Menguji kemahiran asas Matematik pada tahap yang paling minima.

Aras kesukaran soalan tidak terlalu tinggi. Nombor-nombor yang terlibat mudah dikendalikan ( sehingga 5 digit ) Tidak melibatkan lebih daripada 2 operasi. Tidak melebihi 2 kali mengumpul semula. Ayat yang digunakan adalah ringkas dan mudah difahami.

Ciri-Ciri Soalan Kertas 2

Soalan bentuk terus/mekanisme/persamaan. 2 10 13 059 – 2 746 = 10 3 13 .PANITIA MATEMATIK SKPBD. MUAR Kertas 2 Soalan dibina berdasarkan semua kemahiran Matematik yang dipelajari meliputi semua topik Tahap 1 dan Tahap 2. Soalan boleh dikategorikan kepada 2 jenis soalan: 1.

PANITIA MATEMATIK SKPBD. MUAR Kertas 2 Soalan dibina berdasarkan semua kemahiran Matematik yang dipelajari meliputi semua topik Tahap 1 dan Tahap 2. 54 2  RM 270 2 5 2 × 54 = RM108 2  270 540 = = RM108 5 5 . Penyelesaian masalah. Soalan boleh dikategorikan kepada 2 jenis soalan: 2. Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat.

PANITIA MATEMATIK SKPBD. 8 10 1. Penyelesaian masalah.90 kg . MUAR Kertas 2 2.1.1 6 kg = 160 g atau 1900 g .1740 g 160 g 8 10 . Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat.74 kg 0 .

PANITIA MATEMATIK SKPBD. Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat. . Penyelesaian masalah. MUAR Kertas 2 2.

45 .15 1 Mula . MUAR Kertas 2  30 minit Tiba 8.PANITIA MATEMATIK SKPBD.45 Pukul 8.jam lagi  30 minit 2  8.15 0.30 8.

Penyelesaian masalah.PANITIA MATEMATIK SKPBD. 1  2 kg 4 1 500   2000 g 4 500 g . Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat. MUAR Kertas 2 2.

MUAR Kertas 2 2. Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat. 3 × 16 = 48 48 .PANITIA MATEMATIK SKPBD.17 = 22 16 + 16 + 16 = 48 .26 22 . Penyelesaian masalah.9 .

× 1 = RM0.80 RM5. Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat.50 .70 × 4 = RM4.Kertas 2 2. Penyelesaian masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.