BAB 12 Pepejal Geometri

SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____

B2D11E1 - Menyatakan ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera 1. Nyatakan ciri-ciri geometri bagi setiap bentuk geometri berikut: Bilangan Muka Bilangan PEPEJAL GEOMETRI tepi Rata Melengkung

Bilangan bucu

SFERA

SILINDER

PIRAMID

PRISMA

KON

Luas bagi + luas bagi KON muka berbentuk bulatan sektor (luas muka melengkung) .SMK SUNGAI RAMBAI. piramid. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B2D11E2 . silinder dan kon PEPEJAL Luas bagi + luas bagi SILINDER LUAS PERMUKAAN muka berbentuk bulatan segi empat tepat (luas muka melengkung) Luas bagi PIRAMID muka berbentuk segi tiga Luas bagi +luas bagi PRISMA muka berbentuk segi tiga muka berbentuk segi empat tepat.Menyatakan luas permukaan bagi prisma.

SMK SUNGAI RAMBAI. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B3D13E1 . BENTANGAN PEPEJAL GEOMETRI BENTANGAN (a) PEPEJAL GEOMETRI (c) (d) (b) .Menyatakan jenis pepejal apabila sesuatu bentangan diberi Nyatakan jenis pepejal geometri bagi setiap bentangan yang diberi.

MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B3D13E2 . silinder dan kon Cari luas permukaan bagi setiap pepejal geometri berikiut: Luas permukaan 5cm = 3cm 4cm 2cm Luas permukaan 21cm = 14cm Luas permukaan 12cm = 8cm 10cm 7cm Luas permukaan = 10cm B3D13E3 [Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai] Luas permukaan = diameter = 14cm . piramid.Menentukan luas permukaan bagi prisma.SMK SUNGAI RAMBAI.

Melukis Bentangan bagi prisma. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B4D12E1 . silinder dan kon Lukis bentangan bagi setiap pepejal geometri berikut: (a) PRISMA 5cm 3cm 4cm 2cm ( 1 unit = 1 cm ) .SMK SUNGAI RAMBAI. piramid.

SMK SUNGAI RAMBAI. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ (b) KON 5cm 6cm ( 1 unit = 1 cm ) .

MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ (c) SILINDER 3cm 8cm ( 1 unit = 1 cm ) .SMK SUNGAI RAMBAI.

MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ (d) PIRAMID 5cm 6cm 6cm ( 1 unit = 1 cm ) .SMK SUNGAI RAMBAI.

MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B4D12E2 [Membina model pepejal apabila sesuatu bentangan diberi] Bina model pepejal seperti bentangan yang diberikan di bawah.SMK SUNGAI RAMBAI. 10cm 16cm .

(a) Menentukan i) Panjang sisi iv) Jejari ii) Tinggi v) Diameter iii) Tinggi sendeng Bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B5D11E1 .SMK SUNGAI RAMBAI. Cari nilai l bagi setiap pepejal berikut: ( Guna   22 ) 7 7cm l Luas permukaan = 836 cm2 l 14cm Luas permukaan = 374 cm2 a) cari nilai l b) cari diameter bagi sfera tersebut. l Luas permukaan = 154 cm2 l 10cm 10cm Luas permukaan = 340 cm2 .

MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B5D11E1 .SMK SUNGAI RAMBAI. : ( Guna   22 ) 7 . 12cm 7cm 15cm Cari jumlah luas permukaan bagi pepejal geometri di atas.(b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful