NAMA

:

TINGKATAN:

TARIKH:

Instrumen: Band 5 Deskriptor: B5D1 (Menggunakan pelbagai maklumat geografi untuk membuat keputusan) Kod evidens: B5D1E1 (Mempersembahkan maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperolah) A. Berdasarkan data dalam jadual di bawah persembahkan maklumat menggunakan grafik yang sesuai. Lengkapkan graf dengan tajuk dan petunjuk. Jenis pekerjaan penduduk Pekan Bestari pada tahun 2013 Jenis pekerjaan Petani Nelayan Pekerja Kilang Kakitangan Kerajaan Peniaga Lain-lain Bilangan (orang) 70 40 50 20 15 20 tersebut

Min suhu bulanan X pada tahun 2013 Bulan Suhu (ºC) J 8 F 8 M 10 A 12 M 14 J 16 J 18 O 18 S 16 O 14 N 10 D 8