BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE - Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model RP. A (Analysis) - Analisis D (Design) - Bentuk D (Development) - Perkembangan I (Implementation) - Pelaksanaan E (Evaluation) - Penilaian 2.2.2 MODEL ASSURE Heinech et al (1982) - Model RP berasaskan bilik darjah.

2. dalam bentuk yg sebenar. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan. A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. mekanikal dan digital. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak . 4. 2. gambaran dan bentuk bahasa.3 REKA BENTUK MESEJ 1.. Membantu dalam proses membuat keputusan. media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials). dalam bentuk abstrak. 2. simbol.Nilai & semak semula 2. 6.3 MODEL GAGNE. 5. visual. 3. 3. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan. BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1. 4. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan. Meningkatkan pencapaian pelajar. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej. media and materials) – Pilih kaedah. dalam bentuk elektrikal. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan.

pita rakaman dll. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran.Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. Alatan Fizikal Teknologi – filem. 4. slaid. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. gambar. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. 2. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahanbahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. pemilihan strategi. 6. 2. minat dan menarik perhatian penerima. 5. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. 7. perasaan. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. 3. 3. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. . Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. televisyen dan suratkhabar.

lukisan. ix. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. transparensi dll) Audio (suara. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. grafik. 2.4. Bimbing pembelajaran pelajar. risalah & modul) Visual (diagram. Taksir pencapaian pembelajaran. Pemilihan Kaedah. iii. slaid. ii. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. 4.2 MODEL ASSURE 1. Tarik perhatian pelajar. vii. Beritahu objektif pembelajaran. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. iv. bunyi-bunyian. buku. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. suratkhabar. Events of Instruction : i. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : . Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. vi. animasi & filem) Orang (guru. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan 3.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. v. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. majalah. foto. viii.

PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) Mata . Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. pengalaman sedia ada. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. dan tindakan susulan yg sesuai. 5. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan.Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. lambang. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. huruf. 4. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. grafik. 2. iaitu teks. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. lakaran. angka. animasi. 6. lukisan. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas.1 GRAFIK 1. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru.kombinasi gambar. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. Grafik . Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. penambahbaikan. audio dan video.

tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1. dll) Komputer.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang.Tangan Alat-alat tradisional (pensel. ketinggian. Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. iaitu objek sebenar bersifat 3D. dan menjadi pusat sesuatu unsur. dll. Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda. lukisan dll. permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. Rupa organik – rupa-rupa yg bebas.mempunyai keluasan. tidak mempunyai arah. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu. 6. secara relatif bebas. 3. . Permukaan . dakwat. Titik . 2. .pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. Bentuk . Warna asas – Biru. .beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. 5. dijadikan motif mencorak. jisim dan lebih daripada satu permukaan. . Garisan . 4.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). iaitu bersifat 2D seperti gambar. menimbulkan bentuk. mencipta ruang. Warna sekunder . Warna . bersifat statik. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. Ruang . Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. Merah dan Kuning.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1.tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. dan menimbulkan jalinan. 5. 2. menghasilkan ton.

5. graf. Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi).Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu.mewujudkan perasaan harmoni. BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6. § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. carta. Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif. miring ke kanan. . iaitu lebar dan panjang. i. . Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya..Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan. Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi.Boleh dialih. ii. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruang-ruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin. Skrip @ Kursif – goresan tangan.2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi. . .Murah dari segi penghasilan / percuma.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. Kelemahan: . 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. . Bahan bacaan percuma – brosur. risalah dll. Kelebihan : . .5 Prinsip Reka Letak Visual 1. poster dan gambar. .Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk.

- Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala. . prosedur. Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual.Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami.Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. . .Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda. binaan pasir dan model-model). Kekurangan : . Graf Perwakilan visual data numerikal. dan warna. Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili. tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. Kelebihan : . . Realia .Perincian visualnya memudahkan pemahaman. Carta Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis. dan ciptaan objek tiruan (diorama. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual.Murah dan mudah diperoleh. haiwan dan sebagainya. 6. . Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. § Jenis bahan 3D ialah : realia. peristiwa. atau aliran sesuatu aktiviti. .Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya.3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. garisan. . panjang dan ketinggian. Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia. Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. model.

@ dikenali sebagai kanta. 3. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. 7. Mengembangkan kemahiran dan konsep. Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. George Eastmen mencipta kamera Kodak. .Tahun 1900. BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. pemprosesan maklumat dan output keputusan. Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain.Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa. . 2.Sekitar abad 17-18. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. Kekangan masa untuk membina bahan 3D. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. .Sekitar 1888. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D. kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. Mempunyai input maklumat. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. 2. Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . 3. Jenis-jenis Kanta : . Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar.

6. alam semula jadi. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. 500. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. 250. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. 8. 16. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. 6. Indeks kelajuan pengatup – B. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem.8. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. dan 22. 1000. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm. 30. 5. 3. 2. 4. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. SHUTTER (PENGATUP) 1. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. 3. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. FILEM . 11. 4. 2. 1. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. 4. 125. 3. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan.8/3. 2. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret.1. Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. 4. 60. 15. dan hidupan liar. (skala dari besar ke kecil). Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm. 2.

bukaan apertur lensa . LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1.kelajuan shutter. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol. Penggunaan filter pada flash 4. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni. Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak.1. .sensitiviti / kelajuan filem . Halaan terus ke objek (direct flash) 2.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. § Semakin tinggi nombor. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : . Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. 2. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) ISO (International Organization of Standardization) 3.

tetapi resolusinya agak kasar. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. 7. KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital.KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. @ merakam semula. 2. Muat turun imej ke komputer . 7. menyimpan. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. memadam.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. Hasilnya. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas.9 MUAT TURUN IMEJ 1. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur.

Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar. Panduan Menggunakan OHP 1. . . Muat turun imej dari telefon bimbit 3.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang. 3.2. Kelebihan : . Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin.Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. 3.Memudahkan pengawalan bilik darjah. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar. transparensi untuk fotokopi dan cetakan. BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. 4. Menarik minat pelajar.Pengganti kepada papan tulis. masalah keystone akan berlaku. . Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. 2. Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone. .Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). . 2.Memerlukan kuasa bekalan elektrik. Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. 2. Kelemahan : . .Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang. Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih. .

TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1. Secara Write-on @ Tulis Terus . Tranparensi Urutan / Progresif . Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan.. Penggunaan Animasi .Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu. b) Jarak antara baris sesuai.1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1. Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin.memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan. Reka letak transparensi harus sistematik. 3. Dicetak dan Salinan Foto . 2.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah.menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna. 2.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. BAB 9 BAHAN AUDIO 9.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga. Pendengaran ialah proses fisiologi . memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse). . c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja. 3. Jenis Termal @ Peka Haba . . 3. Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1. . Cara Penyediaan Transparensi OHP 1.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan. 2.membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan. Transparensi Tindih-tindan . 2.

anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. 9.4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. Langkah 7 : Prebiu. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. Langkah 3 : Pemilihan bahan.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. . Langkah 6 : Membuat rakaman. Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan.Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanak-kanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar. Langkah 8 : Penggunaan bahan audio.3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. Langkah 5 : Menyediakan peralatan. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanak-kanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan. Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. 9. Langkah 4 : Menulis skrip. Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset).

3. 2. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. Sebelum memulakan rakaman. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. 5. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman. 6. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel. BG (Background) – Muzik latar. MDI dan MFF) Sound (SND) Roll (ROL) Wave (WAV) Sun Audio (AU) Voice (VOC) MPEG Level 3 (MP3) . 5.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. 3. 8. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. 4. 9.Pita audio @ kaset audio. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan. 2. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) Musical Instrument Digital Interface (MID.5 PENGADUN SUARA 1. 7. 4. 3. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda menyediakan skrip : 1. 2.02 (25-28/10/2009) 9. 9.

3. bunyi yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. Warna dan resolusi. video. headphone dan punca kuasa luar. mikrofon. Sekiranya ingin membeli camcorder. serta memanipulasi ruang. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. 10. juga akan dirakam di atas pita yg sama.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. perlulah mengambil kira perkara-perkara yg berikut : Format storan. dan U-matic. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. 3.1 VIDEO DALAM P&P 1. bom atom dll. VHS-C. 2. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. 4. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. Pada masa yg sama.RA dan . Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. Hi 8. Kamera Video Digital . Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik. 2. 10.9. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. RealAudio atau RealMedia (.

Medan jelas bergantung pada jenis kamera.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) . Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal. 4.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. Semakin luas bukaan apertur. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. apertur. 6. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya.5 MEDAN JELAS 1. 3. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. semakin terhad medan jelasnya.§ Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. 5. 3. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. 2. 4. 10. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. Sebaliknya. sekiranya bukaan apertur kecil. dan jarak fokus. 10. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. 10. 2. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas.

. 5. pokok. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Membuat rakaman audio. 4. Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. Pilih bahan-bahan yg sesuai. 8. 11. § Biasanya. 10. Mulakan penggambaran.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam.9 MENYUNTING VIDEO 1. 6. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Penilaian dan penambahbaikan. 2. 10. merakam objek yg bergerak @ berjalan.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. 13. 9.Extra Big Close Up (EBC/U) 10. 10. Sediakan bahan dan peralatan. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. Menyunting. Bersedia membuat penggambaran. 12. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. Gunakan dalam pengajaran. Sediakan bahan-bahan grafik. Menulis skrip. 7. Prebiu. Tetapkan tujuan dan objektif. 3.

animasi. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. pengeditan melalui arahan. menyunting. dan mengubahsuai maklumat.2. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail.4. 2. 3. (rujuk ms 180-181) 6. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred. audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. grafik. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer).Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru.04 (ms 191. dan mencetak sesuatu dokumen.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. purata. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. pameran di skrin. 3. mengurus.Windows Movie Maker (ms 182-191) . . . memberikan gred. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. 4.VCD Cutter v. iaitu berbentuk teks dan nombor. menyusun serta menyaring data. Menyunting berbantukan komputer.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. 5. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran.

kesuaian masa.Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. 5. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan. interaktif. rakaman bunyi. self-paced dan self-directed). keupayaan. grafik dan animasi. dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. Di samping itu. World Book Encyclopedia dll. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. filem. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta. 6. serta disokong dengan audio. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. atau kehendak mereka sendiri. § Bahan karya sastera. muzik. animasi.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. . dinamik. grafik.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. seni. 7. dan keupayaan (self-access. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). 8. video. video.

TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. bahan bertulis sperti peta. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. .KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek. pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. tindakan dan proses-proses pemikiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful