P. 1
Sejarah Perkembangan Islam

Sejarah Perkembangan Islam

|Views: 16|Likes:
Published by Rezqi Vebra

More info:

Published by: Rezqi Vebra on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

Sejarah Perkembangan Islam di Dunia Islam dimulai dengan ajaran Muhammad saw.

, di tempat kelahirannya Mekkah; sifat-sifat yang menjadi ciri agama baru ini dikembangkan setelah beliau pindah ke Madinah dalam tahun 622 M. Sebelumnya beliau wafat sepuluh tahun kemudian, telah jelaslah sudah bahwa Islam bukannya semata-mata merupakan suatu badan kepercayaan agama pribadi, akan tetapi Islam meliputi pembinaan suatu masyarakat merdeka, dengan sistem sendiri tentang pemerintahan, hukum, dan Lembaga Generasi Muslimin pertama, telah menginsafi bahwa Hijrah adalah satu titik perubahan penting dalam sejarah. Merekalah yang menetapkan tahun 622 M sebagai permulaan takwin Islam baru. Dengan pemerintah yang kuat, cerdas, dan satu kepercayaan yang menggelorakan semangat penganut-penganut dan tentara-tentara dalam waktu yang tidak lama, masyarakat baru ini menguasai seluruh Arabia Barat dan mencari dunia baru untuk ditundukkan. Setelah sedikit kemunduran pada wafat Muhammad saw., gelombang penaklukan bergerak dengan cepat di Arabia bagian Utara dan Timur, berani menyerang kubu-kubu pertahanan di perbatasan kerajaan Romawi Timur di Syirq al-Ardun dan kerajaan Persia di Irak. Selatan. Angkatan-angkatan perang kedua kerajaan raksasa ini –karena perang tidak henti-hentinya– telah kehabisan kekuatan, dikalahkan satu-persatu dalam suatu rangkaian operasi cepat dan cemerlang. Dalam waktu enam tahun sesudah Muhammad saw. wafat, seluruh Siria dan Irak diharuskan membayar upeti kepada Madinah, dan empat tahun kemudian Mesir digabungkan pada kerajaan Islam baru. Kemenangan-kemenangan yang mengagumkan tadi, mendahului kemenangan yang lebih besar lagi akan membawa orang Arab dalam waktu kurang dari satu abad ke Maroko, Spanyol, Perancis, pintu-pintu kota Konstantinopel, jauh ke Asia Tengah sampai ke Sungai Indus, membuktikan sifat Islam sebagai suatu kepercayaan kuat, insaf akan harga diri, dan jaya. Sifat ini mengakibatkan pendirian yang tidak kenal menyerah dan memusuhi segala yang ada diluarnya, tetapi menunjukkan toleransi, kesabaran hati yang luas dalam pelbagai masyarakat, keseganan menuntut orang dari golongan lain, dan kebesaran hati mereka dalam waktu kegelapan. Pada tahun 660 M. ibu kota Kerajaan Arab dipindahkan ke Damsyik, tempat kedudukan baru Khalifah Bani Umayah. Sedangkan Madinah tetap merupakan pusat pelajaran agama Islam; pemerintah dan kehidupan umum kerajaan dipengaruhi oleh adat-istiadat Yunani Rumawi Timur. Tingkat pertama saling pengaruh-mempengaruhi dengan peradaban yang lebih tua ini tidak hanya dilambangkan dengan dua buah monumen, yang indah sekali dari zaman Bani Umayahh ialah Mesjid Raya di Damsyik dan Mesjid Al-Aqsa di Darusalam, akan tetapi kemunculan tiba-tiba cara aliran-aliran baru dan pendapat yang berlawanan dengan paham resmi di “propinsi-propinsi baru.” Akibat paling akhir dari pertumbuhan demikian ialah perpecahan antara lembaga-lembaga agama dan duniawi dalam masyarakat Islam. Pembelahan ini merusakkan azas duniawi Bani Umayah, dan ditambah dengan rasa ketidakpuasan para warga negara bukan Arab, dan pecah perang saudara diantara suku, Arab, menyebabkan jatuhnya tahun 750 M.

Dengan dorongan perluasan kaki langit alamiah. Terhadap peradaban materiil sokongan mereka sedikit. di bidang politik. matematik. dan mendirikan ibu kotanya yang baru di Baghdad dalam tahun 762 M. Kemajuan materiil baru mulai. Sedang ilmu pengetahuan agama berkembang pada beberapa pusat baru terbesar dari Samarqand sampai ke Afrika Utara dan Spanyol. dan Mesir. boleh dikatakan hanya mengenai jumbai-jumbai. Siria. Ilmu pengetahuan baru tersebut. kebudayaan agama Islam telah mengalami perkembangan dan konsolidasi yang luar biasa. Mesopotamia. Walaupun mereka akhirnya mengalahkan pelajaran yang berpengaruh Yunani. Lebih berbahaya ialah akibat kemenangan yaitu pertumbuhan dalam kalangan ahli agama. Ilmu kedokteran dan ilmu pasti Yunani disediakan dalam perpustakaan buku-buku terjemahan dan dikembangkan oleh sarjana Persia dan Arab. dengan cemerlang setelah Bani Abbas menggantikan Bani Umayah sebagai khalifah. pinggiran kebudayaan agama. biarpun ilmu tadi hanya dipelajari sebagai alat perbantahan dan pembahasan. .. Seorang guru agama di satu pihak menunjukkan perkembangan kebatinan pada tingkat tertinggi. kesusasteraan dan pikiran dengan menggunakan sumber-sumber Yunani. ilmu filsafat selalu tetap harus dicurigai dalam pandangan para alim ulama. Itulah sumbangan asasi yang menentukan dari orang Arab terhadap kebudayaan Islam baru. melebar hingga meliputi sejarah duniawi dan kesusasteraan. Sukarlah untuk menyatakan dengan singkat usaha-usaha bidang intelektual yang bermacammacam dalam zaman tersebut. “Ilmu pengetahuan Islam” yang lain seperti sejarah dan ilmu bahasa. organik. semacam perasaan iri hati terhadap usaha para intelektual yang bercorak murni keduniawian ataupun yang memberanikan diri ke luar dari bidang pengawasan mereka. khusus ilmu Aljabar. mau tidak mau menumbuhkan perselisihan paham yang tajam dan pahit. dan filsafat Yunani. Pertikaian ini memuncak dalam abad ketiga. Ia menyatakan inti sari yang penting dan menghidupkan itu dengan kepribadiannya dan keyakinannya sehingga tampak pada penganutnya sebagai wahyu kebenaran baru. Kerajinan. Masa pertama dari penaklukan wilayah luar Arabia telah lampau. berkembang dengan subur waktu Persia. Kegiatan-kegiatan baru ini menumbuhkan kehidupan intelektual. kecerdasan pikiran. saling pengaruh mempengaruhi dengan hebatnya. disusul oleh masa perluasan ke dalam. perdagangan. Para pemimpin Islam melihat dasar-dasar kerohanian dibahayakan oleh keingkaran halus dan cerdik paham rasionalisme murni. melebar ke jurusan baru. memberikan sokongan mereka dalam usaha serentak. dan beberapa kesenian yang kurang penting. meluas demikian jauh hingga meliputi negara-negara dan peradaban bangsa yang jauh letak kediamannya. di dalam maupun di luar Arabia. dan ilmu optik (penglihatan). seringkali bebas dari tradisi Islam dan banyak sedikitnya memberontak terhadap kepicikan dan kesempatan sistem kuno. baik. Abad kesembilan dan kesepuluh Masehi menyaksikan puncak kemajuan peradaban Islam yang luas dan usaha-usaha yang berhasil. ilmu alam. astronomik. dan pesiar.Dalam pada itu. Persia. kesenian bangunan. ilmu ukur segitiga. Ilmu bumi –barangkali yang boleh diumpamakan barometer kebudayaan yang paling cermat– berkembang pada seluruh cabangnya. pemasukan ilmu mantik. perselisihan tadi menjelaskan bahwa dalam abad yang lampau sejak wafat Muhammad saw. dan kerohanian. dan juga India. keduniawian.

Pecineg ke Rusia Selatan dan Eropa Timur. maka sebagaimana juga. terbit dan tenggelamnya kerajaan-kerajaan yang berumur pendek. maka syariat adalah pengatur rohani merupakan suara hati umat Islam dalam semua segi dan kegiatan kehidupannya. Keruntuhan khalifah Bani Abbas dalam abad kesembilan dan kesepuluh Masehi membuka pintu tidak hanya bagi kehancuran politik. Oleh karena lengkapnya. Bagaimanapun hebatnya kekuatan politik dan militer kerajaan Islam itu telah dilemahkan. Tambahan pula.Selain keutamaan segi intelektual dan fungsi dalam pelajaran. abad kesepuluh Masehi. seluruhnya merupakan penjelmaan kekuasaan Islam rohani dan duniawi. dan Anatolia. Waktu kekuatan militernya berkurang. Pekerjaan pengislaman telah dilakukan. kerajaan Sultan Turki yang didirikan di Asia Barat mula-mula hanya membawakan sedikit perubahan yang tampak ke luar dalam kehidupan rumah tangga umat Islam. syariat ialah alat yang paling luas pengaruhnya dan paling tepat membentuk ketertiban sosial dan kehidupan masyarakat bagi bangsa-bangsa Islam. tetapi juga bagi perebutan kekuasaan kerajaan oleh pangeran-pangeran setempat dan gubernur militer. dan penghormatan terhadap peradabannya. jauh di sebelah Barat. Akibat pertama adalah perluasan militer. Khusus suku nomad dan suku yang diam di pegunungan. terjadi dengan kerajaan Rumawi enam abad sebelumnya. Syariat lebih dalam mempengaruhi kehidupan hukum Rumawi. dan berkobarlah perang saudara. Magiar. . maka syariat memberi tekanan yang tidak hentinya pada segala kegiatan pribadi dan sosial. waktu mereka masih diam di tempat asalnya di Asia Tengah. mendatangkan suku-suku lain ke Iran dan lebih ke Barat. memuncak kehidupan intelektual. ke Irak. Bangsa-bangsa biadab itu ialah Turki yang berasal dari Asia Tengah. Semenjak diciptakan suatu peradaban besar. Tugas hukum syariat ini bertambah besar artinya waktu kehidupan politik dunia Islam lebih lama menyimpang dari keinginan Muhammad saw. walaupun pelbagai mazhab berbeda dalam beberapa pasal kecil. Tekanan ke arah Barat membawa orang Bulgar. suku Berber nomad telah membawa Islam. kaya dan cerdas dalam bidang ekonomi. ke arah Barat Laut menuju Asia Kecil. ke tepi dunia Afrika Negro di daerah lembah Senegal dan Niger sedang bukubuku Arab nomad yang tidak diawasi lagi oleh kekuasaan khalifah yang terdahulu telah merusakkan dan melengahkan pusat peradaban yang telah didirikan oleh bangsanya sendiri sebelum di atas puing runtuhan Afrika Romawi dan Bizantium. meskipun ada rintangan kebiasaan kuno dan adat-istiadat yang telah berlaku lama. Pertumbuhan ini disebabkan karena cita-cita sosial dan cara hidup di seluruh dunia Islam dalam abad pertengahan menuju arah yang sama. gengsi moral hukum syariat lebih dijunjung dan dapat mengutuhkan serta mengukuhkan bentuk sosial Islam sepanjang pasang surut nasib politik Islam. oleh karena itu. dan pengganti-pengganti beliau yaitu pemerintahan berdasarkan ketuhanan. kerajaan Islam berangsur-angsur dikuasai oleh bangsa-bangsa biadab dari luar perbatasannya. dan juga seperti kerajaan Rumawi. Hukum tadi dalam segala pokok yang penting adalah seragam. karena memiliki landasan agama dan ancaman hukuman Tuhan. ke arah Tenggara menuju India Utara. berlawanan. Pada akhir. Kumari. dipersatukan dengan kukuh oleh syariat yang dihormati. daerah Islam sedikit lebih luas dibandingkan pada tahun 750. Pada waktu yang sama. dan mewujudkan suatu ukuran-baku yang harus dianut lebih lama. syariat memberikan pernyataan praktis dalam memperjuangkan persatuan yang menjadi ciri Islam. mengenakan pada bangsa biadab tadi agamanya. hukumnya.

Penyebaran agama berhasil ialah terbanyak oleh kawan sebangsa sendiri dari suku-suku tersebut yang biasanya kikuk. dan suku yang hanya tipis sekali pengislamannya. di daerah-daerah kekuasaan Mongol hidup kembali suatu peradaban Islam Persia yang cemerlang pada beberapa segi. Terutama dalam seni bina dan kesenian halus. –yang dilahirkan pada kedua sisinya– di Anatolia. Ciri khas kedua kerajaan tadi ialah menitikberatkan pada pandangan ahli sunah waljamaah dan hukum syariat. buta huruf. kaum Mamluk. kebudayaan tersebut berakar dalam kerohanian Sufi. membumihanguskan propinsi-propinsi bagian Timur Laut antara 1220 dan 1225 M. Diantara dua saluran kehidupan agama Islam tersebut. Pada waktu yang sama. Penyerbuan pertama kaum Mongol penyembah berhala. tetapi dapat saling menyokong akibat suatu persetujuan yang berlangsung hingga abad kesembilan belas. Di bawah pemerintahan Mamluk. dan India. dan kasar. peradaban Islam yang lama langsung berkembang lebih kurang dua setengah abad dalam bidang kesenian benda (istimewa dalam lapangan seni bangunan dan seni-kerajinan logam). Berkat pekerjaan mereka. Balkan. Abad ketujuh belas dan permulaan abad kedelapan belas menyaksikan puncak tertinggi .Mulai abad kesebelas Masehi. India. baik sebagai penyiar perseorangan maupun (di kemudian hari) sebagai anggota dalam gabungan tarekat merupakan pemimpin dalam tugas mengislamkan orang penyembah berhala. Urusan agama dan urusan ketatanegaraan tidak dipersatukan karena kebijaksanaan militer dan sipil disusun menurut garis tidak Islam yang bebas. dan memaksakan seluruh dunia Islam Timur. Perluasan kerajaan Dinasti Osman di Asia dan Afrika Utara serta pembentukan kerajaan Mughal di India dalam abad keenam belas membawa sebagian besar dunia Islam kebawah pengawasan pemerintahan negara keduniawian yang kuat. termasuk seni lukis dalam bentuk yang sangat kecil (miniatur). Gelombang kedua yang menduduki Persia dan Irak menamatkan khalifah Baghdad yang bersejarah dalam 1258 M.Perkembangan yang digambarkan di muka tadi dipercepat oleh malapetaka yang berturut-turut terjadi di Asia Barat dalam abad ketiga belas dan keempat belas. terkecuali Mesir. yang telah merebut kekuasaan politik di Mesir. namun kebudayaan Persia mampu memberikan ragam kepada kehidupan intelektual dari kerajaan-kerajaan Islam baru. saluran Sufilah yang lebih lebar dan dalam. tetapi disertai kemunduran daya kerohanian dan intelek. dan Siria. Arabia. yang tidak beragama. ilmu Sufi mengerahkan kebaktian sebagian besar kegiatan kerohanian umat Islam. dan Indonesia. Merekalah yang meletakkan dasar-dasar yang memungkinkan generasi kemudian menerima keadaban hukum syariat dan tauhid yang lebih halus. Sisa-sisanya diselamatkan oleh golongan militer terdiri dari “budak belian” Turki dan Kipcak. Para ahli Sufi. dan di beberapa bagian Eropa Tenggara . maka dalam abad-abad berikutnya. batas-batas daerah Islam dapat diperluas di Afrika. membayar upeti kepada kerajaan Mongol yang besar. memusatkan kekuasaannya yang besar. Meskipun kedatangan dua kali “Maut Hitam” dan mengalami serbuan Timur Lenk dalam abad keempat belas yang menghancurleburkan Persia. melintangi Asia Tengah ke Turkestan dan Tiongkok.. dan mendirikan suatu sumber pembaharuan kepribadian yang sanggup mempertahankan tenaga kebatinan selama abad-abad sesudahnya penuh dengan kemerosotan politik dan perekonomian.

Di Maroko di bawah sultan-sultan (yang dapat menyelamatkan kedaulatannya hingga 1912). menyatukan. Kelompok muslimin dalam jumlah agak besar. bahkan di Sahara Barat di bawah kepala suku-suku yang lebih kecil. Dalam permulaan abad keenam belas. keduanya dipengaruhi pemujaan orang-orang suci. yang pertama menetap di sana –barangkali dalam zaman kerajaan Mongol– dalam abad ketiga belas dan keempat belas. dan Filipina. dan menyesuaikan kehidupan sosial atas sendi-sendi nilai Islam. Selama peperangan dengan Dinasti Osman. Tokoh-tokohnya berpendapat bahwa kewajibannya pertama ialah bukan hanya memperluas. Islam dibawa oleh para perantau ke Semenanjung Malaya. pelajaran ahli sunah yang lazim dilanjutkan. tetapi lebih cepat dengan jalan perembesan damai. Dari Sumatera. biarpun ada perasaan permusuhan setempat karena pemberontakan (kadang-kadang hebat) yang dilakukan oleh kaum muslimin. akan tetapi jarang dapat menambah kekayaan warisan intelektual tersebut. Dalam batas-batas tersebut kadar persatuan yang telah mereka capai. suatu kerajaan baru yang disokong oleh suku Turki dan Adzerbaijan menaklukan Persia dan menghidupkan kembali Syiah yang telah mengalami kemunduran. Syiah dijadikan ciri perasaan nasional Persia. Agama Islam lambat laun membiak. menukarkan kegiatan kebudayaan. Tetapi. Tarekat-tarekat besar menyebarkan suatu jalinan perhimpunan-perhimpunan dari mula hingga akhir dunia Islam. Penyebaran Islam di Tiongkok hingga kini masih terselubung dalam kegelapan. Sejak itu agama tersebut mendapat kedudukan yang lebih kuat di seluruh kepulauan di bagian Timur hingga ke Pulau Sulu. dan diperkuat oleh pengaruh yang datang dari daerah Timur. hingga kini tidak mungkin menaksirkan jumlahnya. sebagian hasil tindakan panglima militer. Islam telah beroleh tumpuan di Sumatera dan Jawa. Akibat perpecahan antara Persia dan tetangganya penting buat semuanya. Umat Islam selanjutnya dipecah menjadi dua golongan yang terpisah. yang semuanya ahli sunah waljamaah. khusus di Jawa. orang suku Afghan dalam abad kedelapan belas melepaskan hubungan dan mendirikan suatu negara sunah merdeka. Jumlahnya bertambah besar di bawah pemerintah Mancu. Di Tunisia dan di beberapa kota lain. Di Afrika Barat Daya adanya perasaan kesukuan diantara kedua pihak. Persatuan itu merupakan suatu kekecualian yang menyolok mata. orang Arab dan Berber. Di kepulauan Melayu sendiri. wali yang masih hidup setempat (“marabout”). Selain itu. yang akhirnya memiskinkan kehidupan rohani dan budaya mereka. sedang perkumpulan-perkumpulan setempat dan cabangcabangnya menggabungkan anggota pelbagai golongan dan kejuruan jadi umat yang bersatu padu. Persia terpaksa terpencil dalam urusan politik dan agamanya mencukupi kebutuhannya sendiri. sejak itu meskipun tidak diputuskan seluruhnya hanya dapat dilakukan serba sedikit saja. orang Turki dari Asia Tengah. setengah jajahan kerajaan Dinasti Osman. sebagian warisan kebudayaan Spanyol Arab tetap dilanjutkan. Aliran ortodoks dan tarekat Sufi. dan hubungan kebudayaan antara dua golongan tadi. kebudayaan Islam dalam dua kerajaan tersebut yang hanya hidup atas warisan zaman silam. . akan tetapi memelihara. oleh pedagang-pedagang dalam abad ketiga belas dan keempat belas. Mindanao. dan meresmikan Syiah sebagai agama resmi Persia. Lebih-lebih pula waktu kekuatan politiknya mundur. dan orang Mughal. dapat memelihara. dan ketertiban sosial yang dapat dilangsungkan memang menarik perhatian. bahkan waktu Tunisia dan Aljazair merupakan wilayah bajak laut. juga dari Pulau Jawa ke Maluku.tarekat Sufi.

Lima tahun belakangan ini. kemudian Islam berkembang diantara orang Iran. Di pantai Barat Lautan India. bahkan. maka Islam –sebelumnya perluasan kegiatan misi Kristen dalam abad kesembilan belas– meliputi jumlah bangsa yang terbanyak. Di Semenanjung Malaya. Oleh karena itu. Mengutip sebuah koran yang terbit di AS. Asia Barat. dan Turki (walaupun Islam bukan agama resmi.000. Jatiwaringin Bekasi. ia sedikit meralat redaksional tulisan itu. dan di Tiongkok sendiri sukar ditaksir. awal bulan ini. Kaukasus. Disusul oleh orang Melayu dan Indonesia sebanyak 70.000. selalu ada warga negara Amerika yang memeluk Islam. hingga bukit Pamir. Turki. Lembaganya turut membantu para mualaf mengikrarkan syahadat dan membantu mereka memahami Islam dengan lebih baik. Di Eropa.000.000. Akhirnya. Islam dapat menuntut memiliki penganut 350. 24. Apa yang diungkapkannya. Di India hanya tinggal sepersepuluh penduduk yang beragama Islam. ”Mestinya juga ditambahkan. Pria keturunan Syria yang sudah menetap di AS selama lebih dari 25 tahun itu kini menjadi warga negara AS.000. Orang Arab dan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab menyusul dekat dengan 20. Ia bertutur kepada Republika di sela-sela kunjungannya ke Pesantren Khusus Yatim As-Syafi’iyah. kemudian ke Timur meliputi Asia Tengah hingga Tiongkok.000.000.000.000. Bagi Kudaimi. setiap harinya di AS. di Turkestan Tiongkok. Uni Sovyet.000. baik sebelum maupun sebelum peristiwa 11 September.000. Indonesia.” ujarnya. sebuah lembaga pendidikan yang berbasis di Chicago. kelompok-kelompok muslimin terdapat di sebagian besar negara Balkan dan Rusia Selatan. Jawa Barat. Tartar. Jumlah muslimin di Afrika Negro dan Afrika Timur hanya dapat ditaksir dengan kasar 24.000. Bantu. angota Nawawi Fondation. Islam diwakili oleh kelompok imigran dari Timur Tengah. Islam unggul lagi melewati Indonesia hingga berakhir di Filipina.000. Jumlah terbesar sekarang ialah muslimin dari Pakistan dan India sebanyak 100.000. Jumlah masyarakat Islam di daerah Asia. India. Umat Islam terus bertambah banyak di Amerika Serikat. Asal mulanya di tengah-tengah orang Arab dan bangsa Semit lain. Semua agama besar di dunia.000. ia aktif di yayasan itu. Amerika Serikat. adalah fakta sesungguhnya yang terjadi di AS. Tionghoa. .000. ia menyebut Islam merupakan agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat. kaum muslimin di Balkan dan di Rusia Selatan berjumlah kurang lebih 3. dan Negro dari Afrika Barat. masih tetap merupakan agama rakyat) 20. Di Amerika Utara dan Amerika Selatan. orang kulit putih Laut Tengah. sulit untuk memahami fenomena kontradiktif ini. tetapi jumlahnya sekurangkurangnya 30.000.Hasil bersih dari perluasan selama tiga belas abad ialah Islam sekarang merupakan agama yang terutama dalam lingkungan daerah luas yang meliputi Afrika Utara. Islam memanjang ke selatan sebagai lajur yang sempit dari pantai Afrika hingga Zanzibar dan Tanganyika dengan beberapa kelompok hingga masuk ke Uni Afrika Selatan. Slavia. dan ke Selatan ke Pakistan. kata dia. atau kira-kira sepertujuh dari taksiran seluruh jumlah penduduk dunia Islam di Amerika Serikat Tiap Hari Bertambah Satu Mualaf ”Alhamdulillah kondisi umat Islam di Amerika Serikat baik-baik saja. Afghanistan kira-kira 12.” kata Mohammad Kudaimi.000.000.000. Muslimin di Asia Barat.

Islam mengajarkan bahwa dihadapan Allah. Ajaran-ajaran Islam tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Proses Islamisasi diperkirakan sudah berlangsung sejak persentuhan itu terjadi. Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya serta senantiasa setiap saat berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih. Maha Pengasih dan Penyayang. .com/doc/88862491/Sejarah-Perkembangan-Agama-Islam-Di-JazairahArab Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia A. Cikal bakal keberadaan Islam di Nusantara telah dirintis pada periode abad ke-1 hingga ke-5 H atau abad ke-7 hingga ke-8 M. baik di kalangan masyarakat biasa. para pedagang dan mubalig membentuk komunitas Islam. Sultan Kerajaan Samudra Pasai. Kedatangan dan Penyebaran Islam di Indonesia Pada abad ke-1 hingga ke-7 M. dakwah dan pengaruh Islam makin meluas.wordpress. kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri pada pertengahan abad ke-13 M sehingga perkembangan masyarakat muslim di Malaka semakin pesat. seperti Pelabuhan Lamuri (Aceh). kecuali takwanya. 2. 4. Pada periode ini. maupun bangsawan atau penguasa.Sumber : http://3gplus. derajat semua manusia sama. bermusuhan. Di Aceh. merusak. Para mubalig memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat tentang Islam. pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatra dan Jawa sering disinggahi pedagang asing. Sultan Al Malik Az Zahir dikelilingi oleh ulama dan mubalig Islam. 3.com/2008/04/21/sejarah-perkembangan-islam-didunia/ http://id. dan saling mendengki. Ajaran Islam ini sangat menarik perhatian penduduk Indonesia. Barus dan Palembang di Sumatra serta Pelabuhan Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. dan mengharamkan manusia saling berselisih.scribd. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Islam mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia. Dengan demikian. Ibnu Batutah menceritakan. saling menghormati dan tolong menolong.

dan Sumatra. Mereka datang dan menyebarkan pembelajaran Islam melalui perdagangan. Sulawesi. tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang sepanjang pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka. antara lain : a. e. Karyanya adalah kitab Martabat Kang Pitu (Martabat yang Tujuh). terutama bagian selatan. dan tasawuf yang diantaranya adalah As Sirat Al Mustaqim (hukum). Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan 1. masyarakat yang masuk Islam di Maluku dimulai kira-kira tahun 1460-1465 M. b. Abdul Muhyi yang berasal dari Jawa. dan Tibyan fi Ma’rifat Al Adyan (tasawuf). Setidaknya ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama dalam menumbuhkembangkan ajarannya yaitu sebagai berikut : a. dan Maluku. Melalui karya-karya tulisan yang tersebar dan dibaca di seluruh Nusantara. Hamzah Fansuri (sufi) dari Sumatera Utara. Karyanya yang berjudul Asrar Al Arifin fi Bayan ila Suluk wa At Tauhid. Ilmu-ilmu Keagamaan Perjuangan itu dilakukan. hadis. Sunan Bonang dengan karyanya Suluk Wijil f. Syekh Yusuf Makasar dari Sulawesi (1629-1699 M). b. sosial. kesehatan. Pada abad ke-16 di daerah Goa sebuah kerajaan terkenal di daerah itu telah terdapat masyarakat muslim. dan perkawinan. dakwah. diberbagai aspek antara lain pendidikan. sejarah. Pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia bagian timur.Sementara itu di Jawa proses penyebaran Islam sudah berlangsung sejak abad ke11 M dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang bertahun 475 H/1082 M. politik hingga teknologi. Ilmuwan-ilmuwan muslim di Indonesia tersebut. B. Karya-karyanya meliputi ilmu fikih. Jawa. d. Ronggowarsito dengan karyanya Wirid Hidayat Jati g. Nurrudin Ar Raniri. dakwah. Karya-karya itu mencerminkan perkembangan pemikiran dan ilmu-ilmu agama di Indonesia pada masa itu. Bustan As Salatin (sejarah). c. Karya-karyanya yang belum diterbitkan sekitar 20 buah yang masih berbentuk naskah. terutama Maluku. sejak abad 15 M sudah didatangi oleh pedagang-pedagang muslim yang kemungkinan berasal dari Malaka. Membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalig ke daerahdaerah yang lebih luas. yaitu seorang yang berasal dari India keturunan Arab Quraisy Hadramaut. Syamsuddin As Sumatrani dengan karyanya berjudul Mir’atul Mu’min (Cermin Orang Beriman). Jawa. akidah. . Menurut Tome Pires.

Banten dan Aceh kemudian menjadi pelabuhan yang ramai menggantikan Bandar Malaka. Ternate dan Tidore. i. C. Portugis juga mematikan aktivitas perdagangan kaum muslim Indonesia di daerah lainnya seperti Demak. Masjid-masjid kuno di Demak. kebiasaan dan kebudayaan masing-masing. Masa penjajahan Jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Oleh karena itu perbedaan latar belakang tersebut. Beberapa masjid masih memiliki seni masih memiliki seni bangunan yang menyerupai bangunan merupai pada zaman Hindu. Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil menguasai Banten. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau (1860-1916 M) 2. sebagian besar masyarakat Nusantara telah memeluk agama Islam yang ajarannya penuh kedamaian. dan tidak bersikap buruk sangka terhadap bangsa asing. tetapi dalam perkembangan selanjutnya niat itu berubah menjadi keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai koloni di bawah kekuasaan dan jajahannya. Dilandasi semangat tauhid dan hasil pendidikan yang diperoleh dari pesantren menyebabkan semakin bertambahnya kader pemimpin dan ulama yang menjadi pengayom masyarakat. Arsitektur Bangunan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memiliki penduduk yang juga terdiri dari beragam suku. seperti Masjid Sendang Duwur. Pada tahun 1527 M. Masa Kemerdekaan dan Masa Perkembangan 1. hiasan lengkung pola kalamakara. mihrab dan bentuk mastaka atau memolo menunjukkan hubungan yang erat dengan kebudayaan agama Hindu. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1812 M) seorang ulama produktif yang menulis kitab sabitul Muhtadil (fikih). Kaum bangsawan dan kaum adat yang semula tidak . Syekh Nawawi Al Bantani yang menulis 26 buah buku diantaranya yang terkenal Tafsir Al Muris j.h. Semula bangsa asing seperti Portugis dan Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Masjid Agung Banten dan Masjid Baiturahman di Aceh. bangsa. saling menghormati. Sandang Duwur Agung di Kasepuhan Cirebon. arsitektur bangunan-bangunan Islam di Indonesia tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Portugis berhasil meluaskan wilayah dagangnya dengan menguasai Bandar Malaka di tahun 1511 sehingga akhirnya mereka dapat masuk ke Maluku. Beberapa hasil seni bangunan pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia antara lain. Ukiran-ukiran pada mimbar. adat. Peranan Umat Islam pada Masa Penjajahan.

b. e. Muhammadiyah Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta 18 November 1912 oleh KH. Tuanku Imam Bonjol melalui Perang Paderi (1821-1837) di Sumatera Barat. terutama dalam dunia perniagaan. Organisasi ini diakui keberadaannya oleh Belanda tahun 1917 dan bergerak dibidang ekonomi dan sosial. Contoh perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut antara lain: 1. Pangeran Diponegoro (1815-1838) melalui Perang Diponegoro di Jawa Tengah. tetapi gerakan Islam yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Teuku Cik Ditiro.S. Cokroaminoto dan H. seperti Syekh Ahmad Sorkali. d. 3. Al Irsyad Al Irsyad adalah organisasi Islam yang didirikan tahun 1914 M oleh para pedagang dan ulama keturunan Arab. . Syarikat Dagang Islam Syarikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam berdiri pada tahun 1905 dipimpin oleh H. Perang Aceh (1873-1904) di bawah pimpinan Panglima Pilom. Sangaji. Ahmad Dahlan bertepatan tanggal 8 Zulhijah 1330.memahami niat para ulama untuk mempertahankan Indonesia dari cengkeraman penjajah secara perlahan bersatu padu untuk mempertahankan Nusantara dari ekspansi Belanda. Masa Kemerdekaan Umat Islam kemudian mengganti perjuangannya melawan penjajahan dengan strategi atau jalan mendirikan organisasi-organisasi Islam yang diantaranya sebagai berikut : a. perkumpulan ini berdiri dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup bangsa ndonesia. 2. c. Perserikatan Ulama Gerakan modernis Islam yang berdiri pada tahun 1911 M oleh Abdul Halim dan berpusat di Majalengka Jawa Barat. 2.M. Jam’iatul Khair Berdiri pada tahun 1905 M di Jakarta adalah pergerakan Islam yang pertama di pulau Jawa.O. Muhammadiyah bukan merupakan partai politik. Agus Salim. seperti mendirikan panti asuhan yatim piatu pada tahun 1930 M. Anggotanya kebanyakan keturunan (peranakan) Arab. dan Cut Nyak Din. samanhudi. Teuku Umar. H. A.

a. yaitu suatu wadah kerja sama antara pemerintah dan ulama dalam urusan keorganisasian. 2) Mengikuti dan memperhatikan hal-hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. Masa Perkembangan Di masa perkembangan atau setelah memperoleh kemerdekaan. Majelis Ulama Indonesia Selain Departemen Agama. Hikmah Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia Setelah memahami bahwa perkembangan Islam di Indonesia memiliki warna atau ciri yang khas dan memiliki karakter tersendiri dalam penyebarannya. b. Nahdatul Ulama Didirikan pada bulan Januari 1926 oleh KH. Hasyim Asy’ari yang bertujuan membangkitkan semangat para ulama Indonesia dengan cara meningkatkan dakwah dan pendidikan karena saat itu Belanda melarang umat Islam mendirikan sekolah-sekolah yang bernafaskan Islam seperti Pesantren. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat berdiri pada bulan Oktober 1962 yang memiliki tujuan awal antara lain sebagai berikut : 1) Pembinaan mental dan agama bagi masyarakat. c. kita dapat . Membentuk Departemen Agama Tujuan dan fungsi Departemen Agama dirumuskan sebagai berikut: 1) Mengurus serta menuntut pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. pendidikan Islam tersebut memiliki kurrikulum dan jenjang-jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar (ibtidaiyah). Lembaga ini dipimpin oleh seorang kyai dan saat ini sudah banyak muncul pesantren yang bersifat modern. khususnya agama Islam. 3) Memberi penerangan dan penyuluhan agama. bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Di Bidang Pendidikan Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah. 2) Ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan revolusi dan pembangunan semesta berencana dalam rangka demokrasi terpimpin. seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Artinya. menengah (tsanawiyah). D. Peran-peran tersebut antara lain dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut. pemerintah Indonesia juga mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI).f. 3. umat Islam juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memajukan bangsa dan negara. dan tingkat atas (aliyah). Majelis Ulama Indonesia bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan.

Kehadiran para pedagang Islam yang telah berdakwah dan memberikan pengajaran Islam di bumi Nusantara turut memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemahaman atas suatu kepercayaan yang sudah ada di nusantara ini. masjid. Manfaat dari Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia Banyak manfaat yang dapat kita ambil untuk dilestarikan diantaranya sebagai berikut: 1. 3. saling menghormati. a. Penyebar ajaran Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan pekerja keras. Mampu membangun masjid sebagai tempat ibadah dalam berbagai bentuk atau arsitektur hingga ke seluruh pelosok Nusantara 4.blogspot. Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian. Mampu memanfaatkan peninggalan sejarah. 6. Sumber : http://mklh6sejarahperkembanganislam. Seorang ulama atau ilmuwan dituntut oleh Islam untuk mempraktikkan tingkah laku yang penuh keteladanan agar terus dilestarikan dan dijadikan panutan oleh generasi berikutnya. 2. E. Menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan tetap meyakini bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. diantaranya sebagai berikut: 1. Menjadikan masyarakat gemar membaca dan mempelajari Al Quran. Perilaku Penghayatan Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia Ada beberapa perilaku yang merupakan cerminan dari penghayatan terhadap manfaat yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam. Sumber ilmu pengetahuan yang berupa karya tulis dari para ulama hendaknya terus digali atau dipelajari dan dipahami maksudnya. Berusaha menjaga persatuan dan kerukunan antaraumat beragama. 5. Terjadi akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal meskupin Islam tetap memiliki batasan dan secara tegas tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar dalam Islam.com/ . 3. Para ulama dan umara bersatu padu mengusir penjajah meskipun dengan persenjataan yang tidak sebanding. F. Kita dapat meneladani Wali Songo telah berhasil dalam hal-hal seperti berikut. termasuk situs-situs peninggalan para ulama. 2. yaitu antara lain sebagai berikut: 1. 3. baik berupa makam. maupun peninggalan sejarah lainnya. b. Hasil karya para ulama yang berupa buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. 2. dan tolong menolong.mengambil hikmah.

html http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.blogspot.com/2012/01/makalah-tentangsejarah-proses-masuk.com/2012/12/sejarah-perkembangan-agamaislam-di.http://malikibrahimkconk1.html .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->