BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE - Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model RP. A (Analysis) - Analisis D (Design) - Bentuk D (Development) - Perkembangan I (Implementation) - Pelaksanaan E (Evaluation) - Penilaian 2.2.2 MODEL ASSURE Heinech et al (1982) - Model RP berasaskan bilik darjah.

Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. dalam bentuk yg sebenar. 4. BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi.2. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2.. 2. 6. media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials). Membantu dalam proses membuat keputusan.3 REKA BENTUK MESEJ 1. A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. dalam bentuk elektrikal. dalam bentuk abstrak. visual. gambaran dan bentuk bahasa. 3. Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan.Nilai & semak semula 2. Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. 2. 3. 5. 4. Meningkatkan pencapaian pelajar. simbol. media and materials) – Pilih kaedah. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak . mekanikal dan digital.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej.3 MODEL GAGNE.

4.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. slaid. 2. 3. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahanbahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. 3. televisyen dan suratkhabar. . Alatan Fizikal Teknologi – filem. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. pita rakaman dll. 2. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat.Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. pemilihan strategi. gambar. 6. minat dan menarik perhatian penerima. perasaan. 5. 7.

Taksir pencapaian pembelajaran. grafik. vi.4. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. Beritahu objektif pembelajaran. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat.2 MODEL ASSURE 1. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. ix. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : . transparensi dll) Audio (suara.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. iv. 4. lukisan. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. Events of Instruction : i. suratkhabar. risalah & modul) Visual (diagram. Bimbing pembelajaran pelajar. majalah. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. slaid. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan 3. bunyi-bunyian. buku. Pemilihan Kaedah. Tarik perhatian pelajar. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. foto. 2. animasi & filem) Orang (guru. iii. vii. v. ii. viii.

angka. Grafik .1 GRAFIK 1.Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. 2. lakaran. dan tindakan susulan yg sesuai. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. 6.kombinasi gambar. iaitu teks. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. pengalaman sedia ada. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) Mata . penambahbaikan. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. animasi. lukisan. audio dan video. grafik. 4. huruf. 5. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. lambang.

kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). ketinggian.mempunyai keluasan. 5. Warna . iaitu bersifat 2D seperti gambar. Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. mencipta ruang. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. Warna sekunder . dakwat. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul.Tangan Alat-alat tradisional (pensel. 2. bersifat statik.tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. secara relatif bebas. Warna asas – Biru. iaitu objek sebenar bersifat 3D.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu. lukisan dll.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. Titik . Bentuk .kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. dan menjadi pusat sesuatu unsur. 5. menghasilkan ton. dijadikan motif mencorak. tidak mempunyai arah. dan menimbulkan jalinan. tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). Merah dan Kuning. Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. 4. menimbulkan bentuk. Permukaan . 3. dll. Ruang . . Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1. jisim dan lebih daripada satu permukaan. 2. dll) Komputer.beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. 6. .penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang. Rupa organik – rupa-rupa yg bebas. Garisan . . .

Kelemahan: .Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. i. Bahan bacaan percuma – brosur. Skrip @ Kursif – goresan tangan. . Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif.Boleh dialih. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. 5.Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. Kelebihan : . carta. miring ke kanan. BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6. 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. risalah dll..5 Prinsip Reka Letak Visual 1. .2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi. Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya. Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. poster dan gambar. § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruang-ruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin. Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin. graf.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi).Murah dari segi penghasilan / percuma. . . Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. .Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). ii.mewujudkan perasaan harmoni. iaitu lebar dan panjang. . .

panjang dan ketinggian.Perincian visualnya memudahkan pemahaman. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. peristiwa. . garisan. haiwan dan sebagainya. Kekurangan : . Carta Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis. Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual. dan warna. § Jenis bahan 3D ialah : realia. .- Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala. binaan pasir dan model-model). Kelebihan : .Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami. atau aliran sesuatu aktiviti. dan ciptaan objek tiruan (diorama.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. . 6. . Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan. prosedur. Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi.Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. Graf Perwakilan visual data numerikal.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya.Murah dan mudah diperoleh.Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. . . tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual. Realia . . Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda. Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili. Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen.3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia. model.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya.

7. kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D.Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah.Sekitar abad 17-18.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . Mengembangkan kemahiran dan konsep. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa. Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. 2. . pemprosesan maklumat dan output keputusan. Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’. Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain.Tahun 1900.Sekitar 1888. Mempunyai input maklumat. @ dikenali sebagai kanta. George Eastmen mencipta kamera Kodak. 3. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. 3. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar. Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. . Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. 2. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. . Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. Kekangan masa untuk membina bahan 3D. Jenis-jenis Kanta : . Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran.

Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm.6. dan hidupan liar. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. alam semula jadi. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. 4. 30. 6. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. 15. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik.8/3. 4. 1000. 3. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. 4. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret. 11. 2. 3. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. 500. 4. dan 22. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. 250. SHUTTER (PENGATUP) 1. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. 8. 16. (skala dari besar ke kecil). 3.8. FILEM . 5. 2. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. 2. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. 125.1. Indeks kelajuan pengatup – B. 2. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. 1. Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm. 60.

Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol.1. Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. . Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. § Semakin tinggi nombor. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya.bukaan apertur lensa . sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. 2. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) ISO (International Organization of Standardization) 3. Penggunaan filter pada flash 4. Halaan terus ke objek (direct flash) 2. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5.kelajuan shutter. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni.sensitiviti / kelajuan filem .7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1.

§ Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. Muat turun imej ke komputer . imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. tetapi resolusinya agak kasar. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. 2.9 MUAT TURUN IMEJ 1. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. 7. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. @ merakam semula. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. Hasilnya. menyimpan.KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. 7. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. memadam. KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung.

Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin.Pengganti kepada papan tulis.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. Kelemahan : . 4. . Menarik minat pelajar. masalah keystone akan berlaku.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. 2. ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). Panduan Menggunakan OHP 1.2. transparensi untuk fotokopi dan cetakan. 3. Kelebihan : . Muat turun imej dari telefon bimbit 3. . . 2. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih.Memudahkan pengawalan bilik darjah.Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. . 2. . Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang. . Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1.Memerlukan kuasa bekalan elektrik.Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang. BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar. Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone. Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin.Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. 3. .

Tranparensi Urutan / Progresif . 2.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga. 2. 2.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan. dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan.Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah. Dicetak dan Salinan Foto . b) Jarak antara baris sesuai. 3. Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. 3.membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan. Secara Write-on @ Tulis Terus .memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi. c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja. . Reka letak transparensi harus sistematik.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. . 2.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin. Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas. BAB 9 BAHAN AUDIO 9. Penggunaan Animasi .. Jenis Termal @ Peka Haba . memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse). Pendengaran ialah proses fisiologi . Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. . 3. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1.menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna. Transparensi Tindih-tindan .1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1. Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan. Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan.

Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. Langkah 3 : Pemilihan bahan.3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. Langkah 6 : Membuat rakaman.Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanak-kanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanak-kanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan.4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. Langkah 4 : Menulis skrip. Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan. 9. Langkah 7 : Prebiu. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset). Langkah 5 : Menyediakan peralatan. 9. . Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. Langkah 8 : Penggunaan bahan audio.

FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. MDI dan MFF) Sound (SND) Roll (ROL) Wave (WAV) Sun Audio (AU) Voice (VOC) MPEG Level 3 (MP3) . 3. 9.Pita audio @ kaset audio. 3. 5. 3. 5. 2. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. Sebelum memulakan rakaman. 6. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) Musical Instrument Digital Interface (MID. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. BG (Background) – Muzik latar. 8. 2. 4.5 PENGADUN SUARA 1. 9. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman. 4. 2.02 (25-28/10/2009) 9. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda menyediakan skrip : 1. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. 7.

Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. perlulah mengambil kira perkara-perkara yg berikut : Format storan. bom atom dll. 10. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. dan U-matic. headphone dan punca kuasa luar. 2. Sekiranya ingin membeli camcorder. Pada masa yg sama. 3. RealAudio atau RealMedia (.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. 10. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. VHS-C.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. 2. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. 4. video. mikrofon. 3. Kamera Video Digital .RA dan .1 VIDEO DALAM P&P 1.9. Warna dan resolusi. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. Hi 8. serta memanipulasi ruang. juga akan dirakam di atas pita yg sama. bunyi yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam.

Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. 4. Medan jelas bergantung pada jenis kamera. 2. 4. Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. 3. Sebaliknya. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. dan jarak fokus. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. 3. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). 10. 10. 5.§ Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. apertur. sekiranya bukaan apertur kecil. 6. semakin terhad medan jelasnya.5 MEDAN JELAS 1. 2. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) . Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. Semakin luas bukaan apertur. 10.

Menyunting. 6. 11.Extra Big Close Up (EBC/U) 10. Sediakan bahan dan peralatan. 3. 8. Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. 10. Sediakan bahan-bahan grafik.9 MENYUNTING VIDEO 1. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. 2. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. Tetapkan tujuan dan objektif.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. 10. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Pilih bahan-bahan yg sesuai.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. merakam objek yg bergerak @ berjalan. Penilaian dan penambahbaikan. 4. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. Membuat rakaman audio. 5. 13. 7. 10. . Gunakan dalam pengajaran. Mulakan penggambaran. pokok. Prebiu. 12. Bersedia membuat penggambaran. 9. § Biasanya. Menulis skrip. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda.

Menyunting berbantukan komputer. 4. mengurus.VCD Cutter v. 5. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail. 3. .Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki.2. 2. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. 3. menyusun serta menyaring data. animasi.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer).Windows Movie Maker (ms 182-191) . (rujuk ms 180-181) 6. dan mencetak sesuatu dokumen. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. pengeditan melalui arahan. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat. grafik. memberikan gred. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting. purata. menyunting. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru.4. iaitu berbentuk teks dan nombor. .04 (ms 191. dan mengubahsuai maklumat. pameran di skrin.

kesuaian masa. serta disokong dengan audio. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. animasi. 7. dan keupayaan (self-access. keupayaan. World Book Encyclopedia dll. video. atau kehendak mereka sendiri. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta. 8. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan. Di samping itu. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. grafik dan animasi. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap. interaktif.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. seni. 5. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. rakaman bunyi. self-paced dan self-directed). 6. grafik. filem. muzik. dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. § Bahan karya sastera. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). dinamik. video.Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci. .Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal.KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek. bahan bertulis sperti peta. . pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. tindakan dan proses-proses pemikiran. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator.