BMM 3107

Pengantar Linguistik

Ahli Kumpulan Khairil Hakimin Nursyuhada Mohd Hasbullah .

.Soalan Tutorial Memilih 2 daripada 3 struktur linguistik dan membuat banding beza mengenainya.

Morfologi Fonetik Fonologi Struktur Linguistik Sintaksis .

•Unit terkecil : morfem. •Morfem dan kata adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. pembentukan kata dan golongan kata.Morfologi •Morfologi : bidang yang mengkaji struktur. .

dan binaan atau konstruksi ayat. •Mengkaji : Proses pembinaan ayat . struktur. . •Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat.Sintaksis •Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.

Morfologi P E R S A M A A N Sintaksis .

Mempunyai fungsi tertentu dalam penghasilan lambang (tulisan) 3 Keutuhan makna bergantung kepada bagaimana tatabahasa itu digunakan. .1 2 Pengetahuan megenai penggunaan tatabahasa.

Morfologi P E R B E Z A A N Sintaksis .

Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji tentang struktur. binaan. atau konstruksi ayat Definisi (Nik Safiah Karim : 1993) Kecil  Besar Morfem  Kata Unsur Kecil  Besar Kata  Ayat . dan penggolongan kata (Nik Safiah Karim : 1998) Sintaksis Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. bentuk. struktur.

Morfologi Ayat penyata  Ayat transitif  Ayat intransitif  Ayat aktif  Ayat pasif  Ayat nafi  Ayat songsang  Ayat inti  Ayat gabungan Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru  Sintaksis Kata nama Kata ganti nama Kata kerja Kata sifat Kata tugas Kata hubung Kata keterangan Kata sendi Jenis        .

. Insha Allah. .Semoga ilmu yang di sampaikan membawa manfaat bersama.

Siri Pendidikan Longman : Bahasa dalam Komunikasi dan Proses Komunikasi. Pengantar Linguistik Umum. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Puataka Kamaruzzaman Mahayuddin. (2009). Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia . Selangor : Longman Malaysia Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka Nor Hashimah Jalaluddin. Linguistik Teori dan Aplikasi. (1993). (1995). Rahman Ab Rashid dan Hajah Wan Som Mamat. Bhd Ajid Che Kob. Zahrah Abd Ghafur. (1993).BIBLIOGRAFI Ab. Linguistik Lapangan : Panduan Kerja Lapangan Linguistik. Imran Ho Abdullah dan Idris Aman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful