Terhad Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 8.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Tajuk 8. Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah. Nabi Muhammad (s. Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah • • Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m) 30 Markah Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s.1 – Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4) Soalan : Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meniggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.a.w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 15 Markah . Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: .w dalam menjayakan konsep 1 malaysia 3.Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah Isi dan Huraian Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah 2. Bincangkan. 15 Markah 4.a. Format Aspek Perincian Markah Penuh Pengenalan Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah 1.

bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah 10 Markah .Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia 5. Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia • • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah) 10 Markah Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 7. Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 8. Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah 6. Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik. Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri.

Jahil .Tidak mempunyai ilmu .Peraturan permakahanTingkatan 4 Bab 4 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan: Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia.Pemikiran dan ajaran agama .Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah.Tiada kitab suci sebagai petunjuk . Bincangkan.Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap . . Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan.pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan .Anugerah Allah Maksud Jahiliyah .Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain.Berasal daripada perkataan Jahala .Mempercayai animisme .masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial .Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil Markah 5 Markah 2 (a) 30 Markah (b) Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah . .terbahagi dua golongan / badwi / hadari .perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak .wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa .kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah .Unik .masyarakat badwi di gurun dan pedalam .Tidak menyembah Allah .Kehidupan kucar-kacir .Padang pasir .Hijaz .Tiada nabi dan rasul .Menyembah berhala . Jelaskan secara ringkas tentang .

keadaan hidup kucar-kacir .tidak aman / kucar-kacir Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 .peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib .bijaksana menyelesaikan masalah .peperangan al-basus .khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan .samawi / kristian / yahudi .syeikh mengetuai kabilah .agama hanif Nilai hidup .peperangan / persengketaan .tidak aman .sabar 15 Markah 4 15 Markah .peperangan memakan masa selama 40 tahun Keperibadian nabi: .kegiatan merompak / merampas barangan kabilah .agama wathani / menyembah berhala .amanah menjalankan tugas .struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan .kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau .berkata benar .setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing .sanggup menuntut bela .aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan .menimbulkan perasaan kesukuan .mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak .adil dalam agihan ekonomi .tiada peraturan khusus dalam perkahwinan Ekonomi .menyampaikan perkara yang benar ..animisme / memuja alam spt pokok .perasaan kesukuan yang menebal .kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri .golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama .tercetus peperangan .tolenrasi antara kaum .mempertahankan maruah diri dan kabilah .peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar .terikat kepada peraturan .pemaaf jika berlaku sengketa .

pergaulan bebas .institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah .penyayang .tumpuan pelabur asing .berdikari .tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah) Cabaran .bertoleransi .rajin berusaha .makmur .lambakan warganegara asing .semangat meneroka .Tidak berputus asa .rajin berusaha .berbaik sangka .teladan kepada yang lain .Hormat menghormati 10 Markah 6 10 Markah 7 10 Markah .bekerjasama .rendah hati 5 Kejayaan .kestabilan politik .pengaruh media elektronik / cetak .Negara aman .memanfaatkan kurniaan tuhan .mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh .kurang didikan agama .penguatkuasaan undang-undang .tiada peperangan .bantu membantu .Bertimbang rasa .tarikan pelancong .Malaysia terkenal di dunia .pembangunan ekonomi pesat .tabah ..menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah) Nilai murni .berwawasan .berani menghadapi cabaran .bersatu-padu .

taat .. bangsa dan negara .tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah) Rumusan .iktibar kepada diri.harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 8 5 Markah .patuh .pengetahuan yang diperoleh .