Terhad Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 8.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 15 Markah . Format Aspek Perincian Markah Penuh Pengenalan Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah 1. Bincangkan. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: . Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah • • Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m) 30 Markah Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s.a.Tajuk 8.a. Nabi Muhammad (s. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4) Soalan : Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meniggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. 15 Markah 4.Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah Isi dan Huraian Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah 2. Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah.w dalam menjayakan konsep 1 malaysia 3.

Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik.Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia 5. Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 8. Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia • • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah) 10 Markah Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 7. Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah 6. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah 10 Markah . Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri.

Berasal daripada perkataan Jahala .Tidak menyembah Allah .Mempercayai animisme .Kehidupan kucar-kacir . .Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil Markah 5 Markah 2 (a) 30 Markah (b) Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah .Jahil . .Unik .masyarakat badwi di gurun dan pedalam .wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa .Tiada nabi dan rasul .Peraturan permakahanTingkatan 4 Bab 4 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan: Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain.pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan .Menyembah berhala .kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah .Anugerah Allah Maksud Jahiliyah .perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak . Bincangkan.Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah. Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan.Hijaz .Padang pasir .Tidak mempunyai ilmu .Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap .terbahagi dua golongan / badwi / hadari .Pemikiran dan ajaran agama .masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial . Jelaskan secara ringkas tentang .Tiada kitab suci sebagai petunjuk .

animisme / memuja alam spt pokok .peperangan / persengketaan .agama wathani / menyembah berhala .peperangan memakan masa selama 40 tahun Keperibadian nabi: .keadaan hidup kucar-kacir .golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama .adil dalam agihan ekonomi .agama hanif Nilai hidup .setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing .pemaaf jika berlaku sengketa .amanah menjalankan tugas .peperangan al-basus .mempertahankan maruah diri dan kabilah .terikat kepada peraturan .sanggup menuntut bela .menyampaikan perkara yang benar .struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan .sabar 15 Markah 4 15 Markah .kegiatan merompak / merampas barangan kabilah .menimbulkan perasaan kesukuan .bijaksana menyelesaikan masalah .tidak aman .khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung .berkata benar .syeikh mengetuai kabilah .kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri .tolenrasi antara kaum .samawi / kristian / yahudi .tercetus peperangan .perasaan kesukuan yang menebal .tidak aman / kucar-kacir Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 .mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak .aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan .tiada peraturan khusus dalam perkahwinan Ekonomi .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan .peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib ..kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau .peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar .

.rajin berusaha .teladan kepada yang lain .tarikan pelancong .tabah .penyayang .mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh .memanfaatkan kurniaan tuhan .Negara aman .semangat meneroka .rendah hati 5 Kejayaan .berdikari .rajin berusaha .Tidak berputus asa .berani menghadapi cabaran .berbaik sangka .kurang didikan agama .tumpuan pelabur asing .kestabilan politik .institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah .Bertimbang rasa .berwawasan .bertoleransi .pergaulan bebas .bekerjasama .pembangunan ekonomi pesat .tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah) Cabaran .menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah) Nilai murni .bersatu-padu .lambakan warganegara asing .pengaruh media elektronik / cetak .Malaysia terkenal di dunia .bantu membantu .Hormat menghormati 10 Markah 6 10 Markah 7 10 Markah .penguatkuasaan undang-undang .makmur .tiada peperangan .

taat . bangsa dan negara .tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah) Rumusan .harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 8 5 Markah ..pengetahuan yang diperoleh .patuh .iktibar kepada diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful