BAHAGIAN E : MAD

3 Feb Huruf = ‫ا و ي‬ Makna = i. ii. iii. Memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harakah = ‫قال‬ Terdiri daripada 3 huruf iaitu :

Alif ( ‫ ) ا‬sebelumnya huruf berbaris di atas

Wau ( ‫ ) و‬sebelumnya huruf berbaris di hadapan = ‫يقول‬ Ya’ ( ‫ ) ي‬sebelumnya huruf berbaris di bawah = ‫قيل‬

Bahagian

= Bagi Mad terdapat 2 jenis hukum iaitu :

1. Mad Asli (Tabi’i) 2. Mad Far’i 1. MAD ASLI (TABI’I) Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Kadar bacaannya ialah 2 harakah Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Makna = Hukum = Makna =

Terdapat 3 Keadaan Mad Asli, iaitu : 1. Wakaf Dan Wasal 2. Wasal 3. Wakaf 1.1 Mad Asli : Wakaf dan Washal

Huruf Mad tetap ada ketika washal atau wakaf samada : i. Huruf Mad itu terletak di tengah

ii. Huruf Mad terletak di akhir 1.2 Mad Asli : Washal (Shilah Shugra) pada Shilah Shughra,

Mad Asli juga terjadi pada Washal (dan hilang ketika wakaf) – iaitu :

Mad Badal 14. Mad Jaiz Munfasil 3. iaitu jika disambung dengan kalimah sesudahnya). Untuk Ha Dhamir disambung dengan Ya. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat ii. Mad Arid Lissukun 10. Mad Silah Qasirah 8. MAD FAR’I Makna = Mad yang dibaca lebih daripada kadar Mad Asli disebabkan terdapat huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Mad Lazim Kalimi Muthaqqal 4. Mad Silah Towilah 9.i.3 Mad Asli: Pada Wakaf Mad Asli juga terjadi pada huruf Mad yang ada ketika Wakaf (dan hilang ketika Washal. - Huruf Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah Untuk Ha Dhamir disambung dengan Wau. Hukum = Kadar bacaannya / harakah adalah mengikut jenis Mad Bahagian = Mad Far’i terbahagi kepada 14 bahagian: 1. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf 7. Mad Farq . Mad Wajib Muttasil 2. Mad Lin 12. Mad Tamkin 13. Huruf Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah. 2. Mad Iwad 11. Mad Lazim Harfi Muthaqqal 6. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat 1. Hal ini terjadi pada huruf Alif Pengganti Tanwin (fathatain). Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf 5.

Contoh = (Al-Anfal : 72) Termasuk Mad Jaiz Munfashil ialah Shilah Kubra. iaitu bila: i. 2.2 Mad Jaiz Munfasil Makna = 2 kalimah Munfasil bermaksud Berasingan Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam Hukum = Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. (Yunus : 91) 2. (Yunus : 51) 2.1 Mad Wajib Muttasil Muttasil bermaksud Sambung Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam 1 Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. Harus dibaca secara pendek dengan kadar 2 harakah. Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah * Cara bacaannya adalah sama dengan Mad Shilah ketika Washal. (Ar-Ra’du : 21) Makna = kalimah Hukum = Contoh = 2. sedangkan ketika Wakaf tidak dibaca panjang. i.4 Apabila huruf Mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah = Kadar bacaan adalah 6 harakah (Ali-Imran : 61) Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Apabila huruf mad bertemu huruf sukun dalam 1 kalimah Makna = Hukum = Wajib dibaca 6 harakah Nota : Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran 1. ii. Ketika berhenti dibaca 6 harakah.2.5 Mad Lazim Harfi Muthaqqal .3 Mad Lazim Kalimi Muthaqqal Makna = Hukum Contoh = 2. Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah ii.

atau Dhommah terbalik pada huruf “Ha Dhomir”. Biasanya Mad ini dilambangkan dengan baris Fathah tegak.6 Huruf Mad ini ada 8 iaitu : Nun. Hukum = Panjang bacaannya adalah 2 harakah . Hukum = 2. Kaf.8 Kadar bacaan adalah 2 harakah Mad Silah Towilah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf Hamzah dalam 2 kalimah. 4 atau 6 harakah (Al-Fajr : 6) Mad Iwad Makna = Mad yang terjadi apabila pada akhir kalimah terdapat huruf yang berbaris fathatain dan dibaca waqaf. Qaf. Kasroh tegak.7 Mad Silah Qasirah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf selain Hamzah dalam 2 kalimah. Sim. Ra = Panjang bacaannya adalah 2 harakah 2. Tho. Lam. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Jika di washal. Ya’ . Dinamakan Aridh karena Mad Asli yang terdapat di akhir ayat dibaca sukun karena wakaf. Hukum = 2.10 = Harus dibaca dalam 3 keadaan : 2. Mim = Wajib dibaca secara 6 harakah Mad Lazim Harfi Mukhaffaf Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Aslipada salah satu huruf Hijaiah yang tidak bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum Huruf Mad ini ada 5 iaitu : Ha. Ha’.Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Asli pada salah satu huruf Hijaiah yang bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum 2.9 Kadar bacaan adalah 4 atau 5 harakah Mad Aridh Lissukun Makna = Apabila Huruf Mad bertemu huruf hidup dalam 1 kalimah dan bacaan diwaqafkan (berhenti). Hukum Contoh = 2. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. hukumnay kembali seperti Mad Asli. ’Ain. Sad.

di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Mati. 2. Hukum = Panjang bacannya ialah 6 harakah . 3. Jika Hamzah pertama berbaris di atas. huruf selepasnya dibaca sukun kerana waqaf. Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan.14 Mad Farq Makna = Apabila Mad Badal bertemu dengan huruf yang bertasydid sabdu dan untuk membezakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebutan/berita.2.12 = Panjang bacaan adalah 2. Hamzah kedua ditukar menjadi Waw asalnya . 4 atau 6 harakah Mad Tamkin Makna = Apabila terdapat dua huruf Ya’ dalam 1 kalimah di mana Ya’ pertama berbaris di bawah dan bersabdu dan Ya’ kedua sukun Hukum 2. Jika Hamzah pertama berbaris di hadapan. Hamzah kedua ditukar menjadi Ya’ asalnya . Hamzah kedua ditukar menjadi Alif asalnya . Dinamakan Mad Lin kerana pengucapannya lembut dan mudah. Jika Hamzah pertama berbaris di bawah. 1.11 Mad Lin Makna = Apabila huruf berbaris di atas bertemu huruf ‫ و‬atau ‫ ي‬bertanda sukun. Hukum = Kadar bacaannya adalah 2 harakah 2. Hukum 2. 4 dan 6 harakah Mad Badal Makna = Apabila bertemu 2 Hamzah di dalam 1 kalimah.13 = Panjang bacannya ialah 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful