Interaktif Games.pptx

Peringkat 2

(baca) mem meng me ter .Soalan 1 Mereka sedang _______ buku.

Cuba Soalan seterusnya.Betul. .

Ya Tidak .Salah. Cuba lagi.

(libat) peng di me ter .Soalan 2 Kawan saya telah ______ dalam kemalangan jalan raya semalam.

.Betul. Cuba Soalan seterusnya.

Ya Tidak .Salah. Cuba lagi.

(enam) ter per ke ber .Soalan 3 Mereka ______ sedang bermain konda-kondi di halaman rumah.

Betul. . Cuba Soalan seterusnya.

Salah. Ya Tidak . Cuba lagi.

Soalan 4 Pokok bunga itu ______ oleh ibu. (tanam) me di pe ter .

Cuba Soalan seterusnya. .Betul.

Cuba lagi.Salah. Ya Tidak .

Soalan 5 Abang Alim seorang ______ yang amat berjaya. (niaga) pe ber pen me .

Cuba Soalan seterusnya.Betul. .

Ya Tidak .Salah. Cuba lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful