2.

0 Nota Resos dalam Matematik dan Pengurusan Grafik

2

2.1 Bahan Cetakan

3

4

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

yang dicetak dan diedar kepada umum Jurnal/ Artikel Majalah atau terbitan berkala yang diterbitkan oleh badan/pertubuhan professional sebagai edaran kepada ahli dan mengandungi maklumat dan sumbangan relevan terhadap bidang dan aktiviti mereka Ciri-ciri Pengintegrasian Jurnal/Artikel dalam P&P . pemberitahuan. penulisan. kajian. belum tersebar luas dan boleh jadi belum disahkan kesahihannya jadi ia sesuai digunakan dalam konteks mengembangkan minda murid 16 .Ciri-ciri Buku Teks Mudah didapati Murah Bersifat kekal Mudah dirujuk semula Mudah diperbanyak Darjah kesesuaian tinggi Kepelbagaian Dapat menggambarkan sesuatu yang konkrit kepada abstrak Set induksi Perkembangan Penutup sesi pembelajaran Kerja rumah Aktiviti dalam bilik darjah Nota/bahan rujukan Peranan dalam P&P Tidak Bergambar Bergambar Limitasi Jenis-jenis percetakan BAHAN CETAKAN Bahan cetakan yang digunakan dalam P&P Kurang interaktif Terlalu banyak maklumat Persembahan kurang menarik Elemen sensitif yang perlu tidak diterokai Bahan tambahan yang perlu tidak disertakan Kurang mengikut kesesuaian pelajar .Jurnal boleh diterimapakai pada semua peringkat dalam proses P&P - Jurnal bersifat penemuan baru. promosi dll.Sesuatu hasil pemikiran. laporan.

2.2 Bahan Bantu Belajar 17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24

25

26

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

cawan. kalendar.Memahami konsep nilai tempat bagi P&P Matematik sekolah rendah .Bahan manipulatif Papan geo Huraian/kegunaan .Menyediakan model konkrit untuk membantu murid mengaih daripada peringkat konkrit ke peringkat separa konkrit dan seterusnya ke peringkat abstrak Rod Cuisenaire BAHAN BANTU BELAJAR definisi Bentuk 2D yang terhasil apabila bungkah 3D dientangkan dengan semua permukaannya terbuka rata BENTANGAN DAN BUNGKAH ALAT PENGUKUR Ukuran masa (jam. pita pengukur.Mengenali konsep asas dalam satah geometri Gambar BAHAN MANIPULATIF Blok Dienes/ Blok Asas 10 . program televisyen dll. pembaris) Ukuran berat (pemberat dan alat penimbang) Ukuran cecair (sudu.) Ukuran panjang (kertas jalur. tali. rod meter. jadual kelas. silinder penyukat) ALAT MENGIRA kalkulator Abakus/sempoa Rod Batang kayu 36 . botol.

2.3 Teknologi dalam Matematik 37 .

1. o Merujuk kepada pelbagai komponen fizikal bagi suatu sistem komputer.3 TEKNOLOGI DALAM MATEMATIK 2.3.1 Komputer Perkakasan komputer boleh diklasifikasikan kepada 5 kategori utama iaitu: Masukan (input) Pemproses Ingatan Keluaran (Output) Storan Rajah 1: Contoh perkakasan komputer 38 .3. 2. o Perkakasan komputer juga dikenali sebagai peranti (device).1 Perkakasan (hardware) o Perkakasan komputer merujuk kepada bahagian-bahagian yang membentuk komputer yang lengkap.2.

perakam kamera dan pemain VCD atau DVD. Rajah 2: Projektor LCD 39 .2 Projektor LCD  Singkatan bagi Liquid Crystal Display untuk memancar imej lebih besar daripada monitor untuk kegunaan audian secara berkumpulan.1.2.  Panel LCD disambung terus daripada komputer dan apa sahaja yang muncul pada skrin monitor akan dipancarkan ke skrin besar.  Ia juga boleh disambung terus dengan menggunakan peralatan lain seperti perakam video.3.

Diperlukan oleh komputer untuk mengurus sumbernya. iaitu: PERISIAN KOMPUTER PERISIAN SISTEM PERISIAN APLIKASI 1. PowerPoint) Perisian freeware.2 Pakej Perisian (Software)   Menyediakan arahan kepada perkakasan untuk melaksanakan kerja komputer. Perisian Sistem Mengandungi beberapa jenis perisian yang bekerjasama untuk membantu pengguna komputer menggunakan sistem komputer dengan efektif. Linux) 2. 40 .3. Perisian Aplikasi Perisian yang direka untuk kegunaan pengguna Contoh : MS Office (Word. shareware dan sumber terbuka termasuk dalam kategori ini juga. Perisian komputer terbahagi kepada dua.2. Excel. Membenarkan CPU berkomunikasi dengan peralatan Input/Output Merupakan penghubung di antara sistem aplikasi dengan komputer Sebagai penterjemah bahasa supaya kod perisian aplikasi dapat difahami Contoh: sistem operasi (Windows.

berpasangan dan individu.2. peratus. Latih tubi  Latihan atau gerak kerja yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. hamparan elektronik (MS Office) II) Aksesori yang terdapat di dalam komputer seperti kalkulator.1 Pakej Pengajaran Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) dalam matapelajaran Matematik boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara melalui: I) Penggunaan perisian-perisian yang sesuai seperti internet. pecahan dan lain-lain lagi. Tutorial  Guru menyediakan pakej-pakej pengajaran seperti dalam bentuk persembahan (MS Power Point) untuk menerangkan konsep-konsep asas dalam Matematik seperti fakta asas. Teknik Pengajaran: 1.3. Teknik tubi. penyelesaian masalah dan lain-lain lagi. pengajaran boleh dipelbagaikan melalui tutorial. 2. 41 .  Kaedah ini boleh dijalankan secara pengajaran berkumpulan. latih permainan.  Guru juga boleh menyediakan soalan-soalan berdasarkan isi pelajaran yang berkaitan.  Terdapat banyak perisian-perisian yang dijual di pasaran yang sesuai mengikut objektif pelajaran terkini.  Memberi gambaran sejauh mana penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran yang dipelajari.2. simulasi.

 Guru dapat menarik minat murid.  Murid-murid boleh menggunakan kalkulator yang terdapat pada aksesori bagi menyelesaikan sesuatu pengiraan.  Dapat melatih murid-murid membuat analisis masalah.  Guru boleh menyediakan pakej pembelajaran yang mengandungi data-data yang perlu diselesaikan oleh murid. Boleh dilakukan di dalam kelas atau dibawa ke rumah sebagai latihan kerja rumah. 4.  Objektif pengajaran dan pembelajaran akan lebih mudah tercapai.  Contohnya. guru menyediakan pemasalahan berbantukan komputer dan murid menyelesaikan masalah tersebut berbantukan komputer samada secara individu ataupun berkumpulan. 3. 42 .  Dengan menggunakan kaedah ini melalui komputer. Penyelesaian Masalah  Kaedah pengajaran yang sesuai dalam pelajaran Matematik bagi menguji penguasaan murid-murid dalam kemahiran yang dipelajari. murid-murid akan merasa lebih seronok dan gembira kerana dilampirkan dengan pelbagai bentuk grafik yang menarik. Permainan  Pengajaran Matematik boleh dilakukan secara kaedah permainan.

iv) Cerdas IQ Melalui perisian ini. menyesuaikan dan menyusun nombor.2. murid-murid juga boleh menambah.2 Perisian (software) dan Perisian kursus (courseware) Pengajaran Contoh-contoh Perisian PPBK Di Pasaran i) Fun Math With Arti Level 1/Level 2 Perisian ini dapat memperbaiki kemahiran Matematik dengan cara menyeronokkan dengan penggunaan elemen bunyi dan grafik yang berwarna-warni. menarik minat dan merangsang daya serap mental murid. ia dapat menolong murid-murid mencapai kecemerlangan dengan menggunakan teknik multimedia. Teknologi multimedia interaktif terkini dapat membentuk pemahaman.3.2.menulis. Ia juga mengandungi permainan yang menarik dan menyeronokkan. iii) Matematik Metalogix1 Perisian ini merupakan satu perisian pembelajaran yang berkesan di mana ia mengandungi pelajaran Matematik dengan nota yang sistematik dan komprehensif. Merupakan perisian Multimedia Educational Courseware (MEC) yang canggih mengikut sukatan KBSR Malaysia. Di samping itu. menolak dan membuat perbandingan nombor. ii) Counting With Arti Perisian ini mengandungi kemahiran mengira. Di dalam perisian ini juga mengandungi 6 permainan pembelajaran yang menarik. 43 .

Setiap pesanan yang dihantar akan melibatkan kos yang amat minimum. 44 . Penghantaran maklumat tersebut boleh dilakukan sama ada dari seorang ke seorang atau dari seorang kepada ramai. Seorang guru atau pensyarah boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan pelajarnya melalui kemudahan e-mail.3.2 Internet dan Arahan atas Talian Mel Elektronik (E-mail) Perminda han Fail (FTP) Integrasi Internet Dalam Pendidikan Kumpulan berita dan diskusi Laman Web (World Wide Web) Pengkalan data katalog perpustak aan a) Mel Elektronik (E-mail) Mel eletronik adalah satu perkhidmatan internet yang popular dan memudahkan pengguna berkomunikasi antara satu sama lain. Pesanan dan pertanyaan boleh ditulis bila-bila masa dan dihantar dari rumah atau pejabat dan akan sampai kepada penerima dalam masa yang singkat. penghantaran melalui e-mail boleh melibatkan imej grafik dan suara (voice mail).2. yakni sekumpulan penerima secara serentak. Selain daripada bentuk teks.

1996). Halaman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya. rancangan pengajaran.b) Kumpulan Berita Dan Diskusi Di internet. ujian. rancangan pengajaran . halaman web merupakan sumber maklumat tak terhingga kandungannya. Dengan lebih 50 juta tapak halaman web dan dengan pertumbuhan 10 peratus setiap hari. artikel-artikel. Terdapat beribu-ribu kumpulan diskusi yang boleh disertai oleh pendidik mengikut minat mereka. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh. d) Laman Web ( World Wide Web) Rangkaian sedunia WWW adalah sebahagian daripada internet dan merupakan satu koleksi besar dokumen yang dikenali sebagai „halaman web‟ (TMB. kita boleh membaca atau menyertai perbincangan tentang pelbagai subjek mengikut minat dan cita rasa kita. c) Pengkalan Data Katalog Perpustakaan Di Amerika Syarikat . dan lain-lain alat pengukuran dari dua pengkalan data tersebut. pengkalan data seperti ERIC dan ETS Test Collection adalah merupakan pengkalan data yang paling polular di kalangan pendidik dari semua peringkat. pendidikan keibu-bapaan. dan lain-lain bahan pengajaran pembelajaran seperti maklumat mengenai projek-projek yang boleh dijalankan oleh pelajar . e) Permindahan Fail ( FTP ) 45 . dan maklumat kesihatan serta bermacam-macam maklumat lain yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Kumpulan berita dan diskusi secara asasnya adalah aplikasi dan lanjutan kepada penggunaan e-mail secara berkesan. Komuniti-komuniti yang terbentuk secara elektronik yang mempunyai minat yang sama membolehkan ahliahli yang menyertai kumpulan diskusi berkongsi pendapat dan membantu di antara satu sama lain tanpa batasan sempadan geografi. 1998. Kita boleh mendapatkan data soal-selidik. Kita juga boleh mengakses katalog dari perpustakaan misalnya perpustakaan Universiti Malaya dan lain-lain universiti luar negara serta mengakses bahan-bahan teks bercetak dari badan kerajaan Amerika. Crumlish. artikel.

Pada hari ini. Semuanya menggunakan kemudahan FTP. segala fail sama ada dalam bentuk teks. Kita juga boleh memuatkan kembali (upload) segala fail ke dalam sesuatu server untuk dipamerkan atau dimanfaatkan oleh orang lain.Menerusi internet. Segala bahan pembelajaran yang terdapat dalam sesuatu server (di mana-mana institusi pendidikan) boleh dipindahkan ke dalam komputer kita di rumah atau di sekolah tanpa mengalami sebarang perubahan. 46 . terutama para pendidik dan pelajar di seluruh dunia. grafik. terdapat pelbagai perisian yang boleh dimuat turun (download) sama ada secara percuma ataupun berbayar. audio atau video amat mudah untuk dipindahkan dari satu komputer kepada komputer yang lain dengan menggunakan "File Transfer Protocol (FTP)".

4 Kemudahan dalam Matematik 47 .2.

Pendekatan yang sangat menarik.2. 48 . Mampu merangsangn minda murid untuk belajar Matematik.4 KEMUDAHAN DALAM MATEMATIK 2. Taman Matematik dan Sudut Matematik Makmal Matematik Mencambahkan minat terhadap mata pelajaran Matematik. Sebagai satu alat bantu mengajar. Kelas menjadi lebih ceria dengan adanya sudut Matematik yang berwarnawarni. Maklumat-maklumat baru sentiasa diperbaharui dalam minda murid-murid.1 Kebaikan Makmal Matematik. Masa khas diperuntukkan untuk berada di sudut bacaan Matematik. Menggunakan ruang atau kawasan di sekolah dengan sepenuhnya untuk P&P Matematik. Mengatasi masalah kurang minat dan takut Matematik di kalangan pelajar. iaitu melalui tiga konsep makmal yang diperkenalkan iaitu makmal lengkap. Sudut Matematik Memaparkan maklumat-maklumat penting untuk tatapan murid-murid. Menggunakan ABM seperti polydron bagi menarik minat pelajar mendekati Matematik Taman Matematik Mesra alam. Mengatasi masalah kelemahan Matematik di kalangan pelajar.4. separuh lengkap dan makmal bergerak. Murid dapat menghubungkaitkan alam semulajadi dengan konsep Matematik.

4.i) Makmal Matematik Gambarajah 2.1 Terdapat banyak peralatan Matematik dalam Makmal Matematik 49 .

2 Landskap di Taman Matematik menggunakan alam semulajadi sebagai medium konsep Matematik 50 .4.ii) Taman Matematik Gambarajah 2.

iii) Sudut Matematik Gambarajah 2.3 Pelbagai info baru diletakkan di sudut Matematik 51 .4.

5 Pengurusan Resos 52 .2.

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

63 .

Buku Rekod Pinjaman Alat Pemantauan & Penyelenggaran PENGURUSAN RESOS 1. dibelanja. peta. mengelas. Peralatan Urusan peminjaman dibuat melallui Guru Media/Penyelaras Pusat Sumber/Pembantu Pusat Sumber Rekod pinjaman alatan &bahan pada Buku Rekod Pinjaman Bahan/Alatan Bahan/alatan dipulangan pada masa yang ditetapkan 3. dan diakaunkan mengikut peraturan yang ditetapkan Perolehan Runcit Pembelian Melalui Kontrak Pusat Pembelian Terus Definisi: proses mengumpul. Buku Stok Alat – Alat Kekal 3. kamera digital dll.Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatat dengan lengkap di dalam buku stok rasmi seperti mana yang dikehendaki oleh pihak audit (a) Inventori: senarai terperinci barangbarang yang terdapat di tempat-tempat tertentu (b) Rekod: kleksi data/maklumat Inventori dan rekod 1.Penyimpanan/rekod stok . Bilik BBM Bahan yang dipinjam perlu direkod (carta. Buku Stok Am-Pembelian/Penerimaan Alat dan Bahan 2.) Peminjam perlu ada kad ahli PSS/Automasi 2. Buku Stok Bahan – Bahan Habis Guna 4. Sistem Pengurusan Bahan Bercetak dan tidak Bercetak di PSS Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey Perisian PUSTAKAWAN Peralatan elektronik (projektor LCD. glob. merekod dan menginterprasikan urusniaga mengikut standard yang telah ditetapkan Definisi: memperoleh input yang diperlukan dengan cekap pada kos yang menguntungkan untuk output berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan Pembayaran Definisi: apa yang dibayar adalah sahih dan berpatutan serta tidak melebihi wang yang diperuntukkan 64 Perakaunan . kit dll) Hanya guru dibenarkan meminjam bahan Bahan tidak dibenarkan dibawa keluar sebelum direkod Definisi: langkah-langkah tertentu digunakan bagi memperoleh&memperuntukkan sumber kewangan berasarkan keutamaan tertentu Perancangan dan Bajet Bajet Belanjawan: penyediaan satu pelan kerja yang spesifik dan terperinci untuk mencapai matlamat Pembiayaan: peruntukan sumber-sumber kewangan untuk melaksanakan program-program Pengawalan : penetapan aktiviti dilaksanakan mengikut belanjawan Kawalan Peruntukan Definisi: peruntukan diterima.

3.0 Set Kit Pengajaran dan Pembelajaran 65 .

3.1 Bahan Bercetak tentang Bentuk & Ruang (2D & 3D) Berserta Abstrak 66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

79

80

81

82 .

83 .

84 .

85 .

3.2 Proses Penghasilan Kit Pengajaran dan Pembelajaran berserta Manual 86 .

1.2. Bahan bantu mengajar tersebut dihasilkan daripada sekeping kadbod putih yang terdiri daripada „Tangram Playground’ yang menumpukan kepada aspek bentuk 2D di sebelah manakala „Geo Dots’ yang memfokuskan kedua-dua bentuk 2D dan 3D di sebelah yang satu lagi. 3. 3.Bagi tugasan ini.2. Murid dikehendaki untuk menggunakan 7 bentuk tangram yang disediakan untuk membina bentuk-bentuk menarik seperti yang ditunjukkan di dalam gambar yang disediakan dalam sampul surat. Set tangram tersebut dihias berwarna-warni dan bersaiz besar sedikit kerana berdasarkan ilmu yang telah kami perolehi dalam subjek Literasi Bahasa sebelum ini. 2. kumpulan kami telah membuat keputusan untuk membina satu bahan bantu mengajar (BBM) yang mempunyai dua fungsi dari aspek bentuk 2D dan objek 3D. kanak-kanak akan lebih tertarik dengan sesuatu yang berwarna-warni dan besar.1 ‘Tangram Playground’ BBM yang mula-mula dibina ialah „Tangram Playground‟. BBM ini seperti set tangram yang lainnya tetapi bagi hasil kerja kami.1 Manual Penggunaan 1. kami menitikberatkan rupa BBM tersebut dengan memfokuskan kanak-kanak sebagai penggunanya. Syarat-syarat: kesemua 7 bahagian tangram mesti digunakan untuk membina apaapa bentuk tiada mana-mana 7 bahagian tangram dibenarkan bertindih antara satu sama lain kesemua bahagian tangram boleh diterbalikkan bila perlu 87 .

dia akan terus menyusun bahagian-bahagian tangram di atas BBM. amat sesuai dengan aktiviti berkumpulan 2 hingga 3 orang murid Tahun 2 (KSSR). 3. tidak ada respon yang lebih terperinci untuk membantu murid-murid memahami konsep 2D yang diketengahkan.4 Kelemahan Penggunaan BBM ini kadang-kala memakan masa kerana teknologi yang rendah. Selain itu.1. Di samping itu. 3. Selain itu. BBM ini juga berhasil untk mendapatkan respon yang segera di mana apabila kanak-kanak mengetahui bentuk yang patut dihasilkan olehnya.1.3.2.3 Kekuatan BBM ini membantu memperkembangkan lagi keupayaan visualisasi kanak-kanak. kanak-kanak juga semestinya berpeluang untuk meneroka bentuk-bentuk 2D yang wujud dan digunapakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik.2. ianya membantu kanak-kanak untuk memahami hubungkait bentuk 2D dengan objek nyata.2.1. 88 .2 Sasaran Set „Tangram Playground‟ ini berdasarkan saiznya.

gam UHU. pembaris.2.gam. pisau. gunting.1. pensel. kadbod hitam dan kertas warna 2 Melukis bahagianbahagian tangram 89 .5 Prosedur Penghasilan ‘Tangram Playground’ LANGKAH 1 Menyediakan bahan DESKRIPSI  Bahan-bahan: kadbod putih.3. alat geometrikal.

4 Membalut bahagianbahagian tangram dengan kertas warna supaya lebih menarik. dua segitiga sama kecil. 3 Menggunting/memotong bahagian-bahagian tangram Memtong/menggunting bahagian-bahagian tangram dengan kemas. 90 . satu segitiga yang sederhana saiznya.Sediakan sekeping kadbod putih yang berbentuk segi empat sama. Kemudian. berukuran kira-kira 15cm X 15cm. lukis 7 bahagian tangram iaitu dua segitiga sama besar. segi empat sama dan parallelogram.

Menyediakan satu sampul surat yang mengandungi teka-teki tangram dan manual penggunaan 6 Set tangram „Tangram Playground‟ yang telah siap - Bahagian-bahagian tangram yang telah disediakan mula-mula tadi disusun di atas tapak „Tangram Playground‟ mengikut bentuk tangram pilihan. 91 .5 Membina tapak „Tangram Playground‟ dan menyediakan satu sampul surat yang mengandungi teka-teki tangram dan manual penggunaan. Tapak dihias mengikut kreativiti. Menggunakan kadbod putih yang berukuran kira-kira 70 cm X 70 cm.

3. murid dikehendaki untuk menyebut nama setiap objek tersebut dengan betul (dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia) dan melukis bentuk-bentuk 2D yang terdapat pada setiap permukaan objek 3D tersebut.2.2. 2. Bagi BBM ini pula. pakupaku diganti dengan pelekat-pelekat bulatan kecil yang lebih selamat.2 Sasaran Seperti mana dalam „Tangram Playground‟. Bagi kepingan gambar yang menunjukkan objek-objek 3D. 92 .3. Geo Dots merupakan inovasi daripada Geo Board yang menggunakan paku tekan dan gelang getah di mana gelang getah diregangkan dan disangkutkan pada paku untuk membentuk bentuk-bentuk 2D yang dikehendaki. Arahan: Bagi kepingan gambar yang menunjukkan bentuk-bentuk 2D.2.2 ‘Geo Dots’ BBM ini merupakan BBM kedua yang dibina setelah „Tangram Playground’.2.2.1 Manual Penggunaan 1. 3. murid dikehendaki untuk menyebut nama setiap bentuk tersebut dengan betul (dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia) dan melukis semula imej bentuk tersebut ke atas papan Geo Dots dengan menggunakan pen marker „non-permanent‟ yang disertakan sekali di dalam kit. BBM ini juga dibuat berwarna-warni untuk lebih menarik perhatian kanak-kanak dan mencetus keinginan mereka untuk menggunakan BBM ini. Geo Dots juga sesuai digunakan dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada 2 hingga 3 orang murid Tahun 2 (KSSR). Murid dikehendaki untuk melukis bentuk 2D pada papan Geo Dots dengan menyambungkan titik-titik pada skala yang sesuai.

BBM ini juga membantu murid-murid untuk memahami hubungkait antara bentuk 2D dengan objek 3D. 3.2.4 Kelemahan Secara kasarnya. BBM ini adalah tidak relevan digunakan.3. masalah mungkin timbul apabila ada murid yang mempunyai kelemahan dalam berimaginasi dan tidak mempunyai keupayaan dalam menghasilkan visualisasi kendiri. 93 . BBM ini tidak ada kelemahan yang signifikan.2.3 Kekuatan BBM ini membantu mencetuskan daya imaginasi yang tinggi kepada murid-murid apabila mereka dikehendaki untuk mengenalpasti bentukbentuk 2D yang terdapat pada satu-satu objek 3D.2. BBM ini juga membantu melatih kemahiran motor halus murid-murid. Secara tidak langsung.2. Namun begitu. Selain itu. Melalui BBM ini juga murid dapat mengenal bentukbentuk 2D dan objek-objek 3D memandangkan mereka dikehendaki untuk menyebut nama-nama tiap satunya terlebih dahulu sebelum menghasilkan imej dengan menyambungkan titik-titik. Dalam keadaan seperti itu.

5 Prosedur Penghasilan ‘Geo Dots’ LANGKAH 1 Menyediakan bahan DESKRIPSI  Bahan-bahan: kadbod putih.3. pensel. gam UHU.2.gam. plastik pembalut buku 94 . pisau. gunting. kadbod hitam dan kertas warna. alat geometrikal. pembaris.2.

2 Melukis bahagianbahagian tangram Tapak untuk „Geo Dots’ ialah yang bersebelahan dengan „Tangram Playground‟. 3 Membalut tapak „Geo Dots‟ dengan plastik pembalut buku Setelah pelekat selesai dilekatkan. Kemudian. pelekat yang berbentuk bulatan kecil dilekatkan di atas pembalut keemasn tersebut dengan jarak dari satu titik ke satu titik adalah sama. Bahagian tersebut dibalut dengan kertas warna berwarna keemas-emasan. 95 . plastik pembalut buku digunakan untuk membalut tapak „Geo Dots‟ supaya dakwat pen marker „non-permanent‟ yang digunakan untuk menconteng di atasnya senang dipadamkan. 5 Menyediakan satu sampul surat yang mengandungi arahan aktiviti dan manual penggunaan.

6 Set „Geo Dots‟ yang telah siap - Pelbagai jenis bentuk boleh dilukis di atas papan „Geo Dots‟. 96 .

3 Aplikasi Perisian Komputer Dalam Pengajaran & Pembelajaran Konsep Bentuk 2D Dan 3D 97 .3.

1. Perisian Flash Player 98 .

99 .

Perisian Microsoft Powerpoint 100 .2.

101 .

3. Perisian Geometer’s Sketchpad 102 .

103 .

104 .

4. Perisian Microsoft Word 105 .

106 .

0 Kesimpulan 107 .4.

guru dapat mengenalpasti tahap pembelajaran murid. alat bantu mengajar yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti alatan yang terdapat dirumah. BBM boleh membantu mengesan pelajar yang benar-benar lemah dan cerdas dan seterusnya guru boleh mengambil tibdakan yang sewajarnya. 108 . Dengan penggunaan pelbagai BBM juga. Bahan-bahan untuk pengajaran dan pembelajaran amat mudah diperoleh serta murah. guru perlu mempelbagaikan aktiviti pengajaran dengan mengaplikasikan bahan bantu mengajar yang sesuai agar murid-murid dapat menguasai konsep pengekalan bagi topik 2D dan 3D serta topik matematik sekolah rendah yang lain. Oleh itu. murid perlu dibimbing agar tidak berlaku salah faham konsep. murid dapat memahami dengan lebih jelas tentang konsep bentuk dan ruang. Dengan adanya alat tersebut. Namun begitu. Jadi. Guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang sedia ada di persekitaran murid contohnya. dapat disimpulkan di sini bahawa penghasilan BBM yang berkesan akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna. Oleh itu. Terdapat pelbagai bahan yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran untuk merangsang minda murid. Penggunaan bahan bantu mengajar akan meningkatkan lagi tahap penguasaan dan pemahaman murid bagi membandingkan bentuk-bentuk sama ada dari aspek 2D atau 3D. guru seharusnya lebih kreatif dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran agar murid dapat memhami sesuatu konsep dengan lebih jelas.Bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. guru boleh menjadi kreatif dan inovatif dalam membina BBM yang sesuai untuk muridmurid dari pelbagai tahap perkembangan kognitif.

Tucker K. Mohamad Khairuddi bin Yahya. Investigating Maths. Great Britain: SAGE Publications Ltd. Williams B. Dipetik pada 15 Mac 2013 daripada mathforum. (2008). (2007).org/trscavo/geoboards/intro3. & Vince A. Tangrams: Why are tangrams important and Interesting?. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. United Kingdom: Basil Blackwell Ltd. Inc. Mathematics Year 3. Dipetik pada 15 Mac 2013 daripada tangrams- jodyandrea.blogspot. (1989). Guok Soon Leng. Reference Text Series: Mathematics.html Tom Scavo.html 109 . Preschool Math.com/2007/03/why-are-tangrams-important-and.. Selangor: Aras Mega Sdn. (2005).0 Rujukan BAHAN BUKU Fisher R. (2005). & Lubawy J. (2005). Bhd. Cunningham D. Geoboards in the Classroom: Introduction to Activities-Area. Bhd. & Nolan J. (1997). Abdul Razak bin Salleh& Rabiyah binti Fakir Mohd. United States of America: Gryphon House.5. BAHAN INTERNET Murphy A. Mathematics: Through Play in the Early Years.

6.0 Refleksi Kendiri 110 .

subjek ini bukan seperti subjek Matematik yang lainnya yang biasanya melibatkan pengiraan semata-mata. Sebagai kesimpulannya. Lebih-lebih lagi. Geometer‟s Sketchpad dan banyak lagi perisian komputer yang lain. kami juga telah dikehendaki untuk mencipta satu sudut Matematik. subjek sumber dalam Matematik ini merupakan subjek yang pertama yang pernah saya ambil ketika ini dan ternyata. Kami juga telah menggunakan sumber Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan Perisian komputer seperti Microsoft Powerpoint. saya telah mengaplikasikan pelbagai konsep dan kemahiran yang sesuai yang saya perolehi sepanjang kursus ini. Sumber dalam Matematik diuruskan dengan menggunakan sepenuhnya sumber tersebut untuk dijadikan sebagai bahan untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah untuk murid-murid. Sebagai seorang guru Matematik. saya dan rakan saya telah membina satu kit Matematik. kerja kursus ini sedikit sebanyak telah membantu saya untuk menjadi seorang guru yang bijak menguruskan resos Matematik kelak di samping mampu menghasilkan kit-kit pengajaran Matematik yang berkualiti. saya juga telah dapat memahami tentang bagaimana sumber dalam Matematik diuruskan. Contohnya. kami telah mencetak pelbagai bahan yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Tambahan lagi. Sebagai contohnya. Oleh hal yang sedemikian. perisian komputer digunakan sewaktu pengajaran dan pembelajaran Matematik di sekolah.JACKSON BIN STANIS (920224-12-6035) Sepanjang menyiapkan tugasan ini. saya telah memperoleh banyak pengetahuan baru. Subjek ini mengkehendaki kami untuk mengkaji mengenai sumber yang terdapat dalam Matematik misalnya. kemudahan-kemudahan atau perisian-perisian yang digunakan untuk mempelajari Matematik. Terdapat pelbagai jenis sumber boleh didapati dan guru hendaklah menggunakan sepenuhnya sumber tersebut bagi melaksanakan p&p yang berkesan di dalam kelas. Selain itu. Untuk membina kit Matematik ini memerlukan kekreatifan dan juga daya cipta yang tinggi dan selaras dengan tajuk-tajuk dalam Matematik. 111 .

Hal ini penting bagi saya yang merupakan seorang bakal guru kerana saya perlu menilai baik buruk seseuatu perkara sebelum membuat keputusan dan membuat sesuatu perkara yang membosankan menjadi lebih menyeronokkan. Hal ini supaya saya tidak ketinggalan dan menjadi seorang bakal guru yang berilmu dalam bidang ICT. Selain itu. Kami dikehendaki untuk memikirkan konsep BBM tersebut serta menganalisis kekuatan dan kelemahannya dalam usaha untuk mempertingkatkan lagi pemahaman murid terhadap topik Matemati yang diajar. Walaupun saya telah belajar cara menggunakan GSP. Melalui tugasan ini. kami perlu mencipta dan membina BBM yang menarik. Saya memilih untuk bekerjasama dengan dia kerana saya tahu tahap komitmen dan cara dia melakukan sesuatu tugas. Pada akhir “Geo Dots” perbincangan. saya telah diberikan satu kerja kursus projek untuk subjek Resos dalam Matematik (MTE 3106) bagi memenuhi syarat subjek tersebut. kami dikehendaki untuk menghasilkan sebuah kit pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk pilihan kami iaitu Bentuk dan Ruang: 2D & 3D. Keadaan ini sekaligus melatih saya dalam menggunakan kemahiran teknologi maklumat(ICT) yang sangat penting terutamanya sebagai seorang bakal guru pada zaman teknologi ini. saya dapat mengasah kemahiran saya dalam menggunakan Geometer Skechtpad (GSP).SITI AZIRA BINTI JOSE (921202-13-5832) Sebagai seorang pelajar semester 3 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Saya berasa berbesar hati kerana dapat bekerjasama dengan Jackson Bin Stanis. Tugasan ini telah memberi banyak pengajaran. kami memutuskan untuk menamakan dua BBM kami masing-masing dengan nama “Tangrams Playground” dan 112 . saya juga dapat mengasah pemikiran kritis dan kreatif saya melalui tugasan ini. Bagi tugasan kali ini. Semasa menjalankan tugasan ini. pengetahuan dan pengalaman baru bagi saya. saya dapat membina lakaran yang kreatif dan menarik bagi bentuk 2D untuk tugasan ini. Tugasan ini dijalankan dalam bentuk berkumpulan.

saya dapati bahawa saya dapat menambahkan kemahiran berkomunikasi saya setelah menjalani kerja kursus ini. Saya berasa bersyukur kerana mendapat 113 . Melalui kolaborasi bersama pensyarah. Di samping itu. kemahiran berkomunikasi perlu ada bagi menangani masalah tersebut.Di samping itu. penghasilan BBM haruslah secara kreatif. Oleh itu. Saya berasa kerja kursus ini telah membantu saya membaiki kemahiran komunikasi saya kerana kerja kursus projek ini perlu dijalankan dalam bentuk berkumpulan dan kami perlu bentangkan hasil kerja kami di depan kelas. Oleh itu. Kemahiran berkomunikasi amat penting terutamanya bagi seorang guru kerana mereka biasanya akan berurusan dengan pelbagai jenis dan ragam manusia semasa menjalankan tugas mereka. Apabila melakukan sesuatu perkara secara berkumpulan. memang tidak dapat dinafikan akan berlakunya percanggahan dari segi fahaman dan cara kerja. inovatif dan kritis untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang dinamik ke arah pembentukan murid-murid yang proaktif dan berfikiran di luar kotak. Melalui kolaborasi juga. Dan yang paling penting ialah. banyak keraguan yang kami alami terutama sekali dari segi pengesahan konsep tetapi segala keraguan tersebut terjawab melalui kolaborasi dengan pensyarah. saya dapat mengetahui kelemahan –kelemahan saya dan seterusnya bertindak untuk memperbaiki kelemahan–kelemahan saya itu dengan membuat penambahbaikan pada BBM yang telah kami bina. BBM yang berkesan menjadikan aktiviti pembelajaran lebih bermakna dan hal ini membantu untuk mencetuskan pemikiran kritis dalam kalanagn murid. segala keraguan dan persoalan dapat dibincangkan dengan lebih lanjut. saya telah mempelajari banyak perkara sama ada dari segi mental. Semasa menjalankan kerja kursus ini. saya pelajari bahawa pentingnya kolaborasi melalui kerja kursus ini supaya tugasan yang kami sediakan tidak jauh terpesong dan menepati kehendak soalan. Kesimpulannya. Tidak lupa juga bahawa nilai bekerjasama dan bertolak ansur juga harus ada dalam diri setiap ahli kumpulan supaya sesebuah kerja yang susah dapat dijayakan dengan senangnya. rohani dan emosi melalui tugasan ini. saya mendapati bahawa kolaborasi dengan pensyarah merupakan aspek yang penting dalam memastikan kelancaran perjalanan kerja kursus.

Saya berharap saya dapat membaiki kelemahan diri dan membina insan guru saya melalui tugasan ini.kerjasama yang baik daripada Jackson Stanis dan pensyarah pembimbing iaitu Encik Mohamed Azli yang tidak jemu membimbing kami di sepanjang proses pelaksanaan kerja kursus ini. 114 .

LAMPIRAN 115 .