BAHAGIAN E : MAD

3 Feb Huruf = ‫ا و ي‬ Makna = i. ii. iii. Memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harakah = ‫قال‬ Terdiri daripada 3 huruf iaitu :

Alif ( ‫ ) ا‬sebelumnya huruf berbaris di atas

Wau ( ‫ ) و‬sebelumnya huruf berbaris di hadapan = ‫يقول‬ Ya’ ( ‫ ) ي‬sebelumnya huruf berbaris di bawah = ‫قيل‬

Bahagian

= Bagi Mad terdapat 2 jenis hukum iaitu :

1. Mad Asli (Tabi’i) 2. Mad Far’i 1. MAD ASLI (TABI’I) Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Kadar bacaannya ialah 2 harakah Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Makna = Hukum = Makna =

Terdapat 3 Keadaan Mad Asli, iaitu : 1. Wakaf Dan Wasal 2. Wasal 3. Wakaf 1.1 Mad Asli : Wakaf dan Washal

Huruf Mad tetap ada ketika washal atau wakaf samada : i. Huruf Mad itu terletak di tengah

ii. Huruf Mad terletak di akhir 1.2 Mad Asli : Washal (Shilah Shugra) pada Shilah Shughra,

Mad Asli juga terjadi pada Washal (dan hilang ketika wakaf) – iaitu :

Mad Lazim Harfi Muthaqqal 6. - Huruf Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah Untuk Ha Dhamir disambung dengan Wau. Huruf Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah. Mad Lin 12.3 Mad Asli: Pada Wakaf Mad Asli juga terjadi pada huruf Mad yang ada ketika Wakaf (dan hilang ketika Washal. Mad Badal 14. Mad Tamkin 13. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf 7. iaitu jika disambung dengan kalimah sesudahnya). disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat ii. Mad Iwad 11. Hal ini terjadi pada huruf Alif Pengganti Tanwin (fathatain). 2. Mad Lazim Kalimi Muthaqqal 4. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat 1. Mad Jaiz Munfasil 3. Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf 5. Mad Silah Towilah 9. Mad Arid Lissukun 10. Hukum = Kadar bacaannya / harakah adalah mengikut jenis Mad Bahagian = Mad Far’i terbahagi kepada 14 bahagian: 1. MAD FAR’I Makna = Mad yang dibaca lebih daripada kadar Mad Asli disebabkan terdapat huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Mad Wajib Muttasil 2. Mad Silah Qasirah 8. Untuk Ha Dhamir disambung dengan Ya. Mad Farq .i.

Ketika berhenti dibaca 6 harakah. i.4 Apabila huruf Mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah = Kadar bacaan adalah 6 harakah (Ali-Imran : 61) Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Apabila huruf mad bertemu huruf sukun dalam 1 kalimah Makna = Hukum = Wajib dibaca 6 harakah Nota : Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran 1. Contoh = (Al-Anfal : 72) Termasuk Mad Jaiz Munfashil ialah Shilah Kubra. (Yunus : 91) 2.2.1 Mad Wajib Muttasil Muttasil bermaksud Sambung Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam 1 Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. iaitu bila: i. ii.3 Mad Lazim Kalimi Muthaqqal Makna = Hukum Contoh = 2. Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah ii. Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah * Cara bacaannya adalah sama dengan Mad Shilah ketika Washal. 2. (Yunus : 51) 2.5 Mad Lazim Harfi Muthaqqal . sedangkan ketika Wakaf tidak dibaca panjang. (Ar-Ra’du : 21) Makna = kalimah Hukum = Contoh = 2. Harus dibaca secara pendek dengan kadar 2 harakah.2 Mad Jaiz Munfasil Makna = 2 kalimah Munfasil bermaksud Berasingan Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam Hukum = Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah.

Hukum = Panjang bacaannya adalah 2 harakah . Dinamakan Aridh karena Mad Asli yang terdapat di akhir ayat dibaca sukun karena wakaf. Kaf. Lam. Kasroh tegak. atau Dhommah terbalik pada huruf “Ha Dhomir”. Sad.6 Huruf Mad ini ada 8 iaitu : Nun. Mim = Wajib dibaca secara 6 harakah Mad Lazim Harfi Mukhaffaf Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Aslipada salah satu huruf Hijaiah yang tidak bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum Huruf Mad ini ada 5 iaitu : Ha. Ha’. Ya’ .Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Asli pada salah satu huruf Hijaiah yang bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum 2. hukumnay kembali seperti Mad Asli. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Biasanya Mad ini dilambangkan dengan baris Fathah tegak. Hukum = 2. 4 atau 6 harakah (Al-Fajr : 6) Mad Iwad Makna = Mad yang terjadi apabila pada akhir kalimah terdapat huruf yang berbaris fathatain dan dibaca waqaf. Qaf. Sim.10 = Harus dibaca dalam 3 keadaan : 2. ’Ain.7 Mad Silah Qasirah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf selain Hamzah dalam 2 kalimah. Hukum Contoh = 2.9 Kadar bacaan adalah 4 atau 5 harakah Mad Aridh Lissukun Makna = Apabila Huruf Mad bertemu huruf hidup dalam 1 kalimah dan bacaan diwaqafkan (berhenti). Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Tho. Jika di washal. Ra = Panjang bacaannya adalah 2 harakah 2. Hukum = 2.8 Kadar bacaan adalah 2 harakah Mad Silah Towilah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf Hamzah dalam 2 kalimah.

Hukum = Kadar bacaannya adalah 2 harakah 2. Hamzah kedua ditukar menjadi Ya’ asalnya . Jika Hamzah pertama berbaris di atas. di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Mati. Jika Hamzah pertama berbaris di hadapan. 4 dan 6 harakah Mad Badal Makna = Apabila bertemu 2 Hamzah di dalam 1 kalimah. Hukum = Panjang bacannya ialah 6 harakah . Hukum 2.14 Mad Farq Makna = Apabila Mad Badal bertemu dengan huruf yang bertasydid sabdu dan untuk membezakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebutan/berita. 2. 3. Hamzah kedua ditukar menjadi Waw asalnya . 4 atau 6 harakah Mad Tamkin Makna = Apabila terdapat dua huruf Ya’ dalam 1 kalimah di mana Ya’ pertama berbaris di bawah dan bersabdu dan Ya’ kedua sukun Hukum 2. Dinamakan Mad Lin kerana pengucapannya lembut dan mudah.2.13 = Panjang bacannya ialah 2. Hamzah kedua ditukar menjadi Alif asalnya . Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. 1. huruf selepasnya dibaca sukun kerana waqaf.11 Mad Lin Makna = Apabila huruf berbaris di atas bertemu huruf ‫ و‬atau ‫ ي‬bertanda sukun. Jika Hamzah pertama berbaris di bawah.12 = Panjang bacaan adalah 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful