Terhad Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 8.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4) Soalan : Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meniggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.Tajuk 8. Bincangkan.Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah Isi dan Huraian Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah 2.a.w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 15 Markah . Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah.w dalam menjayakan konsep 1 malaysia 3.a. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: . 15 Markah 4. Nabi Muhammad (s. Format Aspek Perincian Markah Penuh Pengenalan Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah 1. Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah • • Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m) 30 Markah Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s.

Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia • • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah) 10 Markah Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 7. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah 10 Markah . Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 8. Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik. Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri.Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia 5. Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah 6.

Kehidupan kucar-kacir .Padang pasir .Berasal daripada perkataan Jahala .Pemikiran dan ajaran agama .Tidak menyembah Allah .Hijaz .Menyembah berhala .Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah.Jahil .Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil Markah 5 Markah 2 (a) 30 Markah (b) Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah .Mempercayai animisme .wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa . Bincangkan.masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial .terbahagi dua golongan / badwi / hadari .Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain. Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan.perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak .kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah .Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap .Unik .Tiada nabi dan rasul .Anugerah Allah Maksud Jahiliyah .Peraturan permakahanTingkatan 4 Bab 4 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan: Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan . .Tiada kitab suci sebagai petunjuk .Tidak mempunyai ilmu . .masyarakat badwi di gurun dan pedalam . Jelaskan secara ringkas tentang .

syeikh mengetuai kabilah .mempertahankan maruah diri dan kabilah .tolenrasi antara kaum .agama wathani / menyembah berhala .agama hanif Nilai hidup ..setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing .bijaksana menyelesaikan masalah .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan .sanggup menuntut bela .tidak aman / kucar-kacir Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 .pemaaf jika berlaku sengketa .peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar .aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan .peperangan al-basus .kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri .adil dalam agihan ekonomi .berkata benar .samawi / kristian / yahudi .terikat kepada peraturan .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau .mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak .khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung .golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama .kegiatan merompak / merampas barangan kabilah .peperangan memakan masa selama 40 tahun Keperibadian nabi: .struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan .menimbulkan perasaan kesukuan .tidak aman .animisme / memuja alam spt pokok .keadaan hidup kucar-kacir .tiada peraturan khusus dalam perkahwinan Ekonomi .sabar 15 Markah 4 15 Markah .peperangan / persengketaan .amanah menjalankan tugas .peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib .menyampaikan perkara yang benar .perasaan kesukuan yang menebal .tercetus peperangan .

kestabilan politik .bantu membantu .Malaysia terkenal di dunia .bekerjasama .tarikan pelancong .berdikari .rajin berusaha .pergaulan bebas .makmur .berwawasan .rajin berusaha .mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh .bertoleransi .berani menghadapi cabaran .pengaruh media elektronik / cetak .lambakan warganegara asing .penyayang .semangat meneroka .tiada peperangan .pembangunan ekonomi pesat .menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah) Nilai murni .tabah ..Bertimbang rasa .institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah .Negara aman .memanfaatkan kurniaan tuhan .berbaik sangka .rendah hati 5 Kejayaan .Hormat menghormati 10 Markah 6 10 Markah 7 10 Markah .Tidak berputus asa .tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah) Cabaran .teladan kepada yang lain .kurang didikan agama .bersatu-padu .tumpuan pelabur asing .penguatkuasaan undang-undang .

taat ..patuh .tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah) Rumusan .iktibar kepada diri.pengetahuan yang diperoleh .harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 8 5 Markah . bangsa dan negara .