Modul Ulangkaji 6 Geografi Alam sekitar Fizikal Tingkatan Enam Isi Kandungan 1 a) b) c) 2 a) b) c) 3 4 a) b) a) b) c) a) b) c) 6 a) b) c) 7 a) b) c) 8 a) b) c) 9 a) b) BAB 3: SISTEM ATMOSFERA Apakah yang

dimaksudkan dengan bahang bumi dan bahang matahari Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan suhu secara mendatar yang tidak seragam di permukaan bumi Huraikan bagaimana perbezaan taburan suhu secara mendatar mempengaruhi edaran umum atmosfera? Huraikan gangguan-gangguan terhadap sistem atmosfera Putaran bumi menyebabkan pembentukan angin timuran dan angin baratan dunia. Bagaimanakah angin-angin ini mengubah keadaan cuaca sesuatu kawasan? jelaskan bagaimanakah manusia menghadapi perubahan cuaca ini Huraikan secara ringkas tentang albedo jelaskan sebab-sebab wujudnya perbezaan suhu antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan bahangan Huraikan proses-proses yang menyebabkan berlakunya kehilangan sebahagian daripada jumlah bahangan matahari di atmosfera Jelaskan kesan peningkatan suhu terhadap alam sekitar Terangkan jenis-jenis daya yang menentukan kelajuan dan arah angin Jelaskan pengaruh angin monsun musim panas kepada kegiatan ekonomi di Asia Tenggara Bagaimanakah sistem angin monsun mempengaruhi aktiviti penduduk di rantau asia Apakah yang dimaksudkan dengan bajet haba Dengan bantuan gambarajah, huraikan bagaimana bajet haba terjadi Jelaskan fenomena yang menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan bajet haba Terangkan konsep pulau haba Suhu kawasan bandar lebih tinggi berbanding kawasan sekitarnya. Jelaskan mengapa berlaku keadaan sedemikian Huraikan pengaruh iklim mikro bandar terhadap alam sekitar fizikal Apakah yang dimaksudkan dengan gas rumah hijau Bagaimanakah pertambahan gas rumah hijau boleh menyebabkan pemanasan global Huraikan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangkan akibat rumah hijau. Berikan huraian ringkas tentang El Nino Bagaimanakah El Nino boleh mempengaruhi keadaan jerebu di negara-negara Asia Tenggara? [6 markah] [10 markah] [8 markah] [6 markah] [10 markah] [10 markah] [5 markah] [13 markah] [5 markah] [10 markah] [10 markah] [8 markah] [10 markah] [7 markah] [5 markah] [10 markah] [10 markah] [5 markah] [8 markah] [12 markah] [5 markah] [10 markah] [10 markah] [5 markah] [10 markah]

5

43

c) 10 a) b) c) 11 a) b) c) 12 a) b) c) a) b) c) 14 a) b) c) 15 a) b) c) a) b) c) a) b) c) Berikan cadangan untuk mengatasi masalah jerebu terutamanya di bandar-bandar perindustrian negara ini Terangkan ciri-ciri pembentukan hujan salji Huraikan pelbagai fenomena yang berkaitan dengan salji di ruang atmosfera dan di kawasan cerun pergunungan Jelaskan kesan-kesan ribut salji terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar Takrifkan tekanan udara Huraikan tiga kaitan antara perubahan tekanan udara dengan proses pembentukan edaran am atmosfera Jelaskan empat kesan siklon Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? Terangkan proses pembentukan dua jenis hujan Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera Huraikan peranan atmosfera dalam mengawal suhu permukaan bumi Jelaskan bagaimana atmosfera tercemar oleh tindakan manusia Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global Huraikan kesan pemanasan global terhadap sistem geomorfologi Jelaskan bagaimana kesan pemanasan global mempengaruhi aktiviti manusia di kawasan tropika lembap Apakah yang dimaksudkan dengan konsep perubahan iklim Jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dunia Huraikan kesan perubahan iklim terhada alam sekitar fizikal [10 markah] [6 markah] [9 markah] [10 markah] [5 markah] [12 markah] [8 markah] [5 markah] [8 markah] [12 markah] [5 markah] [10 markah] [10 markah} [5 markah] [10 markah] [10 markah] [5 markah] [10 markah] [10 markah] 13 16 Apakah yang dimaksudkan dengan angin tempatan [5markah] Jelaskan pembentukan bayu laut dan bayu darat [8 markah] Huraikan kesan kejadian bayu laut dan bayu darat ke atas [12 markah] alam sekitar fizikal dan manusia Takrifkan siklon tropika i) huraikan proses pembentukan siklon di kawasan tropika ii) nyatakan empat ciri siklon tropika Jelaskan lima kesan kejadian siklon kepada aktiviti manusia [5 markah] [6 markah] [4 markah] [10 markah] 17 44 .

Hujan yang turun menjadi berasid dan tanih menjadi tidak sesuai untuk kegiatan pertanian lagi 2.SKEMA JAWAPAN : MODUL 6 SISTEM ATMOSFERA 1 a) BAB 3: SISTEM ATMOSFERA Apakah yang dimaksudkan dengan bahang bumi dan bahang matahari 1.pelbagai jenis gas dikeluarkan semasa letusan seperti karbon dioksida. angin panas seperti Angin Cinuk dan Fohn meningkatkan suhu 9. letusan gunung berapi. awan.tumbuhan. Kekosongan udara yang naik di Khatulistiwa akan diisi oleh udara sejuk dari kutub 2. Bahang bumi = Haba bumi yang diterima drp cahaya matahari.laut. hidrogen. Cahaya matahari akan memanaskan permukaan bumi. Nilai albedo permukaan bumi yang berbeza-beza 5. Bahang matahari = merupakan sinaran matahari yang mengeluarkan bahangnya dan dipindahkan melalui gelombang pendek elektromagnet atau pancaran insolusi untuk sampai ke permukaan bumi b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan suhu secara mendatar yang tidak seragam di permukaan bumi 1. kandungan tanah dan warna tanah yang berbeza-beza menghasilkan pemanasan yang berbeza-beza-suhu berbeza-beza 4. tasik 2. Arus lautan. Permukaan bumi yang dipanaskan akan mengeluarkan bahangan yeng dipanggil bahang bumi yang akan dipantulkan ke atmosfera 2.pergerakan arus lautan panas dapat menaikkan suhu dan arus sejuk menurunkan suhu Huraikan bagaimana perbezaan taburan suhu secara mendatar mempengaruhi edaran umum atmosfera? 1. Bentuk muka bumi. perbezaan tekanan udara menyebabkan kewujudan sel tekanan 5. memahami konsep edaran umum atmosfera. salji 3. sulfida. Aspek – cerun yang menghadap matahari dengan cerun yang terlindung 8. kandungan lembapan tanah yang berbeza-beza 6. klorin. Kewujudan kecerunan tekanan antara sel menyebabkan pergerakan udara Huraikan gangguan-gangguan terhadap sistem atmosfera 1.ketinggian. Litupan permukaan bumi.satu proses untuk seimbangkan bahangan di permukaan bumi dimana kawasan panas(Khatulistiwa) yang bertekanan udara rendah(mengembang) lalu naik serta dipindahkan secara mendatar ke lapisan atas ke kutub yang sejuk. Angin – angin sejuk seperti angin Mistral merendahkan suhu. flurin yang mengandungi 65-95% wap air(stim) yang sangat panas. Ketidakseimbangan bahangan bersih yang diterima di antara garis lintang dunia menyebabkan perbezaan taburan suhu 3. penebangan hutan dsbnya 45 [10 m] [6 m] c) [8 m] 2 a) . Aktiviti manusia – berlaku pencemaran. jangkamasa dan sudut pancaran matahari yang berbeza mengikut garis lintang 7. pembakaran bahan api. bangunan. Perbezaan suhu menyebabkan perbezaan kecerunan tekanan 4. Sulfur dioksida terlarut dalam wap air menjadi asid sulfurik lemah yang membunuh tumbuhan di kawsaan sekitarnya.

laut bergelora. Pencemaran udara banyak berlaku di bandar yang bertindak sebagai blanket 6. Bagaimanakah angin-angin ini mengubah keadaan cuaca sesuatu kawasan? 1. Ribut taufan dan tornado – taufan di kawasan lautan tropika dan tornado di lembangan Missisippi 5. Angin timuran selatan ke Bangladesh dan india. kurangnya litupan tumbuhan di bandar berbanding luar bandar 3. Kadar albedo berbeza-beza mengikut ciri permukaan dan sudut pancaran matahari jelaskan sebab-sebab wujudnya perbezaan suhu antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar 1. kediaman. Ini menyebabkan tanaman gandum rosak.pertemuan angin timuran utara dan angin timuran selatan menyebabkan gelombang besar di Filipina dan hurikan di Amerika Tengah jelaskan bagaimanakah manusia menghadapi perubahan cuaca ini 1. membuat kerja sampingan alternatif 4. Program sistem perparitan dan sungai 3. fenomena La Nina dan EL Nino 4. Alat hawa dingin yang banyak 8. Kadar sejatan yang rendah di bandar kerana air larian yang banyak dan pesat 5. pembakaran bahan api fosil(kenderaan. Projek sistem pengairan dan telaga 2. Bilangan manusia yang lebih ramai-pembebasan haba kalori 7. kilang) 4. penyelidikan benih hadapi ancaman fros 5. banjir dan kemarau – Angin timuran selatan myebabkan keadaan kemarau di Equador dan hujan lebat di asia Tenggara. Hujan lebat – Pada musim angin monsun timur laut/angin timuran utara membawa hujan lebat ke kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Bahangan matahari masuk ke sistem bumi melalui gelombang pendek pada waktu siang manakala bahangan bumi dibebaskan ke angkasa pada waktu malam dalam [5 m] c) 3 a) b) 4 a) 46 . projek pembenihan awan 6. kejadian fros – angin timuran kutub Utara menyebabkan fos di kawasan prairie Kanada tiba lebih awal musim bunga. Hal ini juga berlaku di kawasan penanaman anggur di Perancis 2. stesen ramalan cuaca Huraikan secara ringkas tentang albedo Albedo adalah pembalikan atau pantulan sebahagian daripada bahangan matahari yang sampai oleh sebarang satah permukaan ke atmosfera. badai selari di pantai timur Johor 3. Bahan-bahan pencemar ini akan menjadi penebat kepada gelombang pendek (cahaya matahari)dari angkasa masuk ke atmosfera bumi dan juga menebat gelombang panjang (Bahang bumi) daripada keluar ke angkasa b) Putaran bumi menyebabkan pembentukan angin timuran dan angin baratan dunia. Angin permukaan di bandar yang halajunya lebih rendah Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan bahangan Imbangan bahangan ialah kadar/jumlah bahangan yang diterima/masuk adalah sama atau seimbang dengan kadar/ jumlah bahangan yang dikeluarkan oleh bumi. keadaan fizikal bandar terdiri daripada konkrit dan bitumin 2.3.

Proses penyerakan:Kehilangan sebahagian jumlah bahangan kerana bahangan diserakkan ke pelbagai arah apabila bertemu dengan partikel seperti habuk. hidupan laut/plankton dan polip karang • Menganggu keseimbangan hidrologi –kadar sejatan yang tinggi dan cepat akan menyebabkan fenomena kemarau.apabila suhu meningkat proses luluhawa fizikal akan meningkat. molekul gas dan manik air.mempengaruhi angin apabila ia bergerak ke atas sesuatu permukaan. Proses pembalikan/pantulan:Kehilangan sebahagian jumlah bahangan apabila berlaku pembalikan atau pantulan oleh awan terutamanya. • Peningkatan aras laut/air akibat pencairan ais meningkatkan paras laut dan meningkatkan kadar hakisan ombak di pinggir pantai • Kemusnahan sistem ekologi –tumbuhan.Kesan daya geseran adalah berbeza-beza mengikut keadaan permukaan bumi. Langit kekuningan apabila serakan oleh partikulat di udara spt habuk. kawasan bandar raya dan kawasan berhutan tebal menyebabkan tiupan angin menjadi lemah 47 5 a) .mengurangkan bekalan makanan kerana produktiviti pertanian khususnya padi sawah akan terjejas Terangkan jenis-jenis daya yang menentukan kelajuan dan arah angin [8 i. Proses penyerapan :Kehilangan sebahagian jumlah bahangan apabila diserap oleh atmosfera seperti gas-gas oksigen. struktur tanah menjadi peroi dan longgar dan ini akan meningkatkan hakisan layangan angin.b) bentuk gelombang panjang Huraikan proses-proses yang menyebabkan berlakunya kehilangan sebahagian daripada jumlah bahangan matahari di atmosfera. Langit berwarna biru kerana proses serakan terhadap gelombang sinaran suria yang berukuran 0. daya Coriolis – putaran bumi membias angin ke kanan di Hemisfera Utara dan terbias ke kiri di Hemisfera Selatan dan semakin meningkat ke laut iii. 3. paras air tanah menurun dan tanih kehilangan kelembapan dengan ketara • Mengganggu kelembapan atmosfera seterusnya mewujudkan udara kering.Di kawasan gurun kombinasi antara luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin membolehkan kawasan pinggiran gurun membesar. Kesan terhadap alam sekitar manusia • Ketidakselesaan/dehidrasi atau kehilangan air dari badan secara berlebihan menyebabkan badan cepat letih dan tidak bermaya • Penyakit. paras air sungai menyusut. [10 m] c) Jelaskan kesan peningkatan suhu terhadap alam sekitar [10 m] a. kesan terhadap alam sekitar fizikal • Penggurunan. Permukaan yang kasar spt bergunung ganang. 1.45 mikron oleh molekul udara yang terampai. Daya geseran. wap air. daya kecerunan tekanan. Peningkatan suhu sekitar lazimnya menyebabkan cuaca enjadi penas. partikel/habuk. karbon dioksida dan ozon. hablur ais 2. Di bandar fenomena pulau haba berlau.Contohnya di Gurun Sahel.menggerakkan angin daripada kawasan tekanan markah] tinggi ke kawasan tekanan rendah ii. awan. • Pulau haba terutama di bandar-bandar besar b.suhu meningkat menyebabkan penyebaran penyakit misalnya taun dan denggi • Menjejaskan kegiatan pertanian. debu dan jerebu.

b) kerana daya geseran tinggiberbanding kawasan lapang seperti kawasan padang serta kawasan lautan. berkayak dll iii. Kegiatan pertanian: Angin monsun membawa intensiti hujan yang berbeza mengikut musim misalnya di kawasan pantai timur semenanjung Msia dan Selatan Thai hujan lebat pada musim monsun timur laut menyebabkan kawasan ini banjir. Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia-tanaman padi dijalankan ii. keropok. memperoses garam di pattani Thailand. ikan kering dapat dijalankan dengan baik. Aktiviti nelayan pada musim ini lebih tertumpu kepada membaiki pukat. menggalakkan Iks spt industri ikan kering. Sebaliknya di kawasan pantai barat semenanjung Msia mengalami hujan lebat pada musim mnsun barat daya menyebabkan kegiatan pertanian tergendala. Pertanian – luar musim di Dataran Kelantan lebih kering membolehkan tembakau di tanam di sawah dan alur tanah beris. ombak besar menyukarkan kegiatan perikanan. Bagaimanakah sistem angin monsun mempengaruhi aktiviti penduduk di rantau asia [7 m] c) 6 a) Terdapat 2 sistem angin monsun di rantau asia iaitu Angin monsun barat daya(mei-sept) dan angin Monsun Timur Laut (Nov-mac) yang akana mempengaruhi kegiatan penduduk a. Jelaskan pengaruh angin monsun musim panas kepada kegiatan ekonomi di Asia [10 m] Tenggara (angin monsun musim panas merujuk kepada angin monsun barat daya) i. Darjah ketersampaian menjadi rendah dan mengganggu aktiviti perniagaan seperti perniagaan borong dan runcit. kraf tangan dll oleh penduduk tepi pantai. terengganumengalami banjir menyukarkan pelancong ke sesuatu tempat kerana sistem pengnagkutan terputus. kegiatan menoreh getah tidak dapat dijalankan. Pembalakan – penebangan hutan pada musim panas kerana tiada gangguan cuaca hujan v. Industri kecil dan sederhana – batik. memudahkan aktiviti skuba. Kegiatan pelancongan: Pada musim monsun timur laut kegiatan pelancongan kurang aktif di kawasan pulau dan pantai kerana ombak besar dan laut bergelora. snokerling. kegiatan ekonomi lain: perkhidmatan pengangkutan khususnya air dan darat akan tergendala akibat musim banjir pada masa tiupan konsun timur laut. b. bot yang rosak sementara menunggu musim tengkujuh berakhir. Pada masa ini kawasan Kelantan. Cuaca panas membolehkan barangan yang dihasilkan boleh dikeringkan dengan cepat. Apakah yang dimaksudkan dengan bajet haba [5 Bajet haba ialah jumlah haba yang diterima oleh permukaan bumi melalui pelbagai markah] proses daripada bahangan matahari(gelombang pendek) adalah sama/ 48 . c. Pelancongan – pelancongan musim panas lebih giat dipantai timur kerana keadaan laut yang tenang. d. Selain itu musim kering yang dialami oleh kawasan pantai timur semasa tiupan angin monsun barat daya menggalakkan aktiviti pengeringan batik. Perikanan – lebih banyak tangkapan pada musim panas berbanding semasa tiupan angin monsun timur laut iv. Kegiatan perikanan: Di kawasan pantai timur semenanjung kegiatan perikanan dijalankan semasa tiupan angin monsun barat daya manakala pada musim monsun timur laut tiupan angin kencang. Kesannya tanaman seperti padi sawah dan tembakau musnah. Musim ini dikenali sebagai musim tengkujuh.

Litupan awan: litupan awan akan menyebabkan bajet haba tidak seimbang ii. kelajuan angin dan kelembapan udaranya. Penipisan lapisan ozon. Jerebu. Morfologi pusat bandar yang padat dengan bangunan.b) seimbangan dengan jumlah haba yang dikeluarkan semula melalui bahangan bumi(gelombang panjang) Dengan bantuan gambarajah. Jelaskan mengapa berlaku keadaan sedemikian 1. logam dapat menyerap dan menyimpan haba b. Lut sinar terhadap gelombang pendek dan legap terhadap gelombang panjang iv. diserakkan dan dipantulkan terutama pada waktu malam Jelaskan fenomena yang menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan bajet haba i. Haba daripada penduduk yang ramai dan penggunaan alat pendingin udara meningkatkan suhu bandar 2.albedo permukaan [10 markah] c) [10 markah] 7 a) Terangkan konsep pulau haba Fenomena Pulau haba ialah keadaan iklim di kawasan tengah-tengah bandar yang mempunyai suhu atau haba yang lebih tinggi dari kawasan sekitarnya. diserak dan dipantulkan ii.mengurangkan penerimaan bahangan v. simen. keamatan cahaya matahari.bahang UV matahari lebih banyak masuk ke atmosfera iii. Bahangan yang dibebaskan oleh permukaan bumi akan melalui pelbagai proses iaitu: • Secara terus keluar ke angkasa lepas • Diserap oleh atmosfera seperti dibalikkan. kadar turapan permukaan yang tinggi mempercepatkan laroian air ke sistem saliran dan keluar drp bandar. ekzos kenderaan mengeluarkan ga karbon dioksida. Keadaan iklim yang terbentuk adalah berbeza dari kawasan sekitar dari segi jumlah hujan. suhu harian. Gas rumah hijau – menyerap dan menyimpan haba di atmosfera.sejatan kurang berlaku/terhad [8 m] 49 . Bahangan matahari yang masuk ke atmosfera bumi akan sampai ke permukaan bumi melalui pelbagai proses iaitu: • Secara terus ke permukaan bumi • Melalui atmosfera. kawasan pusat bandar mempunyai suhu yang lebih tinggi berbanding kawasan sekitarnya kerana a.diserap. karbon monoksida yang bertindak sebagai penebat haba menyebabkan suhu tinggi c. Sebarang haba drp pembakaran akan cepat meresap ke udara dan tidak menggalakkan kelembapan/pembentukan wap air b. dibalikkan. keadaan permukaan bumi yang berlainan. Kelembapan udara di kawasan bandar lebih rendah/kering daripada kawasan sekitarnya kerana a. bahan binaan yang terdiri drp bahan batu bata. [5 m] b) Suhu kawasan bandar lebih tinggi berbanding kawasan sekitarnya. Industri perkilangan. huraikan bagaimana bajet haba terjadi i.

mencegah pembakaran terbuka 6.padi(metana) 7. Suhu yang tinggi – meningkatkan kadar sejatan dan merendahkan kelembapan bandingan iii. Kegiatan pembakaran hutan secara semulajadi/kegiatan manusia 3. perundangan dan peraturan/garis panduan 5. Turapan permukaan tidak membenarkan air tersimpan oleh lapisan tanih untuk disejat sebagai wap air. Aktiviti gunung berapi 5. Tiupan angin secara turbulen(naik dan berpusar ke atas) menghasilkan perolakan udara ke atas dan menggalakkan proses pemelowapan c) 8 a) Huraikan pengaruh iklim mikro bandar terhadap alam sekitar fizikal i. kegiatan pertanian. Ini akan membantutkan pertumbuhan pokok ii. pembakaran bahan api fosil 4. Pembalakan secara meluas 6. ternakan. Sisa domestik Huraikan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangkan akibat rumah hijau. badan air dan tanih Apakah yang dimaksudkan dengan gas rumah hijau gas rumah hijau-( kumpulan gas yang menghalang dan memerangkap haba bumi dari terbebas keluar ke atmosfera bumi )=3m (seperti gas karbon dioksida. menggunakan sumber tenaga mesra alam 4. Kandungan asid dalam air hujan bertambah mengakibatkan gangguan terhadap ekosistem. persefahaman antara negara 7.najis(metana) 8.c. metana. pembakaran secara terbuka di tapak pelupusan 9. kempen Berikan huraian ringkas tentang El Nino [12 m] [5 m] b) [10 m] c) [10 m] 9 a) [5 m] 50 . ozon dan wap air) sekurang-kurangnya 2 gas (2m) Bagaimanakah pertambahan gas rumah hijau boleh menyebabkan pemanasan global 1. Kurang tumbuhan –kurang sejat peluhan untuk menyumbang kepada wap air 3. mengurangkan pembakaran bahan api fosil 3. Udara berdebu/tercemar – menutup permukaan liang stoma daun dan mengganggu proses fotosintesis . Bahan pencemar menghasilkan banyak nukleus higroskopik dan meningkatkan kekerapan hujan iv. pendidikan formal atau tidak formal 8. kegiatan perindustrian 2.CFC. kerpasan /hujan di bandar lebih banyak daripada di kawasan pinggirnya kerana a. banyak bahan pencemar yang bertindak sebagai nukleus higroskopik yang menarik wap air dan mengumpulkannya sebagai awan b. 1. Udara menjadi kering d. penghutanan semula 2.

5 C akibatkan kerpasan dalam bentuk air. meningkatkan kelembapan udara(banyakkan fauntain/pancutan air) 6. Huraikan pelbagai fenomena yang berkaitan dengan salji di ruang atmosfera dan di kawasan cerun pergunungan [10 m] c) [10 m] 10 a) [6 m] b) [9 m] c) 1. penapis ekzos. Fenomena Hujan beku: kerpasan yang terdiri daripada campuran hujan dan salji yang berlaku apabila udara dekat permukaan bumi ialah 1. Kempen/pendidikan formal dan tidak formal 3. Ribut salji: Jelaskan kesan-kesan ribut salji terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar [10 m] 51 . Arus permukaan lautan pasifik bertukar arah ke timur 4. salji akan dihasilkan. Jika suhu lebih 0˚C . kebakaran hutan secara semulajadi akibat kemarau Berikan cadangan untuk mengatasi masalah jerebu terutamanya di bandar-bandar perindustrian negara ini 1.5 ˚C. Sebaliknya jika suhu dekat permukaan bumi lebih 1. perkilangan dan kenderaan bermotor 2. Tumpuan pancaran matahari di lautan Pasifik /tropika menyebabkan pemanasan permukaan lautan yang luar biasa 2. 2. hujan tiruan-pembenihan awan 7. angin sejuk melalui kawasan air panas di tasik-tasik besar di Amerika Utara. Semasa salji turun. Udara panas dan lembap naik ke atas membentuk awan dan titisan air seni awan akan ditukarkan kepada salji kerana keadaan yang amat sejuk. Bahagian bawah angin sejuk ini dipanaskan lalu wap air diserap ke dalam bahagian dasar angin sejuk yang panas. Penanaman pokok(hutan bandar) 5. Arus permukaan bergerak ke barat 3. salji yang terbentuk adalah lembap dan berat. Salji berkilat (thunder-snow): berlaku pada awal musim dingin. kemarau berpanjangan 2. keadaan kering dan tiada hujan. penguatkuasaan undang-undang pembakaran terbuka. Jika suhu di awan antara -12 C hingga – 15 C. Ia menyebabkan perubahan tekanan udara dan perubahan tiupan angin b) Bagaimanakah El Nino boleh mempengaruhi keadaan jerebu di negara-negara Asia Tenggara? 1. cerobong asap) 4. saljinya lebih halus dan ringan. kurangkan penggunaan bahan api fosil Terangkan ciri-ciri pembentukan hujan salji Salji ialah hablur-hablur ais halus yang terbentuk secara langsung dari wap air dalam udara Salji terbentuk apabila keadaan takat beku sampai ke paras 300m dari permukaan bumi dan suhu udara yang kurang 4 C. Hablur ais yang terbentuk dibawah suhu 0˚C . Runtuhan salji: 4. Kumpulan hablur ais seni ini tidak sempat cair kerana suhu yang berdekatan permukaan bumi adalah dibawah takat beku. kilat juga memancar 3. kawalan makenikal(penapis asap.Satu fenomena luarbiasa yang melibatkan perubahan arus permukaan dan tiupan angin di Lautan Pasifik yang menyebabkan perubahan cuaca dunia Proses kejadian 1.

gangguan sistem pengimunan badan manusia 3. Kesan terhadap alam sekitar 1. mencari alternatif untuk CFC 2. bantal. Edaran solar pada paras minimum menyebabkan kurang tompok matahari lalu intensisti cahaya dikurangkan. Kenaikan aras lautan 3. mengurangkan penghasilan pengeluaran pertanian Jelaskan langkah-langkah mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Industri membuat pelarut untuk membersihkan alatan komputer. tilam. sistem pelalian haiwan berubah 5. Kegiatan pertanian: Baja nitrogen mengeluarkan nitrus dioksida yang mempercepatkan penipisan lapisan ozon 4. kecacatan bayi dalam kandungan 4.11 a) Huraikan sebab-sebab terjadinya penipisan lapisan ozon Sebab-sebab semulajadi 1. ribut taufan lebih kencang 4. Oleh itu lapisan ozon menjadi nipis. 2. Pengurangan oksigen akan mengurangkan bekalan atom oksigen untuk pembentukan ozon. Jadi proses pembentukan ozon dikurangkan. Pembersihan hutan: Pembersihan hutan mengurangkan imbangan gas terutama oksigen. penyembur cat. Sebab-sebab kegiatan manusia 1. 3. kawalan peringkat antarabangsa 3. industri aerosol. Ini menggalakkan banyak ozon dibentuk. penyakit barah kulit 2. racun serangga. kawalan peringkat nasional 52 b) c) . Tompok matahari: Edaran solar pada paras maksimum menyebabkan banyak kejadian tompok matahari yang meninggikan intensiti cahaya bertambah. banjir besar kerap berlaku Kesan terhadap alam sekitar manusia 1. Pertukaran arah angin: Ozon banyak dihasilkan di Khatulistiwa tetapi ditiup angin ke latitud yang lebih tinggi spt di Kutub. katarak mata 6. Penerbangan kapal terbang supersonik: Kapalterbang ini terbang tinggi di lapisan stratosfera mengeluarkan gas nitrogen oksida yang mempercepatkan penipisan lapisan ozon oleh atom klorin CFC. 4. Industri servis peti sejuk menggunakan gas CFC yang akan bertindakbalas dengan ozon 2. Aerosol sulfat juga menyebabkan atom klorin bebas dan menyerang dan memusnahkan ozon. Suhu yang sangat sejuk: Pembentukan hablur ais oleh awan stratosfera Antartika pada suhu negatif 80˚ C. 1. Aerosol sulfat bertindak menyerakkan cahaya matahari dan mengurangkan intensiti cahaya. 3. Hidrogen klorida dan klorin nitrat berada bersama-sama awan sejuk ini yang akan bertindakbalas dengan ozon. kenaikan suhu dunia 2. Huraikan kesan-kesan penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar. Letusan gunung berapi: Letusan gunung berapi mengeluarkan aerosol sulfat yan g ditiup angin ke kawasan Antartika oleh sistem angin dunia. Kegiatan industri dan CFC: Industri membuat foam kusyen. Ini mengurangkan peghasilan ozon.

4. Edaran am atmosfera  Pergerakan ini akan membentuk kitaran udara di kawasan tropika dan sub tropika  Proses ini akan membentuk edaran am atmosfera yang mewujudkan angin timuran dan angin baratan Kesan siklon  Kemusnahan harta benda  Kehilangan nyawa. diukur dalam unit milibar (mb) Kaitan antara perubahan tekanan udara dengan proses pembentukan edaran am atmosfera a.taun  Kemusnahan infrastruktur Kerpasan adalah lembapan yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair(hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dengan intensiti/keamatan yang berbeza Hujan perolakan  Udara panas menjalankan proses sejatan di permukaan bumi  Wap air dibawa naik ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukan  Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan Hujan perenggan  Pertemuan mendatar arus udara yang wujud di kawasan tekanan udara rendah  Udara panas naik ke atas  Udara sejuk yang tumpat turun ke bawah c) 12 a) b) 53 . kawalan peringkat pengguna/konsumer 5.nelayan. kempen kesedaran. kecacatan  Kehilangan mata pencarian. Tekanan udara berbeza mengikut garis lintang  Tekanan udara bertambah mengikut garis lintang  Mewujudkan perbezaan kecerunan tekanan  Menghasilkan perubahan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah yang berselang seli mengikut garis lintang (5 di Hemisfera utara. pertanian  Kesan psikologi/trauma  Wabak penyakit. 5 di Hemisfera Selatan dan 1 di Khatulistiwa) b. 11 a) b) Tekanan udara ialah daya yang dikenakan oleh jisim udara ke atas satu titik di atas permukaan bumi. Tekanan berbeza menghasilkan pergerakan angin  Menghasilkan pergerakan angin menegak dan mendatar (pertemuan dan lencongan)  Menghasilkan pergerakan angin dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah di atmosfera dan di permukaan bumi c.

Penyebaran semula/serap dahulu/penyerapan Jelaskan bagaimana atmosfera tercemar oleh tindakan manusia [5 m] c) 13 a) b) [10 m] c) [10 m} 54 .bertindak sebagai pengatur haba bumi dengan mewujudkan edaran umum atmosfera.Hujan bukit  Kenaikan udara akibat cerun banjaran gunung yang selari dengan pantai  Udara lembap dipaksa naik akibat tiupan angin dari arah laut ke arah kawasan gunung/tanah tinggi  Udara lembap dipaksa naik ke kawasan terdapat halangan seperti banjaran gunung  Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit Hujan batu  Panas yang ekstrim dan perolakan kencang  Bekalan air lampau sejuk  Arus ribut  Arus menurun Pertanian terjejas Perhutanan – pembalakan terjejas Perlombongan terjejas Perikanan terjejas. 2. Penapis – menapis bahangan ultra ungu/ ultra lembayung yang membahayakan kepada semua bentuk kehidupan di bumi dan meningkatkan suhu permukaan 3. Pemantul – memantul. menyebar. Pengatur suhu/ bahangan.akuakultur Pengangkutan terjejas.kawasan tropika (Khatulistiwa yang berlebihan haba) tidak ekstrem panas dan kawasan sederhana sejuk dan sejuk dunia(kawasan kurang haba) tidak ekstrem sejuk 5.mengurangkan kadar pemanasan permukaan bumi 4. penebat – atmosfera bertindak sebagai penebat kepada bahangan – membenarkan kemasukan bahangan gelombang pendek waktu siang tetapi menghalang bahangan bergelombang panjang/terestrial bebas ke angkasamenstabilkan suhu permukaan sehingga tidak begitu panas pada waktu siang dan tidak terlalu sejuk pada waktu malam/ tindakan lapisan stratosfera atau lapisan ozon. menyerap dan menyerakkan bahangan yang sampai di bahagian atas atmosfera.jalan rosak Industri/IKS terjejas Pelancongan terjejas Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera Jawapan Atmosfera ialah lapisan nipis yang tidak sama tebal mengikut garis lintang terdiri daripada pelbagai gas yang melekat kepada bumi kerana daya tarikan graviti dan bergerak bersama-sama pergerkan bumi mengelilingi matahari Huraikan peranan atmosfera dalam mengawal suhu permukaan bumi Jawapan 1.

pemendapan – peningkatan aras laut menyebabkan gangguan kepada aliran sungai 4. pembinaan 14 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global [5 m] Jawapan Peningkatan suhu global bumi daripada aras normal disebabkan oleh faktor semulajadi dan aktiviti manusia Huraikan kesan pemanasan global terhadap sistem geomorfologi [10 m] Jawapan 1. luluhawa – pemanasan mempercepat luluhawa fizikal/insolusi/penggurunan 2. perikanan terjejas( perikanan meningkat) 3. pertanian/penternakan terjejas.Jawapan 1. meningkatkan kadar hakisan dan meningkatkan kadar pemendapan 3. hakisan. pengangkutan – pencairan salji menambah isipadu air sungai dan menambah isi beban. Pelancongan terjejas. pembalakan – pokok mati/tenggelam(bakau) 5. domestik – aktiviti harian terjejas Apakah yang dimaksudkan dengan konsep perubahan iklim Jawapan Perubahan iklim merujuk kepada peningkatan atau penurunan unsur-unsur cuaca dan iklim bumi disebabkan faktor fizikal dan aktiviti manusia. pergerakan jisim – tanah jadi peroi 5. Jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dunia Jawapan [5 m] c) 15 a) b) [10 m] 55 . Aktiviti perindustrian/ perkilangan yang membebaskan gas-gas rumah hijau 3. pembakaran terbuka secara besar-besaran seperti yang berlaku di Sumatera dan Kepulauan Borneo (Kalimantan) 2. aktiviti harian seperti penggunaan alat pendingin udara 4. Jelaskan bagaimana kesan pemanasan global mempengaruhi aktiviti manusia di [10 m] kawasan tropika lembap Jawapan 1.peningkatan aras laut menyebabkan peningkatan tindakan ombak perubahan garis pinggir pantai.pantai tenggelam 2. penggunaan bahan bakar seperti bahan api fosil. melakukan penebangan hutan untuk pembangunan sehingga meningkatkan gas karbon dioksida di atmosfera 5.penggunaan racun serangga 7. kenderaan dan perindustrian 6. peperangan 8. industri – peningkatan industri pengeringan 6.mati kerana panas air laut masin 4. kuari 9. pertanian.

c) kekurangan tumbuhan / hutan .gas rumah hijau.peningkatan aras laut . daratan cepat panas berbanding permukaan laut. pertambahan bilangan penduduk dunia – pembebasan haba metabolisme.Pencairan salji. daratan akan cepat menjadi sejuk berbanding permukaan laut. peningkatan gas-gas CFC – berlaku penipisan lapisan ozon / pertambahan sinaran ultra unggu ke bumi. pada waktu malam.Peningkatan suhu dunia . Bayu darat - merujuk kepada angin yang bertiup dari darat ke laut. pada waktu siang.pertambahan gas-gas karbon dioksida. peningkatan gas.Kemusnahan ekosistem/ habitat .Peningkatan/ berkurangan kerpasan .Kemarau panjang / peningkatan pencemaran udara 16 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan angin tempatan [5markah] Jawapan Angin tempatan merujuk kepada angin yang bergerak pada skala yang kecil dan di kawasan yang kecil ( seperti kawasan pinggir laut ) disebabkan perbezaan tekanan antara kedua kawasan yang berhampiran lalu menyebabkan wujudnya cerun antara dua kawasan tersebut Jelaskan pembentukan bayu laut dan bayu darat [8 Jawapan markah] Bayu laut - merujuk kepada angin yang bertiup dari laut ke darat. pertambahan bilangan bangunan pengcakar langit – menghalang pergerakan mendatar angin pembakaran / kebakaran hutan letusan gunung berapi penggunaan bahan kimia dan racun dalam pertanian [10 m] Huraikan kesan perubahan iklim terhada alam sekitar fizikal Jawapan . tekanan udara rendah wujud di darat manakala tekanan udara tinggi wujud di laut. 56 . kecerunan tekanan udara menghala ke darat menyebabkan pergerakan angin dari laut ke darat.menghalang pengeluaran sinaran/ bahang bumi ke angkasa.

. . .Pemanasan permukaan laut oleh sinaran matahari menyebabkan udara berada dalam keadaan yang tidak stabil lalu mewujudkan sel tekanan rendah yang melampau. . .Menggalakkan pertumbuhan plankton / menggalakkan pembiakan ikan Kesan ke atas alam sekitar manusia .- tekanan udara tinggi wujud di darat manakala tekanan udara rendah wujud di laut kecerunan tekanan menghala ke laut menyebabkan pergerakan angin dari darat ke laut. [12 markah] - 17 a) b) Takrifkan siklon tropika Jawapan Siklon tropika merujuk kepada angin ribut kencang yang berpusar dengan kelajuan melebihi 120 km / jam yang berlaku di perairan tropika akibat daripada wujudnya selsel tekanan rendah yang melampau di kawasan tersebut i) huraikan proses pembentukan siklon di kawasan tropika Jawapan . .semasa bayu darat bertiup. c) Huraikan kesan kejadian bayu laut dan bayu darat ke atas alam sekitar fizikal dan manusia Jawapan kesan ke atas alam sekitar fizikal bayu laut akan menyederhanakan suhu kawasan daratan berhampiran pinggir pantai.bayu darat akan menyederhanakan suhu kawasan permukaan laut berhampiran pinggir pantai. . nelayan akan turun ke laut dan pulang semasa bayu laut.Kawasan pinggir laut yang sentiasa berangin mengalakkan kegiatan sukan dan rekreasi seperti permainan laying-layang.Pembebasan haba pendam akan memanaskan udara persekitarannya menyebabkan udara yang panas dan lembap ini akan naik ke lapisan yang lebih tinggi.Tekanan udara rendah ini kemudiannya berkembang dengan pesat menyebabkan angin kencang berputar di sekitarnya.mengalakkan kegiatan pelancongan – kejadian bayu laut dan bayu darat menyebabkan udara di kawasan pinggir laut lebih nyaman.Angin yang berputar ini akan membawa banyak wap-wap air ke atas. . [5 markah] [6 markah] 57 .Udara yang lembap dan tidak stabil ini kemudiaannya berputar-putar di sekeliling sel tekanan rendah tersebut.

4. Garisan setekanan rapat – menunjukkan kecerunan tekanan yang curam akibat daripada tekanan udara rendah yang melampau.ii) nyatakan empat ciri siklon tropika Jawapan 1. 4. 6. Pertanian – mengganggu aktiviti pertanianhujan yang lebat menyebabkan kawasan pertanian ditenggelami air. 2. Pengangkutan – pengangkutan air terganggu – ribut menyebabkan aktiviti pergangkutan seperti bot dan feri terpaksa menghentikan [4 markah] [10 markah] 58 . c) Jelaskan lima kesan kejadian siklon kepada aktiviti manusia Jawapan 1. Halaju angin melebihi 120 km/jam. Di bahagian pusat ribut. Angin kencang berputar di sekeliling pusat tekanan rendah. 2. Disertai hujan yang lebat dalam tempoh yang lama. Angin berputar mengikut arah lawan jam di emisfera utara dan mengikut putaran jam di hemisfera Selatan. Penternakan ( akuakultur ) . Perikanan – perikanan laut terhenti – ribut menyebabkan laut bergelora dan keadaan ini berbahaya kepada nelayan.aktiviti akuakultur terganggu. 5. Ribut menyebabkan tanaman tumbang / musnah. 3.ribut yang disertai dengan hujan yang lebat akan menyebabkan banjirkawasan ternakan ( kolam ) akan tenggelam. 3. angin tenang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful