Penubuhan Persatuan Pandu Puteri / Tunas Puteri Malaysia Carta Aliran Penubuhan

Mul a
Tubuhkan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Persatuan Pandu puteri/Tunas Puteri. (Tindakan: Murid/Guru) Kemukakan permohonan bertulis kepada Pengetua. (Tindakan: Setiausaha J/Kuasa Penaja) Terima dan kaji permohonan serta pertimbangan sokongan kepada permohonan. (Tindakan: Pengetua)

Disokong
Mulakan proses permohonan pendaftaran sebagai unit gabungan Persatuan Pandu Puteri Malaysia. (tindakan Guru dan Setiausaha J/Kuasa Penaja)

a

b

c

d

e

(a) Dapatkan borang Permohonan Pendaftaran dan edaran kepada murid yang berminat. (b) Dapatkan borang Maklumat Ahli dan edaran kepada murid yang berminat. (c) Dapatkan borang Persetujuan ibubapa dan edarkan kepada murid yang berminat.(Tindakan: Guru dan Setiausaha J/Kuasa Penaja) (d) Kutip, semak dan lengkapkan borang-borang berkenaan. (e) Kutip yuran pendaftaran (Tindakan Guru &Setiausaha J/Kuasa Penaja)

Hantarkan borang-borang permohonan dan yuran pendaftaran kepada Pesuruhjaya Daerah. (Tindakan: Guru & Setiausaha J/Kuasa Penaja)

TAMAT