Menguji kemahiran asas Matematik pada tahap yang paling minima.

Aras kesukaran soalan tidak terlalu tinggi. Nombor-nombor yang terlibat mudah dikendalikan ( sehingga 5 digit ) Tidak melibatkan lebih daripada 2 operasi. Tidak melebihi 2 kali mengumpul semula. Ayat yang digunakan adalah ringkas dan mudah difahami.

Ciri-Ciri Soalan Kertas 2

PANITIA MATEMATIK SKPBD. 2 10 13 059 – 2 746 = 10 3 13 . MUAR Kertas 2 Soalan dibina berdasarkan semua kemahiran Matematik yang dipelajari meliputi semua topik Tahap 1 dan Tahap 2. Soalan bentuk terus/mekanisme/persamaan. Soalan boleh dikategorikan kepada 2 jenis soalan: 1.

Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat. MUAR Kertas 2 Soalan dibina berdasarkan semua kemahiran Matematik yang dipelajari meliputi semua topik Tahap 1 dan Tahap 2. Penyelesaian masalah.PANITIA MATEMATIK SKPBD. 54 2  RM 270 2 5 2 × 54 = RM108 2  270 540 = = RM108 5 5 . Soalan boleh dikategorikan kepada 2 jenis soalan: 2.

74 kg 0 .1 6 kg = 160 g atau 1900 g . Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat. MUAR Kertas 2 2. Penyelesaian masalah. 8 10 1.1.90 kg .PANITIA MATEMATIK SKPBD.1740 g 160 g 8 10 .

Penyelesaian masalah. Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat.PANITIA MATEMATIK SKPBD. . MUAR Kertas 2 2.

jam lagi  30 minit 2  8.45 Pukul 8.30 8.15 1 Mula .15 0.PANITIA MATEMATIK SKPBD. MUAR Kertas 2  30 minit Tiba 8.45 .

Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat.PANITIA MATEMATIK SKPBD. MUAR Kertas 2 2. 1  2 kg 4 1 500   2000 g 4 500 g . Penyelesaian masalah.

26 22 .9 . Penyelesaian masalah. Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat. MUAR Kertas 2 2.17 = 22 16 + 16 + 16 = 48 .PANITIA MATEMATIK SKPBD. 3 × 16 = 48 48 .

Soalan bentuk aplikasi/penggunaan bahasa/ayat. × 1 = RM0.80 RM5.Kertas 2 2.50 .70 × 4 = RM4. Penyelesaian masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.