Kefasihan membaca Mengapakah perlu mentaksir kefasihan membaca ataupun dikenali sebagai kemahiranmembaca kuat / oral reading ataupun

bacaan mekanis. Membaca kuat adalah penglahirankeupayaan murid terhadap simbol grafik yang diterjemah dalam bentuk bunyi / fonik.Kemampuan murid menguasai bunyi-bunyi abjad dengan betul bererti ia tiada masalah dalammendekod. Pentaksiran kemahiran membaca kuat biasanya akan melihat aspek murid darisegi kelancaran membaca, kelantangan atau lontaran suara, nada dan intonasi suara ,penyebutan huruf / perkataan / frasa / ayat di samping penterjemahan tanda baca semasamembaca.

Contoh instrumen yang mentaksir kemahiran membaca kuat berbentuk ujian rujukan normasecara komersial adalah The Gilmore Oral Reading Test dan Gray Oral Reading Test-Revised.Manakala contoh ujian diagnostik membaca terdiri daripada Stanford Diagnostic Reading Testdan Woodcock reading Mastery Tests-Revised.