BINCANGKAN PROFIL SEORANG INSAN BERMORAL

Disediakan oleh : Chiu Jiong Chee

Siapakah Insan Bermoral?? Insan bermoral merupakan individu yang melakukan kebaikan. Insan bermoral merujuk kepada individu yang mempunyai tingkah laku baik yang diterima oleh sebuah masyarakat .

seorang individu itu tidak dianggap sebagai insan bermoral sekiranya membantu seseorang yang dalam kesempitan mencuri untuk mendapatkan wang. .Sebagai contoh.

 Insan yang bermoral tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermoral walaupun niatnya baik. Insan yang bermoral adalah individu yang mempunyai niat yang baik dan dijelmakan dengan perbuatan yang baik. .

 Hal ini demikian kerana perbuatan yang tidak bermoral itu bertentangan dengan nilai norma dan peraturan dalam sesebuah masyarakat.  Insan bermoral lahir daripada amalan nilai murni berasaskan kepada dimensi dan pegangan prinsip moral. .

Kekuatan untuk mengamal dan mempertahankan prinsip moral atau dengan bahasa mudahnya ketekalan moral menjadi faktor utama melahirkan insan bemoral. .

masyarakat dan negara. . Mengamalkan nilai-nilai murni berdasarkan prinsip hidupnya setiap masa walau dimana ia berada.Model Profil Insan Bermoral Insan Bermoral Mempunyai prinsip hidup yang diterima baik oleh keluarga. Berpegang teguh dengan prinsip hidup.

Ciri-ciri Insan Bermoral (i) Nilai yang berkaitan dengan perkembangan diri Nilai berkaitan dengan diri dan negara Nilai-nilai yang berkaitan dengan kekeluargaan dan kemasyarakatan Nilai berkaitan dengan diri dan alam sekitar (ii) (iii) (iv) .

Tiada satu agama dalam dunia ini yang mengajar umatnya untuk tidak bermoral atau tidak mengamalkan nilai murni.Nilai yang berkaitan dengan Perkembangan Diri  Insan yang percaya kepada Tuhan tidak semestinya bermoral tetapi insan yang mengamalkan ajaran agama itulah insan yang bermoral.  .

Nilai yang berkaitan dengan Perkembangan Diri Kepercayaan kepada Tuhan Harga Diri Hemah Tinggi Kebersihan Fizikal dan Mental Kerajinan Kasih Sayang Kesederhanaan Baik Hati Kejujuran Berterima Kasih .

Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara  Melalui pendidikan Moral setiap individu dididik untuk menjadi rakyat yang tahu menghormati.  . menghargai serta memahami perlembagaan negara. Hak dan kebebasan semua rakyat dijamin dan boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang.

Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara Hormat dan Setia kepada Pemimpin. Raja dan Negara Patuh kepada Peraturan dan Undang-undang Cinta akan Negara Keamanan dan Keharmonian .

Nilai-nilai yang berkaitan dengan Kekeluargaan dan Kemasyarakatan  Rakyat negara kita yang berbilang kaum.  . agama dan kepercayaan seharusnya hidup hormatmenghormati antara satu dengan lain. begitu juga dengan hal dari segi agama dan kepercayaan orang lain. Kita seharusnya menghormati budaya seperti pakaian dan perayaan mereka.

Nilai-nilai yang berkaitan dengan Kekeluargaan dan Kemasyarakatan Tanggungjawab terhadap Masyarakat Peka terhadap Isu-isu Keluarga Semangat Bermasyarakat Toleransi dalam Masyarakat Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Tanggungjawab terhadap Keluarga .

.Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar  Hubungan seseorang individu tidak terhad manusia sahaja. aman dan harmoni sekiranya ada perhubungan yang harmoni di antara manusia dengan manusia dan perhubungan manusia dengan alam sekitarnya. seseorang individu akan merasai kehidupan yang selesa.

Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar Kebersihan dan Keindahan Persekitaran Menyayangi Alam Sekitar Peka terhadap Isu Alam Sekitar .

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful