BMM 3107

Pengantar Linguistik

Ahli Kumpulan Khairil Hakimin Nursyuhada Mohd Hasbullah .

Soalan Tutorial Memilih 2 daripada 3 struktur linguistik dan membuat banding beza mengenainya. .

Morfologi Fonetik Fonologi Struktur Linguistik Sintaksis .

•Unit terkecil : morfem.Morfologi •Morfologi : bidang yang mengkaji struktur. •Morfem dan kata adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. pembentukan kata dan golongan kata. .

. struktur. •Mengkaji : Proses pembinaan ayat .Sintaksis •Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. dan binaan atau konstruksi ayat. •Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.

Morfologi P E R S A M A A N Sintaksis .

1 2 Pengetahuan megenai penggunaan tatabahasa. Mempunyai fungsi tertentu dalam penghasilan lambang (tulisan) 3 Keutuhan makna bergantung kepada bagaimana tatabahasa itu digunakan. .

Morfologi P E R B E Z A A N Sintaksis .

binaan. atau konstruksi ayat Definisi (Nik Safiah Karim : 1993) Kecil  Besar Morfem  Kata Unsur Kecil  Besar Kata  Ayat . struktur.Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji tentang struktur. bentuk. dan penggolongan kata (Nik Safiah Karim : 1998) Sintaksis Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

Morfologi Ayat penyata  Ayat transitif  Ayat intransitif  Ayat aktif  Ayat pasif  Ayat nafi  Ayat songsang  Ayat inti  Ayat gabungan Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru  Sintaksis Kata nama Kata ganti nama Kata kerja Kata sifat Kata tugas Kata hubung Kata keterangan Kata sendi Jenis        .

. Insha Allah. .Semoga ilmu yang di sampaikan membawa manfaat bersama.

Imran Ho Abdullah dan Idris Aman. (1993). Linguistik Teori dan Aplikasi. Zahrah Abd Ghafur. (2009). Siri Pendidikan Longman : Bahasa dalam Komunikasi dan Proses Komunikasi. Linguistik Lapangan : Panduan Kerja Lapangan Linguistik. Pengantar Linguistik Umum. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka Nor Hashimah Jalaluddin. Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia . (1993). Bhd Ajid Che Kob. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Puataka Kamaruzzaman Mahayuddin.BIBLIOGRAFI Ab. Selangor : Longman Malaysia Sdn. (1995). Rahman Ab Rashid dan Hajah Wan Som Mamat.