akan terdapat perbezaan positif yang nyata dalam . penghasilan suara boleh ditingkatkan. Semua pelajar yang telah lulus uji bakat memang boleh menyanyi dengan pic yang tepat. Sekolah ini mengambil 4 hari untuk menjalankan pemilihan pelajar.148).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) SOALAN KAJIAN 1 Uji bakat (audition) untuk sebarang koir adalah penting kerana ia mengutamakan kepentingan penglibatan seseorang dalam sesebuah koir (McRae. Di samping itu. Uji bakat dibuat untuk memilih pelajar yang boleh menyanyi serta memastikan bahagian suara ahli (soprano atau alto. hanya yang TERBAIK sahaja yang dipilih. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya masa yang diperuntukkan untuk vocalizing. Latihan adalah sangat penting untuk menguasai sebarang kemahiran. ini juga memberi peluang kepada pendidik untuk mengenalpasti sebarang masalah muzikal atau suara pelajar. Di samping itu. Melalui cara penyingkiran ini. Tetapi. penyingkiran (elimination) ahli pula dijalankan. memang ada perubahan yang positif dalam persembahan koir sekolah B. masih ada ruang untuk pembaikian nyanyian. 1992. Seramai 55 orang pelajar telah dipilih di sekolah A (SA) pada hari pertama selepas uji bakat dijalankan. Ini adalah untuk menyediakan suara pelajar menggunakan head voice dan chest voice. Pada hari penyingkiran. Walau bagaimanapun. Ini merupakan asas untuk nyanyian. Latihan vokal atau vocalizing mestilah dibuat sekurang-kurangnya selama 20–30 minit. Kedudukan postur pelajar bolehlah dibaiki. 1991:14).186 & 187). Sekiranya ini telah diperbetulkan. Pelajar boleh dipilih dengan serta merta oleh guru pada hari uji bakat. Satu perasaan ‘takut dibuang’ akan muncul pada sanubari ahli-ahli koir dan ini akan membawa kepada peningkatan kehadiran dalam latihan serta komitmen dari pelajar-pelajar. guru dapat melihat dan akan tahu pelajar yang selalu menghadirkan dirinya dan yang kerap kali hadir. iaitu ahli yang sudah boleh menyanyi bahagian-bahagian (parts) mereka dengan cekap. Cara ini merupakan satu cara yang sangat berkesan sebab apabila penyingkiran dibuat. Secara tidak langsung. Postur yang betul. Selepas keseluruhan lagu diajar. Tidak boleh dinafikan. 1996. tetapi bukan semua pelajar yang boleh menyanyikan lapisan (parts) mereka dengan tepat dan cekap. Hanya sekolah A sahaja yang menjalankan penyingkiran ahli setelah keseluruhan lagu diajar. Ini perlu dibetulkan supaya tidak menjadi tabiat (habit) yang sukar dibetulkan nanti. (Brinson. p. hasil nyanyian dan pengeluaran suara tidaklah begitu memuaskan. Sekolah B(SB) juga menjalankan latihan vokal. Sekiranya pelajar duduk dengan postur yang betul. Penyingkiran ini tidak dibuat pada masa uji bakat. iaitu dengan tidak membongkok belakang. ((Phillips. Pelajar-pelajar di sekolah patut ditunjukkan postur menyanyi yang betul. tetapi ini telah sengaja dilakukan. Setiap guru koir sekolah harus mencuba strategi penyingkiran untuk mengelakkan ahli-ahli koirnya dari tidak menghadiri latihan. dan sebagainya). kompetensi pelajar diuji. ahli-ahli koir dapat memberikan komitmen yang serius dan sepenuhnya terhadap koir sekolah mereka. Selain itu. p. GC (Guru C) telah berusaha untuk membaiki mutu persembahan koir beliau. guru dapat melihat dan mendengar dengan sendirinya pelajar yang boleh menyanyi bahagiannya dengan cekap dan sebaliknya. McRae juga menyatakan bahawa uji bakat memberikan maklumat kepada guru tentang keadaan suara seseorang pelajar.

Gangguan tidak boleh berlaku. baik menyaksikan koir antara bangsa mahupun koir tempatan yang bermutu. sudah tentu masalah masa tidak akan wujud. Guru A telah menyanyi dan menunjukkan cara menyanyi kepada pelajarpelajarnya sewaktu latihan. walaupun hanya untuk pertandingan sahaja. mereka berkongsi masalah yang sama iaitu faktor MASA. mereka bolehlah mendapatkan sumber-sumber lain seperti menonton persembahan koir berbentuk VCD dan sebagainya.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) nyanyian pelajar-pelajar. Cara ini tidak digunakan oleh sekolah B. apatah lagi untuk latihan koir yang memerlukan masa yang bermutu (quality time). Kumpulan koir sekolah perlu diberi pendedahan luaran. ini dapat menaikkan semangat setiap ahli koir untuk berusaha meningkatkan mutu koir sekolah mereka. Pihak sekolah haruslah memberi sokongan kepada koir sekolah. . Untuk not-not yang tinggi bagi soprano. Percanggahan masa pelajarpelajar dengan aktiviti-aktiviti sekolah juga tidak akan berlaku. Secara tidak langsung. Kita bernasib baik kerana berpeluang menikmati meluaskan pandangan serta pendedahan. sesebuah kumpulan koir itu dapat melihat bagaimana pengeluaran dan pengawalan suara serta warna ton dalam sesebuah koir itu yang cemerlang. Setiap guru perlu tahu caracara dan teknik vokal supaya bolehlah diajar dan didemonstrasikan kepada pelajarpelajar sewaktu menyanyi dalam koir. Dengan menonton persembahan koir antarabangsa. American Boys Choir dan Vienna Boys Choir adalah koir bertaraf dunia. beliau telah menyuruh mereka untuk fikirkan rendah dan nyanyi (think low notes) dan menggunakan suara kepala (head voice). pelajarpelajar juga mesti menunjukkan inisiatif mereka sendiri serta komitmen mereka terhadap koir sekolah. tahap kualiti koir dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke tahap yang lebih tinggi. Dengan ini. Pendedahan ini dapat membuka minda ahli-ahli koir untuk membuat persembahan yang bermutu tinggi. Pengkaji berpendapat sekolah B hanya menjalankan latihan koir sematamata untuk menyertai pertandingan. Beliau telah menunjukkan pengeluaran suara cara jatuhkan dagu (drop jaw) dan telah memeriksa setiap pelajar-pelajarnya untuk memastikan mereka mengikut cara yang betul. Sekiranya latihan koir dijalankan pada hari lain selain hari aktivitiaktiviti lain. Sekiranya sekolah itu tidak mampu menghadiri persembahan-persembahan ini. Walaupun pihak sekolah memberi sokongan kepada pasukan koir. Untuk berlatih dan melatih sesebuah koir. GC telah mencuba dengan sedaya upayanya untuk menaikkan mutu koir sekolahnya. Selepas memerhatikan masalah kedua-dua buah sekolah SA dan SB. Duduk sewaktu menyanyi adalah tidak digalakkan sama sekali. Ini merupakan satu cara yang sangat berkesan. Dalam masa 3 bulan ini banyak latihan yang dijalankan. Didapati pihak sekolah kedua-dua buah sekolah memang memberi sokongan yang baik terhadap koir dengan memberikan mereka menjalankan latihan sewaktu mata pelajaran PJK. SOALAN KAJIAN 2 Masa merupakan faktor utama dalam sebarang latihan. Di dapati GC telah memulakan latihan koirnya 3 bulan (bulan Mac) selepas sekolah A (4/1/2005). masa yang lama diperlukan. Sekolah A yang telah mendapat pendedahan persembahan luaran telah dapat melihat persembahan koir bertaraf dunia (world class choirs).

Sekiranya pelajar-pelajar adalah dari satu sesi. Ada pula pelajar yang terpaksa kerap meninggalkan kelas dan sebagainya. Tetapi sekiranya pelajar terdiri dari dua sesi persekolahan. Oleh itu. Oleh itu. Selain itu. pemain piano baru seharusnya diberi peluang membuat persembahannya di hadapan penonton. Beliau telah melatih seorang pemain piano baru untuk mengambil alih tempatnya untuk tahun hadapan.. Para ibu bapa juga perlu dimaklumkan tentang latihan-latihan koir yang akan dijalankan. Bilik untuk berlatih adalah penting untuk sebarang latihan persembahan muzik. ramai bermain piano untuk acara-acara sekolah untuk membina keyakinan dirinya. Kedua-dua SA dan SB mempunyai pemain piano dan kibod yang agak versatil. pelajar-pelajar sendiri akan seronok menyanyi (enjoy singing). Ini mungkin disebabkan kerana pelajar-pelajar ini adalah dari bandar. Ini adalah untuk menyediakan ibu bapa pelajar-pelajar koir terhadap kekerapan latihan yang akan dijalankan supaya mereka tidak akan merungut kemudian. Pelajar-pelajar dari SA mempelajari lagu atau bahagian (parts) mereka dengan lebih cepat. Di samping itu. SB tidak mempunyai sebuah bilik ataupun sebuah dewan untuk berlatih. pengajaran koir adalah lebih mudah dikendalikan. Di samping itu. bahkan untuk memberikan yang terbaik kepada sesuatu persembahan. Adalah lebih baik sekiranya GC memilih pelajar-pelajar koir dari satu sesi persekolahan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Guru-guru koir pada awalnya mestilah memberitahu pelajar-pelajar tentang peraturan-peraturan. Guru bolehlah membantu untuk membina pendengaran dalamannya (inner hearing). pengajaran guru adalah mudah dan guru dapat mengajar bahagian yang lebih kompleks kepada pelajar. Ibu bapa serta pelajar-pelajar perlulah serius terhadap penglibatan anakanak mereka dalam koir dan memahami tentang betapa mustahaknya diadakan latihan. langkah pertama terhadap membina satu koir yang mantap sudah wujud. Sekiranya ini dapat diatasi. Pemain piano SA merupakan seorang pemain piano yang baik. Sekiranya ini dapat dipupuk. Semangat positif inilah yang perlu ada pada setiap ahli koir. Pendedahan bermain serta latihan juga adalah sangat penting untuk memastikan kaliber atau kebolehan seseorang pemain piano. GA dan GB juga bersetuju dengan hakikat itu. Ini adalah kerana pemain piano ataupun kibod dapat menolong guru dalam latihan. Seorang pemain piano yang berkaliber dan versatil adalah aset kepada sesebuah koir itu. Dengan adanya seorang pemain piano sedemikian. SB bergerak dari satu bilik ke bilik lain untuk latihan koir mereka. Terdapat juga keazaman pelajar-pelajar koir SA untuk memenangi pertandingan koir. syarat-syarat penyertaan serta penglibatan mereka terhadap koir. baik sesi pagi. bukan hanya untuk memenangi sesuatu pertandingan itu. Masingmasing mempunyai kebolehan yang tertentu dan tersendiri. Tindakan pemain piano dalam melatih pemain piano yang baru itu adalah satu cara yang baik untuk memastikan kesinambungan koir tersebut. maka pilihan untuk masa latihan adalah terhad. Ini adalah untuk memudahkan kekerapan berlatih. pelajar-pelajar itu sendiri menunjukkan minat untuk mempelajari lagu dan menyanyi. guru boleh memanggil mereka untuk latihan pada bila-bila masa luar dari waktu persekolahan. Beberapa bilik darjah . SA akan kehilangan seorang pemain piano yang cekap. Memori tonal pelajarpelajar SA adalah baik. terutamanya dalam latihan nyanyian bahagianbahagian suara (parts singing). ia juga boleh mengendalikan warm ups semasa ketiadaan guru. Tidak boleh dinafikan bahawa semua pemain piano adalah berbeza. mahupun sesi petang.

Pelajarpelajar SA tidak mempunyai ‘perfect pitch’ tetapi masa yang telah diluangkan untuk berlatih telah terbukti menghasilkan kejayaan. Lagipun. Ini merupakan satu aspek untuk menilai kualiti sesebuah koir. Disiplin adalah sangat penting dalam latihan koir. Sebuah bilik harus diperuntukkan untuk menjalankan aktivitiaktiviti muzik. Pelajar-pelajar telah dapat menggabungkan kesemua bahagian (parts) mereka dengan begitu baik sekali berserta dengan ekspresi mereka. Pelajar-pelajar telah berjaya membuat transisi tanpa sebarang nyanyian sumbang. SA telah berani mengambil cabaran ini dan dapat mengekalkan nada yang asal apabila menyanyikan secara A Cappella permulaan lagu ‘Kesetiaan’. Ini telah menunjukkan kebolehan koir untuk membawa lagu dari satu nada ke nada yang lain. Soalan Kajian 3 Beberapa perkara telah diperhatikan sebelum. Adalah baiknya sekiranya mereka mempunyai ‘perfect pitch’. Terdapat variasi atau kreativiti yang telah dipersembahkan dalam nyanyian koir SA. Pada pendapat pengkaji. Walaupun terdapat kekurangan dari segi kemudahan tempat untuk berlatih dan sebagainya. Masa yang terluang dari kelewatan boleh digunakan unutk berlatih. perlu adanya pendengaran yang tajam. Nyanyian A Cappella merupakan satu kemahiran yang tersendiri. semasa dan selepas pertandingan koir untuk kedua-dua daerah dan sekolah. namun SB bertekad untuk mengambil bahagian dalam pertandingan koir antara daerah. Terdapat . Selain dari kemahiran yang tertentu. Modulasi berlaku sebaik sahaja perkataan terakhir dalam rangkap pertama sewaktu gaya A Cappella dinyanyikan. Ini adalah kerana apabila sesebuah koir itu menyanyi secara A Cappella. berlatih untuk sesebuah koir memang memerlukan dan mengambil masa yang lama. Mujurlah adanya alat kibod yang mudah alih. Apatah lagi dengan mempelajari lagu dan bahagianbahagian yang tertentu dan yang lebih kompleks. Modulasi merupakan penukaran lagu dari satu nada ke nada yang lain. Variasi atau kreativiti yang dimaksudkan di sini ialah terdapatnya keratan dari lagu ‘Happy Together’ yang telah membawa para pendengar ke mud atau suasana yang lebih rancak. Penyelia petang SB yang mencadangkan untuk mengambil masuk pelajar dari kelas yang lemah. Hal ini jelas kelihatan pada SA apabila mereka mendendangkan lagu ‘Kesetiaan’ dalam pertandingan. SA telah menunjukkan kebolehannya dengan penggunaan modulasi dalam lagu ‘Kesetiaan’.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) digabungkan untuk dijadikan sebuah dewan untuk mengadakan majlis atau upacara sekolah yang penting. Inilah semangat dan sikap yang perlu disemai serta dipupuk pada setiap sekolah dan setiap pelajar. Didapati pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang ketepatan masa. masalah disiplin dalam koir akan menular dengan lebih lagi. Kedua-dua sekolah telah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk menghasilkan satu kumpulan koir. Ini adalah satu kriteria yang penting dalam koir. Memang adanya segelintir pelajar yang boleh menyanyi dengan baik tetapi sebaik-baiknya pemilihan pelajar koir haruslah berdasarkan kecerdasan pelajar selain dari ketepatan nyanyian untuk memastikan satu persembahan yang baik. GC patut lebih tegas apabila menjalankan latihan. tiap-tiap ahlinya mestilah peka dan perlu dengar dengan teliti untuk memastikan mereka tidak keluar dari nada asal. bukan semua koir yang boleh menyanyi stail A Cappella. Kemudian baharulah iringan piano muncul untuk bahagian lagu yang selanjutnya. Dengan adanya pelajar sedemikian.

Mimik muka pelajar-pelajar juga adalah penting untuk ekspresi. namun terdapat juga perbezaan dari suara pelajar-pelajar dalam nyanyian mereka. Disamping itu beliau bekerja dengan Koir lelaki Australia dan telah dilantik sebagai penolong pemimpin koral serta pelatih vokal (Assistant Choral Conductor and Vocal coach).L. seperti dalam kes ini. Beliau (GS) telah dipilih untuk menyanyi bersama Melbourne Chorale untuk beberapa majlis-majlis tertentu dan telah bekerja dengan beberapa pemimpin yang terkenal. Walau bagaimanapun. Sesebuah lagu yang dinyanyikan itu dapat dihayati dengan baiknya sekiranya lagu itu dipersembahkan atau dinyanyikan dengan menggunakan ekspresi. Dengan adanya pengajaran vokal tambahan ini. Secara tak langsung. suara dari koir SA adalah rounded tone dan ini sangat penting untuk sesebuah koir. Selain itu. guru haruslah memilih lagu dari repertoir yang luas dan bukan hanya dari skop yang terhad. Suara pelajar-pelajar ini masih lagi mentah dan belum lagi matang. Oleh itu. bidang vokal. Wujudnya ekspresi dalam persembahan SA. Pelajar-pelajar telah menunjukkan keseronokan menyanyi (enjoyed singing). kualiti koir pun dapat dinaikkan. Pemilihan lagu yang sesuai untuk dinyanyikan oleh sesebuah koir juga adalah penting. tetapi hanya segelintir sahaja yang telah menjalani latihan vokal (vocal training) secara persendirian. Ekspresi dapat ditunjukkan apabila penyanyi itu menghayati lagu serta senikata lagu dengan sepenuhnya. baharulah mereka dapat melatih koir mereka menggunakan ukuran yang telah mereka didedahkan itu. Apabila ini berlaku. Children’s Choir. Guru-guru sendiri harus didedahkan dengan persembahan-persembahan yang bermutu. Kelulusan seseorang guru itu adalah sangat penting. Para pendengar akan turut terhibur juga. terutamanya dalam bidang-bidang yang tertentu. Ini mungkin disebabkan oleh pemilihan pelajar-pelajar.L. GS telah menubuhkan Ipoh Children’s Choir. Pemilihan lagu juga perlu mengambil kira kebolehan pelajar untuk membawa lagu tersebut. Apa yang dimaksudkan di sini ialah pelajar-pelajar dari tingkatan 4 dan 5 mempunyai suara yang lebih matang manakala pelajar-pelajar dari SB yang terdiri dari campuran tingkatan 1 hingga 5 mempunyai gabungan suara keanak-anakan. Pendedahan guru-guru terhadap nyanyian koir yang bermutu juga adalah penting. GA telah mengambil beberapa latihan vokal dari seorang guru vokal di Ipoh. Apabila hendak memilih sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh koir. Singers dan The K. Ini mungkin disebabkan kerana terdapat pelajar-pelajar dari tingkatan 1 dan 2. timbul pula keyakinan diri dalam pelajar. Guru juga perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar mampu menyanyi lagu yang dipilih itu. Kelulusan seorang guru koir dalam bidang vokal juga adalah penting. Hampir kesemua guru muzik di negara kita mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan muzik. GA sendiri bolehlah menunjukkan caracara menyanyi yang berkesan serta tindak-tanduk dalam nyanyian. . The Young K. GS sendiri adalah seorang yang mempunyai kelulusan dalam piano dan menyanyi merupakan bidang kedua beliau. ini merupakan satu asset atau kelebihan yang dimiliki oleh GA. Suara koir dari SA adalah lebih matang jika dibandingkan dengan suara koir SB. Be Happy’ dinyanyikan secara ‘du’. Ekspresi adalah penting dalam nyanyian – baik nyanyian solo mahupun dalam nyanyian berkumpulan. Kreativiti sebegini perlu dikuasai oleh semua koir untuk meninggikan lagi mutu persembahan.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) penggunaan konsonan ‘s’ yang berirama apabila keratan siulan dari lagu ‘Don’t Worry. Walaupun kedua-dua sekolah mempunyai pelajar-pelajar perempuan dalam koir masing-masing.

Kajian ini boleh digunakan oleh pihak penggubal dasar kementerian untuk menilai sama ada komponen koir harus dimasukkan dalam sukatan pelajaran dan diajar dalam bilik darjah. Dengan adanya lebih kajian tentang koir sekolah di negara kita. Akhir sekali. baik di sekolah. They are particularly vulnerable to developing negative habits. khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang vokal. sudah tentu mutu dan kualiti koir dapat dipertingkatkan lagi. Diharap kajian ini dapat memberi pengetahuan kepada pendidik muzik serta membuka minda mereka tentang mengendalikan sebuah koir. unless otherwise instructed. Give them an advantage that you didn’t have: a positive voice model and an education in the use of their voices. Without such guidance. seorang ahli terapi pertuturan dan pakar dalam bidang latihan vokal (vocal training) telah mengatakan bahawa suara kanak-kanak yang tidak menerima sebarang latihan vokal akan menjadi kasar (hoarse) dan mereka akan terus menjerit dan memekik. diharap agar komponen koir diberi tumpuan yang lebih serius oleh semua pihak. “Educate them gradually in the correct use of their voices. children are susceptible to nodes and other growths on the vocal cords which might require surgical excision. Selain itu.” Morton Cooper (1984) . para ibu bapa mahupun pihak kementerian. Sehubungan itu. Diharap penyelidik-penyelidik serta pendidik-pendidk tanah air akan mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat kajian secara menyeluruh dalam bidang ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat pengetahuan yang baru dari hasil kajian yang belum diterokai oleh sesiapa. Cooper (1984: pp.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) KESIMPULAN Dapatan kajian ini amat penting bagi pengetahuan pendidik-pendidik muzik.166-167). diharap kajian ini dapat membuka jalan lagi kepada penyelidikpenyelidik muzik untuk meneruskan lagi kajian tentang koir di sekolah menengah di negara kita.

D.C. Cambridge University Press. Chicago: G. (1979). & Klotman. New York: Harper and Row Brody.000 Cambridge International Dictionary of English (1995). : Wm. Gardner. Teaching children of all ages to use the singing voice and how to work with out-of-tune singers. Choate (Ed. Van A. (1990). (1990). R. range. (Doctoral dissertation. The theory of Multiple Intelligence. (1990).F. Frame of mind. Ernest L.).C.L. University of Miami) Dissertation Abstracts International.Rinchart and Winston. (1987). Abeles. (1983). Music learning and learning theory. New York: Schirmer Books Boyer. An experimental study of the emergence of the process involved in the production of sound. Cambridge Christy.A. New York : Basic Book Gordon. College . New York: Macmillan. Readings in music learning theory (pp92-104). New York : Parker Ary. H.).E. H. Gackle. Walters & C. Reston. Dissertation Abstracts. A study of the effects of vocal coordination instruction on the pitch accuracy.A. R.R. Choral Music Methods and Materials. Foundations of Music Education. 62-68). The University of Michigan).Brown Cooper. (1981). Documentary Report of the Ann Arbor Symposium on the Applications of Psychology to the Teaching and Learning of Music (pp. M. Publications.H. VA: Music Educators National Conference . Foundations In Singing : A Basic Textbook in Vocal Technique and Song Interpretation (5th Ed. 48 (04). Complete Handbook of Voice Training. M.(Doctoral dissertation. B. (1996). change your life. USA:Holt. In D.C. Inc. New York: Schirmer Books.90. C. V. resonation & vowel unification or tone production in the junior high school female voice.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) RUJUKAN Aaron. Alderson. (1984). Hoffer.(1947).A. Introduction to Research Education.I. 862A. (Doctoral dissertation. The effect of selected vocal techniques for breath management. (1984). 15.) U. In R. Taggert (Eds.C.. Barbara A.S. (1987). Bertaux. pitch discrimination and tonal memory of inaccurate singers.A. The University of Iowa). J.L. E. Change your voice. Brinson. (1989).

H. A Topology of the Teaching Concept MacMillam dan Nelson (eds). Unlocking the potential of junior high choirs. University of Southern California. New York : Simon & Schuster Macmillan Mohd.A. Shirley W. P. Mario (1949). (1983). 25(4). Building a pyramid of musicianship. (ERIC Reproduction Service No. Caruso’s Method of Voice Production The Scientific Culture of the voice. Skokie. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Phillips. Directing The Children’s Choir: A Comprehensive Resource . Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum Kemp. New York: Dover McRae.A. (1962).F. In D. T. 27(3). M. San Diego : Curtis Music Co. Marafioti. DC: Research in Education. K. (1996).). (1996). related to the singing ability of elementary students in grades . Journal of Research in Music Education.Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) Gould. Using a vertical keyboard instrument with the uncertain singer.III : Rand McNally Herman. A. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Lisk. (1979). S (1988b). Relationships between pitch memory in short melodies and selected factors. Pendidikan Muzik Semasa. (Doctoral dissertation. O. (1968). Concepts of Teaching : Philosophical Essays. Edward S. (1990). H. Music Educators Journal.) Dissertation Abstracts International.S. Children sing his praise. St. Kirkpatrick. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. 173-184. Jr. Understanding and developing the child’s voice. Developing specialized programs for singing in the elementary school (Final report). S (1988a). (1977). Panduan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muzik Sekolah Menengah (KBSM). 272-282. : Meredith Music Publications. (1968). Relationships between the singing ability of prekindergarten children and their home environment. Majid Konting.886. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Jones. 33-36. Louis: Concordia. The Creative Director : Intangibles of Musical Performance.C. P. U. The effects of group breath control training on selected vocal measures. 75 (4). (1985). Journal of Research in Music Education. 23. Herman. Rotermund (Ed. Long.41 Johami Abdullah (1993). W. Washington. ED025530 Te 499967) Green.

9 (1). Respiration for singing : Torso movement and related research. The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children.org/definition-of-strategy.2004) http://www. The Barbershop Singer. Conducting Educational Research. Inc. K. 44. (1966).H.htm (1993) http://proquest. Resolusi Mus. Ed’ 02 (2002).html (13 March. J. Dissertation Abstracts International.casa.41. Prosidings Persidangan Kebangsaan Pendidikan Muzik Malaysia 2002 Sharifah Alwiah Alsagoff (1984).Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05) two. Journal of research in Singing. K.org/networks/collegiate/bom. Noah (2002). Teaching Kids To Sing.H. Choral music comes of age. Robert A.com/research.1017A.audioear.isme. Dissertation Abstracts Internatioanal. 22-27 Phillips.html http://www. (1996). (1985). K. Tuckman.com/pqdweb (Summer 2001. (Doctoral dissertation. 75 (4).S. Rekabentuk Penyelidikan Falsafah.battlelion. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Toronto : University of Toronto Press.6765-6766 Sidek Mohd. B.umi. New York : Schirmer Books. Kent State University). Kuala Lumpur Shelton. (Doctoral dissertation.2004)) http://wwwlib.org/index-4. Teori dan Praktis Serdang : Universiti Putra Malaysia Stebbins. Phillips. Falsafah Pendidikan. (1978). (1992).html http://www. LAMAN WEB http://www. three and four. Music Educator’s Journal. Phillips.menc. 2nd Edition. Heinemann Educational Books (Asia)Ltd. George Peabody College For Teachers). (1988).umi. 1-10.com/dissertations/gateway .org/article/articleview/247/1/36/ http://www.W.H.