BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE - Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model RP. A (Analysis) - Analisis D (Design) - Bentuk D (Development) - Perkembangan I (Implementation) - Pelaksanaan E (Evaluation) - Penilaian 2.2.2 MODEL ASSURE Heinech et al (1982) - Model RP berasaskan bilik darjah.

dalam bentuk abstrak. 5. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan. Membantu dalam proses membuat keputusan. Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan.3 MODEL GAGNE. 2.. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan. 6. Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan. media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials).2. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. 4. 4. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak . cth: Pendidikan Jarak Jauh 2. visual. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. 3. mekanikal dan digital. gambaran dan bentuk bahasa. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi. Meningkatkan pencapaian pelajar.3 REKA BENTUK MESEJ 1. 2. BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1. dalam bentuk elektrikal. media and materials) – Pilih kaedah.Nilai & semak semula 2. A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. simbol. dalam bentuk yg sebenar. 3. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai.

. 6. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. perasaan. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. 2. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. 3. pita rakaman dll. pemilihan strategi. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. 5. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. 3. 7. Alatan Fizikal Teknologi – filem. gambar. 2. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. slaid. televisyen dan suratkhabar.Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. minat dan menarik perhatian penerima. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. 4.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahanbahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan.

Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. majalah. v.4. ix.2 MODEL ASSURE 1. lukisan. iii. foto. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. animasi & filem) Orang (guru. Bimbing pembelajaran pelajar. vii. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan 3. grafik. Events of Instruction : i. suratkhabar. ii. Beritahu objektif pembelajaran. viii. Pemilihan Kaedah. bunyi-bunyian. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. iv. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. 2. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. transparensi dll) Audio (suara. vi. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. Taksir pencapaian pembelajaran. risalah & modul) Visual (diagram. Tarik perhatian pelajar. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. slaid. buku. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : . 4.

perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. iaitu teks. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) Mata . pengalaman sedia ada. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. grafik. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. lakaran.1 GRAFIK 1. 5. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. dan tindakan susulan yg sesuai. Grafik .kombinasi gambar.Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. 6. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. huruf. lukisan. audio dan video. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. animasi. penambahbaikan. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. 4. angka. Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. lambang. 2.

Warna sekunder . Rupa organik – rupa-rupa yg bebas. Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. iaitu bersifat 2D seperti gambar. dijadikan motif mencorak.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1. 4. iaitu objek sebenar bersifat 3D.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1. menimbulkan bentuk. dan menimbulkan jalinan. mencipta ruang.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. Titik . 5. bersifat statik. 2. Warna asas – Biru. dakwat. 6. permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. tidak mempunyai arah. Bentuk . Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. . Warna . 5. 2.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang. lukisan dll.beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. 3.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda. Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. ketinggian.mempunyai keluasan.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan. Garisan . tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap.Tangan Alat-alat tradisional (pensel. menghasilkan ton. Merah dan Kuning. dan menjadi pusat sesuatu unsur. Permukaan . jisim dan lebih daripada satu permukaan. dll.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. dll) Komputer.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu. . secara relatif bebas. Ruang . .tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. .

Murah dari segi penghasilan / percuma.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi). poster dan gambar.Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. . . . . carta.2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi. Kelemahan: .mewujudkan perasaan harmoni. Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin. graf. Skrip @ Kursif – goresan tangan.Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan. .Boleh dialih. Bahan bacaan percuma – brosur. ii. i. § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. 5.Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. Kelebihan : . Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. miring ke kanan. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu.. . Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif. BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6. risalah dll. Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya.5 Prinsip Reka Letak Visual 1. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruang-ruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin. . iaitu lebar dan panjang.

Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan. . peristiwa. 6. prosedur. Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen. Graf Perwakilan visual data numerikal.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. garisan. Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual. . Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia.Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami.3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. . .Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. haiwan dan sebagainya. Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili. binaan pasir dan model-model). § Jenis bahan 3D ialah : realia. . tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. atau aliran sesuatu aktiviti. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual. Kelebihan : . panjang dan ketinggian.Murah dan mudah diperoleh. model.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya.- Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala.Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. dan warna. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda. dan ciptaan objek tiruan (diorama. Carta Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. Kekurangan : . . Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. .Perincian visualnya memudahkan pemahaman. Realia .

3. Jenis-jenis Kanta : . @ dikenali sebagai kanta. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. 7. kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. Mempunyai input maklumat. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. 3. Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran.Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah.Sekitar 1888. Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. 2. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar. George Eastmen mencipta kamera Kodak. . pemprosesan maklumat dan output keputusan. . KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1.Sekitar abad 17-18. . Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. Kekangan masa untuk membina bahan 3D.Tahun 1900.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. Mengembangkan kemahiran dan konsep. 2. Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’.

SHUTTER (PENGATUP) 1. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret. 3. dan 22. 15. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup. 5. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. 125. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. 8. 6. 2. 1000.8/3. 2. 4. 16. 4. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. 500. dan hidupan liar. 3. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata.8. 4. (skala dari besar ke kecil). 2. Indeks kelajuan pengatup – B. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. alam semula jadi. 2. Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. 60. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. 250.1. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2.6. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. FILEM . 30. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm. 11. 1. 3. 4.

Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. Penggunaan filter pada flash 4. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol. Halaan terus ke objek (direct flash) 2.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. .sensitiviti / kelajuan filem . Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. 2. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya.kelajuan shutter.bukaan apertur lensa . sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. § Semakin tinggi nombor. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) ISO (International Organization of Standardization) 3. LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1.1. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5.

7. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. tetapi resolusinya agak kasar. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. memadam. menyimpan. @ merakam semula. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. Hasilnya. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. Muat turun imej ke komputer . Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. 7. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. 2.9 MUAT TURUN IMEJ 1. KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara.KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang.

Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih. Menarik minat pelajar. 3.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. . . 2. Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin. Kelebihan : . . . Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar. masalah keystone akan berlaku. . Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. . 4. Panduan Menggunakan OHP 1.Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. Kelemahan : .2. 2.Memerlukan kuasa bekalan elektrik. ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang.Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang.Pengganti kepada papan tulis. Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. 2.Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. transparensi untuk fotokopi dan cetakan. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar. 3.Memudahkan pengawalan bilik darjah. Muat turun imej dari telefon bimbit 3. .Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin. BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1.

memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1. 2. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah. Tranparensi Urutan / Progresif .1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga. c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. Pendengaran ialah proses fisiologi . Reka letak transparensi harus sistematik. Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas. 2. Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. Secara Write-on @ Tulis Terus . dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan. Transparensi Tindih-tindan . 3. Jenis Termal @ Peka Haba . Penggunaan Animasi . memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse). 3. . .boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan. 2.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. b) Jarak antara baris sesuai. Dicetak dan Salinan Foto .menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna. Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel.Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu.membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan. 2. Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1. BAB 9 BAHAN AUDIO 9.. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin. . 3.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan.

Langkah 3 : Pemilihan bahan. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. Langkah 6 : Membuat rakaman. 9. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset). Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan.4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. .3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. Langkah 5 : Menyediakan peralatan. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. Langkah 8 : Penggunaan bahan audio. Langkah 7 : Prebiu. Langkah 4 : Menulis skrip. 9. Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam.Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanak-kanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar. Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanak-kanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan.

Pita audio @ kaset audio. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel.02 (25-28/10/2009) 9. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. BG (Background) – Muzik latar. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda menyediakan skrip : 1. 3. 2. MDI dan MFF) Sound (SND) Roll (ROL) Wave (WAV) Sun Audio (AU) Voice (VOC) MPEG Level 3 (MP3) . (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman. 5.5 PENGADUN SUARA 1. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. 9. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) Musical Instrument Digital Interface (MID. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan. 9. 5. 3. 3.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. 4. 7.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. 6. 2. 4. Sebelum memulakan rakaman. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip. 2. 8.

Sekiranya ingin membeli camcorder. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. 2. 10. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD.9. mikrofon. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. Warna dan resolusi.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik.1 VIDEO DALAM P&P 1. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. bunyi yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. bom atom dll. 2. video.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog.RA dan . Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. dan U-matic. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. perlulah mengambil kira perkara-perkara yg berikut : Format storan. headphone dan punca kuasa luar. 3. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. VHS-C. Kamera Video Digital . Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik. RealAudio atau RealMedia (. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. 3. Hi 8. serta memanipulasi ruang. juga akan dirakam di atas pita yg sama. Pada masa yg sama. 4. 10.

6.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) . 4.5 MEDAN JELAS 1. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. apertur. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). dan jarak fokus. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. 10. Semakin luas bukaan apertur. 10. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. semakin terhad medan jelasnya. 2. 2.§ Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. 4. 3. sekiranya bukaan apertur kecil. 3. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual. 10. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. 5. Medan jelas bergantung pada jenis kamera.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. Sebaliknya.

Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. § Biasanya. 10. 5.Extra Big Close Up (EBC/U) 10. Bersedia membuat penggambaran. 7. Penilaian dan penambahbaikan. Sediakan bahan dan peralatan. merakam objek yg bergerak @ berjalan. pokok. Mulakan penggambaran. 8. 4. Gunakan dalam pengajaran. 9. 2. Pilih bahan-bahan yg sesuai. Sediakan bahan-bahan grafik. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. Menyunting. 11. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Membuat rakaman audio.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. 6. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. . Prebiu. Menulis skrip. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. 10. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. 3. 13. 10.9 MENYUNTING VIDEO 1. Tetapkan tujuan dan objektif. 12.

3. iaitu berbentuk teks dan nombor. menyusun serta menyaring data. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. 5.4. dan mencetak sesuatu dokumen.VCD Cutter v.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat.Windows Movie Maker (ms 182-191) . grafik. 3.2. pengeditan melalui arahan. memberikan gred. mengurus. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. . Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting. 4. Menyunting berbantukan komputer. (rujuk ms 180-181) 6. dan mengubahsuai maklumat. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer). penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. . animasi.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. purata. menyunting. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. pameran di skrin. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru. 2. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki.04 (ms 191.

serta disokong dengan audio. dinamik. atau kehendak mereka sendiri. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap. 5. interaktif. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan.Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci. 8.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. filem. . dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. dan keupayaan (self-access. grafik. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan. seni. video. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. animasi. 7.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif. 6. § Bahan karya sastera. kesuaian masa. keupayaan. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. World Book Encyclopedia dll. Di samping itu. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. muzik. rakaman bunyi. self-paced dan self-directed). video. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta. grafik dan animasi.

. pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. bahan bertulis sperti peta. PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. tindakan dan proses-proses pemikiran. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal.KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful