Rekod anekdot Definisi : Menurut Pusat Pembangunan Kurikulum (2008) rekod anekdot ialah satu catatan ringkas mengenai

peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, dan signifikan untuk direkodkan. Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan dimana berlaku. Prosedur ; · · · Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku Mengenal pasti peristiwa yang penting/ signifikan kepada aspek perkembangan murid Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku

Panduan Menulis Rekod Anekdot ; · · · · · Buat catatan dalam buku nota bagi memastikan insiden yang akan direkodkan tidak tercicir Rekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat Menulis apa yang dilihat secara objektif Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan

· Maklumat yang direkod hendaklah berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan murid

• Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik. • Pemerhatian ini terbuka(tiada penutup. peristiwa yang berlaku. Kegunaan rekod anekdot: Bagi merekod tingkah laku kanak-kanak yang khusus bagi tujuan perancangan aktiviti individu dan bagi kes konferensi. Ulasan guru dan tindakan guru. Keburukan rekod anekdot: • Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja. • Kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi kurang tepat ataupun digunakan secara berat sebelah. . masa. Oleh itu. Kebaikan rekod anekdot: • Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini. tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama kanak-kanak. Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu. • Ketetapan rekod ini sangat bergantung pada ingatan pemerhati kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku. tempat. Guru boleh menerangkan peristiwa tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau gambar. • Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya kemudian. tarikh. • Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaja dan melupakan perkara atau tingkah laku lain. Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun catatan. guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan di tempat yang mudah dicapai.Rekod anekdot Rekod anekdot adalah penulisan yang ringkas. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam.

Apabila ditegur oleh guru. Namun demikian beliau memiliki masalah dari aspek tingkah laku dimana beliau sering menimbulkan tingkah laku negatif seperti mengacau rakan.15 pagi Aktiviti : Menyalin semula teks pendek ( Kemahiran Menulis ) Guru mengarahkan Adik Fasihin untuk menyiapkan tugasan yakni menyalin semula teks cerita pendek dari kertas lembaran ke buku kerja. Dan arahan yang diberikan perlu jelas dan satu langkah demi satu langkah dan perlu di pantau. beliau seolah... adik Fasihin mula membuat kerja namun hasilnya. cepat terangsang dengan persekitaran dan sebagainya..” Cikgu..45 – 9....KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN SKDHZ REKOD ANEKDOT Nama Murid : Muhamad Ashraf Fasihin bin Hasim Tarikh : 30 September 2010 Masa : 8. cikgu. kerja beliau kelihatan comot dan tidak kemas. mudah bosan. Minggu Kedua : 30 September – 7 Oktober 2010 .. Oleh sebab itu. guru perlulah memberi perhatian dan bimbingan secara individu kepada beliau dalam menyiapkan tugasan. Selain itu. adik Fasihin juga mula melakukan tingkah laku negatifnya iaitu membaling ketulan pemadam keluar melalui tingkap.rakan yang lain. Beliau juga ingin cepat siap dan cepat hilang daya tumpuan. kerja nie kena buat ke???? Macam mana nak buat??? Guru bergerak ke tempat Fasihin dan dapati Fasihin belum menyiapkan tugasannnya seperti rakan. Ulasan : Fasihin adalah seorang murid yang sangat periang dan mudah bergaul serta cepat mesra.. Adik Fasihin mengikut arahan guru.. tidak mengikut garisan serta bertaburan di dalam satu helaian buku kerja. mudah hilang daya tumpuan. Tidak sampai lima minit adik Fasihin menyoal guru. Selain itu terdapat juga baris serta perkataan yang tertinggal sehingga menyukarkan guru untuk membaca kembali isi kandungan teks tersebut.olah melepaskan batuk ditangga apabila disuruh menyiapkan tugasan dan hasilnya tidak memuaskan hati guru. Tingkah laku negatif ini menyebabkan beliau sering kali tidak dapat menyiapkan tugasan dengan sempurna.

Kesimpulannya. saya dapati adik Fasihin tidak boleh menyalin semula dengan cantik. tidak mengikut urutan. kemudian tidak dan sebagainya. dimana bahan di garisan pertama di campur dengan bahan garis ketiga serta tidak mengikut garis. Minggu Ketiga : 10 – 14 Oktober 2010 . Didapati. kerjanya amat comot. Dan selepas jangka masa ini beliau akan mula gelisah dan melakukan tingkah laku negatif seperti mengacau rakan. mem baling sesuatu ataupun menarik bulu stocking beliau. nie kena buat ke???” sehingga dua tiga kali. sikap beliau yang mudah bosan yakni menghadapi masalah daya tumpuan yang singkat menyebabkan beliau seringkali ingin cepat siap dan sering menghantar latihan ataupun tugasan yang tidak siap dan sempurna. baris serta huruf semasa menyalin semula. Di mana. beliau juga didapati sering meninggal perkataan. Sikap beliau yang seringkali ingin cepat siap tugasan yang diberi dan sambil lewa menjalankan tugasan menyebabkan tugasannya tidak kemas dan cantik dan agak sukar untuk dibaca semula... Beliau juga tidak menyalin semula tanda bacaan yang ada. apabila diarah untuk menyalin semula bahan tersebut ke dalam buku atau kertas. yakni beliau hanya boleh mem beri tumpuan kepada sesuatu tugasan dalam tempoh masa 5 sehingga 10 minit sahaja.Kemahiran : Menulis Bahan : Teks Karangan Pendek ( Menyalin Semula ) Secara umumnya. Selain itu. saya dapati adik Fasihin adalah seorang yang lemah dalam aktiviti penulisan. adik Fasihin adalah seorang murid yang bermasalah dari aspek daya tumpuan. Semasa beliau menyiapkan tugasan ini. Dimana di bahagian atas beliau tidak melangkau satu baris kemudian melangkau. Keadaan ini menyebabkan beliau sering dimarahi oleh guru. Di samping itu. beliau mula gelabah dan sering menyoal berulang kali dengan soalan “ Cikgu. cikgu..

Kemahiran : Kefahaman Bahan: Teks Bacaan ( Anak Itik yang hodoh ) Pada minggu ketiga ini saya telah membuat pemerhatian terhadap adik Fasihin dari aspek kefahaman.... beliau perlukan bimbingan guru untuk membantunya menjawab satu soalan demi satu soalan. Kemudian. Namun tidak sampai 2 minit. Adik Fasihin lazimnya tidak dapat menjawab soalan kefahaman secara sendirian.. . guru Bahasa Melayu kelasnya. Saya telah memberi pada adik Fasihin satu teks bacaan bertajuk Anak Itik yang Hodoh dan meminta beliau membaca dengan kuat di hadapan kelas. saya meminta adik Fasihin untuk kembali ke tempat asal beliau dan meminta beliau untuk membaca kembali teks tersebut sendiri dalam nada yang perlahan sebanyak 2 kali. Saya dapati Adik Fasihin membaca teks bacaan tersebut seperti yang diarahkan. Kemudiannnya. Keputusannnya. adik Fasihin telah datang kepada saya dan memberi tahu bahawa dia telah sudah membaca dan bila saya meminta beliau membacanya sekali lagi beliau tidak mahu. saya mengedarkan lembaran kerja berkaitan lembaran kerja tersebut kepada beliau untuk menguji kefahaman beliau terhadap teks tersebut. Hal ini di sebabkan adik Fasihin tidak dapat menghubungkaitkan apa yang dibacanya dengan soalkan yang dikemukakannya serta sukar mengaplikasikan. Menurut Puan Siti Norhasyimah binti Said. saya dapati adik Fasihin tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan betul di sebabkan beliau tidak memahami kandungan teks tersebut.