Visi

:
Melahirkan generasi wanita muslim yang mempunyai ciri-ciri berikut • Beriman dan berakhlak murni berlandaskan prinsipprinsip islam • Mempunyai kesihatan diri dan mampu membangunkan diri secara bersepadu iaitu dari segi spiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal • Mempunyai rasa kasih dan hubungan silaturrahim sesama ahli puteri terhadap diri , keluarga, masyarakat dan negara

Misi:
Melahirkan puteri-puteri yang mempunyai ciri-ciri sahsiah yang baik boleh memimpin diri, keluarga, masyarakat dengan cara: • Memperlihatkan kepada puteri kebenaran al-quran dan hadith di dalam konteks alam dan kehidupan yang nyata melalui program-program yang dijalankan • Memberi pendidikan dan latihan yang tidak formal kepada puteriputeri melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar dan menarik minat

Melengkapkan puteri dengan pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menyumbang secara positif kepada diri, keluarga dan masyarakat

guru dan ibu bapa Berusaha mencari pengetahuan Berbakti membuat kebajikan Belajar mencapai kejayaan Bersemangat penuh keimanan Memperkukuhkan iman dan memperbaiki akhlak Membangunkan diri dengan sempurna Mengukuhkan silaturrahim sesama puteri Berkhidmat untuk keluarga.Lagu Puteri Islam Puteri Lembaga Islam riang gembira Tetap taat kepada Allah dan Raja Berkoban untuk agama dan negara Dunia akhirat mendapat bahagia Ikrar Puteri: Bahawa kami ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Rasul. Pemerintah. Berikrar akan : Taat kepada Allah.masyarakat dan negara Puteri lembaga islam riang gembira Tetap taat kepada Allah dan Raja Berkoban untuk agama dan negara Dunia akhirat mendapat bahagia .