SUKAN DAN KANAK-KANAK

NAMA : NUR FARAHIYAH BINTI AB WAHAB

 Sukan dan permainan yang disediakan untuk aktiviti fizikal telah disifatkan secara umumnya spontan.  Pada semester ke-2 abad ke-20. permainan bebas @ permainan tidak berstruktur memberi laluan kepada sukan kanak-kanak terancang. . tidak berstruktur dan tiada penglibatan orang dewasa.PERMULAAN SUKAN KANAKKANAK TERANCANG  Pada awal abad ke-20. aktiviti fizikal lebih kerap dalam sebahagian kehidupan kanak-kanak biasa.

• Umur permulaan untuk sukan kanakkanak terancang juga telah berkembang ke satu titik bahawa latihan program kanak-kanak terdapat untuk pelbagai sukan. .

kanak. .  Menjalankan kehidupan yang sihat.  Meningkatkan pertumbuhan fizikal.  Meningkatkan kemahiran sosialisasi melalui sukan.  Meningkatkan kemahiran motor dan kecergasan fizikal. sosial dan kematangan yang normal.FAEDAH SUKAN KANAK-KANAK TERANCANG  Meningkatkan tahap kesihatan kanak.

RISIKO SUKAN KANAK-KANAK TERANCANG Ketidakmatangan dalam penyertaan sukan.Kemahiran Peningkatan dalam kecederaan.perasaan . . .

PERSOALAN PENGLIBATAN KANAKKANAK DLM SUKAN TERANCANG • Bilakah kanak-kanak bersedia untuk sukan terancang? • Apakah hubungan keluarga dinamik dengan perkaitan sukan terancang? • Bagaimanakah faktor sosial mempengaruhi pengalaman kanak-kanak dalam sukan terancang? .

. .perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan dan latihan atlet kanak-kanak yang terlibat dalam sukan tertentu.bertanggungjawab untuk menyediakan dan mengekalkan statistik kecederaan untuk kanakkanak yang mengambil bahagian dalam sukan.perlu bertanggungjawab untuk menentukan standard peralatan perlindungan. . .CADANGAN PERUBAHAN SUKAN KANAK-KANAK 1) Organisasi / badan yang mentadbir sukan.padang dan tempoh pertandingan yang sesuai untuk kanak-kanak.

mempunyai kelayakan yang merangkumi teknik-teknik dan kemahiran sukan kanakkanak.2) Jurulatih Sukan Jurulatih perlu: .risiko keselamatan khusus sukan kanakkanak. psikologi dan sosiologi kanak-kanak serta fisiologi pertumbuhan dan pembangunan yang berkaitan dengan aktiviti fizikal semasa zaman kanak-kanak. .menyertai program khas pendidikan. .

. .perlu mengambil langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang persekitaran sukan kanak-kanak.doktor perlu memantau kesihatan dan keselamatan kanak-kanak yang terlibat dalam sukan kanak-kanak terancang.3) Pakar kesihatan .

4) Latihan sukan .pengkhususan sukan perlu dielakkan sebelum umur 10 tahun. . . .pada peringkat awal latihan.perlu memantau status nutrisi atlet kanakkanak. setiap penekanan harus diberikan peluang penyertaan yang meluas untuk meningkatkan pembangunan motor umum.

5) Ibu Bapa . . .harus meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang faedah dan risiko sukan yang bersaing.harus menyertai secara aktif dalam proses bimbingan dan latihan anakanak dalam sukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful