BAHAGIAN E : MAD

3 Feb Huruf = ‫ا و ي‬ Makna = i. ii. iii. Memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harakah = ‫قال‬ Terdiri daripada 3 huruf iaitu :

Alif ( ‫ ) ا‬sebelumnya huruf berbaris di atas

Wau ( ‫ ) و‬sebelumnya huruf berbaris di hadapan = ‫يقول‬ Ya’ ( ‫ ) ي‬sebelumnya huruf berbaris di bawah = ‫قيل‬

Bahagian

= Bagi Mad terdapat 2 jenis hukum iaitu :

1. Mad Asli (Tabi’i) 2. Mad Far’i 1. MAD ASLI (TABI’I) Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Kadar bacaannya ialah 2 harakah Tidak ada huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad.

Makna = Hukum = Makna =

Terdapat 3 Keadaan Mad Asli, iaitu : 1. Wakaf Dan Wasal 2. Wasal 3. Wakaf 1.1 Mad Asli : Wakaf dan Washal

Huruf Mad tetap ada ketika washal atau wakaf samada : i. Huruf Mad itu terletak di tengah

ii. Huruf Mad terletak di akhir 1.2 Mad Asli : Washal (Shilah Shugra) pada Shilah Shughra,

Mad Asli juga terjadi pada Washal (dan hilang ketika wakaf) – iaitu :

Mad Lazim Harfi Muthaqqal 6. MAD FAR’I Makna = Mad yang dibaca lebih daripada kadar Mad Asli disebabkan terdapat huruf Hamzah ( ‫ ) ﺀ‬atau tanda Mati selepas huruf Mad. Hal ini terjadi pada huruf Alif Pengganti Tanwin (fathatain). - Huruf Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah Untuk Ha Dhamir disambung dengan Wau. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat 1. disyaratkan agar huruf itu harus terdapat di antara 2 huruf yang berharakat ii. Untuk Ha Dhamir disambung dengan Ya. Mad Badal 14. Mad Silah Towilah 9. Huruf Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah. Mad Lazim Kalimi Muthaqqal 4. Mad Silah Qasirah 8. Mad Iwad 11. Mad Farq . Hukum = Kadar bacaannya / harakah adalah mengikut jenis Mad Bahagian = Mad Far’i terbahagi kepada 14 bahagian: 1.3 Mad Asli: Pada Wakaf Mad Asli juga terjadi pada huruf Mad yang ada ketika Wakaf (dan hilang ketika Washal. Mad Lin 12. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf 7. Mad Jaiz Munfasil 3.i. 2. Mad Wajib Muttasil 2. Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf 5. Mad Arid Lissukun 10. iaitu jika disambung dengan kalimah sesudahnya). Mad Tamkin 13.

5 Mad Lazim Harfi Muthaqqal . i. (Ar-Ra’du : 21) Makna = kalimah Hukum = Contoh = 2.1 Mad Wajib Muttasil Muttasil bermaksud Sambung Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam 1 Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. Ketika berhenti dibaca 6 harakah. (Yunus : 91) 2. iaitu bila: i. ii. (Yunus : 51) 2. 2. sedangkan ketika Wakaf tidak dibaca panjang.3 Mad Lazim Kalimi Muthaqqal Makna = Hukum Contoh = 2. Ya Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Kasrah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah * Cara bacaannya adalah sama dengan Mad Shilah ketika Washal. Harus dibaca secara pendek dengan kadar 2 harakah. Wau Kecil yang terdapat setelah Ha Dhamir yang berbaris Dhammah bertemu dengan Hamzah pada 2 kalimah ii.2 Mad Jaiz Munfasil Makna = 2 kalimah Munfasil bermaksud Berasingan Apabila huruf Mad bertemu Hamzah dalam Hukum = Panjang bacaan adalah 4 atau 5 harakah. Contoh = (Al-Anfal : 72) Termasuk Mad Jaiz Munfashil ialah Shilah Kubra.2.4 Apabila huruf Mad bertemu huruf bersabdu dalam 1 kalimah = Kadar bacaan adalah 6 harakah (Ali-Imran : 61) Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf Apabila huruf mad bertemu huruf sukun dalam 1 kalimah Makna = Hukum = Wajib dibaca 6 harakah Nota : Hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran 1.

Hukum = 2. Ra = Panjang bacaannya adalah 2 harakah 2. Kasroh tegak. atau Dhommah terbalik pada huruf “Ha Dhomir”. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun. Mim = Wajib dibaca secara 6 harakah Mad Lazim Harfi Mukhaffaf Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Aslipada salah satu huruf Hijaiah yang tidak bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum Huruf Mad ini ada 5 iaitu : Ha. Sad. Kaf.6 Huruf Mad ini ada 8 iaitu : Nun. Hukum = 2. Sim. Hukum Contoh = 2. 4 atau 6 harakah (Al-Fajr : 6) Mad Iwad Makna = Mad yang terjadi apabila pada akhir kalimah terdapat huruf yang berbaris fathatain dan dibaca waqaf. Ha’.Makna = Huruf Mad bertemu dengan Mati Asli pada salah satu huruf Hijaiah yang bersabdu dan berada di permulaan surah Huruf = Hukum 2.9 Kadar bacaan adalah 4 atau 5 harakah Mad Aridh Lissukun Makna = Apabila Huruf Mad bertemu huruf hidup dalam 1 kalimah dan bacaan diwaqafkan (berhenti). Biasanya Mad ini dilambangkan dengan baris Fathah tegak. Lam. Jika di washal. hukumnay kembali seperti Mad Asli.7 Mad Silah Qasirah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf selain Hamzah dalam 2 kalimah. Qaf. Ya’ .10 = Harus dibaca dalam 3 keadaan : 2. Dinamakan Aridh karena Mad Asli yang terdapat di akhir ayat dibaca sukun karena wakaf. ’Ain.8 Kadar bacaan adalah 2 harakah Mad Silah Towilah Makna = Apabila huruf “Ha Dhomir” bertemu dengan huruf Hamzah dalam 2 kalimah. Hukum = Panjang bacaannya adalah 2 harakah . Tho. Syarat yang harus ada dalam Mad ini adalah huruf sebelum dan selepas “Ha Dhomir” harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun.

Hamzah kedua ditukar menjadi Ya’ asalnya . Dinamakan Mad Lin kerana pengucapannya lembut dan mudah. 1. 3. di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Mati. Hamzah kedua ditukar menjadi Waw asalnya . Jika Hamzah pertama berbaris di atas. Jika Hamzah pertama berbaris di hadapan. 4 atau 6 harakah Mad Tamkin Makna = Apabila terdapat dua huruf Ya’ dalam 1 kalimah di mana Ya’ pertama berbaris di bawah dan bersabdu dan Ya’ kedua sukun Hukum 2. Hukum = Panjang bacannya ialah 6 harakah .11 Mad Lin Makna = Apabila huruf berbaris di atas bertemu huruf ‫ و‬atau ‫ ي‬bertanda sukun.13 = Panjang bacannya ialah 2. Hukum 2.14 Mad Farq Makna = Apabila Mad Badal bertemu dengan huruf yang bertasydid sabdu dan untuk membezakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebutan/berita. Hukum = Kadar bacaannya adalah 2 harakah 2. 4 dan 6 harakah Mad Badal Makna = Apabila bertemu 2 Hamzah di dalam 1 kalimah. Jika Hamzah pertama berbaris di bawah. huruf selepasnya dibaca sukun kerana waqaf. Hamzah kedua ditukar menjadi Alif asalnya .2. 2.12 = Panjang bacaan adalah 2. Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.