Nama murid : ......................................................................................

Tarikh: ..............................

Lembaran kerja 1: Menyusun perkataan yang betul

____________________________________________________________________