Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)

Pendidikan Moral

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 2 Nilai : Hemah Tinggi Nama Tarikh : _______________ : _______________ Kelas B1D9E1 : 2_________

Band 1 Tandakan ( √) pada jawapan yang betul. 1. Terima kasih, emak. Sila makan, emak.

Selamat tinggal. 2. Jemput makan.

Jemput minum, nenek. Selamat pagi, nenek. 3.

Sila duduk. datuk dan nenek. datuk dan nenek.Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Moral 4. Selamat pagi. .