BMM 3107

Pengantar Linguistik

Ahli Kumpulan Khairil Hakimin Nursyuhada Mohd Hasbullah .

.Soalan Tutorial Memilih 2 daripada 3 struktur linguistik dan membuat banding beza mengenainya.

Morfologi Fonetik Fonologi Struktur Linguistik Sintaksis .

•Morfem dan kata adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. . pembentukan kata dan golongan kata.Morfologi •Morfologi : bidang yang mengkaji struktur. •Unit terkecil : morfem.

. dan binaan atau konstruksi ayat. hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. •Mengkaji : Proses pembinaan ayat . •Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. struktur.Sintaksis •Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

Morfologi P E R S A M A A N Sintaksis .

Mempunyai fungsi tertentu dalam penghasilan lambang (tulisan) 3 Keutuhan makna bergantung kepada bagaimana tatabahasa itu digunakan. .1 2 Pengetahuan megenai penggunaan tatabahasa.

Morfologi P E R B E Z A A N Sintaksis .

atau konstruksi ayat Definisi (Nik Safiah Karim : 1993) Kecil  Besar Morfem  Kata Unsur Kecil  Besar Kata  Ayat . binaan.Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji tentang struktur. struktur. bentuk. dan penggolongan kata (Nik Safiah Karim : 1998) Sintaksis Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

Morfologi Ayat penyata  Ayat transitif  Ayat intransitif  Ayat aktif  Ayat pasif  Ayat nafi  Ayat songsang  Ayat inti  Ayat gabungan Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru  Sintaksis Kata nama Kata ganti nama Kata kerja Kata sifat Kata tugas Kata hubung Kata keterangan Kata sendi Jenis        .

Semoga ilmu yang di sampaikan membawa manfaat bersama. Insha Allah.. .

Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia .BIBLIOGRAFI Ab. Linguistik Teori dan Aplikasi. Bhd Ajid Che Kob. Selangor : Longman Malaysia Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Puataka Kamaruzzaman Mahayuddin. Imran Ho Abdullah dan Idris Aman. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka Nor Hashimah Jalaluddin. (2009). Siri Pendidikan Longman : Bahasa dalam Komunikasi dan Proses Komunikasi. Rahman Ab Rashid dan Hajah Wan Som Mamat. Pengantar Linguistik Umum. (1993). (1995). Linguistik Lapangan : Panduan Kerja Lapangan Linguistik. (1993). Zahrah Abd Ghafur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful