P. 1
Contoh Refleksi Tugasa BMM 3110

Contoh Refleksi Tugasa BMM 3110

|Views: 1,740|Likes:
Published by dalict

More info:

Published by: dalict on May 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

BMM 3112 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

DISEDIAKAN OLEH : MAZILAH BINTI MUHAMAD 640908-02-5298 EDI OSMAN BIN AHMAD 660228-02-5233 HAMDAN BIN HASHIM 660330-07-5819 KUMPULAN : KURSUS PGSR-BM AMBILAN NOV. 2008
PENSYARAH: ENCIK ABDUL LATIB BIN ABD RAHMAN JABATAN PEGAJIAN MELAYU

IPG KAMPUS PULAU PINANG SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN MAZILAH BINTI MUHAMAD HAMDAN BIN HASHIM EDI OSMAN BIN AHMAD .

8. 4. 6. 2. Perkara Jadual Penentu Tugasan Borang kolobrasi Refleksi Halaman Pengakuan Penghargaan Pendahuluan Isi kandungan Lampiran Muka Surat 4 5-6 7-14 15 16 18 19-36 39-53 . 1. 3.Bil. 5. 7.

6. Menaip refleksi masing-masing.2011 Berhubung dengan rakan-rakan dari kumpulan yang lain untuk percambahan fikiran.8.2011 18. Difinisi ayat majmuk.2011 PERKARA Membincangkan tugasan BMM 3110 dengan rakan melalui telefon untuk membuat temujanji Pembahagian Tugas.6. Tajuk ini terbahagi kepada beberapa bahagian : Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. Perbincangan untuk memahami tajuk masing-masing.. Rujukan 37 JADUAL PENENTU TUGASAN TARIKH 6.8. 8. Menyiapkan keseluruhan tugasan dan lampiran-lampiran. Mengkategorikan jenis ayat dalam Bahasa Melayu. 18. Menganalisis dan menghuraikan susunan konsituen frasa nama.frasa kerja. Analisis kata majmuk berdasarkan petikan majalah Dewan Masyarakat keluaran Penyediaan Power Point.2011 10.2011 .8.frasa adjektif dan frasa sendi nama.9. Mengumpul maklumat dari ahli kumpulan dan mengemaskini penulisan ilmiah.

Tajuk ini terbahagi kepada Semua ahli kumpulan 2.8. 8.2011 Menyemak & mencantum tugasan yang disediakan untuk ‘binding’..2011 . 6. BORANG REKOD KOLABORASI PENSYARAH DAN PELAJAR Institut Perguruan Nama Pelajar : : IPGM Kampus Pulau Pinang Mazilah binti Muhamad Edi osman bin Ahmad Hamdan bin Hashim Kumpulan Semester Mata Pelajaran : : : PGSR ( BM ) 2008 6 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (BMM 3110) Bil Tarikh Perkara yang dibincangkan Catatan/ Tindakan Tandatangan Pensyarah 1.6.6.25.2011 Membincangkan tugasan BMM 3110 dengan rakan melalui telefon untuk membuat temujanji Pembahagian Tugas.

8.8. Analisis kata majmuk berdasarkan petikan majalah Pelita Bahasa keluaran Penyediaan Power Point. Mengkategorikan jenis ayat dalam Bahasa Melayu. Difinisi ayat majmuk. Menganalisis dan menghuraikan susunan konsituen frasa nama.frasa kerja. 18.2011 Berhubung dengan rakanrakan dari kumpulan yang lain untuk percambahan fikiran. Mengumpul maklumat dari ahli kumpulan dan mengemaskini penulisan ilmiah. 10.frasa adjektifdan frasa sendi nama. Semua ahli kumpulan Semua ahli Kumpulan 4.2011 Semua ahli Kumpulan . Mazilah Edi Osman Hamdan Hamdan Mazilah Edi Osman Hamdan Mazilah Edi Osman Perbincangan untuk memahami tajuk masingmasing. 3.beberapa bahagian : Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis.

18.com .K/PENGENALAN : 660228-02-5233 KURSUS : PGSR-BM / AMBILAN 2008 SEKOLAH : SK. 25. PERMATANG BERTAM.8. Semua ahli Kumpulan 6. KEPALA BATAS E-MAIL : eoba66@gmail.2011 Menyiapkan keseluruhan tugasan – lampiran-lampiran Menaip refleksi masingmasing.2011 Menyemak & mencantum tugasan yang disediakan untuk ‘binding’. Semua ahli kumpulan BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU REFLEKSI KENDIRI NAMA : EDI OSMAN BIN AHMAD NO.8.5.

Walaupun aspek-aspek ini kami telah menguasainya. Dengan apa yang dipelajari ini dapat saya katakan bahawa semua ini pernah saya mengaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu agar murid-murid memahami tentang penerbitan sesuatu ayat dalam Bahasa Melayu. frasa adjektif. ada yang saya ingat dan ada yang memerlukan saya membuat rujukan untuk mengukuhkan pemahaman saya. ayat dasar. klausa. ayat tunggal. Kalau kesempatan ini saya tidak menggunakan dengan sebaik mungkin. Bagi diri saya waktu interaksi dengan pensyarah ini saya guna dengan sepenuhnya untuk mengikuti kuliah yang disampaikan kerana apa yang dikuliahkan tiada modul yang boleh membantu saya untuk membuat rujukan.. Sepanjang interaksi dengan pensyarah saya didedahkan dengan bidang kajian ilmu Sintaksis yang terkandung dalam Bahasa Melayu. Pensyarah pembimbing menyampaikan kuliah mengikut perincian yang meliputi semua aspek kajian dalam ilmu Sintaksis.Sintaksis Bahasa Melayu adalah mata pelajaran untuk Pengajian Melayu bagi Semester keenam untuk program PGSR kali ini. Dari perincian sukatan pelajaran yang diedarkan kepada saya dan rakan-rakan memudahkan kami mengikuti kuliah yang disampaikan oleh pensyarah dan rujukan daripada bahan bacaan serta pencarian ilmu melalui internet. Selain daripada itu dapat berbincang dengan pensyarah tentang tugasan yang berikan. Waktu bersemuka dengan pensyarah ini memudahkan saya bersoaljawab berkaitan dengan apa yang dikuliahkan untuk mengukuhkan pemahaman saya. Pensyarah yang membimbing kumpulan kami ialah Encik Ishak Bin Ayub. tetapi apabila diperincikan secara mendalamnya melalui frasa dan klausa ayat-ayat menyebabkan ada juga kekeliruan yang timbul dalam mengkelaskan sesuatu penerbitan ayat-ayat tersebut. saya terpaksa menghubungi pensyarah melalui panggilan telefon atau emel untuk bertanya tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan subjek ini. Masa yang diperuntukan untuk mempelajari mata pelajaran ini ialah selama 45 jam dengan agihan 30 jam masa untuk interaksi dengan pensyarah dan 15 jam untuk akses kendiri melalui perincian tajuk-tajuk yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan untuk mempelajarinya. Alhamdulillah saya dan rakan-rakan mendapat pensyarah pembimbing yang memahami dengan masalah saya dan rakan-rakan yang mempunyai tanggungjawab . Bidang kajian dalam ilmu Sintaksis ini ialah yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. Melalui apa yang dikuliahkan serta rujukan Kamus Tatabahasa Dewan dapat membantu saya memahami bidang kajian ilmu Sintaksis ini. Walaupun topik-topik ini pernah saya pelajari semasa mengikut pengajian sebelum menjadi guru dulu. ayat majmuk dan proses penerbitan ayat. ayat dalam Bahasa Melayu termasuk frasa. frasa kerja. frasa sendi nama.

Tambahan pula tarikh serahannya dalam masa yang hampir sama antara seseorang pensyarah pembimbing. Alhamdulillah atas kesabaran saya maka melalui pembacaan buku-buku rujukan maka dapatlah saya melengkapkan tugasan ini dengan apa yang fahami mengikut kotak pemikiran saya. Ini menyebabkan saya rasa seronok dan selesa sewaktu mengikuti kuliah yang disampaikan oleh beliau. Wasalam. . Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ishak kerana berjaya mengajar saya dan rakan-rakan saya dengan cemerlang. Saya suka dengan gaya dan perwatakan Encik Ishak selaku pensayarah pembimbing kami.. Semoga apa yang saya dapat ini boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran saya di sekolah nanti dengan lebik baik.Walaupun tugasan kali ini amat berbeza dengan tugasantugasan yang sebelum ini. Melalui tugasan ini saya perlu memahami tentang ayat majmuk dengan membuat pelbagai rujukan berkaitan dengan ayat majmuk ini. Pada keseluruhannya saya berasa amat berpuas hati dengan apa yang dikuliahkan oleh Encik Ishak Bin Ayub. Sewaktu menerima soalan tugasan ini saya rasa agak tertekan juga kerana selain daripada untuk menyiapkan tugasan ini. saya amat bersyukur kerana tugasan yang berat ini mampu saya dan ahli kumpulan menyiapkannya mengikut masa yang diperuntukkan kepada kami. Cara pendekatan yang digunakan oleh pensyarah pembimbing ini amat menarik dan bersesuaian dengan perwatakan dan penampilannya. pada masa yang sama saya jperlu menyaipkan tugasan yang lain.sewaktu berada di sekolah apabila balik untuk menjalankan tugas di sekolah selepas kuliah. Saya dan rakan-rakan terpaksa melaluinya juga dengan kerelaan hati memandangkan bidang kajian ilmu Sintaksis ini memerlukan saya membuat kajian tetang frasa dan kalusa ayat melalui penerbitan ayat-ayat tersebut.

com .REFLEKSI Nama No I/C Kursus Email : Hamdan bin Hashim : 660330075819 : PGSRBM : hamdanpgsr@gmail.

Nik Safiah Karim Sintaksis atau ayat ialah unit tatabahasa paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. kefahaman saya semakin meningkat . Apa pun. Manakala menurut pendita Za’ba ayat ialah ikatan perkataan yang ada benda dan ada cerita. Menurut Dr. Ishak mencapai objektifnya. Ayat juga boleh terbentuk daripada satu perkataan. dengan asas yang padu dan kukuh ini. Pada pandangan saya guru perlulah menguasai bidang sintaksis supaya berkemahiran untuk mengajar Bahasa Melayu lebih mantap dan dapat diaplikasikan kepada murid-murid di sekolah. Semoga apa yang saya kongsikan ini akan dapat memberi sedikit pengetahuan dan pengalaman yang boleh meningkatkan lagi daya kreativiti semasa pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Apabila saya mendalami ilmu Sintaksis Bahasa Melayu berdasarkan modul BMM 3110 serta mendapat bahan dengan merujuk kepada bahan bacaan serta melayari internet untuk menyiapkan tugasan ini.Bersyukur Kepada Ilahi dengan hidayahNya dapat sekali lagi saya dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman di dalam menghasilkan kerja kursus berkumpulan dalam mata pelajaran BMM 3110 iaitu Sintaksis Bahasa Melayu. Semoga apa yang telah . Oleh yang demikian sebagai seorang guru yang mengajar Bahasa Melayu di sekolah perlulah menguasai bidang sintaksis supaya pengajarannya lebih berkesan dan tepat. Dengan hal yang demikian sudah tentulah dapat membantu mereka lebih bermotivasi dan bersemangat untuk belajar dan seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas akan lebih berkesan. Bahasa Melayu jelas sekali telah diperlengkapkan sebagai bahasa intelek yang berwibawa. saya berasa gembira kerana pembelajaran BMM 3110 yang telah dikuliah kepada kami oleh En. oleh itu pengetahuan yang lebih mendalam ini akan dapat membantu saya untuk mengajar murid-murid dengan lebih baik. Pada pendapat saya Bahasa Melayu adalah bahasa yang mempunyai struktur dan bersistem.

.. Sekian. Apatah lagi jika mengajar murid yang mempunyai pelbagai kecerdasan. maka saya benar-benar mengisafi bahawa murid-murid bukannya malas dan tidak mahu balajar tetapi perlu ada sesuatu ransangan yang menarik perhatian dan minat mereka untuk terus belajar dan belajar di dalam kelas samada di arus perdana mahupun di kelas pemulihan khas. . terima kasih. Apabila saya memikir tentang pengalaman ini. murid juga akan dapat yang terbaik.InsyaAllah. Justeru dengan itu. pengalaman yang ada selama lebih kurang 22 tahun sebagai guru yang mengajar Bahasa Melayu melihat bahawa guru perlu melengkapi ilmu bahasanya serta kreatif dalam pengajarannya terutama dalam bidang Sintaksis supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Jika kita buat yang terbaik .saya dan rakan-rakan sekumpulan hasilkan kerja kursus ini menepati tajuk dan kehendak pensyarah.

Kami menghadapi masalah semasa membuat analisis kerana terdapat di antara kami tidak memahami dan masih keliru tentang bentuk dan jenis ayat. Kami dikehendaki menyediakan nota hasil rujukan kami dari dapatan maklumat pelbagai sumber rujukan seperti buku-buku rujukan dan internet. Setelah mendapat tugasan yang telah diberikan oleh Encik Ishak bin Ayub saya mencari maklumat dari internet dan buku-buku nota dari pensyarah ataupun dari buku teks untuk mencari serba sedikit info untuk tugasan saya. masih banyak kekurangan dalam penyediaan kerja kursus dan memerlukan kami untuk membaiki dan mengubahsuai hasil tugasan yang telah kami sediakan. Kami telah membuat banyak rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Kami tetap bersemangat untuk menyediakan tugasan ini walaupun kami menghadapi banyak kesulitan sepanjang penyediaan kerja kursus. Kami telah membahagikan tugas untuk mencari maklumat berkenaan dengan tajuk tugasan selain mendapatkan maklumat daripada nota-nota kuliah yang telah disediakan oleh pensyarah.com Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan tugasan ini. Setelah membuat banyak rujukan. Maklumat yang disediakan perlulah merangkumi beberapa aspek seperti struktur ayat dan jenis ayat.REFLEKSI Nama Kad Pengenalan Kursus Nama Sekolah Emel : Mazilah binti Muhamad : 640908-02-5298 : PGSR BM (2008) : Sekolah Kebangsaan Permatang Sintok : azizansaid_@yahoo. .

Ucapan terima kasih buat semua yang terlibat dalam penyediaan tugasan ini. Walaupun istilahnya hampir sama tetapi tidak sesuai untuk dijadikan contoh kerana terdapat perbezaan dari segi makna perkataan Akhirnya. Saya amat berharap agar hasil tugasan kami ini akan diterima dengan baik oleh pensyarah penilai. kami perlu lebih memahami setiap apa yang diajar oleh para pensyarah terutamanya berkaitan dengan struktur (binaan) dan juga jenis ayat. kami mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan bagi menyelesaikannya.Oleh itu. atas bantuan dari para pensyarah dan rakan-rakan. Kami juga turut mengalami percanggahan pendapat dengan rakan-rakan kerana masing-masing ingin mempertahankan pendapat sendiri. Kami menggunakan Kamus Tatabahasa Dewan. Namun. kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar. . kami juga turut menghadapi sedikit kekangan di mana kami tidak dapat mengenal pasti jenis-jenis frasa dengan tepat. segala kekusutan itu akhirnya dapat dileraikan. Tugasan ini dapat memantapkan lagi kemahiran dan pengetahuan kami dalam bidang Bahasa Melayu disamping dapat menambahkan lagi ilmu pembelajaran kepada kami. Jasa anda semua amat kami hargai. Semasa membuat kajian ini. Tugasan ini juga dapat membentuk sikap dan semangat kerjasama antara rakanrakan dan ahli kumpulan. Kami perlu merujuk kepada para pensyarah untuk mempelajari tatabahasa Melayu dengan lebih mendalam. Kepada semua pensyarah yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan juga kepada rakan-rakan. Kamus Pelajar dan sumber rujukan yang lain dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga memperolehi Power Point dari dari negara jiran kita iaitu Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Ishak bin Ayub iaitu pensyarah pembimbing kami kerana telah banyak membantu. Kami juga perlu memahami jenis-jenis frasa agar dapat membezakan antara satu jenis frasa dengan frasa yang lain. Untuk tugasan Power Point saya mencari maklumat dari internet. Jika mengalami kesulitan.

PENGAKUAN .

........ Tandatangan Nama Penulis Tarikh Tandatangan Nama Penulis Tarikh Tandatangan Nama Penulis Tarikh : ...................................................Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya................. : Mazilah bt Muhamad : 15 Ogos 2011 ............ : Hamdan bin Hashim : 15 Ogos 2011 : ..................................... : Edi Osman bin Ahmad : 15 Ogos 2011 : .....................

Juga kepada suami dan isteri kami yang sentiasa membawa damai ke sisi hati. Semoga barakahnya kekal berpanjangan hingga bila-bila. Hamidah bt. kami rafakkan sepenuh kasih yang bersih putih atas segala kebaikan dan kebenarannya memudahkan gerak kerja kami dalam menyempurnakan segala tugasan yang telah diberikan ini. kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Pn. Kepada ahli keluarga dan anak-anak juga kami hidangkan lautan apresiasi tanda cinta yang akan bersemi hakiki. Di kesempatan ini. turut sama memahami erti perjuangan seorang isteri dan suami yang akan mencintainya sehingga mati. kami juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang turut sama membantu secara langsung atau tidak langsung dalam . Akhir sekali.SEKALUNG PENGHARGAAN Bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahNYA dapatlah kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan pada masa yang telah ditetapkan. Kepada Allah swt. panduan dan bantuan kepada kumpulan kami sepanjang menjalankan tugasan. Abdul Hamid kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar.

yang tidak itu pula merupakan tanda cacat cela akan hamba-Nya yang tidak sempurna. Semoga segala tunjuk ajar dan bantuan kalian dapat diaplikasikan pada masa hadapan dan kami amat menghargainya. terima kasih . Pun begitu. segala yang baik itu hadiah dari Allah. Kami akan terus berjuang sehingga dapat menguasai segalanya. ialah guru hingga berhenti nafas waktu. Pengalaman membuat tugasan ini merupakan satu pengalaman baru dan cukup menarik bagi kumpulan kami yang tidak akan kami lupakan. bukanlah noktah kepada detik ini setelah segala kuliah berakhir nanti kerana seorang guru. Akhir kata. Sekian.membuat tugasan ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->