INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA (SESI JUN – NOV 2012 ) MAKLUMAT PENSYARAH NAMA JABATAN NO TELEFON EMAIL

KOD KURSUS KURSUS : HISHAM BIN MOHAMED : PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN : 0199862866 : eshamcbq998@gmail.com : PJM3110 :KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (ELEKTIF 1) KREDIT PROGRAM OPSYEN : 3 (2+ 1) : PISMP SEMESTER 4 : BAHASA CINA SINOPSIS KURSUS Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspekaspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menghubungkaitkan serta menjelaskan teori-teori dan falsafah pendidikan dengan kurikulum Pendidikan Jasmani. Menjelaskan kepentingan Pendidikan Jasmani terhadap perkembangan individu. Mengenalpasti kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Aplikasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran; Menilai dan menganalisa proses pengajaran dan pembelajaran mikro Membuat pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani JAM KONTAK : (60 JAM)

1

4 Pendidikan Jasmani di Malaysia KONSEP.1 5.2 2.2 3.1 3.4 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal Perkembangan mental Perkembangan emosi Perkembangan sosial 4.2 5.3 Pendidikan Jasmani moden 1. KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI 5. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM 2.2 Konsep kesepaduan.1 4.2 6.1 6.1 Pendidikan Jasmani Zaman Purba 1.3 Rancangan kerja tahunan dan semester Rancangan kerja mingguan Rancangan pengajaran harian 2 . PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 6.3 3. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI 1. Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani untuk semua 2. HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR 4.PENILAIAN KURSUS KKBI = PROJEK (60 %) PEPERIKSAAN = (40%) PELAKSANAAN KURSUS TEORI (KULIAH & TUTORIAL) = 30 JAM AMALI = 30 JAM TAJUK-TAJUK KURSUS (TEORI) 1.1 2. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 5.3 3. KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI 3.3 5.2 Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance 1.4 Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan murid Peralatan dan kemudahan Persekitaran budaya dan tempat 6.

2 1..3 Teknik Kaedah Strategi 2.2 7. (1999). & Ashworth..1 7. IL: Human Kinetics. & Bucher. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 7.) San Francisco. A. D. V. C. S. Teaching physical education (5th ed.2 Ujian kecergasan fizikal Spesifikasi ujian kemahiran SENARAI RUJUKAN Gallahue. & Thomas. (2003).L.. Champaign. Foundations of physical education and sport (13th edition). STRATEGI. (2004). Boston: WCB McGraw-Hill.R. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).2 Pelaksanaan pengajaran mikro Penilaian dan analisis pengajaran mikro 3. & Donnelly.. & Melograno. Developing the physical education curriculum: An achievement-based approach. F. Champaign. Developmental physical education for all children (4th edition). Wuest. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 1.1 3. 3 .3 Teknik Kaedah Strategi 8.1 Pembentukan folio dan pentaksirannya TAJUK-TAJUK KURSUS (AMALI) 1.C. Champaign. IL: Human Kinetics. A. IL: Human Kinetics.J.1 2.1 1. (2002). Mosston. J. CA: Benjamin Cummings Thomas.E.T.A. Kelly. Lee. M.7. PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 3. (2003). PENGAJARAN MIKRO 2. D. L. K. PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI 8.M. STRATEGI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful