SMK SUNGAI RAMBAI, MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________

BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI
CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________

Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____

B2D11E1 - Menyatakan ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera 1. Nyatakan ciri-ciri geometri bagi setiap bentuk geometri berikut: Bilangan Muka Bilangan PEPEJAL GEOMETRI tepi Rata Melengkung

Bilangan bucu

SFERA

SILINDER

PIRAMID

PRISMA

KON

SMK SUNGAI RAMBAI. piramid. Luas bagi + luas bagi KON muka berbentuk bulatan sektor (luas muka melengkung) . silinder dan kon PEPEJAL Luas bagi + luas bagi SILINDER LUAS PERMUKAAN muka berbentuk bulatan segi empat tepat (luas muka melengkung) Luas bagi PIRAMID muka berbentuk segi tiga Luas bagi +luas bagi PRISMA muka berbentuk segi tiga muka berbentuk segi empat tepat.Menyatakan luas permukaan bagi prisma. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B2D11E2 .

Menyatakan jenis pepejal apabila sesuatu bentangan diberi Nyatakan jenis pepejal geometri bagi setiap bentangan yang diberi. BENTANGAN PEPEJAL GEOMETRI BENTANGAN (a) PEPEJAL GEOMETRI (c) (d) (b) .SMK SUNGAI RAMBAI. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B3D13E1 .

MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B3D13E2 . silinder dan kon Cari luas permukaan bagi setiap pepejal geometri berikiut: Luas permukaan 5cm = 3cm 4cm 2cm Luas permukaan 21cm = 14cm Luas permukaan 12cm = 8cm 10cm 7cm Luas permukaan = 10cm B3D13E3 [Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai] Luas permukaan = diameter = 14cm . piramid.Menentukan luas permukaan bagi prisma.SMK SUNGAI RAMBAI.

silinder dan kon Lukis bentangan bagi setiap pepejal geometri berikut: (a) PRISMA 5cm 3cm 4cm 2cm ( 1 unit = 1 cm ) .Melukis Bentangan bagi prisma.SMK SUNGAI RAMBAI. piramid. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B4D12E1 .

SMK SUNGAI RAMBAI. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ (b) KON 5cm 6cm ( 1 unit = 1 cm ) .

SMK SUNGAI RAMBAI. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ (c) SILINDER 3cm 8cm ( 1 unit = 1 cm ) .

SMK SUNGAI RAMBAI. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ (d) PIRAMID 5cm 6cm 6cm ( 1 unit = 1 cm ) .

SMK SUNGAI RAMBAI. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B4D12E2 [Membina model pepejal apabila sesuatu bentangan diberi] Bina model pepejal seperti bentangan yang diberikan di bawah. 10cm 16cm .

l Luas permukaan = 154 cm2 l 10cm 10cm Luas permukaan = 340 cm2 .SMK SUNGAI RAMBAI. Cari nilai l bagi setiap pepejal berikut: ( Guna   22 ) 7 7cm l Luas permukaan = 836 cm2 l 14cm Luas permukaan = 374 cm2 a) cari nilai l b) cari diameter bagi sfera tersebut. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B5D11E1 .(a) Menentukan i) Panjang sisi iv) Jejari ii) Tinggi v) Diameter iii) Tinggi sendeng Bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi.

(b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan. 12cm 7cm 15cm Cari jumlah luas permukaan bagi pepejal geometri di atas.SMK SUNGAI RAMBAI. MELAKA MATEMATIK PBS TINGKATAN 2 Nama Guru: ____________________________ BAB 12 PEPEJAL GEOMETRI CAPAI TAK CAPAI Tarikh : _____________ Nama Pelajar: ____________________________ No KP: ____________________________ Kelas: ____ B5D11E1 . : ( Guna   22 ) 7 .