KEMAHIRAN

MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS
OLEH : ASUWANI THAYER YUVANESWARY THAMBIRAJA

 Diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga tahun 3).  Melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan. dan mudah dibaca. kemas.KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS   Dikenali sebagai peringkat mendirikan asas. Menekankan kepada aspek tulisan yang betul. . cantik.

Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. . menulis perkataan dan ayat. Latihan menamakan gambar. Menyalin urutan huruf yang bergabung menjadi suku kata terbuka atau tertutup. Latihan menulis di kotak pasir. Latihan menulis huruf daripada gambar yang mirip kepada huruf. Latihan menyalin rangkai kata atau ayat. Latihan menulis cepat dan senang dibaca. Latihan cara membentuk huruf. dan jari membentuk garisan. bulatan dan segi. Latihan tulisan cantik dan kemas. udara.CONTOH AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS           Latihan pergerakan tangan. air dan papan putih. otot.

 Diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis.  Melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihanlatihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap. .KEMAHIRAN MENULIS MENTALIS  Berfokus kepada pernyataan fikiran dan perasaan.  Operasi yangmelibatkan pemprosesan mental bagi menghasilkan sesuatu yangdapat dibaca dan difahami oleh individu lain.

 Latihan mentransformasikan ayat menggunakan senarai perkataan yang diberikan.  Latihan menulis ayat atau frasa bermakna menggunakan senarai perkataan yang diberikan.   Latihan menyatakan fikiran atau pendapat. . Latihan menyatakan perasaan atau kehendak.CONTOH AKTIVITI MENULIS MENTALIS  Latihan membina ayat dan ayat-ayat mudah.  Latihan menulis perkataan atau frasa yang disebut oleh guru.

BORANG INVENTORI BAGI MENGUJI KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN MENTALIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful