Peringkat 2

(baca) mem meng me ter .Soalan 1 Mereka sedang _______ buku.

Cuba Soalan seterusnya. .Betul.

Ya Tidak .Salah. Cuba lagi.

Soalan 2 Kawan saya telah ______ dalam kemalangan jalan raya semalam. (libat) peng di me ter .

. Cuba Soalan seterusnya.Betul.

Salah. Ya Tidak . Cuba lagi.

Soalan 3 Mereka ______ sedang bermain konda-kondi di halaman rumah. (enam) ter per ke ber .

Cuba Soalan seterusnya.Betul. .

Salah. Ya Tidak . Cuba lagi.

(tanam) me di pe ter .Soalan 4 Pokok bunga itu ______ oleh ibu.

Cuba Soalan seterusnya.Betul. .

Ya Tidak .Salah. Cuba lagi.

Soalan 5 Abang Alim seorang ______ yang amat berjaya. (niaga) pe ber pen me .

. Cuba Soalan seterusnya.Betul.

Cuba lagi.Salah. Ya Tidak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful