BSK 3033 KETERAMPILAN PENULIS

PERANAN DEWAN SASTERA MEMARTABATKAN SASTERA

MECHELLA RACHAEL HILBERT D20111047378 AT01 : PENDIDIKAN KESUSASTERAAN MELAYU SEMESTER 4, SESI 2011/2012 KUMPULAN A

PENSYARAH ENCIK GHAZALI BIN DIN FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

1

KANDUNGAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Penghargaan Pengenalan Sastera Demi Identiti

Isi Kandungan

Halaman 3 4 7 9 11 14 16 18 19 20

Perkembangan Majalah Dewan Sastera Usaha Dewan Sastera Memperkasakan Sastera Ulasan Majalah Dewan Sastera Ulasan Laman Sesawang Dewan Sastera Kesimpulan Rujukan Lampiran

2

Sebelum meneruskan bicara.pelajar BSK3033 Ketrampilan Penulis telah diamanahkan untuk memilih satu tajuk daripada 20 tajuk yang telah dikemukakan oleh pensyarah dan saya secara rasionalnya telah memilih tajuk “Peranan Dewan Sastera Memartabatkan Sastera” sebagai tugasan individu saya. Kesyukuran ini dipanjatkan sekali lagi kerana telah memberi saya peluang untuk menimba ilmu di Universiti perguruan terulung di Malaysia iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Terima kasih Encik atas perkongsian ilmu pengetahuan dan buah pikiran kepada kami semua dalam mempelajari ilmu ketrampilan penulis ini.PENGHARGAAN Kami. Terima kasih diucapkan kepada semua yang menyumbangkan buah pikiran yang bernas dalam proses penyiapan kajian ini. Semoga bahagia dan sihat hendaknya meskipun kita dipisahi Lautan China Selatan. Sarawak. Sekalung rasa hormat dan terima kasih kepada pensyarah yang disegani. Tidak lupa juga buat rakan-rakan seperjuang yang tidak pernah jemu untuk berkongsikan maklumat. rasa kesyukuran yang tidak terhingga dipanjatkan kepada Yang Maha Esa kerana telah mengurniakan saya kesihatan yang baik serta memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan artikel ini tepat pada tempoh waktu yang diberi.Tidak lupa juga buat mereka yang prihatin 3 . Encik Ghazali Bin Din selaku pengajar yang bertanggungjawab untuk mendidik kami dalam kursus BSK3033 Ketrampilan Penulis. Doakan pemergian anakanda jauh meninggalkan bumi bertuah adalah untuk membawa pulang segulung Izajah yang terukir nama anakanda. Semoga visi murni kita sebagai anak kandung Suluh Budiman membuahkan hasil berlipat ganda dan berkeupayaan untuk mengembangkan ilmu yang dipelajari kepada bakal anak-anak didik pada masa hadapan. Serangkai kata kasih buat keluarga tersayang yang berada di bumi kenyalang.

Profesor Ungku Abdul Aziz merupakan seorang pensyarah ilmu ekonomi di Universiti Malaya.dan sering memberi sokongan moral dan mental sehingga berjayanya kajian ini dilaksanakan dengan sempurna. Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka dicetuskan melalui Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga yang diadakan pada 16 hingga 21 September 1956 di Singapura dan Johor Bahru. memimpin pentadbiran DBP hingga akhir Mei 1957. Datuk Haji Sujak Rahiman dan Tuan Haji Hassan Ahmad. Datuk Ali Haji Ahmad. Atas daya sokongan dan usaha Dato’ Abdul Razak Bin Dato’ Hussein. Tokoh yang mencadangkaan penubuhan sebuah badan yang menjaga dan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ialah Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). dan sebagainya yang perlu dikumpulkan untuk dijadikan khazanah penting untuk dibaca oleh generasi kini dan generasi akan datang. Melalui Rang Undang-undang DBP yang dikemukakan di Majlis Undangan Perseketuan pada tahun 1959. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah ditubuhkan di tengah-tengah suasana dan semangat menyambut kemerdekaan tanah air pada 22 Jun 1956. drama. Menteri Pelajaran ketika itu. termasuklah genre puisi. antara tokoh yang pernah menjadi pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka ialah Tan Sri Syed Nasir Ismail. PENGENALAN Menyedari hakikat perkembangan kesusasteraan tanah air yang semakin prolifik dan melahirkan pelbagai bentuk kesusasteraan. cerpen. maka Dewan Bahasan dan Pustaka merupakan sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran yang bertaraf sebuah badan umum yang mempunyai anggotaanggota lembaganya tersendiri. 4 . Berdasarkan resolusi kongres tersebut ditubuhkan Balai Pustaka yang kini dikenali sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Singapura ketika itu. Dewan Bahasa dan Pustaka diterajui oleh Profesor Ungku Abdul Aziz selaku pengarah yang pertama. DBP dinaik taraf sebagai sebuah badan berkanun. Pejabat Karang Mengarang telah dimasukkan ke dalam DBP sebagai salah satu bahagiannya pada awal taun 1958. Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil alih tempat Pejabat Karang-mengarang MPSI dan berpindah ke Kuala Lumpur pada 12 Julai 1957. Jasa kalian hanya Tuhan yang mampu balas. Selain itu.

terutamanya dalam Bahasa Kebangsaan Mencetak. menerbitkan atau membantu percetakan atau penerbitan bukubuku. DBP diamanahkan untuk emlaksanakan lima tujuan iaitu : i) ii) iii) Memaju dan memperkayakan Bahasa Kebangsaan Memajukan bakat-bakat sastera. membongkar dan mengumpul semula serta menghalusi hasil-hasil kesusasteraan Melayu sejak zaman purba. Dewan Bahasa dan Pustaka amat peka serta prihatin dengan sebarang perkembangan bahasa serta sastera tanah air. Dewan Pelajar. Usaha-usaha Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mencapai matlamatnya ialah dari tahun 1956 hingga tahun 1975. Meneliti lima tujuan DBP yang telah diluluskan Rang Undang-undang DBP oleh Majlis Undangan Persekutuan pada tahun 1959. satu soal sastera dan satu lagi soal penerbitan. Dewan Bahasa dan Dewan Masyarakat. Dewan Bahasa dan Pustaka telah berjaya menerbitkan 1347 judul buku dan 60% daripadanya buku-buku teks sekolah serta bacaan umum. Penerbitan majalah Dewan Sastera ini pada saya sudah mencapai tujuan 5 . risalah-risalah. Dewan Sastera. menerbitkan buku. Dewan Siswa. Penekanan yang akan diberikan dalam penulisan ini ialah tentang peranan majalah Dewan sastera terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan sastera. Dewan Bahasa dan Pustaka juga menerbitkan majalah-majalah bulanan seperi Dewan Budaya. majalah-majalah. mencetak. dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa Kebangsaan dan juga lain-lain bahasa iv) Menyamakan ejaan dan sebutan dan mencipta istilah-istilah teknik yang sesuai dalam bahasa Kebangsaan. kesusasteraan Melayu. dan menyelaraskan ejaan bahasa Melayu selain sebagai sebuah badan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera kebangsaan Malaysia. Peranan DBP juga adalah untuk menyiasat.Tujuan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah untuk memaju dan memperkaya bahasa kebangsaan. dua daripadanya berhubung soal bahasa.

menerbitakan atau membantu percetakan atau penerbitan buku-buku. usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh majalah Dewan Sastera untuk menyemai ilmu kesusasteraan dalam kehidupan generasi kini dan generasi akan datang serta pengaplikasian majalah Dewan Sastera pada dunia maya. Penulisan ini akan mengupas dari segi sejarah penerbitan Dewan Sastera dan kepentingan Dewan Sastera itu dalam memperkasakan sastera tanah air. majalah-majalah. risalah-risalah.penubuhan DBP iaitu mencetak. dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa Kebangsaan dan juga lain-lain bahasa. Peranan majalah Dewan Sastera ini juga sekali gus mencapai matlamat penubuhan DBP iaitu untuk memajukan bakat-bakat sastera. 6 . Di dalam majalah Dewan Sastera itu sendiri memberi ruang kepada pencinta sastera tanah air untuk bergiat aktif dalam menghasilkan karya.

baik. sastera membawa maksud bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab (bukan bahasa basahan). Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. dan bahasa Inggeris adalah lebih penting daripada mata pelajaran sastera. makan ia termasuk dalam ciptaan seni menggunakan bahasa sastera. Tidak banyak yang dapat diketahui dan dikhabarkan kepada masyarakat hari ini tentang kehebatan. Imbuhan ke-…-an pada perkataan kesusasteraan membawa maksud kumpulan buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Ada masyarakat yang masih menanam sastera itu sebagai asas kehidupan tetapi lebih teruk ada juga yang beranggapan sastera itu adalah kolot apatah lagi dunia kini sedang aktif dan berlumbalumba mencipta pelbagai teknologi moden. Kata dasar Susastera membawa makna tertentu. Melalui bahasa.SASTERA DEMI IDENTITI Apakah sastera? Apakah yang dimaksudkan dengan kesusasteraan? Apakah kepentingan kesusasteraan dalam kehidupan kita? Banyak persoalan yang diutarakan dalam mencari erti sebenar dan kepentingan sastera itu sendiri. Sastera mengandungi falsafah tentang kehidupan dan membantu pembaca untuk memahami kehidupan dengan lebih berfalsafah iaitu dapat menerima sosiologi masyarakat lain yang kadangkala sukar diterima akal bernas. sastera memainkan peranan penting dalam perkembangan sosiologi. Sedangkan pada hakikatnya. ramai menganggap mata pelajaran sains. Sastera ialah satu bentuk seni yang menggunakan bahasa. kekuatan 7 . Kumpulan buku yang indah bahasanya kerap dianggap sebagai ciptaan sastera dan disebabkan ciptaan sastera itu indah. atau lebih berfaedah. pengetahuan bahkan politik sekali gus dalam masyarakat kita. keperihalan manusia dan kemanusiaan dibangunkan dengan penuh kesedaran tentang mesej dan keindahan. matematik. Hal ini disebabkan anggapan mereka yang menganggap mata pelajaran sains lebih mendorong untuk memperolehi pekerjaan yang baik pada masa hadapan. Sastera pula bermaksud huruf atau buku. Kesusasteraan pula bermaksud hasil seni (Karya tulisan dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu. Su bermaksud indah . Pada masa ini.

Oleh itu adalah logik dan rasionalnya jika Dewan Sastera dan Budaya mengambil banyak pendekatan untuk mengukuhkan sastera tanah air. 8 .dan keterlibatan bangsa Melayu dalam sejarah peradaban tanpa merujuk kepada khazanah kesusasteraan itu sendiri. Selain itu Dewan Bahasa dan Pustaka turun melaksanakan pelbagai usaha demi untuk mengangkat dan mengekalkan kesusasteraan seperti menerbitkan majalahmajalah dan melaksanakan aktiviti Bulan Bahasa Kebangsaan kerana dengan meneliti khazanah kesusasteraan yang terhasil daripada tradisi lisan dan bukan lisan sejak dari zaman lalu. Memahami kepentingan kesusasteraan di dunia moden ini. maka ia tidak dilupuskan meskipun ramai yang tidak mengambil tahu tentang sastera. masyarakat pada hari ini dapat menghayati kekuatan bahasa Melayu membina keperibadiannya sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa yang hidup berlandaskan sastera ketamaduan. masih terdapat banyak aktiviti yang dilaksanakan untuk memperkasakan kesusasteraan. Usaha ini membuktikan betapa pentingnya sastera sebagai identiti masyarakat melayu dan kaum-kaum lain di Malaysia. Daripada pertubuhan kerajaan hingga bukan kerajaan.

Menurut esei penulisan Norza dalam buku Isu dan Cabaran. antara sidang pengarang yang berganding bahu menjayakan penerbitan awal ini ialah Hassan Ahmad selaku ketua pengarang. puisi dan wawancara. Ahmad Kamal Abdullah dan Abdullah Hussain. Penerbitan awal ini menggunakan moto “Peneroka Sastera Kreatif” dan merujuk kepada buku Sastera Kebangsaan Isu dan Cabaran. Penerbitan ini merupakan hasil permuafakatan dan perbincangan pemangku pengarah. Usman Awang. kali pertama diterbitkan pada 15 Januari 1971. Sebuah majalah Dewan Sastra dijual dengan harga 50 sen senaskhah pada tahun itu. disamping sorotan cerpen. Penerbitan kali pertama ini merupakan titik permulaan pengumpulan karya penulis tanah air ketika itu. drama. Keris Mas. cerpen. Keluaran bagi Dewan Sastra adalah 12 keluaran setahun. kegiatan pelukis dan sketsa. keluaran pertama majalah sastera mengandungi 60 halaman yang memaparkan cerpen. Majalah berbentuk sastera yang diberi judul Dewan Sastera yang juga dikenali sebagai Dewan Sastra satu ketika dahulu. Pada tahun 1975. tahap kedua antara tahun 1981-1990 dan tahap ketiga antara tahun 1991-2000. Pada tahun 1974.PERKEMBANGAN MAJALAH DEWAN SASTERA Dewan Bahasa dan Pustaka dapat dibahagikan kepada tiga tahap perkembangan iaitu tahap pertama antara tahun 1971 hingga 1980. esei. Dari tahun 1971 hingga tahun 1973 keluaran bagi majalah Dewan Sastra masih ada 12 keluaran setahun dan pada tahun 1973. perubahan dilakukan demi kesesuaian dengan kegiatan sastera ketika itu. harga senaskhah majalah Dewan Sastra dinaikkan kepada 80 sen dan masih mengekalkan 60 halaman disamping mengetengahkan seni grafik sebagai pembaharuan pada kulit majalah dan banyak peristiwa-peristiwa menarik diturun pada majalah Dewan Sastra. 9 . Penerbitan awal majalah Dewan Sastra hanya memfokuskan puisi. istilah kesusasteraan Dewan Bahasa dan Pustaka dan daripada ketua pengarang (rencana editor). Hassan Ahmad dan penulis tanah air serta saranan daripada pencinta tanah air. empat buah esei. majalah Dewan Sastra menambah dan memperkenalkan ruangan sudut sastera.

Kronologi masa dan keadaan dalam melalui liku pilu perkembangan menyedarkan kita betapa pentingnya peranan Dewan Sastera.50 untuk Singapura. Pertambahan halaman tidak melibatkan pertambahan harga majalah dan hal ini terbukti bahawa Dewan Sastera sangat bertanggungjawab untuk memperkembangkan sastera tanah air dan sastera antarabangsa. Tahap Ketiga ialah dalam lingkungan tahun 1991 hingga tahun 2000. selepas enam tahun majalah Dewan Sastra diterbitkan dengan rancak akhirnya judul Dewan Sastra ditukar kepada Dewan Sastera yang terus digunakan sehingga kini.000 naskhah disamping mengalami pelbagai perubahan dan semakin rancak sehinggalah pada tahun 1979.sastera Islam turut diselitkan dalam majalah Dewan Sastera. Dewan Sastera Mengalami banyak perubahan dan satu lagi perubahan terkini Dewan Sastera ialah menerbitkan ruangan sisipan Penghayatan Sastera untuk Pelajar SPM dan STPM iaitu sebanyak 16 halaman. harga majalah Dewan Sastera dinaikkan RM4. Edaran majalah Dewan Sastera menjangkau 10. Zaen memperkenalkan ruang Kreativiti Puisi. Dewan Sastera terpaksa bersaing denga majalah lain dalam pasaran. B. Gambaran lukisan abstrak berwarna diperkenalkan pada tahun 1991. Pada tahun ini. Catatan Sastera dan pelbagai lagi ruangan.50. empat bulan sekali. Pada tahun yang sama. Pada tahun 1995. Antara tahun 1981 hingga 1990. 10 . Persada Puisi.4.Pada bula Julai 1977. Dewan Sastera turut menerbitkan sisipan Lembaran Mastera sebanyak 32 halaman. dan S4. Harga senaskhah majalah Dewan Sastera turut meningkat dari 50 sen pada awalnya ke RM2.50 untuk Brunei.70 bagi semananjung Malaysia. Isi kandungan majalah yang biasanya sebanyak 60 halaman sudah bertambah kepada 94 halaman malah telah melepasi edaran ke luar negara iaitu di Singapura dan Brunei Darussalam. banyak perubahan berlaku sama seperti tahuntahun sebelumnya.

Hikayat Raja-raja Pasai dan lain-lain telah mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa persuratan tinggi di kepulauan Melayu. Ciri-ciri karya baik yang memberi fungsi kepada rohani dan psikologi serta kognitif pembaca adalah seperti berikut : i) Sastera sebagai khazanah ilmu Karya-karya kesusasteraan Melayu banyak menyimpan pelbagai khazanah ilmu yang boleh dikaji dan diterokai. karya-karya kreatif sastera seperti puisi cerpen. penghayatan bahasa Melayu melalui karya kreatif ini secara tidak langsung memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa tinggi. Dewan Sastera sendiri menjalankan tujuan yang sama dengan penubuhan DBP iaitu untuk mencari bakat-bakat generasi baru dan menerbitakan kaarya sastera yang dianggap membawa kesan yang baik dalam jiwa pembaca. seni corak kain dan hubungan antara golongan pemerintah dengan rakyat biasa. Dalam konteks masa kini. karya-karya kreatif seperti Sejarah Melayu. seloka. pantun. Fungsi karya sastera bukan sekadar memberi hiburan tetapi juga untuk mendidik masyarakat ke arah nilai-nilai yang mulis. Karya sastera sejarah nayak menurukan maklumat dalam pelbagai bidang ilmu seperti sejarah perkembangan sesebuah kerajaan yang diceritakan secara kreatif. Oleh itu. novel. ii) Sastera sebagai wadah intelektual 11 .USAHA DEWAN SASTERA MEMPERKASAKAN SASTERA Pemartabatan bahasa Melayu melalui karya kreatif telah bermula pada kurun ke-15. Pada masa itu. Contohnya Hikayat Hang tuah yang menggambarkan cara Melayu dari segi pembinaan istana. Disini saya ingin menghuraikan karya-karya yang dianggap baik dan amat diperlukan dalam penerbitan majalah Dewan Sastera. Hikayat Hang Tuah. gurindam dan lain-lain menjadi wahada bagi menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat.

perbilangan. iii) Sastera sebagai sumber pengajaran Pengajaran yang terdapat dalam kesusasteraan Melayu moden mahupun tradisional dapat ditakrifkan dalam makna yang luas. dan peribahasa adalah wadah yang mengisi keintelektualan Melayu yang tidak ternilai. suami yang penyayang. Ia merangkumi pelbagai panduan dan nasihat serta memberi gambaran kepada para pencinta sastera melalui contoh-contoh menjadi raja yang adil. membawa khalayak mengembara kea lam emosi yang indah sehingga terlupa kehidupan reality yang mungkin membosankan dan penuh kepalsuan. v) Sastera menunjukkan kebenaran hidup Dalam kerya sastera terungkap berbagai pengalaman hidup manusia. jahat. Pengalaman mendengar cerita-cerita tentang pelbagai keseronokan dan keindahan ini. iv) Sastera sebagai medium kepuasan estetik Dalam kerya sastera banyak didedahkan gambaran-gambaran yang indah. 12 . sama ada baik. isteri yang setia dan segala sifat manusia yang baik di sisi masyarakat dan agama. vii) Sastera mengungkap pengalaman manusia Karya sastera ialah tulisan yang berkisar kepada pengalaman manusia melalui bahasa yang mengesankan.- Karya-karya yang berbentuk bidalan. idea atau gagasan dalam karya sastera yang baik bersifat universal sehingga dapat dinikmati oleh bangsa serumpun. benar ataupun salah kerana itu manusia lain dapat memetik pengajaran yang baik dari karya sastera. vi) Sastera melampaui batas bangsa dan zaman Nilai-nilai kebenaran.

Karya sasterawan negara dianggap bermutu oleh panel penilai dan memenangi hadiah serta melalui proses penyuntingan oleh editor sebelum disiarkan di dalam majalah. Disini saya akan senaraikan usaha-usaha yang dilakukan oleh Dewan Sastera sebagai bukti memartabatkan sastera dan bukan bersifat tertutup. jumlah halaman yang dikehendaki antara 6 hingga 7 halaman dan bertaip dua langkau jarak.Karya yang mempunyai ciri-ciri berikut adalah contoh karya yang berkualiti yang tidak kira sama ada dalam penulisan prosa atau puisi.muda atau sudah mapan. Dewan Budaya paada tahun 1978. berlansung “Persidangan Penulis Asean” Berperanan sebagai penyampai hasrat dan pandangan penulis dalam memartabatkan kesusasteraan tanah air. Bagi karya berbentuk rencana. jumlah karya yang pernah dihantar. iv) Dewan Sastera memainkan pernan mempromosikan majalah terbitan DBP. 13 . hadiah sastera yang pernah dimenangi akan dibuat yang bertujuan untuk menentukan penerbitan mana yang lebih layak diterbitkan sama ada ke majalah Dewan Sastera atau Tunas Cipta atau mana-mana majalah lain terbitan DBP. ii) iii) Pada tahun 1977. Karya haruslah ditulis atas kertas bersaiz A4. penilaian latar belakang penulis seperti umur. Syarat-syarat menghantar karya untuk disiarkan dalam majalah Dewan Sastera terbahagi kepada beberapa kategori. Karya seperti inilah yang disiarkan dalam majalah Dewan Sastera. Hal ini dapat dirujuk melalui isi kandungan majalah seperti rencana cita-cita membentuk kebudayaan baru oleh Ismail Hussein dan kesusasteraan bercirikan Islam turut tidak ketinggalan. Selain itu. ditulis dalam bahasa Melayu. merupakan karya asli dan tidak melakukan plagiat dan paling penting karya hendaklah belum pernah tersiar atau terbit dalam mana-mana media. i) Dewan sastera menyediakan ruangan pelukis tanah air yang memperkatakan karya dan karya mereka dipamerkan dalam majalah Dewan Sastera.

dan Puisi Bulan Ini. 14 . Faktor pentingnya Majalah Dewan Sastera ialah majalah ini diterbitkan tidak bergantung kepada keuntungan penjualannya. ilmu. penyair. Cerpen Khas. Majalah Dewan Sastera yang diterbitkan kali pertama pada tahun 1971 ini mengandungi 100 halaman termasuklah kulit majalah. Cerpen. ULASAN MAJALAH DEWAN SASTERA Kehidupan majalah sebagai alat perhubungan massa sukar berlangsung secara terusmenerus tanpa melayani selera pembaca dan tuntutan komersial. Majalah Dewan Sastera mempunyai dua bahagian iaitu bahagian Kreatif dan bahagian Bukan Kreatif. kebudayaan. Sifat berat sebelah penerbitan majalah sastera adalah bersifat khusus iaitu memihak kepada kepentingan awam. Bahagian kreatif mengandungi beberapa ruangan khas seperti ruangan puisi khas. Drama. Kekuatan Dewan Sastera terletak pada pendiriannya yang tidak mudah tunduk kepada selera popular atau selera hiburan pembelinya dan tidak memerlukan sensional untuk merebut banyak pelanggan. Hal ini dapat dilihat pada esei “Timur dan Barat dalam Puisi Moden 1979. Majalah ini menjadi alat untuk menyampaikan hasrat dan kekreatifan penulis. bahasa dan sastera bangsanya. Hari puluhan majalah mingguan dan bulanan beredar di pasaran tetapi tidak semua majalah ini bertahan lama. Ruangan Puisi Khas merupakan ruangan puisi pilihan selain menyiarkan kumpulan puisi daripada penyair pilihan.v) Menyatukan kegiatan puisi. Keteguhan organisasi Dewan Bahasa dan Pustaka menunjang kelansungannya saban bulan. Majalah Dewan Sastera dijadikan wadah penyampai ilmu dan pemikiran budaya masyarakatnya. Dewan Sastera merupakan alat komunikasi penting dalam merancakkan lagi kegiatan kesusasteraan tanah air. pelukis dan pencinta sastera. Dewan Sastera adalah di antara majalah yang berbentuk sastera yang kekal sehingga ke hari ini. Ujanan Klasik.

Ruangan karya bukan kreatif pula mengandungi beberapa ruangan seperti ruangan Monolog Kecil. Kebanyakan esei yang disiarkan bersifat pengetahuan yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Ruangan karya bukan kreatif ini menampilkan pemikiran kritis penulisnya dalam penulisan rencana menarik. memberi pujian dan memberi kritikan membina kepada pihak editor. Saudara Helmi mencadangkan kepada peminat Dewan Sastera untuk melanggan kerena prosesnya lebih cepat berbanding membeli di kedai buku. Melanggan majalah Dewan Sastera membuktikan kita sebagai penyokong majalah berbahasa Melayu yang cukup baik mutu dan ilmunya. terdapat juga ruangan Daripada Editor dan para peminat majalah Dewan Sastera adalah dialu-alukan untuk menghantar surat kepada editor melalui ruangan Surat Untuk Editor. Selain daripada ruangan yang disediakan untuk penulisan karya kreatif dan penulisan. Dewan juga diaplikasi pada alam maya dan boleh dilayari terus melalui laman terbawah : 15 . pelajar sekolah dan penuntut Universiti mungkin berasa terbeban untuk melanggan dengan sejumlah RM79. Bicaya Karya. Menurut Saudara Helmi Ahmad lagi. ruang ini turut menyiarkan eseiesei yang menarik daripada para karyawan. Saya sempat membaca penulisan pada ruangan Sastera Tradisional pada bulan lalu yang bertajuk motif “Wira Hodoh” dalam cerita rakyat brunei oleh Noriah Taslim. Saudara Helmi Ahmad juga meminta pihak Dawana untuk mempertimbangkaan kaedah sistem langganan yang tidak lagi terhad kepada jangka masa tempoh setahun. seperti juga majalah-majalah lain. Fokus. Ruangan ini memberi peluang kepada pembaca untuk memberi sebarang pandangan dan cadangan penambahbaikan. majalah Dewan Sastera juga menyenaraikan organisasi penerbitan majalah Dewan Sastera pada muka hadapan majalah. Selingkar Bundaran Kata. Kiriman surat itu ialah kiriman daripada saudara Helmi Ahmad. Reaksi.80 untuk semananjung Malaysia dan RM82.20 untuk Sabah dan Sarawak. Disamping itu. Selain itu. Ulasan Buku. Emmamalia. sebaliknya boleh dikurangkan kepada enam bulan. Sastera Tradisional dan Sastera Antarabangsa. Disini saya kongsikan petikan surat yang telah saya baca menerusi ruang Surat Untuk Editor.

www.1.facebook.dbp. http://dwnsastera.my 16 .com/dewansastera 2.

laman sesawang Dewan Sastera ini turut memaparkan ulasan terhadap buku-buku yang dilakukan oleh para pengulas yang terpilih. Puisi-puisi yang berkualiti akan terpilih untuk dimasukkan ke dalam majalah Dewan Sastera dan laman sesawang Dewan Sastera. Bermacammacam lagi aktiviti persatuan-persatuan sastera dan kegiatan memartabatkan sastera yang dikongsikan pada laman ini. Cerpen.dbp. Perkongsian ini memberi satu kelebihan pada pencinta sastera yang berkeinginan untuk menyertai aktiviti yang diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) atau mana-mana badan pertubuhan yang lain. dengan adanya laman Dewan Sastera ini memberi kesempatan kepada mereka untuk membaca karya-karya yang tersiar jika mereka terlepas jualan terkini. Mengetahui rata-rata masyarakat bandar mahupun luar bandar. Kajian. Puisi dan Drama. dan memaparkan banyak pengisian menarik yang boleh dibaca terus daripada laman berkenaan. Selain itu. Para pengunjung juga berpeluang untuk meninjau perkembangan kupasa sastera tradisional kita. Bagi peminat majalah Dewan sastera. pihak Dewan Sastera mengambil kesempatan daripada peluang ini untuk mewujudkan laman rasminya sendiri. ruang cerpen dan dram turut memaparkan 17 . Ruangan puisi yang disediakan turut memberi peluang kepada para peminat puisi untuk menghantar karya mereka melalui alamat dan email majalah Dewan Sastera seperti yang dinyatakan. Laman rasmi majalah Dewan Sastera dapat diakses melalui laman sesawang dwnsastera. Laman Dewan Sastera telah menyediakan ruangan esei yang memaparkan tentang sastera di dalam dan luar negara. ekonomi dan gelombang dunia tanpaa sempadan. Sama juga seperti ruang puisi. majalah Dewan Sastera turut mengembangkan sayapnya ke alam dunia maya.my. Para pengunjung dan peminat sastera berkesempatan untuk meneroka perkembangan terkini sastera luar negara. Turut disediakan ialah Ruang Kolumis. Pelbagai cerpen yang dipaparkan adalah dipetik daripada majalah Dewan sastera itu sendiri.ULASAN LAMAN SESAWANG DEWAN SASTERA Seiringan dengan perkembangan dan kepesatan arus teknologi maklumat. tanpa mengira tua muda dan miskin kaya yang semakin berjinak-jinak dengan teknologi terkini.

Kosmik dan Ekonomi. terdapat juga majalah lain terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka yang boleh didapati melalui laman rasmi Dewan Sastera. Para Pelawat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan buah pemikiran terhadap paparan-paparan yang disiarkan yang bertujuan untuk berkongsi maklumat dan sekali gus melakukan penambahbaikan. Langganan juga boleh dilakukan melalui email Dewan Sastera itu sendiri. Para pencinta sastera diberi panduan untuk melanggan majalah ke alamat yang diberikan di dalam laman Dewan Sastera.banyak kisah menarik yang menggunakan pelbagai teknik penulisan. Siswa. Untuk carian lanjut. Kepelbagaian gaya penulisan ini memberi ilmu kepengarangan kepada genesari yang ingin mencuba nasib dan menebarkan bakat dalam penulisan karya kreatif. Antaranya ialah majalah Dewan Bahasa. Tunas Cipta. Budaya. laman rasmi ini turut menyediakan rangkaian Dewan Bahasa dan Pustaka yang lain di bahagian sebelah kanan laman. 18 . Pelita Bahasa. Selain majalah Dewan Sastera. Pelajar. Dewan Rakyat.

Majalah Dewan Sastera tidak mengamalkan gaya sehala tetapi mengamalkan dasar dua hala dengan pembelinya. majalah sastera adalah majalah unggul yang banyak memberi pendedahan awal kepada masyarakat. Dengan mengaplikasikan kemajuan teknologi maya.KESIMPULAN Majalah Dewan Sastera terbukti sebagai sebuah majalah sastera yang berperanan besar dalam memartabatkan sastera tanah air. Jualan majalah Dewan Sastera tidak sahaja terhad di Malaysia tetapi majalah ini turut melebarkan sayapnya di pasar luar negara. 19 . banyak perubahan dan penambahbaikan yang dilakukan untuk memperkasakan sastera tanah air. Jika ditijau dari segi sejarah penerbitan majalah Dewan Sastera dari tahun 1971 hingga sekarang. Dewan Sastera mengembangkan sayapnya ke dunia maya. Majalah Dewan Sastera telah berada di pasaran negara Brunei dan Singapura sejak sekian lama dengan langganan harga yang berpatutan. Para pembaca yang mempunyai idea atau cadangan untuk memantapkan majalah Dewan Sastera adalah sangat dialu-alukan untuk menulis surat kepada editor. Bagi pencinta sastera tanah air atau bagi mereka yang baru berjinak-jinak dengan dunia kreatif ini. Bagi surat yang terpilih akan disiarkan pada majalah dalam ruang Surat Untuk Editor. Majalah sastera buka hanya sekadar menyiarkan karya-karya kreatif tetapi turut menyiarkan karya bukan kreatif seperti eseiesei yang yang banyak memberi pengetahuan kepada pembaca tentang dunia sastera yang belum pernah dibaca pada buku-buku teks sekolah.

3. Sasteraa Membina Peradaban Bangsa. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Laman Sesawang Dewan Sastera. Halim Ali dan Rakan-Rakan 2011. 5.RUJUKAN 1. Esei Sastera Baharuddin Zainal. 20 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hamzah Hamdani 1980. 2. HamzahHamdani 2006. Sastera Kebangsaan : Isu dan Cabaran. Siti Aisah Murad 2008. A. 4. 6. Selangor : Univision Press Sdn Bhd. Majalah Dewan Sastera bulan Januari 2013. Penelitian Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden 19401969. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lampiran Laman Dewan Sastera 21 .

Majalah Dewan Sastera 2007 22 .