BAHAGIAN E : MAD

3 Feb Huruf = ‫ا و ي‬ Makna = i. ii. iii. Memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harakah = ‫قال‬ Terdiri daripada 3 huruf iaitu :

Alif ( ‫ ) ا‬sebelumnya huruf berbaris di atas

Wau ( ‫ ) و‬sebelumnya huruf berbaris di hadapan = ‫يقول‬ Ya’ ( ‫ ) ي‬sebelumnya huruf berbaris di bawah = ‫قيل‬

Bahagian

= Bagi Mad terdapat 2 jenis hukum iaitu :

1. Mad Asli (Tabi’i) 2. Mad Far’i 1. MAD ASLI (TABI’I) Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Kadar bacaannya ialah 2 harakah Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Makna = Hukum = Makna =

Terdapat 3 Keadaan Mad Asli, iaitu : 1. Wakaf Dan Wasal 2. Wasal 3. Wakaf 1.1 Mad Asli : Wakaf dan Washal

Huruf Mad tetap ada ketika washal atau wakaf samada : i. Huruf Mad itu terletak di tengah

ii. Huruf Mad terletak di akhir 1.2 Mad Asli : Washal (Shilah Shugra) pada Shilah Shughra,

Mad Asli juga terjadi pada Washal (dan hilang ketika wakaf) – iaitu :

Mad Jaiz Munfasil 3.3 Mad Asli: Pada Wakaf Mad Asli juga terjadi pada huruf Mad yang ada ketika Wakaf (dan hilang ketika Washal. Mad Arid Lissukun 10. 2. Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf 5. Mad Lin 12. Mad Tamkin 13. iaitu jika disambung dengan kalimah sesudahnya).i. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat 1. - Huruf Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah Untuk Ha Dhamir disambung dengan Wau. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf 7. Hukum = Kadar bacaannya / harakah adalah mengikut jenis Mad Bahagian = Mad Far’i terbahagi kepada 14 bahagian: 1. Mad Lazim Kalimi Muthaqqal 4. Mad Lazim Harfi Muthaqqal 6. Untuk Ha Dhamir disambung dengan Ya. Mad Silah Towilah 9. Mad Farq . Huruf Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah. Hal ini terjadi pada huruf Alif Pengganti Tanwin (fathatain). MAD FAR’I Makna = Mad yang dibaca lebih daripada kadar Mad Asli disebabkan terdapat huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Mad Wajib Muttasil 2. Mad Badal 14. Mad Iwad 11. Mad Silah Qasirah 8. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat ii.

Ketika berhenti dibaca 6 harakah. sedangkan ketika Wakaf tidak dibaca panjang.2 Mad Jaiz Munfasil Makna = 2 kalimah Munfasil bermaksud Berasingan Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam Hukum = Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. Contoh = (Al-Anfal : 72) Termasuk Mad Jaiz Munfashil ialah Shilah Kubra. Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah * Cara bacaannya adalah sama dengan Mad Shilah ketika Washal.3 Mad Lazim Kalimi Muthaqqal Makna = Hukum Contoh = 2. Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah ii. ii. iaitu bila: i.1 Mad Wajib Muttasil Muttasil bermaksud Sambung Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam 1 Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah.2. 2. (Yunus : 51) 2. Harus dibaca secara pendek dengan kadar 2 harakah. i.4 Apabila huruf Mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah = Kadar bacaan adalah 6 harakah (Ali-Imran : 61) Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Apabila huruf mad bertemu huruf sukun dalam 1 kalimah Makna = Hukum = Wajib dibaca 6 harakah Nota : Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran 1. (Ar-Ra’du : 21) Makna = kalimah Hukum = Contoh = 2. (Yunus : 91) 2.5 Mad Lazim Harfi Muthaqqal .

10 = Harus dibaca dalam 3 keadaan : 2.7 Mad Silah Qasirah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf selain Hamzah dalam 2 kalimah. Qaf. Ya’ .6 Huruf Mad ini ada 8 iaitu : Nun. Ra = Panjang bacaannya adalah 2 harakah 2. Ha’. Sim. Kaf. Mim = Wajib dibaca secara 6 harakah Mad Lazim Harfi Mukhaffaf Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Aslipada salah satu huruf Hijaiah yang tidak bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum Huruf Mad ini ada 5 iaitu : Ha. Tho.8 Kadar bacaan adalah 2 harakah Mad Silah Towilah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf Hamzah dalam 2 kalimah. Kasroh tegak. hukumnay kembali seperti Mad Asli. ’Ain.9 Kadar bacaan adalah 4 atau 5 harakah Mad Aridh Lissukun Makna = Apabila Huruf Mad bertemu huruf hidup dalam 1 kalimah dan bacaan diwaqafkan (berhenti). Hukum = 2. Hukum = 2. Hukum Contoh = 2. Jika di washal. Sad.Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Asli pada salah satu huruf Hijaiah yang bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum 2. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Dinamakan Aridh karena Mad Asli yang terdapat di akhir ayat dibaca sukun karena wakaf. Biasanya Mad ini dilambangkan dengan baris Fathah tegak. Lam. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Hukum = Panjang bacaannya adalah 2 harakah . 4 atau 6 harakah (Al-Fajr : 6) Mad Iwad Makna = Mad yang terjadi apabila pada akhir kalimah terdapat huruf yang berbaris fathatain dan dibaca waqaf. atau Dhommah terbalik pada huruf “Ha Dhomir”.

Jika Hamzah pertama berbaris di atas. 4 atau 6 harakah Mad Tamkin Makna = Apabila terdapat dua huruf Ya’ dalam 1 kalimah di mana Ya’ pertama berbaris di bawah dan bersabdu dan Ya’ kedua sukun Hukum 2.13 = Panjang bacannya ialah 2.12 = Panjang bacaan adalah 2. huruf selepasnya dibaca sukun kerana waqaf. Hamzah kedua ditukar menjadi Ya’ asalnya . Hukum 2.14 Mad Farq Makna = Apabila Mad Badal bertemu dengan huruf yang bertasydid sabdu dan untuk membezakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebutan/berita. di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Mati. Hamzah kedua ditukar menjadi Alif asalnya . Hamzah kedua ditukar menjadi Waw asalnya .11 Mad Lin Makna = Apabila huruf berbaris di atas bertemu huruf ‫ و‬atau ‫ ي‬bertanda sukun. Jika Hamzah pertama berbaris di bawah. 3. Hukum = Panjang bacannya ialah 6 harakah . 2. Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Dinamakan Mad Lin kerana pengucapannya lembut dan mudah. Hukum = Kadar bacaannya adalah 2 harakah 2.2. 1. 4 dan 6 harakah Mad Badal Makna = Apabila bertemu 2 Hamzah di dalam 1 kalimah. Jika Hamzah pertama berbaris di hadapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful