Terhad Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 8.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah Isi dan Huraian Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah 2.Tajuk 8. 15 Markah 4.a. Nabi Muhammad (s. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: .w dalam menjayakan konsep 1 malaysia 3. Bincangkan. Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah • • Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m) 30 Markah Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Penuh Pengenalan Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah 1. Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4) Soalan : Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meniggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 15 Markah .a.

bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah 10 Markah . Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah 6. Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri. Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia • • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah) 10 Markah Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 7. Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik.Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia 5. Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 8.

Pemikiran dan ajaran agama .Hijaz .masyarakat badwi di gurun dan pedalam .pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan .kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah .Berasal daripada perkataan Jahala .Tidak menyembah Allah .Tidak mempunyai ilmu .Mempercayai animisme . Bincangkan.wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa .Anugerah Allah Maksud Jahiliyah .Unik .Tiada nabi dan rasul .Kehidupan kucar-kacir .Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah.Tiada kitab suci sebagai petunjuk .Padang pasir . Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan.terbahagi dua golongan / badwi / hadari .Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain.Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil Markah 5 Markah 2 (a) 30 Markah (b) Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah .Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap .Peraturan permakahanTingkatan 4 Bab 4 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan: Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.Jahil . .masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial .Menyembah berhala . .perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak . Jelaskan secara ringkas tentang .

tolenrasi antara kaum .tercetus peperangan .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan .sanggup menuntut bela .khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung .terikat kepada peraturan .menimbulkan perasaan kesukuan .peperangan memakan masa selama 40 tahun Keperibadian nabi: .syeikh mengetuai kabilah .golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama .peperangan / persengketaan .tidak aman / kucar-kacir Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 .menyampaikan perkara yang benar .peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib .bijaksana menyelesaikan masalah .mempertahankan maruah diri dan kabilah .tidak aman .setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing .perasaan kesukuan yang menebal .mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak .samawi / kristian / yahudi .keadaan hidup kucar-kacir ..aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan .sabar 15 Markah 4 15 Markah .peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar .kegiatan merompak / merampas barangan kabilah .berkata benar .kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri .adil dalam agihan ekonomi .tiada peraturan khusus dalam perkahwinan Ekonomi .agama hanif Nilai hidup .peperangan al-basus .agama wathani / menyembah berhala .amanah menjalankan tugas .animisme / memuja alam spt pokok .pemaaf jika berlaku sengketa .struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau .

pengaruh media elektronik / cetak .tarikan pelancong .kestabilan politik .Malaysia terkenal di dunia .Bertimbang rasa .kurang didikan agama .rajin berusaha .tabah .pergaulan bebas .lambakan warganegara asing .tumpuan pelabur asing .makmur .menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah) Nilai murni .semangat meneroka .teladan kepada yang lain .bekerjasama .berwawasan .mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh .bersatu-padu .Tidak berputus asa .memanfaatkan kurniaan tuhan .berdikari .Hormat menghormati 10 Markah 6 10 Markah 7 10 Markah .penyayang .berani menghadapi cabaran .tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah) Cabaran ..rajin berusaha .tiada peperangan .bantu membantu .berbaik sangka .bertoleransi .Negara aman .pembangunan ekonomi pesat .penguatkuasaan undang-undang .institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah .rendah hati 5 Kejayaan .

iktibar kepada diri.pengetahuan yang diperoleh .patuh .taat .tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah) Rumusan .harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 8 5 Markah .. bangsa dan negara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful