BAHAGIAN E : MAD

3 Feb Huruf = ‫ا و ي‬ Makna = i. ii. iii. Memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harakah = ‫قال‬ Terdiri daripada 3 huruf iaitu :

Alif ( ‫ ) ا‬sebelumnya huruf berbaris di atas

Wau ( ‫ ) و‬sebelumnya huruf berbaris di hadapan = ‫يقول‬ Ya’ ( ‫ ) ي‬sebelumnya huruf berbaris di bawah = ‫قيل‬

Bahagian

= Bagi Mad terdapat 2 jenis hukum iaitu :

1. Mad Asli (Tabi’i) 2. Mad Far’i 1. MAD ASLI (TABI’I) Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Kadar bacaannya ialah 2 harakah Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Makna = Hukum = Makna =

Terdapat 3 Keadaan Mad Asli, iaitu : 1. Wakaf Dan Wasal 2. Wasal 3. Wakaf 1.1 Mad Asli : Wakaf dan Washal

Huruf Mad tetap ada ketika washal atau wakaf samada : i. Huruf Mad itu terletak di tengah

ii. Huruf Mad terletak di akhir 1.2 Mad Asli : Washal (Shilah Shugra) pada Shilah Shughra,

Mad Asli juga terjadi pada Washal (dan hilang ketika wakaf) – iaitu :

- Huruf Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah Untuk Ha Dhamir disambung dengan Wau. Hal ini terjadi pada huruf Alif Pengganti Tanwin (fathatain). Huruf Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah. Untuk Ha Dhamir disambung dengan Ya. Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf 5.3 Mad Asli: Pada Wakaf Mad Asli juga terjadi pada huruf Mad yang ada ketika Wakaf (dan hilang ketika Washal. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat 1. Mad Lazim Harfi Muthaqqal 6. Mad Silah Towilah 9. Mad Tamkin 13. Mad Farq .i. Hukum = Kadar bacaannya / harakah adalah mengikut jenis Mad Bahagian = Mad Far’i terbahagi kepada 14 bahagian: 1. Mad Arid Lissukun 10. Mad Wajib Muttasil 2. Mad Lazim Kalimi Muthaqqal 4. Mad Silah Qasirah 8. Mad Jaiz Munfasil 3. iaitu jika disambung dengan kalimah sesudahnya). 2. MAD FAR’I Makna = Mad yang dibaca lebih daripada kadar Mad Asli disebabkan terdapat huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat ii. Mad Badal 14. Mad Iwad 11. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf 7. Mad Lin 12.

5 Mad Lazim Harfi Muthaqqal . i. Ketika berhenti dibaca 6 harakah.3 Mad Lazim Kalimi Muthaqqal Makna = Hukum Contoh = 2.1 Mad Wajib Muttasil Muttasil bermaksud Sambung Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam 1 Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah ii.2.2 Mad Jaiz Munfasil Makna = 2 kalimah Munfasil bermaksud Berasingan Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam Hukum = Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah * Cara bacaannya adalah sama dengan Mad Shilah ketika Washal.4 Apabila huruf Mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah = Kadar bacaan adalah 6 harakah (Ali-Imran : 61) Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Apabila huruf mad bertemu huruf sukun dalam 1 kalimah Makna = Hukum = Wajib dibaca 6 harakah Nota : Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran 1. (Yunus : 91) 2. (Yunus : 51) 2. iaitu bila: i. sedangkan ketika Wakaf tidak dibaca panjang. Contoh = (Al-Anfal : 72) Termasuk Mad Jaiz Munfashil ialah Shilah Kubra. ii. (Ar-Ra’du : 21) Makna = kalimah Hukum = Contoh = 2. 2. Harus dibaca secara pendek dengan kadar 2 harakah.

4 atau 6 harakah (Al-Fajr : 6) Mad Iwad Makna = Mad yang terjadi apabila pada akhir kalimah terdapat huruf yang berbaris fathatain dan dibaca waqaf. atau Dhommah terbalik pada huruf “Ha Dhomir”. Hukum = 2. Ha’. Sad. Ya’ . Hukum = 2.Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Asli pada salah satu huruf Hijaiah yang bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum 2. Ra = Panjang bacaannya adalah 2 harakah 2. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun.9 Kadar bacaan adalah 4 atau 5 harakah Mad Aridh Lissukun Makna = Apabila Huruf Mad bertemu huruf hidup dalam 1 kalimah dan bacaan diwaqafkan (berhenti). Qaf. Hukum = Panjang bacaannya adalah 2 harakah . Kasroh tegak.8 Kadar bacaan adalah 2 harakah Mad Silah Towilah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf Hamzah dalam 2 kalimah. Biasanya Mad ini dilambangkan dengan baris Fathah tegak. hukumnay kembali seperti Mad Asli. ’Ain. Sim.7 Mad Silah Qasirah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf selain Hamzah dalam 2 kalimah.6 Huruf Mad ini ada 8 iaitu : Nun. Jika di washal.10 = Harus dibaca dalam 3 keadaan : 2. Tho. Dinamakan Aridh karena Mad Asli yang terdapat di akhir ayat dibaca sukun karena wakaf. Hukum Contoh = 2. Mim = Wajib dibaca secara 6 harakah Mad Lazim Harfi Mukhaffaf Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Aslipada salah satu huruf Hijaiah yang tidak bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum Huruf Mad ini ada 5 iaitu : Ha. Lam. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Kaf.

Jika Hamzah pertama berbaris di atas. 4 dan 6 harakah Mad Badal Makna = Apabila bertemu 2 Hamzah di dalam 1 kalimah. 4 atau 6 harakah Mad Tamkin Makna = Apabila terdapat dua huruf Ya’ dalam 1 kalimah di mana Ya’ pertama berbaris di bawah dan bersabdu dan Ya’ kedua sukun Hukum 2.13 = Panjang bacannya ialah 2. Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Mati. Hamzah kedua ditukar menjadi Waw asalnya .14 Mad Farq Makna = Apabila Mad Badal bertemu dengan huruf yang bertasydid sabdu dan untuk membezakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebutan/berita. 3. Jika Hamzah pertama berbaris di hadapan. 2. Hukum 2. Jika Hamzah pertama berbaris di bawah. 1.2.11 Mad Lin Makna = Apabila huruf berbaris di atas bertemu huruf ‫ و‬atau ‫ ي‬bertanda sukun. Dinamakan Mad Lin kerana pengucapannya lembut dan mudah.12 = Panjang bacaan adalah 2. Hukum = Kadar bacaannya adalah 2 harakah 2. huruf selepasnya dibaca sukun kerana waqaf. Hamzah kedua ditukar menjadi Alif asalnya . Hukum = Panjang bacannya ialah 6 harakah . Hamzah kedua ditukar menjadi Ya’ asalnya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful