BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1.

Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP : RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986) 3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang: Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu : Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem 2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan : Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem 2.2.1 MODEL ADDIE - Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model RP. A (Analysis) - Analisis D (Design) - Bentuk D (Development) - Perkembangan I (Implementation) - Pelaksanaan E (Evaluation) - Penilaian 2.2.2 MODEL ASSURE Heinech et al (1982) - Model RP berasaskan bilik darjah.

media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials). 3. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak ..2. Membantu dalam proses membuat keputusan. 5. Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan. 6.3 MODEL GAGNE. dalam bentuk abstrak. Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej.3 REKA BENTUK MESEJ 1. 4. media and materials) – Pilih kaedah. BRIGGS DAN WAGER (1992) Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1. 3. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2. simbol. A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. mekanikal dan digital. Meningkatkan pencapaian pelajar. 2. 4.Nilai & semak semula 2. dalam bentuk yg sebenar.Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan. Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen : Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan. visual. gambaran dan bentuk bahasa. 2. dalam bentuk elektrikal.

Alatan Fizikal Teknologi – filem. televisyen dan suratkhabar. 3. slaid. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahanbahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. pemilihan strategi. 3. . 7. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. 6. 5.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media : Saluran Komunikasi – radio. 2. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. 4. 2. Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. pita rakaman dll. perasaan.Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian. gambar. pemilihan tajuk dan isi pelajaran. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. minat dan menarik perhatian penerima.

Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria : Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan 3. muzik & lagu) BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4.4. iii.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. transparensi dll) Audio (suara. lukisan. Taksir pencapaian pembelajaran. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Jenis dan klafikasi media : Media Bergerak (rakaman video. Bimbing pembelajaran pelajar. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. suratkhabar. vi. Beritahu objektif pembelajaran. Pemilihan Kaedah. Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar. slaid. v. iv. ix. 2. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. buku. animasi & filem) Orang (guru. grafik. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. foto. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks (poster. ii.2 MODEL ASSURE 1. Tarik perhatian pelajar. 4. bunyi-bunyian. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah : . Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut : Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. majalah. risalah & modul) Visual (diagram. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. Events of Instruction : i. viii. vii.

dan tindakan susulan yg sesuai. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. penambahbaikan. lakaran. grafik. lukisan. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. animasi. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. pengalaman sedia ada. 2. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK Akal (kreativiti) Mata . perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). iaitu teks. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber.1 GRAFIK 1. Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. lambang. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. audio dan video. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru. 4. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. huruf. Grafik . 5.Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. angka. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru : Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. 6. BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media.kombinasi gambar.

dan menimbulkan jalinan. dijadikan motif mencorak.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang. 4. dakwat. ketinggian. Warna sekunder . menimbulkan bentuk. Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. . iaitu objek sebenar bersifat 3D. .kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. dll.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah).tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. mencipta ruang. Warna .mempunyai keluasan. 5. menghasilkan ton. Garisan . FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1. . Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. dan menjadi pusat sesuatu unsur. Bentuk . 5. Warna asas – Biru. Permukaan . Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan pergerakkan.Tangan Alat-alat tradisional (pensel. 6. 2.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu.beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar. jisim dan lebih daripada satu permukaan.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda. 2. Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. Ruang . tidak mempunyai arah. secara relatif bebas.pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. Merah dan Kuning. iaitu bersifat 2D seperti gambar.Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. lukisan dll. Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. Titik . bersifat statik. Rupa organik – rupa-rupa yg bebas. . 3. dll) Komputer.

Bahan Bercetak Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya. 5. miring ke kanan..Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). carta. . Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi. i. . Bahan bacaan percuma – brosur.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2.2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi. Skrip @ Kursif – goresan tangan. Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin.Boleh dialih. . Kelemahan: . Kelebihan : .Murah dari segi penghasilan / percuma. Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif. iaitu lebar dan panjang. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruang-ruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin. .5 Prinsip Reka Letak Visual 1.Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan. . ii. risalah dll. BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6.Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. . poster dan gambar.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi).Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. . graf.mewujudkan perasaan harmoni.

.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya. Realia . .- Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala. 6. Graf Perwakilan visual data numerikal. prosedur. haiwan dan sebagainya. § Jenis bahan 3D ialah : realia. model. dan ciptaan objek tiruan (diorama. garisan. . dan warna. Gambar Bahan visual 2D mengenai manusia. Peta Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. .Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. panjang dan ketinggian. tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar.Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar.Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual. Carta Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis. peristiwa. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. Jenis-jenis Carta : Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. binaan pasir dan model-model).3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. . Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen. Kelebihan : . . Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi.Murah dan mudah diperoleh. atau aliran sesuatu aktiviti.Perincian visualnya memudahkan pemahaman. . Kekurangan : . Jenis-jenis Graf : Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili.

2. George Eastmen mencipta kamera Kodak. 7. Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain. BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. 2. . Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan. 3. Jenis-jenis Kanta : . . kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun).Sekitar 1888. Mengembangkan kemahiran dan konsep.Sekitar abad 17-18. 3. Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’. Kekangan masa untuk membina bahan 3D. Meja Pasir Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan. digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa.Tahun 1900. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. Ciptaan Objek Tiruan Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. pemprosesan maklumat dan output keputusan.Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. @ dikenali sebagai kanta. Mempunyai input maklumat. Diorama Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar. Model Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. .1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI .

8/3. Lensa Foto Jauh (Telefoto) 85 mm – 120 mm : untuk gambar potret. dan hidupan liar. 2. dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup. Lensa Biasa (Standard / Normal Lens) Ukurannya 43 mm – 50 mm. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. 30. Lensa Zoom Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit. Indeks kelajuan pengatup – B. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens) Ukurannya 6 mm – 45 mm. 3.8. 250. 5. 2. 11. § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. dan 22. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. 15. 6. 60. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil.6. 1000. 8. 4. FILEM . 1. 16. alam semula jadi. 3. SHUTTER (PENGATUP) 1. 500. 2. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. (skala dari besar ke kecil). Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. 125.1. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. 3. 4. APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. 2. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. 4. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. 4.

bukaan apertur lensa . § Semakin tinggi nombor.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran.sensitiviti / kelajuan filem . Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni. sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. Jenis-jenis filem : Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. Antaranya ialah : Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. . Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7. LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1. 2. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. Penggunaan filter pada flash 4. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : .1.kelajuan shutter. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala : ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) ISO (International Organization of Standardization) 3. Halaan terus ke objek (direct flash) 2. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol.

tetapi resolusinya agak kasar. Muat turun imej ke komputer . KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. 7. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1.9 MUAT TURUN IMEJ 1. Hasilnya. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. @ merakam semula.KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. 2. Teknik Jarak Dekat Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. menyimpan. memadam. 7. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej.

Pengganti kepada papan tulis.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. Kelemahan : .Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks.Memerlukan kuasa bekalan elektrik. . Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. . Kelebihan : . 2. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar.Memudahkan pengawalan bilik darjah. 3. 4. transparensi untuk fotokopi dan cetakan. 2. Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin. . .Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang. Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin. Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. 3. masalah keystone akan berlaku. Panduan Menggunakan OHP 1. . . ringan dan mudah di bawa ke mana-mana). Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar. Menarik minat pelajar. 2.Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. . Muat turun imej dari telefon bimbit 3.2. Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih. Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang.

Jenis Termal @ Peka Haba . Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan. 3. b) Jarak antara baris sesuai. Secara Write-on @ Tulis Terus .Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu. 2.memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi. 2.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan. Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah. . Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. . . dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan. Pendengaran ialah proses fisiologi . Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP 1.mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. Penggunaan Animasi . Tranparensi Urutan / Progresif . Reka letak transparensi harus sistematik. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1. Dicetak dan Salinan Foto . 3.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga.1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1.. 2. Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin.dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse). 3. Cara Penyediaan Transparensi OHP 1.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan.menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna. c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja. BAB 9 BAHAN AUDIO 9. 2.membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan. Transparensi Tindih-tindan .dicetak terus @ salinan foto amat jelas.

Langkah 8 : Penggunaan bahan audio. Langkah 6 : Membuat rakaman. 9. Langkah 4 : Menulis skrip. Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan.Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanak-kanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset).4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanak-kanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan. Langkah 5 : Menyediakan peralatan. Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut : Mikrofon. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. 9.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. Langkah 3 : Pemilihan bahan. Langkah 7 : Prebiu.3 FORMAT AUDIO Format-format audio : Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam Cakera padat @ CD 9. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. .

3. 3. 5. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan.7 FORMAT FAIL AUDIO 1. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) Musical Instrument Digital Interface (MID. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda menyediakan skrip : 1. 8. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. 4. 2. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan. 3. 5. Sebelum memulakan rakaman. MDI dan MFF) Sound (SND) Roll (ROL) Wave (WAV) Sun Audio (AU) Voice (VOC) MPEG Level 3 (MP3) . Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. 2.Pita audio @ kaset audio. 2. 6. 9. 7. 9. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman.02 (25-28/10/2009) 9. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. 4.5 PENGADUN SUARA 1. BG (Background) – Muzik latar.

video. serta memanipulasi ruang.1 VIDEO DALAM P&P 1. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. 2. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. bom atom dll.9. 10. Warna dan resolusi. headphone dan punca kuasa luar. RealAudio atau RealMedia (. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. mikrofon. dan U-matic. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik.RAM) BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. 3. 10. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. bunyi yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam.RA dan . Kamera Video Digital . 3.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. VHS-C. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. Hi 8. 4. juga akan dirakam di atas pita yg sama. Sekiranya ingin membeli camcorder. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. Pada masa yg sama. perlulah mengambil kira perkara-perkara yg berikut : Format storan. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. 2.

§ Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. 3. Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. dan jarak fokus. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. 2. 3. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. 4. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. 10. 2.6 JENIS-JENIS SHOT Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) . Semakin luas bukaan apertur. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal.5 MEDAN JELAS 1.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. 10. apertur. 10.§ Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. Sebaliknya. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). semakin terhad medan jelasnya. 6. Medan jelas bergantung pada jenis kamera. 5. sekiranya bukaan apertur kecil. 4. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor.

Mulakan penggambaran. 6. Menulis skrip. 7. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. merakam objek yg bergerak @ berjalan. 4. 3. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. Gunakan dalam pengajaran. Tetapkan tujuan dan objektif. Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Bersedia membuat penggambaran. Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. Pilih bahan-bahan yg sesuai. Penilaian dan penambahbaikan.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. 9. 5. 8.9 MENYUNTING VIDEO 1.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. Menyunting. Membuat rakaman audio. Prebiu. 2. 10. 10. pokok. 10.Extra Big Close Up (EBC/U) 10. § Biasanya. 13. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. Sediakan bahan dan peralatan. 11. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. Sediakan bahan-bahan grafik. . Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. 12.

. 5. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail. (rujuk ms 180-181) 6. grafik. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal.04 (ms 191. 3. 4. pengeditan melalui arahan. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. mengurus.Windows Movie Maker (ms 182-191) . purata. 3. menyunting. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru. menyusun serta menyaring data. dan mengubahsuai maklumat. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. dan mencetak sesuatu dokumen.195) BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. Menyunting berbantukan komputer. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer). memberikan gred. audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. .4.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting.2. pameran di skrin.VCD Cutter v. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred. iaitu berbentuk teks dan nombor.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat. 2. animasi. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran.

World Book Encyclopedia dll. BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. kesuaian masa. § Bahan karya sastera. 6. interaktif.Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci. rakaman bunyi. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. dan keupayaan (self-access. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta. atau kehendak mereka sendiri. dinamik. serta disokong dengan audio. grafik dan animasi. keupayaan. 8. animasi. 7. filem. . muzik. video. self-paced dan self-directed). 5. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif. grafik. dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. seni. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan. video.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. Di samping itu.

TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku. PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. bahan bertulis sperti peta. pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. tindakan dan proses-proses pemikiran. .KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful