KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS
OLEH : ASUWANI THAYER YUVANESWARY THAMBIRAJA

dan mudah dibaca. cantik.  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan. kemas. Menekankan kepada aspek tulisan yang betul.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3).KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. .

Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Latihan menamakan gambar. menulis perkataan dan ayat. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. . Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. dan jari membentuk garisan. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. Latihan cara membentuk huruf. udara. air dan papan putih.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. bulatan dan segi. Latihan menulis di kotak pasir. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. otot. Latihan tulisan cantik dan kemas.

.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.

CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru. .   Latihan menyatakan fikiran atau pendapat.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .