SUKAN DAN KANAK-KANAK

NAMA : NUR FARAHIYAH BINTI AB WAHAB

 Sukan dan permainan yang disediakan untuk aktiviti fizikal telah disifatkan secara umumnya spontan. aktiviti fizikal lebih kerap dalam sebahagian kehidupan kanak-kanak biasa. tidak berstruktur dan tiada penglibatan orang dewasa.  Pada semester ke-2 abad ke-20.PERMULAAN SUKAN KANAKKANAK TERANCANG  Pada awal abad ke-20. . permainan bebas @ permainan tidak berstruktur memberi laluan kepada sukan kanak-kanak terancang.

.• Umur permulaan untuk sukan kanakkanak terancang juga telah berkembang ke satu titik bahawa latihan program kanak-kanak terdapat untuk pelbagai sukan.

kanak.  Menjalankan kehidupan yang sihat. .  Meningkatkan kemahiran sosialisasi melalui sukan.  Meningkatkan kemahiran motor dan kecergasan fizikal. sosial dan kematangan yang normal.  Meningkatkan pertumbuhan fizikal.FAEDAH SUKAN KANAK-KANAK TERANCANG  Meningkatkan tahap kesihatan kanak.

Kemahiran Peningkatan dalam kecederaan.perasaan . . .RISIKO SUKAN KANAK-KANAK TERANCANG Ketidakmatangan dalam penyertaan sukan.

PERSOALAN PENGLIBATAN KANAKKANAK DLM SUKAN TERANCANG • Bilakah kanak-kanak bersedia untuk sukan terancang? • Apakah hubungan keluarga dinamik dengan perkaitan sukan terancang? • Bagaimanakah faktor sosial mempengaruhi pengalaman kanak-kanak dalam sukan terancang? .

padang dan tempoh pertandingan yang sesuai untuk kanak-kanak. .CADANGAN PERUBAHAN SUKAN KANAK-KANAK 1) Organisasi / badan yang mentadbir sukan.perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan dan latihan atlet kanak-kanak yang terlibat dalam sukan tertentu.bertanggungjawab untuk menyediakan dan mengekalkan statistik kecederaan untuk kanakkanak yang mengambil bahagian dalam sukan.perlu bertanggungjawab untuk menentukan standard peralatan perlindungan. . . .

.2) Jurulatih Sukan Jurulatih perlu: .mempunyai kelayakan yang merangkumi teknik-teknik dan kemahiran sukan kanakkanak.menyertai program khas pendidikan.risiko keselamatan khusus sukan kanakkanak. psikologi dan sosiologi kanak-kanak serta fisiologi pertumbuhan dan pembangunan yang berkaitan dengan aktiviti fizikal semasa zaman kanak-kanak. .

doktor perlu memantau kesihatan dan keselamatan kanak-kanak yang terlibat dalam sukan kanak-kanak terancang. . .perlu mengambil langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang persekitaran sukan kanak-kanak.3) Pakar kesihatan .

. setiap penekanan harus diberikan peluang penyertaan yang meluas untuk meningkatkan pembangunan motor umum.perlu memantau status nutrisi atlet kanakkanak.pengkhususan sukan perlu dielakkan sebelum umur 10 tahun. . .pada peringkat awal latihan.4) Latihan sukan .

harus menyertai secara aktif dalam proses bimbingan dan latihan anakanak dalam sukan.5) Ibu Bapa . .harus meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang faedah dan risiko sukan yang bersaing. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful