BMM 3107

Pengantar Linguistik

Ahli Kumpulan Khairil Hakimin Nursyuhada Mohd Hasbullah .

.Soalan Tutorial Memilih 2 daripada 3 struktur linguistik dan membuat banding beza mengenainya.

Morfologi Fonetik Fonologi Struktur Linguistik Sintaksis .

•Unit terkecil : morfem.Morfologi •Morfologi : bidang yang mengkaji struktur. •Morfem dan kata adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. . pembentukan kata dan golongan kata.

dan binaan atau konstruksi ayat.Sintaksis •Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. struktur. hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. •Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. . •Mengkaji : Proses pembinaan ayat .

Morfologi P E R S A M A A N Sintaksis .

. Mempunyai fungsi tertentu dalam penghasilan lambang (tulisan) 3 Keutuhan makna bergantung kepada bagaimana tatabahasa itu digunakan.1 2 Pengetahuan megenai penggunaan tatabahasa.

Morfologi P E R B E Z A A N Sintaksis .

dan penggolongan kata (Nik Safiah Karim : 1998) Sintaksis Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. struktur. binaan. atau konstruksi ayat Definisi (Nik Safiah Karim : 1993) Kecil  Besar Morfem  Kata Unsur Kecil  Besar Kata  Ayat .Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji tentang struktur. bentuk.

Morfologi Ayat penyata  Ayat transitif  Ayat intransitif  Ayat aktif  Ayat pasif  Ayat nafi  Ayat songsang  Ayat inti  Ayat gabungan Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru  Sintaksis Kata nama Kata ganti nama Kata kerja Kata sifat Kata tugas Kata hubung Kata keterangan Kata sendi Jenis        .

. . Insha Allah.Semoga ilmu yang di sampaikan membawa manfaat bersama.

Bhd Ajid Che Kob. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka Nor Hashimah Jalaluddin. (2009). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Puataka Kamaruzzaman Mahayuddin. Pengantar Linguistik Umum. Linguistik Lapangan : Panduan Kerja Lapangan Linguistik.BIBLIOGRAFI Ab. Selangor : Longman Malaysia Sdn. Rahman Ab Rashid dan Hajah Wan Som Mamat. Zahrah Abd Ghafur. (1995). Imran Ho Abdullah dan Idris Aman. Linguistik Teori dan Aplikasi. (1993). Siri Pendidikan Longman : Bahasa dalam Komunikasi dan Proses Komunikasi. Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia . (1993).