Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai : Hemah Tinggi Nama Tarikh : _______________ : _______________ Kelas B1D9E1 : 2_________

Band 1 Tandakan ( √) pada jawapan yang betul. 1. Terima kasih, emak. Sila makan, emak.

Selamat tinggal. 2. Jemput makan.

Jemput minum, nenek. Selamat pagi, nenek. 3.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Moral 4. . Sila duduk. datuk dan nenek. Selamat pagi. datuk dan nenek.