IPG KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN WAJ 3112 KOKURIKULUM (OLAHRAGA) - LARI PECUT

Nama: VONG NYET LIN CHING MEI FONG TAN SHU HAN No Angka Giliran: 2011151340039 2011151340024 2011151340038 No Kad Pengenalan: 910407-13-5496 911118-04-5384 910502-14-6230 Unit dan Semester: BC.PJ.PM PISMP AMBILAN JANUARI 2011 Tarikh Kerja Kursus Dihantar: Nama Pensyarah: 5 MAC 2013 TUAN HAJI SHAMSUDDIN BIN MOHD SHARIFF

ISI KANDUNGAN
PERKARA Jadual Speksifikasi Tugasan, Soalan, dan Rubrik Permarkahan Kertas Tugasan Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tahun 4 Lampiran: Draf Pertama 28-35 5-9 10-27 MUKA SURAT 1-4

Jadual Speksifikasi Tugasan. dan Rubrik Permarkahan . Soalan.

KERTAS TUGASAN .

Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tahun 4 .

fasa pecutan dan fasa penamat. Afektif:.00am . 3. Murid pernah melihat pertandingan lari pecut.8. Murid pernah melakukan lari pecut.30am (30 minit) Kelas: Tahun 4 Bil Murid: 20 orang Pengalaman sedia ada: 1.2013(Selasa) Masa: 8. Psikomotor: Melakukan gaya lari pecut yang betul dalam keempat-empat fasa iaitu fasa permulaan. kon Objektif: Di akhir pembelajaran.Bekerjasama semas mengambil bahagian dalam aktiviti yang diajar.Rancangan Pengajaran Harian Lari Pecut Tajuk: Acara Balapan (Trek) Kemahiran: Lari Pecut Tarikh: 05. 2.Merasa seronok semasa mengambil bahagian dalam aktiviti yang diajar. wisel. . murid-murid dapat: 1. Alat bantu mengajar: Blok permulaan. . Kognitf: Menyatakan dan menjalankan keempat-empat fasa lari pecut dengan betul.03. 2. fasa belepas.

4 ditandakan dengan 4 kon. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru.Bahagian/ masa Permulaan (+5 minit) Aktiviti Butiran mengajar/ fokus pengajaran     Organisasi Alatan/ strategi/ Catatan Memanaskan badanBerlari satu pusingan mengikut kawasan Murid berlari mengelilingi kon-kon yang ditetapkan sebanyak 2 kali. Murid-murid berdiri dalam 5 barisan lurus yang berhadap dengan guru. Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. 50m kon yang disediakan Objektif pembelajaran: Afektif 50m Kaedah: Demonstrasi - Kawasan berlari .

dan lengan. tangan.Regangan badan  Guru membimbing murid melakukan regangan aktiviti badan termasuklah kepala. leher. kaki otot-otot pinggang (terutamakan kaki) - Kawasan badan melakukan regangan Murid Kon Guru . bahu.

Guru melakukan demonstrasi dan murid melakukan aktiviti mengikut Nilai murni: demonstrasi guru. 4 ditandakan dengan 4 kon. Ruang di antara 2 tapak kai seluas 1 buku penumbuk. Tangan diletak di garisan Guru . Murid-murid berhadap dengan guru. 4.  Guru memberitahu lari murid pecut  bahawa  mengandungi 4 fasa. Mengikut arahan Objektif pembelajaran: Psikomotor kon. 3. 5. Kaki hadapan rapat Kawasan semasa guru membuat demonstrasi. 5 blok permulaan bahawa tajuk pada hari ini ialah lari pecut. “Ke garisan”. Guru membuat tunjuk cara kepada murid gaya fasa permulaan garisan : 1.Langkah 1 (+6 minit) Fasa permulaan  Guru memberitahu murid   Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. Kaki belakang 1 ½ tapak di belakang kaki hadapan. berdiri rapat dengan garisan 2. Murid dibahagi kepada 2 barisan  Peringkat Garisan” “Ke yang berhadap dengan guru. Murid Kon peringkat “Ke Kaedah: Demonstrasi dengan garisan.

Kaki ditolak kuat pada blok . Kepala dan leher dalam satu garisan dengan tulang belakang.Gaya “Ke garisan” dan “Sedia” lahan sehingga melebihi aras bahu. „Sedia. selaras dengan 6. 5. 2.permulaan Peringkat “Sedia” bahu. Lutut kaki hadapan Blok permulaan peringkat membuat sudut 90 darjah. Lutut kaki belakang membuat sudut 120 darjah. Bahu ke hadapan sedikit daripada tangan. 3. 4. Mata fokus ke hadapan(1m 2m)  Guru membuat tunjuk cara kepada murid gaya fasa permulaan “Sedia : 1. 6. Pinggul diangkat perlahan.

permulaan Latih tubi fasa    Guru membimbing murid permulaan menjalankan latih tubi. murid akan bergerak ke garisan permulaan. Murid Kon . murid dibahagi kepada 5 kumpulan. Guru akan membunyikan wisel.   Guru mengulang latihan ini sebanyak 2 kali. Murid berbaris satu barisan di berhadap dengan guru. Setiap kali guru Garisan permulaan 10m membunyikan wisel. Kemudian. membuat permulaan. Guru memberi arahan sedia”.   Murid berlari sejauh 10m. Guru “ke garisan dan akan fasa Garisan penamat murid gaya Kawasan melakukan latih tubi tanpa blok permulaan. Guru memeriksa gaya fasa permulaan setiap murid dan membetulkan.

 Guru mengajar gaya murid fasa dengan blok 10m melakukan permulaan menggunakan permulaan. Garisan penamat Murid Guru Kon .  Murid mengulang latih tubi fasa permulaan dengan blok permulaan sebanyak 2 kali. Garisan permulaan 20m Kawasan untuk latih tubi dengan blok permulaan.

Murid-murid berdiri dalam 2 barisan lurus yang berhadap dengan guru. Badan masih lagi membongkok ke hadapan lima hingga enam meter yang pertama. Objektif pembelajaran: Psikomotor kon mendemonstrasi teknik fasa berlepas: 1. Tangan diayun untuk dibawa ke mengimbangi aksi kaki. 4 ditandakan dengan 4 kon. Murid Kon Guru . 4. 2. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. Kaki hadapan diluruskan serta-merta dan lutut kaki belakang hadapan. 3. Kaedah: Demonstrasi untuk langkah pertama. Elakkan melompat ke daripada hadapan Kawasan semasa guru membuat demonstrasi.Langkah 2 (+5 minit) Fasa berlepas  Guru menerang sambil    Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel.

Murid melakukan gaya seperti mana yang diarah oleh guru.   Murid berlari sejauh 15m.  “sedia” dan Garisan permulaan 15m menbunyikan wisel. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.  Murid mengulang latih tubi - Garisan penamat Kawasan melakukan latih tubi Kawasan melakukan latih tubi . Guru memberi arahan “ke garisan”.Gaya fasa berlepas Latih berlepas   tubi fasa  Guru membimbing murid menjalankan latih tubi. Guru memeriksa gaya fasa berlepas setiap murid dan membetulkan.

fasa berlepas ini sebanyak 2 kali. Murid Kon Guru .

Murid-murid berdiri dalam 2 barisan lurus yang berhadap dengan guru. Berlari di atas bebola kaki. 2. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. 4 ditandakan dengan 4 kon. Murid Kon Guru . Objektif pembelajaran: Psikomotor kon mendemonstrasi teknik fasa pecutan: 1.Langkah 3 (+5 minit) Fasa pecutan  Guru menerang dan   Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. Bengkokkan siku kira-kira 90 darjah. Kaedah: Demonstrasi - Kawasan semasa guru membuat demonstrasi. 3. Langkahan semakin  panjang dan lutut tinggi.

Latih pecutan tubi fasa    Gaya fasa larian Guru membimbing murid menjalankan latih tubi.   Murid berlari sejauh 20m. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. “sedia” dan Garisan permulaan gaya Garisan penamat 20m membunyikan wisel. Guru memeriksa gaya fasa pecutan setiap murid dan membetulkan. Guru memberi arahan “ke garisan”. Guru Garisan permulaan Murid Kon - Kawasan melakukan latih tubi .  Murid mengulang latih tubi fasa berlepas ini 2 kali.  Murid melakukan seperti mana yang diarah oleh guru dengan teknik gaya pecutan.

5 blok mendemonstrasi teknik fasa penamat:  Terus berlari tanpa  garisan berhadap permulaan Nilai murni: Mengikut arahan mengurangkan kepantasan melepasi penamat. Murid Kon Guru .  Badan sedikit. berdiri Alatan: 1 wisel.  Bahagian dada atau torso hadapan. Murid-murid dengan guru. 4 kon.Langkah 4 (+6 minit) Fasa penamat  Guru menerang dan   Dalam kawasan 50m X 50m yang ditandakan dengan 4 kon. dicondongkan dibawa ke sehingga Guru melakukan demonstrasi dan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. Objektif pembelajaran: Psikomotor dan Kognitif Kaedah: Demonstrasi Kawasan semasa guru membuat demonstrasi.

Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Guru memberi arahan “ke garisan”.  Murid mengulang latih tubi fasa berlepas ini sebanyak Garisan penamat Kawasan melakukan latih tubi .   Murid berlari sejauh 20m. Murid melakukan seperti mana yang diarah oleh guru.  “sedia” dan Garisan permulaan gaya 15m menbunyikan wisel. Guru memeriksa gaya fasa penamat setiap murid dan membetulkan.Gaya fasa penamat Latih penamat   tubi fasa  Guru membimbing murid menjalankan latih tubi.

Guru memberi arahan “ke garisan”.    Murid melakukan keempatempat fasa lari pecut. Guru setiap memeriksa murid gaya dan Garisan penamat membetulkan.   Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. “sedia” dan 20m Garisan permulaan menbunyikan wisel. Guru Latih tubi keempatempat fasa lari pecut  Guru minta murid mengulang keempat-empat fasa lari pecut dengan blok menggunakan permulaan.  Guru meminta murid Murid Kon mengulang keempat-empat fasa lari pecut. Murid berlari sejauh 15m. Garisan penamat .2 kali.

Murid Kon Guru . Murid mengulang latih tubi fasa ini sebanyak 2 kali. - Kawasan untuk latih tubi dengan blok permulaan.

Mata pandang depan. Objektif pembelajaran: Afektif regangan badan bermula dari kaki hingga ke kepala. Nilai murni: Guru melakukan demonstrasi dan Mengikut arahan murid melakukan aktiviti mengikut demonstrasi guru. kon Regangan badan Murid-murid berdiri dalam 5 barisan lurus yang berhadap dengan guru. Kaedah: Tarik nafas    Murid berdiri tegak.Penutup (+3 minit) Menyejukkan badan-    Guru membimbing murid melakukan aktiviti  Dalam kawasan 50m X 50m yang Alatan: 1 wisel. Guru semasa dan menarik sebaliknya menghembus Murid Kon Demonstrasi .  Murid berulang 3 kali. kaki dibuka seluas bahu. Tangan angkat dari sisi ke atas nafas semasa nafas. 4 ditandakan dengan 4 kon.

DRAF PERTAMA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful