KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS
OLEH : ASUWANI THAYER YUVANESWARY THAMBIRAJA

.KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. Menekankan kepada aspek tulisan yang betul. kemas.  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3). cantik. dan mudah dibaca.

dan jari membentuk garisan.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. Latihan menulis di kotak pasir. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. Latihan menamakan gambar. Latihan cara membentuk huruf. bulatan dan segi. . air dan papan putih. Latihan tulisan cantik dan kemas. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. udara. menulis perkataan dan ayat. otot. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus.

.  Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.

 Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru. Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan.CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.   Latihan menyatakan fikiran atau pendapat. .

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful