BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE - Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model RP. A (Analysis) - Analisis D (Design) - Bentuk D (Development) - Perkembangan I (Implementation) - Pelaksanaan E (Evaluation) - Penilaian 2.2.2 MODEL ASSURE Heinech et al (1982) - Model RP berasaskan bilik darjah.

3 REKA BENTUK MESEJ 1.3 MODEL GAGNE. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej. dalam bentuk yg sebenar. 2. 3. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak . Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan.Nilai & semak semula 2. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan. media and materials) – Pilih kaedah. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1. 2. media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials).Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan. 4. 4. Meningkatkan pencapaian pelajar. visual. dalam bentuk elektrikal. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai. simbol. 3. dalam bentuk abstrak.2. A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi. mekanikal dan digital. Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan.. Membantu dalam proses membuat keputusan. gambaran dan bentuk bahasa. 5. 6.

. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. 3. 2. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. 2. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahanbahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. 7. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. pemilihan strategi. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. minat dan menarik perhatian penerima. 3. slaid. 5. 4.Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. Alatan Fizikal Teknologi – filem.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. 6. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. gambar. pita rakaman dll. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. perasaan. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. televisyen dan suratkhabar.

4. Taksir pencapaian pembelajaran. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. slaid. transparensi dll) Audio (suara. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. animasi & filem) Orang (guru. vi. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. Tarik perhatian pelajar.2 MODEL ASSURE 1. iii. suratkhabar. bunyi-bunyian. viii. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. majalah. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. lukisan. foto. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : . ix. ii. Beritahu objektif pembelajaran. Bimbing pembelajaran pelajar. 4. iv. 2. risalah & modul) Visual (diagram. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan 3. Pemilihan Kaedah. Events of Instruction : i. v. buku. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. grafik. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. vii.

kombinasi gambar. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. huruf. audio dan video. lakaran. dan tindakan susulan yg sesuai. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). 2. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4.1 GRAFIK 1.Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. 5. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) Mata . Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. iaitu teks. lukisan. 6. Grafik . Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. grafik. penambahbaikan. angka. animasi. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. pengalaman sedia ada. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. lambang. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. 4.

3. secara relatif bebas. 5. lukisan dll. . Warna . ketinggian. Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. Merah dan Kuning. . dll) Komputer. .percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu. 6.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. . menimbulkan bentuk. FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1. bersifat statik.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. mencipta ruang. 2. menghasilkan ton. tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. 4. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. jisim dan lebih daripada satu permukaan. iaitu bersifat 2D seperti gambar. iaitu objek sebenar bersifat 3D. Rupa organik – rupa-rupa yg bebas. dll. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah).mempunyai keluasan. Warna sekunder . Permukaan . dakwat. 5.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda. permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). 2. Bentuk . Ruang . Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza.tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. Titik .Tangan Alat-alat tradisional (pensel. Warna asas – Biru. Garisan . Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. tidak mempunyai arah.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1. dan menimbulkan jalinan. dijadikan motif mencorak.beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. dan menjadi pusat sesuatu unsur.

. 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6.Murah dari segi penghasilan / percuma. .2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi.. .Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan. . risalah dll. i. ii. § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak.mewujudkan perasaan harmoni.Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. Kelebihan : . Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya. Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif. Bahan bacaan percuma – brosur. poster dan gambar.5 Prinsip Reka Letak Visual 1. 5. Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin. .Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. Skrip @ Kursif – goresan tangan. graf. miring ke kanan.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi). carta. Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. Kelemahan: .Boleh dialih. . . Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruang-ruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). iaitu lebar dan panjang.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu.

Kelebihan : . prosedur. Kekurangan : . . .Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. haiwan dan sebagainya.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. Realia . Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia. atau aliran sesuatu aktiviti.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda.Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. dan ciptaan objek tiruan (diorama. binaan pasir dan model-model). Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual.- Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala. panjang dan ketinggian. . Graf Perwakilan visual data numerikal. dan warna. Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi.Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami. 6.Perincian visualnya memudahkan pemahaman. . .3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. . Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan. tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen. garisan. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual.Murah dan mudah diperoleh. § Jenis bahan 3D ialah : realia. . model. Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili. peristiwa. Carta Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis.

1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan.Tahun 1900. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit.Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah. Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. George Eastmen mencipta kamera Kodak. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. @ dikenali sebagai kanta. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. 3. Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. pemprosesan maklumat dan output keputusan. .Sekitar 1888. . 3. Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. Mengembangkan kemahiran dan konsep. Kekangan masa untuk membina bahan 3D. 7. Mempunyai input maklumat.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa. . Jenis-jenis Kanta : . Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’. 2.Sekitar abad 17-18. 2. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar.

Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat.8. 3. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. 125. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup. dan 22. 2.8/3. 11. 2. Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm. 30. 15. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. 4. 1. dan hidupan liar. FILEM . 4. 8. 6. SHUTTER (PENGATUP) 1. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. 16.6. 3. 4. (skala dari besar ke kecil). 2. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. Indeks kelajuan pengatup – B. 4. 3. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. 500. alam semula jadi. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. 2. Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. 250. 60. 1000. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret.1. 5.

sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol.bukaan apertur lensa .sensitiviti / kelajuan filem . § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) ISO (International Organization of Standardization) 3. § Semakin tinggi nombor. Penggunaan filter pada flash 4. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. 2. Halaan terus ke objek (direct flash) 2. Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak.kelajuan shutter. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni. Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. . kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama.1. Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3.

terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. Hasilnya. tetapi resolusinya agak kasar. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. 7. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1.9 MUAT TURUN IMEJ 1. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. menyimpan.KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. 2. Muat turun imej ke komputer . § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. memadam. KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. @ merakam semula. 7.

Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. . masalah keystone akan berlaku. 4. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar.Pengganti kepada papan tulis. Menarik minat pelajar.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. Muat turun imej dari telefon bimbit 3. Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin.Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang. Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. . Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar.2. BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. . 3. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih. Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang. . 2. . transparensi untuk fotokopi dan cetakan.Memudahkan pengawalan bilik darjah.Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. 2. Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. . . 3. Kelebihan : .Memerlukan kuasa bekalan elektrik. Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone. ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). 2. Panduan Menggunakan OHP 1. Kelemahan : .

. c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja. memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse).memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi. . 2. Tranparensi Urutan / Progresif . BAB 9 BAHAN AUDIO 9. b) Jarak antara baris sesuai. .1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1. Jenis Termal @ Peka Haba . Dicetak dan Salinan Foto .menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan.. 3. dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan. Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan. Reka letak transparensi harus sistematik.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. 3. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. 2. Penggunaan Animasi . Pendengaran ialah proses fisiologi . Transparensi Tindih-tindan . 2. Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin. Secara Write-on @ Tulis Terus . Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas.Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu. 2. Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga.membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan. 3.

2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. Langkah 6 : Membuat rakaman. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanak-kanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan. Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan.Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanak-kanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar.3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. 9. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset). anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. Langkah 7 : Prebiu. 9. Langkah 3 : Pemilihan bahan.4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. Langkah 4 : Menulis skrip. . Langkah 8 : Penggunaan bahan audio. Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). Langkah 5 : Menyediakan peralatan. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan.

MDI dan MFF) Sound (SND) Roll (ROL) Wave (WAV) Sun Audio (AU) Voice (VOC) MPEG Level 3 (MP3) . (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. 4. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. 3. 9. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. 7. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan. 2. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. 5. Sebelum memulakan rakaman. 8.5 PENGADUN SUARA 1. 3. 5. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) Musical Instrument Digital Interface (MID.02 (25-28/10/2009) 9. BG (Background) – Muzik latar. 6.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. 2. 2. 9. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip. 4. 3.Pita audio @ kaset audio. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda menyediakan skrip : 1.

RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. Kamera Video Digital . Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. headphone dan punca kuasa luar. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. 3. Warna dan resolusi. 10. Pada masa yg sama. RealAudio atau RealMedia (. 10. video.1 VIDEO DALAM P&P 1. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. bom atom dll. 4. 3. 2. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. Sekiranya ingin membeli camcorder. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat.RA dan . serta memanipulasi ruang. VHS-C. 2. perlulah mengambil kira perkara-perkara yg berikut : Format storan.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog.9. Hi 8. mikrofon. juga akan dirakam di atas pita yg sama. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. bunyi yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam. dan U-matic. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi.

6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) . § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. apertur. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal.§ Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. 4. 2. Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal.5 MEDAN JELAS 1. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. 4. Sebaliknya. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. 10. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. 2.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. 10. 3. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. 6. 3. semakin terhad medan jelasnya. dan jarak fokus. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual. Medan jelas bergantung pada jenis kamera. sekiranya bukaan apertur kecil. Semakin luas bukaan apertur. 10. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. 5.

6.Extra Big Close Up (EBC/U) 10. 2. merakam objek yg bergerak @ berjalan. Penilaian dan penambahbaikan. Pilih bahan-bahan yg sesuai. 3. . 10. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. 4. § Biasanya.9 MENYUNTING VIDEO 1. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. 10. 7. 11.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. Menyunting. Gunakan dalam pengajaran. 8. Tetapkan tujuan dan objektif. Membuat rakaman audio.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. Prebiu. 5. 10. 9. Sediakan bahan dan peralatan. Sediakan bahan-bahan grafik. Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. 13. Bersedia membuat penggambaran. Menulis skrip. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Mulakan penggambaran. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. pokok. 12. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda.

audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. animasi.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat. .2.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun. 4. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer). memberikan gred. (rujuk ms 180-181) 6. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru.VCD Cutter v. menyunting. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. iaitu berbentuk teks dan nombor. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting.04 (ms 191. 3. pengeditan melalui arahan. 2. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. purata. pameran di skrin. . Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. 5. dan mengubahsuai maklumat. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred.4. mengurus. grafik. 3. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. menyusun serta menyaring data. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. Menyunting berbantukan komputer.Windows Movie Maker (ms 182-191) . dan mencetak sesuatu dokumen.

seni. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan. 6. filem. Di samping itu. interaktif. . dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. dinamik. rakaman bunyi. § Bahan karya sastera.Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. kesuaian masa. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. grafik dan animasi. grafik. 5. World Book Encyclopedia dll. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). self-paced dan self-directed). pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap. muzik. serta disokong dengan audio. atau kehendak mereka sendiri. 7. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta. video.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif. keupayaan. 8. dan keupayaan (self-access. video. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. animasi. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat.

.KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek. PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. tindakan dan proses-proses pemikiran. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. bahan bertulis sperti peta. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful