Terhad Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 8.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah. Nabi Muhammad (s.w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 15 Markah . Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Bincangkan.a.Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah Isi dan Huraian Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah 2.a. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: . Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah • • Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m) 30 Markah Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s.Tajuk 8. 15 Markah 4. Format Aspek Perincian Markah Penuh Pengenalan Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah 1.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4) Soalan : Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meniggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.w dalam menjayakan konsep 1 malaysia 3.

Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri. Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 8.Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia 5. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah 10 Markah . Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia • • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah) 10 Markah Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 7. Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik. Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah 6.

Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain. Bincangkan.terbahagi dua golongan / badwi / hadari .perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak .Mempercayai animisme . .masyarakat badwi di gurun dan pedalam .Tidak menyembah Allah .Padang pasir .Pemikiran dan ajaran agama .kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah .Hijaz .Unik .wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa .masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial . Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan.Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil Markah 5 Markah 2 (a) 30 Markah (b) Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah .Tiada kitab suci sebagai petunjuk .Peraturan permakahanTingkatan 4 Bab 4 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan: Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap .pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan . Jelaskan secara ringkas tentang .Tiada nabi dan rasul .Tidak mempunyai ilmu .Anugerah Allah Maksud Jahiliyah . .Jahil .Berasal daripada perkataan Jahala .Menyembah berhala .Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah.Kehidupan kucar-kacir .

golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama .terikat kepada peraturan .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan .tercetus peperangan .berkata benar .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau .struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan .kegiatan merompak / merampas barangan kabilah .menimbulkan perasaan kesukuan .samawi / kristian / yahudi .tidak aman / kucar-kacir Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 .peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar .tiada peraturan khusus dalam perkahwinan Ekonomi .menyampaikan perkara yang benar .bijaksana menyelesaikan masalah .agama hanif Nilai hidup .sanggup menuntut bela .perasaan kesukuan yang menebal .peperangan / persengketaan .pemaaf jika berlaku sengketa .peperangan al-basus .agama wathani / menyembah berhala .mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak .setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing .mempertahankan maruah diri dan kabilah .khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung .peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib .animisme / memuja alam spt pokok .syeikh mengetuai kabilah ..tolenrasi antara kaum .tidak aman .adil dalam agihan ekonomi .keadaan hidup kucar-kacir .amanah menjalankan tugas .kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri .sabar 15 Markah 4 15 Markah .aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan .peperangan memakan masa selama 40 tahun Keperibadian nabi: .

pembangunan ekonomi pesat .tabah .menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah) Nilai murni .kurang didikan agama .bantu membantu .bertoleransi ..penguatkuasaan undang-undang .Bertimbang rasa .tiada peperangan .berani menghadapi cabaran .bersatu-padu .pergaulan bebas .penyayang .rendah hati 5 Kejayaan .kestabilan politik .tumpuan pelabur asing .institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah .semangat meneroka .memanfaatkan kurniaan tuhan .makmur .teladan kepada yang lain .Negara aman .Tidak berputus asa .Malaysia terkenal di dunia .rajin berusaha .berbaik sangka .bekerjasama .tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah) Cabaran .rajin berusaha .lambakan warganegara asing .berwawasan .pengaruh media elektronik / cetak .mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh .berdikari .Hormat menghormati 10 Markah 6 10 Markah 7 10 Markah .tarikan pelancong .

tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah) Rumusan .harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 8 5 Markah .iktibar kepada diri.taat ..pengetahuan yang diperoleh .patuh . bangsa dan negara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful