Terhad Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 8.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

w dalam menjayakan konsep 1 malaysia 3.a. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: .Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah Isi dan Huraian Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah 2.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4) Soalan : Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meniggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah • • Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m) 30 Markah Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s.w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 15 Markah . Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah.a. Nabi Muhammad (s. Bincangkan.Tajuk 8. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. 15 Markah 4. Format Aspek Perincian Markah Penuh Pengenalan Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah 1.

Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia • • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah) 10 Markah Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 7. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah 10 Markah .Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia 5. Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik. Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 8. Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri. Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah 6.

Menyembah berhala .Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain.Tiada kitab suci sebagai petunjuk .pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan .kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah .Hijaz .Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah.masyarakat badwi di gurun dan pedalam .Tidak mempunyai ilmu .Anugerah Allah Maksud Jahiliyah . Bincangkan.Kehidupan kucar-kacir . Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan.Padang pasir . .Tidak menyembah Allah .Jahil .Pemikiran dan ajaran agama .perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak .Unik .Mempercayai animisme .Peraturan permakahanTingkatan 4 Bab 4 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan: Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. Jelaskan secara ringkas tentang .Berasal daripada perkataan Jahala .masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial .Tiada nabi dan rasul .wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa .Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap .Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil Markah 5 Markah 2 (a) 30 Markah (b) Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah .terbahagi dua golongan / badwi / hadari . .

tiada peraturan khusus dalam perkahwinan Ekonomi .tercetus peperangan .kegiatan merompak / merampas barangan kabilah .pemaaf jika berlaku sengketa .animisme / memuja alam spt pokok ..menyampaikan perkara yang benar .tidak aman / kucar-kacir Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 .agama hanif Nilai hidup .peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib .peperangan memakan masa selama 40 tahun Keperibadian nabi: .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau .amanah menjalankan tugas .menimbulkan perasaan kesukuan .tidak aman .perasaan kesukuan yang menebal .tolenrasi antara kaum .khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung .agama wathani / menyembah berhala .bijaksana menyelesaikan masalah .setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing .golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama .struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan .mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak .kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri .sabar 15 Markah 4 15 Markah .sanggup menuntut bela .peperangan / persengketaan .aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan .adil dalam agihan ekonomi .peperangan al-basus .keadaan hidup kucar-kacir .terikat kepada peraturan .syeikh mengetuai kabilah .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan .berkata benar .mempertahankan maruah diri dan kabilah .samawi / kristian / yahudi .peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar .

berbaik sangka .Hormat menghormati 10 Markah 6 10 Markah 7 10 Markah .semangat meneroka .bekerjasama .pergaulan bebas .kurang didikan agama .pengaruh media elektronik / cetak .Tidak berputus asa .penguatkuasaan undang-undang .bersatu-padu .Bertimbang rasa .tumpuan pelabur asing .berwawasan .makmur .kestabilan politik .berani menghadapi cabaran .rajin berusaha .menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah) Nilai murni .mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh ..pembangunan ekonomi pesat .bantu membantu .tarikan pelancong .penyayang .bertoleransi .Malaysia terkenal di dunia .berdikari .tabah .institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah .tiada peperangan .memanfaatkan kurniaan tuhan .Negara aman .tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah) Cabaran .lambakan warganegara asing .rendah hati 5 Kejayaan .teladan kepada yang lain .rajin berusaha .

tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah) Rumusan .pengetahuan yang diperoleh .taat .patuh .harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 8 5 Markah ..iktibar kepada diri. bangsa dan negara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful