IPG KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN WAJ 3112 KOKURIKULUM (OLAHRAGA) - LARI PECUT

Nama: VONG NYET LIN CHING MEI FONG TAN SHU HAN No Angka Giliran: 2011151340039 2011151340024 2011151340038 No Kad Pengenalan: 910407-13-5496 911118-04-5384 910502-14-6230 Unit dan Semester: BC.PJ.PM PISMP AMBILAN JANUARI 2011 Tarikh Kerja Kursus Dihantar: Nama Pensyarah: 5 MAC 2013 TUAN HAJI SHAMSUDDIN BIN MOHD SHARIFF

ISI KANDUNGAN
PERKARA Jadual Speksifikasi Tugasan, Soalan, dan Rubrik Permarkahan Kertas Tugasan Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tahun 4 Lampiran: Draf Pertama 28-35 5-9 10-27 MUKA SURAT 1-4

Soalan. dan Rubrik Permarkahan .Jadual Speksifikasi Tugasan.

KERTAS TUGASAN .

Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tahun 4 .

03.30am (30 minit) Kelas: Tahun 4 Bil Murid: 20 orang Pengalaman sedia ada: 1. fasa belepas. murid-murid dapat: 1. . kon Objektif: Di akhir pembelajaran.Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tajuk: Acara Balapan (Trek) Kemahiran: Lari Pecut Tarikh: 05.Bekerjasama semas mengambil bahagian dalam aktiviti yang diajar.00am . 3.2013(Selasa) Masa: 8. 2. 2.8. Murid pernah melakukan lari pecut. Alat bantu mengajar: Blok permulaan. . Afektif:.Merasa seronok semasa mengambil bahagian dalam aktiviti yang diajar. Psikomotor: Melakukan gaya lari pecut yang betul dalam keempat-empat fasa iaitu fasa permulaan. wisel. Murid pernah melihat pertandingan lari pecut. Kognitf: Menyatakan dan menjalankan keempat-empat fasa lari pecut dengan betul. fasa pecutan dan fasa penamat.

4 ditandakan dengan 4 kon. 50m kon yang disediakan Objektif pembelajaran: Afektif 50m Kaedah: Demonstrasi - Kawasan berlari . Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel.Bahagian/ masa Permulaan (+5 minit) Aktiviti Butiran mengajar/ fokus pengajaran     Organisasi Alatan/ strategi/ Catatan Memanaskan badanBerlari satu pusingan mengikut kawasan Murid berlari mengelilingi kon-kon yang ditetapkan sebanyak 2 kali. Murid-murid berdiri dalam 5 barisan lurus yang berhadap dengan guru.

dan lengan. bahu. tangan. kaki otot-otot pinggang (terutamakan kaki) - Kawasan badan melakukan regangan Murid Kon Guru .Regangan badan  Guru membimbing murid melakukan regangan aktiviti badan termasuklah kepala. leher.

Guru melakukan demonstrasi dan murid melakukan aktiviti mengikut Nilai murni: demonstrasi guru. Tangan diletak di garisan Guru . 5. 4 ditandakan dengan 4 kon. Kaki hadapan rapat Kawasan semasa guru membuat demonstrasi.  Guru memberitahu lari murid pecut  bahawa  mengandungi 4 fasa. 4. Mengikut arahan Objektif pembelajaran: Psikomotor kon. “Ke garisan”. berdiri rapat dengan garisan 2. Murid-murid berhadap dengan guru. Kaki belakang 1 ½ tapak di belakang kaki hadapan.Langkah 1 (+6 minit) Fasa permulaan  Guru memberitahu murid   Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. 3. Murid Kon peringkat “Ke Kaedah: Demonstrasi dengan garisan. Murid dibahagi kepada 2 barisan  Peringkat Garisan” “Ke yang berhadap dengan guru. Ruang di antara 2 tapak kai seluas 1 buku penumbuk. Guru membuat tunjuk cara kepada murid gaya fasa permulaan garisan : 1. 5 blok permulaan bahawa tajuk pada hari ini ialah lari pecut.

4. 3. Pinggul diangkat perlahan. Mata fokus ke hadapan(1m 2m)  Guru membuat tunjuk cara kepada murid gaya fasa permulaan “Sedia : 1. Kepala dan leher dalam satu garisan dengan tulang belakang. „Sedia. Lutut kaki hadapan Blok permulaan peringkat membuat sudut 90 darjah. selaras dengan 6. 6. Bahu ke hadapan sedikit daripada tangan. Lutut kaki belakang membuat sudut 120 darjah.Gaya “Ke garisan” dan “Sedia” lahan sehingga melebihi aras bahu. 5.permulaan Peringkat “Sedia” bahu. 2. Kaki ditolak kuat pada blok .

Murid berbaris satu barisan di berhadap dengan guru. murid dibahagi kepada 5 kumpulan. murid akan bergerak ke garisan permulaan. Guru memeriksa gaya fasa permulaan setiap murid dan membetulkan. Guru akan membunyikan wisel.   Guru mengulang latihan ini sebanyak 2 kali. Murid Kon . Guru memberi arahan sedia”. Kemudian.   Murid berlari sejauh 10m. membuat permulaan. Guru “ke garisan dan akan fasa Garisan penamat murid gaya Kawasan melakukan latih tubi tanpa blok permulaan. Setiap kali guru Garisan permulaan 10m membunyikan wisel.permulaan Latih tubi fasa    Guru membimbing murid permulaan menjalankan latih tubi.

Garisan permulaan 20m Kawasan untuk latih tubi dengan blok permulaan.  Murid mengulang latih tubi fasa permulaan dengan blok permulaan sebanyak 2 kali. Garisan penamat Murid Guru Kon . Guru mengajar gaya murid fasa dengan blok 10m melakukan permulaan menggunakan permulaan.

Kaki hadapan diluruskan serta-merta dan lutut kaki belakang hadapan. Kaedah: Demonstrasi untuk langkah pertama. Elakkan melompat ke daripada hadapan Kawasan semasa guru membuat demonstrasi. Badan masih lagi membongkok ke hadapan lima hingga enam meter yang pertama. 4. Tangan diayun untuk dibawa ke mengimbangi aksi kaki. Objektif pembelajaran: Psikomotor kon mendemonstrasi teknik fasa berlepas: 1. 3.Langkah 2 (+5 minit) Fasa berlepas  Guru menerang sambil    Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. 2. Murid Kon Guru . Murid-murid berdiri dalam 2 barisan lurus yang berhadap dengan guru. 4 ditandakan dengan 4 kon. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru.

Gaya fasa berlepas Latih berlepas   tubi fasa  Guru membimbing murid menjalankan latih tubi. Guru memeriksa gaya fasa berlepas setiap murid dan membetulkan. Murid melakukan gaya seperti mana yang diarah oleh guru. Guru memberi arahan “ke garisan”.  Murid mengulang latih tubi - Garisan penamat Kawasan melakukan latih tubi Kawasan melakukan latih tubi . Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.   Murid berlari sejauh 15m.  “sedia” dan Garisan permulaan 15m menbunyikan wisel.

Murid Kon Guru .fasa berlepas ini sebanyak 2 kali.

Bengkokkan siku kira-kira 90 darjah. Murid Kon Guru . 4 ditandakan dengan 4 kon. Murid-murid berdiri dalam 2 barisan lurus yang berhadap dengan guru.Langkah 3 (+5 minit) Fasa pecutan  Guru menerang dan   Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. Berlari di atas bebola kaki. Langkahan semakin  panjang dan lutut tinggi. 3. 2. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. Objektif pembelajaran: Psikomotor kon mendemonstrasi teknik fasa pecutan: 1. Kaedah: Demonstrasi - Kawasan semasa guru membuat demonstrasi.

Latih pecutan tubi fasa    Gaya fasa larian Guru membimbing murid menjalankan latih tubi. “sedia” dan Garisan permulaan gaya Garisan penamat 20m membunyikan wisel. Guru memberi arahan “ke garisan”.  Murid melakukan seperti mana yang diarah oleh guru dengan teknik gaya pecutan. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Guru memeriksa gaya fasa pecutan setiap murid dan membetulkan.  Murid mengulang latih tubi fasa berlepas ini 2 kali.   Murid berlari sejauh 20m. Guru Garisan permulaan Murid Kon - Kawasan melakukan latih tubi .

5 blok mendemonstrasi teknik fasa penamat:  Terus berlari tanpa  garisan berhadap permulaan Nilai murni: Mengikut arahan mengurangkan kepantasan melepasi penamat. Murid Kon Guru .Langkah 4 (+6 minit) Fasa penamat  Guru menerang dan   Dalam kawasan 50m X 50m yang ditandakan dengan 4 kon. Objektif pembelajaran: Psikomotor dan Kognitif Kaedah: Demonstrasi Kawasan semasa guru membuat demonstrasi.  Bahagian dada atau torso hadapan. 4 kon. Murid-murid dengan guru. dicondongkan dibawa ke sehingga Guru melakukan demonstrasi dan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. berdiri Alatan: 1 wisel.  Badan sedikit.

Gaya fasa penamat Latih penamat   tubi fasa  Guru membimbing murid menjalankan latih tubi.   Murid berlari sejauh 20m. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.  Murid mengulang latih tubi fasa berlepas ini sebanyak Garisan penamat Kawasan melakukan latih tubi .  “sedia” dan Garisan permulaan gaya 15m menbunyikan wisel. Murid melakukan seperti mana yang diarah oleh guru. Guru memeriksa gaya fasa penamat setiap murid dan membetulkan. Guru memberi arahan “ke garisan”.

2 kali. Guru memberi arahan “ke garisan”.   Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.  Guru meminta murid Murid Kon mengulang keempat-empat fasa lari pecut. “sedia” dan 20m Garisan permulaan menbunyikan wisel. Garisan penamat . Guru setiap memeriksa murid gaya dan Garisan penamat membetulkan. Guru Latih tubi keempatempat fasa lari pecut  Guru minta murid mengulang keempat-empat fasa lari pecut dengan blok menggunakan permulaan.    Murid melakukan keempatempat fasa lari pecut. Murid berlari sejauh 15m.

- Kawasan untuk latih tubi dengan blok permulaan. Murid mengulang latih tubi fasa ini sebanyak 2 kali. Murid Kon Guru .

Mata pandang depan.Penutup (+3 minit) Menyejukkan badan-    Guru membimbing murid melakukan aktiviti  Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. kaki dibuka seluas bahu. kon Regangan badan Murid-murid berdiri dalam 5 barisan lurus yang berhadap dengan guru. Guru semasa dan menarik sebaliknya menghembus Murid Kon Demonstrasi . Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. Objektif pembelajaran: Afektif regangan badan bermula dari kaki hingga ke kepala.  Murid berulang 3 kali. 4 ditandakan dengan 4 kon. Tangan angkat dari sisi ke atas nafas semasa nafas. Kaedah: Tarik nafas    Murid berdiri tegak.

DRAF PERTAMA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful