Mata Pelajaran diberi keutamaan

membimbing murid bawah jagaannya

Pembentukan personaliti dititikberat

Keputusan ujian menentukan aras potensi pencapaian dalam mata pelajaran

Keputusan ujian menunjukkan keperluan peribadi dan pelbagai halang untuk membuat

Guru Biasa

Penilaian berterusan

penyesuaian diri.

Guru Kaunseling

Gred merupakan fungsi penilaian bagi pembelajaran mata pelajaran sahaja.

cekap dalam membimbing penyelesaian masalah

Gred menunjukkan pelbagai jenis pencapaian selain pencapaian mata pelajaran, misalnya pencapaian sosial, psikologi, dan estetik

Kurang sentitif terhadap emosi murid.

RAJAH 1
14

Sentiasa sensitif terhadap emosi keseluruhan murid bilik darjah dan emosi murid secara individu.sahaja.

Bertindak rasional Masalah pelajar sering dibincang bersama kaunseling dengan guru lain. mental dan akhlak. Pelbagai cara untuk mencapai kejayaan bagi pelbagai kecerdasan amatlah penting. RAJAH 2 Menyediakan persekitaran bilik yang konduktif Melakukan lawatan ke rumah dan menjemput ibu bapa untuk menghadiri perjumpaan di sekolah 15 . Jarang merujuk kepada kaunselor atau guru lain tentang kernajuar murid. akademik. Guru Biasa Bimbingan dari segi Pendidikan Guru Kaunseling Beberapa temu bual secara individu diadakan bagi menyelesaikan masalah peribadi dan masalah akademik. Tidak banyak temu bual secara peribadi dilakukan dengan murid kecuali tentang masalah akademik. emosi.Hanya murid yang dapat mempelajari mata pelajaran akan berjaya ke tahap yang tinggi. sosial. Membantu para pelajar untuk membuat penyesuaian peribadi. Tidak banyak lawatan ke rumah dilakuan dan jarang mengadakan pertemuan dengan ibu bapa di sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful