IPG KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN WAJ 3112 KOKURIKULUM (OLAHRAGA) - LARI PECUT

Nama: VONG NYET LIN CHING MEI FONG TAN SHU HAN No Angka Giliran: 2011151340039 2011151340024 2011151340038 No Kad Pengenalan: 910407-13-5496 911118-04-5384 910502-14-6230 Unit dan Semester: BC.PJ.PM PISMP AMBILAN JANUARI 2011 Tarikh Kerja Kursus Dihantar: Nama Pensyarah: 5 MAC 2013 TUAN HAJI SHAMSUDDIN BIN MOHD SHARIFF

ISI KANDUNGAN
PERKARA Jadual Speksifikasi Tugasan, Soalan, dan Rubrik Permarkahan Kertas Tugasan Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tahun 4 Lampiran: Draf Pertama 28-35 5-9 10-27 MUKA SURAT 1-4

Soalan. dan Rubrik Permarkahan .Jadual Speksifikasi Tugasan.

KERTAS TUGASAN .

Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tahun 4 .

wisel. Murid pernah melakukan lari pecut. Kognitf: Menyatakan dan menjalankan keempat-empat fasa lari pecut dengan betul. Alat bantu mengajar: Blok permulaan. murid-murid dapat: 1. kon Objektif: Di akhir pembelajaran. .Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tajuk: Acara Balapan (Trek) Kemahiran: Lari Pecut Tarikh: 05. 2. 2. 3.03.00am . fasa pecutan dan fasa penamat.Merasa seronok semasa mengambil bahagian dalam aktiviti yang diajar. Psikomotor: Melakukan gaya lari pecut yang betul dalam keempat-empat fasa iaitu fasa permulaan.Bekerjasama semas mengambil bahagian dalam aktiviti yang diajar. Murid pernah melihat pertandingan lari pecut. fasa belepas.2013(Selasa) Masa: 8.30am (30 minit) Kelas: Tahun 4 Bil Murid: 20 orang Pengalaman sedia ada: 1.8. Afektif:. .

4 ditandakan dengan 4 kon. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel.Bahagian/ masa Permulaan (+5 minit) Aktiviti Butiran mengajar/ fokus pengajaran     Organisasi Alatan/ strategi/ Catatan Memanaskan badanBerlari satu pusingan mengikut kawasan Murid berlari mengelilingi kon-kon yang ditetapkan sebanyak 2 kali. Murid-murid berdiri dalam 5 barisan lurus yang berhadap dengan guru. 50m kon yang disediakan Objektif pembelajaran: Afektif 50m Kaedah: Demonstrasi - Kawasan berlari .

dan lengan. bahu. kaki otot-otot pinggang (terutamakan kaki) - Kawasan badan melakukan regangan Murid Kon Guru .Regangan badan  Guru membimbing murid melakukan regangan aktiviti badan termasuklah kepala. tangan. leher.

4. Murid Kon peringkat “Ke Kaedah: Demonstrasi dengan garisan. Guru membuat tunjuk cara kepada murid gaya fasa permulaan garisan : 1. Kaki hadapan rapat Kawasan semasa guru membuat demonstrasi. 4 ditandakan dengan 4 kon. Murid dibahagi kepada 2 barisan  Peringkat Garisan” “Ke yang berhadap dengan guru. Guru melakukan demonstrasi dan murid melakukan aktiviti mengikut Nilai murni: demonstrasi guru. 5. Mengikut arahan Objektif pembelajaran: Psikomotor kon. Tangan diletak di garisan Guru . 3. berdiri rapat dengan garisan 2. “Ke garisan”. Ruang di antara 2 tapak kai seluas 1 buku penumbuk. Murid-murid berhadap dengan guru. 5 blok permulaan bahawa tajuk pada hari ini ialah lari pecut. Kaki belakang 1 ½ tapak di belakang kaki hadapan.  Guru memberitahu lari murid pecut  bahawa  mengandungi 4 fasa.Langkah 1 (+6 minit) Fasa permulaan  Guru memberitahu murid   Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel.

permulaan Peringkat “Sedia” bahu. Lutut kaki belakang membuat sudut 120 darjah. 2. Mata fokus ke hadapan(1m 2m)  Guru membuat tunjuk cara kepada murid gaya fasa permulaan “Sedia : 1. 4. Bahu ke hadapan sedikit daripada tangan. „Sedia. Kaki ditolak kuat pada blok . Kepala dan leher dalam satu garisan dengan tulang belakang. 6. selaras dengan 6. Lutut kaki hadapan Blok permulaan peringkat membuat sudut 90 darjah. 3. Pinggul diangkat perlahan.Gaya “Ke garisan” dan “Sedia” lahan sehingga melebihi aras bahu. 5.

  Murid berlari sejauh 10m. Murid berbaris satu barisan di berhadap dengan guru. Guru memeriksa gaya fasa permulaan setiap murid dan membetulkan. Guru memberi arahan sedia”. Murid Kon .permulaan Latih tubi fasa    Guru membimbing murid permulaan menjalankan latih tubi. Guru “ke garisan dan akan fasa Garisan penamat murid gaya Kawasan melakukan latih tubi tanpa blok permulaan. Kemudian. murid dibahagi kepada 5 kumpulan. Guru akan membunyikan wisel. murid akan bergerak ke garisan permulaan.   Guru mengulang latihan ini sebanyak 2 kali. membuat permulaan. Setiap kali guru Garisan permulaan 10m membunyikan wisel.

 Guru mengajar gaya murid fasa dengan blok 10m melakukan permulaan menggunakan permulaan. Garisan penamat Murid Guru Kon .  Murid mengulang latih tubi fasa permulaan dengan blok permulaan sebanyak 2 kali. Garisan permulaan 20m Kawasan untuk latih tubi dengan blok permulaan.

Kaki hadapan diluruskan serta-merta dan lutut kaki belakang hadapan. 4.Langkah 2 (+5 minit) Fasa berlepas  Guru menerang sambil    Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. Murid Kon Guru . Tangan diayun untuk dibawa ke mengimbangi aksi kaki. 3. 4 ditandakan dengan 4 kon. 2. Objektif pembelajaran: Psikomotor kon mendemonstrasi teknik fasa berlepas: 1. Elakkan melompat ke daripada hadapan Kawasan semasa guru membuat demonstrasi. Kaedah: Demonstrasi untuk langkah pertama. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. Badan masih lagi membongkok ke hadapan lima hingga enam meter yang pertama. Murid-murid berdiri dalam 2 barisan lurus yang berhadap dengan guru.

Murid melakukan gaya seperti mana yang diarah oleh guru. Guru memberi arahan “ke garisan”.   Murid berlari sejauh 15m. Guru memeriksa gaya fasa berlepas setiap murid dan membetulkan. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.  “sedia” dan Garisan permulaan 15m menbunyikan wisel.Gaya fasa berlepas Latih berlepas   tubi fasa  Guru membimbing murid menjalankan latih tubi.  Murid mengulang latih tubi - Garisan penamat Kawasan melakukan latih tubi Kawasan melakukan latih tubi .

Murid Kon Guru .fasa berlepas ini sebanyak 2 kali.

Langkahan semakin  panjang dan lutut tinggi. Objektif pembelajaran: Psikomotor kon mendemonstrasi teknik fasa pecutan: 1. 4 ditandakan dengan 4 kon. Berlari di atas bebola kaki. Bengkokkan siku kira-kira 90 darjah. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. 2. 3. Murid-murid berdiri dalam 2 barisan lurus yang berhadap dengan guru.Langkah 3 (+5 minit) Fasa pecutan  Guru menerang dan   Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. Kaedah: Demonstrasi - Kawasan semasa guru membuat demonstrasi. Murid Kon Guru .

Guru memberi arahan “ke garisan”.   Murid berlari sejauh 20m.  Murid melakukan seperti mana yang diarah oleh guru dengan teknik gaya pecutan. Guru Garisan permulaan Murid Kon - Kawasan melakukan latih tubi . Guru memeriksa gaya fasa pecutan setiap murid dan membetulkan.Latih pecutan tubi fasa    Gaya fasa larian Guru membimbing murid menjalankan latih tubi. “sedia” dan Garisan permulaan gaya Garisan penamat 20m membunyikan wisel. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.  Murid mengulang latih tubi fasa berlepas ini 2 kali.

Langkah 4 (+6 minit) Fasa penamat  Guru menerang dan   Dalam kawasan 50m X 50m yang ditandakan dengan 4 kon. 5 blok mendemonstrasi teknik fasa penamat:  Terus berlari tanpa  garisan berhadap permulaan Nilai murni: Mengikut arahan mengurangkan kepantasan melepasi penamat.  Badan sedikit. Murid-murid dengan guru. Objektif pembelajaran: Psikomotor dan Kognitif Kaedah: Demonstrasi Kawasan semasa guru membuat demonstrasi. berdiri Alatan: 1 wisel. 4 kon. Murid Kon Guru .  Bahagian dada atau torso hadapan. dicondongkan dibawa ke sehingga Guru melakukan demonstrasi dan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru.

Gaya fasa penamat Latih penamat   tubi fasa  Guru membimbing murid menjalankan latih tubi.  “sedia” dan Garisan permulaan gaya 15m menbunyikan wisel.  Murid mengulang latih tubi fasa berlepas ini sebanyak Garisan penamat Kawasan melakukan latih tubi . Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Murid melakukan seperti mana yang diarah oleh guru.   Murid berlari sejauh 20m. Guru memberi arahan “ke garisan”. Guru memeriksa gaya fasa penamat setiap murid dan membetulkan.

Guru memberi arahan “ke garisan”. Murid berlari sejauh 15m.    Murid melakukan keempatempat fasa lari pecut.   Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.  Guru meminta murid Murid Kon mengulang keempat-empat fasa lari pecut. “sedia” dan 20m Garisan permulaan menbunyikan wisel. Garisan penamat .2 kali. Guru setiap memeriksa murid gaya dan Garisan penamat membetulkan. Guru Latih tubi keempatempat fasa lari pecut  Guru minta murid mengulang keempat-empat fasa lari pecut dengan blok menggunakan permulaan.

- Kawasan untuk latih tubi dengan blok permulaan. Murid Kon Guru . Murid mengulang latih tubi fasa ini sebanyak 2 kali.

 Murid berulang 3 kali. Mata pandang depan. kaki dibuka seluas bahu. Guru semasa dan menarik sebaliknya menghembus Murid Kon Demonstrasi .Penutup (+3 minit) Menyejukkan badan-    Guru membimbing murid melakukan aktiviti  Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. 4 ditandakan dengan 4 kon. kon Regangan badan Murid-murid berdiri dalam 5 barisan lurus yang berhadap dengan guru. Tangan angkat dari sisi ke atas nafas semasa nafas. Objektif pembelajaran: Afektif regangan badan bermula dari kaki hingga ke kepala. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. Kaedah: Tarik nafas    Murid berdiri tegak.

DRAF PERTAMA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful