KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS
OLEH : ASUWANI THAYER YUVANESWARY THAMBIRAJA

Menekankan kepada aspek tulisan yang betul. kemas. cantik. dan mudah dibaca.KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. .  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3).  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan.

Latihan menulis di kotak pasir. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. udara. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. . dan jari membentuk garisan. otot. menulis perkataan dan ayat. Latihan menamakan gambar. Latihan tulisan cantik dan kemas. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. bulatan dan segi. air dan papan putih. Latihan cara membentuk huruf.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus.

 Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain. .

  Latihan menyatakan fikiran atau pendapat. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru.CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan. .

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful