KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS
OLEH : ASUWANI THAYER YUVANESWARY THAMBIRAJA

dan mudah dibaca. cantik. Menekankan kepada aspek tulisan yang betul.  Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3).KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. kemas.  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan. .

udara. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. Latihan menulis di kotak pasir. dan jari membentuk garisan. Latihan tulisan cantik dan kemas. Latihan menamakan gambar. menulis perkataan dan ayat. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. air dan papan putih. bulatan dan segi. Latihan cara membentuk huruf. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. otot. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. .

 Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis. .  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.

  Latihan menyatakan fikiran atau pendapat.CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru. . Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful