SKEMA TLO RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

1 3 PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______ 3 (1 +2) PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: ____________

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

HASIL PEMBELAJARAN

Kuliah

Tutor ial

Amali

ISL

Catatan

M1 Teori Peranan Seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) • Asas Seni Reka dalam ICT. Menghuraikan peranan seni dalam ICT. (1) Meneroka fungsi tools yang terdapat dalam perisian paint (2)

Pendaftaran Pelajar Menghuraikan tentang peranan Seni dalam ICT Menganalisis peranan Asas Seni Reka dalam ICT. Menjelaskan dan meneroka fungsi tools yang terdapat di dalam perisian Paint untuk mendapatkan sesuatu kesan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan Menghubungkaitkan cara olahan dengan hasil kesan Tutorial Pembentangan dan perbincangan mengenai - peta minda - fungsi tools yang terdapat di dalam perisian-perisian yang lain. (2 jam)

Secara kumpulan: Meneroka pelbagai cara olahan untuk menghasilkan pelbagai kesan. Meneroka unsur seni dengan menggunakan perisian-perisian lain seperti free hand, paint brush, corel draw atau adobe photoshop sebagai tambahan. Menghasilkan peta minda bagi Asas Seni Reka dalam ICT. Mengarang (authoring) menggunakan perisian multimedia (MM). Proses multimedia: - post authoring - authoring - pre-authoring Meneroka elemen asas dalam perisian MMBok pembinaan multimedia: - teks - grafik - animasi - bunyi - video digital Membimbing pelajar dan memberi senarai rujukan. (4 jam)

Rujukan : Ken Neo TK & Neo Mai ( 2000 ) The Mighty PC. Meway Computee Sdn .Bhd. Neo Mai & Ken Neo TK ( 1999 ) The Multimedia Sourcebook. Volume 2. Meway Computee Sdn .Bhd. Rozinah Jamaludin (2000) Asas-asas Multimedia Dalam Pendidikan. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2003) Adobe Photoshop 7 Konsep & Asas Penggunaan Siri 1& 2. Venton Publishing KL.

.

Amali Mengguna Multimedia • Mengarang (authoring) menggunakan perisian multimedia (MM). • Meneroka elemen asas dalam perisian MM.

1

Multimedia: Making it work. New York : Mc Graw-Hill ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual • ICT dalam bahan bantu mengajar. Digital imaging for visual artists. Grotta. Grotta. (6th. Contoh: Laura Chapman J. (4jam) Rujukan : Neo Mai & Ken Neo TK ( 1998 ) The Multimedia Pavilion Trends and Technologies. Dengan menggunakan perisian komputer anda dikehendaki menjalankan eksplorasi untuk menghasilkan satu karya seni digital dengan menunjukkan langkah atau proses Kreativiti dan Artistik. (2 jam) Secara kumpulan mencari rujukan tentang Proses Kreativiti dan Artistik dengan melayari Internet . 2 . Daniel G. Menghuraikan peranan ICT dalam membina Bahan Bantu Mengajar (1) Amali Mengguna Multimedia • Membina kandungan MM melalui proses perkembangan MM. (2004). Menjelaskan peranan ICT dalam membina Bahan Bantu Mengajar Tutorial Memberi fakta dan rumusan tentang ICT dalam bahan bantu mengajar. Melayari Internet Tay Vaughan.A. Michael Viktor Lowenfeld Menghubungkait dengan peranan seni dalam ICT Membuat hipotesis tentang pembinaan kandungan MM melalui proses perkembangan MM. Sally Wiener.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Teori M2 Peranan Seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) • Proses Kreativiti dan Artistik Menggunakan perisianperisian dalam penghasilan karya seni digital. (1994). Pembentangan dan perbincangan tentang peranan seni dalam ICT yang dikumpul dari sumber Internet dengan memberi penekanan kepada proses Kreativiti dan proses Artistik. Meway Computee Sdn .Bhd. New York : Windcrest / McGraw-Hill.ed). (3) Menganalisis peranan Proses Kreativiti dan Artistik dalam dalam penghasilan karya seni digital dengan berbantukan perisian komputer.

(NCET).Hypermedia. Amali Mengguna Multimedia • • Merekabentuk Graphical User Interface (GUI). Menggunakan Hypermedia.Graphical User .SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Teori M3 ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual • ICT sebagai alat aplikasi Menghuraikan kepentingan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (1) Membuat analisis yang terperinci tentang ICT sebagai alat aplikasi Menyenaraikan dan menjelaskan kepentingan atau kekuatan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Tutorial Pembentangan dan perbincangan tentang buku skrap yang dihasilkan. 3 . menghasilkan rekaan corak (4jam) Compact American Dictionary of Computer Words. (1996). (1996) Art and computer : A pupil’s entitlement to IT. Mengaplikasikan . (1998). Houghton Mifflin Company .A. New York : Allworth Press. National Council for Educational Technology. Interface (GUI) Menggunakan perisian bagi menghasilkan BBM (3) Menghasilkan Bahan Bantu Mengajar dengan berbantukan komputer dengan menggunakan Kaedah Mengarang (authoring) Mengaplikasikan perisian komputer untuk menghasilkan beberapa aktiviti seni seperti menggambar. Arts & the internet: A guide to the revolution. (1 jam) Secara kumpulan menghasilkan buku skrap mengenai ICT sebagai alat aplikasi.

penyebaran maklumat . Menggunakan perisian untuk mengintergrasikan elemen MM dalam pembelajaran penerokaan.Mencipta kandungan media . Menerangkan aspek-aspek penting dalam ICT untuk pembelajaran penerokaan.komunikasi . Amali Mengguna Multimedia • Mengintergrasi elemen-elemen MM dengan ciri-ciri interaktif dan kreatif. (1) Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Teori ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual • ICT untuk pembelajaran penerokaan.Mencipta kandungan interaktif . (3) .Bhd.Menggunakan kandungan interaktif (2 jam) Ken Neo TK & Neo Mai ( 2000 ) The Mighty PC. Contoh: . 4 . Contoh: .SKEMA TLO Minggu/ Tarikh M4 HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan aspekaspek penting dalam ICT untuk pembelajaran penerokaan.sosial dan politik Mengintergrasi elemen-elemen MM dengan ciri-ciri interaktif dan kreatif. (1 Jam) Secara berkumpulan: Sediakan contoh untuk menjelaskan bagaimana fungsi khas perisian komputer dapat : -menunjukkan dengan jelas cara meneroka alat dan bahan Menggambar /Mencorak -menunjukkan situasi luar biasa untuk meneroka ideal/kandungan/bentuk Menyenarai aspek-aspek penting ICT untuk pembelajaran penerokaan. . Tutorial Pembentangan hasil kumpulan mengenai ICT untuk pembelajaran penerokaan. Meway Computee Sdn .

tema. tema. kandungan untuk karya digital Mengaplikasikan perisian komputer untuk menghasilkan beberapa aktiviti seni seperti menggambar. kandungan untuk karya digital Membuat rumusan tentang mewujudkan idea. (3 jam) 5 .SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Mengaplikasi kreativiti dan artistik dalam karya digital Mewujudkan idea. menghasilkan rekaan corak.

Mendokumentasi dalam pengurusan grafik. Tajuk dan Kandungan Teori Pengenalan Multimedia • Konsep multimedia Menjelaskan dengan pengurusan grafik pelbagai konsep multimedia Secara berkumpulan: Membuat rujukan tentang istilah dan konsep MM. Membuat penerokaan dengan menggunakan perisian komputer untuk menghasilkan Rekaan Corak atau Kelarai. V. New York : Allworth Press. Arts & the internet: A guide to the revolution.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh M5 HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan tentang istilah dan konsep multimedia (1) Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Shiva. 6 .A. (1996). - Tutorial Pembentangan dan perbincangan tentang tugasan yang dilaksana. Contoh: Peta minda Carta Jadual Slide Perbandingan Membuat huraian dan demonstrasi dalam meneroka pelbagai cara olahan untuk menghasilkan pelbagai kesan. (1 jam) Amali Mengaplikasi kreativiti dan artistik dalam karya digital • Meneroka pelbagai cara olahan untuk menghasilkan pelbagai kesan (2) Meneroka pelbagai cara olahan untuk menghasilkan pelbagai kesan.

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Contoh: Microsoft word Coreldraw Paint Brush Photoshop Mengaplikasikan Asas Seni reka dalam penghasilan karya multimedia interaktif (5 jam) 7 .

KL : Meway Computec Sdn . Designing interactive multimedia system. Membuat rujukan: Buku Jurnal Majalah Brosur Kad jemputan Menu Menjalankan aktiviti perkembangan idea bagi karya digital. Menghasilkan karya digital mudah seperti: (5 jam) Dezain kulit buku Rekabentuk menu Rekacorak brosur Menjalankan aktiviti perkembangan idea. Asas-asas multimedia dalam pendidikan. Tajuk dan Kandungan Teori Pengenalan Multimedia • Amali Mengaplikasi kreativiti dan artistik dalam karya digital • Konsep multimedia Secara berkumpulan: Menghuraikan serta membuat kesimpulan tentang konsep multimedia (1) Membuat kesimpulan tentang konsep multimedia Tutorial Melaksanakan forum atau kuiz mengenai tajuk yang diberi. Merekabentuk aktiviti eksplorasi dan eksperimentasi untuk sesi P&P SR. NY:Mc Graw-Hill. (2000). The multimedia sourcebook. • 8 . Menekankan aspek kreativiti dan artistik Merekabentuk aktiviti eksplorasi dan eksperimentasi untuk sesi P&P SR. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd. Bhd. (1 jam) Melayari beberapa laman web dalam Internet untuk mendapatkan maklumat tentang konsep multimedia. Rozinah Jamaludin. Neo Mai & Ken Neo T. ( 1999 ).SKEMA TLO Minggu/ Tarikh M6 HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Mohammad Dastbaz. (2003).K.

teks .Animasi .grafik . ( 2004 ). .Teks. .Grafik .animasi .animasi . Amali Mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam karya digital • Mengaplikasi Asas Seni Reka.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Menghurai dan menganalisis aspekaspek dalam elemen asas multimedia (1) Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Ze-Nian Li . Animasi. 9 . Mark S. KL :Meway Computec Sdn .video digital Tutorial Pembentangan hasil kumpulan dan membincangan mengenai ciri-ciri hasil karya yang bermutu dan berkesan.video digital Mengaplikasi Asas Seni Reka bagi secara kreativitif dan artistik dalam karya digital (2 jam) Menggunakan pelbagai tool untuk menghasilkan karya MM interaktif. Grafik. Fundamentals of multimedia .grafik . USA: Pearson Prentice Hall Neo Mai & Ken Neo T. Video & Bunyi. Drew. Menggunakan perisian bagi menghasilkan karya digital dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka (3) (1 jam) Secara berkumpulan: Membina persembahan Power Point bagi membentangkan blok pembinaan multimedia .bunyi . Teks.K.Bunyi (3 jam) Menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia • Menghasilkan karya MM interaktif.Bhd Tajuk dan Kandungan Teori Pengenalan Multimedia • Elemen asas multimedia M7 Menganalisis aspek-aspek dalam elemen asas multimedia Blok pembinaan multimedia .bunyi . ( 1998 ) The multimedia pavilion trends and technologies.Video .teks .

Suara & Bunyi Digital).Bhd Tajuk dan Kandungan Teori Pengenalan Multimedia • Elemen asas multimedia. Kesan Visual (Imej.background music . Meway Computee Sdn . Mengenalpasti dan menyenaraikan isu-isu dalam elemen asas multimedia. Grafik & Animasi) Menggunakan perisian bagi membuat persembahan animasi ringkas (3) 10 . Menggunakan pelbagai tool untuk penghasilan karya MM interaktif.sound effects .narration Imej: . Secara berkumpulan: Menyediakan persembahan animasi ringkas dan elemenelemen asas MM. Kesan Audio (Muzik.interactive image .SKEMA TLO Minggu/ Tarikh M8 HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan isu-isu dalam elemen asas multimedia (1) Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Neo Mai & Ken Neo TK ( 1998 ) The Multimedia Pavilion Trends and Technologies.navigation image Menghasilkan karya mudah dengan menggunakan multimedia interaktif (5 jam) Tutorial Persembahan dan perbincangan hasil penyediaan animasi.still image . Simbol visual dalam multimedia: Contoh: Audio: . (1 jam) Amali Menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia • Menghasilkan karya MM interaktif. Simbol.

Bentuk & Makna. (1 jam) 11 . . Impak. Mengumpul maklumat tentang aplikasi multimedia secara efektif dan kreatif.Modul . Ken Neo TK & Neo Mai ( 2000 ) The Mighty PC.Bhd Mohammad Dastbaz.Impak. Contoh: . Designing interactive multimedia system. Meway Computee Sdn .Montaj . Meway Computee Sdn . (2003). Bentuk & Makna. .SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Teori Pengenalan Multimedia • Aplikasi multimedia secara efektif dan kreatif. (1) Mengenalpasti aspek-aspek penting dalam aplikasi multimedia secara efektif dan kreatif.cerita kanak-kanak fantasi -langkah penghasilan anyaman /cetakan/ batik (5 jam) Neo Mai & Ken Neo TK ( 1999 ) The Multimedia Sourcebook.Bhd. Interaktiviti. Menggunakan perisian seperti power Point dan Photoshop Menghasilkan karya MM interaktif. M9 Secara berkumpulan: Menghuraik aspekaspek penting dalam aplikasi multimedia secara efektif dan kreatif. Menggunakan perisian seperti power Point dan Photoshop untuk menghasilkan MM interaktif. NY:Mc Graw-Hill. Amali Menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia • Menghasilkan karya MM interaktif. (3) Tutorial Perbincangan kumpulan tentang maklumat yang diperolehi. Volume 2.Interaktiviti.

Laman Web untuk menyimpan dan menyebar hasil kerja multimedia Mengelolakan pameran dan persembahan MM (5) M11 M 12 M 13 M 14 12 Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum .Montaj . .Salinan CD & DVD (3 jam) Mempamerkan Karya/ Persembahan Multimedia • Menggunakan CD. Contoh: . .Modul -cerita kanak-kanak fantasi -langkah penghasilan anyaman/cetakan/ batik (2 jam) Menggunakan CD. Tutorial Pembentangan hasil dapatan berkenaan perisian Flash (1 jam) Mencari dan mengumpul bahanbahan multimedia berkaitan penggunaan Flash. Youtube. Rujukan: http://www. Menjalankan sesi apresiasi & refleksi. Bertindakbalas terhadap kesan MM secara kreatif dan imaginatif (4) Menghubungkaitkan penggunaan Asas Seni Reka dengan penyampaian yang berkesan dalam multimedia.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh M10 HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Teori Pengenalan Multimedia • Aplikasi multimedia secara efektif dan kreatif. Menghubungkaitkan penggunaan kaedah kreatif dengan persembahan multimedia Aplikasi multimedia secara efektif dan kreatif.Muat turun file.com Menghasilkan karya MM interaktif. DVD. DVD. Laman Web untuk menyimpan dan menyebar hasil kerja MM. Contoh: . Menghubungkaitkan penggunaan kaedah kreatif dengan persembahan MM (2) Amali Menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia • Menghasilkan karya MM interaktif.Menjalankan sesi apresiasi & refleksi.

Membuat demonstrasi dalam mengaplikasikan perisian tersebut. Meway Computee Sdn . http://www.Upload hasil kerja multimedia di internet Menggunakan CD.DVD laman web untuk menyimpan dan menyebar hasil karya multimedia. Mengelola pameran dan persembahan multimedia (5) Pembentangan hasil dapatan berkenaan perisian flash. Dreamweaver dan Paint Pro. DVD. Laman Web untuk menyimpan dan menyebar hasil kerja multimedia (MM). Dreamweaver dan Paint Pro. (1 jam) 13 .Dreamweaver dan Paint Pro (3) Membandingbeza perisian seperti Flash. Dreamweaver dan Paint Pro. DVD.Bhd. Youtube.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Teori Multimedia Dalam Pendidikan Seni Visual • Pengenalan kepada perisian seperti Flash. M 15 Menggunakan dan membandingbeza perisian seperti Flash. Tutorial Mencari dan mengumpul bahanbahan multimedia berkaitan penggunaan Flash. Laman Web untuk menyimpan dan menyebar hasil kerja MM sebagai rujukan Contoh: Burn CD dan DVD . (5 jam) Neo Mai & Ken Neo TK ( 1999 ) The Multimedia Sourcebook. Membuat rumusan bagi hasil pameran karya / persembahan multimedia Menggunakan CD.com Amali Mempamerkan Karya/ Persembahan Multimedia • Menggunakan CD.

Membuat pameran dan bertindakbalas terhadap pelbagai karya multimedia. Mengelolakan pameran dan bertindakbalas terhadap pelbagai karya/ persembahan MM serta menganalisis pelbagai tindakbalas terhadap karya dalam pameran. (5 jam) Tutorial Menganalisis pelbagai tindakbalas terhadap karya dalam pameran (1 jam) Amali Mempamerkan Karya/ Persembahan Multimedia • Mengelolakan pameran dan bertindakbalas terhadap pelbagai karya/ persembahan MM serta menganalisis pelbagai tindakbalas terhadap karya dalam pameran.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Teori Multimedia Dalam Pendidikan Seni Visual • Proses aplikasi perisian M 16 Menghuraikan aspek-aspek dalam proses aplikasi perisian multimedia Mengumpul hasil karya multimedia yang telah dibuat dalam amali. Mengelola pameran dan persembahan multimedia (5) 14 .

mygfl.my portal repositori PPK. DVD. (1 jam) Mengelola pameran dan persembahan multimedia (5) Secara kelas: Perbincangan dalam bentuk forum bagi apreasiasi karya MM dalam studio. BPG dan Lembaga Peperiksaan. (2 Jam) Ulangkaji (3 jam) Amali Mempamerkan Karya/ Persembahan Multimedia • Mengelolakan pameran dan bertindakbalas terhadap pelbagai karya/ persembahan MM serta menganalisis pelbagai tindakbalas terhadap karya dalam pameran.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh HASIL PEMBELAJARAN Kuliah Tutor ial Amali ISL Catatan Tajuk dan Kandungan Teori Multimedia Dalam Pendidikan Seni Visual • Apresiasi karya multimedia M17 Membuat pemerhatian dan analisis bagi apresiasi karya multimedia. laman web dan portal serta repositori untuk menyimpan dan menyebar hasil kerja multimedia seperti portal http://www. . Menganalisis pelbagai gerakbalas terhadap karya dalam pameran Tutorial Forum berdasarkan karya pameran dalam studio. Mengelolakan pameran dan bertindakbalas terhadap pelbagai karya/ persembahan MM serta menganalisis pelbagai tindakbalas terhadap karya dalam pameran Menggunakan CD.gov. M18 ULANGKAJI M19 PEPERIKSAAN AKHIR 15 .