TATA CARA PELAKSANAAN NIKAH & RUJUK

Oleh: H. M. Ahmad Muhajir AF Disampaikan pada acara Diklat Kepenghuluan Tanggal 1 Desember 2008 Di Makassar

sakinah. • Untuk menjaga keabsahan dan kelangsungannya. .Pendahuluan • Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia. mawaddah wa rahmah. maka pernikahan harus dicatat berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Tujuan Pernikahan • Menyempurnakan pengamalan agama. karena pernikahan. dorongan seksual yang cukup kuat di usia dewasa akan dapat terkendali sehingga kehormatan seseorang tetap terjaga. • Menjaga kehormatan. karena pernikahan adalah perintah agama yang harus dijalankan oleh manusia yang telah siap berkeluarga. .

memupuk jalinan cinta dan kasih sayang di antara pasangan dan anggota keluarga. • Melestarikan keturunan. kecintaan dan kasih sayang. dengan pernikahan diharapkan dapat memberikan ketenteraman jiwa.Lanjutan • Menggapai ketenangan. melalui pernikahan diharapkan akan melahirkan keturunan yang saleh/salehah. .

(5) Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya . (3) Dua orang saksi yang adil (laki-laki). (2) Ada wali (dari calon mempelai perempuan). (4) Ijab dari pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya.Rukun & Syarat Nikah • Rukun Nikah: (1) Ada calon pengantin laki-laki dan perempuan.

bukan banci. bukan muhrim calon isteri. tidak punya isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.Lanjutan • Syarat Nikah: (1) Calon suami (Islam. mengetahui calon isteri tidak haram dinikahi dan tidak sedang ihram haji atau umrah). (2) Calon isteri (Islam. bukan muhrim calon suami dan tidak dalam ihram haji atau umrah . tidak dipaksa. tidak bersuami dan tidak dalam iddah. bukan banci. tidak beristeri 4 orang.

. mendengar. menjaga muru’ah. adil. adil. dan tidak rusak pikirannya ). (4) Saksi (Islam. terang laki-lakinya. melihat. tidak pelupa. berakal. balig. berakal.Lanjutan (3) Wali (Islam. tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah. tidak bisu. balig. mengerti maksud ijab kabul). tidak sedang haji atau umrah. tidak dipaksa.

misalnya.Lanjutan (5) Ijab (dari wali perempuan misalnya: “hai fulan bin…saya nikahkan engkau dengan fulanah anak saya dengan mas kawin …” kemudian kabul dari mempelai laki-laki. “saya terima nikahnya fulanah binti…dengan maskawin…” .

Membawa surat keterangan untuk nikah (N1).Proses Pendaftaran Nikah 1. surat persetujuan mempelai (N3). surat keterangan tentang orang tua (N4) dan pemberitahuan kehendak nikah (N7) dari kantor Desa/Kelurahan setempat . 2. (Waktu pendaftaran minimal 10 hari sebelum menikah). Calon pengantin datang ke KUA untuk mengisi formulir pendaftaran nikah yang disediakan oleh KUA Kecamatan setempat. surat keterangan asal-usul (N2).

Lanjutan • • • Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/ istri menurut contoh model N6. jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri . Akta Cerai Talak / Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.

Membawa bukti imunisasi TT bagi calon mempelai perempuan dari puskesmas/rumah sakit setempat. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.Lanjutan • Surat Izin dan dispensasi. • • • . bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) s/d 6 dan pasal 7 ayat (2). Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi mereka yang tidak mampu.

. 6. 5. PPN/penghulu menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada pengantin setelah akad nikah. 4.sesuai dengan PP. . Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin (Suscatin).Lanjutan 3. No. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp 30. Pelaksnaan akad nikah dipimpin oleh pegawai pencatat nikah/penghulu. 47 Tahun 2004.000.

Pemeriksaan Nikah • Pemeriksaan terhadap calon suami. perlu dilakukan pemeriksaan sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan.sendiri.2. . calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

Pengumuman Kehendak Nikah • PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. .3.Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempattempat yang mudah diketahui umum . • Pengumuman dilakukan: .

nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N).4. . Akad Nikah dan Pecatatannya • Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/di hadapan PPN. akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. Setelah akad nikah dilangsungkan. • Akad nikah dilaksanakan di KUA. kecuali atas permintaan calon pengantin dan disetujui PPN.

• Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN. memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak. • PPN atau petugas memeriksa.Pencatatan Rujuk • Suami dan isteri yang akan melaksnakan rujuk. meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk. .

dan PPN. . • Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan isteri setelah akta rujuk disahkan. saksisaksi. • Kutipan buku pencatatan rujuk sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN. isteri.Lanjutan • PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami. • KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada Pengadilan Agama untuk pengambilan buku nikah.

Alur Nikah & Rujuk .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful