BAHAGIAN E : MAD

3 Feb Huruf = ‫ا و ي‬ Makna = i. ii. iii. Memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harakah = ‫قال‬ Terdiri daripada 3 huruf iaitu :

Alif ( ‫ ) ا‬sebelumnya huruf berbaris di atas

Wau ( ‫ ) و‬sebelumnya huruf berbaris di hadapan = ‫يقول‬ Ya’ ( ‫ ) ي‬sebelumnya huruf berbaris di bawah = ‫قيل‬

Bahagian

= Bagi Mad terdapat 2 jenis hukum iaitu :

1. Mad Asli (Tabi’i) 2. Mad Far’i 1. MAD ASLI (TABI’I) Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Kadar bacaannya ialah 2 harakah Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Makna = Hukum = Makna =

Terdapat 3 Keadaan Mad Asli, iaitu : 1. Wakaf Dan Wasal 2. Wasal 3. Wakaf 1.1 Mad Asli : Wakaf dan Washal

Huruf Mad tetap ada ketika washal atau wakaf samada : i. Huruf Mad itu terletak di tengah

ii. Huruf Mad terletak di akhir 1.2 Mad Asli : Washal (Shilah Shugra) pada Shilah Shughra,

Mad Asli juga terjadi pada Washal (dan hilang ketika wakaf) – iaitu :

Mad Farq . Mad Badal 14. Mad Silah Towilah 9.i. - Huruf Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah Untuk Ha Dhamir disambung dengan Wau. 2. Mad Wajib Muttasil 2. Hal ini terjadi pada huruf Alif Pengganti Tanwin (fathatain). Hukum = Kadar bacaannya / harakah adalah mengikut jenis Mad Bahagian = Mad Far’i terbahagi kepada 14 bahagian: 1. Mad Tamkin 13. Mad Silah Qasirah 8. Mad Lazim Harfi Muthaqqal 6. Mad Iwad 11. Mad Lin 12. Mad Jaiz Munfasil 3. Untuk Ha Dhamir disambung dengan Ya. MAD FAR’I Makna = Mad yang dibaca lebih daripada kadar Mad Asli disebabkan terdapat huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Mad Arid Lissukun 10. Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf 5. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat 1. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf 7. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat ii. Huruf Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah. Mad Lazim Kalimi Muthaqqal 4.3 Mad Asli: Pada Wakaf Mad Asli juga terjadi pada huruf Mad yang ada ketika Wakaf (dan hilang ketika Washal. iaitu jika disambung dengan kalimah sesudahnya).

4 Apabila huruf Mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah = Kadar bacaan adalah 6 harakah (Ali-Imran : 61) Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Apabila huruf mad bertemu huruf sukun dalam 1 kalimah Makna = Hukum = Wajib dibaca 6 harakah Nota : Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran 1. Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah * Cara bacaannya adalah sama dengan Mad Shilah ketika Washal. ii. sedangkan ketika Wakaf tidak dibaca panjang. Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah ii. i. (Ar-Ra’du : 21) Makna = kalimah Hukum = Contoh = 2.2. iaitu bila: i. (Yunus : 91) 2. Harus dibaca secara pendek dengan kadar 2 harakah.5 Mad Lazim Harfi Muthaqqal .3 Mad Lazim Kalimi Muthaqqal Makna = Hukum Contoh = 2.1 Mad Wajib Muttasil Muttasil bermaksud Sambung Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam 1 Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. (Yunus : 51) 2.2 Mad Jaiz Munfasil Makna = 2 kalimah Munfasil bermaksud Berasingan Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam Hukum = Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. 2. Ketika berhenti dibaca 6 harakah. Contoh = (Al-Anfal : 72) Termasuk Mad Jaiz Munfashil ialah Shilah Kubra.

Kasroh tegak. Qaf. Ha’. Tho. Sim. Hukum = 2. Sad. Dinamakan Aridh karena Mad Asli yang terdapat di akhir ayat dibaca sukun karena wakaf.9 Kadar bacaan adalah 4 atau 5 harakah Mad Aridh Lissukun Makna = Apabila Huruf Mad bertemu huruf hidup dalam 1 kalimah dan bacaan diwaqafkan (berhenti).7 Mad Silah Qasirah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf selain Hamzah dalam 2 kalimah. Kaf. Ya’ .6 Huruf Mad ini ada 8 iaitu : Nun. Ra = Panjang bacaannya adalah 2 harakah 2. Jika di washal. Mim = Wajib dibaca secara 6 harakah Mad Lazim Harfi Mukhaffaf Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Aslipada salah satu huruf Hijaiah yang tidak bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum Huruf Mad ini ada 5 iaitu : Ha. Hukum = Panjang bacaannya adalah 2 harakah .8 Kadar bacaan adalah 2 harakah Mad Silah Towilah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf Hamzah dalam 2 kalimah.Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Asli pada salah satu huruf Hijaiah yang bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum 2. Hukum Contoh = 2. 4 atau 6 harakah (Al-Fajr : 6) Mad Iwad Makna = Mad yang terjadi apabila pada akhir kalimah terdapat huruf yang berbaris fathatain dan dibaca waqaf. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Hukum = 2.10 = Harus dibaca dalam 3 keadaan : 2. atau Dhommah terbalik pada huruf “Ha Dhomir”. hukumnay kembali seperti Mad Asli. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Biasanya Mad ini dilambangkan dengan baris Fathah tegak. Lam. ’Ain.

Jika Hamzah pertama berbaris di atas.2. di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Mati. 3. Hamzah kedua ditukar menjadi Waw asalnya . 4 atau 6 harakah Mad Tamkin Makna = Apabila terdapat dua huruf Ya’ dalam 1 kalimah di mana Ya’ pertama berbaris di bawah dan bersabdu dan Ya’ kedua sukun Hukum 2. Hukum 2. Jika Hamzah pertama berbaris di hadapan.14 Mad Farq Makna = Apabila Mad Badal bertemu dengan huruf yang bertasydid sabdu dan untuk membezakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebutan/berita. Dinamakan Mad Lin kerana pengucapannya lembut dan mudah. huruf selepasnya dibaca sukun kerana waqaf. Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. Hamzah kedua ditukar menjadi Ya’ asalnya . Jika Hamzah pertama berbaris di bawah. 1. Hamzah kedua ditukar menjadi Alif asalnya . 2. Hukum = Kadar bacaannya adalah 2 harakah 2.13 = Panjang bacannya ialah 2.12 = Panjang bacaan adalah 2. 4 dan 6 harakah Mad Badal Makna = Apabila bertemu 2 Hamzah di dalam 1 kalimah.11 Mad Lin Makna = Apabila huruf berbaris di atas bertemu huruf ‫ و‬atau ‫ ي‬bertanda sukun. Hukum = Panjang bacannya ialah 6 harakah .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.